Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R0535 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/535 ze dne 31. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, pokud jde o jejich obecné konstrukční vlastnosti a bezpečnost R P
32021D0488 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/488 ze dne 22. března 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/174 a (EU) 2020/1167, pokud jde o používání schválených inovativních technologií v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech schopných provozu na zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG) a ethanol (E85) R P
32021R0392 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/392 ze dne 4. března 2021 o sledování a hlášení údajů týkajících se emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 a o zrušení prováděcích nařízení Komise (EU) č. 1014/2010, (EU) č. 293/2012, (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153 R P
32021R0133 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/133, ze dne 4. února 2021, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o základní formát, strukturu a způsob výměny údajů z prohlášení o shodě v elektronickém formátu R P
32020R2173 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2173 ze dne 16. října 2020, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 s cílem aktualizovat parametry sledování a objasnit některé aspekty související se změnou v regulačním zkušebním postupu R P
32020R1694 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1694 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na pandemii COVID-19 R P
32020R1079 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1079 ze dne 20. července 2020 o ověřování a opravě údajů uvedených v nařízení (EU) 2018/956 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel R P
32020R1040 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1040 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení, s cílem řešit dopad krize COVID-19 R P
32020D1035 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1035 ze dne 3. června 2020, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2018 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 R P
32020R0858 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/858 ze dne 18. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/732, pokud jde o odložení data jeho použitelnosti R P
32020D0759 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/759 ze dne 8. června 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/588 tak, aby zahrnulo používání 12voltových účinných alternátorů v osobních automobilech, které mohou používat některá alternativní paliva R P
32020L0363 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/363 ze dne 17. prosince 2019, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o některé výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech R P
32020R0349 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/349 ze dne 2. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1916, pokud jde o provozní podmínky v některých městských nebo meziměstských oblastech R P
32020R0239 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/239 ze dne 20. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 901/2014, pokud jde o úpravu šablon pro postupy schválení typu dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek podle požadavků environmentálních úrovní Euro 5 a Euro 5+ R P
32019R2144 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU)č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166 R P
32019R1939 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1939 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, pokud jde o pomocné strategie pro emise (AES), přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, měření emisí v době startu studeného motoru a používání přenosných systémů pro měření emisí (PEMS) za účelem měření počtu částic u těžkých nákladních vozidel R P
32019R1916 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1916 ze dne 15. listopadu 2019, kterým se stanoví podrobná ustanovení týkající se používání zadních aerodynamických zařízení podle směrnice Rady 96/53/ES R P
32019R1892 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1892 ze dne 31. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1230/2012, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých motorových vozidel s prodlouženými kabinami a aerodynamických zařízení a vybavení pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla R P
32019D1861 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1861 ze dne 31. října 2019, kterým se mění (EU) 2016/587 s cílem objasnit, zda působnost uvedeného prováděcího rozhodnutí zahrnuje vnější osvětlení LED, kterým jsou vybavena určitá hybridní elektrická vozidla kategorie M1 s jiným než externím nabíjením (NOVC-HEV) R P
32019R1859 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1859 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242, pokud jde o sběr některých údajů R P