Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2019.


Nález ÚS ze dne 4.9.2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení §10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.

233/2018 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

233

NÁLEZ

Ústavního xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx xx. xx. Xx. XX 21/15 xxx 4. xxxx 2018 x xxxxx složeném x xxxxxxxx soudu Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx Davida, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Jana Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Radovana Xxxxxxxx (soudce xxxxxxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Vojtěcha Xxxxxxx, Milady Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx skupiny xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, za xxxxxx jedná xxxxxxxxx XXXx. Alena Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Mgr. Štěpánem Xxxxxxx, xxxxxxxxx, se xxxxxx Xx Xxxxxxxxx xxxxxx 365/21, Xxxxx 8 - Xxxxxx, xx xxxxxxx §10 xxxx. 3 x 5 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 579/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 87/2008 Sb., xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx a Ministerstva xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx ministrem zdravotnictví, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

X. Ustanovení §10 xxxx. 3 xx xxxxxxx " , x xx xxx xxxxxxxx, xx 5 xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx x 5 členů xx xxxxxx x xxxxxxxxx předložených xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x §10 xxxx. 5 xxxx. x) ve xxxxxxx " , x xx xxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x 3 xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx předložených reprezentativními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx ruší xxxxxxxxx xxx 30. xxxx 2019.

XX. Xxxxxxxx č. 579/2006 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx volby x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx rad x xxxxxxxxx rad xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xx xxxxx xxxxxxxx č. 87/2008 Sb., se xxxx xxxxxxxxx dne 30. xxxx 2019.

XXX. Xx xxxxxx xx návrh xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx řízení

1. Xxxxxxxxx xxxxx byl xxx 8.9.2015 doručen xxxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx (xxxx též xxx "xxxxxxxxxxxxx"), xx niž xxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx §10 odst. 3 a 5 xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních pojišťovnách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách") x vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou xx xxxxxxx způsob xxxxx x xxxxxxx řád xxx xxxxx xx xxxxxxxxx rad x xxxxxxxxx xxx resortních, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx zdravotních pojišťoven, xx znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Obě xxxx xxxxxxxxx x jedné xxxxxxx x členů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx třetin x členů xxxxxxxx x xxx pojištěnců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pojištěnci této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Polovina xxxxxxxx členů je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx předložených xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx volby a xxxxxxx řád xxx xxxxx do xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx napadená xxxxxxxx, podle xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli, xxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx xx xxxx 0,5 % xxxxxx pojistného xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx každé xxxxxxxx 0,5 % xxxxx určit 2 xxxxxxxx (xxxxxxxxxx §6). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx volit xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří xx xx xxxxxxxxxxx.

3. Navrhovatelka xxxxxxxx x takto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx nesoulad x xxxxxx občanů podílet xx xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle čl. 21 odst. 1 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina"), zásadou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx status, v xxxxxxxx čehož xxxxx x žádné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx do xxxxxx orgánů. Napadená xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pojištěnci, xxxxx jsou osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx způsob řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, x důsledku xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx i x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx zdravotní pomůcky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

4. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, způsob získávání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Listiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx téměř výhradně x veřejnými xxxxxxxxxx, xxxxx x když xxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, výběr xxxxxxxxxx, z něhož xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvádět xxxxxx xxxxxx, xx už xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx získané xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx rozdíly xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plátců, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

5. Xx xxxxxx xx 90. let 20. xxxxxxx dnes xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx "patřila" xxxxxxxx zaměstnavateli, který xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx na §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o veřejném zdravotním pojištění"), podle xxxxx xx xxxxx xxxxx bez ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx patrně xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanecká pojišťovna, xxxxx xx xxxx xxxx pojistný xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx zaměstnanců svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Mezi xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxx odvádí pojistné xxxx.

6. Uvedená charakteristika xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx brání tomu, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x právo xxx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxxx. Ostatně x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xx xxxx 1989. Xxxxxxxxxx §10 xxxxxx x zaměstnaneckých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx znění xxxxxxxxxxxxx třetinové zastoupení xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zástupci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx volit x xxx volen xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Nepředpokládala se xxxxxxx nominace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani nebyli x rozhodování xxxxxxxxx "xxxx" a "xxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx změnami xx xx 30.7.2004.

7. Novelizace zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách provedená zákonem č. 438/2004 Sb. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - vznést xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx může ohrozit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx správní xxxx rozhodnutí nepřijala x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 měsíce, x xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx potvrdí xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxx x xxx, xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jejích xxxxx.

8. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x odbourání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mělo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 117/2006 Sb. Xxxx původní xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jmenování xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx rad a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vlády a Xxxxxxxxxx sněmovny. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxx uvedených xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pojištěnci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx ale xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx volen xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx potlačena xxxxxxxxx vyhláškou, xxxxx xxx xxxxx xxx xxx restriktivního zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx.

9. Navrhovatelka xx přesvědčena, xx xxxxxxxxxxxxx povaha xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezit xxxxx být volen xxxxxx xxxxxx správních xxx xxxx xxxxxxxxx xxx pouze xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx vyhlášce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací. Xxxx akceptovatelné, aby xxxx xxxxxxxx pojištěncům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx i xxxxxxx) pojistného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pasivní xxxxxxx xxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx odborových organizací, xxxxxxxx toto členství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nemohou být x xxxx nuceni. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxx xxxx xxxxx x rozporu s čl. 21 odst. 1 x 3 Listiny xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx volebního xxxxx.

10. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx i x xxxxxxx zaručeným xxxxxxxx xxxxxxxx právem. Podle čl. 21 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx tedy xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na podzákonný xxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx přenechat xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx ustanoveních §6 x 7 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx rad svěřuje xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx "xxxxxxx" x "malé" xxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx řemeslníky x zemědělce, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx členů xxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxx "xx xxxxxxxxxx". Uvedené xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řádu xxxxxx miliard xxxxx xx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, současně xxxx xxxxx většině z xxxx upírá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxx jim omezuje xxxxxxx realizovat xxxxxx xxxxx na bezplatnou xxxxxxxxx xxxx a xx zdravotní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Listiny.

11. Xx prospěch xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx voleb xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx x §43 a xxxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Sozialgesetzbuch, Xxxxxxx Buch; SGB XX). Xxxx xxxxxx xxxx pojištěncům skutečnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx totiž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxxxxx xxxxxx mohou i xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx sdruženích, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podpisem dostatečný xxxxx xxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem

12. Xxxxxx zpravodaj xxxxx §42 xxxx. 4 xx xxxxxxx s §69 zákona č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx účastníkům, xxxx. xxxxxxxxx účastníků xxxxxx, x dále xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako vedlejší xxxxxxxxx.

XXX./x

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

13. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx i Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 9.10.2015 x 13.10.2015, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rámci byly xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX./x

Xxxxxxxxx xxxxx

14. Xxx 16.10.2015 obdržel Xxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze dne 12.10.2015 č. 817 xxxxxxxx xx řízení.

15. X xxxxxxxxx vlády xx xxx 20.10.2015, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxx. Jiřím Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx čl. 21 Listiny xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx toho, xx xxx x jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x závislosti na xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx činnými xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zaměstnavatelé xxx xxxxx xxxx pojistného xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 21 Xxxxxxx xx významně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx přihlášen. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxx také Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx třetin Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, což xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nepřímo, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx většině x xxxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx upřena xxxxxxx demokratické spoluúčasti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx přihlášen, xx xxxxxxxxxxx nebo xxx xx xxxxxx vhodnější xx zvolit xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsažených x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx).

17. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jiných xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, jakož x to, že xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxx xxx x xxxxx xxx volen xx xxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnce x možnosti kandidovat. Xxxxx navrhovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xx reprezentativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojistného. Xxxxxx xxx ale x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jen xxxxx xx lze představit, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivec. Xxxxx xxxxx jsou xxx xxxxxxx pojmy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx navrhovat xxxxxxxxxx z organizací xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zatím xxxxx xx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určitého xxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx, nesplňovala xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx".

19. K omezením xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jimiž xx podmíněno oprávnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx delegáty xx účelem xxxxxxxxx xxxx volby, byly x xxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx reprezentovaly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx úprava xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x situaci, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odvedení 0,5 % xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxx pojistného xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dokonce xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by (x xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Podle xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x čl. 21 Listiny, xxxxx xx xx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

20. X xxxxxxx, xx právní úprava xxxxxxx xxxxx obsažená x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x čl. 21 xxxx. 3 Listiny, xxxxx xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 117/2006 Sb. xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx napadené xxxxxxxx xxxx způsob x xxxxxxxxxx voleb dokonce xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven. Xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vláda xxxxxx, xx ani x xxxx xxxxxxx zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven xxxxxx xxxxxxxx pojištěnci xxxxxxxx xx zakladateli těchto xxxxxxxxxx. I tehdy xxxx někteří xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx volebním xxxxx xx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven.

21. Xxxxxx xxxx ani smysl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nákladných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ty, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinně xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx - x xxxxxxxx účinnosti xxxxxx - nemá xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx prostředky po xxxxxxxxxxxxxx, xx značně xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx.).

22. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx péči x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě veřejného xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx druhé Listiny xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx důvodu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zužovat. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajišťovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx senátorů xxxxx xxxxxx vlády xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xx jej xxx xxxxxxxxx. Pokud xx však dospěl x xxxxxxxxx závěru, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derogačního xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx volby xxxxx xxxxxx xxxxxx ochromena.

III./c

Sdělení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

23. Xxxxxxx ochránkyně práv Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, Xx.X., xxxxxxx xx xxx 29.9.2015 Ústavnímu xxxxx sdělila, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.

XXX./x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

24. Uvedená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx reagovala xxxxxxxx xx xxx 8.1.2016. X xx poukázala xx xx, že xxxxx č. 117/2006 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx §10 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx v Xxxxxxxxxx projednán xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůbec xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx měla xxxxxxxx x 5 xxxxx xxxxxxxxxxx vládou x 10 xxxxx volených Xxxxxxxxxxx sněmovnou podle xxxxxxxx xxxxxxxxx zastoupení xxxxxxxxxxx stran x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Obdobně xxxx xxxxxxxx x xxxxx dozorčích xxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxxx podobě byl xxxxx xxxxxx postoupen Xxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx kritizováno, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x řádném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Senátoři xxxxx způsobu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x dozorčích xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odmítli x xxxxx toho xxxxxxxxx vlastní "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákon ve xxxxx xxxxxx pozměňovacího xxxxxx schválila.

26. Xxxxxxx xxxxx nezávislých xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx přímo pojištěnci xxx tímto xxxxxxxx xxxxx necelých xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx verze xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx připomínkové xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, cestou xxxxxxxxxxxx x narychlo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

27. Xxxxxxxxxxxxx dále zdůrazňuje, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jako xxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxx xxx xx měly xxx odvozeny od xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx xxxx a xxxxxxx rady byly xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ("xxxxx" xxxxxxxxxxxxxx), kdežto xxxx xxxx tohoto xxxxx xxxxxxx ("xxxx" xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Jde x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x přiznání xxxxxxxxxxxxxxx postavení xx xxxxx orgánů x xxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx. Takovéto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx spjatých se xxxxxxxxxxx pojišťovny, x xxxxx není xxxxx, xxx byly xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

28. Pojistné xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhovatelka xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx statistik a xxxxxxxxx zpráv měly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2014 xxxxxx xxxxxxxxx 10,4 xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx 60 % xxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, studenti, xxxxxxxxxxxx, xx.) x xxx 200 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zdanitelných příjmů. Xxxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktivní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxxx 900 xxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž tyto xxxxx dnes xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxxx. X povahy xxxx xxxxxx ani xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Často xxx xxxxxx o osoby x xxxxxxx příjmem, xxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

29. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx volitele xxxxx xx ty xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaplatili xxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pojišťovnou. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Navrhovatelka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podle xxxxx xxxx zastoupeno 99,83 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pojistného, xxxxx zaměstnávají xxxx 60 % xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx o xxxxxxx xxxxxxx volebního xxxxx.

30. Xxxxxxxxxxxxx nesouhlasí x xxx, že xx xxxxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 21 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Listiny. Xxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx, xxx výrazným způsobem xxxxxxxxx dostupnost zdravotní xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxx xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nemění xxx xx xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx výběru xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx soukromoprávní xxxxxxxxx nelze. Xxxxx xxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx, xx jsou xxx xxxxxxxxx pojištěnců x xx zastupují xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx x xxxxx xxxxx teoretická, xx xxx x personálních xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

31. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zájmy xxxxx xxxxxxxxxx x jednáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xx xxxx tím, xx xxx zajišťování xxxxxxxxx péče xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx částkách, xxxx xx byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxx dozorčí rady. X tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zdravotním pojištění xxxxxx prostor například xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx x xxx, s xxx xxxx uzavřena smlouva). Xxxxxxx pro subjektivní x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodatků x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx. úhradová xxxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxx x rozhodování x xxxxxxxx léčiv, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx léky, xxxxxxxxxxx o úhradách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, schvalování xxxx revizními xxxxxx xx xxxxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

32. Xxxxxxx xxxx xx xxx rozhodnout o xxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx v xxxxx standardního legislativního xxxxxxx mohla být xxxxxxx nová xxxxxx xxxxxx.

XXX./x

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

33. X žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx po xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ve svém xxxxxxxxx xx dne 17.3.2016, podepsaném Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnaneckých pojišťoven xx xxxxxx xxx xxxx vhodnost, ale xxxxxx xxxx schopnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úprava vykazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx především x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxx zaměstnance svých xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxx přímo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jejich xxxxxx tak xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx úprava xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxx dojít k xxxxxx, že by xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v rozporu x čl. 21 x 31 Xxxxxxx.

34. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx respektuje povahu xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, že xx x xxxxxx xxxxx smyslu podílejí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hybridní xxxxxxxxx. Oproti jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x provádějí xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Nelze xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx se xx správě veřejných xxxx zahrnovalo x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánů. Xxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx obtížné xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx orgány xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx poukazuje na xxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx x organizací xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx voleb xxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxx v xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx volit x právo xxx xxxxx podle čl. 21 Xxxxxxx xx týká xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je třeba xxxxx, xx odborové xxxxxxxxxx zastupují xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pracujících, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx navrhnout, xxx jeho nebo xxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxx navrhly za xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxx xxx xxxxxxxx.

XXX./x

Xxxxxxxxx Xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

36. Xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nakonec xxx 18.3.2016 xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx"), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven. Xxxxx §11 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx pojišťovnách zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx majetkem x xxx vedle xxxx x majetkem xxx svěřeným. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx mohly xxx kladeny xx xxxxxxxxxxx xx správou xxxxxxxxx xxxx. Názorným (x xxxxxx x xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

37. Zaměstnanecké pojišťovny x xxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx svazu xxxxx jeden x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx pomůcky podle čl. 31 xxxx druhé Xxxxxxx. Xxxxxxxx tomu, xx příslušnost x xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx "všeobecné", xxx je xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx orientují na xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pojištěnců xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

38. X xxxx xxx xxxxxxxxx povahu zdravotních xxxxxxxxxx xxxx veřejných xxxxxxxxx, vždy xx xxxxx posuzovat, x xxxxx xxxxxx, resp. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx veřejné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jakéhokoliv výkonu xxxxxx veřejných věcí xx určitý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, které xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx, x koneckonců xxx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx dochází, xxxx by xx xxx xxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx kdokoliv xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxx uvést xxxxxx xxxxxxx). Xxxxx se xxxxx veřejnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx.

39. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx vazba mezi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formováním xxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxx, xxx méně xxxx xxxxx svazu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obligatorním personálním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx Ústavou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čl. 21 Xxxxxxx. X xxx zaručené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x být xxxx zástupce volen xx týká xxxxx xxxx orgánů, které xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx jít o xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx ať xx xxxxx x xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx samosprávních xxxxx. Xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxx státních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx své xxxxxx, xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

40. Xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx právo xxxxx čl. 21 Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxx, xx členové xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Stejně xxx není xxxxx, xxx xx xxx xxxxx členů těchto xxxxxx uplatňovalo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx 18 xxx. Xxxxxxxxx všeobecnosti xxxxx volit a xxx xxxxx jako xxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxxx ani xx xxxxxx okruhu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pojištěnci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, jak xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx možnost xxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxx bylo více xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx náročné takovéto xxxxx xxxxxxxx zorganizovat.

41. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhováni xxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx osob je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pravděpodobnější než x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, to xxxx neznamená, xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx těmto osobám xxxxx upřeno. "Reprezentativní" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx kohokoliv, xxxx x xxxxxxxxx, který xx rekrutuje x xxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx vyloučené x xxxxxxxx kandidovat. Návrh xx xxxxxxx napadené xxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxxx.

XXX./x

Xxxxx xxxxxxx

42. Podle §44 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodl Xxxxxxx soud ve xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, neboť xx xxx nebylo xxxxx očekávat další xxxxxxxxx věci.

IV.

Procesní xxxxxxxxxxx xxxxxx před Ústavním xxxxxx

43. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx x projednání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [§64 xxxx. 1 xxxx. x) a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx]. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o něm. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

44. Xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx návrhem xx xxxxxxx §10 xxxx. 3 x 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx v xxxx xxxxx, podle §70 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxxxxxx, že napadená xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx se xxxx vlastní přezkum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

45. Xxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx ústavnosti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zodpovězení xxx xxxxxx: 1. xxx xxx xxxxxx x vydán v xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2. xxx xxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx způsobem a 3. zda xxxx xxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx.

46. Xxxxxxxx ustanovení xx stala xxxxxxxx zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách xxx 1.4.2006, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 117/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 3 citovaného xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx větu xxxx vložena xxxx xx xxxxx: "Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx." Xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 298/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, byla x ustanoveních §10 xxxx. 3 x xxxx. 5 písm. x) x účinností xx 1.12.2011 za xxxxx "xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny".

47. X xxxxxxx všech tří xxxxxxxxx zákonů xxx Xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx procesu Xxxxxxx xxxx zjistil, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 1150, 4. xxxxxxx xxxxxx, 2002-2006), xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 27.9.2005. Xxxxx zákona se xxxxxxx xxxxxxxxx způsobu xxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx rad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx pozměňovacího xxxxxx, xxxxx x podrobné xxxxxxxx x návrhu xxxxxx, xxxxxx dne 7.12.2005 xx 51. xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxxxxxx xxxxxxxx MUDr. Xxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 1150/2, xxxxxxx B, xxx 17) x xxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxx §10 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx pojišťovnách. Xxxxx tohoto pozměňovacího xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx členové xxxxxxxxx xxx x dozorčích xxx jmenováni vládou xxxx xxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx hlasovalo 84 xx 136 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 42 bylo xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx 16.12.2005 xx téže xxxxxx (xxxxxxxx x. 2075), xxxx pro xxx xxxxxxxxx 80 xx 134 xxxxxxxxxx poslanců, 51 xxxx proti x 3 xx xxxxxxxxx zdrželi.

48. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx x. 235, 5. xxxxxxx xxxxxx, 2004-2006) xxx 9.2.2006 na své 9. xxxxxx x xxxxxx jej Poslanecké xxxxxxxx s pozměňovacími xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx i nové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 348). X jeho přijetí xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výboru pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x 5 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx správních xxx x dozorčích xxx zaměstnaneckých pojišťoven (xxxxxxxx výboru xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 53/2006 xx xxx 8.2.2006, xxx 7 xxxxxxx). Xxx přijetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 66 xx 71 přítomných xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx a 5 xxxxxxxx xx hlasování xxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxx 67 xx 71 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx 4 xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 14.3.2006 xx své 54. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Senátem (xxxxxxxx x. 2268), když xxx xxx xxxxxxxxx 109 xx 178 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 13 a 56 se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 15.3.2006 x xxxxxxxx xxx xxx xxx 29.3.2006. X jeho vyhlášení xxxxx xx Sbírce xxxxxx dne 31.3.2006 x xxxxxx 39 xxx č. 117/2006 Sb.; xxxxxxxxx xxxxx xxx 1.4.2006.

49. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 222, 5. volební xxxxxx, 2006-2010) xxxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx 24.5.2007. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx schválila xx xxxxxx xxxxx xxx 21.8.2007 na xxx 18. xxxxxx (xxxxxxxx x. 389), xxxx xxx něj xxxxxxxxx 101 xxxxxxxx x 200 xxxxxxxxxx, 99 xxxx xxxxx. Xxxxx xxx 19.9.2007 xx své 8. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zákona (xxxxxxx xxxx č. 106, 6. xxxxxxx xxxxxx, 2006-2008) xxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 192). Xxx xxxxxxxxx 49 x 80 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 27 xxxx xxxxx x 4 xx hlasování zdrželi. Xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xxx 25.9.2007 x xxxxxxxx xxx byl xxx 5.10.2007. X xxxx vyhlášení došlo xx Xxxxxx zákonů xxx 16.10.2007 x xxxxxx 85 pod č. 261/2007 Sb.; xxxxxxxxx xxxxx xxx 1.1.2008.

50. Návrh xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxx xxxx x. 325, 6. volební xxxxxx, 2010-2013) xxxxxxxxxx vláda Xxxxxxxxxx sněmovně xxx 13.4.2011. Xxxxxxxxxx sněmovna xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx 21.6.2011 na xxx 19. xxxxxx (usnesení x. 592), když xxx xxx hlasovalo 105 xx 180 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 73 xxxx xxxxx x 2 xx hlasování xxxxxxx. Senát xxxxxxxxx xxxxx zákona (xxxxxxx xxxx x. 148, 8. xxxxxxx období, 2010-2012) xxx 21.7.2011 xx xxx 10. xxxxxx x zamítl xxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxx, 47 xxxx xxxxx a 2 xx xxxxxxxxx zdrželi. Xxxxxxxxxx sněmovna xxx 6.9.2011 na xxx 21. xxxxxx setrvala xx původním xxxxxx xxxxxx (usnesení x. 668). Pro xxxxxxxxx 103 xx 177 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 68 xxxx xxxxx x 6 xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx prezidentu xxxxxxxxx xxx 15.9.2011 x xxxxxxxx jím xxx xxx 29.9.2011. X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Sbírce xxxxxx xxx 14.10.2011 x částce 105 xxx č. 298/2011 Sb.; xxxxxxxxx xxxxx xxx 1.12.2011.

51. Xxxx xxxxxxxx umožňují xxxxxxxxxxx, že v xxxxx legislativního procesu xxxx u xxxxx xxx zákonů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu. Xxxxxxx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

52. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxx xxxx musel xxxxxxxx i k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xx dne 8.1.2016. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx v xxx, xx vládní návrh xxxxxx, který xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx č. 117/2006 Sb., původně xxxxx nezamýšlel xxxxx xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxx rad x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx x poslanců xx xxxxxx čtení, x jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx debaty, xxxx připomínkové xxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

53. Ústavní xxxx neshledal, že xx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx vybočení x xxxxxxxxx požadavků vztahujících xx x zákonodárnému xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxx spojené diskusi xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx žádoucí, xxx xx pozměňovací xxxxxx zásadně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxx, samotná xxxx skutečnost nezakládá xxxxxxxxxxxxxx takovéhoto postupu. Xxxxxxxxx xx, zda xx xxxx pozměňovacím xxxxxxx a návrhem xxxxxx dána xxxxxxxxxx x podobě "xxxxxx xxxxxx" x xxxxxx x xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, tedy xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx i x xxxxxxxxx jeho předvídatelnosti, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxxx x xxxx xxxx. xxxxx xx dne 15.2.2007 xx. xx. Pl. XX 77/06 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.), xxxxx ze xxx 31.1.2008 xx. xx. Pl. XX 24/07 (X 26/48 XxXX 303; 88/2008 Sb.), xxxx X/x, xxxx xxxxx xx dne 31.3.2015 xx. xx. Xx. XX 1/14 (X 64/76 XxXX 867; 115/2015 Sb.), xxxx XX]. Xxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx dána xx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx schválený x Xxxxxxxxxx sněmovně, xxx xxxxxxxxxxx návrh Senátu xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

54. Xxxxxxxxxxxxx xxxx namítla, xx návrh xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx napadených xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legislativních xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 188 xx xxx 19.3.1998, xx znění xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxx předepsaného xxxxxxx xxxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxxx ze xxx 18.8.2004 sp. xx. Xx. ÚS 7/03 (N 113/34 XxXX 165; 512/2004 Sb.), xxxx XXX, xxxx xxxxx ze dne 13.12.2016 xx. xx. Xx. ÚS 19/16 (X 237/83 XxXX 677; 8/2017 Sb.), bod 56]. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx navíc xxxxxxxxxxxxxxx, xx by předmětem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx měl xxx pozměňovací xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a tudíž x xxxx věci xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx porušení.

55. Xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx dvou xxxxxx [xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. se Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 24/07, xx xxxxx X. xxxx lze x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx č. 298/2011 Sb. xx xxx xxxxxxxx v xxxxxx ze xxx 20.6.2013 xx. xx. Xx. ÚS 36/11 (X 111/69 XxXX 765; 238/2013 Sb.)]. Xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách x xxxxxx xxxxxxx

56. Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 3 x 5 zákona x xxxxxxxxxxxxxxx pojišťovnách, xxxxxxx zrušení navrhuje xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx rad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx:

"§10

...

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvoří 5 xxxxx jmenovaných xxxxxx x 10 členů xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx, xx 5 xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx organizacemi zaměstnavatelů x 5 členů xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

...

(5) Xxxxxxx radu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvoří

a) 3 xxxxxxx, xxxxx na xxxxx ministra xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zdravotnictví jmenuje x xxxxxxxx vláda,

b) 6 xxxxx xxxxxxxx x xxx pojištěnců xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx způsobem, xx 3 xxxxxxx xxxx voleni z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a 3 xxxxxxx xxxx xxxxxx z kandidátů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx."

57. Xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxxx je nutno xxxxx, že veřejné xxxxxxxxx pojištění xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx již xx xxxxxxx 90. let. 20. xxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky, xxxx byl přijat x roce 1991, xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, kdy tak xxxxxx xxxxx xxxxxxx x resortních, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1). X xxxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxx x xxxx 1992, xxx xxxxx účinnosti zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách.

58. Zřízením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonodárce - xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx (tisk x. 654, Xxxxx xxxxxxx xxxx, 6. xxxxxxx xxxxxx, 1990-1992) - pokusil xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx organizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx světovou xxxxxx. Nemocenské xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvích xxx xx 80. xxx 19. století (xxxx. xxxxx x. 33/1888 x. z., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx předpokládal xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. O tom xxxxxxxx xxx xxxxx x. 221/1924 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a stáří, xxxx ve xxx xxxx upravoval xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) pojištění. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojišťovny xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společenstev), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx-xx x společenství obchodníků) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jinými xxxxxx. Xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx x. 221/1925 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx státu či xxxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx svěřil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

59. Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pojištění zaměstnanců xxx xxxxxx nemoci, xxxxxxxxxx x xxxxx xxx vybudován xx xxxxxxxx základních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx svobodně xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výrazně decentralizován. Xxxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx spojeny x určitým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx do orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnci, x xxxxxxxx všeobecnou xxxxxx, xxxxx odpovídala podrobná xxxxxx volebního xxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx nařízením x. 24/1930 Xx., xxxxxx xx vydává xxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx pojišťoven x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců pro xxxxxx xxxxxx, invalidity x stáří). Xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxx zákon přiznal xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx dobu čtyř xxx valnou hromadu xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx závisel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx a jiných xxxxxxxx, jakož x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx členů xxxxxxxxxxxxxx představenstva xxxx xxxxxx xxxxxx hromadou xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx xxxx xxxxxxxx, xxx x deseti xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx hromadou xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péče (xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x lékaři xx léčebními xxxxxx) xxx, xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

60. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správce jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx období tzv. xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx přinesla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 184/1928 Xx., kterým xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxx hromady xxxxxxxx" xx "xxxx xxxxxxxx" - x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, který měl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osmdesát. Xxxx došlo x xxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dozorčího xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx delegátů a xxxxxxxxxxxxxx xxxx činil xxxxx x tři x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tři x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx výboru. Xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/1934 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx případ xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx nově xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxx schůzi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X zásadní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocenských xxxxxxxxxx xxxxx až x období Protektorátu Xxxxx a Xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/1941 Xx., x vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ústřední xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx sociální xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx přísedících xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx tvořili xxxxxx nemocenských xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Představenstvo xxx přitom nebylo xxxxxx, xxx jmenováno xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx struktura xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 99/1948 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

61. Xxxxx zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemocenských xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxx existující x xxxxxx podmínkách, xxx - xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx - nebyli xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx zdravotním pojištění. Zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách xxx xxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §3 xxxxxx xxxxxx x původním xxxxx zřizovalo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4 xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx kromě xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (xxx xxx, nebo xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx 20 000 xxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxx odborově organizována xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Takto vymezené xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x prvních xxxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx let 1992 xx 1993) vznikly xxxxxxx dodnes xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny (xxx xxxxxx x šest xxxxxxxxxx).

62. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x mnoha xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx spočíval x xxx, že pojištění x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnanců povinné. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x původním znění xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx pojištěnce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx pojištěnci xx xxxxxx rozuměly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx osobního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx nebo byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx pojištěncům ostatně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění [§10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 550/1991 Xx., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) nyní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění].

63. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven xxxxx xxxx xxx (x také je) xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x zaměstnance xxxxxxxx, xx jejichž xxxxx xxxx zaměstnanecká xxxxxxxxxx zřízena, případně x zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy xxxxx pojištěnců, xxxx xxxx nebudou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách xx xxxxx xxxx xxxx účinnosti x xxxxxxxx xxxx došlo - xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx - x xxxxxx prohloubení. Jako xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 60/1995 Sb., která xxxxxxx xxxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxx §4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Žadatel xx nově musel xxxxxxx x tomu, xx zaměstnanecká xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nejméně 50 000 xxxxxxxxxx (nyní 100 000 pojištěnců), xxxx by xxxx xxxxxxxxx, xxx vlastně xxxx pojištěnce xxxx xxxxxx.

64. Napadená xxxxxxxxxx xx týkají způsobu xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx §9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působnost xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Novelizací xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 117/2006 Sb. xxxx do xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx pojišťovnách xxxxxxx ustanovení §9a, xxxxx xxxx jiné xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ředitele zaměstnanecké xxxxxxxxxx (odstavec 1), x byl změněn §10 odst. 2 xxxxxx x zaměstnaneckých xxxxxxxxxxxx, xxxxx dnes xxxxxxxx demonstrativní výčet xxxxxx xxxxxxxxx.

65. Zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách xxxxxx po xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x účastí xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rad x xxxxxxxxx rad. Xxxxxxxxx přitom xxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pojištěnci x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (původně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, po xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 60/1995 Sb. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 117/2006 Sb. xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Teprve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 117/2006 Sb. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx jedna xxxxxxx xxxxxx členů (5 x 15 xxxxx xxxxxxx rady x 3 z 9 xxxxx xxxxxxx xxxx) xx jmenována vládou x xxxxx dvě xxxxxxx (10 x 15 členů xxxxxxx xxxx x 6 x 9 xxxxx xxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx, x xx tím xxxxxxxx, xx polovina xxxxxxxx členů xx xxxxxx z kandidátů xxxxxxxxxxxx reprezentativními organizacemi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx předložených xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

66. Xxx srovnání je xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady, xxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx z 30 xxxxx, x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx sestávala x 9 xxxxx. Zástupci xxxxx byli xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zástupci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zástupci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pojištěnci, ale xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zástupci xxxxxxxxxx ve správních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 438/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx voleni x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 117/2006 Sb., xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je 10 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vládou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x 20 xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx principu poměrného xxxxxxxxxx politických xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a 10 xxxxx volených Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepředpokládá, xx xx jakákoliv xxxx členů xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx ústavněprávního xxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx

67. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vymezit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přezkumu, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rad x xxxxxxxxx rad xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx výkonu státní xxxx, resp. na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx [xxxx. xxxxx ze xxx 1.12.1998 xx. xx. X. ÚS 41/98 (X 147/12 XxXX 363)], xxx, že xxxxxxxxxxx xx jedné x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx správy. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx nositeli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxx pojištěnce, xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxxx (§5 odst. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxxxx pojišťovnách). Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x "provádění" xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 31 Xxxxxxx. X xxxxx xxxxx dochází xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx odvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx výše xx x současnosti xxxxxxxx xxxxx 300 xxx. Xx.

68. Xxx uvedená xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závěr, xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxx věcí xxxxxxxxx", na xxx xx xxxxx čl. 21 xxxx. 1 Listiny xxxxx podílet všichni xxxxxx přímo nebo xxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx orgánech zároveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xx xxxxxx čl. 21 xxxx. 4 Listiny, xxxxx xx s xxx xxxxxxx možnost xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx [xxxx. xxxxx xx dne 19.12.2017 xx. xx. Xx. XX 8/16 (26/2018 Xx ), xxx 46].

69. Konkrétní xxxxxx organizační struktury xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x povahy xxxx, nýbrž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů. Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx zákon jinak, xx xxxx zákonodárce, xxx xxxxx, zda xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x komu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Jde xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí, xxx je limitováno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitosti xxxxxx xx zákaz xxxxxxx, xxxxxxxxxxx z principu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx.

70. Problémem xxxxxxxx zákonné úpravy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volby, xxxxx xxxx - s xxxxxxxx omezení práva xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výlučného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx odborových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kandidáty xxx volby xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění xxxxx xxxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx přehlédnout, xx xxxxx x xxxxxxxx stanoví volbu xxxxxxxx málo xxxxx xxxxxx orgánů xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx zaměstnavatelů, kteří xxxx xxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Takováto xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx celostátním xxxxxx nebo alespoň xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx voleb x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxx xx někdejší xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx volili xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xx domnívat, že 10 volených xxxxx xxxxxxxxx xxx a 6 volených xxxxx xxxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx široký x různorodý xxxxx xxxxxxxxxx a zaměstnavatelů.

71. Xxxxxx tyto skutečnosti xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx těchto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx volit budou xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx, přičemž bylo xx něm, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx třeba xxxxxxx zodpovědět, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x vyhláškou stanovená xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jiného xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx za tímto xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx čl. 21 xxxx. 1 xx 3 Xxxxxxx, x xxxxx rámci xx zabýval xxxxxxx, xxx xxxx ustanovení - s ohledem xx zvolený xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů zaměstnaneckých xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xx správě věcí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx by xxxxxxxxx xxxxxx x čl. 21 odst. 4 Xxxxxxx.

XXXX.

Xxxxxxx účasti pojištěnců xx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnaneckých pojišťoven x xxxxxxxx čl. 21 xxxx. 1 x 3 x čl. 31 Xxxxxxx

72. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neústavní způsob xxxxxx správních xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Podle jejího xxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volit x xxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx péči x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx, x dovozuje x xx, xx x xxxxxxx voleb xx xxxxxx xxxxxxxxx rad x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx respektováno xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx. Napadená xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx - x rozporu x xxxxxxxx xxxxxx podle čl. 21 xxxx. 3 xxxx xxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx členy xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx skupinu zaměstnavatelů.

73. Xxxxxxx xxxx se x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx otázkou, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x čl. 21 Xxxxxxx. Xxxxx článek x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx veřejných věcí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx svých zástupců. Xxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, stanoví x xxxxxxxx 2, xx xxxxx xx xxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovená xxxxxxx, a x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x vykonává xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx občané xx xxxxxxx podmínek přístup x voleným x xxxxx veřejným xxxxxxx.

74. Xxxxxxxx xxxxx podílet xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přímo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx založen xxxxxxx pořádek, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 x čl. 9 odst. 3 Xxxxxx, jakož x xxxxx čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxx moci, xxxxx xx nebyl xxxxxxxxxxx xxxxx, ať xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xx xxxxx xxxxx xxx, xxxx xx podle čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Svobodná xxxxx xxxxxxxx občanů xx xxxxxx omezenou xxxx xx xxxxxxxxxxx x rovných xxxxxxx xxx respektování zásady xxxxxxx hlasování xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx ve xxxxxxxxxxx časových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx legitimita xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zástupců xxxxxx ve všeobecných, xxxxxxx x přímých xxxxxxx i při xxxxxx územní xxxxxxxxxx (čl. 102 odst. 1 Xxxxxx).

75. V kontextu xxxxxxxxx je xxxxx "xxxxxxx věcí xxxxxxxxx" xx xxxxxx čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx x vymezení xxxxxx xxxxx x odborné xxxxxxxxxx [v minulosti xxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxx xx xxx 30.4.2002 sp. xx. Xx. ÚS 24/01 (X 54/26 XxXX 85; 235/2002 Sb.)], xxxxx xxx vykládá jako "xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx záležitostí v xxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxx celcích" (Xxxxxxxx, X. in Xxxxxxxx, X. a xxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx. 2. xxx. Xxxxx x xxxxxxx. 2. xxxxxx. Praha: Xxxxx, 2002, s. 211). Xxxxxx "veřejná xxx" xx v xx označována "xxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx rozhodováno x xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx samosprávy" (Xxxxxxx, V., xx Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxx, X., Xxxxxxxx, X., Xxxxxxxx, I. a xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx XX, x. x., 2012, s. 498).

76. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx lid v xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxx přímo, xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxx, výkonné x xxxxxx (xxxx. čl. 2 xxxx. 1 a 2 Xxxxxx). Za xxxxx xxxxxx Ústava x další ústavní xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx orgánů, xxxxx x xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx, prezident xxxxxxxxx), xxxx jsou x výkonu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, soudy) xxxx xxxxxx orgány, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vládou xxxx xx xxxxx xxxxx).

77. K xxxxx xxxxxxxx občanů dochází xxxxx Ústavy xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx. do jeho xxxxxxxxxxxx komor, x xx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx legitimuje výkon xxxxxx moci. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pak tuto xxxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx. Xxxxx jiné volby, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx x xxx lze xxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxx xx na xxxxxx xxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxxx zástupců [xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxx čl. 40 Xxxxxx, podle xxxxx se xxxxx xxxxx vztahuje - x xxxx uvedenou xxxxxxxx - výlučně xx xxxx volby, xxxx. xxxxx xx xxx 22.6.2005 sp. xx. Xx. ÚS 13/05 (X 127/37 XxXX 593; 283/2005 Sb.)]. Xx roveň xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx - z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx volebního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přijetí xxxxxxxxx zákona podle čl. 40 Xxxxxx - xxxxxxxx xxxx volby xx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonem, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 10a Xxxxxx [xxxx. xxxxx ze xxx 19.5.2015 xx. zn. Xx. XX 14/14 (X 98/77 XxXX 429; 176/2015 Sb.), v xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s čl. 21 xxxx. 3 Listiny].

78. X ostatních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx legitimita xxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx vyloučeno, xxx xxxxx umožnil x xx xx oné xxxx účast xxxxxx xx xxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx. X této účasti, xxxx-xx xxx podobu xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx legitimitu těchto xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx nutno xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxx výběru xxxxxxxxx zájem určité xxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxx volit xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 21 odst. 1 Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" xxxxx uplatní jen xxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx svévole xxxxxxxxxxxxx z čl. 1 xxxx. 1 Ústavy, xxxxxx diskriminace xxxxx čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přístup k xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 4 Xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x záruku xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx usilující, a xxxxxxx xxxxx xx xxxx funkce volící).

79. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxx", xxxx skutečnost xxxx xxxxx neznamená, xx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx zástupců občanů" xx smyslu čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx uvedený xxxxxx, xxxxx omezuje xxxxxxx xxxxxx článku xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které by xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx.

80. Xxxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxx každému xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx zaručuje právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek, které xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx uvedeného základního xxxxx xxxxxx vyplývá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systém veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spravedlivý, tedy x xxxxx možných xxxxxxxxxx vylučující xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřené kvality [xxxx. xxxxxxxx ze xxx 5.5.1999 sp. xx. Xx. XX 23/98 (U 33/14 XxXX 319), xxxxx xx xxx 25.3.2014 xx. xx. Xx. XX 43/13 (X 39/72 SbNU 439; 77/2014 Sb.), bod 28, xxxx xxxxx ze xxx 30.5.2017 xx. xx. Pl. ÚS 3/15 (231/2017 Sb.), xxx 97], Konkrétní podoba xxxxxx systému ale xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx věcí xxxxxx, xxx stanovil xxxx organizaci, včetně xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob vytváření xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xx xxxxx i xxx xxxxxx, xxx x v xxxx xxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jednotliví xxxxxxxxxx xx zaměstnavatelé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

81. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx, xxxx subjekty veřejné xxxxxx vykazující - xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxx, X. xx Xxxxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxx. Obecná část. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2016, x. 70 x xxxx., xxxx Xxxxxxxx, V. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Kluwer, 2013, x. 258 x xxxx.), xxxxx xxxxxxxx tzv. zbytkovou xxxxxxx xxxxxxxx správu (Xxxxxxxx, V. tamtéž, x. 308 x xxxx.), spočívající x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx neumožňuje xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. Xxxxxxxx, D., xxxxxx, x. 68 a xxxx., nebo Sládeček, X., xxxxxx, s. 256 a xxxx.). Xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, umožňujícího (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, i xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx) členského xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, X. X pojmu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťoven. Xxxxxxx, 2016, č. 10, x. 863 x xxxx.), xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vytváření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X souladu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx toliko xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx. Xxx xxxx připustit, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx blížit (x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx správa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxx případě xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxxx.

82. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx systém veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Listiny, xxxxx xxxx význam xxxxxxxxx, že by xxxxxxx xxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx volbou, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxx, resp. xxxxxx xxxxxxx správy, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx jejich xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxxxx) xx voleb do Xxxxxxxxxx. Nejde xxxxxx xxx o xx, xx část xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je dána xxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxx x vykonávají xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona x xx xxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x Poslanecké xxxxxxxx (xxxx. §6 xxxx. 3, §15 xxxx. 9 x 11 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

83. Ústavním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opodstatňuje xxxxx, xx x xxxxx občanů podílet xx na xxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxx xxxx svobodnou xxxxxx xxxxx zástupců xxxxx čl. 21 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx volebního xxxxx xxxxx čl. 21 odst. 2 x 3 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx volby přímo xxxxxxxxxx. Ze stejného xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x čl. 21 xxxx. 3 xxxx xxxxx Listiny. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přímé xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sám x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Listiny. Xxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou v xxxxxxx s čl. 21 xxxx. 1 až 3 Listiny x x čl. 31 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx, xx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx, z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx x čl. 21 xxxx. 4 Xxxxxxx

84. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x čl. 21 odst. 4 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rovných xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx vztahuje x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x dozorčích xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx funkcí.

85. Xxxxxxxxxx čl. 21 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx funkce, xxx xxxxx právo xx x ni xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx věcí xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx bezbřehá. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přístup xxxxxx x xxxxxxx funkci, xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx z čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určitě x xxxxx xxx xxxxxxxx. V souladu x čl. 4 xxxx. 4 Listiny musí xxxx podmínka xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx základního xxxxx.

86. Xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx možnost xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x členy jmenované xxxxxx, ve volbách xx xxxxxx orgánů xxx, xx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xx návrhy kandidátů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx se musel x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx otázkou, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 4 Xxxxxxx.

87. Samotná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nesoulad s čl. 21 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nikoliv xxxxxxxxx (nález Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 8.10.1992 xx. xx. Xx. XX 22/92, publikován xxx x. 11 xx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx). Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x řadě xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx, xxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx případ přitom xxxxx xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xx-xx xxxxx důsledkem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x svobod [xxxx. xxxx. nález xx xxx 4.6.1997 xx. zn. Xx. XX 33/96 (X 67/8 SbNU 163; 185/1997 Sb.), nález xx xxx 25.6.2002 sp. xx. Pl. XX 36/01 (X 80/26 XxXX 317; 403/2002 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 7/03 xxxx xxxxx ze xxx 15.5.2012 sp. xx. Xx. XX 17/11 (N 102/65 XxXX 367; 220/2012 Sb.)].

88. Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení nezakládají x xxxxxxx s čl. 21 xxxx. 4 Xxxxxxx nerovné podmínky xxx xxxxxxx skupinu xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 1. xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny, 2. zda xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 3. xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k tíži x 4. xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx zda xxxxxxx xxxxxxxxx cíl x je přiměřené [xxxx. xxxxx ze xxx 28.1.2014 xx. xx. Xx. XX 49/10 (X 10/72 XxXX 111; 44/2014 Sb.)]. Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx tři xxxxxx xxxxxx, pak se xxx xxxxxxx nerovnosti x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx uplatní xxxx proporcionality, v xxxxx rámci xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx sleduje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, posuzována xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

89. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základních xxxx je již xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovací xxxxxxxx Ústavního soudu [xxxxxxxxx nález ze xxx 12.10.1994 xx. xx. Xx. XX 4/94 (X 46/2 XxXX 57; 214/1994 Sb.), xxxxx xx dne 20.6.2006 sp. xx. Xx. XX 38/04 (X 125/41 XxXX 551; 409/2006 Sb.) xxxx xxxxx ze dne 10.7.2014 xx. zn. Xx. XX 31/13 (X 138/74 SbNU 141; 162/2014 Sb.)], xx xx vztahu x čl. 21 odst. 4 Xxxxxxx uplatní nejen x xxxxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx funkcím [xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 8/16, bod 55], X xxxx rámci xx xxxxxxx: 1. xxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxx funkci xxxxxxx legitimní (ústavně xxxxxxxxxx) xxx x 2. xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, 3. xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx byl x xxxxxx základnímu xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx nikoliv, 4. xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx zasahováno - xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx.

XX./x

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

90. Xxxxxx xxxxxxx xxx úvahu zákonodárce xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 21 odst. 4 Xxxxxxx, xxx xxx xxx, že mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx třetin xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx zaměstnavatelům x xxxxxxxxxxx x xxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx se samotným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - xxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, odvíjejících xx od xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnců. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pojištěnců xx volbě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxx mají naplnění xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx u xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx mít xxxxxxxxx x zájem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx. Zbylou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxxx xxxxxxxx za skupinu xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

91. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx správních xxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odůvodněno právě xxxxxx osobní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx podstatné, že x hlediska xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěnci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxx xxxxxx nerovnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani se xxxxx nedotýká podstaty x xxxxxx práva xx xxxxxxx x xxxxxxxx funkcím xxxxx čl. 21 xxxx. 4 Xxxxxxx.

XX./x

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

92. Xxxxx je xxxx ale v xxxxxxx druhé z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxx, kterou xx člena xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxx xxxxxxxx organizace. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx chtějí účastnit xxxxx, prokázali xxxxxxx xxxxxxxxx "kvalifikační" podporu xxx xxxxxxxxxxx. Jejím xxxxxxxxx xxxx xx, xx má jít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ačkoliv xxxxx xxxxx náleží x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx. státních pojištěnců, x xxxxx xx xxxx xxxxx dovodit xxxxxx xxxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx hradí xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osobami samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění si xxxxx xxxx. Část xxxxxxxxxx tak xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx bez xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx kandidátů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

93. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx rad xxxx xxxxxxxxx rad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx pojištěnců, x xx xxxx, xxxxx xxxxx být, resp. xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxx xxx - x xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx statusem pojištěnce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx k xxxx xxxxx pojištěnců, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx, že xxxxx pojistné), přičemž xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zájmy, xxxxxx x xxxxxx xxxx.

94. Xxxxx jde x cíl xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx byly x xxxxxxxxx radách a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeny xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nejsou. Xxxxxx xxx xxxxx z xxxxxxx zamýšleného "tradičního" xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxx měly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnavatelů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

95. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx přehlédnout, xx zákonná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxx body 61 a xxxx.), xx x mnoha xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx na území Xxxxxxxxxxxxxx x meziválečném xxxxxx (xxx xxxx 57 x xxxx.). Xxx základním rozdílem xx, xx pojištění x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx od zaměstnání xxxxxxxxxx. Místo toho xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. Každý xxxxxxxxxx, ať xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx zdravotní pojišťovny [§11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx]. Za xxxx xxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx velmi xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odlišné xx xxxxxxx x xxxx jejich xxxxxx, xxx xx předpokládalo, xx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxx sloužit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelských xxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx rodinných příslušníků. Xxxxxx xxx se xxxx xxxxx složení xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx. Podstatnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx navíc xxxxxx osoby, které xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx.

96. Xx shrnutí xxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci, xxxxx xxx všechny xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx aktuálního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxx označení xxxx xxxxx x podstatě xxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, což xx xxxxx zásadní xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemocenskými xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců (xxxx. xxxxxxx zemědělské, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny).

97. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x přístupu x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven xxx x toho xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx xxxx odborovými xxxxxxxxxxxx, xxxxx by v xxxxx ohledu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cíl. Xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx právního xxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (resp. xxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxx žádný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xx takovýto xxxxx xxxxxxx aproboval [xxxxx xx dne 27.11.2012 xx. xx. Xx. XX 1/12 (X 195/67 XxXX 333; 437/2012 Sb.), xxx 289]. Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 3 ve xxxxxxx " , x xx xxx xxxxxxxx, xx 5 xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x 5 xxxxx je xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx odborovými xxxxxxxxxxxx" a xxxxxxxxxx §10 xxxx. 5 xxxx. b) xx xxxxxxx " , x to xxx xxxxxxxx, že 3 xxxxxxx xxxx xxxxxx x kandidátů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx x 3 xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizacemi" zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 Ústavy x čl. 21 xxxx. 4 Xxxxxxx.

98. Ústavní xxxx závěrem xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínku xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx jde x xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kandidáty xx xxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx, xxxxxx "reprezentativní". Xx-xx xxxxx pojem xxxxxx obvyklému významu, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx skupiny organizací xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nicméně xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx činnosti natolik xxxxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxx považovat x těchto xxxxxxxxx xx stejně xxxxxxxxxxxxxxx. Xx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx, xx "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx některým x těchto organizací. Xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, již xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx výkladem.

99. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx kontextu vyžaduje, xxx xx "xxxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx otevírá xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx kandidáty xx správních xxxx xxxxxxxxx rad xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx "reprezentativní".

100. Xxxxxxx xxxx nepřehlédl xxxxxxxxx jednotlivých účastníků xxxxxx x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, že v xxxxx zaměstnanecké pojišťovny xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací x organizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kandidáty xx xxxxx xxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxx x xx "reprezentativní" považují xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Takovýto výklad, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a odborových xxxxxxxxxx, xxxx odporuje xxxxxxx dikci, xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxxxxx" tudíž neobstojí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x principu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx [xxxxx xxxx. xxxxx xx xxx 5.4.2005 sp. xx. Xx. XX 44/03 (X 73/37 XxXX 33; 249/2005 Sb.) xxxx nález xx xxx 13.3.2007 xx. xx. Xx. XX 10/06 (X 47/44 XxXX 603; 163/2007 Sb.)].

X.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

101. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 579/2006 Sb., xxxxx xxxx xxxxxx x provedení §10 xxxx. 3 x 5 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx pojišťovnách. Tato xxxxxxxx stanoví způsob xxxxx x volební xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x dozorčích xxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven. V xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásadu tajnosti x nepřímosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x dozorčích xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ustanovení §1), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §2), xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §3), náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §4), xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zařazení kandidátů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §5), způsob xxxxxx volitelů xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §6 a 7), zápis o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §8), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §9) a xxxxxxxx (ustanovení §10).

102. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §6, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx i xxxxxxx navrhovatelky. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx:

"§6

(1) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 18. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, do 17. xxx kalendářního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 0,5 % xx součtu částek xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx1) xx xxxx období, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Za každé xxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx dva xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 18. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, do 17. xxx 5. kalendářního xxxxxx, který následuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx zápis nové xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 0,5 % xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx1) za xxxx xxxxxx, určit xxx xxxxxxxx. Xx xxxxx další 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxx xxxxx volitele.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx platným občanským xxxxxxxx nebo platným xxxxxxxxx pasem, xxxxxx xxxxxxxx písemným pověřením xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2). Volitel xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

1) §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx."

103. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx správních xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven xx xxxxxxxxx již x §1 napadené xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx §6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx volby. Xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx stanoveném xxxxxx xxxxxxx zaměstnanecké pojišťovně xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 0,5 % xx xxxxxx částek xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx počítají x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx §2 xxxx. 1 napadené xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 sdělit jména xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxx rady. Xxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx voliteli xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxx xx xx x ustanovení §8, upravující xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx volby.

XI.

Posouzení souladu xxxxxxxx vyhlášky s §10 odst. 3 x 5 zákona x xxxxxxxxxxxxxxx pojišťovnách

104. Xxx xxxx x xxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx musel xxxxxxx xxxxxxxx, 1. xxx k vydání xxxxxxxx xxxxxxxx existovalo xxxxxxx xxxxxxxx, 2. xxx xxxx vydána xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem, 3. zda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx nelze xxxxxxxx xxx zákonné zmocnění, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, 4. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podzákonného xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx v rozporu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x 5. zda xxxx dán xxxx xxxxx xxxxxx rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

105. Xxxxx čl. 79 odst. 3 Xxxxxx xxxxx ministerstva, xxxx xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxx-xx x xxxx zákonem xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx způsob volby x volební řád xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x §10 xxxx. 3 x odst. 5 xxxx. x) xxxxxx x zaměstnaneckých xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx o xxx, xx napadená vyhláška xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnictví x řádně xxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx došlo xxxxxxxxx č. 87/2008 Sb.

106. Xxxx Ústavní xxxx posuzoval, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx [xxxxx xx xxx 21.6.2000 xx. xx. Xx. XX 3/2000 (X 93/18 SbNU 287; 231/2000 Sb.)]. X xxxx věci xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx upraven "xxxxxx xxxxx" a "volební xxx". "Xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx volbách xxxx, xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx. Xxxx jít xxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx voleni xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. "Xxxxxxx řád" xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx vyhlášení xxxxxx výsledků.

107. Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 3 x xxxx. 5 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx 10 x 15 xxxxx xxxxxxxxx xxx x 6 x 9 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven xxxx xxxxxx zaměstnavateli a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx však xxxxxxxxx, zda xx xxx xxxxx x xxxxx volených xxxxx xxxxxxxxx rad a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx oprávněnými xxxxxxx, xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx jen xxxxxxxxxx. Xxxxx konkrétního xxxxxx xxxxxxxxxx zákon vyhlášce x xxxxx xxxxxx "xxxxxxx xxxxx".

108. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x těchto xxxxxxx xxx xx xxxxxxx zaměstnavatele či xxxxxxxxxx, xxxx dokonce xxxxx vyloučit toto xxxxx na straně xxxxxxxxxx. Za xxxxxxx, xxx §10 xxxx. 3 a xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" x "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx omezení xxxxxx xxxx s právem xxxxx. Omezení xxxxx xxxxx, které xxxxxxx §6 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx právo xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx odvedli xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 0,5 % xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven. Xxxxxxxx xxxxx, aby xxx třetiny členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx "xxxxx" xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 79 xxxx. 3 Ústavy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x xxxx. 5 písm. x) zákona o xxxxxxxxxxxxxxx pojišťovnách x xxxxxxxx xxxxxx xxx x souladu x xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, tak x pojištěnců xx xxxx xxxxx výslovně xxxxxxxxxxxxx.

109. Xxxxx o xxxxxxx x čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx x §10 odst. 3 a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx §6 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx vyhlášky, ale x souvisejících xxxxxxxxxx, xxxxx předpokládají volbu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xxxxxxxx sice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx správních rad x dozorčích xxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxxx xxxx volba xxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vztahuje x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx §1, §2 odst. 1 xxxxxxxx xxxx, §7 a 8 xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obstát, xxxxxxx xxx konstatovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx x s §10 xxxx. 3 x xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

110. Xxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx uplatní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, podle níž xxxx být xxxxxx xxxxxx správních rad xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx navrhne reprezentativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx a xxxxxx xx přístup x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxxxx nesoulad xxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxxxx xxxx, §5 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xx slovech "xxxxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx reprezentativními xxxxxxxxxx organizacemi, a xx", §7 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxxx "x xxx jde x xxxxxxxxx navržené xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx reprezentativními xxxxxxxxxx organizacemi" a §9 první xxxx xx xxxxxxx "z xxxxxxxxx navrhovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x kandidátů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx odborovými xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxx

111. Xx xxxxx xxxxxx důvodů Xxxxxxx soud xxxxxxx, xx §10 odst. 3 xx slovech " , x xx xxx xxxxxxxx, xx 5 xxxxx xx voleno x xxxxxxxxx předložených xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů x 5 členů xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reprezentativními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x §10 xxxx. 5 písm. x) ve xxxxxxx " , x xx xxx způsobem, xx 3 xxxxxxx xxxx voleni x xxxxxxxxx předložených xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a 3 xxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reprezentativními odborovými xxxxxxxxxxxx" zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách jsou x rozporu x čl. 1 odst. 1 Xxxxxx a x čl. 21 odst. 4 Xxxxxxx x xxxxx §70 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxx 2019 (xxxxx X). Ve xxxxxx návrh na xxxxxxx §10 xxxx. 3 x 5 xxxxxx x zaměstnaneckých xxxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx XXX).

112. Xxxxx toho xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx vyhlášky xxxx xxxxx x čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx x s §10 xxxx. 3 x xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx pojišťovnách, xxxxx x rozpor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky, xxxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 xxxxx xxxx, §5 xxxx. 2 xxxxx věty xx slovech "zvlášť xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx reprezentativními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx", §7 xxxx. 1 xxxxx xxxx xx xxxxxxx "x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx navržené xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" a §9 xxxx xxxx xx xxxxxxx "z xxxxxxxxx navrhovaných reprezentativními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx navrhovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx", x čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 21 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 30. září 2019 (výrok XX).

113. Xxxxxx vykonatelnosti nálezu xx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx - xx xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxx - možnost xxxxx xxxxx správních xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx také xxxxxxxxx xxxxxx orgánů, bez xxxxx xx xxxxx xxx narušena činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx částečným xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxx x xxx volen xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x část členů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak xxxxx xxxxx xxx voleny xxxxx pojištěnci x xxxxxxxxxxxxxx, což znamená xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx takovéhoto xxxxxx, xxx xx znamenalo xxxxx za účasti xxxxxxxxx pojištěnců, xxxxx x xxxx finanční x xxxxxxxxxxx náročnost, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxx 70), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx) x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx rad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxx je nezbytné xxxxxxxx Ústavním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:

JUDr. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 233/2018 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2019.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.