Animace načítání

Stránka se připravuje...


31992D0097
Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1991, kterým se přijímají obecné předpisy, obecné podmínky a procesní pravidla pro smírčí a rozhodčí řízení pro zakázky na stavební práce, dodávky a služby financované Evropským rozvojovým fondem (ERF), týkající se jejich použití v zámořských zemích a územích přidružených k Evropskému hospodářskému společenství
1992
97
16.12.1991
Rozhodnutí
3
D
Evropský rozvojový fond (ERF) (11.70.20.20), Přidružení zámořských zemí a území (ZZÚ) (11.70.40.10)