Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2018.


Nález ÚS ze dne 12.12.2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení

8/2018 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

8

XXXXX

Xxxxxxxxx soudu

Jménem republiky

Ústavní xxxx rozhodl xxx xx. zn. Xx. XX 26/16 dne 12. xxxxxxxx 2017 x xxxxx složeném x xxxxxxxx soudu Xxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxx Davida, Jaroslava Xxxxxx, Xxxxxx Fialy (xxxxxx zpravodaj), Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Suchánka, Kateřiny Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Tomkové, Davida Xxxxxx x Jiřího Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 41 poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx poslanec Xxxxx Benda, xxxxxxxxxx xxx. XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Ph.D., advokátem, xx sídlem Xxxxxxxx 874/46, Brno, na xxxxxxx xxxxxx č. 112/2016 Sb., x evidenci tržeb, xx eventum xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx §3, 4, §5 xxxx. b), §6, §10 xxxx. 2, §12 odst. 4, §18 odst. 2 v xxxxx xxxxxxxx "a)", v xxxxx za xxxxxx "xxxxx" x xx xxxxxxx "xxxx x) xxxxxx příkazu x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx dříve", §20 xxxx. 1 xxxx. x) x §37 xxxx. 3, xx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastnice xxxxxx,

xxxxx:

X. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx "a)", xxxxx xx xxxxxx "xxxxx" a xxxxx "xxxx x) vydání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx příkaz vydán xxxxx", §20 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxx. 2 x §37 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx "xx xxxxx patnáctého xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" a písm. x) xxxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxxx xxx 28. xxxxx 2018.

XX. Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2, §12 odst. 4 a §37 xxxx. 3 zákona x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx tržeb, xx xxxx xxxxxxxxx xxx 31. prosince 2018.

XXX. Xxxxxxxx xxxxx č. 376/2017 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tržeb x xxxxxxxx xxxxx, pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2018.

XX. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zamítá.

Odůvodnění

I.

Argumentace xxxxxxxxxxxxx

1. Xxx 1.6.2016 xxx Ústavnímu soudu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 41 poslanců (xxxx xxx jen "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, (xxxx také xxx "xxxxxxxx zákon" xxxx "xxxxx č. 112/2016 Sb." xxxx "zákon o evidenci tržeb"), xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Návrh xxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx došlo při xxxxxxxxx zákona o evidenci tržeb x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx navrhovatelka xxxxx, xx xxxxxxxxxx §3, 4, 6, §10 odst. 2, §12 odst. 4 x §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 112/2016 Sb. xxxx xxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poukazuje na xx, xx usnesením Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx jen "Poslanecká xxxxxxxx") ze xxx 10.2.2016 (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 28) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čtení x vládnímu xxxxxx zákona o evidenci tržeb. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx spočívající x postupu předsedy Xxxxxxxxxx sněmovny Jana Xxxxxxx dne 10.2.2016, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xx xxx x návrhu xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pak byly xxxxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx dne 10.2.2016 x. 1068, xxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxx zákona o evidenci tržeb xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Napadenými xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx postupem xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak xxx xxx navrhovatelky xxxxxxx čl. 1 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava"), čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx základních xxxx x svobod (xxxx xxx "Listina"), čl. 6 Xxxxxx x čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxxx jí xxxxxxxx xx návrhu zákona xxxxxx, xxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, spojí-li x xxx xxxxx xxxxxx x vyslovení xxxxxx. To se xxxx v xxxxx xxxxxxx nestalo. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx přehlížet, xx xxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx jen "jednací řád Poslanecké sněmovny" xx "jednací řád") umožňuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx do xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jednací řád xxxxx umožňuje Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpravy, xxxxxxx x jejím xxxxxxxx. Xx je nutno xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx principem, xx státní xxx xxxx xxxxx xxx xx, co jí xxxxx xxxxxxxx. Nedává-li xxxxx výslovně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx i xx válečného xxxxx x stavu ohrožení xxxxx má každý xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx jednou ve xxxxxx xxxxx. Proto xx evidentním zneužitím xxxx a xxxxxxxx xxxx opozice, xx xxx projednávání xxxxxx zákona o evidenci tržeb xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxx a pokojného xxxxx xxxxxxxx poslancům xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

4. Navrhovatelka xxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx postup xxxxxxx x xxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx připravován. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, ale x xxxxxx připravené xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx spiknutí x je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx nebezpečné. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tak Xxxxxxx soud měl xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxx Xxxxxxx Babiše, bývalého xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxx Hamáčka, bývalé xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx poslaneckého xxxxx XXXX Romana Xxxxxxxx, xxxxxxxx poslaneckého xxxxx XXX 2011 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX-XXX Jiřího Xxxxxx.

5. Xxxxx naznačených xxxxxxx x xxxxxxxxxx pravidly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 112/2016 Sb., xxxxxxxxxxxxx namítá rozpor §3, 4 x 6 xxxxxxxxxx zákona xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezí ústavních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx "xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx rozporovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx podnikání podle čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx x právo xx xxxxxxx vlastnictví xxxxx čl. 11 Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. daňových paušálů xxx "xxxx" xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx xxxx efektem xxxxxxxx xxxxxx úpravu, x xx x xxxxxxx xxx. xxxxx xxxx "xxxxx" distributorům xxxxxxxxx hmot, xxxxxx xxxxxxxxx jako neústavní. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vznik a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrajících xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx trhu x pohonnými xxxxxxx, Xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxx xxx existovaly alternativní xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx, xxxxx xxx "xxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx [xxxx. x tomu nález xx. xx. Xx. XX 44/13 xx xxx 13.5.2014 (X 90/73 SbNU 497; 130/2014 Sb.)]. Uvedená disproporce xxxx "malými" x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx napravena xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx formální pojetí xxxxxxxx, xxxx ve xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nerovnosti.

6. Podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx citovaný xxxxx izolovaně. Navrhovatelka x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §100 xxxx. 1 x xxxxx §101c xx 101i zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o dani z přidané hodnoty"). Xxxxxx, xx evidence xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx hlášením xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx "xxxx" x "xxxxxxx" podnikatele "xxxxxxxx xxxxx", xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx. Stát xxxxx xxxx koncipovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty x x xxxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx neoprávněných xxxx. Xxxxx zabránit xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx veřejném xxxxx, xxx xx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx samo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx, kam xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx totiž xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx u konkrétního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx on-line x celostátním xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx názor, xx §10 xxxx. 2, §12 xxxx. 4 a §37 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx povinností xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx tržby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyloučené z xxxxxxxx, xxxxxx dočasného xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Poslanecké sněmovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx citovaného xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx §86 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx být xxxxxxx xxxx zákonem xxxx xxxx xxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx subjekt xxx xxxxxxxxxxx xxxx mnohem xxxxxxxxxxx, než xxxxxxxx xxxxx citovaný zákon [xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 13/12 xx xxx 23.7.2013 (X 126/70 SbNU 147; 259/2013 Sb.)].

9. V xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxx toliko její xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx je x xxxxxxx s čl. 51 Ústavy. Ústava xxxxx nezná pozici xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx Poslanecké sněmovny xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jednacího řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx subjekt přenášet xxxxxxxx, xxxxxx Ústava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x daném kontextu xxxxxxxx xx xxxxx xx. zn. Xx. XX 1/2000 ze xxx 5.4.2000 (X 51/18 XxXX 7; 107/2000 Sb.), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx [zákon č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx] xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí. Xxxxxxx soud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx případě xxxx mít xxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x ta Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení

10. Xxxxxxx xxxx xxx §69 xxxx. 1 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxx x. 18/2000 Xx., vyžádal xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx a Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Senát") x návrh zaslal xxx xxxxx [§69 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o Ústavním soudu")] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§69 xxxx. 3 zákona x Ústavním xxxxx).

11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx x řádně xxxxxxxx. Xx pak věcí Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx protiústavnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

12. Nad xxxxx xxxxx pak xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxx Hamáček xxxxxxxx x xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxx, že právo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx nejzákladnější práva xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx posuzování xxxx xxxxxx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxx xx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny nutné xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opozice, na xxxxx xxxxxx však xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx rozhodnutí vycházejí x xxxx xxxxxxx xxxxxx z voleb. Xx proto xxxxxxxx, xxx jednotlivým xxxxxx xxxxxxxxxxxx opozici xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxx důsledku xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx být xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x parlamentarismu. Xxxxxxxx jednací řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neupravuje xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s Ústavou x v souladu x principy xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx být xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fungování xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx druhé namítané xxxxxxxx jednacího řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx dodává, xx x xxxxx ustálené xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx považovat xx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx s xxx, xx i xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Argumentace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, že xxxxx jednacího řádu Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxx místopředsedové xxxxxxxx xxxxxxxx na jeho xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxxx předsedy Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. x xxxx zejména §30 xxxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx sněmovny). Institut xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 29 Xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxx xxxxxx xxxxx souhlasit s xxxxxxxx navrhovatelky, že Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx tato možnost xxxxxxxxxx přísněji xxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tzv. xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxx případě xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona o evidenci tržeb xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x souladu x Ústavou x x xxxxxxx x jednacím řádem Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xx xxxxxxxxx Senátu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx citovaného xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx zazněly xxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx. Konkrétně je xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Elišky Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Stanislava Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxx, x tím, xx jejich úplná xxxxxxxxxx x projevy xxxxxxxxx řečníků xx xxxxx dohledat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx. Podle Xxxxxx xx xxx xx Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxx na zrušení xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx, posoudil x xx xxxx rozhodl.

14. Xx xxxxx xx (xx základě xxxxxxxx) x návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx.

15. X xxxxxxxx vadám xxxxxxx xxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx, a xx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Ústavě, xxxxx když by x xxxxxxxx porušení jednacího řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx z ústavních xxxxxxxx či xxxxxx. Xxxxx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx garantované xxxxx xxxxx Parlamentu xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx zákona o evidenci tržeb xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nepředstavuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx ani xxxxxxx x ústavních xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx legislativního xxxxxxx xxxxx i podle Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx, případně xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx legislativně-technických xxxx, xxxxxxxxxxxx chyb, xxxx písemných nebo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxxxxx xxx v rámci xxxxxxx čtení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Opoziční xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx vystupovali x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se xxxx xx xxxxx xxxxxx dovolává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx návrhu zákona, xx xxxxxx xxxxxx xxxx nereflektuje xxxxxxxxxx, xx i tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

16. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx "xxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx x §97 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, vyplývá xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx platbách x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záznamů, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x plněním xxxxxx xx hoc xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů jsou xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o evidenci tržeb xxxxxxxxx xxxxx. Institut xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hlášení údajů x xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx nižší xxxx xxxxxxxx mírou xxxxxxxxxxxxxxx vůči správci xxxx. Cílem xxxxxxxx xxxxx je tak xxxxxxxxx podnikatelského prostředí x lepší xxxxxx xxxx xx všech xxxxxxxxxx trhu, bez xxxxxx xx velikost xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxx kontrole xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tržeb xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů. Xxxxxx xxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx přivydělávají například xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trzích, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx soustavné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

17. Xxxxxx-xx navrhovatelka, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, pak vláda xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx a evidence xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx celek, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx oblasti xx nutné ošetřit xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všeobecnému xxxxxxxxx zájmu. Xxxxxxxxxx, xx v určité xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx neměla xxxxxx xxxx, aby v xxxx xxxxxxx byly xxxxxxxx nástroje xxxxx. Xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx oblast než xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx kontrola x xxxxxx slova smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ad xxx xxxxx dat, xxxxx vnímat pouze xxxx jednostranné zvyšování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xxx xxxxxxxxx o xxxxxx xx technický x xxxxxxxxxxx vývoj. Xxxxxx je současně xxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxxx xxx x hlediska softwaru, xxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx a bude xxxxxxx xx něm, xxxxx xxxxxx nabízené xx xxxx, splňující xxxxx xxxxxxxxxxxxx, zvolí. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx evidenci tržeb xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o daních z příjmů").

18. Jde-li o xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, pak xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx údaje, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní, a xx xxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx daní. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxx je pro xxxxxx xxxx klíčové. Xxxxxx xxxx je xxxxxx, jehož charakteristickým xxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x břemeno xxxx xx daňovém subjektu. Xxxxxx xxxx xx xxx založena na xxx, xx daňové xxxxxxxx xx správcem xxxx spolupracují x xxxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Musí xxxxxx xxxx být dodržen xxx xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx č. 101/2000 Sb."), xxx daňový řád, xxx xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon o evidenci tržeb xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx tržeb xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o identifikaci xxxxxxxxxxx a prodejny, xxx xxxx tržba xxxx uskutečněna. Xxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx získal i xx xxxxxxx dosavadních xxxxxxxxxxx nástrojů.

19. Tvrdí-li xxxxxxxxxxxxx rozpor §10 xxxx. 2, §12 xxxx. 4 x §37 odst. 3 xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx povinností x xxxxxxx-xx je xxxx bezbřehé zmocnění xxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx vlády, pak xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závěry plenárního xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/14 ze xxx 30.6.2015 (N 122/77 XxXX 759; 199/2015 Sb.), xxxxx něhož xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx posoudit, xxx x dikce xxxxxxxx xxxx zjevné, xx xxxxxxxxxxx zmocňuje xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Při posuzování xxxx citovaných xxxxxxxxxx xx také potřeba xxxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx čl. 11 Xxxxxxx, xxxxx předmětem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zákon o evidenci tržeb nijak xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, naopak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx tržeb xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlády, kterým xx stanoví xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx tržeb standardním xxxxxxxx xx znemožnila xxxx xxxxxxx ztížila xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x evidence xxxxx plně xxxxxxx xxxxx, jejichž evidování xx xxxxxx znemožnilo xxxx zásadně ztížilo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx činnosti x xxxx xxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx evidováním ve xxxxxxxxxxxxx režimu. X x xxxxxxx nařízení xxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 zákona x evidenci tržeb xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomu, xx v xxxxx xxxxxxxxxx zakotvené opatření xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

20. Xx xx xxx konečně týká xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx v nyní xxxxxxxxxxx případě Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx neabsentuje. Zákon xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xx k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípisem xx xxx 22.7.2016 xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx o xxx, xx nevyužije xxxxx vstoupit do xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxx navrhovatelky

22. Vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx účastnice xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx replice. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

23. X vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zejména xxxxxx, xx xxxx-xx Ústava právo xxxxxx xxxxx, xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxx Ústavou stanoveným xxxxxxxx. Ústava xxxxxxxxxx zastupování xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podpisu xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx předsedy. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx zahraniční xxxxx, xxx je x hlediska celkové xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx nebyl xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

24. X vyjádření Senátu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x senátorek xxxxxxx, xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxx díky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx senátorů, aniž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na uvedené xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

25. K xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že Xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxxx ústavnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, nicméně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx moci, xxx xxxxx x moc xxxxxxxxxxx. Jsou-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx princip xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx moci xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx tvrzeno, xx xxxxxxxx Ústavním soudem xx xxxxx podrobit xx konkrétní nařízení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pak s xxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx, ale nikoliv xxxxx, xxxx určitá xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx převádí na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Daně xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx nařízení xxxxx. Xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx určitého způsobu xxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, tedy xx xxxx xx xxxx xxxxxx evidence xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nesouhlasí x xxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx bylo xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rychlé xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xx aplikovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx přesvědčena, xx x daňových xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

26. Dne 24.11.2016 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx změnou zákona o evidenci tržeb xxx, xx xxxxxxxx xxxxx nebudou podléhat xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx 250&xxxx;000 Kč xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zatěžovat "xxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

27. Xxx 20.12.2016 navrhovatelka xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx ze xxx 6.12.2016 xx. xx. Xx. XX 32/15 (40/2017 Sb.; kontrolní xxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx). V xxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v tomto xxxxxx použitá však xxxxx xx zákon o evidenci tržeb xxx xxxxxxx přenášet, xxxxx dani x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x obratem xxxxxx xxx 1 000 000 Xx ročně. Xxxxx x nadále xxxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx evidence xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důchodců. Nadto, xxxxxx jako Xxxxxxx xxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 32/15, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx širokou xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež evidenci xxxxx podléhají.

28. Dne 9.2.2017 navrhovatelka doplnila xxxxxxxxx argumentaci xxxxxxx xx §18 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xxxxx, xx "[x]xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tržby xx x) přijetí xxxxxxxxx xxxxx, nebo x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx provedení, pokud xxx tento xxxxxx xxxxx xxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx citovaného ustanovení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx přistoupila xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx splnit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx). Takovýto xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx svědčí x tom, xx x xxxxxxx §18 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsoucí xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxx xx měla být x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx navrhovatelka xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx jsou xxxxxxxx x §5 písm. x) zákona x xxxxxxxx xxxxx, představuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zátěž, xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx bezhotovostní platbou x bankovního účtu xx bankovní účet x xxxxxxxxxxxxxxx platbami xxxxxxxxxx ustanovením §5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx tedy Ústavní xxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona o evidenci tržeb, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxx zrušit ustanovení §5 písm. b) x část ustanovení §18 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx "a)", x xxxxx za xxxxxx "xxxxx" x xx xxxxxxx "xxxx x) xxxxxx příkazu x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx dříve".

29. Xxx 17.2.2017 x uplatněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx vydala "Xxxxxxxxx xxxxx k aplikaci zákona o evidenci tržeb" (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), kde xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx činností, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 175&xxxx;000 Xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 49 % x celkových plateb xxxxxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx. I když xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plošné působení xxxxxxxx tržeb x xx xxxxxxxxxx prodeje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nutné konstatovat, xx pojem xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Chtěl-li xxxxxxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, měl xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X opačném případě xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx právního státu x zákon o evidenci tržeb xx xxx xxx už xxx z toho xxxxxx Xxxxxxxx soudem xxxxxx.

30. Xxx 14.11.2017 xxxxxxxx navrhovatelka xx xxx xxxxxx xx xxx 24.11.2016 xxx, xx "malé" podnikatele, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx neměli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx jsou to xx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;800&xxxx;000 Kč (xxxx xxxxxx x průměru 150&xxxx;000 Xx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx obdobně xxxx v xxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 28/13 xx xxx 10.7.2014 (X 137/74 SbNU 93; 161/2014 Sb.), xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx část) xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tak, xx xxxxx jejího xxxxxx právu xx xxxxxxx soukromí xxxxxxxx, xxxx-xx podnikatelé - xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x své xxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). Proto by xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x ustanovení §20 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx doplnění xxxxxxx, xxx Ústavní xxxx xxxxx xxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx se zákon č. 112/2016 Sb., o xxxxxxxx xxxxx."

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

"1. Zrušuje xx §3, 4, §5 xxxx. x), §6, §10 xxxx. 2, §12 xxxx. 4, část xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ,x)‘, xxxxx xx slovem ,tržby‘ x xxxxx ,xxxx x) vydání xxxxxxx x xxxxxx provedení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx dříve‘, §20 xxxx. 1 xxxx. x) a §37 odst. 3 xxxxxx č. 112/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xx xxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx tržeb, xxxxx xx týká xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx menší xxxxxxxx xxxxxx xxx 1&xxxx;800&xxxx;000 Xx xxxxx."

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx

31. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 24.11.2016 xx 17.2.2017 xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx řízení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

32. Poslanecká xxxxxxxx xx k xxxxxxxx doplněním xxxxxxxxxxx.

33. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx s obsahem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády xx xxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxx, xx přistoupil-li xx Ústavní xxxx xx zrušení §18 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx, xx xx se za xxxxxxxxxxx xxxxxx učiněných xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx muselo považovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, což xxxx technicky xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx potřeba xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx počet xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx platí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxx xxx uživatele xxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Xx se xxxx evidence xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx tržeb, xxxxxxxx xxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxx komplexní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx daňových xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx hotovostní tržby xx navíc xxxxx xxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx své zákazníky x xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xx evidenci xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx x rozdíly xxxx xxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx nadto xxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx bezhotovostních platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x větší xxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx §57 xxxx. 3 daňového xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx zátěž xxx xxx xxxxxxx daně, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

36. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x aplikaci zákona o evidenci tržeb x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ,xxxxxxxxx’ xxxxxxxx poplatníka xx x xxxxxxxx xxxx, xxx kam spadá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx XXXX", xxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx pokynů, xxx xxx rozebrán x xxxxx vyjádření xxxxxxxx se §18 xxxx. 2 xxxx. x) citovaného zákona, xxx ani toto xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx avizuje, xxx xx správce xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx té xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx jednotnou xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx financí xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pochybnosti x správnosti postupu Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxx, není xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx x toho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, když ani xxxx navrhovatelka xxxx xxxxxxxxxx souvislost xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

37. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx - xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, pročež od xxx xxxxxxx xxx §44 xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xx výslech svědků xx xxxxxxx níže.

VI.

Procesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu, xxxxxx legislativního xxxxxxx x posouzení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

38. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxx oprávněnou xxxxxxxxxxxxxx, kterou je xxxxxxx 41 xxxxxxxx [§64 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu]. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti. Xxxxx §68 odst. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 48/2002 Sb., xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx: xxx xxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx x xxx xxxx obsah je x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx.

XX./x

Xxxxxx legislativního xxxxxxx

39. Ústavní soud xx základě veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jednání (xxx xxxxxxxx na www.psp.cz, www.senat.cz) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

40. Vládní xxxxx zákona o evidenci tržeb xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx 513/0 dne 4.6.2015. Organizační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx 4.6.2015 (usnesení x. 172) a xxxx xxxxxxxxxx určil Xxx. xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx.

41. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx dne 19.6.2015 x xxx 10.7.2015 xx 29. xxxxxx x návrh zákona xxx přikázán x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x. 853). Rozpočtový xxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxx x vydal xxx 3.9.2015 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 513/1 (xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx dne 4.9.2015 záznam z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 513/2.

42. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx 18.9.2015 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxx (usnesení č. 881). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozpravou xxx 7.10.2015 xx 33. xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx tisk 513/3, který xxx xxxxxxxx xxx 8.10.2015. Xxxxxxxxxx xxxxx vydal xxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 16.10.2015 xxxx sněmovní xxxx 513/4 (xxxxxxxxxx).

43. Xxxxx xxxxx proběhlo xxxxx 37. xxxxxx xx xxxxx 18.12.2015, 8.1.2016, 22.1.2016, 29.1.2016 x 10.2.2016. Dne 10.2.2016 xxx návrh xxxxxx xxxxxxxx, když xx 145 xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxx 105, proti xxxx 3 xxxxxxxx x 37 xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x. 42, xxxxxxxx x. 1068).

44. Xxxxx zákona o evidenci tržeb xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Senátu x 10. xxxxxxxx xxxxxx, x to xxx 18.2.2016, přičemž x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x. 200/0. Návrh xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dopravu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxx senátor Xxxxx Štohl); xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx 21. schůzi, xxxxxx xxx 15. xxxxxx 2016, k xxxxxx tisku xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx výboru (jeho xxxxxxxxxxx xxx senátor Xxxxxxxxx Xxxxxxx). Ústavně-právní xxxxx projednal xxxxx xxxxxx dne 9. xxxxxx 2016, a xxxx xx 20. xxxxxx, xxx xxxxxx xxx 96. xxxxxxxx, xxxx doporučil plénu Xxxxxx xxxxxxxx projednávaný xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxx číslo 200/2). Xxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákona xx xxx 20. xxxxxx dne 16. xxxxxx 2016 x xxxx xxxxxxxxx x. 360 návrh xxxxxx xxxxxxxx, xxxx pro xxx ze 72 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 43, xxxxx xxxx 20 senátorů x 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

45. Xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 17.3.2016, xxxxxxxx xxx byl xxx 30.3.2016. K vyhlášení xxxxxx xx Sbírce xxxxxx došlo xxx 13.4.2016 x částce 43 xxx č. 112/2016 Sb., xxxxxxxx xxxxx dne 1.12.2016.

46. X xxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx zákona o evidenci tržeb, x xx xxxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx 239. částí) xxxx xxxxxxx část xxxxxx zákona o evidenci tržeb x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) x xxx ni xxxxxxxxxx §2830 x §33 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx - společná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx opět nehovoří x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxx x xxxxxxxxxxx).

47. Také x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx 929/0 xxx 5.10.2016. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXx. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx x garančním xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx proběhlo xxx 19.10.2016 xx 50. xxxxxx. Xxxxx čtení xxxxxxxx dne 22.2.2017 xx 55. xxxxxx. Xxxxx čtení xxxxxxxx xxxxx 56. xxxxxx xxx 7.4.2017 a xxxxx xxx xxx xxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx xx 169 xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxx 119, xxxxx xxxx 18 xxxxxxxx (xxxxxxxxx č. 208, usnesení x. 1624). Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona o evidenci tržeb xxx xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx Xxxxxx dne 9.5.2017, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx o xxxx x. 125/0. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx 7. schůzi Xxxxxx dne 31.5.2017, xxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxxx prezidentu xxxxxxxxx xxx 9.6.2017 x xxx jej xxxxxxxx. X vyhlášení xxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxx xxx 28.6.2017 x částce 66 xxx č. 183/2017 Xx., když xxxx xxxx 239 xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.7.2017.

XX./x

Xxxxxxxxx xxxxxxx konformity legislativního xxxxxxx - tvrzené xxxx x xxxxxxx xxxxxxx zákona

48. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx jeho xxxxx xxxxxx specifikovaná xxxxx - byl xxxxxx v rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Listiny), x rozporu s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 6 Xxxxxx) x v xxxxxxx x xxxxxx občanů xxxxxxx xx xx xxxxxx věcí xxxxxxxxx (čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx), tedy v xxxxxxx x postuláty, xx xxxxx xx xxxxxxx samotný xxxxxxxxxxxx xxxxxx stát ve xxxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx. Xx x xxxx neexistuje xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zabráněno xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx citovaného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednání vládní xxxxxxx.

49. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pochybení xxxx v xxx, xx napadený xxxxx xxxxx xxxxxxxx předsedou Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x čl. 51 Xxxxxx.

X

50. Xx skupině xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozporu vlastního xxxxxxxxx zákona o evidenci tržeb x xxxxxxxx tvorby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se zabýval x řadě xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxx. X nálezu ze xxx 2.10.2002 xx. xx. Xx. XX 5/02 (X 117/28 XxXX 25; 476/2002 Sb.) Xxxxxxx soud xxxxxxxxx - x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx - že xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxx xxxxx, že "ne [...] každá xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xx xxx xxx x xxxxx ústavní xxxx xxxxxx (o xxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx, se xxxx xxxx zákonem". Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx ze xxx 15.2.2007 xx. xx. Xx. ÚS 77/06 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.) Xxxxxxx soud zdůraznil, xx xxxxxxxx xxxx x legislativním xxxxxxx xxxxxxx bez dalšího xxxx k xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxx zásah ze xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx občanů x xxxxx, princip xxxxxx xxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. ÚS 55/10 (X 27/60 XxXX 279; 80/2011 Sb.) pak Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zohledňujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - x kontextu xxxxxxxxx zdrženlivosti - xxxxx, došlo-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Ústavy xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x porušení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx jednacího řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx však xxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Důvodem x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx soutěže xxxxxxxxxxx xxxxx x ochrana xxxxxx, xxxxxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx čl. 5 x 6 Xxxxxx x čl. 22 Xxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx Ústavní soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxx 27.11.2012 sp. xx. Xx. ÚS 1/12 (X 195/67 XxXX 333; 437/2012 Sb.), x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jednacího řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xxxxx "o pochybení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx" (xxxxxxxx podle xxxx 217 xxxxxxxxx xxxxxx). Xx xxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procedury xxxx xxxxx xxxx - Ústavním xxxxxx xxxxx posuzované - xxxxxx, x xxxxx xxxx všechny subjekty xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost seznámit xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxx xxx (zákonem xxxxxxxxxx) stanovisko x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxxxxxx půdě) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxx 218 nálezu xx. xx. Xx. XX 1/12).

51. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx soud x xxxxxxx xxxx rozhodoval x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poslanců a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx brojili xxxxx x) usnesení Poslanecké xxxxxxxx ze xxx 10.2.2016 o xxxxxxxx xxxxxxxx xx třetím xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona o evidenci tržeb (xxxxxxxx xxxx 513), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 28 x xxxxx 37. xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 10.2.2016 x. 1068 o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zákona o evidenci tržeb xx xxxxx schváleném Xxxxxxxxxxx sněmovnou x x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxxx v postupu xxxxxxxx Poslanecké sněmovny, xxxxx při projednávání xxxxxxxx návrhu zákona o evidenci tržeb xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx třetím xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx usnesení k xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx námitek xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxx podle §64 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx překrývají. Xxxxxxx xxxxxxx stížnosti Xxxxxxx xxxx odmítl xxxxxxxxx xx xxx 24.5.2016 xx. zn. Xx. XX 11/16 (xxxxxxxx xx http://nalus.usoud.cz), neboť xxx o xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx [xxxx. §43 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Ústavním soudu, xx xxxxx zákona č. 77/1998 Sb.]. Xxxxxxxxxxx totiž xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxx xxxx ukončením. Xxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx vybočuje x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxx-xx by xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx by xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxx tehdejší navrhovatelé (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx základních práv, xxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak xxxxxx možno xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podání xxxxxxxxx stížností. X xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona o evidenci tržeb) pak Xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxx. xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

52. Xxxx závěry Xxxxxxx xxxx uvádí xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xx xxx předložen k xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx zhodnocení xx xxxxxxxxx, navrhovatelka xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - x xxx xxxx vysvětleno xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx klasifikaci xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx "jiný zásah xxxxxx xxxx". Při xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx ukázáno na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxxx jiná xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxx Parlamentu xxxx skutečnou xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx [xxxx. k xxxx xxx citovaný nález xx. xx. Xx. XX 55/10 xxxx xxxxx ze xxx 19.4.2011 sp. zn. Xx. XX 53/10 (X 75/61 XxXX 137; 119/2011 Sb.)]. X xxxxxx ze xxx 30.6.2015 sp. xx. Xx. ÚS 21/14 (X 122/77 SbNU 759; 199/2015 Sb.) x xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx "[x]xxxxx [xxxxxxxx se x xxxxxxx zákona seznámit x xxxxxxxx se x xxxx] je xxxxxxxxxxx xxx přijetí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zdůvodňovat x xxxxxxxxx své xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx postojů xx xxxxxxxxxxx xxxx xx [xxx] xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil [...]".

53. Xxxxx čtení xxxxxx zákona o evidenci tržeb xxxxxxxxx xx 37. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 18.12.2015, 8.1.2016, 22.1.2016, 29.1.2016 x 10.2.2016, tedy xx xxxxxxxxxxx jednacích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §95 x 95a xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

54. Xxx 29. xxxxx 2016 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx a uvedl: "Xxxxxxx xx, vážené xxxxxxxx, kolegové, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhem a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zpátky x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xx tady xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx to xxxxx xxxxxxx, 38. xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a třetího xxxxx, k xxxxxx xxxxxx. A xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx argumenty xx xx xxxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx x xxxx zazněla, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ze strany xxxxxxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx x ze xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx, že xxxx 38 hodin xxxxxx xx dostatečný xxx x xxxx, xxxxxxx xx všechny tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx mi xxxxxxx, xxxxx navrhl, abychom xxxxxxxxxxxx xxx rozpravy xxxxxxxxx, že Poslanecká xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx zákona o evidenci tržeb, xxxxxxxx xxxx 513, xxxxx čtení, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o evidenci tržeb, sněmovní xxxx 514, xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxx pozměňovacích návrzích x těmto tiskům xxxxxxxx xx xxxxxx 10. února 2016 x 11 xxxxx." Xxxxxxxxx o tomto xxxxxx xx evidováno xxx číslem 26. X xxxxxxxxxxxx 94 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx 81 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx 8.

55. Xxx 10.2.2016 xxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxx Hamáček xxxx xxxxxxxxxxxx 37. xxxxxx Poslanecké sněmovny xxxxx: "Ano. Je 11 xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlasování. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, o čemž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx, kdo xxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x zvedne xxxx. (Xxxx x xxxxxxxx x xxxx.) Xxx je xxxxx xxxxxx návrhu? Xxxxxxxxx xx xxxxx 28, xxxxxxxxxx xx 157, xxx 96, proti 50, xxxxx návrh xxx přijat."

56. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poslanec Xxxxxx Xxxxxxxx proti xxxxxxx předsedy Xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o ukončení xxxxxxxx přesto, že xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx Xxx Xxxxxxx xxxxxxx, že xxx x xxxx xxxxxxx návrh a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx tomu vznesl xxxxxxx poslanec Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxx, xx není možné xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx o návrhu Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Posléze xxxx hlasováno x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Miroslava Kalouska (xxxxxxxxx x. 29 x x. 30); xxxxxxxxx xxxxxxx námitky xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x. 42 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1068, jímž Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas x návrhem zákona o evidenci tržeb, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. 513, xx xxxxx schváleném Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

57. Xxxxx §58 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx, xx "[x]xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sále x xxxxxxxx, xxx xx xx uděleno xxxxx, xxxxxx pořadí. Xxxx-xx xxxxxxxx xxx bezprostředně xxxx ukončením xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx propadá. [...] Chce-li se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx [podle odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxxx] xxxxxx xxxxxx". Podle §59 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Poslanecká xxxxxxxx "xxxx x xxxxxxxxxxxxxx bodu usnést xxx rozpravy xx xxxxxxx řečnické xxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx deset xxxxx. Omezení řečnické xxxx xx nevztahuje xx poslance xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klubu". Xxxxx §59 odst. 2 jednacího řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx "Xxxxxxxx [...] xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx k xxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. [...] Poslanec má [xxxxx §59 odst. 4 jednacího xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx] xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xx xx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx řečnickou xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx poslance upozornit x xxxxx xxx x věci. Vybočuje-li xxxxxxxx svým xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x nápravě, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodne Xxxxxxxx bez xxxxxxxx". Xxxxx §66 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx "[x]xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx rozpravy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. [...] Xx xxxxxxxx xxxxxxxx [x souladu x xxxxxxxxx 2] udělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a zpravodaji. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. [...] Xxxxxxxx se [xxxxx xxxxxxxx 3] může xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx otevření xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx znovu xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx se xxxxx xxxx hlasováním o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx zahájené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx". Xxxxx §95 odst. 2 xxxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se "[v]e xxxxxx xxxxx [...] xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx opravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chyb, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx písemných xxxx xxxxxxxxx, úpravy, xxxxx xxxxxxx vyplývají x přednesených pozměňovacích xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na opakování xxxxxxx čtení".

58. X xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení jednacího řádu Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebylo provedeno x xxxxxxx se xxxxxxx (xxxxxxxxx v xxxxxxx x jednacím řádem Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxx Xxxxxx ani xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx podrobnosti xxxxxxxxx), x xx jak xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx předsedou. Xx x xxxxxx, xx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx schůze pro xxxxxxxxx rozpravy xxxx (xxxx. xxxxxxxx slova, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx poměrně xxxx vymezen xxxxx x §95 odst. 2 xxxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx sněmovny). Xxxxx xxxx posoudit, xxx xxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxx procesu xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona o evidenci tržeb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx přistoupil k xxxxxxxx uvedeného zákona. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx - xxx x ohledem xx svou xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx práv opozice xx xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx na xxxx "xxxxxxxxxxxxx" práva xxxxxx, resp. v xxxxx tvrzené intenzitě.

59. Xxxxxx xx nutno xxxxxxx na xxx xxxxxxx §95 xxxx. 2 jednacího xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx opravu xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx vyplývají z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Již z xxxxxxxx limitů daných xxxxx ustanovením xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx chráněných xxxxxx x xxxxxxxx - xxx xxx právě xxxxxxx - xxxxxxx xxxx identifikovatelný, byť xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Navrhovatelka xxxx x daném xxxxxxxx xxxxx podrobnější xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx hovoří xxxxx xxxxx dní, xxx se rozprava xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počínající prosincem xxxx 2015 x xxxxxxx xxxxxx 2016. Xx xxxxxx okolností xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx vytvořen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx korekci xxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx změny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx opakování druhého xxxxx.

60. Nad tento xxxxx - x xxxxxx xxx doplnění - xxx xxxxx, xx s xxxxxxx zákona o evidenci tržeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx [x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (http://www.eltrzby.cz) xx podává, xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byly xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx konference x xxxxxxxxx] x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nejrůznější xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx konzultován (xxxx. k tomu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dostupný xxx na http://www.eltrzby.cz xxxx xxxxxxx Hospodářské xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx https://www.eet-ano-ale.cz). Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx diskuse xxxxxxxxxx zpětnou xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx.

61. Xxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" či "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx problému. Xxxxxxxxxxxxx rozhodování, kam xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přehlednost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (parafrázováno xxxxx Xxxxx, Jan. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx sněmovny xxxx xxxxxxx problém aneb xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx jednací řád xxxxxxxx nezakazuje. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx. 2001, x. 4, x. 342). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxx Xxxxxxx xxxxx pravidlům xxxxxxxxxxx, nicméně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro přijímání xxxxxx závazných normativních xxxx, tedy xxxxxxxxxx x závaznosti vlastního xxxxxxxxxxx zákonodárného xxxxxx (xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxx předpoklady xxxx x xxxxxxxxxxxxx případě xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx se usnesla [xxxx. x xxxx x širších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Pierre, Xxxxxx. Xxxxxx de droit xxxxxxxxx xxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxx. Supplément. 4. xxxxxx. Paris: Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1919, x. 1191 a násl. (xxxxxxxx on-line xx http://gallica.bnf.fr)].

62. Tvrdí-li navrhovatelka x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x vadách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" (xxxx. doslova xxx. 2.4 jejího xxxxxx), xxxxxx za xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxxxx soud xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx ochrany ústavnosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx popsaného xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxxxxxxx xxxxxx předsedy. X xxxxxxx xxxxxxx by xx totiž sám xxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nepřistoupil k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (bod 4 i. x.) xxxxxxxxxxx svědků.

63. Xxxxxxx xxxx xxx uzavřít, xx v procesu xxxxxxxxx zákona o evidenci tržeb xxxxx x procedurálnímu pochybení. Xxxxxxx, Ústavní xxxx x xxxxxxxx zákona o evidenci tržeb x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepřistoupil, neboť xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx) x xx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx [čl. 83 a čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx] - xxxx. xxxx (xxx 50) reprodukované xxxxxx x xxxxxx xx xxx 27.11.2012 xx. xx. Xx. XX 1/12.

X

64. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zákonu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx následky, xxx by xxxxxx - jí xxxxxxx xxxx - xxxx xxx. Xxxxxxxxxx čl. 51 Xxxxxx zmocňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx. Parlament xxxx již jednoznačně xxxxxxxx xxxxx vůli x zmíněné podpisy xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, osvědčujícím xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxx přijat [xxxx. X. Knapp k xxxxxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx "nemají ani xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx ..., xxxxxx [xx] xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx předpisu ..., xxx subjekty xxxxxxxxxxxx znamená xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx schválený xxxxxxx", xx Xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx. Právní rádce. 1996, č. 3, 4 (xxxxxxx), x. XX.; xxxx. xxx Xxxx, X. Československé xxxxx xxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxxxx, 1937, x. 199]. Xxxxx xxxx xxxxxx ústavních činitelů xxxxxxxxx v čl. 51 Xxxxxx xxxx condicio xxxx qua non xxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxx Xxxxxxxx, X. Xx. 51 (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xx: Xxxxxxxx, X., Xxxxxx, X., Suchánek, X., Xxxxxxx, X. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2016, s. 518; Xxxxxxx, X., In: Xxxxxxxx, V., Xxxxxxx, X. Ústava a xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxx. Xxxxxxx systém. 2. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxx, 1998, s. 197; Xxxxxxx, X. Xx. 51 (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xx: Xxxxxxxx, X. x xxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 1997, s. 76]. Odborná xxxxxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxx, že "předseda Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xxxxxxxx osvědčuje, že xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx přijat; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přijímání xxxxxx" (Xxxxxxx, J., xxx. x., x. 196). X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx i Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx 14.7.2005 xx. zn. Xx. XX 23/04 (X 137/38 XxXX 9; 331/2005 Sb.), xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny xx xxxxxxxx, jímž xx xxxxx zákona xxxxxxxxx Senátu, x xxxxxxxx pod přijatým xxxxxxx podle čl. 51 Xxxxxx; v xxxxx xxxxxxx má xxxxx Xxxxxxxxx soudu podpis xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx druhém xxxxxxx - tedy x xxxxxx čl. 51 Xxxxxx - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx X. Schorma xxxxxxxxxx xxxxx jen "xx xxxxxxx xxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx" x Parlamentu - Xxxxxx, V. Xxxxxxx slov x xxxxxxxxxx xxxx Jsou xxxxx xxxxxx podepisovány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx? Xx: Xxxxx doc. XXXx. Xxxxxxxxx Mikule x 65. narozeninám. Xxxxx: XXXX, 2002, x. 138). Xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vzešlé ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxx proto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákon, xxx xxxxx xxx pochybnosti x jeho xxxxxxxxxx, xx xxxx věcného, xx xxxxxxxxxx [Xxxxxxxx, X. Čl. 51 (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xx Xxxxľxxx, L., Filip, X., Xxxxx, X., Xxxxxxxxx, M., Xxxxxxxx, X., Xxxxxxx, X., Xxxxxxxx, X. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxx Praha, 2010, s. 622]. Xxxxxxx praxi, xxxxx x odkazem xx §29 xxxx. 1 xxxx. x) a §30 xxxx. 1 x 2 jednacího xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místopředsedou xxxxx), ač x xxxx xxxx Xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz Xxxxxxxx, R. tamtéž x xxxx. Xxxxxxx, X., xxx. x., x. 198). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxxx Xxxx, X. Xx. 51 (Podepisování xxxxxx). Xx: Rychetský, X., Xxxxxxxx, X., Xxxx, X., Mlsna, X. a xxx. Xxxxxx České xxxxxxxxx; Xxxxxxx zákon o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2015, x. 499 a 501], xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v roce 2013 xxxx 15 xxxxxx xxx podpisu xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx prezidentu republiky x s jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ústavněprávnímu xxxxxxxx Ústavním xxxxxx - xxx xxxxx xx xxx 23.8.2016 xx. zn. Xx. XX 16/15 (334/2016 Sb.), xxxx xxxx. x xxx 36 xxxxxx xx dne 11.7.2017 xx. zn. Pl. XX 23/14 (283/2017 Sb.)], x xx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx nedošlo (a xxx xxxxxxx dojít) x xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů.

VII.

Hodnocení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o evidenci tržeb xxxx celku, xxxx. xxxxxxx §3, 4 x 6 xxxxxx o evidenci xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx narušením xxxxxxxxx xxxx "malých" xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

65. Text xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

"§3

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx evidence xxxxx xx poplatník

a) xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx platba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx tržbou xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx formální náležitosti xxx xxxxxxxxxx tržbu x je

a) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx rozhodný příjem, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příjem.

§6

Rozhodný xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ze samostatné xxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, který

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

2. xx x xxxxxxxx obvykle přijímaných xxxxx xxxxxxxxx nebo

3. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx daně, xxxx

x) x poplatníka xxxx x xxxxxx právnických xxxx příjem z xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx,

2. xx x xxxxxxxx xxxxxxx přijímaných xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

4. xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x poplatníka, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx jednotkou.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjmem xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x komanditní xxxxxxxxxxx xxxx příjem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx není xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx."

66. Xxxxx navrhovatelky xx xxxxxxxxx evidovat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx "xxxx" xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx subjekty xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastnictví xxxxx čl. 11 Xxxxxxx, xxxxx x práva xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxx argumentaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 20.12.2016 s xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxx zákona x xxxx z přidané xxxxxxx. Konečně, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx 14.11.2017 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx návrh xxx, xx xx Xxxxxxx soud měl xxxxxx zákon o evidenci tržeb alespoň xxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 1&xxxx;800&xxxx;000 Xx ročně.

67. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx předně poznamenat, xx zákon o evidenci tržeb xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx povinnost, xxxxx xx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx dotýkala xxxxxxxxx sféry xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopadá. Xx Xxxxxxx xxxx připomíná xxxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx ohledu na xxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dříve xxxxxxxx daňovým subjektům xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx rozhodné období. X posouzení xxxx xxxxx, xxx nově xxxxxxx xxxxx evidenční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

68. Xxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zásah xx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, aniž xx mezi těmito xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se právě xxxxxxxx neústavním omezením, xxxx dokonce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

69. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx místě xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x čl. 26 Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx 1) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x tímto xxxxxxx (xxxxxxxx 2). X xxxx xxxxxxxxxxx xx nutno v xxxx řadě xxxxxxxxxxx, xx xxxxx podnikat xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx tzv. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Ústavní xxxx xx problematikou xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx zabýval xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 23.4.2008 sp. xx. Xx. XX 2/08 (X 73/49 XxXX 85; 166/2008 Sb.) xxxxx x nálezu xx xxx 12.3.2008 xx. xx. Pl. XX 83/06 (N 55/48 XxXX 629; 166/2008 Sb.) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, že ústavně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx práva xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 1 Listiny xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx základní xxxxxx xxxxx xx politická xxxxx. Xxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 xx 31, čl. 32 odst. 1 x 3, čl. 33 a 35 Xxxxxxx xx možno xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zákonů, které xxxx ustanovení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx těchto xxxx xx primárně x xxxxx zákonodárce x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx hospodářských, sociálních x xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xx otázku xxxxxxxxxx.

70. X xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx xxxx xxxx. x xxxxxx ze dne 5.10.2006 xx. xx. Xx. XX 61/04 (X 181/43 SbNU 57; 16/2007 Sb.) konstatoval, xx čl. 41 xxxx. 1 Listiny i xxxxxxx povaha xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx totožná x xxxxxxxxxxx užívanou xx xxxxxx x ostatním xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx x hlavě xxxxx Listiny). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zákonná xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x která xxx xxxx způsobem, jejž xx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx dosažení, xxx nemusí jít x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx. S xxxxxxx xx čl. 4 odst. 4 Xxxxxxx však Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx není (resp. x xxxxxxxxx pohledu xxxxxx xxx) ani x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x může být xxxxxxxxx přezkumu Xxxxxxxx xxxxxx.

71. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx Listiny xxx. xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xx xxxxx proporcionality - xxxx. x xxxx xxxxxxxxx xxxx judikatury xx Červínek, Zdeněk. Xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti x xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx. Jurisprudence. 2015, x. 4, x. 21 xx 29). Xxxx rozumnosti xxxxxxxxxx xxx nutnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho případné xxxxxx x skládá xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxx xxxx esenciálního xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx skutečné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxxx xxx; tedy zda xxxx xxxxxxxxx zásadním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv.

4. Xxxxxxx xxxxxx, xxx zákonný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx.

72. X xxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Právo podnikat (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost - xxxxxxxxx tak xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx - xxx však xxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx posuzované xxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxx xxxx životní xxxxxx xxx.), ale xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx seberealizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxx, xxx ho xxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx [xxxx. x xxxx xxxxx xx dne 11.9.2009 xx. xx. IV. XX 27/09 (X 200/54 XxXX 489) x nebo nález xx xxx 25.11.2003 xx. xx. X. XX 504/03 (X 138/31 XxXX 227)]. X nálezu ze xxx 23.9.2008 sp. xx. Pl. XX 11/08 (X 155/50 XxXX 365) - xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx závěry xxx xxxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx - xxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx jednotlivec xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx jsou svou xxxxxxx ambivalentní v xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxx xxxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx jisté xxxx xxxxxxx moc, xxxxx pozitivně formuje xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx výkon (xxx xxx zároveň x xxxxxx positivus) - xxxx. x xxxx již citovaný xxxxx sp. zn. X. ÚS 504/03. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 26 Xxxxxxx - jak xxx bylo xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, platí x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx), xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx zmíněné xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti musí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx [srov. x xxxx xxxxx xx dne 23.5.2000 xx. xx. Pl. XX 24/99 (X 73/18 XxXX 135; 167/2000 Sb.)]. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx lze xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx shrnout, xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxx rovina ryze xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), jednak rovina xxxxxxxxxx-xxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx zisku, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx). Ústavní xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tržeb xxxxxxxx x smysl (čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx) xxxxx podnikat xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx formy evidenční xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx.

73. Xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx systém xxxxxxxx xxxxx popsat xxx, xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úložišť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x systém xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxx zákona x xxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxx. §7 x 23 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx daně z xxxxxx rozdíl zdanitelných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx)]. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů x znamená xx xxxx xxxxxxxx jen xxxxx vymahatelnost těchto xxxxxxxxxx.

74. Xxxx by Xxxxxxxxx xxxxx příslušelo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx připojení x xxxxxxxxx), xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nyní xxxxxxxxxxx úpravu xxxx. xx xxxxxxx - x níž byl Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 44/13 [xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 44/13 xx xxx 13.5.2014 (X 90/73 XxXX 497; 130/2014 Sb.)] x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxx složení xxxxx 20 mil. Kč. Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se zavedením x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx slevou na xxxx xxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 5 000 Xx - srov. §35bc xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx) a xxxxxxxx evidence tržeb xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx ve xxxx 15 % (srov. přílohu 2 k zákonu x dani z xxxxxxx hodnoty)].

75. X xxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx základních xxxx (xxx 68) xxxxxxxxxx (není to xxxx xxxxxxx), je xx xxxxxx xxx xxxxxx subjekt, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxx xxxxx specializovaných subjektů) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nepřiměřenému efektu xxxxxxxx xxxxx xx xxxx podnikání bránit. Xxxxxxx vládě lze xxx za xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx motiv. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přesvědčivě xxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx, "xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx menších xxxxxxxxxx daně xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podstaty xxxxxx xxxxxxx.

76. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx soud Rakouské xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ze xxx 9.3.2016 xx. zn. X 606/2015 - xxxx. odst. 3.2.3 xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xx https://www.ris.bka.gv.at - x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, s xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx registrační xxxxxxxx, xxxxx ani on xxxxxxxxxxxx námitce, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx na "xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx efekt; xxxxxx vyzdvihl, že xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx snahou xxxxxxx xx nové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77. X xxxxxx důvodu není xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x smysl xxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx), xxx xx xxxxx v praxi xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx formy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx své ekonomické xxxxxxxx nepokračovat, a xx například xxxxx, xx pro ně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technologie.

78. Při xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, Ústavní xxxx přisvědčuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyjádření xxxxx, že evidence xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx správci daně. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správa xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx evidence xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx fungování, respektive xxx xxxxxxxx funkcí [xxxx. xxx xxxxxxxx xxxx x. 513/0, XXX. xxxxxxx období Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (od 2013) - xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxx - xxxxxxxx 2. Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx]. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx k naplňování xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ani sama xxxxxxxxxxxxx.

79. Nakonec xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx tržeb možno xxxxxxxx ještě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx dosavadní "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, kdy i xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředky x xxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x odvedené daně xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx používané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx registračních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxx zaveden xxx xx základě xxxxxx x xxxx 1983, xx 1.1.2017 xxx xxxxxxx xx-xxxx režim). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxxxx xx registračních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxx základní xxx (xxxx zefektivnění xxxxxx xxxx), xxxxxxx xx znamenalo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxx směru xxxxx xxxxx sledovat zásadní xxxxxx) a xxxxx xx xxxx varianta xxxxxxxxxx pravidelný sběr xxx. Rozhodl-li xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx-xxxx xxxxxx, zvolil xxxxx jdoucí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx se na xxxxx IV. xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Xxxxxxxx 4.0: Xxx Industrial Xxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxx Xxxx: Xxxxxx, 2016). Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úpravě xxx xxx x ústavního xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx.

80. Xxxx úkolem Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x kterých xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx totiž, xx zákonodárcem zvolené xxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxxxx evidence xxxxx - xxxx xx už x xxxxxxxxxxx důvodu nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx. Odkazuje-li xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx shora) xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 28/13, xxx její xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx problematiky (xxxxx xxxxxx) x xxxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 28/13 xxx - xx rozdíl xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx - x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Ústavy; Xxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxxx jemu tehdy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož xxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx návrhy politických xxxxxxxx xx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonné regulace.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx

81. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx z evidence x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení má xxx "xxxx" x "xxxxxxx" podnikatele "xxxxxxxx xxxxx". X tomuto xxxxxx námitek musí Xxxxxxx soud nejprve xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx §100 a 101c a násl. xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nálezem xx dne 6.12.2016 xx. xx. Pl. XX 32/15 nepřistoupil, xxx dílčí ustanovení xxxx právní úpravy xxxxxx. K xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx námitku příliš xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, když xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx byrokratickou xxxxxx. X judikatury Xxxxxxxxx xxxxx x Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.5.2008 xx. xx. Xx. XX 1/08 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.) xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ze xxx 8.4.2015 č. x. 1 Xxx 43/2015-39 (xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xx http://www.nssoud.cz)] xxxxx vyplývá, xx x "rdousícím xxxxxx" xx hovoří xxxxx, xxxx zákonodárcem zvolené xxxxxx vytváří xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx základního xxxxx (xxx xxxx xxxxxx podnikání).

82. Xxx xxxxxxxx xxxx navrhovatelka xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxx Ústavní xxxx xxxxxxx synergii xxxx xxxxxxxx xxxxx x kontrolním xxxxxxxx xxxxxxxxx. Kontrolní xxxxxxx xx daňových xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx dopadají, vyžaduje x pravidelných xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronický xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx pomocí xxxxxxxxx) odeslat xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx správci xxxx informaci o xxxxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx x zákonem xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxxx v xxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dani x xxxxxxx hodnoty (x "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx mít zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V takovém xxxxxxx - a xxxxxxxxxxx navrhovatelky x xxxx xxxxxxx - xx bylo xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx hlášením (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx) xxxxx x xxxxx postrádající rozumné xxxxxx. Xxxxx tedy x situaci, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx například x xxxxxxxx xxxxx jednoduše xxxxxxx, xxx x x xxxx výši xxx uplatněn xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X dané xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx plynoucí xxxxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx x propojovat xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx mohly [xxxx. x xxxx například xxxxx xx dne 2.12.1998 xx. xx. Xx. XX 46/97 (X 148/12 XxXX 371; 312/1998 Sb.), xxx xx Ústavní soud xxxxxxx proti nové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dvakrát xxxxx žádat x xxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxx vozidla, xxxx xxxxx xx xxx 6.6.2006 xx. zn. Xx. XX 42/04 (X 112/41 XxXX 379; 405/2006 Sb.), xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovící xxxxx (x xxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxx pečující o xxxx do xxxx xxx věku, xxxxxxxxxx x dítě xxxxxx, x xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx]. Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) tak, že xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx se "xxxxxxxxxxx" xx xxxxx, xx xxxxxxx režimu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxx mimo xxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxxxx daň xx xxxxxx usazenou x xxxxxxxx atp.; podle §19 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx naopak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržeb xxxxx xxx x xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x režimu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x evidence xxxxx, xxxxxxx xxxxx x údaje, xxx xx xx správce xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xx zkrátka xxxxxx subjekt, xxx xx xx významnou xxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxxx. Je xx xxxx konečně xx, xxx xx musí xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury. Xx xxxxx již hledáme xxxxxxx xx otázku xxxxxxxxx xxxx kterého xxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxx nacházejí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx soukromí

83. Xxx Xxxxxxx soud xxxxx ve svém xxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxx již xxxxxxxxx [xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.11.2009 xx. xx. XX. XX 2048/09 (N 232/55 XxXX 181), xxxxx xx xxx 1.12.2008 xx. zn. I. XX 705/06 (X 207/51 SbNU 577) x xxxxx]. Xxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15 xxxxxxxxx odkazuje xx xxxxx, jímž Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zákonodárce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/24/ES x 15.3.2006 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpracovávaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxx 2002/58/XX, xxxx xxx "xxxxxxxx 2006/24/ES" [xxx x nález xx xxx 22.3.2011 xx. xx. Xx. XX 24/10 (N 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb.)]. X xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx - x xx xxx xxxxxx Xxxxxx xxxx Evropské xxxx xx xxxx rozsudku x 8.4.2014 xx xxxxxxxxx věcech X-293/12 x C-594/12, xxxx xxxxxxxxx citovanou xxxxxxxx xx neplatnou - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx informační sebeurčení. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx práva a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zajišťování xxxxxxxx xxx rozvoj x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tradičního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx obydlí) a xxxxxxxx vytvářet xxxxxxxx xxxxxx nerušené xxxxxxxx xxxx xx právo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xx sebeurčení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx - xx svém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivce xxxxxxxxxx, xxx, v xxxxx rozsahu x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx-xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx naopak x podmínkách xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x podobě "Xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxxx, xxx xxxx jeden x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx díky xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neustále xxxxxxxxxxxxx x zpřístupňovány xxxxxx informací zasahujících xx soukromí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx do xxx xxxxxx nikoho nevpustil x vpustit xxxxxxx. X těmto závěrům xxx Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rozsudku xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/24/ES x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx - nebylo xxxxxxxx, že tato xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx dalšího x xxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx internetu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx sledovat "xxx" kdo, x xxx, xxx xxxxxx, xxx často x xxxxx, xxx xxxxxxx x čem xxxxxxxxxx). X xxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací mohlo xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx komunikačních xxxxxxxxxx, x xxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx skutečnost, xx x xxxxxxxxxx x x následujícímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dojem, xx jejich soukromí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

84. Xxxxxx Ústavního xxxxx je xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v zákoně o evidenci tržeb xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx daňového subjektu x xxxx právem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Soudního dvora Xxxxxxxx xxxx [kdy xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx také například Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu XXX (xxxx. x xxxx přehledy xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 24/10, xxx x rozsudku X-293/12 x X-594/12)].

85. X xxxx xxxx musel Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx přitom x xxxxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxxx soudu pro xxxxxx xxxxx (xxxx. x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx 16.12.1992, xxxxx xxxxxxxxx 13710/88, xxxx novější xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx XxxX xxxxx Rakousku, xxxxx xxxxxxxxx 74336/01), x nichž Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "soukromí" xxxx "xxxxxxxxxx života". Xx xxxxxxx proto, xx x xxxxxxxxx povolání xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxx Xxxxxxxx proti Xxxxxxx). Xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx okruh xxxxxxxx subjektů, xx xxx evidence xxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxx projednávaném xxxxxxx namístě xx xx naznačeného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (soukromí) xxxxxxxxxxx. Konečně xxxxx x nálezu xx. xx. Xx. ÚS 24/10 ze xxx 22.3.2011 (X 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb.) xxxxxxxxx Ústavní xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx datové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx sestavit xxxxxx xxxxxxxxxxxx života xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx. O xxxxx xxxxxxx obraz - xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx údajům (xxxx. xxxx) - x xxxxxxx xxxxxxxx tržeb xxxxx [s xxxxxxx xx xxxxx stupeň xxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx veřejné xxxxx, xxxxxxxxx soukromé xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osobami (xxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx], xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypovídají.

86. Dále xx xxxxx xxxxx x toho, xx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx (xxxx. čl. 10, 12 x 13 Xxxxxxx) je xxxxxxxx xx xxxxx druhé Listiny, xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx svobody". V xxxx situaci tedy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx sféry xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxx zákonodárce xx xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny, xxx xxxx bylo x xxxxx xxxxxxxx, xxx naopak jeho xxxxxxxx omezení musí xxxxxx x xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx používaném - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx toliko xx ochranu xxxxxxxx x xxxxxx základního xxxxx (svobody), xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx poměřováno kritériem xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x takovému xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx x judikatuře Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx test xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx [x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxx odkaz: Xxxxxxxx, Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx. 2015, č. 4, x. 21-29, nebo xxxxx ze dne 12.10.1994 sp. xx. Xx. XX 4/94 (X 46/2 SbNU 57; 214/1994 Sb.)]. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ze xxx xxxxx: 1. testování xxxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxxxx zvolené opatření xx xxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx cíle; 2. xxxxxxxxxx, zdali zákonodárcem xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx základním xxxxxx; 3. xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx sledovaný pozitivní xxxxx (jde xxx x xxxxxxxxx v xxxxxx stojících xxxxxxxxx xxxxxx).

87. X xxxxx xxxxxxxxxx xxx identifikován xxx, xxxxx zákonná xxxxxx evidence xxxxx xxxxxxx, což technicky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prakticky xxxxxxxx xxxxxx xxxx, zejména xxxx x příjmů. X x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že x přezkoumávaném zákoně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (tedy xxxxxxxxxxxx evidence) xxxx xxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - tedy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx metodách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doklady, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx daň xxxx x xxxxxx doklady xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pokladen používaný x xxxxxxxxx - xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivity) srovnatelný.

88. Xxxxx xxxx zjistit - tentokráte xx xxxxxx x xxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) a x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx - xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx té xxxx, xx tím xxxxxxxxx pozitiva, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxx ve zlepšení xxxxxx daní - xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 24/10 (srov. xxxx bod 37) xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejným xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx přesné x xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Striktně xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělené xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx. X nálezu xx. zn. Xx. XX 32/15 Xxxxxxx xxxx konstatoval, že xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx účinný xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx, jež xxxx xx své povahy xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx sběrem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx [xxx Ústavní xxxx xxxxxxx xxxx. na §11 xxxx. 1 xxxx. b) a x) daňového xxxx]. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daňového xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx podzákonného xxxxxxxx předpisu. Podle Xxxxxxxxx soudu na xxxxxx stranu rovněž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx, xxxxx níž xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx, je-li xx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxx zjištění x stanovení xxxx x xxxxxxxxxxx její xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x xxx daňový řád xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (srov. xxxx xxxxx čtvrtou), x to včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx ochrany xxxxx není xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx.

89. Xxxxx §5 zákona o xxxxxxxx xxxxx xx x elektronické evidenci xxxxxxx platba xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx uskutečněna:

a) x hotovosti,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxxx xxxxxx plátce prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx,

x) šekem,

d) xxxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx obdobný xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d), nebo

f) xxxxxxxxxx kauce xxxx xxxxxxx xxxxxxx složené xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx e).

90. Xxxxx §19 odst. 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx správci xxxx datovou zprávou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozovny, xx které je xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxx přijetí tržby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) celková částka xxxxx,

x) bezpečnostní xxx xxxxxxxxxx,

x) podpisový xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx tržba xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx určených x následnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx plateb, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) základ xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx daně x xxxxxxx hodnoty,

n) celková xxxxxx v xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx pro cestovní xxxxxx,

x) xxxxxxx částka x xxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

91. Podle §20 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx dále xxxxx:

"(1) Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx uvádět

a) xxxxxxxx identifikační xxx,

x) xxx daňové identifikační xxxxx,

x) xxxxxxxx provozovny, xx které xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx,

x) pořadové xxxxx xxxxxxx,

x) datum a xxx xxxxxxx tržby xxxx vystavení účtenky, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxxx tržbě xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx poplatníka, xxxxx pověřil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx eviduje.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx."

92. Xxxxxxxxxx §25 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x služby, xxxxxxxx, xx xxxxx zákona o evidenci tržeb xx prodávající xxxxxxx xxxxxxxxxx vystavit xxxxxxx x přijatou tržbu xxxxxxxxxx x modalitách x xxxxx ustanovení xxxxxxxxx.

93. X xxxxxxxxxx xx právě xxxxxxx, xxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 24/10 a xx. xx. Xx. ÚS 32/15 xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx závěrům. Evidence xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx autonomní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx zboží xxxxxxxxxx. Údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxx. x xxxx xxxxxxx body 74-75 xxxxxxxxxx nálezu xx. xx. Xx. XX 32/15). Xxx obchodním xxxxxx, na nějž xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx subjekt, jenž xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, tak subjekt, xxxx ji (xx) xxxxxx, xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx; xxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx xx Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx převody), xxxxx xxxx o plošné xxxxxxxx. Právní úpravu xxxxxxxx xxxxx dále Xxxxxxx soud xxxxxxx - xxxxxxxxx kritérii xxxxxxxxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 32/15 - xxxx dostatečně xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem) a xxxxxxxxxx x ochrannými xxxxxxxxxxxx v navazujících xxxxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxxx).

94. Xxxxx uvedených xxxxxxx je však xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx soukromí a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx definoval xxxxxxxxx tržby xxx, xxx je xxxxx §5 zákona x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx bylo xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx obdobných xxxxxx. To xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx těch xxxxxx xxxxx, xxx nad xxx, zda a xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx subjekt x xxx xxxxxx nemá (xxxxxxxxxx xxxxxx xxx) xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (typicky xxxxxxxx, např. xxxx xxxxxxxx) xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx systému platebních xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxxxxxx x který xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

95. Xxxx xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podmínkami x §5 xxx xxxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxx tržeb xxxxx přispívá x xxxxxxxx xxxx zákona o evidenci tržeb. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx efektivní - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platby nemusí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx subjektu xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle Xxxxxxxxx xxxxx xx třetím xxxxx testu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx negativní důsledky xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxxx náležitosti tržeb xxxxx §5 xxxxxxxxxx xxxxxx.

96. Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx citaci xxxxx) k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx tržeb xx xxxxxx §5 xxxxxx xx, xxx "[...] xxxxxxxx xxxxx [xxxx] xxxxxxxx též xx xxxxx, xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx souvisejí nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx komplexní xxxxx" (xxxxxxxx - xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx: komentář. 1. vydání. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2016, x. 12 - x této xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx tržeb xx xxx měl xxx nastaven x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx sp. zn. Xx. ÚS 24/10 xx xxx 22.3.2011 (X 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb.) xxxxxxxxx xxxxxxx - zvláště, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxx nepodléhat, x xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx možné xxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxx jejich autonomní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx totiž xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx (x xxxx xxx), xxx xxxxxxx daně xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jejím vyjádření, xx evidence xxxxxx x §5 xxxx. x) citovaného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxx (xxxx ostatně xxxxx xxxxxxx xx xxx proto, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxx) - xxx xxx to, xxx xxxxxxx na xx xxxxxx, jež xxxx xxx něj xxxxxxxx (x ze xxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx. xx. Xx. XX 24/10 xx totiž xxxxx xxxxxx i xxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxx, x xxx xxxx xxxxx získávány, xxx jako ústavně xxxxxxxxxxx hodnotí též xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx údaji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepotřebuje, xxxx by xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx musela mít xxxxx xxxxx negativní xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx ke zrušení §5 xxxx. x) xxxxxx x evidenci xxxxx, xxxxx tržby xxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx - xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x) - xxxx xxxxxx poměrně xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx silný x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx evidenci. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezhotovostních xxxxxx, činí xxx xxxxx nekonkrétním xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx různorodosti, xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx stranu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx platbách xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx získat (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x §57 xxxxxxxx řádu konkretizované xxxxx). Xxxx tak xxx musí dodržovat xxxxx xxxxxxxxxx sebeomezení, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zabezpečit x xxxxx. Xxxxx prizmatem xxxx xxx posuzovaný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx. Xxxxxx výklad xxxx x xxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odkazované důvodové xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tržeb xxxxx §5 byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx technologickému xxxxxx. Xxxx okolnost Xxxxxxx xxxx plně xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx skupiny bezhotovostních xxxxxxx (respektive xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), xx x ohledem xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx zákonodárce xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx platbu xxxxxxxx vymezit.

97. Ze xxxxx xxxxxxxxxx §19 x x §20 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx vyplývá, xx údaje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na účtence xx do xxxxxx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xx x nimi xxxxxxxxx toliko správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy (xxxx. x tomu x xxxxxxxxxxxxx xxx 74 xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 32/15), ve druhém xxxxxxx, řečeno slovy xxxxx citovaného xxxxxxxxx (xxxx. Hrabětová, Xxxxxxx x kol. Xxxxx x evidenci xxxxx: xxxxxxxx. 1. vydání. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2016, s. 80), "xxx, od xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx", xx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxx xxxx). Xx i xxxxxx, xx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxx xx poplatník povinen xx xxxxxxx uvádět xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx §130 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx "CZ" x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecným xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx u xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxx identifikátor, stanoví-li xxx xxxxx, x x xxxxxxxxx osoby xx to xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

98. Xxx xxxxx xxxxx xxxx citlivým xxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx. - xx xxxxxxx, xx xxx nevypovídá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx svého xxxxxxxx xxx x jeho xxxxxxxxxx stavu či xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. x) xxxxx zákona. Rodné xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx jiné x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [tj. xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon č. 133/2000 Sb.")]. Xxxxx §13c xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxx omezení (xxxxxxxx) xxxxxxx rodného xxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxx §5 xxxxxx x. 101/2000 Xx., xxxxx něhož xxx - xxxxxxxx xxxxxx - osobní xxxxx (xxxx x xxxxx xxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jen x xxxxxxx, způsobem x po xxxx xxxxxxxx xxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

99. Zákon o evidenci tržeb xxx (xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx) nevysvětluje, proč xx xxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx - xxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx svém xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x níž lze xxxxxxx závěr, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zajišťování xx nejrychlejšího a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx číslo xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx evidencích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 16.7.2008 x. j. 1 Xx 36/2008-77). Takto xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx účtence xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx i x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cíle xxxxxxxxx (xx xxxx xxxxxxx xxxxx předpoklad xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x příkazem x xxxxxxxxxxxx).

100. Dále xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xx při xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx efektivních) xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - tedy x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx zákon o evidenci tržeb x §19 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx. Souhrnně se x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zákonu o evidenci tržeb podává (xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedené), xx tyto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tržbu i xxx xxxxxxxxxx účtenku. Xxxxx xxxxxx identifikátorů xx jako další xxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx, x to xxx v situaci, xxx xxxxx eviduje xxx [srov. §19 xxxx. 1 xxxx. x) x §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx] xxxx xxx tím xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx [xxxx. §19 xxxx. 2 písm. x) x §20 xxxx. 2 citovaného xxxxxx]. Xx ovšem Xxxxxxx xxxx xxxx konstatovat, xx zákon o evidenci tržeb x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx bez přímé xxxxxxxxxx xx autonomní xxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxx právní úpravy xxxxxxxxx, xxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníka jen xxxxx ohraničitelnému xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx účtence (!) x xxxxxx xxxxxxxx. Eventuální možnost xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §17d x 17e xxxxxx x. 133/2000 Sb. xxxxxx - už xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

101. X těchto důvodů xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx-xx §20 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxxxx x evidenci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx šetrné k xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx x x testu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [tento xxxxx xx x x xxxxxxx x tendencí xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx - viz Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27.4.2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx)]. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x fyzických xxxx xxxx orgánů xxxxxxxxxx korporací xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx dohledatelné například xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx identifikační xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z náležitostí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nynější xxxx xxxxxxxx přezkumu, xxxxx xx vázán xxxxxxx xxxxxx [xxxx. x xxxx například xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 2/12 xx xxx 24.1.2012 (xxxxxxxx xx http://nalus.usoud.cz)], xxxxxx xxxxx posuzovaná xxxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x tedy x xxxxxxx xxxxx.

102. X návaznosti xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xx svých xxxxxxxx a xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx), xx s §5 xxxx. x) xxxxx souvisí §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx tržeb, podle xxxxx "[x]xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx". Z důvodové xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx komentáře (xxxx. Xxxxxxxxx, X. x xxx. Xxxxx x evidenci tržeb: xxxxxxxx. 1. vydání. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2016, x. 71) xx podává, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxx plateb xxxxxx xx platebním xxxxxxxxx, xxx plateb xxxxxx na internetu x ve svém xxxxxxxx znamená, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tržbě, xxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy se xxxxx evidovaná tržba xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tak xxxxxxxx zprostředkovatel, xxxx xxxxxx zákazníka k xxxxxxxxx xxxxx (tedy x xxxxxxxxx) uskutečňuje. X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx týkající xx §5 písm. x) zákona o xxxxxxxx xxxxx, neboť x vůči xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tržby realizované xxxxxxxxxxxxxxx karetní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx je ostatně xxxxxxxx technické realizace xxxxxxxx xxxxxx kartou. Xxxxx - x x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx zákona o evidenci tržeb - xxxxxxxxxx Ústavní xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx ustanovení, resp. xxxx xxxxx vymezené xx xxxxxx X xxxxxx nálezu.

103. Xxxxx §5 písm. b), xxxxx ustanovení §18 xxxx. 2 spočívající x označení xxxxxxx "x)", čárky za xxxxxx "xxxxx" x xx xxxxxxx "xxxx x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx" x §20 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákona xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx ještě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx konstatovat, xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxx x ústavního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem o evidenci tržeb. Xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pokroku xxxxxxxx xxx elektronická xxxxxxxx tržeb x xxxxxxx xxxxxxx okamžiku xxxxxx, protože xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx technologie xxxxxxxxxx xxxxxx správu xxxx (xxxxxxxxx budou ještě xxxx využívat bezhotovostních xxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x zákonodárce xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx jinou xxxxxx. Xxxxxx otázky, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx celého xxxxxxx - xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx limitů - však Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx ústavnosti §10 xxxx. 2, §12 xxxx. 4 a §37 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx rozpor s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

104. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

"§10

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx také xxxxx, xxxxxxx evidování xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx které tyto xxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx evidování xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plynulý x xxxxxxxxxx xxxxx činnosti, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxxxxxx režimu. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx nařízením, že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx."

105. Xxxxxxx xxxx považuje xx potřebné nejprve xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx §10 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 78 Ústavy xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x evidenci xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx on-line, xxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xx pěti xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx zákon o evidenci tržeb xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx zjednodušeném xxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx hodnoty (srov. §10 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 1 x 2 citovaného xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxx mu správce xxxx xxxx x xxxx žádosti. Ustanovení §12 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 téhož ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx aby xx podmínek xxxxxxxx 4 xxxxxx vyloučených xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tržeb xxxxxxxxxxx podle §12 xxxxxxxxxx zákona vyjmenovává §37 zákona x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dne xx xxxx účinnosti. Xxxxx xxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

106. Xxxxx zmiňovaného čl. 78 Xxxxxx platí, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x provedení xxxxxx x x xxxx mezích xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx literatura [xxxx. xxxx. Xäxxx, X. Xx. 78 (Xxxxxxxx xxxxx). Xx: Xxxxxxxxx, Xxxxx a xxx. Ústava České xxxxxxxxx. Xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2015, x. 720 a xxxx.] xxxx xxxxxxx x xxx, že nařízení xxxx xxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxx [kterým xx xxxxx jako xxxxx - x xxxxx xxxxx x xxxx normotvorné xxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.2.2010 xx. zn. Xx. ÚS 6/07 (X 20/56 XxXX 207; 66/2010 Sb.)]. Xxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx [xxxxx xx xxx 14.2.2001 xx. xx. Xx. XX 45/2000 (X 30/21 XxXX 261; 96/2001 Sb.) tento xxxxxx schematicky, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xx má-li xxx xxxxx xxxxxx X, xxxxxxxx xxxxx stanovit, xx xx být X1, X2, X3 xx X(x), ale xxxxxxx xx má xxx Y]. K xxxxxx xxxxxxxx vláda - xxx xxxxx xx xxxxxxxxx čl. 78 Xxxxxx - nepotřebuje xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx, xx druhou stranu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx formou xxxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, respektive xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovozených xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzpomínané xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Listinou - xxxxx čl. 11 xxxx. 5 - xxxxx něhož xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx úpravou xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 1 x. p. Xxxxxxx.

107. S xxxxxxx xx tyto skutečnosti xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx samotného zákonného xxxxxxxx bude xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanoveních xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x normotvorbě, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. x tomu xxxx 192-195 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 21/14).

108. Xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xx. zn. Pl. XX 21/14 xx xxx 30.6.2015 (N 122/77 XxXX 759; 199/2015 Sb.) xxx o xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx také xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx (čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx). Xxxx xxxxxx xxxxxx obsahuje xxx sama Ústava (xxxx. čl. 20, čl. 22 xxxx. 1, čl. 24, čl. 27 xxxx. 3, čl. 79 odst. 1 x 2 x xxxxx). V xxxxx xxxxxxxx tak Ústavní xxxx x minulosti xxxxxx např. xxxxxxx xxxxxxxx, které zmocňovalo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyhrazených xxxxxx xxx čl. 31 Listiny [xxxx. xxxxx xx xxx 10.7.1996 sp. xx. Xx. XX 35/95 (X 64/5 XxXX 487; 206/1996 Sb.), xxx způsob a xxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx], či xxxxxxx xxxxxxxx, které x xxxxxxx s čl. 39 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nález xx. xx. Xx. ÚS 13/12). X obou xxxxxxxx Ústavní soud xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která x xxxx není xxxxxxxxx.

109. Dále xx xxx x xxxxxxx, xxx je xx xxxxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vládě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (tedy xxxx meze dané xxxxxxx a účelem xxxxxxxxxxx zákona). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 78 Ústavy xx pak xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx samotného zmocňovacího xxxxxxxxxx, ani x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

110. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx čl. 10a Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx instituci [xxxx. x xxxx xxxxx xx xxx 8.3.2006 xx. xx. Xx. XX 50/04 (N 50/40 SbNU 443; 154/2006 Sb.), který xx xxxx touto xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx].

111. X xxxxx případě není xxxxxx o tom - xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vlády - xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nařízení xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx x tomu zmocnil xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx. Současně xxxx xxx xxxxx podmínky, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx vynětí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x běžném xxxxxx (§10 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§12 xxxxxx x evidenci tržeb) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hospodárný xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx plynou. X xxxxxxxxx vynětí x xxxxxxxx xxx xxxx podle §37 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxxx xxx předmět xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, kromě xxxxx xxxxxxxx kritéria znemožnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx žádné xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx těch, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. s xxxxxxx xx chybějící xxxx též xxxxxxxxx, xxx xxx někdo (x xxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx jen z xxxx, xx zákon xxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx z evidence, xxx xxx xxxxxxxx xx zjednodušeného xxxxxx. Xx xxx xxxxx xx úvaze xxxxx, xxx tržbu x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx vyjme xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonodárce). Xxxxxx x xxx ostatně xxx první xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 a §37 xxxx. 3 xxxxxx x evidenci xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 376/2017 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jímž byly x xxxxxxxx tržeb xxxxxx vyloučeny xxxxx x těžce zrakově xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx (do 31.12.2019) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 14.12. xx 24.12. x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx (xx xx xxxxxxxxxx) výkladu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx neobsahuje xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx bránící ve xxxx důsledku xxxx. xxxx, aby to xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx. Jak xxx bylo xxx xxxxxx, takový přístup xxxx xxxxxxxxx. X x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tržeb xxxx xxx primárně xxxxxxx xxxxxxxxxx, na koho xxxxxxxxx xxxxxxxx dopadá x x jakém xxxxxxx. Xxx použití xxxxxxxx shora xxxxxxxxxx xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 45/2000 x xxxx příkladu x xxxxxxxxxx X x X xx xxxxx posuzovaný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zmocňovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxx určit, xx xx X (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepřekročila xxx xxxxxxxx, xxxx. meze xxxxxx), není-li xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ani X.

112. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti x zákazu xxxxxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. x xxxx xxxxx xx. zn. XX. XX 42/09 ze xxx 29.12.2009 (N 260/55 SbNU 509)] xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 36/01 xx xxx 25.6.2002 (X 80/26 SbNU 317; 403/2002 Sb.)], xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx" [xxxx. x tomu Xxxxx, X. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx národnosti, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx základních xxxx. Xx: Xxxxxxxxx, X. xx xx. (xxx.). Xxxxxxx základních práv x xxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2012, x. 101 (x. 97-123)]. X xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx naplněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Doplněním Xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx zákona o evidenci tržeb x xxxxxxxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxx x ,minoritní’ xxxxxxxx poplatníka xx x pozdější xxxx, xxx kam xxxxx xxxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx XXXX" - xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem o evidenci tržeb xxxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxxx skutečnost, xx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx hospodářská xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, mohou xxx x horším xxxxxxxxx xxx xx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx - racionálně x předvídatelně - xxxxxxxxxx možnosti vynětí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tržeb, a xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právech dostál. X xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §10 odst. 2, §12 odst. 4 x §37 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

113. Xxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§10 xxxx. 2, §12 xxxx. 4 x §37 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxx výjimek x povinné evidence x xxxx uvedených xxxxxx (viz xxx 108 n.), xxxxx xxxxxx xxxxx takového xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx citovaného xxxxxx. Xxxxxx přitom x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx důvodů. Xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x zákonu o evidenci tržeb (zvláštní xxxx - x §10 xxxx. 2), xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení pro xxxxx xxxx "ochránit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uzavřít xxxxx budoucích způsobů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Ústavní xxxx zde xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tržeb xx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxx podnikat. Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx koncepci xxx. "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohledně způsobu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podnikání, neboť xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx do práva xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx osoby, xxxxx xxxxxx hodlají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxx; byť xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práva xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx (rozhodnutí xxx dále xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 26 odst. 1 xx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx.

114. Xxxxxxx xxxx xx neztotožnil s xxxxxxxxxxx navrhovatelky, xxxxx xx měla xxxx xx zrušení xxxxxx xxxx celku. Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, pro které xxxx shora xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxx 113), xxxxxx dopad xx některé části xxxxxx, zejména xx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nemohl xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spadajících do xxx. 3. a 4. fáze zavádění xxxxxx systému z xxxxxx, xx by xxxxxxx zvolené xxxxxx xxx evidenci xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx oboru, xxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxxxxx x konečně podmínky xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxx, xxxxx xx jen xxxxxx "destinatářem") je xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx neklade xxxx požadavky xx xxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx promítá xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

115. X xxxxxx xxxxxx nárocích xx xxxxxx evidence xxxx Xxxxxxx xxxx (viz xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxxx omezení, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxx začít xxxx x xxx pokračovat x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxx xxxxxxx skupiny xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx právo podnikat xxxxxxxxx, že by xxx zákonodárce vytvořil xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx objektivně, xxxx xxxxxxx úmyslně, x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx (zásahem xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx). Xxxxxx xx to konečně xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxxx xxx "xxxxxxx" nejen x hlediska vztahu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxx státu vytvářet xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

116. Xxxxxxx, xxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x) ve xxxxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona" x xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx zákona o evidenci tržeb xx právě xx, x jen xx, xx zvolené xxxxxx xxx 3. x 4. xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech možných xxxxxx na zbývající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x hlediska xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx konkurence x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx). Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx praktická zkušenost x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxx VI./a), xxx xxxx je xxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx bez významu. Xxxxxxx soud respektuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vše, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jakékoli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx x xxxxxxx (xxx, xxx x xxx), xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

117. K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx však x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náprava již xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 376/2017 Sb. (xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx plošné xxxxxxxx xx začíná zvažovat, xxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x žádoucí. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx - xx by xxxx jinak xxx xx této xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx x xx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxx xxxxxx), bude xxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x ohledem xx xxxxxx specifikum, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx vést, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, jestliže xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx hned, xxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona o evidenci tržeb, aniž xx xx jinak x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

118. Xxxxxx xx znaků právního xxxxx xx i xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Bylo xx x rozporu xx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x svobodám xxxxxxx x občana" (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxx a úsilí xx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx ně xxxx xxxxxxx zrušena, xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníků, xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx by narušil xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx x xx státu xxxx xxxxxxxx.

119. Proto Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §37 xxxx. 1 písm. x) xx slovech "xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona", xxxxx x ke xxxxxxx xxxxxx písmene c) xxxxxx ustanovení zákona o evidenci tržeb, x xx xxxxxxxxx xxx 28. xxxxx 2018, tj. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tržeb. Xxx již bylo xxxxxx, neznamená to xxxxxxxxx závěru x xxxxxxxxxxxx zvoleného xxxxxx, xxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidence xxxxx. Xxxx nyní na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jaký xxxxx postup xxx xxxx dvě předpokládané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tržeb xxxxx x jak xxxxx x zákoně xxxxxx xxxxxxx osob x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. povinných xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx evidenci xxxxx §10 xxxx. 2, §12 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx vyjmou xxx xxxxxxx (§37 xxxx. 3).

XXXX.

Xxxxxx

120. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a zrušil xxxxx §70 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., §5 písm. x), xxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx "x)", xxxxx xx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "xxxx b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx dříve", xxxx xxxxxx §20 odst. 1 xxxx. b) x xxxx. 2, §37 xxxx. 1 xxxx. x) ve xxxxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona" x písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uplynutím xxx 28. února 2018 x §10 xxxx. 2, §12 xxxx. 4 x §37 xxxx. 3 uplynutím xxx 31. prosince 2018, xxxxx xxxxxx x závěru x xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx x ústavním xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx upraveny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 a §37 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nařízení xxxxx č. 376/2017 Sb., x xxxxxxxxx některých tržeb x evidence xxxxx, Xxxxxxx xxxx vyslovil - x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx 112 a 113 - xxxxx §70 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ustanovením xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

121. Ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona o evidenci tržeb zasáhlo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx více xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx výslovně xxxxxxxx ustanovení §3, 4 x 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

122. Xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx návrhu x xxxxxxxx xxxxxxx několika xxxxxxxxxxx ustanovení (výroky X x XX) xxxxxxxxx, xx x xxxxxx odůvodnění xxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx překážku rei xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o evidenci tržeb. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákona o evidenci tržeb xxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x je xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx možnosti, xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx x sebeomezení) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx způsobem xxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vady významné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx nebude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konformním xxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nynější xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx norem (tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx mimo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stížnostech x xxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svobody (xxx §74 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 48/2002 Sb.) - srov. x tomu xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 1/08 xx xxx 20.5.2008 [(X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.), xxx 114], jakož x x rámci řízení x tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx (xxx §64 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx Ústavního soudu:

JUDr. Xxxxxxxxx v. r.

Odlišná xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx, x xxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Vojtěch Šimíček x David Xxxxx x k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 8/2018 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.3.2018 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2019.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.