Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
164/1970 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb R P
161/1970 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě R P
160/1970 Sb. Opatření, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů R P
149/1970 Sb. Vyhláška o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům v sokolovské oblasti R P
148/1970 Sb. Zákon o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971 R P
147/1970 Sb. Zákon o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky R P
146/1970 Sb. Zákon, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě R P
139/1970 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži R P
138/1970 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku R P
135/1970 Sb. Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971 R P
127/1970 Sb. Ústavní zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice R P
122/1970 Sb. Vyhláška o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb R P
114/1970 Sb. Vyhláška o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru R P
113/1970 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými R P
112/1970 Sb. Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin R P
111/1970 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě R P
108/1970 Sb. Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem R P
106/1970 Sb. Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1971 R P
105/1970 Sb. Vyhláška o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě R P
103/1970 Sb. Vyhláška, kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků R P