Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32009L0055 SMĚRNICE RADY 2009/55/ES ze dne 25. května 2009 o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalé přemístění osobního majetku soukromých osob z členského státu (kodifikované znění) R P
32007L0074 SMĚRNICE RADY 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně R P
32006L0079 SMĚRNICE RADY 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (kodifikované znění) R P
31998L0094 Směrnice Rady 98/94/ES ze dne 14. prosince 1998 kterou se mění směrnice 94/4/ES a prodlužují dočasná odchylná opatření pro Německo a Rakousko R P
31994L0075 Směrnice Rady 94/75/ES ze dne 22. prosince 1994, kterou se mění směrnice 94/4/ES a zavádějí dočasná odchylná opatření pro Rakousko a Německo R P
31994L0004 Směrnice Rady 94/4/ES ze dne 14. února 1994, kterou se mění směrnice 69/169/EHS a 77/388/EHS a zvyšuje úroveň úlev pro cestující ze třetích zemí a limity nezdaněných nákupů při cestování uvnitř Společenství R P
31991L0673 Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1991, kterou se mění směrnice 69/169/EHS, pokud se jedná o prodloužení a změnu odchylek udělených Dánsku a Irsku ve věci osvobození od daní pro cestující (91/673/EHS) R P
31991L0191 Směrnice Rady ze dne 27. března 1991, kterou se mění směrnice 69/169/EHS ve věci osvobození od daní při dovozu v rámci cestovního ruchu uvnitř Společenství a ve věci odchylek poskytnutých Dánskému království a Irsku, pokud se jedná o pravidla pro osvobození od daní zboží dováženého cestujícími (91/191/EHS) R P
31989L0604 Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1989, kterou se mění směrnice 83/183/EHS o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu (89/604/EHS) R P
31989L0220 Směrnice Komise ze dne 7. března 1989, kterou se v důsledku zavedení kombinované nomenklatury mění směrnice Rady 69/169/EHS o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu (89/220/EHS) R P
31988L0664 Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se podeváté mění směrnice 69/169/EHS o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu (88/664/EHS) R P
31985L0576 Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1985, kterou se mění směrnice 78/1035/EHS o osvobození zboží dováženého v malých zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (85/576/EHS) R P
31985L0348 Směrnice Rady ze dne 8. července 1985, kterou se mění směrnice 69/169/EHS o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu (85/348/EHS) R P
31983L0183 Směrnice Rady ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu (83/183/EHS) R P
31983L0182 Směrnice Rady ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které platí v rámci Společenství pro dočasný dovoz některých dopravních prostředků (83/182/EHS) R P
31983L0127 Směrnice Rady ze dne 28. března 1983, kterou se mění směrnice 68/297/EHS o sjednocení předpisů o osvobození dovozu pohonných hmot v palivových nádržích užitkových motorových vozidel od cla, daní a poplatků (83/127/EHS) R P
31982L0443 Směrnice Rady ze dne 29. června 1982, kterou se mění směrnice 69/169/EHS a 77/800/EHS, pokud jde o pravidla pro daně z obratu a spotřební daně uplatňované v rámci mezinárodního cestovního ruchu (82/443/EHS) R P
31981L0933 Směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1981, kterou se mění směrnice 69/169/EHS a 78/1035/EHS ve věci osvobození zboží dováženého v rámci mezinárodního cestovního ruchu a zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (81/933/EHS) R P
31978L1035 Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1978 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (78/1035/EHS) R P
31978L1033 Čtvrtá směrnice Rady ze dne 19. prosince 1978, kterou se mění směrnice 69/169/EHS o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu (78/1033/EHS) R P