Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález ÚS ze dne 10.7.2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části §3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
161/2014 Sb.
10.07.2014
04.08.2014
01.01.2015
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)