Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
194/1960 Sb. Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně R P
193/1960 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru R P
192/1960 Sb. Vyhláška o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu R P
185/1960 Sb. Vyhláška, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům R P
182/1960 Sb. Vyhláška o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat R P
179/1960 Sb. Vyhláška, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova R P
176/1960 Sb. Vyhláška o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel R P
175/1960 Sb. Vyhláška o Evropské úmluvě o silničních značkách R P
174/1960 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou R P
173/1960 Sb. Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně R P
170/1960 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou R P
169/1960 Sb. Vyhláška o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS) R P
164/1960 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P
162/1960 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám R P
161/1960 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů R P
159/1960 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví R P
158/1960 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby R P
153/1960 Sb. Vyhláška, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru R P
148/1960 Sb. Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně R P
147/1960 Sb. Vyhláška o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem R P