Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
137/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 7. března 2001 a 24. května 2001 R P
136/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Angolské republiky o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 7. března 2001 a 19. března 2001 R P
135/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí R P
134/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností R P
133/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech R P
132/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu R P
130/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Implementační dohodě o Programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech R P
129/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě R P
127/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku R P
126/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 28. dubna 1994 R P
125/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání pro provádění Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku R P
124/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku R P
123/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě R P
122/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky R P
121/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech R P
120/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 176/1995 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy R P
118/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností R P
116/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (č. 123) R P
114/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské dohody o ochraně jatečných zvířat (č. 102) R P
113/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Pekingu dne 3. prosince 1999 R P