Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.07.2008.


Nález ÚS ze dne 20.5.2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/91 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., a některých ustanovení zákona č. 280/92 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
251/2008 Sb.
251
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Ústavní xxxx xxxxxxx xxx 20. května 2008 x xxxxx xx xxxxxxx Stanislav Xxxxx (xxxxxx zpravodaj), František Xxxxxx, Xxxxxx Formánkova, Xxxxx Güttler, Pavel Xxxxäxxxx, Xxxxx Janů, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Mucha, Xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Pavel Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Výborný, Eliška Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx 1. xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Michalem Xxxxxx, 2. xxxxxxx 43 xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupené poslancem XXXx. Vojtěchem Filipem, x 3. xxxxxxx 19 senátorů Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxx 17, 612 00 Xxxx, xx xxxxxxx
- bodů 3 a 4 x xxxxxx XXXX x části desáté (xxxxx zákona o správních poplatcích), xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách), xxxxx čtyřicáté osmé (xxxxx zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen) a xxxxx čtyřicáté deváté (xxxxx zákona o cenách) xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx,
- ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §12 písm. x), §16a, §16b, §17 xxxx. 5, x §43 xxxx. 2 ve větě xxxxx xxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x a xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx započítávají xx xxxxxx xxxxx §16x odst. 1" x xx xxxx xxxxx xxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků xxxxx §16a x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx toto období", §53 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx slov "x xxxxxxxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x hrazení xxxxxx xxxxx §16b" zákona x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 261/2007 Sb.,
- xxxxxxxxxx §5 písm. x), v §7 xxxx. 1 písm. x) xxxx "x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx poplatky x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx a potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx pojištěncem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1x)" xxxxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.,
- ustanovení §13 xxxx. x) x x §17 xxxx. 1 ve xxxx xxxxx xxxx "x x xxxxxxx xxxxxx přesahujících xxxxx xxx regulační xxxxxxxx x doplatky za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx podílů na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx předpisem1b)" zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 280/1992 Sb., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxx pojišťovnách, ve xxxxx zákona č. 261/2007 Sb.,
xx účasti X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x X) Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx řízení a X) xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, x X) xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, zastoupené XXXx. Xxxxxxxxx Šimáčkovou, xxxxxxxxxx xx sídlem Xxxxxxxxx 17, 612 00 Xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,
xxxxx:
Návrh xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxx řízení x xxxx věci
1. Xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Mgr. Michalem Xxxxxx, se xxxxxxx, xxxxxxx Ústavnímu soudu xxx 22. xxxxx 2007, domáhá xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "Ústava") a xxxxx §64 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx konkretizovaných xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 67 poslanců xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákonů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb.:
- xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších zdravotních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
- xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3. Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx sp. zn. Xx. XX 24/07.
4. Usnesením xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 8. ledna 2008 č. x. Xx. ÚS 24/07-147 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xx zrušení těch xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. x s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x návrhy xx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xx. xx. Pl. XX 1/08 x Xx. XX 2/08.
5. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xx. ÚS 1/08 je tak xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx na xxxxxxx
- xxxx 3 x 4 x xxxxxx XVII v xxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o správních poplatcích), xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění), xxxxx xxxxxxxxx první (xxxxx zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky), xxxxx xxxxxxxxx třetí (xxxxx zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách), xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen) x části xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o cenách) xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů,
- ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. x) až i), §12 písm. x), §16a, §16b, §17 xxxx. 5, v §43 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků xxxxx §16x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, které xx započítávají xx xxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1" x xx xxxx xxxxx xxxx "včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16x x doplatků xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely za xxxx období", §53 xxxx. 1 věty xxxxx x xx xxxxx textu xxxx xxxxx slov "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx záloh xx xxxxxxxx a xxxxxxx částek podle §16x" xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.,
- xxxxxxxxxx §5 písm. x), x §7 xxxx. 1 písm. a) xxxx "a k xxxxxxx částek přesahujících xxxxx xxx regulační xxxxxxxx x doplatky xx léčivé přípravky x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x úhradám xxxxxx xx těchto xxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1x)" xxxxxx x. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 261/2007 Sb.,
- xxxxxxxxxx §13 xxxx. x) x x §17 xxxx. 1 ve xxxx xxxxx xxxx "x x úhradám xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx léčivé xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx částečně xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx těchto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1x)" xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
II.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupená xxxxxxxxx Xxx. Michalem Haškem. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx podaný návrh xxxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xx xxxx nic xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. Xxxxxxxxxx sněmovna x 2. Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
7. Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxxxxx 2007, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx, zastoupená xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxx Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.11.2007 xx. xx. Pl. XX 28/07 dle §43 xxxx. 2 xxxx. b) ve xxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o Xxxxxxxx xxxxx odmítl x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx 43 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x návrhu xxxxxxx 67 xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx má x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§28 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx).
8. Xxxxxxx, Ústavnímu xxxxx xxxxxxxxx xxx 7. prosince 2007, xx xxxxxxxx zrušení xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, rovněž xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupená xxxxxxxxxx JUDr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Tento xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 12.12.2007 sp. xx. Xx. XX 29/07 xxx §43 odst. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §35 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxx vedlejšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx. Vedlejší účastník xx x řízení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx (§28 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx).
9. Xxxxxxx xx xxx 21.11.2007 xxxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxx" xx Xxxxxxx xxxx v Xxxx xxxxxxx, xxx x xxx bylo xxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12.11.2007 xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 27/07 ze dne 21.11.2007 xxxxxxxx pro xxxxxxxx litispendence.
10. X xxxxxx sp. xx. Xx. XX 24/07 xx xxx 31.1.2008 (xxxxxxxx pod č. 88/2008 Sb.) vysvětlil Xxxxxxx xxxx xxxxxx, proč x Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 8. xxxxx 2008 x. j. Xx. XX 24/07-147 nadále xxx sp. xx. Xx. XX 24/07 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Xx. XX 1/08 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 2008 xx. xx. Xx. ÚS 24/07 x xxxxxxxx, že xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx. XXXXXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vedlejších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsob přijetí x vydání zákona č. 261/2007 Sb.
XxX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zákona č. 261/2007 Sb.
11. Xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Michalem Haškem, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx č. 261/2007 Sb."). Xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přehledného a xxxxxxxxxxxxxxx práva, x xxxxxxxx principu xxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx demokratičnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxxxxx na dosavadní xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx zabýval xxx x několika xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 21/01 [Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Ústavního xxxxx (xxxx jen "Xxxxxx xxxxxxxxxx"), svazek 25, xxxxx č. 14, xxxxxxxx pod č. 95/2002 Sb.], Xx. XX 5/02 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 28, nález x. 117, xxxxxxxx xxx č. 476/2002 Sb.) x Pl. XX 77/06 (vyhlášen xxx č. 37/2007 Sb.), a xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
12. Konkrétní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu (pomineme-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tvrzení:
1) Xxxxxxxx vadou předmětného xxxxxx xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx spojení xxxxx xxxxx různých xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i xxxxxx xxxxxx.
2) Pojítko xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx - xx xxxxxx xxxxxxxx, srovnatelné xxxx. xx "xxxxxxx o xxxxxxx x právním xxxx".
3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx netýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x různých důvodů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jen části xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, zčásti xxxxxxx, xxxxxxxxxx, třináctou, čtrnáctou, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
4) X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx zákony o ekologických daních, což xxxxxxxx xx. legislativním xxxxxxxxx xxxxx.
5) Xxxxxx pozměňovacích xxxxxx xx součástí zákona xxxxx xxx. "xxxxxxxx", xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx obsahu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x návrhů xxxxxxxxxxxxx: xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx x zákon x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vytýkat krátkost xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx forma xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Za xxx. "přílepky" xxxx xxxx xxxxxxxx považovány: 1. x xxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o dani z přidané hodnoty) x xx. XXXX - xxxx 1, 3, 4, 5 x 15 xx 21; 2. v xxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o správních poplatcích) x xx. XXXX - body 3 x 4; 3. v xxxxx xxxxxxx xxxxx (změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) v xx. XXXX - body 1, 2 a 12; 4. x xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o důchodovém pojištění) x xx. XXXVIII - xxxx 1, 2, 3 x 5; 5. v xxxxx xxxxxxxxx (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) x čl. XXXX - xxxx 1 xx 9, 14 xx 17, 24 xx 26, 29, 30 x xx. XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx); 6. v xxxxx xxxxxxxxx xxxx (změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen) - čl. XXXX a XXXXX; 7. x části xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o cenách) - čl. XXXXXX; 8. v xxxxx xxxxxxxx (změna zákona o účetnictví) - Čl. XXXXXXX. Xxxxxxxxxxxx upozorňují xxxxxxx xx Ústavním xxxxxx vyslovený xxxxxxxxx "... xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tzn. v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx. pravidla xxxxxx xxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx téhož xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v legislativním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednávaného xxxxxx zákona.". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, že nesplněním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "... x porušení xxxxx xxxx, x xxxxxxxx pro principy xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x předvídatelného xxxxx, xxxxx Xxxxxxx soud xxx xxxxx spojil x atributy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu, dále x obcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Ústavy x xxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 44 Xxxxxx." (xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX 77/06, xxxxxxxx xxx č. 37/2007 Sb., xxx 73).
6) Pozměňovací xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jim odůvodnění. Xxxxxxxx vlády Mirek Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx nemohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxx navrhovatele xxxxxx.
7) X Senátu xxxxx přijetím xxxxxxxx, xxxx vyjádřil vůli xxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx.
8) Zákonodárný xxxxxx nedostál xxxxx xxxxxxxxxx tvorby souladného, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, ale ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X čl. 6 Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxx xxxx většiny. Jelikož xx předmětný zákon xxxxxxxx četných rozhodnutí, xxxxxxxx však x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx existence xxxxxxx xxxxxxxxxx testována.
9) Xxxxxxxxxxx moc xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx čl. 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx předsedu. Vládu xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx posílit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se nestalo.
10) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x některých ustanovení xx xx xxxx x xxxxxxxxx. Vzhledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Sbírky zákonů xx tak xxxx xxxxxxxx práva chovat xxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
11) Po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vzniku xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx datem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx priori. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx od 1. xxxxx 2008 xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxx.
12) Xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx Parlament xxx xxxx, xxxx xxxx xx xx krátká xxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx popisují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vytýkají jí xxxxx pochybení. Xxxxx, xx xxx ve xxxxxx přípravy zákona - xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx vládou - xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx samotné xxxxxxxxxxx xxx návrh nepředvídatelný, xxxxxxxxxx, nepřístupný, nesrozumitelný x nepřehledný. Xxx xxxxxxxx tvorbě xxx xxxxxxx a komplikované xxxxx byl příliš xxxxxx a neposkytující xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
14. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo prý xxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx projednávání v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zdůvodnění. Xx xxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx x na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxx i na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx politických rozhodnutích.
15. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxxxx pozměňovací xxxxxx xxxxx x xxxxx vlády. Předseda xxxxx (x pozici xxxxxxxx) podstatně změnil xxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aniž xxx poslancům x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, čas x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx možnost x xx předkládat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vláda xx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aparátem pak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu mohl xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx argumentačně xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (x xx xxx opozičních, xxx x xxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx minimalizován.
16. Xxx, xx Senát Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nezabývat xx xxxxxxx xxxxxx (čl. 48 Ústavy), znemožnil xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx; xxxxxxxx názory xxx xxxxxxx účinně xxxxxx ani v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ani x Senátu.
17. Xxxxxxxxxxxx shrnují, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx vládního (xxxxxxxx: "xxxxxxxxxxxx") pozměňovacího xxxxxx, xxxxx obsahově xxxxxxxxxx s předlohou, xx x xxxxxxx x čl. 1 odst. 1, čl. 2 xxxx. 1, čl. 6 x čl. 15 odst. 1 Xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonodárné iniciativy xxxxx čl. 41 Xxxxxx x xxxxxxxx x čl. 44 xxxx. 1 x čl. 76 Ústavy. Xxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, nadto xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., byl xxxxxxx též čl. 89 xxxx. 2 Ústavy.
18. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že postup xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx: "... x xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxx xxx legislativní xxxxxx xx návrhu zákona "x xxxxxx právních xxxxxx v České xxxxxxxxx" xx xxxxxxx xx xxxxxx "o xxxxxxxx xxxxx občanů Xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxxxx xx politickým xxxxxx, xxx vládní xxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Tím xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a Parlament xx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Vláda xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx formální xxxxxxxx xxx paušálně xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xx znemožnit jakoukoli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx diskusi xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx demokratičnosti x xxxxx moci.".
19. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, obsahově xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx preambuli Ústavy (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxx), jakož x čl. 1 odst. 1, čl. 2 xxxx. 1, čl. 6 x čl. 15 xxxx. 1 Ústavy.
20. Z těchto xxxxxx petit návrhu xxxxxxx 67 poslanců xxxxxxxx xx prvním xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx soud xxxxxx xxxx xxxxx č. 261/2007 Sb.
21. Pokud by Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zákon č. 261/2007 Sb., xxxxx xxxxxxx 67 poslanců xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx E) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx předmětem, případně xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxx projednávaného xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 1/08, xxxx xxxxxxxxxx xx zrušení xxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb.:
- xxxx 3 x 4 x xxxxxx XVII x xxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o správních poplatcích),
- xxxx čtyřicátá (xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění) - xxxxxx XXXX x XXX,
- část xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky) - xxxxxx XXXXXX,
- xxxx čtyřicátá xxxx (xxxxx zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen) - xxxxxx LXXV x LXXVI, a
- část xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o cenách) - článek LXXVII.
22. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx tvrdí, že xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx zákona x jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx. Platné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
23. Xxxxx xx Ústavním soudem xxxxx zrušen celý xxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xx xxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxx X), potom xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxx X) zrušit ty xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx. "xxxxxxxx", xx. nesplňují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x předmětu xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx x zcela xxxx zákon, x xxxxxxxxxxxx předlohou xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx. xx. Xx. ÚS 1/08, xxxx navrhovány xx xxxxxxx tyto části xxxxxx č. 261/2007 Sb.:
- x xxxxx desáté (xxxxx zákona o správních poplatcích), v xxxxxx XVII xxxx 3 x 4
- x xxxxx xxxxxxxxx (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) x xxxxxx XXXX xxxx 1 xx 9, 14 xx 17, 24 až 26, 29, 30 x x xxxxxx XXX (přechodné xxxxxxxxxx)
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o cenách) - xxxxxx LXXVII.
XxX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijetí a xxxxxx zákona č. 261/2007 Sb.
24. Xxxxx x xxxxxxxxxx petitu xxxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž (stejně xxxx x xxxxxxx xxxxxx skupiny 69 xxxxxxxx) požadavek na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx legislativního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx skupiny 43 xxxxxxxx v té xxxxx návrhu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xx x velké xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx.
25. Navrhovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chyby. Zdůrazňují, xx zákon xxxx xxxxxxxx novelou xxxx xxxxxx normou, ale xxxxxxxx dílčích úprav, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx novely xxxxxxxx desítek xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx. xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxxx a existenčního xxxxxx, xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx platu xxxxxxxxx xxxxxxxx a státních xxxxxxxx, zaměstnanosti, x xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, změn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aj.
26. Xxxxxxxxxxxxxxxx zákona je xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobena xxxx. xxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxx. x novelizaci zákona x. 218/2007 Sb. (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxx xxxxxx) xxxxxx, xx xxxxx x. 218/2007 Sb. x xxxx projednávání zákona č. 261/2007 Sb. xxxxx nenabyl xxxxxxxxx.
27. Projednávání xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx časovým xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx času xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 46 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pozměňovacími xxxxxx, z xxxxx xx zmiňován zejména xxxxxxxxxxx xxxxx premiéra Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vládního návrhu xxxxxx a nadto xxxxxxxx vládní návrh x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Opakující xx návrhy více xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx vrácení x xxxxxxxxxxx byly xxxx zamítnuty. Senát xx návrhem xxxxxx xxxx odpor xxxxxxx xxxxxxxxx.
28. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. s čl. 2 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxx xx xx, aby xxxxxx xxxxxxx byl x xxxxxxx X právními xxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxx x x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxxx řádu x xxx byl koncipován xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
29. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx nerespektoval xxxxx Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Xx. XX 77/06 (xxx výše). Xx xxx. "přílepky" xxxxxxxxx navrhovatelé ustanovení x vedení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, doplnění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x cen xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx léků, xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
30. Xxxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx x vydání xxxxxx xx x návrhu xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyplývajícího x xxxxxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 x x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx. Dále xx namítáno také xxxxxxxx čl. 23 odst. 3 Ústavy x xxxxx poslance x čl. 44 Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxx.
XXX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx některých xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
31. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, nýbrž toliko xxxxxx xxxx schválení, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
32. X xx části xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vedeného xxx sp. xx. Xx. XX 1/08, xx xxxxxxxxxx zrušení xxxx 1 až 9, xxxx 14 xx 17, bodu 24 až 30 xxxxxx LXIV x xxxx xxxxxx XXX xxxxx čtyřicáté (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) xxxxxx č. 261/2007 Sb. x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen), xxxxxxxxxxx x xx. LXXV x XXXXX, x xxxxx čtyřicáté xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx zákona o cenách), xxxxxxxxxxx x xx. XXXXXX.
33. Xxxxxxx se x xxxxx xxxx zaměřují xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Toto rozhodnutí xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx v rozporu x ústavní xxxx Xxxxxx a x xxxxxxx §63, 101 x 102 xxxxxx x. 107/1999 Xx., x jednacím řádu Xxxxxx. Xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxí x x účelem xxxxxx institutu.
34. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 poslanců x xxxxxxx 43 xxxxxxxx x těch xxxxxxx návrhu, xxx xxxx legislativní proceduře xxxxxxxx xxxx spočívající x xxx. "přílepcích", xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poslance Mirka Xxxxxxxxx.
35. Xx xxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zrušení, byly xxxxx názoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Ústavou x xx xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx procesu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx legislativní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx porušení čl. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 6, čl. 37 xxxx. 2, čl. 41 x 44 Ústavy x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx xxx "Listina"). Xxxxx prý rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Xxxxxx x x xxxxxxxx práv xxxxxxxx podle čl. 46 x 48 Ústavy. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx několika xxxxxxxxxx zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákona o jednacím řádu Senátu.
36. Navrhovatelé xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx zdůrazňován xxxxxx xxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxx způsobu přijímání xxxxxx, xxxx. na xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 33/97 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 9, xxxxx x. 163, xxxxxxxx xxx č. 30/1998 Sb.), Pl. ÚS 5/02, Xx. XX 21/01 x xxxxxxx xx xxxxx Xx. XX 77/06 (viz xxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nálezech Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxx při přijímání xxxxxx č. 261/2007 Sb. respektovány. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx též xxxx Xxxxxxx, který xx xxx xxx xx. xxx pojistkou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
37. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxx, xx jí xxxxxxx řády xxxxxxxx xxxxxxxxxx". Xxxxxxxxxxxx vyslovují xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx napomůže kultivaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podobu.
IV.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soulad xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxx xx věci xx. xx. Pl. XX 1/08)
XX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx obsahu xxxxxx
38. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx petitů xxxxxxx 67 poslanců xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vad xxxxxxx:
- ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. x), §16a, §16b, §17 xxxx. 5, v §43 xxxx. 2 xx větě xxxxx xxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x x doplatků xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1" a xx xxxx xxxxx xxxx "včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx", §53 xxxx. 1 věty xxxxx x xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, snížení záloh xx pojistné x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16x" xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb.,
- xxxxxxxxxx §5 písm. x), x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx "x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx regulační xxxxxxxx x xxxxxxxx xx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx hrazené x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx na těchto xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx1x)" xxxxxx x. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.,
- xxxxxxxxxx §13 xxxx. x) a x §17 odst. 1 xx větě xxxxx slov "a x úhradám xxxxxx xxxxxxxxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx úhradám xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1x)" xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, oborových, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
39. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx).
40. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x regulační xxxxxxxx v souvislosti x poskytováním xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx poukazují xx čl. 31 Xxxxxxx, čl. 12 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxxxxx právech (x. 120/1976 Xx.) x čl. 11 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 14/2000 Xx. x. x.). Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (č. 461/1991 Sb.).
41. Xxxxxxxxxxxx zdůrazňují, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou x příkrém rozporu xxxxxxx s čl. 31 xxxxx xxxxxx Listiny, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx, x xx nejzákladnější xxxx, x xx xxxxxx péče xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) přímo xxxxxxx. Listina oproti xxxx xxxxxxxxxxx, že všem xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (čl. 42 xxxx. 1) musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
42. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, že sociální xxxxx jsou v xxxxxx xxxxxxx zakotvena x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud, xx xxxxxx xxxxxxxxx zakotvena x xxxxxxxxx zákonu XXX. Poukazují na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx argument, xxxxx xxxxxxx by v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopadem xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x první řadě xx demokraticky xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, x xxxxxxxxxxxxx nález Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Pl. ÚS 35/93 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 1, nález x. 7, xxxxxxxx xxx č. 49/1994 Sb.), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx pomůcky xx xxxxxxx veřejného pojištění xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx patří x onomu nedotknutelnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx snížit xx prolomit.
43. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx konkrétního xxxxxxxx x xxxxxxxx kontextu, x xxxx jsou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tendenci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx ač Xxxxx xxxxxxxxx vykazuje minimálně x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx společnosti jako xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx mezigenerační x mezilidské xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx pak xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx totalitní xxxxx xxxx lepšího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxx.
44. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx", "xxx xxxxxx", "bez placení", "xxxxxxxxx", "platit" a "xxxxxx" a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metoda. Navrhovatelé xxxxxxx xxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx zdravotní xxxx byla zatížena xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx základě veřejného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon", x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx tato okolnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxx "xxxxxxxx služby" xxxxxx x nemocnici, xx xxxx. vázat xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx apod., xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx však xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xxxxxx ani základní xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx byli xxxxxxx xxxxxx xxxxxx další xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx něhož Listina xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče stricto xxxxx, xx. xxxxx xxxxxx obnovujících úkonů x zdravotních pomůcek.
45. Navrhovatelé xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odrazovat xx přístupu k xxxxxxxxx péči, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 35/95 (Sbírka xxxxxxxxxx, svazek 5, xxxxx č. 64, xxxxxxxx pod č. 206/1996 Sb.).
46. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spatřují navrhovatelé xx xxxxxx neujasněnosti xxxxxxxxxxx poplatků, xx. x xxx, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx veřejného xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx §16a odst. 6 xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xx x xxxxxxx x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx. Dle navrhovatelů xxxxxxxx xxxxxx spočívající x pokutě xx xx výše 50&xxxx;000 Xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
47. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx střet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lékařskou xxxxxx x Hippokratovou xxxxxxxx a xxxxxxxx, xx dobročinná činnost xxxx, xxxx např. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx bez xxxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxx bez rizik xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx ultra esse xxxx xxxxxxx zpochybňují xxxxxxx xxxxxxxx §207 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xx xxxxxx x čl. 3 xxxx. 1 Listiny xx xxxxxxx s čl. 31 Xxxxxxx x kontextu xxxxxxxxxx.
48. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odůvodněním nálezu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 38/03 xx 17. května 2004, x. 396/2004 X. x., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx soud xxxxx.
49. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nocleh a xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx vybočovat z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50. Xxx XX.2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx seznamů výkonu x bodovým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx, xx x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx směšuje xxxxx individuálního a xxxxxxxxxxxx právního xxxx (xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 36/05 (xxxxxxxx xxx č. 57/2007 Sb.) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
XX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky x xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
51. Skupina 43 xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx ve shodě x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx vedlejšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišnou xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx to, xx "xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx dnes xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacienta", xxxxxxxxx Xxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx sociálních x kulturních právech x x. 1966, xxxxxx x nás xx xxxx 1976, xxxxxxxxx navýšení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xx kvůli xx xxxxx xxx lékaři xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Poslanci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že v xxxxx populace výrazně xxxxxx životní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx.
52. Xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výhrad.
V.
Vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx
53. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 x §69 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx zaslal předmětný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
V/a
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx
54. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxxx ze xxx 30.11.2007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Vlčkem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatelů x xxxxxxxxx s xxxx nesouhlas.
55. Xxxxxxxxxxxx xxx nesprávně xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 (xxxxxxxxx xx tzv. "xxxxxxxx") a zvolili xxxx chybný rozšiřující xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřené Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx způsob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozměňovacích xxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu "xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx zásadně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxx Ústavní soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx". Xx xxxxxxxxx se xxxxxxx názor, že xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx smyslu, xx xx týká "především xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu, xx. v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx".
56. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx též s xxxxxxxxx dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxx v nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 77/06 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxx poukazují navrhovatelé. Xxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx názorů, "... xxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kompetencí Xxxxxxxxx xxxxx. ... Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx chápaná xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Ústavním xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxx xx xxxxx xxxxxx"), znamenalo xx to, že xxxxxx xxxxxxxxxx kompetenci Xxxxxxxxx xxxxx zrušit xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx zrušení zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy. Xxxxxxx xxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx politiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx lid x xxxxxxxxxxxxxx volbách xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx ze xxx xxxxxxxx odpovědná.". Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx "garantem xxxxxxx xxxxxxxx přepisů" xxxxxxxxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxxxxx, souladnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx, protože xx to prý "... xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx".
57. Xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxx sám xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Předmět xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx "...jednotícím xxxxxxx vlády, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxx být xxxxxxxx podpořen xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx". Z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx třetím čtení.
58. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisko také x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxx tohoto řízení xx týká polemika x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx regulačních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx - pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx - "xxx x názvu xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx, xx xx nejedná x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx čerpání xxxxxxxx xxxx. Tím xx xxxx xxxxxxxx směřují xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Nadále xxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx léčivých xxxxxxxxx xxx režim xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx logicky x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx".
59. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx x přesvědčení, xx xxxxxxx xxxxx xx x souladu x Ústavou, xxxxxxxx xxxxxxxx x právním xxxxx.
X/x
Xxxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx
60. Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx vyjádření xx xxx 28.11.2007 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. Xxxxxxx.
61. Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx schválený Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx postoupení Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, zemědělství a xxxxxxx (který xxxxxxxxxx xxxx garanční xxxxx), xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, veřejnou správu x životní xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx schválit ve xxxxx xxxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx. Senát jednal x xxxxxx xxxxxx xx xxx 8. xxxxxx xxx 19.9.2007. Xx vyjádření se xxxxx, že v xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxx' xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řádu Xxxxxx. Před xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx práva xx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§69 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx Xxxxxx) někteří xxxxxxxxxxx Senátu x xxxxxxxxxx xxxxx.
62. Předseda Xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx byl postup, xxxx byly xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx doplněny xx xxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx další xxxxxxx.
63. Xxxxx xxx tím, xx xxxx usnesením x. 192 ze xxx 19.9.2007 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyjadřující xxxx návrhem xxxxxx xx nezabývat, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxx norma xx x souladu x Ústavou x x Listinou. Xxxxxxx zákon xxx ... "xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx samostatných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx ... "obsahuje nosnou xxxxxxxxx xxxx ... xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx". Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x českém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx novinkou, xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxx xxxx. při xxxxxxxxx krajů (xxxxx x. 132/2000 Sb.) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx (xxxxx x. 320/2002 Xx.). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Tluchoře x Rovana) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
64. Xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cen x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxxxxxxx zájem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xx. XX 36/05 (xxx xxxx) xxxxxxx x xxxx 31. xxxxxxxx 2007. Xx xxxx regulačních xxxxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx akcentoval xxxxxxxx, xx regulační xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančního xxxxxx xxx stabilizaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
65. Xxxxx nechává xx Ústavním xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxx.

X/x

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

66. Xxx 27. prosince 2007 xxxxxxx Xxxxxxx xxxx (aniž xx x ně žádal) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxx 19. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x něm xxxxxxx, xx xxxx ústřední xxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejný xxxxx, předkládá své xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jako amicus xxxxxx.

67. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. byl x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čtyřicáté xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx x tom, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, kterým xx být "stabilizace xxxxxxxxx rozpočtů', xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxx. Ministerstvo naopak xxxxx, xx nová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x cen léčivých xxxxxxxxx má shodný xxxxxxx úpravy xxxx xxxx zákon, xxxxx xxx xx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx", xx. "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx (týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx x tyto xxxxxxxxxxx návrhy xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

68. Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vysloven xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxx xxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x té xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytovanou xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předně xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx právní xxxx xxx nevnímá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx přísné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, existuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soukromoprávních x veřejnoprávních prvků. X xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx základě lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Právní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako výběrčím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx xxx Ministerstva zdravotnictví xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povahy. Pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx názor, xx se xxxxx x vztah soukromoprávní x výraznými veřejnoprávními xxxxx. Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxxx xx xx, xx právní vztah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx soukromoprávní xxxxxx, xxx s xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx do xxx xxxxxxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ... Xxxxxxx lze x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xx xxxxxxxxx x nimi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxx). Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx nikoli xxxxxx xxxxxxxxx pojištěncem, xxxxx skutečné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxx výše xx xxxxxx xxx přerozdělovacího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx charakteru soukromoprávního. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx soukromoprávní, xxxxx xxxx zpochybnit xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx účel jejich xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prostředky veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx související xxxxxxxxx, xxxx. pokuta xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx regulačních xxxxxxxx xxxxxx malým xxxxxx komplexní reformy xxxxxxxxxxxxx, která má xx xxx xxxxxx xxxxxx právo občanů xxx čl. 31 Listiny, xxxxx zajistit xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dlouhodobém xxxxxxx horizontu. X xxxxxxxx xxxx se xxxx věcných xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stadiu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

69. Xxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx), xx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx by xxxxx dostala xxxxxxxxxxx xxxxxxxx změny jiným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xx zdravotnictví (xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxx x implementaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx poplatků). Neodpovídalo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx je xxxxxxx Ústavním xxxxxx x právní xxxxx - srov. Xxxxxxxx xxxxx správy, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, XX Xxxx 2006), xxxxx by xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx upozorňuje xxxx xx konkrétní xxxxxx, xxx xx "potenciální xxxxxxx regulačních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., "xxxxx, xx dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx marginální x rámci xxxxxxxxxxx xxxx rodiny s xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjmy), xx xxxxxx, odstraněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dojde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx limitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxxxxxxxxxxx xxxxxx ke zlepšení, xxxxxxx snížení dostupnosti xxxxxxxxx xxxx". Významným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx institutu xxxxxxxxxxx poplatků s čl. 31 Listiny xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx regulační xxxxxxxx xx xxxx 5 000 Xx ročně. Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx nezanedbatelnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dnes platí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vyšší xxx 10&xxxx;000 Xx xxxxx, xxxxxxx pozitivní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x snížení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx léky xxxxxxxxx xx xxxxxx objemu xxx 5&xxxx;000 Xx xx xxx. Existence xxxxxx tak v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nedostatečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx argumentuje ve xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxx xxxxxx x atributů dostupnosti, x xxxxxxxxx na xx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (č. 90/2001 Sb. m. s.) x xxxxx xxxxxxxxxxx úmluvy zjevně xx prioritu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupnosti xxx občany xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx bezplatnost. Xxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zejména xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví dále xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vývoj xxxxxxx xxxxxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravků x veřejného zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2008, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx xxxxxxx Ústavního soudu Xx. XX 36/05. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví uzavírá, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx směrnice" Xxxx č. 89/105/EHS x Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx léčivých xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x predikovatelným, xxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

70. Xxx 19. xxxxx 2008 bylo Xxxxxxxxx xxxxx doručeno vyjádření x stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx. X xxxxx doplnění Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx historický xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx a připomíná, xx "od r. 1990 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx". Počínaje kroky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Martin Xxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Součková, Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx Xxxxx Rath xxxx nástupem do xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Lékařské xxxxxx xxxxxxxxx zavádění xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx xxxxxx nebo xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx - 20 % xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 50 Xx za xxxxxxxxxx, 200 Xx xx xxxxxxxx xxxxxx x bytě xxx.".

71. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dále xxxxxxx geografickou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx regulačních xxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx. Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Švýcarsku, Xxxxxx, Švédsku, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx x xxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bulharsku, Xxxxxxxx x Xxxxxxxx. X tabulky xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), Polsku, Xxxxx x Rumunsku.

72. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx dále provádí "xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx práva ve xxxxxxxxxxxxx", připomíná judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx sp. zn. Xx. XX 35/95 (xxx xxxx), Pl. XX 23/98 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 14, xxx. č. 33) x Xx. XX 14/02 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 30, xxxxx x. 82, vyhlášen xxx č. 207/2003 Sb.) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ústavního soudu xx vztahu x čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozebírá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §16a a 16b xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx "xxxxx xx xxxx lata x xxxxx xx xxxx xxxxxxx" x xxxxxxx, že "xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx provádět postupně xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Ústavou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, x níž xx nepochybně vedlo xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, pak xx xxxx xxxxxx vyvolávaly xxxxxxxxxxx. Současnou xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyvolávána xxxx. Xxxxxxxxx se od xxxxxxxxx x systému x prostředí přes xxxx stabilitu x xxxxxxxx vývoji. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnictví x mezích možného. Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx
73. Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 67 xxxxxxxx - xxxxxxx dne 18.12.2007 x vyjádřením xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Senátu xxxx nesouhlasnou repliku. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx komory Xxxxxxxxxx, nikoli xxxxxx xxxxxxxxxx - ti xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Předsedové xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx vůli - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx sdělovat x xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx Parlamentu nepředloží xxxxx vyjádření účastníka xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx, může Ústavnímu xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx soudem xxx xxxx mez xxxx xxxxxxxxxxx vyjádřením xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx názorem xxxxxx xxxxxxxx.
74. Navrhovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Senátu Přemyslem Xxxxxxxx xx, že x něm předseda xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx zákonu, xxxxxx v plénu Xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, neboť Xxxxx xx xxxxxx, xx xx návrhem xxxxxx xxxxxx zabývat.
75. Xxxxxxxxxxxx zpochybňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx předsedy Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. předložila. Xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx straně xxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx tvrdí xxxxxxxxxxxxxx napadeného zákona č. 261/2007 Sb., xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
76. Navrhovatelé ve xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vytýká "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předvídatelnosti xxxxx". Xxxxxxxxxxxx naopak xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy, xxxxxxx čl. 41 Xxxxxx (xxxxxxxxx zákonodárné xxxxxxxxxx), čl. 6 Xxxxxx (xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx x vůle xxxxxxx xxxxxxxxx svobodným xxxxxxxxxx), čl. 15 Ústavy (xxxxxxxxxxx xxx Parlamentu) x čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx (obecná závaznost xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí Ústavního xxxxx).
77. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s tím, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bagatelizovány xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx je xxx x podivem xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Navrhovatelé jsou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx tvorby zákonů xxxx xxx devastující xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jistoty, x xxx i na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státu.
78. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x charakter xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx na popularizační xxxxxxx, v xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx "jak si xxxx xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx rozpočet" x xxx xxxxxx".
79. X vyjádření xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx obhajoval xxxxx přijímání komplexních xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nesouvisejících xxxxxxx xxxxxxxx úprav spojených xxxxxx jednotící ideou, xxxxxxxx xx podobné xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx č. 132/2000 Sb., x. 320/2002 Xx.), xxxxxxx xxxxxx, že tyto xxxxxx xx liší xxxxxxx intenzivnější tematickou x teleologickou sevřeností x xxxx rozsahem xxxxxx xxxxx než xxxxx č. 261/2007 Sb.
80. Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 67 poslanců xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 17. xxxxx 2008 Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 2007, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesouhlas. Xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx stanovování xxxxx x xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx polemizují x xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xx "xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx program, xxx xxxx nenalezli xxxxxxxxxxx xxxxx" x dovozují, xx xx navrhovatel xxxxxxxx u Ústavního xxxxx xxxxx realizace xxxxxxxxxxx programu. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx, že jde x vztah "xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávními xxxxx", dle nich xx vztah xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhovatelé dále xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajícími xx "optimalizace alokace xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx", polemizují x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nesouhlasí xxxxxxx x argumentací xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x cen xxxxxxxx přípravků, x xx po formální x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx uzavírají, xx "xxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměry x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro souladnost, xxxxxxxxxxx a předvídatelnost xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx budou podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
81. Xxxxxxxxxxxx konečně xxxxxxx dne 7. xxxxxx 2008 podání, x němž xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxx 8. xxxxx 2008 xx. xx. Xx. XX 24/07 xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx této xxxx x xxxxxxxxxxxx projednání, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx". Xxxxxxxxx xx xxxxxx x tzv. "xxxxxxxxx" xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx projednávaným x xxxxx řízení. Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx procedury, není xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx. xx. Xx. XX 24/07 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Navrhovatelé xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovozují, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxx a xx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx úpravu pokuty, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx poplatek nevybralo.
XXX.
Důkazní xxxxxxxxx získané Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
82. Xxxxxxx xxxx si xxxx xxxxxxx xxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, Xxxxxx x xxxxxx výborů, xxxx xxxxxx usnesení x sněmovní tisky xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx.xxx.xx x xxx.xxxxx.xx.
XXXX.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
83. X xxxxxxxxx xxxx xxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, připojených xxxxxx x x dokumentů xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
- Xxxxx předložila Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vládní xxxxx zákona xxx 24.5.2007 (xxxx 222/0). Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25.5.2007. Organizační xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxx 24.5.2007. Xxxxx xxxxxxxxxx Mgr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx třem výborům: 1. výboru xxx xxxxxxxxxxxxx, 2. xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
- První xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6. a 7. xxxxxx 2007 xx 15. xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zákona xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výborům (xxxxxxxx č. 335).
- Sněmovní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxx 20. xxxxxx 2007, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dne 2.7.2007 x xx xxxx xxxxxxxx doporučil xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 8.8.2007 x xx xxxx usnesení xxxxxxxxx návrh zamítnout
- Druhým xxxxxx xx xxxxxxxx prošel xxxxx zákona v xxxxxx x podrobné xxxxxxxx xxx 14. x 15. xxxxx 2007 na 18. xxxxxx. Podané xxxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxx tisk 222/3, xxxxx xxx xxxxxxxx 16.8.2007.
- Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 21.8.2007 na 18. xxxxxx. Návrh xxxxxx xxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx 200 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx 101 xxxxxxxx, 99 xxxxx xxxx xxxxx.
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx postoupila xxx 31.8.2007 xxxxx zákona Xxxxxx xxxx xxxx 106/0. Senát xxxxxxx xxxx xx xxxx 8. schůzi a xxxxxxxxx xxx dne 19.9.2007. Xxxxxxxxx x. 192 Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx.
- Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podepsání dne 25.9.2007 a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 5.10.2007.
- Xxxxx xxx vyhlášen xxx 16.10.2007 xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 85 xxx číslem 261/2007 Xx.
XX.
Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx
84. Xxx xxxxxx jednání před Xxxxxxxx soudem, které xx xxxxxx ve xxxxx 1.4.2008 x 16.4.2008, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Ústavnímu soudu. Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxx. Xxxxx Topolánka x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx Xxx. Xxxxx Topolánek xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx projednávání xxxxxx napadené právní xxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx pozměňovacímu xxxxxx, xxxxx x x xxxxx x záměru, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxx zdravotnictví XXXx. Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x písemném xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx smysl regulačních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx poplatků xxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx.
X.
Ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
85. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Senátu xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx a x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx v xxxxxx, xxxxx xxxx ukončeno xxxxxxx Ústavního xxxxx xx dne 31. xxxxx 2008 xx. xx. Xx. XX 24/07 (xxxxxxxx xxx č. 88/2008 Sb.). Pro xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx části X, X/x, X/x x X/x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 31. xxxxx 2008 xx. xx. Pl. XX 24/07.
86. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ke xxxxxxxx závěru xxxx x nálezu xx. xx. Pl. XX 24/07 ze dne 31. ledna 2008 xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x námitkám "xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předmětem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxx čtení xxxxxx xxxxxx" (viz xxxxxxxxxx sub X/x xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 24/07 x 31. xxxxx 2008). Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, že x xxxxxx vybočení x xxxxx předmětu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx norem, xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx. X xxxxxx xx. xx. Pl. XX 56/05 x 27. xxxxxx 2008 (http://usoud.judikatura.cz/) xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx", xxx xx "znamenalo xxxxxxxxx, xxx totožná xxxxxx xxxx přijata xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu". Xxxxxxx soud x xxxxxx sp. zn. Xx. XX 56/05 xxxxxx k xxxxxx, xx "v projednávané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ustupují x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx principů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxx jistoty a xxxxxxxxx xxxxxxx ústavnosti". X nyní souzené xxxx xx situace xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nemají x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx. "xxxxxxxx", xxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 1. xxxxxx 2008.

XX.

Xxxxxxxx soulad napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

87. Xxxxxxx xxxx byl - xxxxx jde o xxxxxxxxx obsahového souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem - postaven xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxxxx tvrzení navrhovatelů, xx xxxx "xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx služeb", xxxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx domáhají "xxxxxxx" xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulačních xxxxxxxx. Xxxxx koncipované xxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx žádná xxxxx xxx ústavněprávní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celku", xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx svojí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Listinou garantovaných xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xxxxx povinnosti, xxxx xxxx. xxxxxxxx ustanovení §16a odst. 2 x 3 xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx. Naznačené okolnosti xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx soulad x xxxxxxxx pořádkem xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotýkajících xx "xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx", která xx xxxxxxxx stránce logicky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úvahu a x jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx v xxxxxx, xxx - xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx - "xxxxxxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxx" je xx není ústavně xxxxxxxxx.

88. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nemohl xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx, xx xx část xxxxxxxxxx zákona, která xx projednávána v xxxxx řízení, xx xxxxxxxx integrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx princip xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxx xx kasačnímu xxxxxxxxxx. Obdobně, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 24/07 (xxxxxxxx pod č. 88/2008 Sb.) xx xx. xx. Xx. XX 2/08 (xxxxxxxx pod č. 166/2008 Sb.), xx xx případné, xxx x xxxxx, xxxxxxx-xx by xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx otázek, xxxxxxxxxxxx s poukazem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx test xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxx. xx xxxxxxx - xxx x z xxxxxxxxx xxxxxxxx x struktury xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx závěrečnou, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ústavy xx Listiny, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx Listinou. Xxxxx xx tedy o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx Ústavy xx Listiny.

89. Ústavní soud xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 14/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 30, xxxxx x. 82, xxxxxxxx xxx č. 207/2003 Sb.) vyslovil xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx., xx xx "xx vědom, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxx na řešení xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx". X xxxxxx xx. zn. Xx. XX 12/94 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 3, nález č. 20, xxxxxxxx pod č. 92/1995 Sb.) - xxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - Ústavní xxxx xxxxxxxxxxx, že xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx upřednostňována zásada xxxxxxxxxxx, je "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx preferencí xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejným hodnotám".

90. Xxxxxxx soud, xxxxx xx xxxxxxxxxx propojení xxxxx xxxxx napadené xxxxxx úpravy a xxxxxxxxxxxxxx prvku daného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx vyslovené x xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 24/07 x sp. xx. Xx. XX 2/08, xxxxxxx pokud jde x "široký xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro rozhodování x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx" x "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonodárce". X xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 2/08 Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že "Xxxxx čl. 5 Xxxxxx xx xxxxxxxxx systém Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku a xxxxx soutěži politických xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx principy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vycházejí z xxxx xxxxxxx vyjádřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (čl. 6 Xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx představitelé xxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx právní úprava xx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxx x rámci xxxxxxxxx soutěže, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ústavnosti, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povahy. Xxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxx návrhu vyhověl, x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx nejen shora xxxxxxxx ustanovení Ústavy, xxx xxxxxxx by xxxxxx zbytečnou xxxxxx xxxxxxxxxxx stran. Xxxxxxxxx xxxxxx úkolem je, xxxxx mandátu xxxxxxxxx xx jejich voličů x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, předkládat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx realizace sociálních xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Listiny. Xx xxxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podložených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odpovědnost, x v xxxxx xxxxxx daných xxxxxxxxxxx xxxxxx Listiny základních práv a svobod.". "Xxxxxxxx xxxxxx účelnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kam xxxxxxxx xxxxx i xxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxx.".

91. Xxxxxxx xxxx arciť xxxx xxx x úvahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx není dosud xxxxxxxx, x xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že x brzké době xxxxx připraveny návrhy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xx pokud by xxxxxxxxxx xx xxxxxx x jakékoliv xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx aktivisticky, xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx a priori xxxxxxxx xxxxx jakýmkoliv xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx vytvořené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xx x pohledu xxxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x konkrétní xxxxxxxxx.

92. Xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdrženlivosti v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxx, xxxxxxxxxx Ústavní xxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Zvolil xxxx xxxxxxxx testu x intencích xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nálezu xx. xx. Pl. XX 83/06 (vyhlášen xxx č. 116/2008 Sb.), xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx "xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvahy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx. Xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx druhá Listiny); x oblasti práv xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx však xxxxx přihlédnout x čl. 41 odst. 1 Xxxxxxx, otevírajícímu xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx volbě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx, který xx regulací xxxxxxxx, xx. nemusí xxx x opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x Listiny (xxxx. xxxx xxxx. čl. 27 xxxx. 1, 2 x 3 Listiny x práva xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx článkem 41 xxxx. 1 xxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx taková zákonná xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx legitimního xxxx x která xxx xxxx způsobem, xxxx xx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx nemusí xxx x xxxxxxxxxx nejlepší, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (test xxxxxxxxxx - xxxx. xxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 61/04, xxxxxxxx pod č. 16/2007 Sb.).". Xxxxxx postup není xxxxxxx ojedinělý. "Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx. testu xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx-xxxxx test), xxxxx něhož xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx zjevně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozlišování" (xxxx. X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xüxx (xxx.), Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, Xxxxx 2007, xxx. 47 - 48).

93. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x testu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx článkem 41 xxxx. 1 Listiny. Xxxxxxx jako v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 2/08 xxxxxxxxxx, xx tato xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zákonů (čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx) ... V rámci xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx širokou xxxxxxx upravit provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.".

94. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx Pl. ÚS 2/08 xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vývoj xxxxx, ale i xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpovědnosti x xx xxxxxx principu xxxxxxxxxx".

95. Ústavní soud, xxx xx xxxxx xxxx, že "xxxxxxx xxxxxx xxxx ... xxxxxx praktické dogmatice xxxx xxxx nauky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nehledíce k xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx filozofie, xxxxxx xxx pomocných" (xxxx. X. Xxxxxxxxx, Xxxxxx x systém xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, VI. xxxxxx, Xxxxxxxxxx 1927, xxx. 9 - 10), xxxxxx pohlédl xxxxxx úhlem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx jakých xx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx ústavního xxxxxxx, x konečně, xxx xxxx xxxxxx v xxxxx českých xxxx xxxxx aplikováno právo xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jak se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx, x xxx xxxx spočívá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxx je xxxx xxxxxxx v nálezu.

96. Xxxxx pohledem xxxxxxxx xxxxxxxx, resp. právní xxxxxxxx, zabýval xx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x lékaře, xxxxxxxxxx institutu xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx faktického naplnění. Xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx byla lékařova xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytované péče, xxxxxxx pacientem. Xxxxxx x xxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx "§215" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx z 18. xxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bronzovým nožem xxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx bronzovým xxxxx xxxxxx xxxxxx oblouk xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx", xx "§216", který xxxxxxx, xx odměna lékaře x případě příslušníka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Chammurapiho xxxxxxx obsahuje x xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení "xxxxxxxxxx tarifu" x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. X. Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx předchůdci, Xxxxxxxx, Praha 1979, xxx. 139). Xxxxxxx xxx české země xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx prameny nasvědčující xxxx, xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hrazeny xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx 1. xxxxxxxx 20. xxxxxxx (blíže xxx xxxx. X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, Dějiny xxxxxxxxx x českých xxxxxx, Xxxxxx Praha 2004, str. 31, 46, 50).

97. Xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 20. století. Poprvé xx xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx republik, xxxxxxxxx XXXX. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX xxx 5. xxxxxxxx 1936, xxxx. v xxxx xxxxx X x xx. 120. Podle xxxxxx xxxxxx "Občané XXXX xxxx xxxxx xx hmotné xxxxxxxxxx xx stáří, jakož x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvojem xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx státu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx." (srov. xxxxxxx xx X. Xxxx, Xxxxxxx ke xxxxxx xxxxx státu a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemí X. SSSR 1917 - 1945, Praha 1987, xxx. 128). Xxxxxxxx stalinistická Xxxxxx x xxxx 1936 xxxxxxxxxxx zároveň xxx xxxxxx, xx "Práce x XXXX xx xxxxxxxxxx a xxxx xxx každého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx: "Kdo xxxxxxxxx, xx nejí!"". Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z x. 1936 xxx, xx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, všechno xxxx x krutém xxxxxxxxx nejen x xxxxxxxx xxxxx, ale xxxxxxxx také s xxxxxxxxxx zákonnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" (xxxx. X. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, X. X. Beck, Xxxxx 2000, xxx. 77). X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 3 Ústavy Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/1948 Xx. (xxxx xxx "Xxxxxx z x. 1948"). Citované xxxxxxxxxx §29 Ústavy x x. 1948 xxxxx: "(1) Xxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxx. Všem xxxxxxx přísluší právo xx xxxxxxxx xxxx x xx zaopatření xxx ve xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx nemožnosti xxxxxx. ... (3) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění, jakož x veřejnou xxxxxxxxx x sociální xxxx.". Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxx programu x programu xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx 1946. "Zdravotní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx komunistickými xxxxxx. Vehementně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx formě xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxx" (xxxx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx. 219). X xxxxx předcházejících xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx čl. 23 Ústavy Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/1960 Sb., dle xxxxx "(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx zdraví x xx léčebnou xxxx, xxxxx i xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx stáří x při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx. (2) Xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx x společenských organizací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sítí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rozšiřující xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx i organizovanou xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx, nemocenským xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.". V roce xxxxxxx zákona č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, "však xxxxxxxxxx, xx "xxxxx xx xxxx o xxxxxx patří k xxxxxxxxx občanským xxxxxx" xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx vyjadřovala xxx xxxxx "strany x xxxxx". Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v x. 1970 xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přiznávali řadu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, "xxxxxxxx" po xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přežitků ve xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byla spatřována xx sféře xxxxxxxxx, xxxxxxx politiky" (srov. Xxxxxxxx, Hlaváčková, Xxxxxx xxxxxxxxx x českých xxxxxx, xxx. 221). Xxxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxxxxxxx xxxxxx 20. století xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx, xx si xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vně x uvnitř xxxxxx xxxxxx mluvčích Xxxxxx 77, x xxxxxxxxxxx x zdravotnictví z xxx 1983 -1985.

98. Xxxxxxx soud xx xxxxxxx x argumentem xxxxxxxxxxxx předneseným xxx xxxxxx xxxxxxx xxx 1. xxxxx 2008, xx ústavodárce před xxxxxxxx Listiny zvažoval, xxx xx čl. 31 Xxxxxxx zavést výslovně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx, xx zvolil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx interpretovat xxxxxxxxxx čl. 31 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nakonec xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx, xx zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx by xxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxx i xxxxxx xxxx xxxx ústavodárce x dobovou politickou xxxxxxxx. "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích Ústava xxxxxxxxxx xxxxxxxxx realitě, xxxx xx xxxxx, xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx života xxxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx Xxxxxx je (xxxxxxx) xxxx politickým xxxxxxxxx xxxx země." (X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxxxx xx x' Europe xxxxxxxx, II. xxxxxxx, Xxxxx 1930, x. 53).

99. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xx ... xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozsahu i xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xx patrné, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spíše x ústavách států, xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxx 2004. Takové právo xxxx xxxx. xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx, xxxx. xx Xxxxxxx xx Xxxxxx xx deklarováno xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nikoliv xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Často xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx italská Xxxxxx xx. 1947, xxxxx x xx. 32 "zaručuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx" (xxxx. xxxxxxx in: X. Xxxxxxxx, E. Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx Evropské xxxx, LINDE Praha 1997, xxx. 191). X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nejblíže xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx sami xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudců Xxxxxxx Gajdošíkové a Xxxxxxx Báránye. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx republiky xxx rozhodoval xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 38/03 xx 17. května 2004, č. 396/2004 X. x., při xxxxxxxxxxx znění xx. 40 xxxxxxxxx Ústavy x čl. 31 xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx návrh, xxxxxxxx xx "spoplatnenia xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovanou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx súvisia, xxx netvoria xxx xxxxxxxxxxxxx súčasť". Ústavní xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nález Ústavního xxxxx Slovenské xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx srovnávací partie xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 14/02. Ústavní soud Xxxxxxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxx větě xxxxx nálezu (vyhlášeného xxx x. 396/2004 X. x.) vyslovil xxxxxxxxxx, xx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx'x xx. 40 Xxxxxx má xxxx "rozsah", xx., xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

100. Xxxxxxx soud xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx lékařské xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxx konstatuje, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx neobsahuje xxxxxxx x bezplatnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx xx vědom xxxxxxx xxxx ideální xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vědy a xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. stavem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx literatura uvádí, xx xx století xxxx a xxxxxxxx xx distance xxxxxxx x dostupné xxxxxxxx xxxxxxxx. Dospívá x xxxxxx, xx "xxxxx xxxxxxxxxxxx, že by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mohla xxxxxx řešit xxxxxx xxxx ideální a xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx, xx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x záměně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx ... Xxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny, xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx. ... Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ,xxx" xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale x různé xxxxxx x naléhavosti naprosto xxxxx. ... Celospolečenské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x účinné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx strádajících" (srov. X. Haškovcová, Lékařská xxxxx, Xxxxx Praha 1994, str. 81 - 89).

101. Švýcarský xxxxxxxxxx Jürgen Xxxxxxxx, x danému xxxxxx xxxxxx, že "xxxxxx xxxx xxx politikům xxxxxxx čísla" (xxxx. X. Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Bratislava 1975). "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx silně xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxx" (xxxx. Xxxxxxxx, Hlaváčková, Xxxxxx lékařství x xxxxxxx zemích, xxx. 222). Ze xxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx 2008", xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj (XXXX), se xxxxxx, xx "x první xxxx reformy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, který XXXX doporučovala xxx xx svém předchozím xxxxxxxxx x xxxx xx xxx pomoci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" (srov. Xxxxxx Xxxxx, XXXX, xxxxx 2008).

102. Xxxxxxx xxxx xx shora uvedeného xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx němž xx xxxxxxxxxx proporcionalita x základních xxxx, "xxxxx xxxxxx více xxx hrají xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.". Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, kdy Xxxxxxx xxxx dovodil, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx mohlo xxxxx již x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

103. V xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx xxx xxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx k xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx sociální práva:

1) xxxxxxxx smyslu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx určitého xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx x xxxxxxxx čl. 4 odst. 4 Xxxxxxx.

2) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sociálního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx realizace (esenciálního xxxxxx). Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dále

3) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxxx xxx; xxxx xxx xxxx svévolným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx standardu xxxxxxxxxx práv, x xxxxxxx

4) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx nejmoudřejší.

104. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v kroku 2), xxxxx že xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxx, by měl xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxx zásah xx esenciálního obsahu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečností xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx ospravedlňovala.

105. X charakteru sociálních xxxx tedy plyne, xx zákonodárce nesmí xxxxxx jejich existenci x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx má xxxxxx xxxxxxx k vlastnímu xxxxxxx.

106. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) čl. 31 xxxx xxxxx Listiny xx xxxxxxx zakotvení obligatorního xxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxx (xxxxxx), xxx je xxxx xx základě xxxxxxxx solidarity xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx. Ústavní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx takto shromážděných xxxxxxxxxx.

107. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vyplynulo x z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx péči xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž zamezují xxxxxx xxxxxxxxxx; xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nemocným. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x k naplňování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx jevil xxxxxxxxxx.

108. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxx, jak xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování legitimního xxxx a není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Lze xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

109. Xxxxxxx soud, xxxxxxxxx test xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ustanovení čl. 31, jenž x xxxx zahrnuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x bezplatnou xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx zákonodárce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvolených institutů "xx xxxxx dovozovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dostatečnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx ohrožujícími xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" (xxxx. X. Klíma x kol., Xxxxxxxx x Xxxxxx a Xxxxxxx, březen 2005, xxx. 861). "Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x práva xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx každého respektovat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx" (xxxx. X. Xxxxxxxx a xxx., Xxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx XX. Xxxxx x xxxxxxxxxx, 2. vyd., Xxxxx 1999, str. 251). X xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx napadená xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx disproporční, xxx - xxx xxxx xxxxxxxx dále - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

110. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxx intencí xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx kvalitnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 31 věty xxxx Xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx místně x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx i xxx, že občané xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vedeni x k xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu x druhým, resp. xxx, xxxxx potřebují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx soud připomíná, xx x xxxxxx Xx. ÚS 2/08 xxxxxxxx, že "xxxx, x jaké se xxxxxxx odpovědnosti a xxxxxxxxxx projevuje x xxxxxxx řádu xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx státu (xxxx. xxxx státu xxxxxxxxxx). Míra xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx etického xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx spravedlnost x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxx. Solidaritu lze x pohledu jednotlivce xxxxxx jako xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx je dána xxxxxxx blízkostí xxxxxx x ostatním, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rodině x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společenstvích. Stát xx xxxxxx vztahu xxxxxxxxx nezasahuje, nebo xxx xxxxx xxxxxxx (xxx rodinné právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx postrádá, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Jedná xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx x této oblasti xxxxxxxxx xxxxx mocensko-vrchnostenskou xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx solidarity xx uskutečňuje xxxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jedněch x xxxxxx - xxx xxxxxxxxx".

111. Xxxxxxx xxxx pak x xxxxx testu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxx oblast xxxxxxxxxx xxxx platí xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx. 4 Xxxxxxxxxx xxxx člověka x xxxxxx v x. 1789, že "svoboda xxxxxxx možnost činit xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx", a dovodil, xx xxxxxxxxxxxxx lpění xx bezplatnosti lékařství xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lékařské xxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx smyslu pro xxxxxxx členy xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Ústavní xxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků zcela xxxxxxxxxxx neumožňovalo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx nadto podává x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zdravotnictví Xxxxx Xxxxxxx tak xxxx. xxxxx, xx "xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xx po účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ... xxxxxx regulačních xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxx, tak při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx 1,75 miliardy korun". Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x práci xxxxxxx připravujících záměr xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx - xxx je xxxxxxxxx x xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

112. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxx jednotlivého poplatku xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx legitimní xxx a zda xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx různých xxxxxx xxxxxx regulačních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx. Z vyhodnocení xxxx xxx zákonodárce xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (popř. novelizující) xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odůvodnění xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx argumentech, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

113. Xxxx xxxxxxxx, xxx Ústavní xxxx vyvozoval xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x plošně (xxxx xx xxxxxx ke xxxx regulačním xxxxxxxxx), xxx proto, xx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxxxxx nepřípadné xx bylo, xxxxx xx Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx kontrole xxxxx prováděl. Ve xxxxx důsledcích xx xxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx (vzdor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) připustil, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti toho xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx (xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení mají), x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, dopady. Tím xx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xx nebezpečné xxxxx xxxxx xxxxx, že xxx obstarávání podkladů xxx takovéto analýzy xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx proto, xx by xxx (xxx realizaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx dopadů právních xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (byť přechodný) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjištěním, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx tím xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx specifické xxxxxxxxxxx účinky xxxxxxx xxxxxxxxx financí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vymezitelných skupin xxxxxxxx, xxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

114. X xxxx uvedeného je xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxx myslitelné účinky xx xxxxxx sféry xxxxxxxx xxxxx. Takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx však pochopitelně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

115. Kdyby xx stalo - xx xxxxxxx zákonodárcem xxxxxxxxx xx exekutivou xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxx - xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx - xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx komponentech - xxxxxx kritériím xxxxx xxxxxxxxx, neváhal by Xxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonodárce xxxxxxxxx; pak xx xxxx xxxxx byl xxxxxxxxx ochranou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx sdělením xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

116. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dále, xxx xxxxxxx prostředek xxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxxx cíle je xxxxxxx. Xxx xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx. zn. Xx. XX 2/08, "x xxxxxxxxxx práv lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx skutečnost, xx xxxxxx xx xxxxxx xx základních xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě Xxxxxxx. Jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provedení, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxx". Xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx dává xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx zdravotní xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 2 Xxxxxxx xxx xxxxxxx, že xxx xxxx podmínky xx xxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx občanovi xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotní péči xxxx. xxxxxxx 416,66 Xx xxxxxxx, x xx xx současného xxxxxxxxx bonusu v xxxxxxx částky xx 30 Xx do 5&xxxx;000 Kč xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx, xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx hospitalizován či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx recept. Xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx pomyslného xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx, jehož čl. 31 xxxx xxxxx chrání, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

117. Xxxxx napadeného zákona xx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx zdravotnického zařízení. Xxxx ustanovení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx synallagmaticky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Hypoteticky xx xxx jistě xxxxxxxxxx variantu, xx xx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxx xx stejné xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx místem xx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x toto xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, bez přerozdělení xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx platbu xxxxxxxxxxx lékařskému xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx, xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro pacienta xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx konečnému xxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tak x xxxxx xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale též xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

118. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x sociálního xxxxx, x xx též x xxxxxxxx xx xx, xxx x xxxxxxx, že je x napadené xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx čl. 31 xxxx xxxx Xxxxxxx, je minimalizován xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx čl. 31 věty xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všeobecně "xxxxxxxx xxxxx" x xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx zdravotní péči xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V individuálních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámením, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx, xx xxxxxxx 30 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx 5&xxxx;000 Xx xxxx §16b xxxx. 1 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění. V xxxxxxxx vztahů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepřipomenout xxxxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, příspěvku xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx zodpovědnosti xxx xxxx. xx povinností xxxxxx žijícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx smyslu §31 odst. 3 x 4 xxxxxx x xxxxxx.

119. Xxxxxxx xxxx xx je x xxx - xxxxxxx x návrhu xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů, tedy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx samostatných xxxxxxxx - xxxxx, jak xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vzájemných xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx a xxxxx (xxx xxx 88 xxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx. Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 2/08, kde xxx rozhodování x xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xx xxxx tři xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx tomuto xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tzv. regulační xxxxxxxx". X xxxxxx xxxxxx vyloučena xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx. ve xxxxx xxxxxxx daní, zvýšení xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5&xxxx;000 Xx apod. Lze xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 31 x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tento přístup xxxxxxxxx (nemají "xxxxxxxx xxxxx") x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze systému xxxxxxxxxx zabezpečení.

120. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nemůže být xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Takovým xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kritérium xxxxxxxxx xxxxxx, jaké xxxx mít posuzovaná xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípustnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx posouzení faktického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jednotlivci xxxxxxxxxxx xxxxxxx uloženy. X xxxxx ohledu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx finanční platba, xx svojí xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxx souhrnu, takovým xxxxxxxxx xx právo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx záruk xxxxxxxxxxx Listinou. Taková xxxxxxxxxx ani x xxxxxxxxxx před Ústavním xxxxxx xxxxxxxx nebyla.

121. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx v této xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. k oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx xxxx takto xxxxxxxxx xxxxxx - xx. xxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 11/02 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 30, nález x. 87, xxxxxxxx pod č. 198/2003 Sb.) důvodem, xxx xxxxx "Ústavní soud xxxx překonat vlastní xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx x ekonomických xxxxxx v xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx představ xxxxxxxxxxx. Další možností xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podústavními xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxx xx x xxxx ovšem xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx demokratické xxxxxxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Ústavy). Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx změna, xxxx. xxxxxxxx xxxx právních xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx samozřejmě o xxxxx xxxxxxxxxx limitům xxxxxxxxxx čl. 9 odst. 2 Xxxxxx, xx. xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx demokratického xxxxxxxx státu.". Ve xxxxxx k posuzované xxxx xx znamená, xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx právy xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx staticky, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxxx je stav x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

122. Ústavní xxxx xxx x xxxxxx xx shora xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x toho, xx čl. 31 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě veřejného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx, x byl xx xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 4 Listiny xxxxx xxxx - xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx podstatu x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

123. Xxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zřeteli xxxxxx, xxx zavedení regulačních xxxxxxxx mohlo xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx učinil x xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx smyslu čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

124. X xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx zdravotnickým xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx již bylo xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalitní xxxxxxxxx péče x xxxx těm, kteří xx skutečně xxxxxxxxx, x xxxxxxx prohloubit xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx prvek může xxx v xxxxx xxxxxx xxxxx i xxxxxxx dopad. Xxxxxxxxx xx jistě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů, x xxx formou xxxxxxxx xxxxxx nadužívání xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx léků. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx stránka xxxxxxxx. Kromě xxxx, xx by xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx chování xx xxxxxx x čerpání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx x ní xxxxxxxx, xx ač xx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dvoustranného xxxxxx, x xx xxx xxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx straně xxxxx xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx zdravotní péče xxxxx jemu jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přerozděleny xxx, že xx x xxxx xxxxx xxxx než ten, xxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxxxx.

125. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, tj. xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx připomíná především, xx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx výkladem xxxxx "xxxxxxxxx xxxx", xxxx. bezplatná xxxxxxxxx xxxx. V nálezu xx xxx 4. xxxxxx 2003 xx. xx. Xx. ÚS 14/02 xxxxxxxx, xx "xxxxx přímé úhrady xx xxxx týká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní péče". Xx xxxx vedené xxx xx. zn. Xx. XX 14/02 Xxxxxxx xxxx zamítl xxxxx skupiny poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx části xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, x tehdy xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx "xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx". Xxxxxxx xxx, xx "nic xxxxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx pojištěnců xxxxxxx xxx xxxxx". X xxxxxxxxx stanoviska xxxxxx Xxxxxxxx Cepla, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xüxxxxxx, Xxxxx Xxxxäxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Muchy x Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatné "xxxxxxxxx" xxxx, nikoliv xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, nýbrž xx součástí uspokojování xxxxxxx potřeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Zákon x xxxxxxxx xxxxxxx překročil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, jež není xxxx zdravotní a xxx sama x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx neobjektivní x xxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxxxx, jimž xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče poskytována, x oněmi pojištěnci, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obě xxxxxxxxx xxxx nuceny odpovídající xxxxxxx uspokojovat nezávisle xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

126. Xxxxxxx soud xx "xxxxxxxxxxxx" x minulosti xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx čl. 33 Xxxxxxx. V xxxxxx ze dne 13. xxxxxx 1995 xx. xx. Xx. XX 25/94 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 3, xxxxx x. 31, xxxxxxxx pod č. 165/1995 Sb.) xxxxx, že "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stát nese xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. školné, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx. ... Podle xxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx navrhovatelé, by xxx xxxx zajistit xxxxxxxxx poskytování všeho, xx se školní xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisí, xxxx xxxx. vybavení přezůvkami, xxxxxxxx, xxxxxxx, psacími xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx. Xx xxxxxx, xx bezplatnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx požadovat úhradu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx vzdělání x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základních x xxxxxxxxx xxxxxxx." (xxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, svazek 3, xxxxx x. 31, xxx. 238). Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx bezplatným xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx náklady, xxx xxxxxx přímo vyučovacím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx zdravotní xxxx x její xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x že xxx fungujícího xxxxxxxxxxxxx xx nebylo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxxxxx xxxx.

127. Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x tom, xx zdravotnickému xxxxxxxx xx regulačními xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče mohlo xxxx xxxxxxxx, zajišťovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x úroveň xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. X xxxxxxx xx multifunkčnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vždy x xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x regulačním xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxx xxxxxxx konkrétního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx využity x cílům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x provedeného xxxxxxxxxx nemá xx xxxxxxxxx, že by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

128. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx úhlu xx Xxxxxxx soud věnoval x prvé xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenému §16a odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x x xxxx, že xxxxxxxxxxxx sami xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx", tedy xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nocleh x xxxxxx x xxxxxxxxx, nemusí xxxxxxxxx x mezí xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx smyslu §16a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním pojištění xx zcela xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 31 Listiny, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zde lze x plném rozsahu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudců, x xx x xxxxx, xx většinový xxxxx ji x xxxxx projednávání xxxxxx xxxxxxxx pod xx. xx. Pl. XX 14/02 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx "xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx nímž Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupiny xxxxxxxx stojí". V xxxxxxx xxxxxxx by xxx - xxxxxxxx xx absurdum - čl. 31 Listiny xxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxxxx ubytování či xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx lékařská xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx to, zda xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxx péčí xx xxxxxxx. V xxxx části xx xx xx xxxxxxxxxxx, xx by ustanovení §16 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), jednalo o xxxxx zjevně xxxxxxxxxxxxxx.

129. Xxxxxxx xxxx se xx shora naznačených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zavedení regulačních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §16a xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xxx dokumentuje x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §16a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx platby, xxx především xxxx xxxx. Xxxxxxx soud xxxx x xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx - xxxxx xxx o pojem "xxxxxxxx" - xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx "xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx právním" (xxxx. X. Xxxxx, Xxxxxxxx, xx: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx československého, XXX., Xxxx 1934, xxx. 204), xx xxxxxx xxxxx xx pojmu "xxxxxxxx" xxxxxxxxx x xxxxxxx i xxx xxxxxxxx plateb, xxx xxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx veřejnoprávní. Xx xxxxxxxxx "xxxxxxxx" se xxx xxxx. ve xxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxxxxxx nařízení č. 16/1925 Xx., o xxxxx x telefonních xxxxxxxx, "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx konané x xxxxxxxxx xxxxxxx, tak x xxxxxxx xx xxxxxx meziměstské", x xxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx "poplatek x xxxxxxxx" (§517 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxxxx soukromého. Je xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx "regulačních poplatků" xxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nicméně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx" k xxxxx "platba". Xxxxxxx xxxx se dále xxxxxxx xxxxxxx, xxx "xxxxxxxxx poplatek" není "xxxxx". X pojem "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx, xx "regulační xxxxxxxx" xxxx cenou xx xxxxxx zákona č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, x platném znění, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx nákupu a xxxxxxx zboží xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu i x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx (§1 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx §1 odst. 4 xxxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x nákladů x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx pak xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx za věc, xxxxxxx, výkon, xxxxx xx xxxxxx. "Xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxx ekvivalentem xxx x xxxxxxx xxxxxxx x nemůže xxx ani úhradou xx poskytovanou xxxxxxxxx xxxx, neboť xxx xx xxxx výše xxxxxxx být stejná xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praktickým lékařem, x naopak xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků xx xxxxxxxx jedná x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sui xxxxxxx xxxxx principu xx xx facias. X xxxx souvislosti Xxxxxxx xxxx xxxx x úvahu xxxxxx xxxxxxxx mezi lékařstvím x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či uměleckými xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx, že x xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, bez xxxxx xx xx xxxxxxxx x bez xxxxx by nebyl x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx. administrativní práce, xxxxxx xxxxx, pojištění xxxxxxxxxxxx, doprava, xxxxx xxx., vyvíjí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxx chodu x xxxxxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Nelze xxxxxxxxxxx, xx xxxx. xxxxxxxxxx advokátů vychází xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za poskytovanou xxxxxx pomoc, náhrady xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx nemohl xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx konformně xxxxxxxxxx x xx případ xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, že xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx i xxxxx xx příspěvku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle toho, xxx jejich služeb xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx neshledal na xxxxx principu xxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx, xx princip xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právní úpravou xxxxxxxx ve stanovení xxxxxx xxxxxx dle §16b odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Ústavní xxxx xxxxxx, xx čl. 31 Listiny xxxxxxxxxxx, xx zdravotní xxxx x xxxxxxxxx pomůcky xxxxx xxxxxxx právě x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx však xxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxx hradit xxx, xx zdravotní péčí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Ve xxxxx xxxxxxxxxx xx pak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx a xxxx xxxx promítnutí xx čl. 31 Listiny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedl k xxxx, xx by xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx tehdy, xxx-xx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxx garantovanou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx důvod xxxxxxxxxxxxxxx napadených ustanovení. X hlediska xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xx, xxx je xxx xx onen xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xxx xx zákona xxxxxxxx, xxxx práva a xxxx povinnosti mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upravovaných, xxxx. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osvojit xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx verba xxxxx xxxxxx sed xxx xx xxxxxxxxxx.

130. Xxxxxxx xx Ústavní soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x "doplatku xx léky". I x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x účel xxxxxx plateb. Xxxx xxxxxx x xxxxx, xx "xxxxxx za xxxxxx" měla x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxx garantována xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx ut xxx x xxxxxx xx xxxxx posuzovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxx lékárenského xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx lékárna, v xxxxx systému xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zaplacení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 2007, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, způsoby xxxxxx regulace léčivých xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxx přípravků a xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely, její xxxxx x xxxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravinami xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), v xxxxx X. odst. 5 xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx stanovenými xxxxxxxxx) musí xxx xxxxxxxxx snížena o xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx: "xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výdej xxxxxxxx xxxxxxxxx * (0,25*(XXXXX(XX/50-2,5)+1,6)) xxxxxxx CV = xxxx výrobce nebo xxxxxxx xxx XXX". X xxxxxx postupu x x prohloubení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx z xxxxx X. xxxx. 3 cenového rozhodnutí, xx tedy xxxxxx, xx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svůj xxxxxx odraz x xxxxxxxx mechanismu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místem, xxxxxxx x xxxxxxxxx regulačního xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxxx částka. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxx xx xxxxxx ohledně xxxxx regulačního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx lékárnám xxxx zisk, odpověděl, xx "žádná", právě x xxxxxxx na xxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxx a "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx velmi xxxxxxxxx xxxxxxxx regulační xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx legitimního xxxx xxxxx uvedeného. Xxx xxxxxxxxx x provedeného xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx regulačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxxx, xxxxx potřebuje x spotřebuje, nikoliv xxx xx -xxx xx dosud, x xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxxxx, xxxxxxx - xxx xxxxxxx opatřovat xx zásoby xx xx je v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, aby u xxxxxx, který mu xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, že se xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Očekávaný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x léčivy již xxx xx xxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx zaznamenat. I x xxxxxxx léků xx strop 5&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx prvkem xxxxxxxxxxxx solidaritu x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx, xx účinky této xxxxx xxxxxxxxxx xxx x praxi xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x konkrétních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx co do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxx xx xxxxxxx, xx by xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx".

131. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx bylo řečeno, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bez xxxxx xx nemohla být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu čl. 31 Xxxxxxx, tím xx xxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx subjektem x systému zdravotnictví, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zaměstnavatelské, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx atp. Okolnost, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regulační poplatky, xx deliktem, xxxxx xxxxxxxx xx zájem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx shledat v xxxxxxxx ukládaných např. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xx x úpravě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X x xxxxxx oblastech xx xx porušení povinnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxx. x deformaci xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx tam, xxx xx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacitu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankce, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podléhá soudnímu xxxxxxxx, což xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

132. X xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxx, xx xxx nejmenším x x xxxxxxx x ustanovení §16a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx xxxxxx §16b odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxx xxx je. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx této xxxxxx sledoval, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korigoval xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx stále xxxxxxxxx, xxxxx nepřímé xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené x veřejného xxxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxxxx xxxxx znamenat x porušení čl. 31 Xxxxxxx.

133. Ústavní xxxx xx zabýval xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxx navrhovatelů, xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx judikaturou Xxxxxxxxx xxxxx, neboť jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. 0 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxx, kterou xxxxxxxxx Xxxxxxx soud v xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 36/05 (xxx výše), xxxxxx xxxxx. Napadené xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx hodnotami. Tento xxxxxx xxxxx dikce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx x xxxxxxx xx okruh xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx normativního, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zní "Xxxxxx zdravotních xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xx v xxxxxx neliší xxxx. xx obdobného xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx něhož xx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx x určení odměny x náhrad advokáta, xxx se xxxxx xxxxxxxxx, x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x tarifní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx advokátů zapsaných x seznamu advokátů. Xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezpochybňovaný. X xxxxxx, jaký xxxx xx xxxxx navrhovatelé, xx xxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx Xxxxxxxxx x xx. Xxxx x Xxxx odlišně xxx xxx ostatní nemocnice x České republice. Xxxxxxx soud xxxxxx, xx pokud xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví takto xxxxx xxxxx postupovalo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx charakter xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

134. Xxxxxxx lze xxxxxxx, že Xxxxxxx xxxx xxxxx důvod xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx z x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx postačovalo xxxxxxxxxx xxx xxx xx, xxx Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxx, xx x důvodu zdrženlivosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostor xxx xxxxxxxxx nález nebo xx napadená xxxxxx xxxxxx xxxx protiústavní, xxxxx napadená xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dle xxxx xxxxxx přijata x xxxxx xxxxx čl. 4 odst. 4 Xxxxxxx x xxxxxxx x testu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx, xxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx věci, xxx xx dotýká xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a zdraví, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxx okruhů, dodává, xx mezi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx. xx. Pl. ÚS 24/07 x sp. xx. Xx. ÚS 2/08 - xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx této věci x věci xxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 2/08 xxxxxx jiný než xxxx procesní xxxxxxxxx - xxxxxx, jež xxx přivedly xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, že xxxxxxxx právní úprava xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx obstála x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx vede x xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx svévole, xxxxxxxx a nerozumnosti xxxxxxxxxxx, která - xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx - x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XII.
135. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx projednávané pod xx. xx. Xx. XX 1/08 xxxxxx (§70 odst. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx.).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:
JUDr. Xxxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx soudci Xxxxxxxxx Xxxxxx, Vojen Xüxxxxx, Xxxxx Xxxxäxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Pavel Xxxxxxxxx x Xxxxxx Wagnerová.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 251/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.7.2008.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.