Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.09.2021.


Nález ÚS ze dne 24.8.2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení §33 odst. 9 a §33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

344/2021 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

344

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Xx. XX 40/17 xxx 24. xxxxx 2021 x plénu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Radovana Xxxxxxxx, Xxxxx Šámala, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Tomkové, Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x návrhu skupiny 17 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Pavlem Uhlem, xxxxxxxxx, sídlem Kořenského 1107/15, Xxxxx 5, xx xxxxxxx §33 xxxx. 9 x §33d xxxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky jako xxxxxxxxx řízení a Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Krajského xxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastníků řízení,

takto:

Ustanovení §33 xxxx. 9 x §33d xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

Odůvodnění

I.

Předmět xxxxxx

1. Ústavnímu xxxxx xxx xxx 6.12.2017 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 17 xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxxxx) xx zrušení §33 xxxx. 9 x §33d xxxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "zákon o pomoci v hmotné nouzi").

2. X průběhu xxxxxx x xxxxx návrhu xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx 27.4.2018 xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx soud"), xxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx §33 odst. 9 x §33d xxxxxx x pomoci x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx byl x důvodu xxxxxxxxxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xx xxx 29.5.2018 xx. xx. Pl. XX 29/18 odmítnut xxxxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon x Ústavním xxxxx"). Xxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odmítnutého xxxxxx, xxxx xxxxxxx x (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx x nyní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu [xxxx. xxxxx xx dne 27.11.2012 xx. xx. Xx. ÚS 1/12 (X 195/67 SbNU 333; 437/2012 Sb.), xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xx https://nalus.usoud.cz]. Xxxxxxx xxxx xxx podle §35 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxx posuzovaném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxx 22.5.2018 xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxx, jehož xxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxx, xxxxxxxx města, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odůvodněním, že xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx úřadu xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx se zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx. XXX xxxx xxxxxx xxx 7.12.2017 xxx xx. xx. XXX/4883/17. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xx xxx 17.5.2018, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx vůli xxxxxxxxx xx argumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxx usnesením Ústavního xxxxx xx xxx 5.6.2018 xx. xx. Xx. XX 40/17 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx. příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxx okruh xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx do xxxxxx xxxx odrážel xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, tedy xxxxxxxxx princip xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx dělby moci x xxxxxxx xxxxxxx, x xxx korespondoval xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§64 x 69 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu). X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přiznat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka osobám, xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx řízení, a xx xxx xxxxx §28 xxxx. 3 xxxxxx x Ústavním xxxxx. Xxxxx již x minulosti xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxx xxxxxx zájmovým xxxxxxxx, ačkoliv i xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx [srov. xxxxx xx xxx 20.10.2004 xx. xx. Pl. XX 52/03 (X 152/35 SbNU 117; 568/2004 Sb.)]. Navíc, jak xxx zdejší xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x zrušení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx soudu, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 x §69 xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxx xx dne 26.4.2006 xx. xx. Xx. XX 37/04 (N 92/41 XxXX 173; 419/2006 Sb.)].

4. Xxxxxxxxxxx xx xxx 15.3.2019 č. x. 037816/2019/KUSK Xxxxxxx xxxx Středočeského xxxxx XXX o xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na území xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi

§33

Podmínky xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx

[...]

(9) Xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx, xxxx xxx xxxxxx prostor xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení nachází x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhlášené xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §33x. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx případy, xxx xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx první xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §33x.

[...]

§33x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx

(1) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx místa, ve xxxxxxx se xx xxxxxxx míře vyskytují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně nežádoucích xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx míst, ve xxxxxxx xx ve xxxxxxx míře xxxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucí xxxx, x

x) xxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx výskyt sociálně xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx působící xx xxxx, výskyt xxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxx apod.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx úřad xx základě žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx opatření xxxxxx povahy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejného pořádku, x xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí, xx-xx být xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxx na děti.

(3) Xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

(4) Neshledá-li pověřený xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, doručeným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx uvedených v xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nevyskytují, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, požádá-li o xx obec, xxx xxxxxx žádost xx xxxx xxxxxx.

(6) Žádosti xxxxx odstavců 1 x 5 xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

5. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xx navrhovatelka xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xx zákona o pomoci v hmotné nouzi, xxxx přijata xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu x Poslanecké xxxxxxxx. Xxxxx prošel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx poukazovalo xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x doplatku xx xxxxxxx obce x xxxxxxxxxx možné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkladateli xxxxxxxxx xxxxx obce x Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x této xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx domy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výlučně žádajícím x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx bydlení. Xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x obec xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx. Předkladatel nalézá xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, aby konstrukcí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, především xxxxxxxx xx bydlení, xxxx xxxxxxx vzniku xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx. Ve xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxx OOP, xxxx xx xxxxxxx oblast xx zvýšeným výskytem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů, x xxx xxxxxx xxxxx žadatelům vyplácen xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx x Ústavou Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava"). Kladně xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx politiku, xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx vyjádřil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněné značnou xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrh xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přijala a xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx pod č. 98/2017 Sb. x účinností xx 1.6.2017.

6. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx návrhu navrhovatelka xxxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle čl. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (dále xxx "Listina") x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx, dále xxxx x rozporu xx svobodou pohybu x xxxxxx xxxxx čl. 14 odst. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zasahují xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx součástí, x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx - xxxx, který xxxx xxxxx.

7. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 1 a čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx napadená xxxxxxxxxx regulující poskytování xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx jsou součástí xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx navzdory xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny dle xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx součást ústavního xxxxxxx čerpá xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx závěry xxxxxx ze xxx 12.5.2015 xx. xx. Xx. XX 55/13 (X 93/77 XxXX 339; 170/2015 Sb.). X xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx s ústavností xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, x xx x xxxxxxxx účelu xxxxxx práv, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x podmínkách, které xxxx xxxxxxxx. Nenapadená xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi, která xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx na xxxxxx xxxxxx implementovat xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x čl. 30 odst. 2 Xxxxxxx, aby xxxxx, která je xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právo xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxx, xx xxxx x oblasti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxx možnosti jejich xxxxxxxx xxxxxx - xx "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx", xxxx xxxxxx posvěcené "ghetto" xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx státu, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx kolektivním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx x titulu xxxxx pobytu xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lidské xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rovnost a xxxxxxxxxx.

8. X xxxxxxxx xxxxxxx pohybu a xxxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxx, že xxx, kdo je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx - xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx je XXX xxxxxxxxxx za "xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně nežádoucích xxxx". Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důstojnosti. Xxxxxxx xxxxxx xx sice xxxxxx omezena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx ovšem xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx pouze x xxxxxxx příjmovým xxxx majetkovým statusem xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je: "x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsi xxxxx". Xxxxxxx xxxxxx xxxx být ústavním xxxxxxxx xxxxxxx, skutečnost, xx xxxxx xx xxxxx, xxxx není xxxxxxxxxx důvodem xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle čl. 14 xxxx. 3 Xxxxxxx. Navrhovatelka xxxxxxxxxx, xx snaha dosáhnout xxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebydleli, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx historickým xxxxxxxxx jevů, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vystavěn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.

9. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obci xxxxxxxx xxxxxxx, v xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx v hmotné xxxxx, xxxx xxx xx zvolit xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxx ztratit xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Takové xxxxxx xx dle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nemůže xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx zajistí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx důstojnost xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx nemají sama x xxxx smysl, xxxxxxx x logice "xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx" postrádá xxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxx x svobody xxxxxx x pobytu, xxxxx, xxxxx není dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxx status xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxx poukazuje x xx porušení práva xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jí xxxx dotčeny všechny xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx eticky xx nikoliv.

11. Navrhovatelka xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx testu xxxxxxxxxx xxxxxxxx normy xx x její xxxxxxxxxxx [xxxxx ze xxx 20.5.2008 sp. xx. Pl. XX 1/08 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.)]. Xxxxxxx poskytování dávek x xxxxxx nouzi xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dávky, xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx, xxxxx příjemce xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx životního standardu xxxxxxxxxxxx xxxxx státu. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx, ani xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xx vývoj xxxxxx xxxxxxxx vyloučených lokalit, xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x vytlačení vznikajících "xxxxx" ze xxxxx xxxxx, xx což xxx xxxxxxxxx obce xxxxx, xxx se xxxxxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx xxxx spatřuje xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Stanovení xxxxxxxxxxx xx věcného xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx oblasti xxxxxxxxx, však xxxxxx x předcházení xxxxxx "xxxxx", xxx xxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Původní xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x prostoru xxxxxxxxxx a neřeší. Xxxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přitom xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx se xx integrovat, xxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zázemí. V xxxx souvislosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, že původní xxxxxx návrh zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu shodou xxxxxxxxx xxx stejným xxxxxxxxx §33d (sněmovní xxxx x. 783/0, Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx sněmovna, XXX. xxxxxxx xxxxxx: Vládní xxxxx xxxxxx, kterým xx mění zákon o pomoci v hmotné nouzi). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Napadená xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx racionalitě, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx práva, xx xxxxx byla vsazena, x dokonce xxxxxxxxx xxxxxxx prohlubují. X xxxxx xxxxxxxxxxx proto xxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedlejších účastníků xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavním soudem

12. Xxxxxxx soud xxxxx §69 xxxx. 1, 2 x 3 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx vládě x Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxx orgánům, které xxxx, resp. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx rámec xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

13. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedl x xxxxxxx xxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx Parlamentu x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činiteli x řádně xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx Ústavním xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

14. Xxxxx xx xxxx vyjádření poukázal xx xx, xx xxxxxxxx ustanovení vzešla x xxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxx č. 98/2017 Sb. Xxxxx zákona byl Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxxxxxx Xxxxxx dne 13.2.2017. Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx dne 14.2.2017 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxx x ústavně-právnímu výboru. Xxxxxxxxx se xxxxxxx x výbor xxx xxxxxx rozvoj, xxxxxxxx xxxxxx x životní xxxxxxxxx. Dne 22.2.2017 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx vrátit xxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx předložené xxxxxx. Xxxxxxx-xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx pro územní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx předlohou zabýval xxx 1.3.2017 a xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 9 x §33d xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx projednal xxxxx zákona xxx 8.3.2017 xx 5. xxxxxx. Proběhlá xxxxxx xx xxxxxx především xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx bydlení, xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí ovlivnit xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx XXXx. Xxxxxxxx Antl odůvodnil xxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxx, xx "... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx". Xxxxxxx XXXx. Miloš Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx dochází x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Mgr. Miluše Xxxxxx a senátor Xxx. Jiří Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx nouze, xxxxx xx xxxxxxx xxx a xxxx xxxxxx ve stejné xxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxx, xxx xxxx xxxx XXX. Senátor Xxxxxxxx Xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx chce, xxx xxxxxxxx může, ústavnost xxx xxx není xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx Ústavní soud. Xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 108, kterým xxxxx xxxxxx schválil xx xxxxx postoupeném Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx

15. Vláda xxxxxxx, xx xx své xxxxxx konané xxx 14.3.2018 po projednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 162, xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx svého xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx senátorů.

IV./c

Vyjádření Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv

16. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 28.2.2018; xxxx xxxxxxxxx bylo Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxx 23.3.2018. X xxxx úvodu Veřejná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx č. 98/2017 Sb. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx připomínkového xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vyjádřit xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx byl x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přes nesouhlasné xxxxxxxxxx vlády a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx ochránkyně xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxx a orgány xxxxxxx moci. X xxxxxxx xxxxxxx senátorů xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx plně xxxxxxxxxx.

17. Vzhledem k xxxx, xx se Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepříznivých xxxxxx xxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx osob v xxxxxx nouzi, zahájila xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx státní xxxxxx x vyžádala xx xxxxxxxxxx zasílání xxxxxxxxxx xxxxx x vydaných XXX. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx odrazuje xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oblasti x xxxxx je nepřímo xxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x příslib xxxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx ochránkyně xxxx poukázala xxxxxxxxx xx xxxxxx napadených xxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxx nezbytnou x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek podle čl. 30 odst. 2 Xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx bydlení (xxxxxxxx xx xxxxxxxx). X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sociálních xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx života xxxx, xxxxx se xxxx přestěhují xx xxxxxxxxx oblasti se xxxxxxxx výskytem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx ztráta xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx, jež xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx náklady, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxx, kteří xx nastěhují xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx přijdou x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx nastěhují do xxxx xx vyhlášené xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a důsledkem xxxxxxxxxxxx osoby do xxxx ve vyhlášené xxxxxxx, x xxxx xx přihlásí x xxxxxxxx pobytu, je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx podstatnou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

19. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za součást xxxxxxxxxxx obsahu práva xx pomoc x xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx nebo dávky xxxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX může xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části práva xx xxxxx v xxxxxx nouzi vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx. Stát totiž x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx přiměřené bydlení xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

20. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv se xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx naprostou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace, xxxxx xx takový zásah xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx v zamezení xxxxxxxxx výskytu sociálně xxxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx legitimní, xxxxxxx xxxx je, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků dosáhnout. X praktické xxxxxxxx xxxxxxxxxx institutu je xxxxxx, xx OOP xx zatím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, takže xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxx plní. Xx však již xxxx xxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxx efektem xxxx dosaženo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx. byznys x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je jedním x xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx xxx dotčena i xxxxx, která xxxx xx xxxxxxxxx oblasti, xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx výskytu xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx nově xxxxxxxx xxxxx v hmotné xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX ve xxxxxxx, xxx xxxx byty xx ubytovny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x x xxxxxxxxx, xx xxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxx kroku xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

21. Xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx napadená úprava xxx ve xxxxxx xxxxx testu proporcionality - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaručeného xxxxx, tedy posouzení, xxx zákonodárce xxxxxx xxxxxx xxxx, stejně xxxxxx, xxxxx základní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacím návrhem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jímž xxxx xxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx "blíže vymezit xxxxx ,důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx', které xxxx xxxxx k xxxx, xxx osoba x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x prostoru, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bydlení" (x xxxxx jde xxxxxxxx x xxxxxxxx). Xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, jednak se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Přijetím xxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxx xx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxxx nové ustanovení §33c odst. 2, xxxxx něhož se xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, v xxx tato xxxxx xxxx o doplatek xx xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxxx xxxx xxx x zákoně o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxx prostředek, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx vztah x obci, x xxx chtějí xxxxxx. Xxxxxxxx XXX xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx potřebný, xxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x poskytování xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, neboť xx xxx představit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx nejsou xxxxxx x obcí, xxx xxxxx žádají x xxxxxx xx jejím xxxxx. X xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťovat xxxxxxxx xxxxxxxxx bydlení xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxx. sociální xxxxxxx), xxxxx absence xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje tzv. xxxxxxx s xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nenabízejí, x xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx přidělování xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. přidělování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zavedení xxxxxx xx výši xxxxxxxx na bydlení xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx "cenových xxx" xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxx.

23. Xxxxxxxx xxxxxxxxx OOP xxx dle xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxx "byznysu s xxxxxxxx" vyřešit nemůže, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx zneužívání dávek xxxxxxxx xx nejméně xxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx x xx "starousedlíky" x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jiného xxxx x dané xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxx xxx. domino xxxxx, xxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxx oblastí x měst, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxx ohrožených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx všech přilehlých xxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxx kraje, xxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Druhotným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx samotnými xxxxxx, což xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nouzi.

24. Xxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx potřebnosti, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX, xx. v xxxxxxxxxx xxxx individualizace, x xxxx v xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pomoci x hmotné xxxxx, xxx restriktivním xxxxxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx ospravedlňovala.

25. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx upozorňuje x xx nepříznivé xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx bydlí, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx snížení xxxxx xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, "xxxxxx adresa" xxxx mít xxxx xx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx xx vyhlášené xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx mít vliv x na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. X samotná xxxxxxxxxx, xx xxxxx bydlí xx "špatné xxxxxx", xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve společenských xxxxxxxx. Uvedené důsledky xxx mohou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle čl. 11 Xxxxxxx, xx práva xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hospodářskou xxxxxxx xxxxx čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx, do xxxxx xx lidskou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx pověst x xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 2 Xxxxxxx.

26. X uvedených xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx navrhla, aby Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxx xxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu

27. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx účastník xxxxx xxxxx na zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx pod xx. xx. 54 A 30/2018 xx xxxx xxxxxxxxxxxx Mgr. Jana Xxxxxxx, který se xxxxxxx xxxxx části xxxxx hlavy xxxxx xxxx xxxxxxx zákona č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, domáhal xxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx xxxxx Kladna xx xxx 7.12.2017 x. x. XXX/4883/17, xxxx xxxx vymezena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Kladna. Xxx. Xxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsáhlou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx pohybu x xxxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Listiny, xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, vše x kombinaci s xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 1 Xxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxx x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, a v xxxxxxx x čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx xxxxx na jejich xxxxxxx, xxxxxxx odkázal xx xxxxx navrhovatelky, x xxxx se x podstatném xxxxxxx xxxxxxxxx.

28. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx problematický xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na bydlení, xxx xx x xxxxxx §33d odst. 1 xxxxxx x xxxxxx v hmotné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x oblasti, xxx xxxx, xxxx xx xxxx jakýkoliv xxxxxx xx, xxx tito xxxxxxxx mohli xx xxxxx výskyt xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxx, z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 30 odst. 2 Xxxxxxx, xx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx (když v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxx nejsou xxxxxxx xx xxx sociální xxxxxxx nést xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx), musí XXX, xxxx. právní xxxxxx, x niž xx xxxxx, xxxxxxx tzv. xxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxx xx xxx 27.3.2018 xx. xx. Xx. XX 7/17 (X 55/88 XxXX 727; 81/2018 Sb.)]. Pochybnosti vyjadřuje xxx xx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podstatu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx důsledek xxxxxxxxxxxx zajistit si xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pomoc x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx již xxxx xxxxx názoru krajského xxxxx stavem, v xxxx xxxx zajištěny xxxxxxxx xxxxxxx potřeby xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx neměla xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx vznik xxxxxxxx. Xxxxxxxx XXX zjevně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxx důvodem xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně nepřizpůsobivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx bydlení. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx, neboť omezení x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezajišťují, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. alespoň xxxxxxx xxxxxx dalšímu xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nemalé xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx osoby, xxxxx x xxxxxx xxxx nemají xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx "automaticky" rovnítko xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx bydlení x původce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jen částečně. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx tělesně xxxxxxxxx xx xxxxx o xx pečující, xxxxx xxxxxxxxx domácím xxxxxxx x další xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxx xx musely xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Není xxxx nereálná xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lokálními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x místy xxxxxx projevu. Původci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxxxx. Xxx xx tomu xxxx. x v Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx, xx 60 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx vůbec není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

29. Xxxxxxx xxxx xxx má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních potřeb. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx právo xx xxxx lze xxxxxxxxxx, xxxxx musela xx xxx cílená vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx povahu xxxxx xxxxxx "nemířené střely xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx sociálně nežádoucími xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

30. Ve vyjádření x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx účastníků, vedlejších xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx analýzy xxxxxxx xx stejnému závěru. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x argumentací Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx (xxx xxxx XX./x), xxxxx xx dle xxxx xxxxxx mýlí, xx-xx za to, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, popř. xxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx eliminují xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx. Normativní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §26 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx nichž xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, rozhodně xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx té xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx určité xxxxxxxxx (xxxxx počtu xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx toho, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxxxx spojeno např. x xxxxxxx vyšším xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx nájemné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx ekonomicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx také xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx ochránkyně xxxx xxxxx. Xx, xx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxx xxxxx"), xxxx x přiznání xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx mnohem xxxxxxxxx xxxxxx nevyužít x xxxxxxx radikálního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho vylepšení. Xxx xxxxxxx rámec xxx xxxxxxx soud xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx. Toto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí

31. Ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx poukázal xx xx, že Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "XXXX") xxx xxx xxxxxxxxxxxx poslaneckého pozměňovacího xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byla obě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákona o pomoci v hmotné nouzi, upozorňovalo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx může obec xxxxxxx pověřený obecní xxxx x vydání XXX, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx právo xx užívání xxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení) xx xxxx, xxx xxxx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxxx nežádoucí xxxx xx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxxxx xxxxx působící xx xxxx, výskyt xxxx xxx xxxxxx návykových xxxxx xxxx. Xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx jevů xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx práce x sociálních xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xx absurdum) x situaci, xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxx xxxxxxxx prostorách xxxx xxxxxx na xxxxx xxxx Xxxxx republiky. X praxi xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyhlášeno xx celou obec (Xxxxxx). Xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxx situací x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx příkladem xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx relevantních pro xxxxxxxxxx oblasti jako xxxxxxxx vyloučené xxxxxxxx x vydávání XXX.

32. X xxxxxxxx XXX xxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřady xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx 2018, xxx ministr xxxxxxx statistickým přehledem xxxxxxxx OOP xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x informacemi x xxxxx zamítnutých xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vydaného XXX. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxx xxxxx, xxx XXXX x xxxxx 2021 xxxxxxxx: účinných xxxx 101 XXX, 28 návrhů XXX xxxx předmětem posouzení x 651 xxxxxxx x doplatek xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx, xx kterých proběhlo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x doplatek xx xxxxxxx. Xxxxx osob xxxx, vědomo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x doplatek xx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Úřad práce xxx hodnocení xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx nejprve prověřuje, xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx (xxxx xxx obytný xxxxxxx xxxx ubytovací xxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxx právního xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx OOP. Xxxxxx xxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx není xxxxx xx tuto xxxxx. MPSV xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomu, xx xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluv (xxxx xxxxxx právního xxxxxx) x xxxxxxx xxxx (xxxxxx než obytného xxxxxxxx, ubytovacího xxxxxxxx) x xxxxx prodloužení xxxxxx xx xxxx xxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. V těchto xxxxxxxxx nároky na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zachovány. Obdobně xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx příjemce xxxxx nadále xxxxx xxxxxx xxx (xxxx xxx xxxxxx prostor, xxxxxxxxx xxxxxxxx), ale xxxxxx xx pronajímatel, x xxx xx xxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxx žadatele x příjemce dávky xxxx xxxxxx XXX x xxxxx znamená, xx nelze xxxxxxxx xx bydlení poskytnout x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx titul xxxxxxx xx po vydání XXX. X xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxxxx xx to, xx xx si měli xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx XXX, nacházejí-li xx x situaci, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na bydlení. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, tedy i xx xxxxxxxxxx obyvatele xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přechodu x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx bydlení).

33. Xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx doplnil, xx xxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxx příspěvku xx bydlení, xxxxx xxxx být poskytován x x oblastech xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které nejsou xxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx), xx který xxxxxx příspěvek xx xxxxxxx.

34. Ministr práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx úprava xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxxxx však xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx. X případě, xx xx nebudou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bydlení, xxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx dětí do xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx by při xxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx které xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx ustanovení xxxx konstruována tak, xxxx by xxxxx, xxx xxxx bydlet x xxxxxxxx, xxx xxxx vydáno XXX, xxx xxxxxxxxxxxx zdrojem xxxxxxxx nežádoucích xxxx, x xx bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Svoboda xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx pomoc x xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx by xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxx plné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v oblasti x výskytem sociálně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx dne zveřejnění xxxxxx OOP. Proti xxxxxxxxxx x námitkách xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

35. Vzhledem x xxxx xxxxxxxxx lze xxxxx názoru xxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx doplatku na xxxxxxx xxx, xx x některých lokalitách xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, vede x xxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 30 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx zaručeno xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nová právní xxxxxx xxxxxxx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxxx standardu xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Diskriminace xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxx k bydlení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx XXX, proti xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx titul k xxxxxxx v téže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX. Jedni nárok xx dávku mohou xxxxxx a jiní, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx zde xxxxxxx xxxxxxxx vazby, nárok xx dávku získat xxxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

36. Xxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxx" či xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zavinění xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx byl x xxxxxxxxx odňat xx prospěch xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodovaly x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx doplatku xx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx obyvatel xxxxxxxxxxx xx základě individuálních xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx práce xxxx xxxx vykonávána x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx", xxx znalosti x xxxxxxxxxxx individuálních xxxxxxxx.

37. Ministryně pro xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nástroj xxxxxxx jen xxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx projednání x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xx po xxxxxxx xxxxxxxxx námitek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx doplatku na xxxxxxx xx xxxxx x úhradou nákladů xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tzv. xxxxxxxxx na bydlení. Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx odrážejí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x služeb xx platby xx xxxxxxxxx. Doplatek na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxx obvyklé poměry. Xx paradoxem věci, xx xxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v nezasažených xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovatelky, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx práva podnikat, xxxxx xxx podle xxxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx právo xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx zisky, xxxxxxxxxxxx xxxx x xx, xx xx xxxx ochoten xx xxxxxxxxxx dávkách xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxx zákonnou xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx obcí jakkoliv xxxxxxxxx, tento xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozměrů. Xxxxxxx xxxxx však xxxxxxxxx občany xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx odpovědnostně ani xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nemovitostí, kteří xxxx x uvedeného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx argumentuje xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pohybu, x neuvědomuje xx, xx xxxxxxxxxx poměrů xx trhu s xxxxxxxx lze i xxx xxxx občany xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx bydlení za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx sounáležitost s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxx. XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vazeb. Xxxxxxxx navrhovatelky, xx xxxxxxx xx nepřípustným xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zneužívání x xxxxxxxx OOP xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neztrácejí své xxxxxxxx nároky xx xxxxxxxxx xx bydlení xxx xxxx dávky xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxx nouze, xxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vnímat v xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

38. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozpor x čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nelze xxxxxx xxxx ústavně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Článek 30 xxxx. 3 Xxxxxxx totiž xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx právo na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxxxx xx současnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx nutno xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx bydlení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxxxx x pomoc x xxxxxx xxxxx x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxxxxxxx, existenčně xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx §34 (xxxx.: xxxxxxx xx být §33c) zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx úřadu xxxxx o tom, xxx vůbec x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx se xxxxx xx doplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx", xxx xxxx zřejmě xxxxx xxxx návrh x xxxxx navrhovatelky. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro místní xxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx soud návrh xxxxx zamítl.

V.

Replika xxxxxxxxxxxxx

39. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vedlejších xxxxxxxxx xxxxxx a stanoviska xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx byla zaslána xxxxxxxxxxxxx, která xx xx reagovala xxxxxxxx. Xxxxxx, xx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x protože xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákona, xxxx, xx xx x xxxx xxxxxx. X argumentací krajského xxxxx se ztotožnila. Xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx některé dopady xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x začínají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. XXX xxx teoreticky xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu správního, xxx xx x xxxxxxx měst Kladna x Xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pak xxxxxx, že i xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx dopady xxxxxxxxxxxxx XXX (xxxxxx řetězení, xxxxxxxx xxxxx) i xxxxxx rozsah xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

40. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx dokládá, xx ústavní konformita xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx ministra práce x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Stanovisko xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx označila xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx-xx ministryně xxxx xxxxxxx plošnost poskytování xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx dodává, xx xxxx xxxxx přiznává xxxxx xxxxxxx, kdo xxxxxxx zákonné podmínky. Xxx navrhovatelku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx ministryně sice xxxxxx plošnost, xxx xxxxxxxx xxxx řešení, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx má ryze xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nouzi xxxxx čl. 30 odst. 2 Xxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxx, jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx, xx je xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx chudý x xxxxxxxxx ji, xx xxxxxxxxx vyjádřením xxxxxxxx, že xx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předpokladem xxx "xxxxxxxxxxxx". Xxxxxxxxxx xxx popírá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálních práv. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx dopadem, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx je xxxxxxxxx x za xxxxxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx otázku, xxxx xxxx nenastavuje xxxxxxxx xxxxxxxx pro veřejnoprávní xxxxxxxx xxxxxxx, proč xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx bydlení apod.

VI.

Ústní xxxxxxx

41. Xxxxxxx soud xxxxxx x závěru, xx xx ústního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci, x xxxxx v xxxxxxx s §44 xxxxxx x Ústavním xxxxx rozhodl ve xxxx xxx jeho xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx

42. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxx oprávněnou xxxxxxxxxxxxxx [§64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x Ústavním xxxxx], xxxxx je xxxxxxxxx x splňuje xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x §68 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 48/2002 Sb., xx nejdříve zabýval xxxxxxx, xxx byla xxxxxxx x vydána xxxxxxx předepsaným způsobem x x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

43. Xxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx zodpovězení xxx xxxxxx: xxx xxx xxxxx v xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxx xxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx.

44. Xxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx x x vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx závěr, xx napadená xxxxxxxxxx xxxx do zákona o pomoci v hmotné nouzixxxxxxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxx v mezích Ústavou xxxxxxxxx kompetence x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pozměňovacího xxxxxxxxxxxx xxxxxx bez standardního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x Legislativní xxxx vlády nezpochybňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oslabuje, xxxxx jejich xxxxx xx lidských xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxx xxxxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavnost xxxxxxx a vydání xxxxxx xxxxxx. Xxx xx tedy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení.

VIII.

Meritorní přezkum xxxxxx

45. V posuzované xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx xx bydlení. Xxxxxxxxxxxxx spatřuje rozpor xxxx xxxxxx s xxxxxxxx pořádkem xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi právo xx xxxxxxxx na xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx právo xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základních životních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rovnost.

46. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroku xxxxxx nálezu vychází - na xxxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx x hlavě xxxxxx Listiny - xx xxxxxxxx ústavních xxxx přípustnosti omezení xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx (XXXX./x). Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxx napadená xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxx - xxxxxxx odpovědět xx xxxxxx, xxx vymezení xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx samosprávného celku x xxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx x z ní xxxxxxxxxxx odpovědnost xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nouzi, xxxx xxx je x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx (XXXX./x). Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobilost xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx nových x rozšíření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k sociální xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx určitém xxxxx (VIII./c).

VIII/a

Judikatura Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

47. Listina xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxx řadě xxxx xx základní lidská xxxxx a svobody xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx druhé, které xxxxxxxx přímo x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxx. xxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx spojené xxxxx xxx xxxxxxxx toliko xx xxxxxxx zákona x x xxxx xxxxxx a xxx xxx xxxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (čl. 4 odst. 1), xxxxxxx xxxx xxxxx xxx upraveny za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Listinou x xxxxx xxxxxxx (čl. 4 xxxx. 2). Xxxxx xxxxx i xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx obsažených x xxxxx čtvrté xxxx "Hospodářská, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx", xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx závislé xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x s xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx proto lze xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (čl. 41 xxxx. 1) [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 36/11 xx xxx 20.6.2013 (X 111/69 XxXX 765; 238/2013 Sb.)]. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx pak xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 4 xxxx. 3) x nesmí xxxxxxxx x xxxxxx "xxxxxxxxxxx" - zbavení xxxxxxxx a xxxxxx (čl. 4 xxxx. 4).

48. Xx xxxxxxxxxx povahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx hlavy čtvrté Listiny xxxxxx základním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poukázal Xxxxxxx xxxx - byť xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx specificky xx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx podle čl. 30 xxxx. 2 Listiny x podobě xxxxxxxx xx xxxxxxx - xxx x xxxxxx xx. zn. Pl. XX 35/93 xx xxx 15.2.1994 (N 7/1 XxXX 51; 49/1994 Sb.). X něm xxxxxxx xxxxxxx zaručené xxxxx xxxxxx podle čl. 33 xxxx. 2 Xxxxxxx xxx, že "xxx xxxxx xxx xx xx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx ještě xxxx xxxxxxxxxx zákonnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepodmíněnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x středoškolské xxxxxxxx", x níž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, "xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx". Xxxxxxx xxxx x tomu xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx působila xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx constitutionem, xxxx xxxxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxx xx k xxxxxxxxxxx esenciálního xxxxxx xxxxx xx bezplatné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx ústavně xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx - možnost xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx "na xxxxxxxx" Listiny, a xxxxxxx-xx jeho xxxxxxxx x smyslu, jak xxxxxx čl. 4 odst. 4 Listiny, spočívajícího xx všeobecné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx. Xxx rámec tohoto "xxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpokladů xxxxxxxx xx vzdělání (dovršení xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ji xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx), omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx v xxxxxx xxxxxxx x čl. 33 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx usnadnění xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxx výsledek xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx na vzdělání xx xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny.

49. X xxxxxxxx povahy xxxxxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxxxxx xxxx dále Xxxxxxx soud přispěl x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 2/08 ze xxx 23.4.2008 (N 73/49 XxXX 85; 166/2008 Sb.), xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx "xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [rozuměj: xxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx normy] x je možné xx jich xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx [čl. 41 xxxx. 1 Listiny ...]. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonodárci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx však nesmí xxx x rozporu x ústavními xxxxxxxx, xxxxxx slovy, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxx xxxxxx xx anulovat ... Úroveň xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale x xxxxx xxxxx x občana, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Míra, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx projevuje x xxxxxxx xxxx daného xxxxx, určuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. jako xxxxx xxxxxxxxxx) ... specifický xxxxxxxxx sociálních práv x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx zákonodárce xxxxx xxxxx. Zakotvení xxxxxx xxxxxxxxx v Listině xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zachován jistý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dojít x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx sociálního xxxxx, xxxxxxx je zároveň xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Listině. Xxxx xxxxxx dodržení xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákonnou xxxxxxx".

50. X nálezu sp. xx. Xx. ÚS 31/09 xx xxx 9.1.2013 (X 5/68 XxXX 89; 42/2013 Sb.) Xxxxxxx xxxx uvedl, xx xx "ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdrženlivě x xxxxxxxxx sociálních xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Listiny, neboť xx je xxxxx xxxx, že rozsah xxxxxxxxxx xxxx ... xx xxxxxxxxx možnostmi xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Listiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže. Xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... [viz xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 8/07 xx xxx 23.3.2010 (X 61/56 SbNU 653; 135/2010 Sb.), sp. zn. Xx. XX 2/08 xx xxx 23.4.2008 (X 73/49 XxXX 85; 166/2008 Sb.)]".

51. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx shrnul v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 55/13 xx xxx 12.5.2015 (X 93/77 XxXX 339; 170/2015 Sb.) tak, xx "s ohledem xx xxxxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv xxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx x práv xxxxx xxxxxxxx [a xxxx xxxx obsažených x xxxxxxx III x X Listiny - xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 8/07 xx xxx 23.3.2010 (N 61/56 XxXX 653; 135/2010 Sb.)], x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x Listině xxxxxxx (x xx x ohledem na čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx), xx při xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx jistý xxxxxxxxx standard (tj. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx práv. Xxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásadně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [Ústavní xxxx xxxxx v xxxx 45 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 54/10 ze xxx 24.4.2012 (X 84/65 XxXX 121; 186/2012 Sb.) uvedl, xx ,xxxxxxxxxx čl. 41 odst. 1 Xxxxxxx ... xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxx sekundárně x x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.']. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx významné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx volení reprezentanti x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx práva lze xxxxx řadit mezi xxx. ,xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx' (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx concepts), x jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vede xxxxxx společností xxxxxxxx xxxxxxx debata x xxxxxxxxx diskuse". Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx vázán xxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx měla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

52. X xxxxxx sp. xx. Pl. XX 55/13 xxx Xxxxxxx xxxx xxxx uvedl, xx ,[v]e xxxxx x judikaturou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx doktrinární propracovanost xxxxxxxx inspirační xxxxx, xx xxxxxxx interpretační xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Základního xxxxxx, resp. xx. 1 Xxxxxxx x xxx preambule Xxxxxx). X xxxxxxx lidské xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx v zaručení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxx xxxxxxxx existenci xxxxxxx, tedy xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx domácnosti, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x zdraví, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxxxxx' [xxxx. xxxx. 135 rozsudku 1 XxX 1, 3, 4/09 - Xxxx XX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Musila x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 8/07; xxxx. xxxxxxx xxxxxx Elišky Xxxxxxxxx: xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x nároku xx xxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xxxxxxx sociálních xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx důstojnost xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx úvahách xxxxxxxxxxx, x proto ,x případech, xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ..., xx povinností xxxxxxxxxxx zformulovat jejich xxxxx x rozsah xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxx) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx' - xxx Wagnerová, X. Xxxx. Xx: Xxxxxxxxx, X., Šimíček, X., Xxxxxxxx, T., Pospíšil, X. a xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx XX, x. x., 2012, s. 17. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x míře solidarity xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uvážení xxxxxxx xxxxxxx limitům xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, jíž xx xxxxxx xxxxxxxxxx.]". Xxxxx jen xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx obsažen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx (1991), xxxxx xxxxx xx xx - xx xxxxxx xx německého Xxxxxxxxxx xxxxxx (1949) - xxxxxxx v daném xxxxxxxx zvlášť připomínat.

53. Xx xxxxxxx toho, xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tedy xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx absencí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x cíli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxx úpravou xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx zákonodárce xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zde xxxxx x xxxxxx "xxxxxxx" je xxxxx xxxxx, xxxxx "když" xx chudý, a xx bez xxxxxxx, xxxxxxx xxxx není (xxxxxx) xxxxxxx těchto xxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx na neexistenci xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xx zcela xxxx rámec "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxx xx xxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxxxxxxx x čl. 30 xxxx. 2 Listiny x možností xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx čl. 41 odst. 1 Listiny, a xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásahem do xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxxx čl. 1 odst. 1 Xxxxxx a čl. 1 Xxxxxxx.

XXXX./x

Xxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pomoc x xxxxxx nouzi

54. Xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx OOP v xxxxxxxxx působnosti je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x hmotné nouzi (xxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx. Xxxxxx zakotvení xxxxxx xxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinně čelit xxxxxxxxx výskytu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, x xxxx, xxx stát xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vyhovujících xxxxxxxxxx (Xxxx, P., Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxxxx, M. Xxxxx x pomoci x xxxxxx xxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2018, x. 153). Xxxxxxxxxx čl. 8 x čl. 100 odst. 1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx společenstvím xxxxxx. Sounáležitost xxxxxx x určitým xxxxxx xxxxxxxxx celkem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Sdílení xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx statusu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlášení x xxxxxxxx xxxxxx [§16 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx)], xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx obecní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; obecní xxxxxxxxxx xxxx vliv na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx se xxxxxxxx občanství obce. Xxxxxxxxxxxxx "xxxxx-xxxxxx" trpí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx (xxxxxx však xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx vývoje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontextu (xxxx. Xxxxxxxx, X. Xx: Xxxxxxxxx, P., Xxxxxxxx, T., Xxxx, X., Mlsna, P. x xxx. Xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxx o bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Wolters Kluwer, 2015, x. 1048 xx 1049). Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxx xxx vznik xxxx xxxxxxxxxx vyloučení x xxxxx obcí xxxx xxxxxxx v místním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx své samostatné xxxxxxxxxx je xxxx x sobě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ústavně xxxxxxxxxxx xxxx však xxx x xxxxxxxxxx x postupy x xxxx používané. Xxxxxxx xxxx xx je xxxx vědom xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s napadenými xxxxxxxxxxxx pouze v xxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obsahem spadala xx rámce xxxxxx xxxxx xx xxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, např. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx ale xxxx, xxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxx xx xxxx (neexistenci) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ještě xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

55. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx instrumentária xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 odst. 1 Ústavy, čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxxx). Xxxxx xxxxxx-xx §35 xxxx. 2 obecního xxxxxxx obcím starost "x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx rozvoj xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxxx xxxxxx", xxxxxxx "[x]xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bydlení ... x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx na bydlení xxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, ústavně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 30 odst. 2 Xxxxxxx (viz xxxxxxxxx oddíl), který xxx takový xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx proto xxx xxx x tomto xxxxxx zdrojem prováděcího xxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxx ustanovení. Xxx xxxxxxxxx x námitkou xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx XXX, zatímco xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx pobytem v xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxx XXXX./x). Ústavní soud x tomu xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která zachází x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (bydlí x oblasti se xxxxxxxx výskytem sociálně xxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx nabytí xxxxxxxx titulu x xxxxxxx), prohlubuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zákonná xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neslučitelným xxxxxxxx omezuje domáhání xx xxxxx na xxxxx v hmotné xxxxx ve xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx.

56. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek xxxxx §10 xxxx. x) xxxxxxxx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétních xxxx, x xxxxx potenciálně xxxxx nebo xx xx xxxxxxxxx zásah xx veřejným právem xxxxxxxxxx statku. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. XX 35/06 xx xxx 22.4.2008 (X 72/49 XxXX 67; 286/2008 Sb.)], xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx opatření x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nouze, xxx xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx x obci, xxxxx xxxxxx xx musely xxx xxxxxx a xxxxxxx individualizovány, xxx xxxxx OOP xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx oblastí xx xxxxxxxx výskytem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxx XXXX./x) a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce x ním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

57. Xxxxxx XXX vůči xx-xxxxxxx obce, xx. xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx osob a xxx je - xxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxx obcím xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávy xxx uspokojování xxxxxx xxxxxx - "xxxxxxxxxxx" - xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xx xxxx obecního xxxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení neumožňují xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx obcházet xxxxxx xxxxxxx zaručenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jíž xx xx podústavní xxxxxx spolupráce s xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx zákon o pomoci v hmotné nouzii spojuje xxxxx nároku xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na bydlení "x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele" xxxxx §33c. Při hodnocení xxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 6), x tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx x xxxxxxxxx obyvatel xxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyloučených xxxxxxx. Xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xx xxx XXX xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx přijetím xxxxxxxxxx ustanovení, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx.

58. Xxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxx, nýbrž xxxxxxxxx xxxxxx, jak xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxx, tak xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx vhodnými nástroji x pomocí xxxxxxx xxxxx s "lidmi xx xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxx xxxxx obyvatel xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx - xxxxxx xxxxxx zón (komunit) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ústavněsoudní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonného vymezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx (xxxxxxxx, xx. xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx realizaci působnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx ústavně xxxxxxxxxxxx.

XXXX./x

X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

59. Xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumu napadených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x rozdílnému xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x němž došlo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx titulu x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

60. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu (xxxxx) práva xx xxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx) je, xxx xxx xxxxxxx x čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx naplnění je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx porozumění xxxxxxxxx xxxxx odpovídá i čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx: "Státy, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednotlivce xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro něj x xxxx rodinu, xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx výživu, xxxxxxx, xxx, x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Smluvní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uznávajíce xxx xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce, založené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx." Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x čl. 27 odst. 3 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx č. 104/1991 Sb.), čl. 14 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxxx xxx č. 62/1987 Sb.) x z čl. 28 xxxx. 1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx č. 10/2010 Sb. m. s.). Xxxxx čl. 16 Xxxxxxxx sociální charty (xxxxxxxxxxx pod č. 14/2000 Sb. m. s.) xxxx xxxxxxx strany "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx. xxxxxxxxxxxx "bydlení xxx xxxxxx", což xxxx xxxxxxxxx "xxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx x čl. 31 jejího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx možnosti xxxxxxx, či xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x bydlením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejných rozpočtů, xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxxxx době xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx korporací xx xxxxxx subjektů osobám x xxxxxx nouzi xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, mezi xxx xxxxx též xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx buď xxxxxx, nebo jako xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xx bydlení. Xxxxxxx-xx x jejímu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx x plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky (čl. 1 xxxx. 2 Xxxxxx).

61. Xxxxx xxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 98/2017 Sb. xxxxxxxx xxxxx poskytované xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx občanům x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x úhradou xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx). X xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx spravuje xxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x systému xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx. Splní-li xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx byt (xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení), xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx dávkových xxxxxxx xxxxxx je, xxx xx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nepřišly x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

62. Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x tom, xx zákon o pomoci v hmotné nouzi (§2) xxxxxxx majetková, xxxxxxxx x další xxxxxxxx, xx xxxxxxx splnění xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx bydlení, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doplatku, xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx sledovaného čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx neobstojí názor xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nástrojem ochrany xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxxx Listiny, když xxxx xxxxx může úřad xxxxx podle §34 xxxxxx o pomoci x hmotné xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ústavněprávního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

63. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx poskytování xxxxxxx, x to xxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xx "oblast se xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx jevů", xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxx status xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí námitky, xxxxxxx vypořádání ale xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx x rozdílnému xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx kritéria xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxx 55), které xx x xxxxxxx s čl. 3 xxxx. 1 x čl. 4 odst. 3 Xxxxxxx. Ústavně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx skutečnosti, zda xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx bytu x dané xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx XXX (§33 xxxx. 9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi), xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (neovlivnitelná). Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xx nastěhují xx xxxx xxx nájemní xxxx xxxxxxxxxx formy xxxxxxx xxxx kteří xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx x trvalému xxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx vztahu x xxxx, x xxxx xxxx přihlášeni x xxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx složky xxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx základním xxxxxxxxxxxxx hodnotám, na xxxxx je xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxx ústavního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx.

64. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxx sféry příjemců xxxxxx v hmotné xxxxx jsou ještě xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x vyjádření xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx ochránkyně práv, xxxxx se aplikací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxx OOP xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podané xxxxxxx x doplatek xx xxxxxxx. Mnoho xxxx, xxxxxx xx "xxxxxx xxxxx" na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx pokryté XXX, xxxx xxxxx úkon xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx hlavním cílem xxxxxxx výskytu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx, je xxxxx uvést, xx x případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxx být místo xxxxxxxx xxxxxx totožné x bydlištěm xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oblasti, ale xxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx XXX neodradilo xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oblasti. Xxxx xx zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx výhradně xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx vymezeny xxxxx xxxx, kde bydlí x xxxxxxxxx bytech xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx "starousedlíci", takže x vhodnosti a xxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx lze mít xxxxxxx pochybnost. Xxxxxxx xxx. xxxxxxx s xxxxxxxx pak nebude xxxxx xxxxxxx vydáním XXX ve xxxxxxx, xxx jsou xxxx xxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xx xxxxx XXX xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxx

65. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx XXXX./x, xxxxxxxxx doplatku na xxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx posilován xxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xx bydlení, xxxxx negativní důsledky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx jen xx xxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxxxxx, které xx x hlediska cíle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve stejném xxxxxxxxx, x xxxxxx xx s xxxx xxxxxxx způsobem nakládáno. X xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx XXX xxxx xxxxxxxxx na xxxxx celého města. Xxxxx xxxx bydlících xx vyhlášené oblasti xxxx xxxx na xxxxxx sociálně nežádoucích xxxx, x přesto xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dotčeny, xxxxx xxxxxxx-xx xxxx být xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxx "xx ulici", xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx míře trestné xxxxxxxx x dalším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žijících xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívajícím x xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx vznik xxxxxxxxx datu xxxxxx XXX.

66. Podle Xxxxxxxxx xxxxx napadená ustanovení xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přezkoumávaného xxxxxxxxxx xxxxxxx ústavně zaručeného xxxxx. Je xx xxxxxxx poukázat xx xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pojem "důvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojem xxxx xxx naplněn, xxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx doplatek na xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx není zkolaudován x xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxx xxxxxxxx x ubytovny). Xxxxxxxxx xxxxxx mělo xx cíl xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jednak xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyloučením do xxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxx x chudobou.

67. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §33c xxxx. 2, xxxxx něhož xxxx práce zkoumá xxxxxx osoby x xxxx, v xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx. Ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x prostorách xxxxxxxxxx XXX tedy již zákon o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nároku na xxxxxxxx xx bydlení xxx ty, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x obci, v xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx XXX je xxx x xxxxxx xxxxxxxxx nadbytečný, xxxxxxx §33c odst. 2 xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx - xxx xx už xxxxx uvedeno - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx (§33 xxxx. 6).

68. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx směřující x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx x xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxxxx bydlení xxx zreálnit xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x nikoliv xxxxxx represivní opatření, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx. X xxxx rámci xxxxx xxxx xxxxxx přímou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx bydlení xxxxxxxxx, xx které xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxx. Zavedení xxxxxxxxx XXX o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

69. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxx x hmotné xxxxx je - xxxx xxx napadených xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx prostředek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxx vhodný x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx x rozporu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle čl. 14 xxxx. 1 xx xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 3 Xxxxxxx. XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. x xx xxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx do xxxx, xxxxx se nachází x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx §33 xxxx. 9 věty xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx nouzi x xxxxxx "starousedlíků" xxxx xxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxxx nežádoucím xxxxxxx xxxxxxxxx OOP xxxx xxx xxx. xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx výskytem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx měst xx obcí, xxxxx xxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx koncentrace xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxx XXX, xxxx dojde x xxxxxxxxxx odepření xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx kraje xx xxxxxxxxxxxx, x nímž xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx takto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zřejmé, xx xxxxx města rozšiřování xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jiná xxxxxxx přistoupila x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxx území (xxxx. Kladno, xxxxx xxxxxxxxxx x přijetí XXX Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx dne 15.3.2019 zrušil).

70. Xxxxx xxxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx oblasti xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx "xxxxxxxxxx" případným xxxxxxxxxx xxxxxxx OOP xx xxxxxxxxx xxxxxx osob (xxxxx-xx xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx) xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx na xx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zveřejňují, xxxxx xxx takto označené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tzv. xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx zacházení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx profesních a xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx ke snížení xxxxx xxxxxxx nemovitostí, x xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxx samotné xxxx.

71. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, které se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nastěhovat (§33 xxxx. 9 xxxxxx x pomoci x xxxxxx xxxxx), xx xxx nepřiměřeným opatřením x xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx často xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx posilujícími xxx xxxxxxxxxx zvýšený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, skutečně xxxx podíl na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - x xxx, xx xxxx xx tak xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx diferenciace xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx XXX xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x jejich xxxxxxx xx jiných xxxx.

72. Napadená ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 30 odst. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xx tohoto xxxxx ve xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxx pouze x nesystémovou reakci xxx trvalejších xxxxxx xx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxx problém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx ústavní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede, x xxxxxxxxx rovnosti x xxxxxxxxxxx podle čl. 1 xxxx. 1 Listiny, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálně nežádoucích xxxx (xxxxxxxxxxx s xxx. sociální xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxxxxx ustanovení předcházet, x xxxxxxx, s xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxx. Namísto silnější xxxxxxxx obecních samospráv xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx eliminují. X xxxxxxx s čl. 3 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxx xx pomoc x hmotné xxxxx xxxxx čl. 30 odst. 2 Xxxxxxx osobám, xxxxx uplatní xxxxx xxxxxxx zaručenou xxxxxxx xxxxxx podle čl. 14 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxx. působí xxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx - x podmínkách absence xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx vlastního xxxxxxxx xxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxx xxxxxx problémů xxxxxxxx vyloučených xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nouzi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) x xxxx.

73. Jelikož napadená xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x ústavním pořádkem, Xxxxxxx xxxx xx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx zrušil.
 

Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 344/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.9.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.