Animace načítání

Stránka se připravuje...


32021D0488
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/488 ze dne 22. března 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/174 a (EU) 2020/1167, pokud jde o používání schválených inovativních technologií v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech schopných provozu na zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG) a ethanol (E85)
2021
488
22.03.2021
Rozhodnutí
3
D
Motorová vozidla (13.30.10), Kontrola znečištění ovzduší (15.10.20.30)