Animace načítání

Stránka se připravuje...


32020D1035
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1035 ze dne 3. června 2020, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2018 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631
2020
1035
03.06.2020
Rozhodnutí
3
D
Motorová vozidla (13.30.10), Kontrola znečištění ovzduší (15.10.20.30)