Animace načítání

Stránka se připravuje...


32022D0818
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/818 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3305) (Pouze anglické znění je závazné)
2022
818
24.05.2022
Rozhodnutí
3
D
Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF) (03.20), Evropský rozvojový fond (ERF) (11.70.20.20)