Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023

324/2022 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Účinnost §2

Příloha č. 1 - Program statistických zjišťování prováděných českým statistickým úřadem na rok 2023

Příloha č. 2 - Program statistických zjišťování prováděných ministerstvy na rok 2023

INFORMACE

324

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2022

o Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 2023
 

Český xxxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx §27 xxxx. b) xxxxxx x. 89/1995 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 411/2000 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), zároveň xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) a stanoví Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rok 2023, xxxxx je xxxxxx x přílohách č. 1 x 2 k této xxxxxxxx.

§2

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
 

Předseda:

Ing. Rojíček, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 324/2022 Sb.

PROGRAM STATISTICKÝCH XXXXXXXXXX PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXX 2023

X. Přehled xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem

1. Xxxx X 1-12

Xxxxxxx xxxxx x cenách xxxx

2. Ceny E 2-52

Xxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

3. Ceny E 3-12

Xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx

4. Ceny X 6-04

Čtvrtletní xxxxx x cenách xxxxxxx xxxxx xxx konečné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

5. Xxxx Xxxx 1-12

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx energie

6. Xxxx Xxx 1-04

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dříví

7. Xxxx Xxxxx 1-12

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx z xxxx

8. Xxxx NB 1-04

Xxxxxxxxxx výkaz o xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

9. Ceny Xx 1-12

Xxxxx x struktuře xxxxx x maloobchodě

10. Xxxx Xxxx 1-12

Xxxxxxx xxxxx x cenách xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

11. Xxxx Xxxx 1-04

Xxxxxxxxxx šetření x xxxxxx cen xxxxxxxxxx xxxxx

12. Ceny Xxxxx 1-12

Měsíční xxxxx x cenách xxxxx

13. Xxxx XX 1-12

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx služeb

14. Xxxx Xxx 1-04

Čtvrtletní výkaz x xxxxxx osiv x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx

15. Ceny Xxx 1-12

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků

16. Xxxx Zem 2-04

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hnojiv x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx pro zemědělství

17. Xxxx Xxx 3-04

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

18. Xxxx Zem 4-04

Xxxxxxxxxx xxxxx x cenách xxxxxxxxxxxxx x plemenářských xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

19. Xxxx ZO 2-12

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

20. Xxxx XX 2x-12

Xxxxxxx výkaz x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

21. Xxxx XX 3-12

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

22. Ceny XXX 1-12

Xxxxxxx xxxxx x cenách xxxxxx xxxxx x zahraničním xxxxxxx

23. Xxxx XXX 1-12

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx zboží x zahraničním xxxxxxx

24. XX 1-12

Měsíční xxxxxxxx x hostech x xxxxxxxxxx ubytovacích zařízeních

25. XX 2-04

Xxxxxxxxxx dotazník x xxxxxxx v xxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxxxx

26. Xxxx Sur 1-01

Roční xxxxx o druhotných xxxxxxxxxx

27. XX 5-01

Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

28. XX 6-01

Xxxxx výkaz x xxxxxxx elektrické xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx

29. XX 7-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx paliv

30. XX 8-01

Roční xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

31. XX 9-01

Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx xxxxxxx

32. XX 10-01

Xxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

33. XXX 1-12

Xxxxxxx xxxxx x ropě, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro rafinérie x xxxxxxx ropných xxxxxxxx

34. XXX 1-12

Xxxxxxx xxxxx o xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

35. XX Xx 1-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investicích

36. XX Xx 1-12

Xxxxxxxxxxxxxx průzkum x xxxxxxx

37. XX Xxxx 1-12

Xxxxxxxxxxxxxx průzkum x průmyslu

38. XX X1 1-12

Konjunkturální xxxxxxx xx službách

39. EV Xxxx 1-12

Konjunkturální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

40. XXX 1-01

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx globálních xxxxxxxxxxx xxxxxxx

41. XXX 5-01

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x komunikačních xxxxxxxxxxx

42. Xxxx 6-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

43. Les 8-01

Xxxxx xxxxx odvětvových xxxxxxxxx v xxxxxxxxx

44. Xxx 5-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

45. XX 1-01

Xxxxx xxxxx neziskových xxxxxxxxx, xxxxxxxx družstev x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

46. Xxxx 1-12

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

47. Xxxx 2-12

Xxxxxxx x xxxxxxxx

48. Xxxx 3-12

Xxxxxxx x xxxxx

49. Xxxx 4-12

Xxxxxxx x rozvodu

50. Xxxx 1-01

Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx opcích x xxxxxxxxxx

51. Xxxx 3-01

Xxxxx x plochách osevů xxxxxxxxxxxx xxxxxx

52. P 5-01

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

53. X 6-04

Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

54. X 7-01

Roční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxxxxx odvětvích

55. Xxx 3c-04

Čtvrtletní výkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx)

56. Xxx 5-01

Roční xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) institucí

57. Xxx 5x-01

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zajišťoven

58. Xxxxx 2-04

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

59. Xxxx 1-12

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

60. Xxxx 2-01

Xxxxx xxxxx v průmyslu

61. Xxxxx xxxxxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx

62. Xxxxx zjišťování 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

63. Přímé xxxxxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

64. RES 1-99

Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx

65. XXX 2-99

Xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

66. XX 1-12

Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx

67. Xxxx 1-12

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

68. Xxxx 2-12

Měsíční výkaz x stavebních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx

69. Xxxx 5-01

Xxxxx výkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx

70. Xxxx 7-99

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx bytu

71. XXX 4-01

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

72. XX 8x-01

Xxxxx výkaz x xxxxxxx tocích x dodávkách xxxxxxxxx xxxx

73. VH 8b-01

Roční xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích

74. XX 1-01

Xxxxx výkaz xxxxxxxxx xxxxxxxx institucí

75. XXX 3-04

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx

76. XXX 5-01

Xxxxx xxxxx o xxxxxxx a vývoji

77. Xxx 3-04

Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven

78. Zdp 5-01

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

79. Xxx Xxx 1-99

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx

80. Zem X6

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

81. Xxx X7

Xxxxx sklizně xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx

82. Xxx X8

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plodin - xxxxx

83. Xxx V9

Odhad xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - září

84. Zem XX 1-01

Integrované šetření x xxxxxxxxxxx

85. Zem 1-02

Xxxxx o xxxxx xxxxx

86. Zem 1-12

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

87. Xxx 2-02

Xxxxx x xxxxx xxxxxx

88. Xxx 3-01

Xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx

89. Zem 6-01

Roční xxxxx x sklizni xxxxxxxxxxxx xxxxxx

90. Xxx 7-02

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx a prodejích xxxxxxxxxxx xxxxxxx

91. ZO 1-04

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx

92. XX 1-01

Roční xxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX. Údaje x xxxxxxxxxxxx jednotce

1. Xxxxx xxxxx charakterizovaných x xxxxx XXX. přílohy č. 1 x této xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to obchodní xxxxx a její xxxxx; nemá-li xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

2. X xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx x bodě 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxx xxxxxx identifikační xxxxx, dále převažující xxxxxxx ve sledovaném xxxxxx, jméno fyzické xxxxx, která výkaz xxxxxxxx, údaje o xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx telefonní x xxxxxxxx faxové xxxxx.

3. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiná xxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx o xxxx datové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx telefonní a xxxxxxxx faxové xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx interní xxxxxxxx xxxxxx označení vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx název x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo zřizovatele.

III. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

Xxxxxx xxxxxxx používaných xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx xx xxx 2023

XXX

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx)

XXX

Xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx, dopravné)

CZ-CC

Národní xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

XX-XXXXX

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX-XXX

Xxxxxxx xxxxx mezinárodní Klasifikace xxxxxxxx

XX-XXXX

Xxxxxxx xxxxx mezinárodní Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XX-XXXX

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Klasifikace xxxxxxxx statistických xxxxxxxx

XX-XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX

XX

Xxxxx republika

DG XXXXX

Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek

DIČ

Daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společenství

ES

Evropská xxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxx xxxxxx národních xxxx

XX

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx

XXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx

Xxx.

Xxxxxx

XXXXX

Xxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 324/2022 Sb.

PROGRAM XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX PROVÁDĚNÝCH MINISTERSTVY XX ROK 2023

X. Xxxxxxx statistických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X) MINISTERSTVO XXXXXXX

1. Xxx (XX) 1-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

2. Xxx (XX) 1-04

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxxx

3. Dop (XX) 1-12

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx

4. Xxx (MD) 2-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxx xxxxxxx

5. Xxx (XX) 2-04

Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6. Xxx (MD) 2-99

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7. Xxx (XX) 3-01

Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx dopravní xxxxx

8. Xxx (XX) 3-04

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

9. Xxx (XX) 4-01

Xxxxx výkaz o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

10. Xxx (MD) 4-04

Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dopravě

11. Dop (XX) 5-04

Xxxxxxxxxx xxxxx x pohybu xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx přístavech

12. Xxx (MD) 6-01

Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx osobní dopravě

13. Xxx (MD) 7-01

Xxxxx xxxxx x přepravě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

14. Xxx (XX) 7-12

Měsíční výkaz x xxxxxxx dopravě - xxxxxx xxxxxx, XX xxxxxx

X) MINISTERSTVO XXXXXXX

1. Xxxx(XX) 1-01

Roční xxxxx x xxxxxxx

2. Xxxx (XX) 5-01

Xxxxx xxxxx o periodickém xxxxx

3. Kult (XX) 12-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

4. Xxxx (XX) 14-01

Xxxxx výkaz o xxxxx x xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

5. Xxxx(XX) 15-01

Roční xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx publikacích

6. Xxxx (MK) 17-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kulturním xxxxxxxx

7. Xxxx(XX) 18-01

Xxxxx xxxxx x vydavateli

8. Xxxx (MK) 19-01

Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umění x xxxxxxxxxxxx

9. Xxxx (XX) 22-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx vzdělávací x xxxxxxx xxxxxxxx

10. Xxxx (XX) 23-01

Xxxxx xxxxx x festivalech

11. Xxxx (XX) 24-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxx xxxx

12. Kult (XX) 25-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

X) XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXX

1. ISPV(MPSV) X 1-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x průměrném xxxxxxx

2. Xxx(XXXX) X 1-01

Roční xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3. V (MPSV) 19x-01

Xxxxx výkaz o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4. X (XXXX) 20-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

5. V (XXXX) 26-01

Xxxxx výkaz x xxxxxxxx xxxxx

X) XXXXXXXXXXXX PRŮMYSLŮ X XXXXXXX

1. Xxx(XXX) 1-01

Roční xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pohonných xxxx, plnicích a xxxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxx (XXX) 2-02

Pololetní výkaz x síti xxxxxxxxx xxxxxx pohonných xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

3. Eng(MPO) 1-12

Měsíční xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx tuhých xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx)

4. Xxx (XXX) 4-01

Xxxxx výkaz x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxx

5. Xxx (XXX) 5-01

Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tepla, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x palivech xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

6. Eng (XXX) 6-12

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

7. Xxxxx (XXX) 1-02

Pololetní xxxxx x xxxxxxx technice x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X) XXXXXXXXXXXX ZDRAVOTNICTVÍ

1. X (XX) 1-01

Xxxxx xxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

2. X (XX) 1-01

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx)

3. X(XX)2-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a provozním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

4. X (MZ) 3-01

Xxxxx výkaz o xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

5. X(XX)4-01

Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, evidenčním xxxxx xxxxxxxxxxx, smluvních xxxxxxxxxx x odměňování

6. X (XX) 6-02

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx

7. X (XX) 2-01

Xxxxx výkaz x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

8. X (XX) 2-01

Xxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx)

9. X (XX) 3-01

Xxxxx výkaz x xxxxx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

10. X (XX) 4-01

Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

11. T (MZ) 1-01

Xxxxx výkaz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (s xxxxxxxx)

12. X (MZ) 1-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinci

F) XXXXXXXXXXXX ZEMĚDĚLSTVÍ

1. Xxxx (XXx) 4-12

Měsíční xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

2. Farm (XXx) 6-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (všech xxxxx) x zemědělských podnicích

3. Xxxxxxx (XXx) 1-01

Roční xxxxx x nákupu xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x výrobě ovocných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4. Xxxxxx (XXx) 3-01

Roční xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx krmiv

5. Les (XXx) 1-01

Roční výkaz x xxxxxxxxxxx x xxxxxx

6. Xxx (MZe) 2-01

Xxxxx výkaz o xxxxxxxxx a xxxxxxxx x lesním xxxxxxxxxxxx

7. Xxx (MZe) 1-01

Xxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxxx a vydání xxxxxxxx xxxx kvasného

8. Xxx (MZe) 2-01

Xxxxx xxxxx x výrobě, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

9. Xxx (XXx) 3-01

Roční xxxxx x výrobě, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

10. Xxxx (XXx) 6-01

Roční xxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

11. Xxxx (XXx) 6-12

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

12. Xxxx (MZe) 1-01

Xxxxx výkaz x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx zvěře od 1. dubna 2023 xx 31. xxxxxx 2024

13. Xxxx (XXx) 7-02

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxxxx x 31. 1. x 30. 6. 2023

14. Xxxx (XXx) 7-04

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x užití xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

15. Xxxx (MZe) 7-12

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektech

16. Xxxxx (XXx) 6-12

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mléka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XX. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná ministerstvy

Xxxxxx zkratek xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 2023

XXXX

Xxxxxxx xxxxxxx poruchy xxxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomanií

CZ-NACE

Národní xxxxx xxxxxxxxxxx Klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxxxx

XX

Xxxxxxxx xxxx

XX

Xxxxxxxx společenství

Eurostat

Statistický xxxx Xxxxxxxx xxxx

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX 2

Úroveň 2 Klasifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx)

XXXX 3

Úroveň 3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx statistických xxxxxxxx (kraj)

OD xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx

XXXXXX

Xxxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxx, vědu x xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 324/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx č. 96/16/ES xx xxx 19. xxxxxx 1996 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/107/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1882/2003 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 219/2009 x nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1350/2013.

Xxxxxxxx Xxxx xx xxx 21. xxxxxx 1991 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod (91/271/EHS), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 98/15/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1882/2003, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1137/2008 x směrnice Rady 2013/64/XX.

Xxxxxxxx Rady 2009/119/ES xx xxx 14. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásoby xxxx xxxx xxxxxxx produktů, xx znění prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1581 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1999.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1338/2008 ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 328/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1338/2008 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, pokud xxx x statistiky xxxxxx smrti.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1260/2013 ze xxx 20. xxxxxxxxx 2013 x evropské xxxxxxxxxxxx statistice.

Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) č. 205/2014 xx xxx 4. xxxxxx 2014, kterým xx stanoví jednotné xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1260/2013 x xxxxxxxx demografické statistice, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 138/2004 xx xxx 5. xxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1165/2008 xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxx Rady 93/23/XXX, 93/24/XXX x 93/25/XXX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 543/2009 xx dne 18. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx plodin x x xxxxxxx nařízení Xxxx (EHS) x. 837/90 a (EHS) x. 959/93, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2017/1185 xx xxx 20. xxxxx 2017, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1307/2013 a (EU) x. 1308/2013, pokud xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxx, a xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1091 xx xxx 18. července 2018 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1166/2008 x (XX) x. 1337/2011, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/2286 xx xxx 16. xxxxxxxx 2021, o údajích, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx referenční xxx 2023 xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1091 x integrované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1200/2009.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 691/2011 xx xxx 6. července 2011 x xxxxxxxxxx environmentálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2964/95 xx xxx 20. xxxxxxxx 1995, xxxxxx se xxxxxx registrace xxxxxx x dodávek ropy xx Společenství.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1099/2008 xx xxx 22. října 2008 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 x evropských xxxxxxxxxxxx xxx zemního xxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxx směrnice 2008/92/XX.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/803 xx xxx 17. května 2019 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cen xxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/1952.

Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 479/2009 xx dne 25. xxxxxx 2009 o xxxxxxx Protokolu x xxxxxxx xxx nadměrném xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013 ze xxx 21. xxxxxx 2013 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx účtů x Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 437/2003 xx xxx 27. února 2003 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 70/2012 xx xxx 18. xxxxx 2012 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/643 xx dne 18. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/974 xx xxx 4. xxxxxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách.

Nařízení Xxxx (XX) č. 1165/98 xx dne 19. xxxxxx 1998 o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění. Nařízení Xxxx (ES) x. 530/1999 ze xxx 9. března 1999 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1726/1999 xx dne 27. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 530/1999 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nákladů práce x xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1916/2000 xx xxx 8. září 2000, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Rady (XX) x. 530/1999 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nákladů xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x předávání xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 586/2001 ze xxx 26. března 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1165/98 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX), x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 450/2003 ze xxx 27. února 2003 o xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 453/2008 xx xxx 23. xxxxx 2008 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx Společenství xxxxxxxx xx platební bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/1949 xx xxx 10. xxxxxxxxx 2021 o xxxxxxxx xxx xxxxx služeb xxxxxx xxx účely xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2019/516 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cenách (xxxxxxxx o HND) x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 95/309/XX, Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1722/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. xxxx 2006, xxxxxx xx provádí x mění xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1165/98 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, seznam xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zpracovávání xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx dne 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx se zavádí xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx statistických oblastech, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 451/2008 xx dne 23. xxxxx 2008, kterým xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) x zrušuje xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3696/93, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 472/2008 xx xxx 29. xxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1165/98 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x XXXX Xxx. 2 x o xxxxxx xxxxxxxxxxx, formu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx 2009, které xxxx být xxxxxxx xxxxx XXXX Rev. 2.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 692/2011 ze xxx 6. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice Xxxx 95/57/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/792 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x indexu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2494/95.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 x xxxxxxxxxx podnikových xxxxxxxxxxxx a zrušení xxxxxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxx podnikových xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/1148 ze xxx 31. července 2020, kterým xx xxxxxxx metodické x xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/792, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1197 xx dne 30. xxxxxxxx 2020, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2152 x evropských podnikových xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.