Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R0734 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/734 ze dne 5. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/521 o zavedení zvláštních opatření pro mechanismus, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení R P
32021R0111 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/111, ze dne 22. ledna 2021, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení R P
32020R1068 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1068 ze dne 15. května 2020, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek R P
32020R0426 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/426 ze dne 19. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/402, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení R P
32019R0330 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/330 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP) R P
32015R0479 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/479 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech vývozu (kodifikované znění) R P
32012R1081R(01) Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1081/2012 ze dne 9. listopadu 2012 k nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků ( Úřední věstník Evropské unie L 324 ze dne 22. listopadu 2012 ) R P
32012R1081 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1081/2012 ze dne 9. listopadu 2012 k nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků (kodifikované znění) R P
32012R0649 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32011R0214 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 214/2011 ze dne 3. března 2011, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek R P
32010R0196 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 196/2010 ze dne 9. března 2010, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP) R P
32010R0196 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 196/2010 ze dne 9. března 2010, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP) R P
32010R0015 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 15/2010 ze dne 7. ledna 2010, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP) R P
32009R1061 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1061/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz (kodifikované znění) R P
32009R0116 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků (kodifikované znění) R P
32008R0689 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek R P
32007R1376 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1376/2007 ze dne 23. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP) R P
32006R0816 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 816/2006 ze dne 17. května 2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví R P
32006R0777 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 777/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP) R P
32003R1213 Nařízení Komise (ES) č. 1213/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP) R P