Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31986R4056 Nařízení Rady (EHS) č. 4056/86 ze dne 22. prosince 1986, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě R P
31986R3829 Nařízení Komise (EHS) č. 3829/86 ze dne 15. prosince 1986 o zařazení zboží do čísla 44.15 společného celního sazebníku R P
31986R2930 Nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 ze dne 22. září 1986 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel R P
31986R2858 NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2858/86 ze dne 15. září 1986 o zařazení zboží do čísla 39.07 společného celního sazebníku R P
31986R2585 Nařízení Komise (EHS) č. 2585/86 ze dne 12. srpna 1986 o zařazení zboží do položky 27.10 C I c) společného celního sazebníku R P
31986R2392 Nařízení Rady (EHS) č. 2392/86 ze dne 24. července 1986 o zavedení registru vinic Společenství R P
31986R1196 Nařízení Rady (EHS) č. 1196/86 ze dne 22. dubna 1986 o uzavření Dohody o obchodní, hospodářské a rozvojové spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou R P
31986R1030 Nařízení Komise (EHS) č. 1030/86 ze dne 8. dubna 1986 o zařazení zboží do položky 73.40 B společného celního sazebníku R P
31986L0653 Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců (86/653/EHS) R P
31986L0635 Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (86/635/EHS) R P
31986L0613 Směrnice Rady ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství (86/613/EHS) R P
31986L0609 Směrnice Rady ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (86/609/EHS) R P
31986L0594 Směrnice Rady ze dne 1. prosince 1986 o vzduchem přenášeném hluku vyzařovaném spotřebiči pro domácnost (86/594/EHS) R P
31986L0562 Směrnice Komise ze dne 6. listopadu 1986, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel (86/562/EHS) R P
31986L0560 Třináctá směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství (86/560/EHS) R P
31986L0424 První směrnice Komise ze dne 15. července 1986, kterou se stanoví metody odběru vzorků k chemickým analýzám potravinářských kaseinů a kaseinátů R P
31986L0415 Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 o instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a lesnických traktorů (86/415/EHS) R P
31986L0378 Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků R P
31986L0363 Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu (86/363/EHS) R P
31986L0362 Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu (86/362/EHS) R P