Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R0866 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/866 ze dne 28. května 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2018/886 R P
32021R0139 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/139, ze dne 4. prosince 2020, kterým se za účelem zohlednění vystoupení Spojeného království z Unie mění přílohy I a V nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání R P
32020R0621 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/621 ze dne 18. února 2020, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání R P
32020R0130 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/130 ze dne 28. ledna 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty R P
32018R1660 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1660 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin jiného než živočišného původu z některých třetích zemí z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 885/2014 (Text s významem pro EHP) R P
32018R0724 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/724 ze dne 16. května 2018 o některých opatřeních obchodní politiky týkajících se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických R P
32018R0578 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/578 ze dne 13. dubna 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty R P
32018D0322 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/322 ze dne 2. března 2018 o pozastavení přezkumného řízení, které se týká překážek obchodu spočívajících v opatřeních přijatých Tureckou republikou, jež mají dopad na obchod s bezdřevým nepotahovaným papírem R P
32018R0181 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/181 ze dne 18. října 2017, kterým se mění příloha IIIb nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání R P
32016R2134 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2134 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání R P
32015R1843 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/1843 ze dne 6. října 2015, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (kodifikované znění) R P
32015R1113 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1113 ze dne 6. května 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání R P
32014R0912 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 912/2014 ze dne 23. července 2014, kterým se stanoví rámec pro řešení finanční odpovědnosti v souvislosti s rozhodčími soudy pro řešení sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie stranou R P
32014R0654 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace R P
32014R0654R(01) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace ( Úřední věstník Evropské unie L 189 ze dne 27. června 2014 ) R P
32014R0257 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 257/2014 ze dne 26. února 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, pokud jde o zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace R P
32013R0585 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 585/2013 ze dne 20. června 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání R P
32011R1352 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1352/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání R P
32011R0284 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong R P
32010R1226 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1226/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání R P