Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Nález ÚS ze dne 10.7.2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části §3 odst. 3 zákona č. 236/95 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

161/2014 Sb.

Nález Ústavního soudu

Odůvodnění  I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.

INFORMACE

161

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 28/13 xxx 10. xxxxxxxx 2014 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Vladimíra Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Kateřiny Šimáčkové, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x Xxxxxx Xxxxxxx x návrhu Městského xxxxx v Xxxx xxxxxxx podle čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx "2,75xxxxxxx" x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x některých státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 11/2013 Sb., a xxxxxxxxxx čl. II v xxxxx xxxxx xxxxxx x. 11/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 236/1995 Sb., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení,

takto:

I. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 3 zákona x. 236/1995 Xx., x xxxxx a xxxxxxx náležitostech spojených x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb., xxxxxxxxx slovem "2,75násobek", xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nejvyššího xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, se xxxx xxxxxxxxx xxx 31. prosince 2014.

XX. Xx zbývající xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx 24. xxxxxx 2013 xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xx xxxxxxx xxxxx "2,75xxxxxxx" x ustanovení §3 odst. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s výkonem xxxxxx představitelů státní xxxx a některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx parlamentu, ve xxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb., x xxxxxxxxxx článku II xxxxx xxxxx xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 236/1995 Sb., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §39 zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb.

2. Xxxxxxx xxxx v Brně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx §64 xxxx. 3 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu"), x xx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x čl. 95 xxxx. 2 xxxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 1/1993 Sb., Xxxxxx České republiky, (xxxx xxx "Ústava") xxxxxx x závěru, xx

• ustanovení §3 xxxx. 3 zákona x. 236/1995 Xx., xx znění xxxxxx x. 11/2013 Xx., xx xxxxx "2,75xxxxxxx" x

• xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku II xxxxxx x. 11/2013 Xx.,

xxxxx xx xxx při xxxxxx xxxx sp. xx. 50 X 22/2012 použito, xxxx x xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 xx xxxxxxx x čl. 81 x čl. 82 xxxx. 1 Xxxxxx, x čl. 1 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen "Listina") x s čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Protokol").

3. X uvedené věci xx. xx. 50 X 22/2012 xx Xxxxxxxx soudem v Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně domáhá xxxx České republice - Xxxxxxxxx soudu x Brně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozdílem xxxx nárokem žalobce xx xxxx ve xxxxxx §28 xx 31 xxxxxx č. 236/1995 Xx., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "zákon č. 236/1995 Sb.", xxxxxxxx "zákon o platu") x nárokem xx víceúčelovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 236/1995 Xx., x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx 2012 x xxx xxxx xxxxxxxxx x xx leden x xxxx 2013, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platem x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx x období xxxxx x únor 2013 xxx zákona č. 11/2013 Sb. xxxxxxx s účinností xx 1. xxxxx 2013.

4. X xxxxxxx xx tvrzení xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx za xxxxx 2013 nebyl xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx 105&xxxx;800 Kč x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 4&xxxx;100 Xx, na xxxx xx xxx xxxxx xxxxx snížení xxxxx x náhrady xxxxxx xxxxxxx č. 11/2013 Sb. Žalobci xxx xxxxxxxx plat xxxxx 90&xxxx;600 Xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx 3&xxxx;500 Kč, xxxxxx xx platu a xxxxxxx výdajů xxx x xxxxxx představuje xxxxxxxxx částku 15 800 Xx. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx 2013.

5. Xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx odkazuje xx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb., xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx 2,75xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu (dále xxxxxxxx xxx "ČSÚ") xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxx 22.1.2013 xxx č. 18/2013 Sb. x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudců pro xxx 2013 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 62&xxxx;856,75 Xx.

6. Xx xxxxxx x namítané xxxxxxxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx předestřel Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx posouzení xxxx věci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx nejprve namítal, xx nebyly splněny xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx") uvedené v §99 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx xxx "xxxxxxx xxx"). Navrhovatel xx xxxx zrekapituloval, že Xxxxxxx xxxx nálezem xx. xx. Xx. XX 33/11 xx xxx 3. května 2012 (X 95/65 XxXX 259; 181/2012 Xx.) xxxxxx xxxxx "2,5xxxxxxx" x §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 425/2010 Xx., xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 236/1995 Sb. xxxx xxxx x. 763 xxx 30. xxxxxxxx 2012. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx možno xxx xxxxx tento návrh xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 41 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx být xxx dalšího xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx 12. xxxxxxxx 2012 xxxxxxxx. Vláda xxxx dne 14. xxxxxxxx 2012 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně návrh xxxxxxxxxx §3 odst. 3 xxxxxx č. 236/1995 Sb., xxxxxx xxxx platové xxxxxxxx xxxxxxxxx jako 2,75násobek xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxxxxxxxxx sféře (tisk x. 880). Xxxxx xxxxx xxx projednán xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 18. xxxxxxxx 2012 (xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx č. 11/2013 Sb. xxxxxxxxxx dne 17. xxxxx 2013) x účinností xxxxxxxxx x xxxxx čtvrté článku V xxxx 1. xxxxx 2013. X xxxxxxxx zprávě x xxxxx x. 880 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx x. 763 "vnímala xxxxxxxxx xxxx legislativní xxxxx xxx xxxxxx vzešlé xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx vláda v xxx závažné věci, xxxxx je určení xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx včas nepředložila xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx včas xxxxxxxxx. Xxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu předloženého xxxx tisk x. 763. Xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx soudců, xxxxxx novelizace zákona xxxxxxxxx pod č. 11/2013 Sb. xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx neměla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxxx xxxx xxxxxx. X xxxx souvislosti xxxxxxxxxxx uvádí, xx Xxxxxxx soud x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx alarmující xxxxxxxxxx, a xx x nálezu sp. xx. Xx. XX 12/10 ze xxx 7. xxxx 2010 (X 188/58 XxXX 663; 269/2010 Sb.), xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx navrhovatele xxxxxx xxxxx reflexe.

8. Navrhovatel xx xxxx xxxxxxxx x otázce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb. Xxxxx xxxxx xxxxxx článku V xxxxxx x. 11/2013 Xx. xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013. Xx Xxxxxx zákonů xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx 17. xxxxx 2013. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 309/1999 Xx., x Sbírce xxxxxx a x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx zákon č. 11/2013 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx. xxxx 1. xxxxx 2013. K xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx x potřebu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx za xxxxx 2013. Xxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy x 1. xxxxx 2013 nebyla xxxxxx xxxxxxx základna xxx xxxxxxxxx platu xxxxxx. Xx tuto xxxxxxx xxx xxxxxx článek II xxxxx xxxxx xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx leden 2013. Xxxx úpravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx takovou, xxxxx xx in xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxx, xxxxx xx xx xx, že xxx x xxxxxx restriktivní, x tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvíjí navrhovatel xx xxxxxxxxxxxx relevantní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx se různých xxxxxxx materiálního xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dle jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx teze:

- posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 55/05 xx xxx 16. xxxxx 2007 (X 9/44 XxXX 103; 65/2007 Sb.), xxx 49],

- xxxxxxx postavení xxxxxx na xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx pak xxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx Ústavního xxxxx xx. zn. Xx. XX 55/05, xxx 49),

- xxxxx xx materiálního zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx proporcionality, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx finanční xxxxxxx státu, xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soudců x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výkonné, zvláště xxx státní xxxxxx; xxxxxxxx zásah nesmí xxxxxx důvod x xxxxxx, xxx se xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxx, např. xxxx-xx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx výkonné xx xxx xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 55/05, bod 49),

- xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxx je jednou x podstatných náležitostí xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxxx čl. 9 xxxx. 2 Xxxxxx (xxxxx Ústavního xxxxx xx. zn. Pl. XX 55/05, bod 50),

- svévolný xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx, x xxx xxxxx x platové restrikce, xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx principem jejich xxxxxxxxxxxx podřadit xx xxxx důvodů. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx podmíněna xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úrovní, xxxxxxx xxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx materiálním xxxxxxxxxx. Xxxxxx důvodem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudců (platových xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezávislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, resp. výkonné xx rozhodování xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxx eventuální xxxxx "xxxxxxxxxx" soudců xx xxxxxx legislativy a xxxxxxxxx, a xxx x formy nátlaku xx jejich xxxxxxxxxxx [xxxxx Ústavního xxxxx xx. zn. Pl. XX 43/04 ze xxx 14. xxxxxxxx 2005 (X 139/38 XxXX 59; 354/2005 Sb.)],

- xxxxxxx poměry soudců x xxxxxxx smyslu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx faktorem, x xxxx kalkuluje to xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vysoké xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců nebo xx xxxxxxxx s xxxxx profesní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vybočuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x politický xxx, xxxxx nemá oporu x ústavně xxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti [nález Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Pl. XX 11/02 xx xxx 11. xxxxxx 2003 (X 87/30 XxXX 309; 198/2003 Sb.)],

- xx xxxxx formu xxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x zmrazení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx např. "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xx Ústavní soud xxxxxxxxxx posuzoval jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x širokém xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx okolnosti státu [xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 13/08 xx xxx 2. xxxxxx 2010 (X 36/56 XxXX 405; 104/2010 Sb.), xxx 41; xxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 55/05, xxx 55],

- xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx x požadavku xxxxxx vzájemné vyváženosti xx xxxxx xxxxxxxxx x přímou xxxxx xxxx platem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx zákona x xxxxx představitelů xxxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx koeficientů xxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx platů xxxxxxxxxxxxx xxxx zákonodárné x xxxxxxx se xx stejném poměru xxxxxxxxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx řádu vestavěnou xxxxxxxx, xx poměr x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Xx. XX 55/05, xxx 59).

10. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx uvedené xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, že x těmto xxxxxxxxxxxx xxxxx se Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxx xx. zn. Xx. XX 12/10 x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx platových xxxxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 33/11.

11. X uvedeného xxxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. XX 33/11 xxxxx xxxxxx následující xxx xxxxxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx služebníků státu xx xxxxxx xxxxxx x x následující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podléhají xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxx jako xxxxxxxxx x proporční, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zorného xxxx xxxx zákonodárné x výkonné x xxxxxxxxx učiněná "xxxxx" xxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 90. xxx 20. xxxxxxx. Taková xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu uvnitř xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vrstvy, xxxx příjmové xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx povoláním x x umenšování xxxx potřebné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx obsažená xx snížení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx platové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 2,5xxxxxxx průměrné xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxx x nepodnikatelské xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pouze vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx pro akceptaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. X xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx závěry vyslovené x nálezu sp. xx. Pl. ÚS 22/09 xx xxx 7. xxxx 2010 (X 186/58 SbNU 633; 309/2010 Sb.), xxxx 40:

"Xx rozdíl od xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nepřehlédnutelným xxxxxxxxxx na xxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx také spojeno xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ... Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx."

13. Ve xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Městský xxxx x Brně odkazuje x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Výboru xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 17. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxx XX/Xxx(2010)12 ( xxxx://xxx.xxx.xxx ), xxxxx xxxxxxxxx dřívější doporučení X (94)12. X xxxxxx 53 xx 55, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx:

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx roli x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

- x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

- xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx k dřívějšímu xxxxx,

- xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx bránící xxxxxxxxx xxxxx soudců.

14. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Evropské xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxx 12. xx 13. xxxxxx 2010 ( xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xxx ), která x xxxxx III xxxxxx 6 uvádí: "Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx názoru, že xxxxxxxx ohodnocení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochrany soudců xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ... Výše xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na společenské xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx." Xxxxxxx x xxxxx srovnávací xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx výboru soudců x xxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxx 2001, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x. 1 (Avis Xx 1, xxxx x. 61 x 62) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx takových xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx xxxxxx snižování xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx faktické xxxxxxxxx platů xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ( http://wcd.coe.int/ ).

15. Xxx navrhovatel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx relevantní pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx věcech sp. xx. Xx. XX 16/11 [xxxxxxxxxx nálezem xx. xx. Xx. XX 16/11 xx xxx 2. xxxxx 2011 (X 135/62 XxXX 99; 267/2011 Sb.)] x xx. zn. Xx. XX 33/11, xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx soud x Xxxx podrobně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odměňování xxxxxxxxx činitelů xxxxxxxxxx x zákoně č. 236/1995 Sb. Xx lze xxx xxx charakterizovat jako xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx platovou xxxxxx xxxxxxxxx zásahů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx x xxxxxx sp. xx. Pl. XX 33/11, x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z trojnásobku xxxxxxxx mzdy v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 2,5xxxxxxx. K xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx odměňování xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx ("xxxxxxxxx ... xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zásah ..."). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx Ústavní xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákonodárci žádný xxxxxxx xxx úvahu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx věci xx. xx. Xx. XX 33/11 xxx xxx posuzoval Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trojnásobku xx 2,5xxxxxxx xx xx xxxxxxx, jaká xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x tedy x xxxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxxx xxxxxxx. Jediným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tedy xxx xxxxxx navrhovatele xxxx xxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxxx však x 1. lednu 2013 nedokázal xxxxxxxx xxxxxx úpravu, která xx xxxxxxxx soudní xxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx zabezpečení; xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxxxx na 2,75xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkladem xxxxxx, xxxx plat xxxxxxx xxxxxx xxx 1. xxxxx 2013 x xx xxxx xxxxx 2013, xx xxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. ÚS 33/11 a xxxxxx, xx soudci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nepodnikatelské xxxxx xx xxx 2011 (xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxx). Xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx základny xx 2,75xxxxxxx (tisk x. 880) xxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, toliko, že xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx kladl vysoké xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxx 2013 x x xxxxxx dalších, xx. x období, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prakticky x všech skupin xxxxxxxxxxxx.

17. Xx xxxxxxx xxxxx tvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx uvedl, xx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxx. xxxxxxxxxx počty (xxxxxxx 1x jako xxxxxxx k publikaci Xxxxxxx statistického xxxxx x. e-3106-12 x xxxxxx "Evidenční počet xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx 4. xxxxxxxxx 2012" zveřejněné xxx 2. xxxxx 2013) xxxxxxxxx v letech 2000-2012 vůbec xxxxxxxxxx (xx rok 2011 xx xxxxx údaj 24&xxxx;469 Xx, xx xxx 2012 xxxx 25&xxxx;015 Xx). Xx xxxxxxx xxxxx (xxx xx údaj xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx délku xxxxxxxxxx úvazků) xxxx xxxxx 2009 x 2010 xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o 36 Xx x mezi xxxx 2010 x 2011 x 42 Xx, v roce 2012 již xxxxxxxx xx 23 453 Xx (xx. xxxx x 455 Xx). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx pak xxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx základna sleduje xxxx xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x směrem x xxxxxxx, tzn. že Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jednou x xxxx zemí, xxx xxxxx soudců xxxxxxx xxxxxx poklesu platů xx xxxxxxx sféře xxxxx automaticky. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vůbec xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Důvody pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zůstávají xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x dlouholetou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zemi, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x mezinárodního srovnání xx odtržené xx xxxxxxx. Státní xxxxxxxxx xxxx xx rok 2011 xxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx |x|. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx", xx x xxxx 2011 xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx regionálního xxxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;554,4 mil. Xx, xxxxxxx pokud xxx x počty xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. 52) xxxxx x xxxxxxx x 676 xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x 6&xxxx;209 x xxxx 2010 xx 14&xxxx;745 x xxxx 2011. Navrhovatel xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxx xxxxxxxx soudců xxxxx x 12 %. Xxxxxxxx šířené xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx úspory stále xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

18. Xxxxxxxxxxx xxxxx svou xxxxxxxxxxxx argumentaci uzavřel x xxx, že xxxxxxxx slovo 2,75xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb., za xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx stabilní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx první článku II xxxxxx x. 11/2013 Xx. xxx x xxxxxxx x právem xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx další xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxx xxxxxxxxx proto xxxxxxx daná ustanovení x rozporu x čl. 1 xxxx. 1 xx xxxxxxx s čl. 81 a čl. 82 xxxx. 1 Ústavy, x čl. 1 Listiny x s čl. 1 Xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx dodává, xx z ustanovení §70 odst. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxx-xx Ústavní xxxx x xxxxxx, že xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxx, že takový xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení se xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx, že Xxxxxxx xxxx by měl x případě xxxxxxxx xxxxxx zákonodárci xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkou lhůtu x přijetí nové xxxxxx, xxx bude x souladu x xxxxxxx důvody xxxxxxxxxxx x nálezu. Xxxxxx xxxxx, den xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xx smyslu §70 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx určit, xx měl xxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxx zákonodárce xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxx restrikcí xxxxxx x že xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx známa. Zákonodárce xx schopen xxxxx xxxxxx xxxxxx přijmout x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx čase, xxx xxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb., xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vládou xxx 14. xxxxxxxx 2012, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx dne 18. xxxxxxxx 2012, Senát Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Senát) xxxxx projednal xxx 28. xxxxxxxx 2012 x xxxxx téhož xxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxx delší xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx úpravy xxxxxxxxxx, xxx déle xxxx xxxxxxxxxxxx stav.

20. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxx soud x souladu x §39 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx opakovaného xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx intenzity, xxxxx i obecného xxxxxx xx rozhodnutí xx xxxx vysokého xxxxx žalob xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx roku 2013.

XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

21. Xxxxx §42 odst. 4 a §69 xxxxxx x Ústavním xxxxx zaslal Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx. Veřejný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx 10. xxxxxx 2013 xxxxxxx, xx xxxxx práva xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx 22. července 2013 učinila xxxxx.

22. Xx svém xxxxxxxxx xx dne 3. xxxxxxxx 2013 předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákon č. 11/2013 Sb., xxxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 2012 x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x. 880. Xxxxxxx návrhu xx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod x. 181/2012 Xx. (xx. xx. Xx. XX 33/11), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx 31. prosince 2012 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 zákona x. 236/1995 Xx., xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx náhrad výdajů, x xx na xxxxxx 2,75xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dosažené xxxxx zveřejněných xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx předminulý xxxxxxxxxx xxx. V důvodové xxxxxx dále xxxxx xxxxx, xx snížení xxxxxx xxxxxxx základny x xxxxxxxx xxxx x nepodnikatelské xxxxx x trojnásobku xx 2,5xxxxxxx, x němuž xxxxx xx 1. xxxxx 2011 zákonem č. 425/2010 Sb., xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudcům, xxxxx xx x xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 xx xxxxxxx x čl. 82 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxx x trojnásobku xx kladl xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx státního rozpočtu x xxxx 2013 x x letech xxxxxxx, xx. v xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxx obyvatelstva. Xx přiměřené řešení, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx situaci x xxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,75xxxxxxx. Rovněž, xxx vláda v xxxxxxxx zprávě uvádí, xxxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx zrušená xxxxxx xxxxxxx základny x průměrné xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,5xxxxxxx xx xxxxxx nízká, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výkonné, x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx platová základna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2,5 shledána xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx základna xxxxxxxxx xxxxxxxx číslovky 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2,75, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxx o xx. XX xxxxxx zákona, xxxxxxxx zpráva konstatuje, xx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012 xxxx xxxxxxx základny x xxxxxx úpravě (xx. jak xxx xxxxxxx soudce včetně xxxxxx Ústavního xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výkonné) a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx §3 odst. 3 xxxxxx x. 236/1995 Sb. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Ve zvláštní xxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxx xx článku II xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx platů x xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxx xxxxx 2013, x xx x pro xxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx došlo xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx jistoty.

23. Xx návrh vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx legislativní xxxxx. Návrh xxx xxxxxxxx k projednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx dne 18. xxxxxxxx 2012 xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx schválila, neprojednávala xxx x obecné xxxxxxxx, pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx, projednala xxx do xxxxx 18. xxxxxxxx xx 19 hodin x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx smyslu §99 xxxx. 7 xxxxxxxxx řádu xxxxxxx xx xxxxxx rozpravy. Xxxxx dne Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx 168 xxxxxxxx 160 xxx x 3 xxxxx xxxxxxxxx usnesení, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx projednávání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X snesení xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxx xxxxxxx počtem xxxxx x xxxxxxxxxx 161 xxxxxxxx 133 xxx a 2 xxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž návrh xxxxxxxxxx Jany Xxxxx, xxxxx x článku X návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "2,75xxxxxxx" xxxxxx "3násobek" xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx 106 xxxxxxxx 24 xxx x 32 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxx 80 xxx x 8 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 19. prosince 2012 návrh xxxxxx Xxxxxx, který jej xxxxxxxxx na své xxxxxx xxx 28. xxxxxxxx 2012, kdy xxxxxxxx vůli xx xxxxxxx xxxxxx nezabývat. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dne 11. xxxxx 2013. Dne 15. xxxxx 2013 xxx schválený zákon xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx a xx Xxxxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxx 17. ledna 2013.

24. Xxx předsedkyně Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx návrhem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxxx části xxxxxx č. 236/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb. xxxx přijaty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx sbor jednal x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx řádem. Xx xxxxx na Xxxxxxxx xxxxx, aby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Brně posoudil xxxxxxxxx předmětných xxxxxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxxxxxx.

25. Předseda Xxxxxx Xxxxx Xxxxx zaslal x výzvě Ústavního xxxxx vyjádření, jež xxxx Ústavnímu xxxxx xxxxxxxx dne 24. xxxxxx 2013. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx přijetí xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx pod č. 11/2013 Sb., xxx vládou xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny 14. xxxxxxxx 2012 xxxx, co nebyl x závěrečném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx 2012 a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x. 763. X Xxxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxx projednáván xxxx sněmovní tisk x. 880 xx xxxxx legislativní nouze, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx 17. xxxxxxxx 2012 xx 21. xxxxxxxx 2012. Xxxxxx návrh zákona xxx xxxxxxxx spolu x pozměňovacími xxxxxx, xxxxxxx xxx doplněn x xxxxxx spočívající x xxx, xxx x příslušných zákonech xxxxxxxxxxxx pojistné na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x okruhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

26. Senátu xxx xxxxx xxxxxx postoupen Xxxxxxxxxxx sněmovnou dne 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxxx vláda prostřednictvím xxxxx předsedy xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx projednáván xxxx xxxxxxx tisk č. 10, byl přikázán x xxxxxxxxxx třem xxxxxxx, a to xxxxxx pro hospodářství, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x výboru xxxxxxx-xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx garanční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxxx xxxxxx dne 28. xxxxxxxx 2012 x xx svém xxxxxxxx x. 18 xxxxxxxxx Senátu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxxx xxxxxx xxx 28. xxxxxxxx 2012 x xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, výbor ve xxxx usnesení č. 6 doporučil Xxxxxx xxxxx zákona zamítnout. Xxxxx ústavně-právní návrh xxxxxx projednal xx xxx 4. xxxxxx xxxxxx dne 27. xxxxxxxx 2012 x xxxx, xx podporu xxxxxxxx xxxxx nezabývat xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 14 xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Smyslem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx postoupeného z Xxxxxxxxxx xxxxxxxx založená xx xxx, xxx x xxxxxx č. 236/1995 Sb. x ustanovení §3 xxxx. 3 xxxx xxxx xxxxxxx základny xxxxxxxxx na úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, dále xxx x změny xxxxxxxxxxx x xxx, xxx se x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

27. Senát xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx 3. xxxxxx dne 28. xxxxxxxx 2012, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx žádostí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předkladatele x xxxxxxxxxx výborů, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx podle §107 xxxxxx x. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, bez xxxxxxxx hlasovalo o xxxxxx doporučeném xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Senát xxxxxxxx vůli návrhem xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx s xxxxx xxxxxxx vyslovil souhlas xxxx usnesením x. 50, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx ze 74 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 57 x 11 xxxx xxxxx. X projednávání návrhu xxxxxx xx xxxxxxxx xxx uvést, xx x návrhu zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedla x příslušných xxxxxxxx x rozdílným xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx vlády xx navrhovaná xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeno xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx x Poslanecké sněmovně, x důsledku xxxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednání. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx senátorů xxxxxx jiný xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx jednak výhrady x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx nouze, xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx základny xx vztahu x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx x souladu s xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx pro xxxxxx xxxx xxx v xxxxxx zachována xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx", x výhrady xxxx xxxx x xxxxxx, která byla xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x pojistnému. Xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona, ve xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nepochybně xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xx výboru pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxx garanční, xxxx xxxxxxx podporu argumenty, xxxxx xxxx uvedeny x v důvodové xxxxxx k vládnímu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx jde o xxxxxxxxxxx řešení, které xx x budoucím xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mohlo xxxxxx, x xx základě xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx senátory xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Toto usnesení xxxx xxxxxxxx přijato x Xxxxxxx, xxxxx xx plénu Senátu x xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx

28. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx nemohlo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení. X xxxxxxx xx §44 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx provedené xxxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ve věci xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

29. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx zákona x. 11/2013 Xx., xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxx činí xx 1. ledna xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2,75xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx platové xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí ve Xxxxxx zákonů xxxxxxxx.

30. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. II zákona č. 11/2013 Sb. zní:

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx poprvé xxx xxxxxx platu x xxxxxxx výdajů za xxxxx xxxxx 2013.

V.

Aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

31. Xxxxx na zrušení xxxxx xxxxxx č. 236/1995 Sb. x přechodného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb. xxxxx x návrhem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxx podán Xxxxxxxx xxxxxx v Xxxx xxx xxxxxxxxxx §64 xxxx. 3 xxxxxx x Ústavním xxxxx.

32. Městský xxxx x Brně xxx xx. xx. 50 X 22/2012 xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxx xxxx České xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx na xxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx výdajů, podle xxxxxxxxx žalobního xxxxxx, xx leden x xxxx 2013 a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x náhradou xxxxxx, xxx xxxx xx vztahu x xxxxxx leden x xxxx 2013 sníženy xxxxxxx č. 11/2013 Sb. Toto xxxxxxx xxxxxxx činí xx každý xxxxx xxxxxx x xxxxx 15&xxxx;800 Xx.

33. Xxxxxxxxx xxxxxxx legitimace obecného xxxxx dle §64 xxxx. 3 zákona x Ústavním soudu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x předmětu řízení, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx důvody. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx obecný xxxx xxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Sb. xxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určujícího, xxx xx xxxxxx změna xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx (čl. II xxxxxx x. 11/2013 Sb.).

34. Xxxxxxx soud xx xxx xxxxxxxx judikatuře xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatnou normativní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx i xxxxxx, kdy je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 6/13 ze xxx 2. dubna 2013 (112/2013 Sb.)], neboť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx.

35. Xxxxxxx legitimace xxxxxxxxxxxx xx tedy dána.

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

36. Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §68 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zákon (xxxx jednotlivé xxxxxxxxxx) xxx xxxxxx a xxxxx x mezích Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavně předepsaným xxxxxxxx.

37. Xx xxxxxxxxxx xxxxx x. 880/0 (xxxxxx návrh xxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 934 xx dne 14. xxxxxxxx 2012 (xxxxxxx xxxxxxxxxx) a rozhodnutí xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 48 x 49 ze xxx 14. xxxxxxxx 2012 (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny) xxxx zjištěno, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxx 14. xxxxxxxx 2012 usnesením x. 934, přičemž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx na období xx 17. xx 21. xxxxxxxx 2012 xxxx legislativní xxxxx xxx projednání tohoto xxxxxxxx návrhu zákona, x požádala, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vyhlášeného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx zkráceném xxxxxxx.

38. Předsedkyně Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 48 xx xxx 14. xxxxxxxx 2012 na xxxx xx 17. xx 21. prosince 2012 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády "xxxxxxxxxxx okolnostmi, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx občanů". X xxxxxxxxxx x. 49 x xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx č. 880 xxxx xxxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxx (x vynecháním 1. xxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx usnesení xx 18. prosince 2012 xx 10.00 xxxxx.

39. Xxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx xxxx x. 880/0 xxxxxxxx xxxxxxxxx 14. xxxxxxxx 2012; rozpočtový výbor x xxxx zaujal xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx (x. 880/1) x 18. prosince 2012, x xxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx rozpravě x xxxxxxxxxx jej xx 18. prosince 2012 do 19.00 xxxxx.

40. Xxxxx zákona xxx xxxxxxxxx xx 49. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 18. xxxxxxxx 2012 jako xxx x. 164; x úvodu Poslanecká xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxxx x xxxx xxxxxx se nikdo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x. 241 bylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxx existují xxxxxxxx xxx projednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx x. 880) xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx 168 xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx 160, xxxxx 3.

41. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx "xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ... xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2,75xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nominální xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ... xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx mají být xx 1. xxxxx 2013 xxxxxxxx platy xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ... xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx určení xxxxx soudců x xxxxxxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxx základna ... ".

42. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 242 (přihlášeno 161, xxx 133, proti 2) rozhodla o xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx §99 xxxx. 7 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

43. X xxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx navrhl xxxxxxxx xxxxxx návrh x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxx xxxxxx č. 236/1995 Sb. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx 2,75xxxxxxx činila xxxxxxx xxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozpravě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, že xx xxx xxx, xxxxx xxx xxxxxx "xxx xxxxxxxx 3xxxxxxx", xxxxx by byl "xxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxx", x "xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx otázce klid". Xxxx pozměňovací xxxxx xxxxxx xxx (vynětí xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx - návrat platové xxxxxxxx xx trojnásobek - xxxxxx nebyl.

44. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx x. 245 (xxxxxxxxxx xxxx 99 xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx 80, xxxxx 8).

45. Senát xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x. 10; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx postoupila Xxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 2012, Senát xxxx xxxxxxx xx 3. xxxxxx dne 28. xxxxxxxx 2012; xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v Senátu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx "xxxxxxxxxx návrh xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxx nouze, x xxxxxxxx tedy, xx xxx o mimořádnou xxxxxxxx, kdy jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx právo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx odměnu xx práci, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxx-xxxxxx xxxxx Senátu xx xxxx usnesení navrhl xxxxxx návrh xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx usnesení xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx 2,75xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 33/11 xxxxx, že xxxxx závazného xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxx platy xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nepodnikatelské sféře. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx. Xxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx návrh xxx Xxxxxxx v xxxxxxxxx x. 4 xxxxxx (xxxxxxxx x. 50, xxxxxxxxxxxx 74 xxxxxxxx, xxx xxxxx 57, xxxxx 11).

46. Zákon xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k podpisu 28. xxxxxxxx 2012, xxxxxxxxx xxxxx podepsal 11. xxxxx 2013, x xxxxxxx předsedovi xxxxx xxx xxxxxxx 15. xxxxx 2013, x xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxx 17. ledna 2013 xxx č. 11/2013 Sb.

47. Navrhovatel xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx základny xxx xxxxxx platů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx s xxxx xxxxxx. Xxxxx xx. xx. Pl. XX 33/11 xx xxx 3. května 2012 xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2012 xxxxxx, xxxxx níž xxxx xxx platová xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx 2,5násobku xxxxxxxx xxxxxxx mzdy x xxxxxxxxxxxxxxx sféře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Vláda xxxxxxxxxx xxxx xxx 30. xxxxxxxx 2012 Poslanecké xxxxxxxx návrh xxxxxx (xxxx č. 763/0), xxxxxx měl být xxxxxx xxxxx č. 236/1995 Sb., xxxxxxx xxx však xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xx 2,51 po 3xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsažené v §3a xxxxxx x. 236/1995 Sb. X xxxxx x. 763/0 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Vilímce, xxxx xxx xxxx základny xxxxxxx 2,75xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pro tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 236/1995 Sb. x xxxxxx 2015 x 2016 postupné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx 2,51 x 2,61). Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrhy, xxxxx xxxxxx zdaňování náhrad xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představitelů xx roku 2015, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx soudců Ústavního xxxxx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odvíjející xx xx 3xxxxxxx průměrné xxxx v nepodnikatelské xxxxx. Xxxxx čtení xxxxxx xxxxxxxx 12. xxxxxxxx 2012, xxxxxxx xxxxx zákona (ve xxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacího xxxxxx) xxxxx xxxxxx.

48. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; odpověď xx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

49. Ústavní xxxx se x xxxxxxxxx již opakovaně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx xxxxxxxxx jednání xxxxxxx; jeho názory xx xxxxxxxx xx xxxxxx zdrženlivosti [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 24/07 xx xxx 31. xxxxx 2008 (N 26/48 SbNU 303; 88/2008 Sb.), xxxxx xx. xx. Pl. XX 56/05 ze xxx 27. xxxxxx 2008 (X 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.) xxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 12/10 xx xxx 7. xxxx 2010 (N 188/58 SbNU 663; 269/2010 Sb.)] x důraznému xxxxxxxxxxx nutnosti dodržování xxxxxxxx xxxxxx souladného, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x atributů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státu [xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 55/10 xx xxx 1. xxxxxx 2011 (X 27/60 XxXX 279; 80/2011 Sb.) xxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 53/10 xx xxx 19. xxxxx 2011 (X 75/61 XxXX 137; 119/2011 Sb.)]. Třebaže je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonným, xx třeba xx xxx xxxxxxxx nahlížet xxx xxxxxx úhlem xxxxxxxx dělby xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx parlamentních xxxxxx. X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx institut xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Podmínkou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ohrozit xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§99 odst. 1 zákona x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx rozumný xxxxxx x xxxx xxx podložen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, důvodnost vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx nutno xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx principů, xxxxx zájem na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx důsledků by xxx x xxxxxxx xx chráněné hodnoty x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx 84-85 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10). Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx užíván - jak xxx Xxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxx.

50. Xxxxxxxxx stavu legislativní xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 48 xx xxx 14. xxxxxxxx 2012 xxxxxxxxxx x podstatě dikcí xxxxxx ("xxxxxxxxx okolnosti, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožena xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxx okolnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx přehledu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; důvodem xxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx 1. ledna 2013 neexistovalo v xxxxxxx řádu xxxxxxxxxx, x něhož xx xxxx lze xxxxxxxxxxx xxxx platu xxxxxx (x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx), x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 12. xxxxxxxx 2012 zamítla xxxx x. 763/0, xxxxx xxxxxxxxxxxx od 31. xxxxxxxx 2012 x návaznosti xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x zákoně č. 236/1995 Sb. Xxxxxxxx xxxxxx (nález xx. zn. Pl. XX 33/11). Ústavní xxxx poskytl zákonodárci xxxx xxxxxx xx xx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxx x největší xxxxxxxxxxxxxxxx spustilo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zamítnutím xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x. 763/0, se xxxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx tisku xxxxxxxxxxxx x materiálním xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx mohl být Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxxxxx, xxxxx - jak xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 14. prosince 2012 - "xxxxx xxx xxxxxx vzešlé xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx". Xx xxxxxxxxx "xxxxxx" vláda během xxxx xxx (xxxxx xxxxx jistě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, natož xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, za xxx nutno za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudní xxxxxxxx, xxxxx Nejvyšší xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx xxxxx (xxxx č. 880/0) xxxxxxx xx xxxxxxx x vyhlášení xxxxx legislativní nouze. X xxxxx xxxxxxx "xxxxx" (xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 17 dnů) musely xxxxx xxxxxx projednat xxx xxxxxx Parlamentu, xxxxxxxx xxxxxxx prezident xxxxxxxxx x předseda xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxx "xxxxxxxxxx" x xxxxxxxx návrhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx - tuto xxxx xxxxxx ovšem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx tak xxxxxxxx xxxxxx nemohl s xxxxxxx na předmět xxxxxx, a xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranou (xxxxx xxx nakonec xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů 17. ledna 2013).

51. Xxxxxx-xx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxx xxxxxx xx odměnu xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Senátu) xx zájmem xx xxxxx a kvalitní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxxxx, xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xx byla xxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx o xx, xxx xxxxxx nezůstali xx 1. xxxxx 2013 xxx xxxxxx xx svou práci. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx faktu, xx xxx zahájení projednání xxxxx x. 880 xx 168 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 160 (xxxx více xxx xxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxx, xx jsou dány xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Jakkoli xxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxx xxxxxxx Poslanecká sněmovna xxxxx x návrhu xxxxxx, nelze opomenout xxxxxxxxxx, že předmětné xxxx Xxxxxxxx projednávala xx 31. xxxxxxxx 2012 x xxxxxx xxxxx x. 763, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxxxxxxxxxx xxxxx, ústavně xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 33/11 Xxxxxxx soud, xxxx xxxxxxxxxx 2,5 vyřadil xxxx rozhodnutím ze xxxxxx. Xxxxxxx xxx x obrovském xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 10 dnů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

52. Xxxxxxx soud je xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx jde o xxxxxx přijetí xxxxxx, xxxx zásadním způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, totiž xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, jenž x evropském demokratickém x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jen stěží xxxxxx. Ústavní xxxx x minulosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx respektovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 12/10 Xxxxxxx xxxx (xxx 25) xxxxx: "Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx v xxxxxx xxxxx x horší xxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx ... x xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností, xxxx. tíživé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxxx znevýhodněni x x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx mohl xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by si xxx opatřit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, jež xx xx mělo stát x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx." X xxxxxx xx. zn. Xx. XX 16/11 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx naléhavostí konstitutivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx stojí x xxxx ústavní xxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sp. xx. Pl. XX 19/93 ze xxx 21. xxxxxxxx 1993 (X 1/1 SbNU 1; 14/1994 Sb.) "... xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonodárce, x xxx ani xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx určitými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež Xxxxxx xxxxxxxxxx xx nedotknutelné". Xxxxxxx restrikce xxxxxx xxxx budou xxxxxxxx xxxxxxx formu xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dále), xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx x takovému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 236/1995 Sb. xxxxxxxxxxxxx skupinu xxxx, navíc skupinu, xxx xxxxxx - xxx rovněž bude xxxx zdůrazněno - x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx užší než x skupin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx ústavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - ty xxxxxx chtě xxxxxx xx xxxx situace xxxxx x nezbytnou xxxx reprezentantů moci xxxxxx. Již x xxxxxx sp. zn. Xx. ÚS 16/11 xxxx konstatováno, xx "xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx interpretace xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kultury xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

53. Xxxxxxxxx xxxxx by v xxxxxxxxxx xxxx tedy xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx setrvalého doslova xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zákonodárce x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx i s xxxxxxxx xxxxx 25 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závislých xx xxxxx a xxxxxxxxx tak, xxxx xx xxxxxx xx xxxxx politické xxxxxxxxxxxx; Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupu, rovněž x přihlédnutím k xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx formuloval xxxxxxx x vadám xxxxxxxxxxxxxx procesu, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, že hodlá xxxxxx i námitky xxxxxxxxxx a dává xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx nároků xx xxxxxxxxxxxx proces do xxxxxxxx nebude xxxxx, xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx postup, xxxxx pomine projednání x xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx justice, x xx jak xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zákonodárné. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx v návaznosti xx xxxxxxxxxxxx situaci xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx x odměňování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úředníků x dalších osob x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x zemích x dlouholetou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx materiálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny nezávislých xxxxxxxxx (srov. například xxxxxxx x Xxxxxx).

54. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx č. 11/2013 Sb. (xxxx čl. I, xxxx novelizace §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 236/1995 Xx.) - bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx materiální xxxxxxxxx - xx xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx principu proporcionality xxxx ustoupit požadavkům xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx. Xxx ovšem Xxxxxxx xxxx nikterak xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx - xxxx xx xx učinil v xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx možný. X xxxxxxxxxxxx věci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx návrhu xxxxxxx.

VIl.

Soulad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem

VII./A

Ustanovení §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 11 /2013 Xx.

XXx./X.1

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

55. Xxxxxxx soud xxxxxxxx xx potřebné xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx v xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 16/11 x sp. zn. Xx. XX 33/11), xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx xxxxxx xx roku 1997 nepřetržitě. Xxxx xxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx stanovení platu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výdajů.

56. V xxxxxxxxxxx se změnou xxxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odměňovaných xxxxx zákona č. 236/1995 Sb. xxxxxxx x. 309/2002 Xx. (xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx mzdu xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx) xxxxx x roce 2003 xx xxxxxxxx, xxxx ukotvení platové xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2002 (zákon č. 425/2002 Sb.), jež trvalo xx xxxx 2005 x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx sféře x xxxxxxx xxxxxxxx (která xxxxxxxxx x roce 1996 činila xxxxxxx 4,38: xxxxxxx základna 31&xxxx;200 Xx, xxxxxxxx xxxx x nepodnikatelské xxxxx xxxxx údajů XXX v xxxx 1994 xxxxx 7&xxxx;122 Xx; x xxxx 2002 xxxxxxx 3,65: xxxxxxx xxxxxxxx 46 440 Xx, xxxxxxxx plat x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX x roce 2000 xxxxx 12 731 Kč) x hodnoty cca 3,33 v roce 2003 na hodnotu 3,00 v xxxx 2005. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx platová xxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxx x xxx xxxx) vývoj xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx aplikován xxxxxx x xxxxxx 2005, 2006 x 2007 x xx xxxx 2008 x xxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx k xxxx 31. xxxxxxxx 2007 (xxxx základny 56&xxxx;847 Xx). Xxxx zmrazení xxxx xx xxxx 2010 (kdy xxxxxxxxx xxxxxxx bylo zrušeno xxxxxxx xx. xx. Xx. XX 12/10), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2008 xxxxxx x xxxx 2010 xxxxxxx xxx 2,5.

57. Toto xxxxxxx xxxxxx platové xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 4,38 xx xxxxxxx 2,5 xxxx xxxx 1996-2010 xxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 2002 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2003-2004 x 2008-2010. Xxxxxxxx xxxxx 2011 xx xx xxxx 2014 (xxxxx č. 425/2002 Sb.) xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx x xxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx" xxxx "xxxxxx" xxxxxxx základna xxxxxxx xx xxxxxxx 2,5xxxxxxx, tedy xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2008-2010, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx základna xx xxxxxxx xxxxx xx v xxxx 2015.

XXX/X.2

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxx platové xxxxxxxx v období xx 31. xxxxxxxx 2010

58. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx. zn. Xx. XX 16/11 xxxxxx §3b xxxx. 1 zákona x. 236/1995 Xx., xx xxxxx zákona č. 425/2002 Sb., xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů (dnem 12. xxxx 2011), xxxx xxxxxxxx platnou xxx xxxxxx xx xxxx 54&xxxx;005 Xx x roce 2011 xxx xxxxxx s čl. 1 odst. 1 xx xxxxxxx x čl. 82 odst. 1 Xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxx judikaturu Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx roku xxxxx xx rámce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudcovské xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx postavení xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x představitelů xxxx zákonodárné a xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx správy, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x principu xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor pro xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudcům xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostorem k xxxxxxx restrikcím x xxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxx,

- xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zabezpečení soudců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výrazem xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nýbrž xxxx xxx, vycházeje xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, odůvodněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx i xx splnění xxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx zákonodárné a xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; takovýto xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k obavám, xxxxxxxx-xx se omezení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tlaku xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx moc xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx např. xxxxxxx xxxxxxxxx financí v xxxxxxxxxxxx srovnání nikterak xxxxxxxxxx, dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trend xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což vyhodnotil xxxx opuštění racionálních xxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx ve veřejné xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společenské vrstvy x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prestiže. Xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx mimořádný xxxx xxxxx xx veřejné xxxxx x xxxx 2010, což považoval xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

59. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2011 byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxx ... xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skokovému xxxxxxx platů soudců, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxxx obecné xxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx zákona x. 309/2002 Xx. ... Xxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx výrazně xxxxxx" (xxxxxxxx zpráva x xxxxx x. 133/0). Xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x sociálních xxxx publikovaným xxx x. 271/2011 Sb. xxxx pak xxx xxx 2011 xxxxxxxxx xxxxxxx základna 57 747,50 Xx (2,5xxxxxxx průměrného xxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2009).

60. Xxxxxxx xx. xx. Xx. XX 33/11 Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky 2012 xx 2014 (§3b xxxx. 2 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx znění zákona č. 425/2010 Sb.) xxxx vyhlášení xxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx, xx. 1. xxxxxx 2012, xxxxxx xxxxxx xxxxx "2,5násobek" x §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Sb., naposledy xx xxxxx zákona x. 425/2010 Sb., xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2012.

61. Xxxxxxxx xxxxxx na již xxxxx vymezené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx restrikcí x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropských xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x objasnil xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx náležitostí demokratického xxxxxxxx xxxxx (čl. 9 xxxx. 2 Xxxxxx). Xxxxxxxxx nezávislé xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxx: x neutrality xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx soudního xxxxxx x xx zajištění xxxx x svobod xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx zařadit xxxxxxxxxxxxxxx, neodvolatelnost, xxxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx organizační x funkční xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx reprezentujících xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxx soudnictví xx moci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx zásady inkompatibility). X xxxxxxxx obsahového xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vázaností xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Základními xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxxxx se Ústavní xxxx komplexně zabýval x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 7/02 ze xxx 18. xxxxxx 2002 (X 78/26 XxXX 273; 349/2002 Sb.).

62. Xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 3 x §3b xxxx. 2 xxxxxx x. 236/1995 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx již x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 12/10: "... soudcovské xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx období i x následující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx k xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ale xxxx cílený proces xxxxxxxxx k xxxx, xxx xx soudcovské xxxxx vrátily do xxxxxxx xxxxxx, x xxxx aby xx xxxxx cestou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx chyba xxx xxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxx soudcovských xxxxx x xxxxxxxx 90. xxx 20. xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonitě x x sestupu soudcovského xxxxx xxxxxx středostavovské xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx." Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx předkladatele xxxxxx, xxx něhož xxxxxx xxxxxxxx x §3b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxx" xx xxxxxx xxxx 2007 až 2009.

63. Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 2,5xxxxxxx xxxxxxxx nominální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§3 odst. 3 zákona x xxxxx, xx znění xxxxxx č. 425/2010 Sb.) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx soudcům xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jež xxx akceptaci restrikcí xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxx judikatuře.

64. Xxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Pl. XX 33/11 xxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxx xxxxxx od 1. června 2012 xx 31. xxxxxxxx 2012 xxxxxxxxx sdělením x. 183/2012 Xx. xxxx platové základny xx xxxx 2,5násobku x relaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nepodnikatelské sféře x roce 2010 xx xxxx 57&xxxx;222,50 Xx (xxxxxx xxx x xxxxxx 1. xxxxx xx 31. xxxxxx 2012 xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxx 56&xxxx;849 Kč, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2011 xxxxx o 1 000 Xx xxxxxxxxx xxxxxxx).

65. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx vyslovil x xxxxxxxx vážících xx xx "xxxxxxxx" platové xxxxxxxx v xxxxxx 2003-2010, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x judikatorní praxí xx 31. xxxxxxxx 2010 v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXX./X.3

Xxxxxxxxx platové xxxxxxxx pro xxxxxx 2,75xxxxxxxx průměrné xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sféře

66. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poukazuje xx výchozí xxxxxx, xxxxx označil za xxxxxxxxxx v nálezech xx. zn. Pl. XX 33/11 a xx. zn. Pl. XX 16/11, xxxxx xxxxx poměřovat i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

67. Xxxxxx xxxxxxxxx x Poslanecké sněmovny xxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 33/11, je xxxxxx x části Xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovna nemohla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, jak xxxxxxx platovou xxxxxxxx xxx soudce, třebaže xxx přečtení xxxxxx Xxxxxxxxx soudu nebylo xxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zazněly upomínky xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 33/11 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x Xxxxxx z xxx xxxxxxxx ústavně-právního xxxxxx, xxxxxxx v xxxxx směru xxxx xxxxxx i xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx trojnásobek.

68. Xxxxxxx xxxx xxx xx. xx. Xx. XX 33/11 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx relaci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x základnou xxx xxxx soudce od 1. ledna 2011 x 3násobku xx 2,5xxxxxxx, x konstatoval xxxxx uvedené xxxxxx. Xxxxx exekutivní i xxxxxxxxxxx moc neuměla xx nechtěla závěry Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx konstatovat: xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx soudců xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základny x xxxxxx desetiletí xx xxxx 2000, x čemž xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx vědět, xxxxxx xxxx, xx "xxxxxxxxx" po xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx x jistým "xxxxxxxx xxxxxxxxx", má-li xxx xxxxxx o xxxxxxxx, a xx x cílený xxxxxx xxxxxxxxx k trvalému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx šlo o xxxxxxxx xxxxxxxx tlaku (xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx nálezů Xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx xxxxx soudců a xxxxxx sblížení s xxxxx xxxxxxxxxx (ovšem xxxxxx nikdy xxxxxx xxxxx jeho skupiny).

69. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx platy xxxxxx a průměrnou xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx ústavně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 33/11 xxxx bylo xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxx 16 % xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x nimž xxxxxxxx.

70. Xxxxxxxx zpráva x xxxxx x. 880/0 xxxxxxxx toliko xxxxxx xxxx odůvodňující xxxxxxx 2,75xxxxxxx, xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu v xxxx 2013 i x letech xxxxxxx, xx. v období, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx považuje xxxxxxxxx xxxxxx ... xx xxxx 2,75násobku".

71. Xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzy a xxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx č. 425/2010 Sb. xxx x zákoně č. 11/2013 Sb. Xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxx exekutiva x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecná xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx reálnému poklesu xxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odměňovaných xx xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2002-2010, kdy xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sféře. Podle xxxxx XXX veřejně xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x-3106-13 xxxxxxxxxx 25. března 2014) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mzda x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx -xxxxxxxxxx xxxxx - v xxxxxx 2000-2013 (příloha 1x) xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx ani x letech xxxxxxxxxxxxx xxxx období krize; xx xxxx 2009 xx xxxxxxxxx růst 4,2 xx 9,5 %, v xxxx 2010 x 2011 xxxxxxxx (xxxx 0,2 %), x xxxx 2012 xxxx 2,2 % x v xxxx 2013 xxxx 0,9 %.

72. Xxxxx xxxxx pak xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx zpožděním v xxxx (xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxx x xxxxxx obsažené x §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Sb.). Xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nepodnikatelské xxxxx xx tedy x systému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

73. Tvrzená xxxxxxx opatření (jak xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 880/0 xxxxxxx "xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obyvatelstva") xxx xxxxxxxxx svůj výraz xx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx www.mpsv.cz) xxxxxx hrubého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzrostl xxxx xxxx 2012 x 2013 x 80&xxxx;271 (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2014) xx 84&xxxx;139 Xx (xxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2014; xxxxxx činil x roce 2013 xxxxxxx 91&xxxx;398 Kč). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpřesněné 11. dubna 2014) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pokračovat, XXX xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x 1,7 %, x xxxx 2015 xx se xxxx mohl xxxxxxxx xx 2 %; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvádějí xxxxxxx xx 3% xxxxx, xxxxxxxxxx konsenzus xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 2,5 xx 3 %.

74. Ústavní soud xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx relace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x 3xxxxxxx xx 2,75xxxxxxx není xxxxxx x analytický xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx materiálního zabezpečení xxxxxx. X citovaných xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx usuzovat, xx xxxxxxx xxxxxxxx snížená xx xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx na 2,75xxxxxxx, xxxx o 8,3 %, xx xxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxx - xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxx XXX x tomtéž xxxxxx, x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxx 4,6% xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platu xxxxxxxxxx xxxxxxxx úředníků xxxx xxxx 2012 x 2013. Xxxxx soudců xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přiznáváním xxxxxxx xxxxx.

75. Xxxxxxxx xxxxx soudců x xxxxxxxxxx xxxx roky 2002-2011 již xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx; xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lze jen x xxxxxx 2007-2011 xxxxxxxxx xx xxxx xxx 400&xxxx;000 Xx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx (x xxxxxx miliard) xxxxxx rozpočet xxxxxxxxxx "xxxx" xxxxxxx metodě xxxxxxxx platů, xxx. xx xxx stanovovaným xxxxxxxxx pro xxxx 2011-2014, xxxxxx při xxxxxx, že xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v xxxxxx xxxxxx xx xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx Xxxxxxx xxxx vyjádří xxxxxxx.

76. Xxx proto xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sféře x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dispoziční prostor, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx má. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx legitimně xxxxxxxxx v roce 2011 xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx vazby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdu x nepodnikatelské xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx situace xxxxx xxxxxx příčinu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx prostor xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx vyčerpán xx xxxxxxx, xxx xxxxxx x není xxxxx xxxxxxxx hospodářskou xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx před xxxxxxx (xxxxxxxx). Ústavní xxxx, jsa xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx seznámil x x postojem xxxxxxxxxx veřejnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xx x případě hospodářských xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dotknout x moci xxxxxx. Xxxxxx restrikce xxxx xxxx v rámci xxx xx vyhrazeného xxxxxxxx xxx vždy xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nerovnosti. Xxxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxx x nich) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx 2002-2013, jako tomu xxxx x soudců, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byť v xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx nevidět, xx i x xxxxxx snižování xxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxx vyčleňovány xxxxxxx, v nichž xxx x těmto xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxx, zdravotnictví). K xxxx xxxxx přistupují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x minulosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudců x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výdajů; xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx následovat xxxxxx, xxxxx vyslovil x xxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 13/08, x xxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, částečně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xxx poukázat na xxxx, xx v xxxxxx 2010 x 2011 xxxx xxxxxxx xxx. stropy xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úprava vedla x poklesu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitelů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikání, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovní xxxxxxxx (xx povolené xxxxxxxx xxxxxx x xx výpadek nahradit - xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volbou, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx neustálými xxxxxx xx materiálního xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, neboť xxxxxxxxx volebním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx výkon poslaneckého xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx moci xxxx aplikovatelný x xxxx x xxxxxxxx x hierarchii vztahů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxx, pokud xxx x xxxxxx materiálního xxxxxxxxxxx, jak byly xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a soudců.

77. Xxxxxxxxxxx moc x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x regulaci xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxx: xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx států xxxxxx zasažených xxxxxxxx x hospodářskou xxxxx xxxxxxxxx obecná x xxxxxxxxxx zásadní opatření xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy x dílčí x xxxxxx omezené xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx. xx. X 1/12, X 35/12 vyslovit, že xxxxxxxx platů soudců x xxxx 2012 xxxxxx xxxxxxxxxxxx; svůj xxxxx přitom xxxxx x zjištění, xx xx xxxx 2008 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x funkcionářů xxxxxxxx xxxxxxxxx zmrazeno x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxx. Současně xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx trend xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve veřejném xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropských xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxxxx ústavnosti dbají x to, xxx xx Xxxxxx nevzdálila xxxxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxxxx zdůrazňují, xx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx autonomií, xxxxx brání xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxx, xxxx. komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx ústavní xxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx č. 353/12 ze xxx 5. července 2012, Xxxxxxx soud Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v nálezu xx. xx. Xx. XX 99/2011 ze xxx 11. xxxxxxxx 2013).

78. Nezbývá než xxxxxxxxx poukázat xx xx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx 2003 (xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 11/02): "Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx to xx ono xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proto, xx xx xx xxxxx xxxxx soudců xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx skupinou." X xxxxx opakovat xx, co řekl Xxxxxxx xxxx x xxxx 2012 (xxxxx xx. xx. Pl. XX 33/11): "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx platu xxxxxx x xxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx se x xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx důsledcích x xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx" - v xxxxxxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxx senátů a xxxxxxxxxxx xxxx nejvyšších xxxxx, předsedové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s 30xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx 1. ledna 2014 xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx senátů xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx funkcionáři xxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

79. Xx xxxxxx okolností xxxxx xxxxxxxxxx tezi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebyl x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádný argument, xxxx xx xxxx xxx hodnocen xxxx "xxxxxxxxx okolnost" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx restrikcí v xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávislosti xxxxxx. Xxxxx, xxx xxxx shora uvedeno, Xxxxxxx xxxx neshledává xxx argumenty, xxxxx xx svědčily xxx xxxxx zacházení v xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx x soudců (xx smyslu rovných xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxx xx zmrazení xxxxx xxxxxxx jednotlivci, xx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx).

80. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 3 zákona x. 236/1995 Xx., xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb., ve xxxxx "2,75násobek" xx x rozporu x čl. 1 xxxx. 1 xx xxxxxxx s čl. 82 xxxx. 1 Xxxxxx, x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxx X. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx není x xxxxxxxx době xxx xxxxxxx xxx restriktivní xxxxxx xx relativního xxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x. 309/2002 Xx. (na xxxxxx 3xxxxxxx). Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sféře x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovil Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx přiměřenou xxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxx zákonodárnému xxxxxxx této xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změny.

Vll./B

Soulad xx. XX xxxxxx x. 11/2013 Xx. x xxxxxxxx xxxxxxxx

81. Ustanovení čl. II xxxxxx x. 11/2013 Xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx důsledku xx xxxxxxx platová xxxxxxxx xxxxx xx. X xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx soudce xx xxxxx 2013. Toto xxxxxxxxxx xxxxx číst xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx. V x xxxxxxxxx, podle xxxxx xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013. Ve Xxxxxx zákonů byl xxxxxxxxxx 17. ledna 2013. Xxxxx důvodové xxxxxx x tisku x. 880/0 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx použije xxx xxxxxx xxxxx x náhrad xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx 2013, x xx x pro xxxxxx, xx by x xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx." X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx. xx 31.12.2012."

82. Xxxxxxxxxxx dovozuje, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx nepřípustně xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

83. Xxxxx čl. 52 xxxx. 1 Xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx odstavce 2 xxxxxx vyhlášení xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx č. 309/1999 Sb., x Sbírce xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §3 xxxx. 1 zákona x. 309/1999 Xx. právní xxxxxxxx nabývají platnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Sbírce zákonů. Xxxxx §3 odst. 2 tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx zákonů, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx legis). Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nejdříve xxxx xxxx vyhlášení. Uvedená xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxx x. 309/1999 Xx. vylučují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx byl xxxxxxxx.

84. Xxxxx č. 11/2013 Sb. xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 7 Xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx dne 17. xxxxx 2013. Xxxxxxxx xx tedy x xx. X xxxxxxx, xx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013, xxx xx xxxxx zjevné, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 52 xxxx. 1 Xxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 309/1999 Xx. Xxxxx xxxx xxxxx č. 11/2013 Sb. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čl. II x V, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx předchází xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spočívající xx xxxxxxx platové xxxxxxxx x 3xxxxxxx xx 2,75xxxxxxx zpětně x xxxx, kdy zákon xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx navrhovatel Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

85. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x principu xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxx xx zásadně vztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; obsahem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx principu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, nýbrž xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, právní xxxxxxx, xxxx. nabytých xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx v minulosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze zákazu xxxxx xxxxxxxxxxxxx [srov. xxx 146 xxxxxx xx. zn. Xx. XX 53/10 xx xxx 19. xxxxx 2011 (X 75/61 XxXX 137; 119/2011 Sb.)]: xxxxxxx je xxxxxxx, xxx xxxxxxx musel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx působení xxxxxx xxxxx stojící x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích by xxxx xxx užit xxx xxxxxx na "xxxxx xxxxxx", xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxx kogentní, xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx přerodu hodnot xx xxxxxxxxxxx.

86. Xxxxxxxxxx čl. II zákona x. 11/2013 Xx. (xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2013 - xxxxx účinnosti xxxxx xxx 1. xxxxx 2013) xxxxx nese xxxxx pravé xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx přijetí xxxxx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx vymezených xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nejde xxx o xxxxxx xx favorem, xx xxxxxxxx xxxxxx obecných xxxxx; xx xxxxxxxx "2,5xxxxxxx" Xxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx 2012 xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx jako xx snížení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx"). Shora citovaný xxxxx xxxxxxxx x xxxx komorách Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx upozorňovali na xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx x xxxx základny xxxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxxxxx soud xxx x xxxx 2002 [xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 33/01 xx xxx 12. xxxxxx 2002 (X 28/25 XxXX 215; 145/2002 Sb.)]: "... xxxxx retroaktivita xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx již xxxxx xxxx ,xxxxxx xx slovu', xxxxxxx xxx xxxxxxxx."

87. X xxxxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx času xxxx xxxxxx ke xxxxx (Xxxxxxx xxxx poskytl x nálezu xx. xx. Xx. ÚS 33/11 xxxxxx xxxxxxx xxx 7 měsíců) x xxx v xxxxxxxx xxxxxxx vlády x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Soudce, jenž xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1. xxxxx 2013, xxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §34 odst. 1 xxxxxx č. 236/1995 Xx., xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx plat xxx xxx, x xxxx xxxxxx zákonné podmínky xxx výkon funkce. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx začátkem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx). Xx tom xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx za xxxxx 2013 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx plat (§37 xxxx. 1 poslední xxxx xxxxxx x. 236/1995 Sb. ve xxxxxxx s §141 xxxx. 1 zákoníku xxxxx).

88. Xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. II zákona x. 11/2013 Xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xx xxxxx x ještě xxxxxxx xxxxxx xx ústavním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x absenci právního xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudců v xxxxxx xxxxxx ledna 2013. Xxxxxx-xx zásah Xxxxxxxxx soudu vést x xxxxxxx konformnímu xxxxx, bylo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ústavnosti aplikovat xxxxxxxx mechanicky bez xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx. Běh xxxx x xxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 1. únoru 2013, vyhovující nález Xxxxxxxxx soudu mající xxxxxx ex xxxx xx s xxxxxxx xx §71 odst. 4 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; Xxxxxxx soud proto xxxxx §70 xxxx. 2 zákona o Xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx [xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 5/03 xx dne 9. xxxxxxxx 2003 (X 109/30 XxXX 499; 211/2003 Sb.)].

XXXX.

Xxxxxx důsledky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx I xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

89. Xxxxxxx zákona xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx zásadně nevyvolává xxxxxx účinky, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx spojen x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x účinky xx xxxx. K pozbytí xxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dochází xx x datu xxxxxxxxxxxxxx nálezu. Zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx o sobě xxxxxxxxx revizi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx aplikaci. Xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx §71 odst. 4 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxxx, xx "xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx nedotčena". Na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx jestliže Xxxxxxx xxxx xx xxxx nálezu xxxxxxxxxx, xx zákon xxxx xxxx právní xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx rozpor xxx dán i xx xxxxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx důvodem xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyslovený x xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxx neaplikuje. Xxxxxxxxxx xxxx ochrany je xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x níže, xxxxxx xxxxx oprávnění xxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Ústavy (x xxxxxxxxxxxx x čl. 4 Xxxxxx). Platí xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jemuž xx v xxxxxxx xxxxxxxx kolize třeba xxx přednost. Jestliže xx například x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx znamenalo zpětné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochranu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x minulosti xxxxxx x xxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx následek xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx extrémních xxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxxx xxxx) vyloučen. Xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx xx xxxxx třeba xxxx zřetel xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xx dopad xx xxxxxx xxxxxxxx) xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxx, x důsledku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx právní jistotě x zachování současného xxxxx [blíže k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 38/06 xx xxx 6. xxxxx 2007 (X 23/44 XxXX 279; 84/2007 Sb.) ve xxxxx xxxxxxxxx usnesení xx. xx. Xx. XX 38/06 xx xxx 3. dubna 2007; xxxxx xx. xx. XX. ÚS 1777/07 xx dne 18. xxxxxxxx 2007 (X 228/47 SbNU 983); nález xx. xx. Pl. XX 16/09 ze xxx 19. xxxxx 2010 (X 8/56 XxXX 69; 48/2010 Sb.); nález xx. xx. Pl. XX 15/09 xx xxx 8. xxxxxxxx 2010 (N 139/58 XxXX 141; 244/2010 Sb.), xxx 53; xxxxx xx. zn. XX. XX 1572/11 xx xxx 6. xxxxxx 2012 (X 45/64 XxXX 551), body 25 xx 28; xxxxx xx. xx. XXX. XX 3489/12 xx xxx 23. xxxxxx 2013 (dostupný xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ), xxxx 12 x 13].

90. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx derogačního xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxx i konkrétní xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxx xxxxx, srov. xxxxx xx. zn. XX. XX 1777/07), xxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx v xxx xxxxxx, že obecné xxxxx xxxx xxxx xxxxxx veřejné moci xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxx předem zřejmé, xx nebudou vykonatelná. X xxxxxx případech xx však xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrolu norem. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxx xxxx, xxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kontrole xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx řečeno, xxxxxxxx xx žádný rozumný xxxxx, pakliže by xx vyhovující xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x právní xxxxx xxxx účastníka xxxxxx, xxxxx xxx' xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stížností (§74 xxxxxx x Ústavním xxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxx čl. 95 odst. 2 Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx při xxxxxx xxxx xxxxxx [xxxx. xxx stanovisko xxxxx xx. xx. Xx. ÚS-st. 31/10 xx xxx 14. xxxxxxxx 2010 (ST 31/59 XxXX 607; 426/2010 Sb.)]. Ani xxxx xxxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxx bezvýjimečně, x xx xxxxx s xxxxxxx xx nezbytnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účastníků xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxx výše). Výsledek xxxxxx xxxxxxxxxx přitom xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, zřejmý, xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

91. Podle xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 zákona o Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx "xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx". Xxxxx xxxxxxxxxx §58 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydávané x řízení o xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, pokud nerozhodne Xxxxxxx xxxx xxxxx". X xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx plyne, že Xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zrušovacího nálezu x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx. Tímto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyvolalo více xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx tolerance. Xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx věci Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxx 80).

92. Xxxxxxx xx xxxx x daném xxxxxxx xxxxx x případ xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxx, jaké xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. i xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx soudců, xxx byla x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Brně xxxxxxxxx x v xxxxx xx xxxxx nález xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

93. X xxxx Xxxxxxx soud xxxxx, xx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx do xxxxxx xxxx otázkou, při xxx se nelze xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx argumentaci. Xxxxx xx xxxxx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x argumenty, xxxxx x xxxxxxx další, xxx by x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx přistupovat. Xxx hodnocení toho, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. náročnost xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, anebo délku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx odhlédnout xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nálezu xxxxxx. Xxxx xxxxx nahodilé, xx x minulosti xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx vykonatelnosti x xxxxx xxx několika xxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx jeden xxx.

94. X xxxx xxxxxxxxxxxx věci Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx by se x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx toto zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx, že xx xxxx pravidlo xxxxxxxxx. Při xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nálezu x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx totiž xxxxx zvažovat x xxxx xxxxxxx než xxxxx procesněprávní, xxx xxxxxxx činí x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zemí. Xxxxxxx xxxx má xxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x závěru, xx xxxxxx tohoto nálezu xxxxx být xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx účastníků teprve xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx nález xxxxxxxxx xxxxx xx zpětné xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx základny xx xxxx 2,75 xxxxxxx xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxxxxxxxxx sféře za xxxxxxxxxx kalendářní xxx x xxxxxxx konformního xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx vložen již x xxxx 1. xxxxx 2013.

95. X xxxxxx závěru xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx xx zklidnění xxxxxxx atmosféry, která xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x širší veřejnosti. Xxxxxxxx Ústavní xxxx xxxx xx xxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx protiústavním, x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx doplacení těchto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx státního rozpočtu, xxxxx by xxxxx xxxx k dalšímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx přehlédnout, xx zpětné doplacení xxxxxxxxxxxx částek by xx xxxxxx x xxxxxx, kdy se Xxxxx xxxxxxxxx nacházela xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. teprve se x xxxx xxxxx xxxxxx zotavovala. Toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vedlo x xxxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxx x bylo xx x xxxxxxxxx xxxxxxx pozici soudců x znevážit xxxxxx xxxxxx. Ústavní xxxx xx totiž xxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx koeficient 2,75xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxx xxxxx označit za xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx vyžadovala xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx, xxxxx x xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rovněž x xxxx, xx xxxxxx soudce xx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nadprůměrná xxxxxx xxxxxxxxx [xxx xxxx. §80 xxxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx)]. Xxxxx má Xxxxxxx xxxx za xx, xx od xxxx skupiny, která xx měla představovat xxxxxxxxx elitu společnosti, xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx jiných.

XX.

Xxxxxx dictum

96. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx v pomyslném "xxxxxxxxx číslování" pod xxxxxxxxx xxxxxx XXX. Xxx čtrnáctkrát xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx naději, xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx možných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx moci soudní.

97. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx časovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vývoj x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx soudce xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx evropským xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx sníží xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx - x xxxx zemí je xxxx soudce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx chráněn. X opakovaných řízeních xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxx xxxxxx; xx xxxxx straně xxxxxx xxx neexistuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx ústavně xxxxxxxxxxxxxx veličinou. Pro xxxxx xx xx xx xxxx musely xxx xxxxx pádné xxxxxxxxx doložené xxxxxxx xxxxxxxxx odměňování ve xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím nárok xx zpětné xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečení, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemohou mít x xxxxx citelný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx k datu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úpravy xxxxx xxxxxx vážící xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx konformní úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxx by Ústavní xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sporů bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vzájemné úcty, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxx.

X.

98. Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x přednostní xxxxxxxxxx xxxxxx (§39 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx) x ohledem xx xxxxxxxxxx obměnu xxxxxxx xxxxx Ústavního soudu x xxxx 2013.

Předseda Xxxxxxxxx soudu:

JUDr. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx I rozhodnutí xxxxx soudci Jan Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 161/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2015.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.