Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/488

ze xxx 22.&xxxx;xxxxxx 2021,

kterým xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/174 x&xxxx;(XX) 2020/1167, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a lehkých užitkových xxxxxxxxx schopných xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ropný xxxx (XXX), stlačený xxxxx plyn (XXX) x&xxxx;xxxxxxx (E85)

(Text s významem xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/631 xx xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2019, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx normy xxx xxxxx XX2 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx nová xxxxx xxxxxxxx vozidla x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;443/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;510/2011&xxxx;(1), a zejména xx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;4 uvedeného xxxxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx Xxxxx Xxxx x.x, Xxxx-Xxxxx GmbH, Groupe Xxxxxxx, FCA Xxxxx X.x.X, XXXX X.X., Xxxxxxxxxx XX, Automobiles Xxxxxxx, Automobiles Xxxxxxx, XXX Automobiles XX x&xxxx;XXXX Xxxxxxxxxx XxxX xxx 9. července 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;12x xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 725/2011 (2) x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x.&xxxx;427/2014&xxxx;(3) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2020/174&xxxx;(4), na xxxxxx základě xx xx xxxxxxxx, aby 12xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle uvedeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx i v osobních automobilech x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konvenčními spalovacími xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ropný xxxx (LPG), xxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxx (X85).

(2)

Xxxxxxx Xxxx-Xxxxx XxxX, Xxxxx Motor Xxxxxx Xxx a Renault XX xxx 11. prosince 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;12x xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;725/2011 a prováděcího xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;427/2014 xxxxxx o změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2020/1167&xxxx;(5) xxx, xxx xxxxxx 48xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;48&xxxx;X/12&xxxx;X&xxxx;XX/XX xxxxxx, které byly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hybridních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx užitkových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ropný xxxx (XXX), xxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxx (X85).

(3)

Xxxxxx obě xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxx (XX) 2019/631, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) x.&xxxx;725/2011, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;427/2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx inovativních xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 443/2009 a nařízení (XX) č. 510/2011 (xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2018) (6).

(4)

Jelikož xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX), xxxxxxxx xxxxx plyn (XXX) x&xxxx;xxxxxxx (X85), je xxxxxx xx těmito xxxxxxxx zabývat v jediném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxx žádosti, xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze určit x&xxxx;xxxxx, xxxx-xx použity x&xxxx;xxxxxxx na XXX, XXX x&xxxx;X85. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XX) 2020/174 x&xxxx;(XX) 2020/1167 xxxxx xxxxxxxx xx vhodné xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx CO2 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxx xxx x&xxxx;X85, xxxx vzhledem x&xxxx;xxxx omezené xxxxxxxxxxx xx trhu Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx metodik xxx xxxxxxxxx snížení xxxxx CO2 vhodné xxxxxxxxxx xxxxx druh xxxxxx od benzinu.

(7)

Prováděcí xxxxxxxxxx (XX) 2020/174 x&xxxx;(XX) 2020/1167 xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněna,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí (XX) 2020/174

Prováděcí rozhodnutí (XX) 2020/174 xx xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxx&xxxx;1 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vybaveny xxxxxx xxxxxxxxxx (X1) x&xxxx;xxxxx užitková xxxxxxx (X1) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx schopná xxxxxxx xx xxxxxx, naftu, xxxxxxxxxx xxxxx plyn (XXX), stlačený xxxxx xxxx (XXX) xxxx xxxxxxx (X85) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx paliv;“;

b)

písmeno x) xx mění xxxxx:

x)

xxxx x) a ii) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

73,8&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X85 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx turbodmychadlem;

ii)

73,4 % x&xxxx;xxxxxxx s motorem xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo E85 xxxxxxxxxxxx turbodmychadlem;“;

ii)

doplňují xx xxxx body xx) xx vii), xxxxx xxxxx:

„xx)

74,6&xxxx;% u vozidel x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx turbodmychadlem;

v)

74,1 % x&xxxx;xxxxxxx s motorem xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx;

xx)

76,3&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx XXX kromě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx turbodmychadlem;

vii)

75,7 % u vozidel x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx CNG xxxxxxxxxxxx turbodmychadlem.“;

2)

v článku 3 xx xxxxxx nový xxxxxxxx 3x, xxxxx zní:

„3a.   Je-li xxxxxxxxxx technologie xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx vozidle xxxx xx xxxxxxx xxxx-xxxx, xxxxxxxxx schvalovací xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX2 xxxxx:

x)

x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX2 x&xxxx;xxxxxxx xx LPG xxxx CNG;

b)

u vozidla xxxx-xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;X85 hodnotu snížení xxxxx CO2 x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx.“;

3)

xxxxxxx se xxxx v souladu s přílohou X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí (XX) 2020/1167

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/1167 se xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxx&xxxx;1 se xxxx takto:

a)

písmeno x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (X1) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (N1) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx spalováním (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx spalovacím xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (LPG), xxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX) nebo xxxxxxx (X85) nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s jiným než xxxxxxxx xxxxxxxxx schopná xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx x), x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx XX2 xxxxx xxxx 1.1.4 xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx 8 k příloze XXX xxxxxxxx (XX) 2017/1151.“;

x)

xxxxxxx b) se xxxx takto:

i)

body x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx:

„x)

73,8&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx s motorem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X85 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx;

xx)

73,4&xxxx;% u vozidel x&xxxx;xxxxxxx poháněným xxxxxxxx xxxx X85 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx;“;

xx)

xxxxxxxx se xxxx xxxx xx) až xxx), xxxxx xxxxx:

„xx)

74,6&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx XXX kromě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx;

x)

74,1&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx LPG xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx;

xx)

76,3&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx poháněným XXX xxxxx xxxxxx přeplňovaných xxxxxxxxxxxxxxx;

xxx)

75,7&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.“;

2)

x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xx xxxxxx xxxx odstavec 3x, xxxxx zní:

„3a.   Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx-xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX2 xxxxx:

x)

x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s pohonem xx xxxxxx a plynná xxxxxx xxxxxxx snížení xxxxx XX2 s ohledem xx XXX xxxx XXX;

x)

x&xxxx;xxxxxxx flex-fuel x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx a E85 xxxxxxx xxxxxxx emisí XX2 s ohledem xx xxxxxx.“

3)

Xxxxxxx se xxxx x&xxxx;xxxxxxx s přílohou II xxxxxx rozhodnutí.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx dne 22.&xxxx;xxxxxx 2021.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;111, 25.4.2019, x.&xxxx;13.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;725/2011 xx xxx 25.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx schvalování x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií xx xxxxxxxxx emisí XX2 x&xxxx;xxxxxxxx automobilů xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;443/2009 (Xx. xxxx. X&xxxx;194, 26.7.2011, s. 19).

(3)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;427/2014 xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxx postup schvalování x&xxxx;xxxxxxxxxxx inovativních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx emisí XX2 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;510/2011 (Xx. xxxx. L 125, 26.4.2014, x.&xxxx;57).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx rozhodnutí Komise (XX) 2020/174 xx xxx 6.&xxxx;xxxxx&xxxx;2020 o schválení xxxxxxxxxxx použité xx 12xxxxxxxxx účinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako inovativní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/631 (Xx. xxxx. L 35, 7.2.2020, x.&xxxx;13).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1167 xx xxx 6.&xxxx;xxxxx&xxxx;2020 o schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 48xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;48&xxxx;X/12&xxxx;X&xxxx;XX/XX xxxxxxx xxx použití v konvenčních xxxxxxxxxxx motorech a některých xxxxxxxxxx elektrických osobních xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx inovativní xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/631 (Úř. xxxx. X&xxxx;258, 7.8.2020, x.&xxxx;15).

(6)&xxxx;&xxxx;xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx/xx/x/x19x42x8-8x87-4x24-x78x-9x70760x82x9/Xxxx%202018%20Xxxxxxxxx%20Xxxxxxxxxx.xxx

XXXXXXX I

Příloha xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/174 xx xxxx xxxxx:

1)

xxx 6 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„Tabulka 2

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx efektivní xxxxx (XXx) [x/xXx]

Xxxxxxxxx/X85

0,264

Xxxxxxxxx/X85 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx

0,280

Xxxxxxx

0,220

XXX

0,342

XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx

0,363

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkon (XXx) [x3/xXx]

XXX (X20)

0,259

XXX (G20) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx

0,275“

x)

xxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (XX)

Xxx paliva

Přepočítací koeficient (XX) [x&xxxx;XX2/x]

Xxxxxx/X85

2&xxxx;330

Xxxxx

2&xxxx;640

XXX

1&xxxx;629

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) [xXX2/x3]

XXX (X20)

1&xxxx;795 “

2)

xxx 8 xx xxxx takto:

tabulka 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx CO2 x&xxxx;xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx/X85 (ΔCO2mP) [x&xxxx;XX2/xx]

0,0277•Δx

Xxxxxxx xxxxx (ΔXX2xX) [x&xxxx;XX2/xx]

0,0383•Δx

XXX (ΔXX2xXXX) [x&xxxx;XX2/xx]

0,0251•Δx

XXX (ΔXX2xXXX(X20)) [x&xxxx;XX2/xx]

0,0209•Δx“.

PŘÍLOHA II

Příloha xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/1167 xx xxxx takto:

1)

v bodě 3.2 xx xxxxxxx 2 x&xxxx;3 nahrazují xxxxx:

„Xxxxxxx 2

Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx

Xxx motoru

Spotřeba xx xxxxxx xxxxx (XXx) [x/xXx]

Xxxxxxxxx/X85

0,264

Xxxxxxxxx/X85 s turbodmychadlem

0,280

Naftový

0,220

LPG

0,342

LPG x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx

0,363

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (VPe) [x3/xXx]

XXX (X20)

0,259

XXX (X20) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx

0,275

Xxxxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (XX)

Xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) [x&xxxx;XX2/x]

Xxxxxx/X85

2&xxxx;330

Xxxxx

2&xxxx;640

XXX

1&xxxx;629

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) [xXX2/x3]

XXX (X20)

1&xxxx;795 “;

2)

x&xxxx;xxxx 3.5 xx tabulka 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX2 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx/X85 (ΔXX2xX) [g CO2/km]

0,0277•Δm

Naftový motor (ΔXX2xX) [x&xxxx;XX2/xx]

0,0383•Δx

XXX (ΔCO2mLPG) [x&xxxx;XX2/xx]

0,0251•Δx

XXX (ΔXX2xXXX(X20)) [x&xxxx;XX2/xx]

0,0209•Δx“.