Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

238/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o veterinární péči Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XIII

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. XIV

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. XV

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Účinnost Čl. XVI

INFORMACE

238

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020,

kterým xx xxxx zákon č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx., xxxxxx č. 104/1995 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Sb., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 64/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 452/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx č. 277/2003 Xx., xxxxxx č. 439/2003 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 217/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 229/2006 Xx., zákona x. 36/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 293/2009 Xx., xxxxxx č. 298/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., zákona č. 28/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Sb., xxxxxx x. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 238/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 476/2013 Xx., zákona x. 356/2014 Sb., xxxxxx x. 206/2015 Sb., xxxxxx x. 378/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 264/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Sb. x xxxxxx č. 179/2019 Xx., se mění xxxxx:

1. X §1 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 x 48 xxx:

"(1) Tento xxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie48) a xxxxxxxx

x) některé podmínky xxxxxxxxx významné pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx spotřebitelů2) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx založených x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2005/29/ES o xxxxxxxx obchodních praktikách xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx trhu a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxx 69/493/EHS x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/96/ES, Xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Severního Xxxxx, Xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky, Xxxxxxxx republiky, Kyperské xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxx Xxxxx, Polské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Slovinsko a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 94/11/ES o xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlavních xxxxxxx xxxxx prodávané xxxxxxxxxxxx xx xxxxx směrnice Xxxx 2006/96/XX x xxxxxxxx Rady 2013/15/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 87/357/EHS x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx států, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spotřebitelů.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/122/ES o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (time-share), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktech, x xxxxxx xxxxxxx x výměně.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 1999/44/XX x zrušuje xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX x směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, xx xxxxx Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2302.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/11/EU xx dne 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x alternativním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008 xx dne 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx se uvádění xxxxxxx xx xxx, x kterým xx xxxxxxx nařízení (EHS) x. 339/93.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1007/2011 ze xxx 27. xxxx 2011 x názvech xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx 73/44/EHS x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 96/73/XX x 2008/121/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 524/2013 xx dne 21. xxxxxx 2013 o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx-xxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/ES (xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx).

Xxxxxxxx (XX) 2018/302 Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady o xxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušnosti, xxxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 2017/2394 a xxxxxxxx 2009/22/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2394 ze xxx 12. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004, v xxxxxxx xxxxx.".

2. V §24 se xx xxxxxxxx 13 vkládají xxxx xxxxxxxx 14 xx 16, které xxxxx:

"(14) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxx §24x.

(15) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx §24h xxxx 24x xxxx. 1.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 2.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 14 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 17.

3. X §24 xxxx. 17 xx xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"a) 500 000 Kč za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 14,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

4. X §24 odst. 17 xxxx. x) xx xxxx "9, 10 a 13" xxxxxxxxx xxxxxx "9, 10, 13, 15 x 16,".

5. V §24x xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 14 xx 16 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 2.".

6. Xx část xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisů x poznámek xxx xxxxx x. 50 xx 57 xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX SPOLUPRÁCI X XXXXXXX OCHRANY XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

§24x

Xxxx část xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxx orgány příslušnými xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele50), x xx tímto xxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x další ustanovení, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie.

§24d

Ústřední styčný xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ústředním styčným xxxxxx pro přeshraniční xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx styčný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při uplatňování xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 x plní xxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxx komisi.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx příslušnými k xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/2394 xx xxxxxx xxxx xx. 3 bodu 1 (xxxx xxx "příslušný xxxxx") xxxx xx xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxx založeného xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hygienické stanice,

d) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady,

f) xxxxxxx živnostenské úřady,

g) Xxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Státní xxxxx xxx kontrolu léčiv,

j) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxx státní xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx zemědělský,

r) Drážní xxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) dopravní xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx č. 3 tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394.

(4) Xxxxxxxx orgánem, prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi ústředním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), a to x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx, je

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxxxxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx pod xxxxxx 25 přílohy xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadů podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) Generální xxxxxxxxxxx xxx, jde-li x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 písm. m),

d) Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxxx 25 přílohy xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394, a

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx dopravních xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. u).

(5) Xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x koordinující orgány xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx předává xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 8 x čl. 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394.

§24x

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxx účely této xxxxx rozumí protiprávní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), rozsáhlé protiprávní xxxxxxx52) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxx rozměrem53) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisů54). Xxxxx pravomocí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx podle §24g xx 24i.

§24g

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx x x xxxxx průběhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nebo dokumenty, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kdo xx xxxxxxx, x xx x jakémkoli xxxxxxx nebo xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx uloženy, xxxx místo, xxx xxxx uloženy. Xxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx vůči osobě, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x požadovanými údaji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx není dotčena xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušný orgán xx může pouze xx xxxxxx zjištění xxxx, zda došlo xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx jednání, x xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx")

x) xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) údaje x xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx, který xxx xxxx je xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx pouze na xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxx x žádosti xxxxxx období, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Příslušný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx podané žádosti.

(5) Xxxxxxxx styčný úřad xxxxx, xxx žádost xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4. X xxxxxxx xxxxxxx těchto podmínek xxxxx xxxxxxxx styčný xxxx žádost xxxxx. Xxxxx bezodkladně poskytne xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xx 24 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že x něm xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§24x

Xxxxxxx-xx k protiprávnímu xxxxxxx, xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek.

§24i

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx společným xxxxxx xxxxxxxxxxxx55) a xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxx orgán rozhodnutím xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, uložit povinnost xxxxxxxxx xxxx znepřístupnit xxxxxxxxxxx xxxxx informací xxxxxxxxxxx xx on-line xxxxxxxx56).

(2) Hrozí-li riziko xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxx informační xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti57), xxx x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo protiprávního xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zobrazil varování xxx spotřebitele přistupující x xx-xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů

§24j

(1) Evropské xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru x Xxxxxxxx komisi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 27 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394 (dále xxx "externí xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx poskytovat příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropské xxxxxx xxxxxxx varování Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxx hlavním účelem x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx ochrany spotřebitelů xxxxxxx po dobu 2 xxx,

x) není xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zisku,

d) xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zprávy x xxxx činnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 uplynulá xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na pojistném x xx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, příslušného xxxxxxx xxxxx, příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx starší xxx 30 kalendářních xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§24x

(1) Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x právnické xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 2 xxxx. x) xx x).

§24x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu xxxxxxxxxx, xxx právnická xxxxx, které bylo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 2 písm. x) až e). Xxxxx zjistí, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nesplňuje, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, že externí xxxxxxxx poskytovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, vyzve xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy nesplnila, xxxx rozhodnout o xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxx varování. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, neaktuální xxxx xxxxxxxx externí xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx informuje Evropskou xxxxxx x xxx, xx xxxx právnická xxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017 o xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004, v xxxxxxx znění.

51) Xxxxxx 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 o xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

52) Xxxxxx 3 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004.

53) Článek 3 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 x spolupráci xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004.

54) Xxxxxxxxx xxxxx x. 64/1986 Xx., o České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55) Xxxxxx 3 xxxx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/2394 x spolupráci mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

56) Xxxxxx 3 xxxx. 15 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/2394 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004.

57) Xxxxx č. 480/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx jako části xxxx x xxxxxx.

7. Xx xxxxxxx x. 2 se doplňuje xxxxxxx x. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 634/1992 Sb.

Působnost xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 (§24x xxxx. 2)

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx předpis Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx obchodní xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx Xxxx 93/13/EHS ze xxx 5. xxxxx 1993 x nepřiměřených podmínkách xx spotřebitelských xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 95, 21.4.1993, s. 29)

Xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxxxx závazků xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx označování xxx xxxxxxx nabízených xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad

Zákon x. 526/1990 Xx., x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/ES xx xxx 25. xxxxxx 1999 o xxxxxxxxx aspektech prodeje xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx (Xx. věst. X 171, 7.7.1999, x. 12)

Xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, v oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx

4. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/31/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) (Xx. xxxx. X 178, 17.7.2000, s. 1)

Xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx závazků ze xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx dne 11. května 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x dozoru xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

12. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2006/123/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, s. 36): xxxxxx 20

Zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, není-li x xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 222/2009 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1008/2008 xx xxx 24. xxxx 2008 o xxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Společenství (Xx. xxxx. L 293, 31.10.2008, x. 3): xxxxxx 22, 23 x 24

Xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx prodávaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb

16. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/122/ES xx xxx 14. xxxxx 2009 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x dalším xxxxxxx x x výměně (Xx. xxxx. X 33, 3.2.2009, x. 10)

Xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx užívání ubytovacího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

20. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou se xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/XX a xxxxxxx směrnice Xxxx 85/577/XXX a směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/XX (Xx. xxxx. X 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx závazků xx xxxxx uzavíraných xx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v oblasti xxxxxxxx účtovaných v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx telefonního xxxxx x vyšší xxx běžnou cenou, xxxx-xx x dozoru xxxxx příslušný jiný xxxxxxx xxxx

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 o alternativním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelských xxxxx) (Úř. věst. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není-li x xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxx správní xxxx

22. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 524/2013 ze xxx 21. května 2013 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx on-line x x změně xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (nařízení o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx- xxxx) (Xx. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 1): xxxxxx 14

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx on-line

24. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/92/EU ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx účty, změně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 214): xxxxxx 3 až 18 x xx. 20 xxxx. 2

Xxxxx x. 370/2017 Xx., x xxxxxxxxx styku, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

26. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1128 xx dne 14. xxxxxx 2017 o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx- xxxx služeb poskytujících xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 168, 30.6.2017, s. 1)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

27. Nařízení (XX) 2018/302 Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx xx dne 28. xxxxx 2018 o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zeměpisného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 a (XX) 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/ES

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx xxxxxx zeměpisného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu a x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. května 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx úseku xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x osob x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 204, 26.7.2006, x. 1)

Xxxxx x. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx

18. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1177/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx moři x xx vnitrozemských xxxxxxx cestách x x změně nařízení (XX) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. L 334, 17.12.2010, s. 1)

Xxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx

19. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 181/2011 xx dne 16. xxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, s. 1)

Xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, x oblasti práv xxxxxxxxxxx x autobusové x autokarové xxxxxxx

25. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 x souborných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x spojených xxxxxxxxxx službách, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/83/XX a x xxxxxxx směrnice Xxxx 90/314/XXX (Xx. xxxx. X 326, 11.12.2015, x. 1)

Xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxx cestovního xxxxx, x oblasti zájezdů x spojených xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady

9. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/29/ES xx dne 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (směrnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx reklamy, xxxxx xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx-xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx

11. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. prosince 2006 x klamavé x xxxxxxxxxx reklamě (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 až 8

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx reklamy, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx správní xxxx.

Xxxxx xxxx pro xxxxxxxx zbraní a xxxxxxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 98/6/ES ze dne 16. února 1998 x ochraně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nabízených spotřebiteli (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx služeb, na xxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (směrnice x nekalých obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx nekalých obchodních xxxxxxx, na úseku xxxxxxxxx zbraní a xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/6/ES xx dne 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx spotřebitelů při xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli (Xx. xxxx. L 80, 18.3.1998, x. 27)

Zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx informování x xxxx prodávaných xxxxxxx nebo poskytovaných xxxxxx, u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

7. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/65/ES xx xxx 23. září 2002 o uvádění xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxx xx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX a xxxxxxx 97/7/ES a 98/27/XX (Úř. xxxx. X 271, 9.10.2002, x. 16)

Xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx spotřebitelem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, x xxxxxxx xxxxxxxx působnosti xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx smluv x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dálku

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx obchodních praktikách xxxx spotřebitelům na xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

14. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/48/ES xx xxx 23. dubna 2008 x smlouvách x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice Xxxx 87/102/XXX (Xx. xxxx. L 133, 22.5.2008, s. 66)

Zákon x. 257/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

21. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/11/EU xx dne 21. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů) (Xx. xxxx. X 165, 18.6.2013, s. 63): xxxxxx 13

Zákon x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx informování spotřebitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x osob podléhajících xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího postavení x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx osoby vykonávají xx xxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

23. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/17/EU xx xxx 4. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2008/48/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 (Xx. xxxx. X 60, 28.2.2014, x. 34): xxxxxx 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, xxxxxxxx 10 x xxxxxxx I x XX

Xxxxx x. 257/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx úvěru

24. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/92/EU ze xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxx, změně xxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx základními xxxxx (Úř. věst. X 257, 28.8.2014, x. 214): xxxxxx 3 xx 18 x xx. 20 xxxx. 2

Zákon x. 370/2017 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/83/ES ze xxx 6. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx léčivých přípravků (Xx. xxxx. X 311, 28.11.2001, s. 67): články 86 xx 100

Xxxxx č. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx reklamy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx, nejde-li o xxxxxxx šířenou x xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (směrnice o xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx léčiv

Zákon x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx přípravky, xx xxxxxx tkáně x buňky x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

11. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x srovnávací xxxxxxx (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x články 4 až 8, x xx x xxxxxxx xxxx provedení xx vnitrostátního právního xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x oblasti srovnávací xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx a xxxxx x sponzorování x této xxxxxxx, xxxxx-xx x reklamu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/6/ES xx dne 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx úseku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, v xxxxxxx označování zboží xxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x nekalých obchodních xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktik, xx xxxxx podnikání v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/123/ES ze xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, s. 36): článek 20

Zákon x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx.

Xxxxx x. 222/2009 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx diskriminace xxxxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 x alternativním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 63): článek 13

Zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x subjektu xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx

27. Xxxxxxxx (XX) 2018/302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady xx xxx 28. února 2018 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trhu x x xxxxx xxxxxxxx (ES) č. 2006/2004 x (XX) 2017/2394 x směrnice 2009/22/XX

Xxxxx x. 634/1992 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx úseku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad

2. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx spotřebitelů xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb

Zákon x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (směrnice x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

20. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/83/EU xx dne 25. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxx 93/13/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/ES x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/ES (Xx. xxxx. X 304, 22.11.2011, s. 64)

Xxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx služeb elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx účtovaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx telefonního xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx úseku služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských sporů x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Úř. věst. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx č. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx mimosoudního řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/31/ES ze xxx 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxx xxxxxxxx aspektech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxx obchodu, xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) (Xx. věst. L 178, 17.7.2000, x. 1)

Xxxxx x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/58/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (směrnice x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 201, 31.7.2002, x. 37): xxxxxx 13

Xxxxx x. 127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

9. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektronickými prostředky, xx-xx xxxxxx šíření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx obchodních praktikách xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 2006/2004 (směrnice x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx) (Úř. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx, na úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x rozhlasovém x xxxxxxxxxx vysílání a x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx na vyžádání

11. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2006/114/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, v xxxxxxx xxxxxxxxxx reklamy, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, nejde-li x reklamu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vysílání

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/83/ES xx xxx 6. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 311, 28.11.2001, x. 67): xxxxxx 86 xx 100

Zákon x. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků

Zákon č. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, x oblasti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků

Zákon č. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx humánní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (směrnice o xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx obchodní praktikou

Zákon x. 40/1995 Xx., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxx x rozhlasovém x televizním xxxxxxxx x x audiovizuálních xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, s. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a televizním xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2010/13/EU ze xxx 10. xxxxxx 2010 x koordinaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 95, 15.4.2010, x. 1): xxxxxx 9, 10, 11 x články 19 až 26

Xxxxx x. 132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx na xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx dne 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům xx vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx reklamy, xxxxx xx nekalou xxxxxxxx praktikou

Zákon x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx reklamy x x změně a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x rozhlasovém x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, s. 21): xxxxxx 1, xx. 2 písm. c) x články 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx reklamy x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx reklamy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou, na xxxxxxxxx služby, xxxxx-xx x reklamu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání x x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/29/ES xx dne 11. května 2005 x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx trhu x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx reklamy, xxxxx xx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx oblast srovnávací xxxxxxx xx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx šířenou x rozhlasovém x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, čl. 2 xxxx. c) x xxxxxx 4 až 8

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x regulaci xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx reklamy, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x rozhlasovém a xxxxxxxxxx vysílání x x audiovizuálních mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx zemědělský

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx xxxxxxxxxxxxx na vnitřním xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Evropského xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou

Zákon x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního vysílání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx oblast xxxxxxxxxx reklamy xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx šířenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. prosince 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx reklamě (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 až 8

Xxxxx x. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx x doplnění zákona x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou, xx přípravky na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x reklamu šířenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na vyžádání

Drážní xxxx

13. Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1371/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007 o xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 315, 3.12.2007, x. 14)

Xxxxx č. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, x oblasti xxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxx civilní xxxxxxxx

8. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 261/2004 ze xxx 11. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx nebo významného xxxxxxxx letů x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 295/91 (Xx. xxxx. X 46, 17.2.2004, x. 1)

Xxxxx x. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví x x změně x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), x oblasti xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpoždění xxxx

10. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 204, 26.7.2006, s. 1)

Xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx práv osob xx xxxxxxxxxx postižením x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace

Státní xxxxxxxx xxxxxx

18. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1177/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x právech xxxxxxxxxxx xxx cestování xx moři x xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx x x xxxxx nařízení (ES) x. 2006/2004 (Úř. xxxx. X 334, 17.12.2010, s. 1)

Xxxxx x. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x oblasti xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx moři a xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx úřady

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 181/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011 x xxxxxxx cestujících x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, s. 1)

Zákon x. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x autokarové xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

24. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/92/EU xx dne 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx platebního xxxx a xxxxxxxx x platebním xxxxx xx xxxxxxxxxx prvky (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, s. 214): xxxxxx 3 xx 18 a xx. 20 xxxx. 2

Xxxxx x. 370/2017 Xx., o platebním xxxxx, v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj

25. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2302 xx xxx 25. listopadu 2015 x xxxxxxxxxx cestovních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/83/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/314/XXX (Úř. xxxx. X 326, 11.12.2015, x. 1)

Xxxxx x. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cestovního xxxxx, x oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x bankách

Čl. XX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 16/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Sb., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Sb., zákona x. 319/2001 Sb., xxxxxx č. 126/2002 Xx., zákona č. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 443/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 37/2007 Sb., xxxxxx č. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 433/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 287/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Sb., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 135/2014 Xx., zákona č. 219/2015 Xx., zákona x. 220/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., zákona x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx č. 302/2016 Xx., zákona č. 368/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., zákona x. 39/2020 Xx. x xxxxxx č. 49/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §5x xxxx. 4 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx číslem "9".

2. X §5x xxxx. 6 xxxx. d) xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

3. X §36x xxxx. 5 xxxx. x) xx text "3, 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxxx "3 xx 5 x 7".

4. X §36g xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "3, 4 a 6" nahrazuje xxxxxx "3 až 5 x 7".

5. V §36x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxx "3, 4 x 6" nahrazuje xxxxxx "3 xx 5 x 7".

6. X §38 xx xx odstavec 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 35 zní:

"(5) Xxxxx je xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxx35) xx písemné xxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx35) xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účtu, který xxxxx xxxx vede, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxx je xxxxxxxxx tohoto xxxx, x údaje o xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

35) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 11 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 12.

7. X §38 xxxx. 9 xxxx třetí xx xxxxx "7" nahrazuje xxxxxx "6".

8. V §38 xxxx. 10 xx xxxx "2 xx 8" nahrazuje xxxxxx "2 xx 9" x xxxx "1 až 8 x 11" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1 xx 9 x 12".

9. X §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxx "2, 3, 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxxx "2 xx 5 a 7".

10. X §41x se xxxx "2 až 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxxx "2 xx 5 x 7" x xxxx "§38 odst. 5" xx xxxxxxxxx textem "§38 xxxx. 6".

11. X §41x xxxx. 9 xx text "2 až 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxxx "2 až 5 a 7".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Sb., xxxxxx x. 110/1997 Sb., xxxxxx x. 189/1990 Xx., zákona x. 71/2000 Xx., zákona x. 145/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx č. 321/2001 Xx., xxxxxx x. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 229/2006 Xx., zákona x. 160/2007 Sb., zákona x. 36/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona č. 308/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 378/2015 Xx., zákona x. 258/2016 Xx., xxxxxx č. 452/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 264/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §2 xx xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 1x x 11 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

2. §7c xx xxxxxx poznámek xxx čarou x. 3x x 3o xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., zákona č. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx č. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., zákona č. 95/1996 Xx., zákona x. 147/1996 Xx., xxxxxx č. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Sb., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Xx., zákona x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 358/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx č. 149/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Xx., zákona x. 158/2000 Sb., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx č. 249/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., zákona x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., zákona x. 61/2001 Sb., xxxxxx x. 100/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., zákona x. 256/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 477/2001 Xx., zákona x. 478/2001 Sb., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., zákona x. 119/2002 Sb., xxxxxx x. 174/2002 Xx., zákona č. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., zákona x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx č. 228/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., zákona x. 38/2004 Sb., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 695/2004 Xx., xxxxxx č. 58/2005 Xx., zákona x. 95/2005 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 358/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Sb., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., zákona x. 212/2006 Sb., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., zákona č. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx č. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Sb., zákona x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 350/2011 Xx., zákona x. 351/2011 Sb., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx č. 199/2012 Xx., xxxxxx x. 201/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 234/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 309/2013 Sb., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx č. 140/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., zákona x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Sb., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., zákona x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx č. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx č. 65/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx č. 204/2017 Xx., zákona x. 261/2017 Xx., xxxxxx x. 289/2017 Sb., xxxxxx x. 111/2018 Xx., xxxxxx x. 171/2018 Xx., zákona x. 176/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. a xxxxxx č. 39/2020 Xx., se §59 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 40x x 40x zrušuje.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §7x xxxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 25/2006 Sb., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Xx. a zákona x. 245/2011 Xx., xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx dozoru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx obchodní praktikou. Xxxxx dozoru xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájení xxxxxx nepovolené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx5). Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zavedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxx šířením.".

Poznámka xxx xxxxx x. 33a xx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 87/1995 Sb., x spořitelních x úvěrních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx č. 406/2001 Xx., zákona x. 212/2002 Sb., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 41/2011 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona č. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., zákona x. 333/2014 Sb., xxxxxx x. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxx č. 371/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §25b xx xx xxxxxxxx 4 vkládá nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 48 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinna x xxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele48) xx xxxxxxx vyžádání x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxx48) xxxxx nebo xxxx jedinečný identifikátor xxxx, xxxxx vedla xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx účtu, a xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxx.

48) Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 9 xx označují jako xxxxxxxx 6 až 10.

2. X §25x xxxx. 1 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. VII

V §10 xxxxxx č. 480/2004 Sb., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 160/2007 Xx. x xxxxxx x. 468/2011 Sb., xx odstavec 4 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 6a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x České xxxxxxx xxxxx

Xx. VIII

V §44x xxxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxx x. 258/2016 Xx., xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9h x 9x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx

Xx. IX

V xxxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 160/2007 Xx., xx §5x xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 4 xx 7 xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx x střeliva

Čl. X

X §17 odst. 3 zákona č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., zákona x. 36/2008 Xx., zákona x. 148/2010 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., zákona x. 170/2013 Sb., zákona x. 250/2014 Sb. xxxxxx x. 206/2015 Xx., xx xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 19x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx h) x x).

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 13/2002 Sb., xxxxxx č. 76/2002 Xx., zákona x. 86/2002 Sb., zákona x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona x. 125/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Sb., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., zákona x. 115/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., zákona č. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017, xxxxxx x. 202/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Sb. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §82 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 66 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx y) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

2. X §84 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 69 x 70 xxxxxxx.

3. X §92x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx j).

4. X §92x odst. 3 xxxx. x) xx text "x), x), h), i) xxxx j)" xxxxxxxxx xxxxxx "f), x), x) xxxx x),".

5. X §92x xxxx. 3 písm. b) xx text "f)," xxxxxxxxx xxxxxx "x),".

6. X §92x odst. 3 xxxx. c) xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 120/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2009 Sb., xxxxxx x. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 139/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 264/2014 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Xx. x xxxxxx x. 368/2019 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §48 xxxx. 1 xxxxxxx p) xxx:

"x) xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxx xx x předpisů Evropské xxxx2), xxxxxx xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z těchto xxxxxxxx, xxxxxx povolení x přijetí vedlejších xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxx xxxx materiály 1. xxxx 2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,".

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 25x xx 25x xx xxxxxxx.

3. X §49 odst. 1 xxxxxxx v) xxx:

"x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx Evropské unie2), xxxxxx xxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x právnické osoby x xxxxxx předpisů,".

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 341/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 82/2005 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 348/2005 Xx., zákona x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 304/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 196/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., zákona x. 153/2010 Sb., xxxxxx č. 302/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., zákona č. 406/2012 Sb., xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 79/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2016 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Sb., xxxxxx x. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X §5 se xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xx) xx označují xxxx xxxxxxx t) xx x).

2. X §32 xxxx. 6 xx xxxx "§5 xxxx. t) až x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§5 xxxx. t) xx v)".

3. §59x xx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 x 13 xxxxxxx.

4. V §66 xxxx druhé se xxxxx xx xxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x" a xxxxx "x rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx5x)" xx xxxxxxx.

XXXX ČTRNÁCTÁ

Změna zákona x Státní zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci

Čl. XXX

X §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 146/2002 Sb., x Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 94/2004 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., zákona č. 321/2004 Sb., xxxxxx x. 120/2008 Sb., xxxxxx č. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 138/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx č. 26/2017 Xx., zákona x. 65/2017 Xx. x xxxxxx x. 302/2017 Xx., xx xxxxxxx xx) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx) xx označuje xxxx písmeno xx).

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na vyžádání

Čl. XX

Xxxxx č. 132/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx. a zákona x. 183/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 2 xx písmeno x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) x x).

2. V §6 xxxx. 7 se xxxx "§4 xxxx. 2 písm. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§4 odst. 2 xxxx. d) x x)".

3. §14 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 x 13 xxxxxxx.

XXXX ŠESTNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 238/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.