Animace načítání

Stránka se připravuje...


32021R0133
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/133, ze dne 4. února 2021, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o základní formát, strukturu a způsob výměny údajů z prohlášení o shodě v elektronickém formátu
2021
133
04.02.2021
Nařízení
3
R
Motorová vozidla (13.30.10)