Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0820 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/820 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3307) R P
32022D0820 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/820 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3307) R P
32022D0818 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/818 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3305) (Pouze anglické znění je závazné) R P
32021D1941 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1941 ze dne 9. listopadu 2021 o finančních příspěvcích stran Evropského rozvojového fondu určených pro financování tohoto fondu, včetně stropu na rok 2023, výše příspěvku na rok 2022, první splátky na rok 2022 a orientační a nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2024 a 2025 R P
32021D1019 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1019 ze dne 22. června 2021 o finančních příspěvcích stran Evropského rozvojového fondu určených pro financování tohoto fondu, včetně druhé splátky na rok 2021 R P
32020D2233 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/2233, ze dne 23. prosince 2020 o přidělování prostředků vyplývajících ze zpětných toků v rámci investiční facility AKT z operací prováděných v rámci 9., 10. a 11. Evropského rozvojového fondu R P
32020D0976 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/976 ze dne 6. července 2020 o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu, včetně druhé splátky na rok 2020 R P
32016R0888 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/888 ze dne 6. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) 2015/323 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond, pokud jde o úhradu splátek R P
32015R0323 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond R P
32015R0322 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/322 ze dne 2. března 2015 o provádění 11. Evropského rozvojového fondu R P
32014R0567 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 567/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 215/2008 o finančním nařízení platném pro 10. Evropský rozvojový fond, pokud jde o uplatňování přechodného období mezi 10. Evropským rozvojovým fondem a 11. Evropským rozvojovým fondem, dokud nevstoupí v platnost vnitřní dohoda o 11. Evropském rozvojovém fondu R P
32014R0566 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 566/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 617/2007, pokud jde o uplatňování přechodného období mezi 10. ERF a 11. ERF do vstupu vnitřní dohody o 11. ERF v platnost R P
32011R0370 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 370/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 215/2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond, pokud jde o Evropskou službu pro vnější činnost R P
32008R0215 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 215/2008 ze dne 18. února 2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond R P
32007R0617 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 617/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění 10. Evropského rozvojového fondu podle dohody o partnerství AKT-ES R P
32007R0309 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 309/2007 ze dne 19. března 2007, kterým se mění finanční nařízení ze dne 27. března 2003 pro 9. evropský rozvojový fond R P
31992D0097 Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1991, kterým se přijímají obecné předpisy, obecné podmínky a procesní pravidla pro smírčí a rozhodčí řízení pro zakázky na stavební práce, dodávky a služby financované Evropským rozvojovým fondem (ERF), týkající se jejich použití v zámořských zemích a územích přidružených k Evropskému hospodářskému společenství R P