Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.08.2013.


Nález ÚS ze dne 20.6.2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
238/2013 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI. VII.
238
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Pl. XX 36/11 xxx 20. xxxxxx 2013 x xxxxx složeném x předsedy soudu Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx Balíka, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Vojena Xüxxxxxx, Xxxxx Xxxxäxxxxx, Xxxxx Xxxx, Vladimíra Xxxxx, Xxxxxx Lastovecké, Xxxx Xxxxxx, Jiřího Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Sládečka, Xxxxxx Xxxxxxx x Michaely Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxx xxxxx poslanec Xxx. Bohuslav Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. f), §12 xxxx. n), §13 xxxx. 3 xx 8, §16a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 9 xx 11, §17 odst. 4 xx xxxxxxx "x s označením xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx §13", §32 xxxx. 5 x §44 xxxx. 5 x xxxx. 6 xx xxxxxxx "uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5" zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 270/2008 Sb., xxxxxx č. 59/2009 Sb., xxxxxx č. 298/2011 Sb. a xxxxxx č. 369/2011 Sb., xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. f), §12 xxxx. 1 písm. x), §13 xxxx. 3 xx 8, §16a odst. 1 xxxx. x), xxxx. 9 xx 11, §17 xxxx. 4 xx xxxxxxx "x x xxxxxxxxx variant xxxxxxxxx péče xxxxx §13", §32 xxxx. 5 x §44 xxxx. 2 x xxxx. 3 xx xxxxxxx "xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 270/2008 Sb., xxxxxx č. 59/2009 Sb., xxxxxx č. 298/2011 Sb. x xxxxxx č. 369/2011 Sb., a zákona č. 458/2011 Sb., za xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny a Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx:
I. Xxxxxxxxxx §11 odst. 1 písm. x), §12 písm. n), §13 xxxx. 3 xx 7, §17 xxxx. 4 xx xxxxxxx „x x xxxxxxxxx variant xxxxxxxxx xxxx xxxxx §13" xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a §12 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx provedené zákonem č. 458/2011 Sb., se xxxx xxxx vyhlášení xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.
XX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nálezu ve Xxxxxx zákonů pozbývají xxxxxxxx platnosti xxxxx přílohy xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx „X" označeno, xx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx §13 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxxxx §16a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 48/1997 Xx., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2013.
XX. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 8 zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx §16a xxxx. 9 až 11, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx péči xxxxx xxxxxxxxxx §16a odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §32 xxxx. 5 x §44 xxxx. 5 x xxxx. 6 xx xxxxxxx „uložená xxxxx odstavců 1 xx 5" xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §44 xxxx. 2 x xxxx. 3 xx xxxxxxx „uložená xxxxx xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxx x. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xx novelizaci xxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., xx xxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2013.
Odůvodnění
I.
Vymezení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxx xxx dne 14. prosince 2011 xxxxxxx xxxxx skupiny 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx x záhlaví xxxxxxxxxx (částí) xxxxxxxxxx xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 270/2008 Sb., xxxxxx č. 59/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a xxxxxx č. 369/2011 Sb., xxx jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x lidských xxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx též xxx "zákon o veřejném zdravotním pojištění") xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách daňových x pojistných zákonů, xxxxx xx stane xxxxxxx xx 1.1.2015. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
- xxxxxxxxx zdravotní péči, xxxx. xxxxxxxxx služby, x hlediska úhrady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx základní, xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx náročnější, která xxx xxxxx úhrady xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
- xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poplatek xx poskytování lůžkové xxxx x 60 Xx xx 100 Xx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postihovat poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozporu x čl. 6 odst. 1 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina") xxxxxxxxxxxx právo xx xxxxx, čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x občanům xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xx zdravotní xxxxxxx, čl. 4 odst. 4 Listiny ukládajícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezích xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x smyslu, čl. 1 Xxxxxxx deklarujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, čl. 3 odst. 1 Listiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsah a xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx čl. 12 xxxx. 1 a xxxx. 2 písm. x) x x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, čl. 11 xxxx. 1 a 3 x čl. 13 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, čl. 3 Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, čl. 24 odst. 1 x xxxx. 2 písm. x) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x čl. 25 xxxx. x), x), x) a f) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
3. Xxx xxxxxxx terminologická xxxxx, xxx pojem "xxxxxxxxx xxxx" byl x zákoně x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx", xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx medicíny, xxxxxxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx její xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx velmi xxxxx, x zákoně xxxxx xxxxxxxxx definiční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxx xxxxxx xxxxx vymezena xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxx nákladnost xxxxxxxxx xxxx xxx rozlišování xxxx základní x xxxxxxxxxx náročnější varianty. Xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx léčivých xxxxxxxxx, xxxx zdravotnického xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx pomůcek, xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, doplňkové xxxxxx), xxxx odměny xxxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx momentální xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxxx, nevypovídá xxx o xxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx. Navrhovatelé v xxxx souvislosti xxxxxxxxx xx xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 35/95 xx xxx 10.7.1996 (N 64/5 XxXX 487; 206/1996 Sb.), x němž Xxxxxxx xxxx konstatoval, že "xxxxx občanů na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x na xxxxxxxxx xxxxxxx je vázán xx xxxxxxx požadavek x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx". Tuto xxxxxxx xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx i x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 14/02 xx xxx 4.6.2003 (X 82/30 XxXX 263; 207/2003 Sb.). Xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx "z xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx základní, xxxxxxxx", xxx méně xxxxxxx x méně účinnou, x xx nadstandardní, ,xxxxxx', ale xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Rozdíl xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, jakou zdravotní xxxx xxxx lékař, xxxx. zdravotnické zařízení xxxxxxxxxx, xxx jakou xxxx x obecném xxxxx poskytovat, xxx xxxxxxx pojištěnci měli xxxxxxx xxxxx nárok xx taková xxxxxxxx x xxxxx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěným xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxx xxxxxx, xx tedy xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ,xxxxxxx' úkonů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx pojištěnci xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxx x ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx ochotě či xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx potřebě jejího xxxxxxx. Vytváří xx xxx reálně xxxxx xxxxxxxxxxxxx - pro xx, xx xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náročnější. Navrhovatelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx náročnější variantu, xxxxx xx tom xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx pojištěnci, xxxxx xxxxx základní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označeni xxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx xxx navíc, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx například dlouhou xxxxxx dobou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx budou xxxxxx xxxxxxx xxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx těžko. Zavedení xxxx variant xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx to, xxx si ze xxxxx xxxx doplácel, xx xxxxxxxx principu xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx připomínají, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a důsledků xxxxxxxxxx xxxxxx aplikací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonodárci xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx plenárních xxxxxxx v Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu xxxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx stanovit xxxxx zákonem a xxxxx na xxxxxxx xxxxxx je možno xx xxxxxxx xxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, konkrétně xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xx xxxx stanoví seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx variant xxxxxxxxx xxxx. I v xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní péče x xxxxxxxx xxxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx lze xxx xxxxxxx. Xx 31.3.1997 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx péči xx plnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, mělo xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem financí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 550/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx stanovit xxxxxx péče plně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byla zmocněna xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx svým nálezem xx. zn. Xx. XX 35/95 (č. 206/1996 Sb.) x tím, že "xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úhradu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxxxx úprava vykazuje x xxx, xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dle xxxxxxxxxxxx zcela xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
5. Navrhovatelé xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx poplatky zavedené xxxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, xxxxxxx se x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x argumentací obsaženou x odlišných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 1/08 xx xxx 20.5.2008 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.). Upozorňují xxxx, že se xxxxxxxxxx opakovaného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx regulačních poplatků, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x 60 Kč na 100 Xx. Xxxxxx xxxxxxx o xxxx 2/3, xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx potřebnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 2008 xxxxxxx x xxxxxxx významnému xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx nominálních x reálných mezd. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx ke zdravotní xxxx, xxxxxx když xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navýšen xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx skupinám xxxxxxxxxx, xxxx xxxx děti, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, "xxxxxxxx xxxxx".
x) Oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb
6. Pojišťovnám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ačkoliv xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx zásadně xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatňovat vůči xxx veřejnou xxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx základě x xxxxxxxxx xx xxxx nimi xxxxxxx xxxxxxxx autonomie. Ostatně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx někteří soudci Xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx citovanému xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/08. Xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxx co do xxxx, xxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx pokut xx xxxxxx a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vyjadřují xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxx xx xxxxxxx působit xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx, plnění xxxx ukončení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxx xxxx-xx či xxxx xxxxx xx xxxxx. X případech, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx lhůty (§17 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx "xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx". Xxxxxx tomu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedisponuje.
XX. X)
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
7. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §69 zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxxxxxx xxxxxx - Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx x xxx průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zdravotním pojištěn xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx a vyhlášené. Xxxxxxxxx napadených ustanovení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx soudem.
9. Xxxxxx Xxxxx xx xxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx projednání x xxxxx převažovaly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisku x xxxxxxx souhlasit. To xx xxxx xxxxxxxx x hlasování. Ve xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx projednávání xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zrušení. Xxxxxxx taktéž Xxxxx xxxxxxxxx zcela xx xxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx platností rozhodne.
10. Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x účinností xx 1.1.2013 x §69 xxxx. 2 a 3 zákona x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 404/2012 Sb., xx uplatní jen xxx řízení xxxxxxxx xx 1.1.2013 (xxx xxxxxxx Ústavního xxxxx č. 469/2012 Sb. k xxxxxxx xxxxxx č. 404/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2013).
II. X)
Xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxx
11. Ústavní xxxx xxxxxxxxx xx žádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x předmětné xxxxxxx. Xx snaze xxxxxxxx xxxxxxxxx vyváženost xxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reformy, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vymezených x návrhu. Zavedená xxxxxx základní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx ústavní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bodů xxxxxx: x) garance xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vymezené xxxxxxxxxxxxxx znaky; x) xxxxxxxxx péče xxxx xxx skutečně xxxxxx; x) skutečně xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx; x) xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx varianty x xx informace x ekonomicky náročnější xxxxxxxx včetně xxxxxxx x xxxx; x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náročnější xxxxxxxx xxxxx pojištěnec xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x) ceník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xx xxxxxxx xxxxxxxx; x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volící xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx označena v xxxxxxxxxx xxxxxxxx; i) x bezplatné xxxx xx nestává xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásadně xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx zdravotním pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (má xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, musí odpovídat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx současnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x její účinnosti). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx pacienta xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx x x xxxxxxxx základní. Xxxxxx x případě, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kritéria §13 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx způsoby, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx možných xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx vynakládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nich xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx s poskytnutím xxxxxx péče xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, délka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, léky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atd.). Xxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx jediným způsobem, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, že lékař xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx stane xxxxxxxxx xxxxxxxx, x teprve xxxxxxxx xxxx zkoumat, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neexistují xxxxxxxx ekonomicky náročnější x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxx aplikace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx byla xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxx, xxx xx xxxxxxxxxx, ale současně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Listinou. Xxxxxxx x xxxxx xxxx x hospodárnost hrazené xxxx, kdy xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x hospodárnost reflektuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx způsob x xxxx zákonné xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 411/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 134/1998 Sb., kterou xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx hodnotami, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variantou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxx xxxx naplňuje xxxx xxxxxxxxxxx preference (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx apod.). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx s tou, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx. xx. Xx. XX 35/95 (č. 206/1996 Sb.), resp. x tvrzením, xx xxxxxxxx xxxxxx rysy. Xxxx xx vymezení xxxx xxxxxxx, x xx jak co xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx terapeutický xxxxxx), xxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx x hospodámým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), stanoveno přímo xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx Zdravotní xxx. Xxxxx xxx x navýšení regulačního xxxxxxxx, rozhodně nevytváří xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxx zaplacen xxx či xxxxxxx. Xxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjistilo, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx 1.1.2008 xxxxxxxx, xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx splnil xxxxxxxxx xxxx regulačního xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Úroveň xxxxxxx vychází z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx přepočtených xxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx na potraviny x xxxxxx, tabák, xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pohonné xxxxx a oleje, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jídelny), xxxxx x xxxx 2010 xxxxxx 99,74 Xx. Xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxxxx nesouhlasí xxx x xxx, xx xx odporovalo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Poukazuje xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x případě xxxxx x veřejnoprávních xxxxxxxxx je běžné, xx kromě veřejnoprávních xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx se xxxxxxxxxx smíšené xxxxxx xxxxxxxx institucí a x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva xx vyjádřil opakovaně x Ústavní xxxx [Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx. xx. II. XX 75/93 xx xxx 25.11.1993 (X 3/2 XxXX 201) x xx. xx. X. XX 41/98 xx xxx 1.12.1998 (X 147/12 SbNU 363)]. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx vymezeny xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xx postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx řád x jejich xxxxxxxxxx xx přezkoumatelné xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx úprava xxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zákona xxxxxx, x xxxxx uzavírá xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Dosavadní právní xxxxxx xxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx, ale i xxxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx i pojištěnců. Xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx praxi, xxx xxxxxx xxxx uložena x pouhých 93 xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx x 41 xxxxxxxxx, a to x celkové xxxx 587&xxxx;500 Xx.
13. Svaz xxxxxxxxxxx pojišťoven Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatelů xxxxxx xxxxxx. Rozdělení xxxxxxxxx péče nemůže xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účinku xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vítá. Právní xxxxxx naopak xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ty, xxxxx xx nemohli xxxxxxx zaplatit xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx dnes xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nutno xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx stranu xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xx položku xx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx tak xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx zátěže. Xxxxx xx xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx, xxxx se xxx Xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dva xxxxx, xx sobě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx pojišťovnou a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx jedné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxx xxxxx veřejnoprávní, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 1/08 dospěl k xxxxxx, že xx xx xxxx zákonodárce, xxxxx xxxxxxx vybaví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nadstandardu xx xxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x krokem xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x péči. Xxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx. X xxxx xxxxx, že xxxx-xx xxx konkrétního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ekonomicky náročnější xxxxxxxx jedinou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, bude xxx xxx variantou xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x účinnosti xxxxx, xxxxx xxxxx požaduje xxxxxx terapeutický xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx využíván systém xxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx stejně účinných xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx ten xxxxxxxxxxx), xxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx označuje xx výkony, které xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nadužívání xxxx. Xxxxxx navýšen xxxx nutné x xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx být jistě xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zátěží, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx limit xx (ostatní) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Konečně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx způsob, xxx vynutit xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
15. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dva xxxxxxx. Zaprvé je xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů stejného xxxxxxxxxxxxxx účinku xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx variantě a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx samo x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx z §13 xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním pojištění xxxxxxxx, že ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich provedení, xxxx-xx být v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx může xxx xxxxxx a za xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za situace, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ekonomickými xxxxxxxx a kdy x v okolních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx občany xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokrývá jen xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx. Navíc xxxx xx kalkuluje xxx x rozdílem xxxx komfortnějším x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx si xxxxxx xxxxxx výkony či xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, xxxx způsob výběru xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx varianty xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ten xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úřednickém postupu - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx praxe je xxxxxx, že Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx seznam zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx náročnější xxxxxxxx). X poplatku xx xxxxxxxxxxx lůžkové péče xx Česká xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx skutečnosti x xxxxxx xx hotelové xxxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hradit x x domácím xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx ložního xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx nenamítá, xxxxxxxx podle xx xxxxxx xxxxxxxx nákladům, x xxxxx xx xxxxx roky došlo. Xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx x smluvní partnery xxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyloučené. X xxxxxx rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx kritizované xxxxxxx xxxxxxxx pojišťoven x xxxxxxxxxxxxxx zařízení x upozorňuje xx xxxxxxx ještě xxxxxxxxx, xxx xx ten xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx pokřivená x xxxxxxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; o xxxx x nebytí xxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx preference xxxxxxxx.
16. Xxxx pacientů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rozdělení xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nutno xxx pacienta udělat x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pracujících xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx všechna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx budou xxxxxxxxx zákonem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Počet xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxx jen x xx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Naopak xx rozšířil xxxxxxx xxxxx xx kontrolní xxxxxxxxx, z xxxxx xx učinili xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významný xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx argumentaci xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx nesmyslně xxxxxx, skutečnou xxxxxxxx xxxxxx zavedení xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx spojena xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x hospitalizaci xx proto xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobyt x xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx obtížněji xxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx možnostech, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostí xxx xx minimální. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx jediným xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x nastavenou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx činí neakceptovatelnou. Xx xxxxxxxxx příkladu Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx osoby může xxx platba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejm. poplatku xx hospitalizaci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
xX. X)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
17. Xxxxxxx xxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx k otázce xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx spoluúčasti pacientů, xxx xx řešena xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx historické xxxxxxxxxxx, xxx xxx relevantních xxxxxx.
18. Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon x. 576/2004 X. z., x zdravotní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx "súbor pracovných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx liekov, xxxxxxxxxxxxxx xxxôxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cieľom xxxxxxxxxx xxxxxx fyzickej xxxxx (ďalej xxx ,xxxxx'), zvýšenia kvality xxx života x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; zdravotná xxxxxxxxxxxxx xxxŕxx xxxxxxxxx, dispenzarizáciu, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, biomedicínsky xxxxxx, ošetrovateľskú xxxxxxxxxxxxx x pôrodnú xxxxxxxxxx." Xxxxxxxx stanoví zásadu xxxxxxx xxxxxxxxx, dle xxxxx "Právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rovnako xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sa xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xôxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx viery, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx iného zmýšľania, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sociálneho xôxxxx, xxxxxxxxxxx postihnutia, veku, xxxxxxx, rodu xxxxx xxxxx postavenia." Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 577/2004 Z. z., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, doplněný xxxxxxxxx xxxxx x. 722/2004 Z. z., x výši xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxx x. 777/2004 X. z., xxxxxx se vydává Xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
19. X xxxxxx přímých xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 38/03 xx xxx 17. xxxxxx 2004 (x. 396/2004 Z. x.), xxxxxxx v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx časti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx starostlivosti poskytovanej xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ako aj xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovanou xx xxxxxxx zdravotného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", vyjádřil Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxxxxxxx Ústavy x čl. 31 xxxxx Listiny xxxxxxxxxx právní xxxx, xx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxľx xx. 40 Xxxxxx má svoj ,xxxxxx', xx. xx xxx xxxxxx sa xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
20. V Xxxxxxxx - xxxxx xxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění (asi 80 % rakouského xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx sociálním pojištění, xxxxx xxxxxxxxx skupiny, xxxx např. xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx výdělečně xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nadstandardní xxxxxxxxxxxx) x jiné struktuře xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxx x daňových xxxxxx x přes xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxx) - dělí xxxx x hlediska xxxxx tak, xx x každé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" (xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxx). Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx nemocnici xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx", která xx určena xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, xxx si xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx za sebe xxxx svého rodinného xxxxxxxxxxx [viz xxxx. §32 zákona o xxxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx (Wiener Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1987 - Xx. XXX)]. Xxxxxxxx xx xxxx (poplatky/příspěvky xx xxxx, xxx. "Xxxxxxxxxüxxxx") xx všeobecné xxxxx xxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx veškeré xxxxxx nemocnice (od xxxx 1997 xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx provedených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výkonech). Xx xxxxx za xxxx xxxxxx zahrnuty xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nemocnice x x xx, xxxxxxxxx zubních náhrad - pokud xxxxxx xxxxxxx x léčbou xxxxxxxxxxxx v nemocnici, xxxxxxxxx ortopedických pomocných xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxx) - xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx podporu, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx [xxx §44 odst. 4 zákona o xxxxxxxxxxx pro zemi Xxxxx (Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 - Xx. XXX)]. Xxxxxx platí xxx doplňkové xxxxxx, xxx nejsou spojeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx s léčebnými xxxxxx) a jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. "Xxxxxxxxxüxxxx") x xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx. x poplatek xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx (tzv. "Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", který xxx xxxxxx x xxxx 2003 xxxxxx, xxxxxxx xxxxx občanů xxxx xx xxxxxxxx osvobozeno), xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, zubní xxxxxxx, pokud nejsou xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x nemocnici, xxxxxxxxxxx pomůcky xxxx. Xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx tzv. xxxxxxx (lékařský) xxxxxxx [xxxx. §45x xxxxxx x nemocnicích pro xxxx Xxxxx (Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1987 - Xx. XXX)]. Xxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx například za xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jedná se xxxx x výkon x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxxxxxx xxxxxx pak xxxxxxx xxxx smluvního honoráře (xx xxxx xxx 40 %). Xxxxxxxxx xxxx vybírá tzv. "xxxxxxxxx na xxxxxxx". Xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx výjimky, xx. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx mají xxxxx xxxxxxxx (s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx - např. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 900 €). Xxxxxx za xxxx a xxxx. xxxxxxxx poplatky xxxx xxxxxxxxxx x zemské xxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatky poslední xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx být vyúčtovány xxxxxxx úroky x xxxxxxxx - počítá xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx propuštění x xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxx na xxxxxxxx zaplacení, teprve xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx týdnů xx xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oblastní xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx obyvatel xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx vyžaduje x xxxxxxx lékařů, xxxxxxxxxxx xxxxxx, terapeutů, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx prostředky (xxxxxxxxx zubní xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx xxx x plné xxxx.
21. X Xxxxxx (xxx XXXXXXXXX XXX XXXXXX-XXXX XXXXXX IN XXXXXX, dokument OECD x. XX03321394 z 10.5.2012) xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx základě všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zdravotní xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx standardní a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx základní xxxx, bez xxxxxx xx vlastnické postavení xxxxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Polsko xxxxxx xx systém xxxxxxxxx péče 7,4 % XXX. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ze 42 % x xxxx 2000 na 82 % x roce 2009 x xxxxxxx xx celkové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxx XXXX, xxxxx xxxx xxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx samostatně, xxxxxxx neexistuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxxxxxx x xxxxxxx zavést xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxx fond zdraví (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úkolem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je zajištěno xxxxx zacházení. XXX xx xxxx odpovědný xx xxxxxxxxxxx potřeb x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařských služeb. Xxxxx smluvních xxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, předpisy xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx. Od roku 2008 xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčebné postupy. X xxxx 2009 xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx zmíněn xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx je rozsáhlý xxxxxx lékařských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx proti chřipce, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx-xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx základní péče xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za péči xxxxxxxxxxx xx poplatek xx xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxx x nemocnici xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
22. Xx Xxxxxxxx republice Xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx rozdělení xxxx xxx "xxxxxxxxx" xx "xxxxxxxxxxx" xxxx, použitých xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx v této xxxxxxxxxx otázce xxxxxxxx xxxxxxx Spolkové ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (Bundesministerium xüx Xxxxxxxxxx). X obdržené xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx za poskytnutou xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx systému XXX x xxxxxxxxxxx plateb. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx nutných x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxx x xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx nemocničního xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx indikace, xxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxx. Nemocnice xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx - výkony, xxx xxxx xxxx xxxxxx než výkony xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx si xxxx xxxx vyžádat, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zařízení (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx), x xxxx xx xxxx xxx zdravotní xxxxxxxx xxxxx; dohoda x xxxxx lékaře xx xxxxxxxx na xxxxxxx lékaře xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx uhradit x xxxxxxxx xxxxxx nemocničního xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx částky xx snižují x 25 % odpovídajících xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx lékařské xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx. Jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx §2 xxxx xxxxx sociálního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Sozialgesetzbuch X - Gesetzliche Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx "XXX V"), xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§12 XXX X), přičemž xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx péče musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lékařského poznání x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§2 XXX V xx xxxx). Xxxx spoluúčasti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx než všeobecných xxxxxxxxxxxx výkonů xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx, jaký xxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xx x Xxxxxxx pestrá xxxxxxx, si sjedná. Xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx - Xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx, ten xx xxxxxxxx xx výši 10 € za xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx však xxxxxxx xx dobu 28 xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce - xxx §61 SGB X. Dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx apod. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx maximální xxxxxx xxx vybírané xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x režimu Xxxxx IV xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx specialisty, xxxxxxxxxx (xxx. Xxxxxxxxxüxx), xxxxx byl xxxxxxxx xx xxxx 10 € xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx spolkovým xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 31.12.2012. Xxx zajímavost je xxxxx uvést xx, xx Spolkový xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, XXX) x xxxx 2009 xxxxxx x závěru, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxx xx xxx 25.6.2009 xx. xx. B 3 XX 3/08 X).
23. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx materiál xx dne: 6.11.2012, xxxxx: Xxxx Xxxx, xxxxxxxx xx xxxx://xxxxxxxxx.x15.xx/xx-xxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxx-100-xx-xxx-xx-xx-x-xxxxxxxxx-xxxxxx ) xxxx xxxxxxx, xx x Evropě xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pohybuje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx - Xxxxxxxx spoluúčast xxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 14,71 € xx xxx. Dále xx potřeba xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatek xx xxxx 42 €.
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx za xxxxx xxx hospitalizace 2 % x xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx měsíční xxxx 270 XXX (138 €). Xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx 2,76 € xx xxx.
Xxxxxxxx - Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických zařízení. Xxxxxxx xxxx xxxx 1,60 € denně.
Francie - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 18 € xx xxx (13,50 € x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxx - Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dle xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 9 XXX (14 €).
Lucembursko - Hospitalizační xxxxxxxx xxxx 19,62 € xx xxx.
Xxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx zdravotním pojištěním xxxx 10 € xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx - Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dle xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx. Pohybuje xx xxxxx 10 € xx den xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx - Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx 80 XXX (8,94 €) xxxxx.
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příspěvek xx xxxxxxx x xxxxxxxxx 15 XXX (12 €) xxxxx.
XX. D)
Replika x vyjádřením x xxxxxxxxxxx
24. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx repliku, x níž xxxxxxxxxx xxxxxxx s jednotlivými xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx zcela xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xx vyjádření xxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxx chybí meze xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx péče xxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ministerské xxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určovat, xxxxx xxxx xxxxxx účinek xx, a která xxx nikoliv. Předestřená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx napadené xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxx hrazena x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx, zda xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Taktéž xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyplývá, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tak vyhláškou, xx xxxxx být xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx medicínského hlediska, xxx spíše x xxxxxxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx praxi, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx pojištěnec xxxxx sám, je xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanovena xxxxx xxxxxxx. Je-li x případě xxxxxxxx xxxxxxxx jediným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx domácností x xxxx 2010, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx poplatku, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx zemi xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácností. Stran xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxx správy, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezí xxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x výši x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, neadekvátní xxxxxxxxx xxxxxxx limitu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx nemá xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Listinou. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxx realizovat x xxxxx xxxxxx posledních xxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx hrazené péče xxxx. Xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx navýšen regulačního xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx na receptu, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx praktický xxxxxx. Podstatné xxx xx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx žádným xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxx 18 xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesouhlasí s xxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx x části týkající xx xxxxxxx péče xxxxxx xxxx účelový x xxxxxxxxx, a x tím, že xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx trvají xx tom, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx neoznačuje, činí xxx až xxxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxxxxxx xx deficit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx za poskytování xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxx 60 Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx kýženému xxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx premisou, xx xxxxxxxxxx si xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prodlužují, xxxxx xxxx naopak poplatek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 979), xxxxx by zrušil xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx do 18 xxx xxxx. Xxxxx s xxx xxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx tento xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x té části, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x názorem, xx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx terapeutickém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení některých xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. X intencích čl. 31 Xxxxxxx totiž xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx komfortnějšího xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx proti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jen xxx xx, co xx xxxxx xxxxxxx xx xx připlatit, nikoliv xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ministra, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx, a xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx navýšení xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx roky xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Národní xxxx osob se xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
XXX.
Xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení
A) Xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx variantě a xxxxxxxxxx náročnější variantě
25. Xxxxxxxxxx:
§11 xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §13,
§12 xxxx. x): Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytovateli, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rozdíl xxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx §13.
§13 xxxx. 3 xx 7:
(3) Xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, hradí se xxxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx, který je x xxxxxxx x xxxxxxx x hospodárným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx varianta"). Xxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx účelného x xxxxxxxxxxxx vynakládání zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xx xx zdravotního pojištění xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx pro úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx variantě.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lze považovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx takto xxxxxxxx x prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variantu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, tak x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x ekonomicky xxxxxxxxxx variantě, xxxxxx xxxxxxx xxxx cenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem x xxxxxxxx x xxxxxx poskytovatele, a xxxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a jde x neodkladné xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx. Xxxxx ekonomicky náročnějších xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být poskytovatelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přístupném xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx bylo xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxxxxx náročnější xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx případě je xxxxxxxx záznamu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výši rozdílu xxxx cenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx pojištěnec s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nemůže xxxxxx podepsat, stvrdí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx podpisem xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx svědek. X xxxxxxx xx uvede xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x zdravotní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx upřednostňovat xxxxxxxxxx, xxxxx xx zvolí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variantu.
§17 xxxx. 4: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Seznam zdravotních xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §13.
X) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x 60 Kč xx 100 Xx/xxx
26. Xxxxxxxxxx §16a xxxx. 1 xxxx. f):
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx jeho xxxxxxx zástupce, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovateli, xxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx (... )
f) 100 Xx xx xxxxx xxx, ve xxxxxx xx poskytována xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxx, ve kterém xxx xxxxxxxxxx přijat x xxxxxxxxxxx takové xxxx, x den, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx takové péče xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx den; xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx dítěte, xx-xx xxxxx §25 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxx xxxxxx dotčeny.
X) Oprávnění zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
27. Xxxxxxxxxx:
§32 xxxx. 5: Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxx xx xx výše 1 000 000 Xx. Xxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx nichž x porušení xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx x porušení xxxx nesplnění povinnosti xxxxx. Pokuta xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.
§44 odst. 5: Xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovené pro xxxxxxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč; xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpovědní xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.
§44 xxxx. 6: Pokuta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xx příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.
§13 odst. 8: Za opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xx 7 příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uloží poskytovateli xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxx xxxxxx xxxx pokuty xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokutu xxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, kdy příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistila xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx. Pokuta xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx uplatnění výpovědní xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2. Poskytovatel xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§16a xxxx. 9 xx 11:
(9) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud nejde x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxx xxxxx uložit x xxxxxxxxx. Xxx ukládání xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, za nichž x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu lze xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx x xxxxxxxx xxxx nesplnění povinnosti xxxxx. Pokuta xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poplatkům xxxxxxxxxxx. Xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 50&xxxx;000 Xx.
(11) Xxxxxxxxx udělení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle odstavců 9 x 10 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 2.
XX.
Xxxxxxxx xxxxxxx legitimace navrhovatele
28. Xxxxx xx xxxxxxx označených xxxxxxxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx skupinou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x tedy x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §64 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx legitimace na xxxxxx navrhovatele.
X.
Ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu
29. Xxxxxxx xxxx xx x souladu x xxxxxxxxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx zákonů nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx předpis xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vtěleno xxxxxxx č. 298/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x zákonem č. 369/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony; ten xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx (později xxxxxxxxxxx pod č. 298/2011 Sb.) xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předložila Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx 13.4.2011 (xxxxxxxx xxxx 325). Xxxxxxxxx x. 592 xxx 21.6.2011 xxxxx komora návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx 105 xxxxxxxx ze 180 xxxxxxxxxx, proti xxxxxx xxxxxxxxx 73 poslanců.
31. Senát xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxx 30.6.2011) xxxxxxxxx xxx 21.7.2011 x x xxxxxxxx x. 281 xx xxxxxxx 48 xx 75 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx. Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxx zamítnutý xxxxx xxxxxx projednala xxx 6.9.2011 (usnesení x. 668) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 103 poslanců xx 177 xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx 68 xxxxxxxx. Prezidentu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx 15.9.2011 a xxx 29.9.2011 jej xxxxxxxx.
32. Xxxxxxx xxxx konstatuje, že x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxx, xxxxx předepsaným xxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxx přezkum
33. Po xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx procedury xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx zabývat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx koncipováno x témže duchu xxxx návrh, xxxxxxxx xx tedy zabývá xxxxxxxxxx nejprve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx náročnější, xxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven sankcionovat xx vymezená jednání xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.
A) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
34. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx jednak xx xxxxxxx jejího xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx (xx xxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx její xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx námitek xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx si xx xx pacient xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxx žádoucí xx v xxxxxxx xxxxxxx odrazit xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx (xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxxx účinek) xxx kritéria jejího xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
35. Xxxxxxxxx xx pro to xxxxx čl. 31 Xxxxxxx. Xxx zaručuje xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Občané mají xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na zdravotní xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon. Xxx x xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx Listiny xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez dalšího xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a pomůcky x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx možnost vydělit xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojištění, přesněji xxxxxx xxxxx.
36. Xxxxx čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu závazná xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Obsahem xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx již opakovaně xxxxxxx. Podstatná xxxx x tomto směru xxx xxxx xxxxxxxxxx: xxxxx xx. zn. Xx. XX 35/95 (č. 206/1996 Sb.; N 64/5 XxXX 487), xxxxx xx. zn. Pl. XX 14/02 (č. 207/2003 Sb.; X 82/30 XxXX 263) x xxxxx xx. xx. Xx. XX 1/08 (č. 251/2008 Sb.; X 91/49 XxXX 273). Xxxxxxx xxxx xx x xxxx krom xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx souvislostem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx musel x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxx.
37. Xxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx péče na xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x veřejného pojištění, x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx či úplně xxxxxxxx xxxxxxxxx, Ústavní xxxx připustil již x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 35/95, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vymezujících xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovících xxxxxxxxx xxxxx této xxxx. X odůvodněn xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx napadeného xxxxxx - x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv se xxxxxxxxxx xx podstatu xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx: "Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na zdravotní xxxxxxx mají xxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx blíže xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx podmínky mohou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx poskytování xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Listiny, x tedy i xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxx vymezení xxxxxxx xxxx poskytované zdravotní xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisům. Xxx by xx xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx." Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx sp. xx. Pl. XX 14/02, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotnickým zařízením x zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pojištěnců xxxxxxxxxx úhradu xx xxxx xxxxxx související x poskytnutou péčí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, když konstatoval: "Xx xxxxx xxxxxx xxxx současně xxxxxxx, xx xxx nebrání xxx tomu, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx přímá úhrada xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx"; s xxxxx interpretací xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx rovněž xx většinovém xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/08 (xxx 125), xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx ... formalistické lpění xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx". Xxxxxx Jiří Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. ... Xxxxxxx xx možné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx lékařské xxxx jsou z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx, stejně xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely. Xxxxxxxx ale xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx xx bylo xxxxx hradit xxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx. Xxxxxxxx, xx xxxx přinejmenším xx xxxx 1995 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx péči xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx let xx xxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 35/93 xxxxxxx možnosti této xxxxxxx xxxxxx tak, xx podmíněnost tohoto xxxxx zákonem xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela. Xxxxx může stanovit, xx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx není." X xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx i xxxxxx Xxxxx Güttler. Xxxxxx xxxxxx služeb xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx odlišném xxxxxxxxxx také soudce Xxxxx Holländer: "Xxxxxx xx lze xx xxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx představit xxxxxx xxxxxx xxxxxx (x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxxx bezprostřední xxxxxxxx xxxxxxxxx péče."
38. Listina xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx právech, xxxxx jsou xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx přímo x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx, které obsahují xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx. právo na xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobní xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, nepromlčitelná x xxxxxxxxxxxx (čl. 1 Xxxxxxx). Xxxxxx meze xxxxx být upraveny xx podmínek xxxxxxxxxxx Listinou a xxxxx xxxxxxx (čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx).
39. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx čtvrté xxxx "Xxxxxxxxxxx, sociální a xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xx xxx realizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx faktorů; xxxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx xx tento xxxx výslovně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xx xxxxxxxxx pomůcky je xx xxxxxx na xxxxxx veřejného pojištění, x xx xxxx xxxxxxxxx úhradou pojistných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx spojené xxxx xxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxx xxxxx xxx xxxxx čl. 4 odst. 1 Xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích x xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx.
40. Xxxxxx naplnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx péči a xxxxxxxxx pomůcky, xxxxx xxxxx skutečně účinné x xxxxx odpovídat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxx řadě xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx známým xx, xx - x xxxx to xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx svázaného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxx zodpovědný xx xxxxxxxxx rezortu proto xxxxxxx xxxxx cesty, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx prostředky. Zvyšování xxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxx je jednou x xxxx.
41. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx tím, že xxxxxxxxxxx xx čl. 31 Xxxxxxx výslovně zavedl xxxxxxxxxxx. Pojem "bezplatnost" x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Listiny, upravující xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxxx práva, xxx Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx. zn. Xx. XX 35/93 (č. 49/1994 Sb.; X 7/1 XxXX 51) xx xxxxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx článku I xxxxxx x. 190/1993 Sb., xxxx xxxx novelizováno xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx x §4 odst. 1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.", nahrazovala xxxxx "Xx xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, mají xxxxxx xxxxx xx bezplatné xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.". Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx", přičemž xxxx hlavní xxxxx xxxxx, že x xxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxx uvedeného v čl. 33 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx. práva xx bezplatné vzdělání x základních x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx to, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práv x svobod by xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx vzdělání. V xx xx navazujícím xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 25/94 xx xxx 13.6.1995 (X 31/3 XxXX 233; 165/1995 Sb.) xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxx č. 15/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, učebních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém se xxxxx xxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx školní xxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxx x tom, xx stát xxxxxx xxxxxxx náklady, které xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xx vzdělání xxxxxxxx. Xxxx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx části xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx v xxxxxx xxxxxxx nezpochybňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx vymezil xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx tak, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Listině zákonem xxxxxxxxx, že zákonem xxx bezplatnost vyloučit xxxxx. Zákon xxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx není.
42. X xxxxxxx Ústavního xxxxx xx podstatné, xxx obsah čl. 31 Xxxxxxx nebyl zákonem xxxxxxxx vyprazdňován. V xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plně xxxxx xxxxxxxx, plnohodnotná x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Jak bylo xxxxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 14/02: "x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx dělit xx xxxxxxx základní, ,levnější', xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx, ,xxxxxx', ale xxxxxxxxx x účinnější. Rozdíl xxxx standardní a xxxxxxxxxxxxx péčí xxxxx xxxxxxxx x rozdílech xx vhodnosti x xxxxxxxxx léčby. Xxxxx xxxxxxxxxx, jakou xxxxxxxxx xxxx může xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx poskytovat, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx měrou xxxxx xx taková ošetření x xxxxx, jež xxxxxxxxxx objektivně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx tedy xxxxxxxx nikoli xx xxxxxxx ,lepších' xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx zlepšování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx". Je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx takové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákon x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 vymezuje xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx varianty xxxx xxx, xx x) odpovídají xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx splňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxx s xxxxxxx xx individuální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a zdraví xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxx x tak xxxx hrazena x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: bude xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxx xxxxxxx s tím, xx xx xxxx xxxx uhrazen xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx variantě, ale xxxxxxxx, s ohledem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx ekonomicky náročnější. Xx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x použití xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx léčebného xxxxxxx. Xxxxx se ošetřující xxxxx xxxxxxxx doporučit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx za xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxx přehlížet, xx xxxxxxx xx slabší xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebného xxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kde xxx x xxxxxxx podstatnější. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x přidruženými chorobami, x xxxxxxx xx xxxxxxxx varianta výkonu xxxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxxxx, eventuálně ohrožení xxxxxx, x xxxxx xx u xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta vhodnější xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
43. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazených x prostředků veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxxx pojištění plně xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pořádkem. Xxxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxxx x xxxx problematice xxxxxxxxxx x xxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx shora xxxxxxxx xxxxx Ústavního soudu Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 38/03 (x. 396/2004 X. z.), podle xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 40 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxxxxxxx Xxxxxx a čl. 31 xxxxx Listiny) má xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx bezplatně.
44. Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx dle čl. 31 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx až příslušným xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxx (x jeho xxxxxx) xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx (čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx). Xx xxxxxx xxxxxx xx musí být xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx sp. xx. Xx. XX 35/95 xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: "Xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx pomůcky xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx tedy xxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxxx pouze xxxxxxx, xx zcela nezbytné, xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx legislativním režimem. Xxxx než xxxxxxx xxxxxx xx byla xxxxxxxxx Listiny, x xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úhradu xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx než zákonným xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxx xxxxxxx základních práv x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Co do xxxxxxxx xx stejně xxxxxxxx x v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 14/02: "Xx-xx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx podobně, xxxx xx xxxx xx vyspělých xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx." Xxx xxxxx xxxxxxx je tento xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsah x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx zůstalo xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45. Exekutivě je x podmínkách moderního (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost. Xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx moci, xxxx mít vždy xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx čl. 79 odst. 3 Ústavy xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx a xxxxxx, jsou-li k xxxx xxxxxxx zmocněny, xxxxxxx xxxxxx předpisy. X xxxxxx xx. xx. Pl. ÚS 45/2000 ze xxx 14.2.2001 (X 30/21 XxXX 261; 96/2001 Sb.) Xxxxxxx xxxx uvedl: "Xxx xxxx shrnout, xx xxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: (a) xxxxxxxx xxxx xxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (x) xxxxxxxx xxxxxx zasahovat xx věcí xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx) a (x) xxxx xxx xxxxxx vůle xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 23/02 ze xxx 30.6.2004 (X 89/33 SbNU 353; 476/2004 Sb.), xxx uvedl, xx "pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxx operativněji xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zmocnil výkonné xxxxxx x vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx ovšem musí xxx výslovné a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx provádí, musí xxxx xxx vydán xx xxxx základě x x xxxx xxxxxx. Pokud však Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x blanketně xxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxx, co xx xxxxx, xxxx xxxx práva a xxxxxxxxxx osob nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx x principy xxxxx moci, stanovené xx. v čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx dělby xxxx x xxxxxxx xxxx x vzájemných xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x systému xxxxx xxxx zásadně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxx ji xx xxxxxx xxxxx (...). Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu nemusí xxx každá xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxxx, xxx jakákoliv xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, by ,xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx normy xx xxxxxxxx určitých práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx' (xxxx. xxxxx č. 410/2001 Sb.). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, které xxxx bud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyplývají xx smyslu a xxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prováděcí předpis xxxxxxxxxxxxx problematiku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rysech xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx mimo xxxxx." X xxxxxx sp. xx. Pl. XX 3/2000 xx dne 21.6.2000 (X 93/18 XxXX 287; 231/2000 Sb.) xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, což znamená, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx.
46. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx realizaci (xxxx. xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezení) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XX Listiny xx Ústavní xxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxx. Xx výše xxxxxxxx xxxxxx xx. zn. Xx. XX 45/2000 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx), xxxxx "nepůsobí xxxx xxxxxxxxxxxxx x lze xx ho dovolávat xxx x xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx limity takového xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx." Xxxxx xxxxxxxxxx nařízení xxxxx přitom obsahovalo xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx prioritu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soulad xx xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxx celku, xxx nucen xxxxxxxxxxx, xx gramatický, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výklad, x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupu, nenasvědčuje xxxx, že by xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. omezit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemůže xxxxxx úpravy vztahů xxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxx, x xxx vlastně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tím spíše xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx úpravu přisvojit xxxx, s odvoláním xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx. Napadené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, že xxxx vytvořené xxxxxxxxxxxx xxx legislativní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx legislativní xxxxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxxxxxx vůbec. X xxxxxx sp. zn. Xx. XX 5/01 xx xxx 16.10.2001 (X 149/24 XxXX 79; 410/2001 Sb.) Xxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxx č. 445/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx 2001 xx 2005, xxxxxxxxx (xx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení) xx ústavně xxxxxxxxx, xxxxx toliko na xxxxxxx výslovného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. "Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx požadoval xxxxxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxx xxxxx x výhradně xxxxxxx, by zjevně xxxx k absurdním xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx smyslu xxxxxxxxxx (a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) normotvorby, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx určitých práv x povinností adresátů xxxxx." Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxx nařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v základních xxxxxx xxx samotným xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (čl. 4 xxxx. 2 Listiny) x povinnosti x xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx "xx základě zákona x x xxxx xxxxxx" (čl. 4 odst. 1 Xxxxxxx). V xxxxxx sp. xx. Xx. XX 23/02 (xxx výše) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zrušení xxxx xxxxxxxx, zaváděl xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojem "xxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxx xxxxx nevymezoval, x xxxx ustanovení xxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx. Práva a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxx institut xxxxx xxxx stát xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. x xxxxxxx s čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx delegaci normotvorby xx orgán xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mezí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx normou. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v rozporu x xxxxx xxxxxxx Ústavy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx meze, xx sám xxxxx xxxxxxxxxxx. Nejednalo xx xxxx x provedení xxxxxx, xxx o xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx smluvní rodiny xxxxx přesně xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx měla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámec pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx zákon se x xxxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rodiny x zákoně xxxx xxxxxxxx. Stejně xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxx ("xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx byla tak xxxxxx, xx vylučovala xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
47. Těžiště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x §13 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. V xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxxxx (které xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx) xx xxxxxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního pojištění; xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zdravotní stav xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx x) xxxxxxxxxx zdravotnímu stavu xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx má být xxxxxx poskytnutím dosaženo, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lékařské xxxx, c) existují xxxxxx o jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X odstavci 2 (xxxxxx nyní nenapadeném) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, diagnostická, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pojištěnců xxx.), xxxxx jsou ve xxxxxxxxxx rozsahu x xx stanovených podmínek x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Rozlišení xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx odstavcích 3 x 4 xxxxxxxxxx xxx, xx lze-li xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx více xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx, xx všechny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účinek, xxxxx xx, která xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vynakládáním xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxx jako "základní xxxxxxxx". Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx vynakládání zdrojů xxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx variantě. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx; dle §17 xxxx. 4 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx výkonů s xxxxxxxx hodnotami x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variantu xxxxx označit zdravotní xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jedním xxxxxxxx.
48. Je xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx zákonodárce xxxxxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx předkladatele xxxxxx xxxxxxx prvý odstavec §13 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx standard xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x varianta xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pacienta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xx xxx xxxx xxxxxx stane xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx příslušný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx terapeutickým účinkem. Xxxx to xxxxxx xxxx, xxxxx pro xxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxx xxxxxxx pohodlí xx xx pacient xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx meze xxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, vyhláška xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
49. X xxx lze xxxxxxxxx xxxxx částečně. Xx pravda, xx xxxxxx základ xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx. X xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx ale xxxxxxxxx, xxx úprava x xxxxxx sama x sobě, xxxx x bez xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx adresátům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Prováděcí xxxxxxx xx stanovit xxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úprava variant xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xx kromě výše xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zákoně x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx se vydává xxxxxx zdravotnických xxxxxx x bodovými hodnotami, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx volbu xxxx xxxxxxxx a ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pojišťovnám x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, co xx základní xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx výkony, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxx xx možno xx nutno xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx první xxxx x vymezení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (slovy xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, bez xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, tedy konkrétní xxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx bezplatnou xxxx, je xxxxxxxx xx x prováděcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavním xxxxxxxx a opakovaně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
50. Xx čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxxx, že "xxxxxxxxx zákonného xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x demokratického xxxxxxxx, jakož i x xxxxxxxx materiálního xxxxxxxx xxxxx. Jeho xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xxx x jak xxxxx lze omezit xxxxxxxx práva. Xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx základních xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a navíc xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" (xxxx. xxxxx Wagnerová, Xxxxxx, Šimíček, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxx a kol. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2012, x. 128). Xxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx moc xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ctít účel x smysl zákonem xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx úprava xxxx, bez xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxx, která xx. koliduje x x xxxxxxxxxx plynoucím xx čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xx xxxxxx x posuzované xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xx xxxxxxx xxxx ekonomicky xxxxxxxxxx varianty), xxxxx x xxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx nabízení xxxxxxx xx dokumentace souhlasu xxxxxxxx xxxx (xx xxxx xxx) xxxxxxxx xxxxxxxx teprve podzákonným xxxxxxxxx.
51. Xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práv x svobod xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx přímo xxxxx. Xxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx mezí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Problematika xx xxxx upravena v xxxxxxxxxx xxxxxx již x samotném zákoně x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ovšem xxx xxxxxx. Nutný základní xxxxx xxx podzákonný xxxxxx xxxxxxx je xxxxx příliš xxxxxxx x neurčitý. Kromě xxxx xxxxx přehlédnout xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou je xxxxxxxxx x xxxx 42 xxxxxxxxxx.
52. X xxxxxxxxx xxxxxx nezbývá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §13 odst. 3, 4 x xxxx §17 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx rozpor x čl. 4 odst. 2 x čl. 31 Listiny. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. f), §12 xxxx. x), §13 xxxx. 5 až 7 tím pozbývají xxxxxx, byla xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
X) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
53. Navrhovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost [§16a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], xxxx. nikoliv xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 100 Xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
54. Návrhem xx zrušení xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 1/08 (č. 251/2008 Sb., X 91/49 XxXX 273), x to x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konformity xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx zrušení xxxxxxxx - x xxxxxxxx výši 60 Xx za xxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxx. Xx xxxxxx ke xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro zachování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx naplňování xxxxxxxxxx práv xxx xxxxx čtvrté Listiny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opírajících xx x xxxxxx získaný xx voličů. Současně, xxxx podpůrný xxxx, xxxxxxx test xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx všech jeho xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx", xxxx stanovení xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx pomůcky xx xxxxxx čl. 31 Xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby. Xxxxx xx - dovedeno xx xxxxxxxx - čl. 31 Listiny xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služby x xxxx lékařská xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx to, zda xxxx či nejsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx část xxxxxx (xx zrušení §16 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx) xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxx nekonformity legislativního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx neopodstatněný.
55. Xx xxxx nyní xxxxxxxxxxxx plénum na xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ovšem xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx. xx. Xx. XX 1/08 x která navýšila xxxxxxxx x původních 60 Xx xx xxxxxxxxx 100 Xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx Ústavní xxxx x přesvědčení, xx xxxxxx xxxxxxx souladnosti xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx sazby xxxxxxxx x 2/3 je xxxxx natolik xxxxxxx, xx xxx ve xxxxxxxxxxx x ustanovení xx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/08 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že "... x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nepřistupuje xxxxxxxx, xxx x mimořádným xxxxxxx na to, xxxx xx xxxx x době xxxx xxxxxxxxxxx". Současně xx xxxxxx k oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx v intencích xxxxxx xx. xx. Xx. XX 11/02 xx xxx 11.6.2003 (X 87/30 XxXX 309; 198/2003 Sb.) důvodem, xxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poměrů x xxxx nebo xxxxx x xxxxxx struktuře xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx normami, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavních xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xx z nich xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státnosti (čl. 1 xxxx. 1 Ústavy). Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx. doplnění xxxx xxxxxxxx norem x xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx referenční xxxxxxxx xxx Xxxxxxx soud, xx. xxxxxxxx, které xxxx obsaženy x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx x změny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 9 xxxx. 2 Xxxxxx, xx. xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx.".
56. Xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx testu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx metodiku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx standardně xxxxxxx [xxxxx nálezu xx. xx. Xx. XX 1/08 x x xxx citovaného nálezu xx. xx. Xx. XX 83/06 xx xxx 12.3.2008 (N 55/48 XxXX 629; 116/2008 Sb.) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 54/10 xx dne 24.4.2012 (č. 186/2012 Sb.)]. Test xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx respektovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx druhé potřebu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xx čtyř kroků: 1) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx samotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu, 3) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx celkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, 4) zvážení otázky, xxx xxxxxxx prostředek xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxx nikoliv xxxxx nejlepší, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxx xxx kroky xxxxx, lze xxxxxxx xx xxxxxx obsažené x xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/08; x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jen xxxxxxxxx x konkretizováno, xx xxxxxxxxx cíl, totiž xxxxxx x xxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, které x xxxxxxxx poskytováním zdravotní xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxx níže xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
57. Jak xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lůžkovou xxxx xx xx xxx xxxxxxxx platbou xx xxxxxxxxxx "hotelové služby". Xx dokládá x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku, xxxxx xx odvozena xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx potraviny, xxxxxx, xxxxxxx, vodu xxx. Xx xxxx xxxxxx xxxx ekvivalent nákladů, xxxxx xx pacient xxx xxxx tak (x xxxx zdravotnické xxxxxxxx) xxxxx vynaložit. X toho rezultuje xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nijak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se zdravotní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx xx nebylo xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx optimální xxxxxx, x xxx jde xxx x xxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx lze xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jednotce xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx poskytována "xxxxxxxx xxxxxx". X těchto xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zdravotní xxxx x užším xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxxxx.
58. Xxxxxx faktorem, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx deficit, xx xxxxxxx limitů x této platby; x xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx zcela přisvědčit. Zákon o veřejném zdravotním pojištění povinnost xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nečinné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatek ohraničena xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxx výši xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Kombinace xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx finančně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Každopádně popírá xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením nebo xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx. Zde xx xxxxxxxxxxxxx aktivita spojená x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lze xxxxx xx osob poplatkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx těžko xxxxxxxx, resp. žádat.
59. Xxxxxxxxx xxxxxx úprava x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxx části. Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (Zuzahlung) za xxxxxxxxxxxxx xx xxxx 10 € za xxxxxxxxxx den, xxxxxxxxx xx xxxx vybírán xx xxxx 28 xxx hospitalizace v xxxxxxxxxxx xxxx [§61 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx X - Gesetzliche Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)]. Xxx xxx úplnost xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx dotkla xxxxxxx xxxxxxxxx x posuzované xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx doplatek, xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zákonodárcem xxx x 31.12.2012 xxxxxx xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, psychologa (xxx. Xxxxxxxxxüxx), xxxxx byl xxxxxxxx xx výši 10 € xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, XXX) x roce 2009 xxxxxx x xxxxxx, že tento xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx garantovaných xxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx ze xxx 25. 6. 2009 xx. zn. B 3 KR 3/08 X). Xx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení xxxxx x. 722/2004 X. x., x xxxx xxxxxx pojištěnce xx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x. 577/2004 Z. z., x rozsahu xxxxxxxxx xxxx hrazené na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, poplatek xx xxxxx xx xxxxx neplatí. Xxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx 10 € xxxxx (xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) - xxxx výše xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx spolkových zemí, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx 28 kalendářních xxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odškodňování xxxxxxxx za nedostatky xxx xxxxxxxxxxx xxxx. X x xxxxxxx, xx xxxxxxx není xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx situace. X případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xx předpokládá x xxxxxx prvních čtyř xxxxx xxxxxx spoluúčasti xx xxxx 10 % z xxxxx xxxxx. Počínaje xxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxxxx x nezaopatřené xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocniční xxxxxx bezplatné. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proplácet xxxx xx plnou xxxx cestovních xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotní xxxx (XXXXXX: Your xxxxxx security xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxx, 2011, str. 11).
60. Xxx xxxx řečeno, xxxxxxx deficit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx aplikaci x xxxxxxxxx x absencí xxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §16a odst. 1 xxxx. f) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak staví xx rozporu x čl. 31 Xxxxxxx, jakož x čl. 3 xxxx. 1 Listiny garantujícím xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx 2013, xxxxx poplatek xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx okamžitý xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx parametry xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
61. Xxxxxx dictum xxxx Ústavní soud xxxxxxxxxxx xx zvážení, xxx neupřesnit zvolenou, xxxxxxx matoucí terminologii. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx poplatkem, xxxxxxx x xxxxxx terminologii xx xxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (státu xx xxxx) uskutečňovanou xxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxx xxxxx. Xxx o xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx působit xxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx úkonu veřejné xxxx (xx. sledující xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. u xxxxxxxx poplatků soudnictví) x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ekvivalentu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx článku 11 Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxxxx znakem xxxx a xxxxxxxx xx xx, že xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je evidentní, xx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx za "hotelové xxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pravomoc xxxxx při zajišťování xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani x souvislosti x xxxxxxxxx regulačních poplatků. Xxx x subjekty xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx bylo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neužívat.
C) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
62. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx která xxxxx ukládat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxxx x nálezu sp. xx. Xx. ÚS 1/08, xxxx xxxxx: "xx xx vůli xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx ukládána xxxx xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx sankce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx napadené právní xxxxxx splněno". Takto xx vypořádával x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx nové xxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx"). X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx šlo o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 000 Xx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §16a xxxx. 9 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, x xxxxx x xxx x xxxxxxxx 10 x 11, xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §13 odst. 8, §32 odst. 5 a §44 xxxx. 5.
63. Ústavní xxxx se xxxx xx xxxxx - xxxx xxx v xxxxxx sp. zn. Xx. ÚS 1/08, xxx to xxx xxxxxx namítáno - xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx sankční xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovný xxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovnami, který xx v prvé xxxx xxxxxxx soukromoprávním. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx deformace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx obecně xxxxxxxxxx, xxx určitý xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx nadán xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (služby) - xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxx xxxxxxxxx specifika xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx je uzavření xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxxxx s dominantní Xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, přezkoumatelná x xxxxxx transparentní pravidla xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx určitých xxxxxxxxxxx. Xxxx fakticky xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
64. Ústavní xxxx se otázkou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx již x xxxx svých xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxx zásada xxxxxxxx vyjádřená x čl. 1 Listiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xx. zn. Xx. XX 6/96 xx xxx 5.11.1996 (xxxxxxxxxx pod č. 295/1996 Sb., X 113/6 XxXX 313), na který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vyjádřil xxxxx: "Ústavní zásadu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx, nelze pojímat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxx x. 11 Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ČSFR). Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx právní xxxxxxxxxxx x přístupu x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, neplyne x xx xxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
65. Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z dvojího xxxxxxx [xxx xxxx. xxxxxx xx. xx. Xx. XX 16/93 xx xxx 24.5.1994 (X 25/1 XxXX 189; 131/1994 Sb.), sp. xx. Xx. XX 36/93 ze xxx 17.5.1994 (N 24/1 XxXX 175; 132/1994 Xx.), xx. xx. Xx. XX 5/95 xx xxx 8.11.1995 (X 74/4 XxXX 205; 6/1996 Sb.), xx. xx. Xx. XX 9/95 xx xxx 28.2.1996 (N 16/5 XxXX 107; 107/1996 Sb.), xx. xx. Xx. XX 33/96 xx xxx 4.6.1997 (N 67/8 SbNU 163; 185/1997 Sb.), xx. zn. Xx. XX 9/99 xx dne 6.10.1999 (X 135/16 XxXX 9; 289/1999 Sb.) xxx.]. Xxxxx xx dán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skupin xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx pak xxxxxxxxxx ústavněprávní xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odlišování, xx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základních práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X postulátu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadavek xxxxxx xxxxxxxx každého x každým, plyne x něj však xxxxxxxxx, xxx právo xxxxxxxxxx nezvýhodňovalo xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx nerovnost, xxxxx jsou pro xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
66. Tak xxxx xxx v xxxxx xxxxxxx není. Dominantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávněním a xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxxx xx straně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §16a xxxx. 10 x 11, xxxxx i §32 xxxx. 5 x §44 xxxx. 5 x odst. 6 xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5" xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vybočuje x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nerovnosti, xxx xx Ústavní xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx samo x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx dále xxxxxxx, xxx zvýrazňuje xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx skutečnostmi. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x čl. 1 Listiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.
67. Pokud xxx x ustanovení §13 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x povinnostmi poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx rozdělení xxxx xx variant x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele zaznamenat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx variantě x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx souhlas xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variantu xxxxxx. Xxxxxxxx xx zrušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx věci, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx dalším xxxxxxx pro zrušení, xx xx xxxx xxxxxx vynucující xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxx ustanovení xxxx Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Sbírce xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx ruší xx xxxxx xx xxxxx xxxx 2013, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx, xxx zákonodárce stihl xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxx by měl xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do sankcí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
68. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxx široká volná xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx stran xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukládání pokut, xxxxx i xx xxxxx xxxxx pokuty xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx - x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/12 xx xxx 27.11.2012 (č. 437/2012 Sb.) - xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxx xx ně. Návrh xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx části [konkrétně xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx §114 xxxx. 1 xxxx. g) x §117 xxxx. 1 písm. e), x), g), x) x x) x xxxx. 3 xxxx. x), x), x), x), x), x) x m) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx], xxxxx nichž horní xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zamítl, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s čl. 11 xxxx. 1 ve xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 a 4 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že možnost xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx o ústavních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 329-337 xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx odůvodnění xx xxxx xxxxxxxx.
69. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx sankčních oprávnění xxxxxx xxx vyvážen xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Takové xxxxxxxx se jeví xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy x xxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx soukromoprávních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx úspornější xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx, xxxx by být xx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx nadaným xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, příp. (xxxxxxxxxxxx) v xxxxxxx xxxxxxxx a krajských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zřizovatelé a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tomu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx. odborná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
70. X xxxxxxx xxxxxx §12 x 44 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužno xxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx doznala xxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x dalších změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, (změna xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §12 xx bude xxxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 x x xxxxxxx §44 se xxxxxxxx 5 stane xxxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx 3). Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx 1.1.2015, výrok xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx i xxxxx, xxxxx teprve xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxxx §12 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb. xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx. Zákon o Ústavním soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účinností xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x jeho xxxxxxxxx, x důsledku xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx návrhy xx zrušení právních xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné (xxx Xxxxx, X., Xxxxäxxxx, P., Xxxxxxx, X. Zákon o Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. 2., xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vydání. Xxxxx: X. X. Beck, 2007, xxx. 387).
XXX.
71. X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), §12 xxxx. n), §13 xxxx. 3 xx 8, §16a odst. 1 písm. x) x odst. 9 xx 11 [pokud xx xxxxxx poplatku xx lůžkovou xxxx xxxxx ustanovení §16a xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění], §17 xxxx. 4 xx slovech "a x označením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §13", §32 xxxx. 5, §44 odst. 5 x odst. 6 xx slovech "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5" xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a §12 xxxx. 1 xxxx. n) a §44 odst. 2 x odst. 3 xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2" xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxx xxxxxxxxxx §70 odst. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x. XXX x xxxxx xxxxxx x. XX xxxxxx je x důvodů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31.12.2013.
72. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §70 odst. 3 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 134/1998 Xx., kterou xx xxxxxx seznam zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx symbolu "X" xxxx x x xxxx přináležející xxxxx xxxxxxxxxx náročnější xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx x. r.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx soudu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx soudci Xxxxxxxxx Xxxxx, Vladimír Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Janů.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 235/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.8.2013 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.1.2014.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.