Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení §33 odst. 9 a §33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
344/2021 Sb.
24.08.2021
24.09.2021
24.09.2021
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)