Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31971R2823 Nařízení Rady (EHS) č. 2823/71 ze dne 20. prosince 1971 o dočasném částečném pozastavení cel společného celního sazebníku pro víno pocházející a dovážené z Maroka, Tuniska nebo Turecka R P
31971R2821 Nařízení Rady (EHS) č. 2821/71 ze dne 20. prosince 1971 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě R P
31971R2358 Nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 ze dne 26. října 1971 o společné organizaci trhu s osivem R P
31971R1696 Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem R P
31971R1592 Nařízení Komise (EHS) č. 1592/71 ze dne 23. července 1971 o zařazení zboží do čísla 64.01 společného celního sazebníku R P
31971R1408 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství R P
31971R1182 Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny R P
31971R0723 Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 723/71 ze dne 30. března 1971, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora R P
31971L0393 Druhá Směrnice Komise ze dne 18. listopadu 1971, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv (71/393/EHS) R P
31971L0348 Směrnice Rady ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přídavných zařízení k průtokoměrům pro kapaliny jiné než voda (71/348/EHS) R P
31971L0320 Směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (71/320/EHS) R P
31971L0319 Směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průtokoměrů pro kapaliny jiné než voda (71/319/EHS) R P
31971L0318 Směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se plynoměrů (71/318/EHS) R P
31971L0316 Směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (71/316/EHS) R P
31971L0304 Směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o odstranění omezení volného pohybu služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce zhotovitelům jednajícím prostřednictvím zastoupení nebo poboček (71/304/EHS) R P
31971L0162 Směrnice Rady ze dne 30. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh (71/162/EHS) R P
31971L0140 Směrnice Rady ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (71/140/EHS) R P
31971L0127 Směrnice Rady ze dne 1. března 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel (71/127/EHS) R P
31971L0118 Směrnice Rady ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem (71/118/EHS) R P