Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D0012 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/12, ze dne 17. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o určení zboží, u něhož nehrozí riziko R P
32020D0964 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/964 ze dne 26. června 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy k obchodním normám pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin R P
32019D1987 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1987 ze dne 25. listopadu 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy v souvislosti s obchodními normami pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin R P
32009R1139 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1139/2009 ze dne 20. listopadu 2009, kterým se zrušují některé zastaralé akty Rady R P
32008R0717 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 717/2008 ze dne 17. července 2008 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót (kodifikované znění) R P
32006R0322 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 322/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1043/2005 z důvodu ustanovení o hygieně potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ustanovení pro potraviny živočišného původu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 R P
32005R1043 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad R P
32003R2276 Nařízení Komise (ES) č. 2276/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celních kvót a stanovení celních sazeb použitelných v rámci těchto kvót v případě dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Egypta do Společenství R P
32003R2044 Nařízení Komise (ES) č. 2044/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se stanoví správní postupy pro druhou tranši množstevních kvót pro rok 2004 pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky R P
32003R1914 Nařízení Komise (ES) č. 1914/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1488/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o propuštění určitých množství některých základních produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího zkoumání hospodářských podmínek R P
32002R1926 Nařízení Komise (ES) č. 1926/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se stanoví cla použitelná od 1. září 2002 pro dovoz některého zboží, které spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Bulharska do Společenství R P
32002R1686 Nařízení Komise (ES) č. 1686/2002 ze dne 25. září 2002, kterým se stanoví zemědělské složky a dodatečná cla, které jsou platné od 1. ledna 2002 při dovozu některého zboží, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Islandu a Norska do Společenství R P
32002R1446 Nařízení Komise (ES) č. 1446/2002 ze dne 8. srpna 2002 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000 R P
32002R0748 Nařízení Komise (ES) č. 748/2002 ze dne 29. dubna 2002 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Maďarska do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000 R P
32001R1700 Nařízení Komise (ES) č. 1700/2001 ze dne 28. srpna 2001 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Estonska do Evropského společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000 R P
31997R1514 Nařízení Komise (ES) č. 1514/97 ze dne 30. července 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 903/90, (EHS) č. 2699/93, (ES) č. 1431/94, (ES) č. 1559/94, (ES) č. 1474/95, (ES) č. 1866/95, (ES) č. 1251/96, (ES) č. 2497/96 a (ES) č. 509/97 v odvětví vajec, vaječného albuminu a drůbežího masa R P
31996R0138 Nařízení Rady (ES) č. 138/96 ze dne 22. ledna 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 520/94 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót R P
31994R0738 Nařízení Komise (ES) č. 738/94 ze dne 30. března 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 520/94 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót R P
31994R0520 Nařízení Rady (ES) č. 520/94 ze dne 7. března 1994 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót R P
31993R3448 Nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů R P