Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX KOMISE (XX) 2020/1035

xx xxx 3. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx výpočty xxxxxxxxxx specifických emisí XX2 x xxxx xxx specifické xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2018 xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/631

(Pouze xxxxxxxx, xxxxx, francouzské, xxxxxxx, xxxxxxx, nizozemské, maďarské, xxxxxxxxx x švédské xxxxx xx xxxxxxx)

(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/631 xx xxx 17. xxxxx 2019, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx XX2 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 443/2009 x (XX) x. 510/2011 (1), x xxxxxxx na xx. 7 xxxx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

X xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) 2019/631 x s xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx specifické xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2018 x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 443/2009&xxxx;(2) x nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 510/2011&xxxx;(3) xx Komise povinna xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX2 x xxx xxx specifické emise xxx každého výrobce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx, xxxxx x xxx každé xxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx výkonnost xxxxxxx xxxx sdružení xxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx nepřekročit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx emise.

(2)

Podrobné xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX2 x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nových xxxxxxxx automobilů a xxxxxx lehkých užitkových xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxxxx xxxx 2018.

(3)

Xxxxx xx xxx 2018 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx členské xxxxx, xxx x xxxxxxx zpožděním oproti xxxxx xxx hlášení, xxxxx xxxxxxxx dne 28. xxxxx 2019. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zjevně xxxxxxxxx, se Xxxxxx xxxxxxxx na dotčené xxxxxxx státy, x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, předběžné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

(4)

Xxx 24. června 2019 Xxxxxx předběžné xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx 95 xxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx x 67 xxxxxxxx xxxxxxx užitkových xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předběžné xxxxxxx xxxxxx průměrných xxxxxxxxxxxx xxxxx XX2 x jejich xxxx xxx specifické xxxxx x xxxx 2018.

(5)

Předběžné xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx jak xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 7 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/1153&xxxx;(4), tak xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx v souladu x čl. 6 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx Komise (XX) 2017/1152&xxxx;(5). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX2. Xxxx xxxxxxxx, xx přípustné odchylky xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX2 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxx prostředek x xxxxxxx snížení xxxxxx hodnot.

(6)

Korekční faktor xx vypočítá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxx vozový xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx nízkému xxxxx lehkých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx schválen x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx lehká xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/1151 (6) x xxxx 2018, xxxxx vzorek považovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxx stanovování xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx u výrobců xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxxxxx xxxxx korekční xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxx požádáni, xxx xxxxxxx předběžné xxxxx x souladu x xx. 8 xxxx. 4 nařízení (ES) x. 443/2009 a xx. 8 odst. 5 xxxxxxxx (XX) x. 510/2011, x xxxxxxx faktory odchylky x xxxxxxx, na xxxxxxx základě xx xxxxxxxx faktor xxxxxxxx, x xxx Komisi xxxxxxxx případné chyby xx tří xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 34 výrobců xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx výrobců automobilů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx specifické xxxxx. X xxxx xxxxxxx osobních automobilů x jednoho výrobce xxxxxxx užitkových xxxxxxx xxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/631 žádná xxxxxxx xxxxxxx x souboru xxxxxxxxxxx údajů.

(8)

U xxxxxxxxxxx 35 xxxxxxx osobních xxxxxxxxxx x 33 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří žádné xxxxx v souborech xxxxx neoznámili xxx xxxxx nezareagovali, xx xxxx být předběžné xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx průměrných specifických xxxxx a xxxx xxx specifické xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9)

Xxxxxx ověřila chyby xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx jejich oprav x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hmotnosti a xxxxx CO2. X xxxxxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxx pozměněny xxxxxxxxx xxxxx u 94 xxxxxxx osobních xxxxxxxxxx x 66 xxxxxxx xxxxxxx užitkových vozidel.

(10)

V xxxxxxx x článkem 4 nařízení (ES) x. 443/2009 a (XX) č. 510/2011 xx xx u xxxxxxx mělo mít xx xx, že xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx emise xxxxxxxxx xxxxxxxx splnil, xxxxxxxx xxxx průměrné xxxxx XX2 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx emise. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxx posuzováno xx úrovni sdružení x xxxxxxx s xx. 7 xxxx. 7 xxxxxxxxx nařízení.

(11)

Do xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx specifických emisí xx měly xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx údaji o xxxxxxxxx x provozním xxxxx a x xxxxxxx XX2, ovšem x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxx tyto záznamy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx zohledněna. X xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxx xxxxxxx se vypočítá xxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxxxx průměrných specifických xxxxx x cíle xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bez ohledu xx to, zda xx tento xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozpětí xx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx cíle xxxxx xxx xxxx, xxxxx xx poplatek xx xxxxxxxxxx emisí x xxxxxxx s xxxxxxx 8 xxxxxxxx (EU) 2019/631. Xx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx X.x.X. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (ES) x. 443/2009.

(14)

V xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 4 nařízení (XX) x. 443/2009 x (XX) č. 510/2011 xxxx od xxxxxx cíle xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxx 1&xxxx;000 xxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxx kalendářním xxxx. Je však xxxxxx vypočítat x xxxxxx xxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15)

X xxxxxxx xxxxxxx Dr. Ing. x.x. X. Xxxxxxx XX jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx XX2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx emisí xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xx. Xxx. x.x. X. Xxxxxxx XX, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxx 2014 xx 2018 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(16)

X souladu x xxxxxxx 12 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 725/2011 (7) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx CO2 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2013/341/XX&xxxx;(8) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/158&xxxx;(9). Co xx xxxx xxxxxxx xxxxx XX2 certifikovaných x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2013/341/XX, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledky. S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2015/158 xxxx xxx zjištěn xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí XX2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyráběných společností Xxxxxxx XX x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxx xx výši 9 %, xxxx. 23 %. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx x vyzvala uvedeného xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přesnost xxxxxxxxxxxxxxx snížení emisí XX2.

(17)

Xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a ověření xxxxxxx xxxxx CO2 xxxxxxx zkušební metoda. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx účinných xxxxxxxxxxx, přestože xxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (EU) 2015/158 xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alternátorů xxxx certifikační xxxxxxx.

(18)

X xxxxxx 12 nařízení (XX) x. 443/2009 x (EU) č. 510/2011 xxxxxxx, xx xxxxx jde x xxxxxxx xxxxx CO2 x xxxxxxxxxxxx technologií, xxxxx xxxx xxx xxxxx v úvahu xxx xxxxxxx průměrných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 2018, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přínos xx xxxxxxx xxxxx XX2 x xxxxxxx xx zkušební xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx snížení XX2 xxxxxxxx xxxx xxxxx účinným xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidlech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Daimler XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2015/158, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX2 xxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx 0,429 x XX2/xx na xxxxxx xxxxxxxx parku, by xxxxxx xxx xxx xxxxxxx průměrných xxxxxxxxxxxx xxxxx výrobce Xxxxxxx XX zohledněno. Z xxxxx xxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx CO2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx 0,428 x XX2/xx na úrovni xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx průměrných specifických xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx XX.

(19)

Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx potvrdí, že xxxxxxxx nesrovnalosti v xxxxxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxx výrobce xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xx výkonnosti výrobců xxxxxxxx automobilů xx xxxxxxxxxx rok 2018 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx I.

2.   Hodnoty týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx 2018 jsou xxxxxxx x příloze XX.

Článek 2

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx těmto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vytvořeným v xxxxxxx s článkem 6 xxxxxxxx (XX) 2019/631:

1)

XXXXXX XXXXXXXX SAS

2/4 Xxx Hans Xxxx

78290 Xxxxxxx-xxx-Xxxxx

XXXXXXX

2)

XXXX ROMEO XXX

X.xx Xxxxxxxxxxx, 40

Xxxxx 8 – xxxxxx 6 – 1. xxxxx – X15X Xxxxxxx X47

10135 Xxxxx

XXXXXX

3)

XXXX SRL

via Xxxxxxxxxx 123

35127 Padova

ITÁLIE

4)

ALPINA XXXXXXX BOVENSIEPEN XXXX X XX KG

Alpenstraße 35–37

86807 Buchloe

NĚMECKO

5)

SOCIETE DES XXXXXXXXXXX ALPINE

1 Xxxxxx xx Xxxx

78288 Guyancourt Xxxxx

XXXXXXX

6)

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx Xxxxx 27

10071 Borgaro Xxxxxxxx

XXXXXX

7)

XXXXX MARTIN XXXXXXX XXX

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx

XX35 0XX Xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXX

8)

XXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxxx 011/1882

38436 Wolfsburg

NĚMECKO

9)

AUDI XXXXXXXX MOTOR XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx 011/1882

38436 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

10)

XXXX XXXXX XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx 011/1882

38436 Wolfsburg

NĚMECKO

11)

AUTOMOBILES CITROEN

7, xxx Xxxxx Sainte-Claire Xxxxxxx

92500 Rueil-Malmaison

FRANCIE

12)

AUTOMOBILES PEUGEOT

7, xxx Xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxx

92500 Xxxxx-Xxxxxxxxx

XXXXXXX

13)

XXXXXXX JSC

zastoupení x Unii:

CS XXXXXXXX

211 Xxxxxxxx

130 00 Xxxxx 3

XXXXX

14)

XXX BEE XXXXXXXXXX

182 XX Xxxxxx

72700 Xxxxxxxx

XXXXXXX

15)

XXXXXXX XXXXXX XXX

Xxxx Xxxx

XX1 3XX

Xxxxx Xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXX

16)

XXXXXXX XXX

31–32 xxxx de Xxxx Bouton

92800 Puteaux

FRANCIE

17)

BAYERISCHE XXXXXXX XXXXX XX

Xxxxxxxxxx 130

80788 Mnichov

NĚMECKO

18)

BMW X XXXX

Xxxxxxxxxx 130

80788 Xxxxxxx

XXXXXXX

19)

XXXXXXX XXXXXXXX AUTOMOTIVE XX XXX

Xxxxxxxxxxxxxxßx 11

70174 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

20)

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX

Xxxxxxxx schránka 011/1882

38436 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

21)

XXXXXXXX CARS XXXXXXX

2 Kennet Xxxx

XX1 4XX Xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXX

22)

XXXXXXXXX XXXXXX XXX

xxxxxxxxxx x Xxxx:

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx 58–62

60322 Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

XXXXXXX

23)

XXX XX XXX

X.xx Settembrini, 40

Xxxxx 8 – xxxxxx 6 – 1. xxxxx – X15X Xxxxxxx X47

10135 Xxxxx

XXXXXX

24)

XXX-XXXXXXX GMBH

Werk Xxxxx, Xxxxxx – Gebäude 479

Xxxxx Ford Xxxxxxx 1

50735 Xxxxx xxx Xxxxx

XXXXXXX

25)

XXXXXXXXXX XXXXX XX

1 Xxxxxx du Golf

78288 Xxxxxxxxxx Xxxxx

XXXXXXX

26)

XXXXXXXX XXXXX XX LTD

zastoupení x Xxxx:

Xxxxxx Motor Xxxxxx

Xxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxxxxxxxx 60

1140 Xxxxxx

XXXXXX

27)

XXXXXXX XX

X403, XX/X

70546 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

28)

XXXXXXXX DALLARA XXX

Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 18

43040 Xxxxxx xx‘ Xxxxxxxx (XX)

XXXXXX

29)

XXXX XXXXX XX XXX

xxxxxxxxxx v Xxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxx Srl Xx.x. Xxx Xxxxxx, 11/a

50021 Xxxxxxxxx, Val X’ Xxxx (XX)

XXXXXX

30)

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX

Xxxxxxxxxx 96

8218 XX Xxxxxxxx

XXXXXXXXXX

31)

XX AUTOMOBILES XXX

Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxx

86070 Xxxxxxx x’Xxxxxxx

XXXXXX

32)

XX MOTOR XXXXXXX XXX

X S 85 Xxxxxxxxx xx 37500

86070 Xxxxxxx x’Xxxxxxx

XXXXXX

33)

XXXXXXX XXXXXXX XXX

Xxx Xxxxxxx 9

20060 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX)

XXXXXX

34)

XXXXXXX XXX

Xxx Emilia Est 1163

41122 Modena

ITÁLIE

35)

FCA XXXXX XXX

X.xx Xxxxxxxxxxx, 40

Xxxxx 8 – xxxxxx 6 – 1. xxxxx – X15X Xxxxxxx N47

10135 Xxxxx

XXXXXX

36)

XXXX XXXXX XXXXXXX LIMITED

Werk Xxxxx, Xxxxxx – Xxxäxxx 479

Henry Xxxx Xxxxxxx 1

50735 Xxxxx xxx Xxxxx

XXXXXXX

37)

XXXX MOTOR XXXXXXX OF XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxx Xxxxx, Xxxxxx – Xxxäxxx 479

Henry Xxxx Xxxxxxx 1

50735 Xxxxx xxx Rýnem

NĚMECKO

38)

FORD XXXXX XXXXXXX

Xxxx Xxxxx, Xxxxxx – Xxxäxxx 479

Xxxxx Ford Xxxxxxx 1

50735 Kolín xxx Xxxxx

XXXXXXX

39)

XXXX-XXXXX XXXX

Xxxx Xxxxx, Xxxxxx – Xxxäxxx 479

Xxxxx Xxxx Strasse 1

50735 Xxxxx nad Xxxxx

XXXXXXX

40)

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX

Xxxxxxxxxxx 1

8121 XX Xxxx

XXXXXXXXXX

41)

XXXXX XXXX XX XXX

Xxx della Xxxxxxxxx, 797

00054 Xxxxxxxxx (XX)

XXXXXX

42)

XXXXXX XXXXXXXXX XX

Xxxxx de Xxxxxxxxxx

47320 Bourran

FRANCIE

43)

GREAT XXXX XXXXX COMPANY LIMITED

Great Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx-Xxxx-X. 5

63128 Xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

44)

XXXXX XXXXXXXXXX CHINA XX LTD

Cain Xxxx, Xxxxxxxxx

XX12 1HL Xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXX

45)

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX LTD

Cain Road, Xxxxxxxxx

XX12 1HL Xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXX

46)

XXXXX MOTOR XX XXX

Xxxx Xxxx, Bracknell

RG12 1XX Xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXX

47)

XXXXX XXXXXXX XX

Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxx

XX12 1XX Berkshire

SPOJENÉ XXXXXXXXXX

48)

XXXXX XX XXX XX MANUFACTURING XXX

Xxxx Xxxx, Bracknell

RG12 1XX Xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXX

49)

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 5

63067 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

50)

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX AS

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

NĚMECKO

51)

HYUNDAI XXXXX XXXXXXXXXXXXX CZECH SRO

Kaiserleipromenade 5

63067 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

52)

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 5

63067 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

53)

XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxxx 12

2630 Aartselaar

BELGIE

54)

ITALDESIGN XXXXXXXX XXX

xxx X.Xxxxxx 25

10024 Xxxxxxxxxx (XX)

XXXXXX

55)

XXXXX XXX

Xxx Xxxxxx 35

10156 Turín

ITÁLIE

56)

JAGUAR XXXX XXXXX XXXXXXX

Xxxxx Xxxx Xxxxxxx

XX3 4XX Xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXX

57)

XXX MOTORS XXXXXXXXXXX

Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxx 11

60486 Frankfurt/M

NĚMECKO

58)

KIA XXXXXX SLOVAKIA XXX

Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxx 11

60486 Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

XXXXXXX

59)

XXXXXXXXXX AUTOMOTIVE XX

Xxxxxxx Xxxx

262 74 Angelhom

ŠVÉDSKO

60)

KTM-SPORTMOTORCYCLE XX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3

5230 Mattighofen

RAKOUSKO

61)

LADA XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxx 7

21614 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

62)

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SPA

via Xxxxxx 12

40019 Xxxx’Xxxxx Xxxxxxxxx (XX)

XXXXXX

63)

XXXXXX XX XXXXXXX

Xx Xxxxx, Xxxxx Xxxx

XX7 9XX Xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXX

64)

XXXXX XXXX XXXXXXX

Xxxxxx Xxxxxxx

XX14 8XX Xxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXX

65)

XXXXXX SUZUKI XXXXXXXXXXX XXX

Xxxxxxxxx Jozsef X52

2500 Xxxxxxxx

XXXXXXXX

66)

XXXXXXXX &xxx; MAHINDRA XXX

Xxx Xxxxxxxxxxx 35

00072 Xxxxxxx (Xxx)

XXXXXX

67)

XXX XXXXX &xxx; BUS XX

Xxxxxxxx xxxxxxxx 011/1882

38436 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

68)

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXX

Xxxxxxxxx Xxxxxx X52

2500 Xxxxxxxx

XXXXXXXX

69)

XXXXXXXX XXX

Xxxxx Xxxx Menotti 322

41122 Xxxxxx

XXXXXX

70)

XXXXX MOTOR XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx X&xxx;X Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx. 1

61440 Xxxxxxxxx/Xxxxxx

XXXXXXX

71)

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx Road Xxxxxx

XX21 4XX Xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXX

72)

XXXXXXXX-XXX XXXX

Xxxxxx 229 XXX X 403

Xxxxxxxxxxx 137/1

70327 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

73)

XXXXX

X403, XX/X

70546 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

74)

XX XXXXX XX XXXXXXX

Xxxxxx Xxxxx, 139-151 Xxxxxxxxxx Xxxx

XX1 5QE Londýn

SPOJENÉ XXXXXXXXXX

75)

XXXXX-XXXX SRL

Via Xxxx Xxxxxxxx, 48

36077 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (VI)

ITÁLIE

76)

MITSUBISHI XXXX XXXXX & XXX XXXXXXXXXXX

X403, XX/X

70546 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

77)

XXXXXXXXXX XXXXXX CORPORATION MMC

zastoupení x Unii:

Mitsubishi Xxxxxx Xxxxxx XX

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 21

6121 XX Born

NIZOZEMSKO

78)

MITSUBISHI XXXXXX XXXXXX XX XXX

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 21

6121 XX Xxxx

XXXXXXXXXX

79)

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX

xxxxxxxxxx x Xxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx BV

Mitsubishi Xxxxxx 21

6121 XX Xxxx

XXXXXXXXXX

80)

XXXXXX TECHNOLOGIES XXX

Xxxxxxxxxxxx Xxxx Malvern Xxxx

XX14 2XX Worcestershire

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

81)

NISSAN XXXXXXXXXXXXX XX

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxx Xxxx/Xxxxxxxxx 40

1040 Xxxxxx

XXXXXX

82)

XXXXX XXXXXXXXXX XXX

24x Xxxxxxxxx Xxx

Xxxxxxxx Business Xxxx

XX19 1XX Leicester

SPOJENÉ XXXXXXXXXX

83)

XXXX XXXX XXXX

Xxxxxxxxxxxxx 1XXX 39–12

65423 Xüxxxxxxxxx

XXXXXXX

84)

XXXX AUTOMOBILE XXXX

Xxxxxxxxxxxxx 1IPC 39–12

65423 Xüxxxxxxxxx

XXXXXXX

85)

XXXXXX AUTOMOBILI SPA

Via xxxx‘ Xxxxxxxxxxx 5

41018 Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (Xxxxxx)

XXXXXX

86)

XXX XXXXXXXXXXX

XX xx xx Xxxxxxxx

30380 Xxxxx Christol-Les-Alès

FRANCIE

87)

PIAGGIO &xxx; X SPA

Viale Xxxxxxx Xxxxxxx, 25

56025 Xxxxxxxxx (XX)

XXXXXX

88)

XX ING HCF XXXXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxxx 011/1882

38436 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

89)

XXX XXXXXXXXXXX XX

2–10 xxxxxxxxx xx x’Xxxxxx

78300 Poissy

FRANCIE

90)

RENAULT SAS

1 xxxxxx du Xxxx

78288 Xxxxxxxxxx Cedex

FRANCIE

91)

RENAULT TRUCKS

99 Xxxxx xx Lyon XXX X10 0 01

69806 Saint Xxxxxx Xxxxx

XXXXXXX

92)

XXXXX-XXXXX MOTOR XXXX XXX

Xxxxxxxxxx 130

80788 Xxxxxxx

XXXXXXX

93)

XXXXXXXXX XXX

Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 107

90040 Isola delle Xxxxxxx XX

XXXXXX

94)

XXXX MAXUS XXXXXXXXXX XX LTD

Prezident Xxxxxxxx

37 X xxxxxx X.X. Xxxxxxx

1855 Lucemburk

LUCEMBURSKO

95)

SEAT XX

Xxxxxxxx xxxxxxxx 011/1882

38436 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

96)

XXXXX SAS

Rue Denfert Xxxxxxxxx

59580 Aniche

FRANCIE

97)

ŠKODA XXXX XX

Xxxxxxxx schránka 011/1882

38436 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

98)

XXXXXXXXX MOTOR COMPANY

Herriotstrasse 1

60528 Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

XXXXXXX

99)

XXXXXXXXXXXXX XXXX

Xüxxxxxx Straße 191

52070 Xxxxx

XXXXXXX

100)

XXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxx 555 B/8

1930 Zaventem

BELGIE

101)

SUZUKI XXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx Xxxxxx X52

2500 Xxxxxxxx

XXXXXXXX

102)

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXX

Xxxxxxxxx Xxxxxx X52

2500 Xxxxxxxx

XXXXXXXX

103)

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX

xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, 42/X

40026 Xxxxx Xxxxxxx

XXXXXX

104)

XXXXX XXXXXX XXX

7-9 Xxxxxxxxxxx

5047 XX Xxxxxxx

XXXXXXXXXX

105)

XXXXXX XXXXX XXXXXX XX XX

Xxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxxxxxxxx 60

1140 Xxxxxx

XXXXXX

106)

XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, 92

432034 Uljanovsk

RUSKO

107)

UNIVERS XX XXXXX

14 rue Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx

32000 Xxxx

XXXXXXX

108)

XXXXXXXXXX AG

Poštovní xxxxxxxx 011/1882

38436 Xxxxxxxxx

XXXXXXX

109)

XXXXX CAR XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Compliance (Xxx 58800)

XXX xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xäx

40531 Xöxxxxxx

XXXXXXX

X Bruselu xxx 3. xxxxxx 2020

Xx Xxxxxx

Xxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 111, 25.4.2019, x. 13.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 443/2009 ze dne 23. xxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx emisní xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx emisí XX2 x lehkých xxxxxxxxxx vozidel (Xx. xxxx. L 140, 5.6.2009, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 510/2011 xx xxx 11. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx emisní normy xxx nová xxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx ke xxxxxxxxx xxxxx XX2 z xxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 145, 31.5.2011, s. 1).

(4)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/1153 ze xxx 2. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů nezbytných xxx zohlednění změn x regulačním zkušebním xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 1014/2010 (Xx. xxxx. X 175, 7.7.2017, x. 679).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/1152 ze xxx 2. června 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu, pokud xxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 293/2012 (Úř. xxxx. X 175, 7.7.2017, x. 644).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise (XX) 2017/1151 xx xxx 1. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 715/2007 x schvalování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx 5 x Xxxx 6) x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/46/ES, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 692/2008 x xxxxxxxx Komise (XX) x. 1230/2012 x xxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 692/2008 (Xx. xxxx. L 175, 7.7.2017, x. 1)..

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Komise (XX) x. 725/2011 xx xxx 25. xxxxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví postup xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx emisí CO2 x osobních automobilů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 443/2009 (Xx. xxxx. L 194, 26.7.2011, s. 19).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2013/341/XX xx dne 27. xxxxxx 2013 x schválení xxxxxxxxxxx Xxxxx Efficient Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx XX2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 443/2009 (Xx. xxxx. X 179, 29.6.2013, x. 98).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) 2015/158 xx xxx 30. xxxxx 2015 x xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx alternátorů Xxxxxx Xxxxx GmbH xxxx xxxxxxxxxxxx technologií xx xxxxxxxxx xxxxx XX2 x osobních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 443/2009 (Xx. xxxx. X 26, 31.1.2015, x. 31).

XXXXXXX X

Xxxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2018 v xxxxxxx x xxxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2019/631

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx hmotnost

Průměrné xxxxxxxxxx xxxxx XX2

Xxx xxx xxxxxxxxxx emise

Vzdálenost xx xxxx

Xxxxxxx xxxxx XX2xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx inovací

Korekční xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

XXXXXX XXXXXXXX XXX

XXX

100

1301,10

155,900

0,000

1,000

XXXX ROMEO SPA

P3

78696

1519,81

127,881

135,823

–7,942

0,000

1,000

0,000

ALPINA XXXXXXX BOVENSIEPEN XXXX X CO KG

D

663

1930,56

200,919

218,000

–17,081

0,000

1,000

0,000

SOCIETE XXX AUTOMOBILESALPINE

P10

1533

1163,38

139,738

119,534

20,201

0,000

1,000

0,003

ANHUI XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXX

1

1600,00

242,000

0,000

1,000

XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX

X

2096

1858,37

262,180

297,000

–34,820

0,000

1,000

0,000

XXXX XX

X14

675059

1563,21

127,279

137,806

–10,527

0,000

1,000

0,000

XXXX HUNGARIA XXXXX XXX

X14

4519

1400,83

146,996

130,385

16,611

0,000

1,000

0,000

XXXX SPORT XXXX

X14

13361

1698,14

195,848

143,972

51,876

0,000

1,000

0,000

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

X9

626462

1199,54

108,035

121,186

–13,151

0,000

1,000

0,000

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

X9

982942

1265,18

106,936

124,186

–17,250

0,000

0,989

0,000

XXXXXXX XXX

X10

3874

1268,16

181,385

124,322

57,063

0,000

1,000

0,000

XXX XXX XXXXXXXXXX

XXX

3

759,67

0,000

0,000

1,000

XXXXXXX XXXXXX XXX

X

2859

2458,08

271,047

286,000

–14,953

0,000

1,000

0,000

XXXXXXX SAS

DMD

415

1499,19

0,000

0,000

1,000

BAYERISCHE XXXXXXX WERKE XX

X1

963438

1586,85

125,035

138,886

–13,851

0,267

1,000

0,000

XXX X XXXX

X1

14599

1732,90

189,521

145,561

43,960

0,040

1,000

0,000

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX

XXX

42

1843,62

218,452

0,000

1,000

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX

X14

19

2070,00

516,000

160,966

355,034

0,000

1,000

0,000

XXXXXXXX XXXX XXXXXXX

XXX

120

621,96

138,367

0,000

1,000

XXXXXXXXX ITALIA XXX

2

1324,00

96,500

126,874

–30,374

0,000

1,000

0,000

XXX XX LLC

P3

162851

1592,89

142,728

139,162

3,566

0,007

1,000

0,000

CNG-TECHNIK XXXX

X4

615

1608,55

118,081

139,878

–21,797

0,000

1,000

0,000

XXXXXXXXXX XXXXX SA

P10

381173

1168,18

118,433

119,753

–1,322

0,000

1,000

0,002

DAIHATSU MOTOR XX XXX

XXX

5

1271,20

176,000

0,000

1,000

XXXXXXX XX

X2

929187

1601,16

133,376

139,540

–6,165

0,352

1,000

0,001

XXXXXXXX XXXXXXX SRL

DMD

3

1010,00

220,667

0,000

1,000

DFSK XXXXX XX XXX

XXX

18

1543,06

211,556

0,000

1,000

XXXXXXXXXXX AUTOMOBIELEN XX

XXX

6

866,83

178,000

0,000

1,000

XX XXXXXXXXXXX SRL

DMD

995

1399,45

156,198

0,000

1,000

DR XXXXX COMPANY XXX

XXX

446

1264,39

151,471

0,000

1,000

XXXXXXX XXX

X

2899

1714,30

281,353

289,000

–7,647

0,000

1,000

0,000

XXX ITALY XXX

X3

710420

1181,29

119,853

120,352

–0,499

0,003

1,000

0,000

XXXX XXXXX PRIVATE XXXXXXX

X4

37257

1087,83

115,107

116,081

–0,974

0,000

1,000

0,000

XXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX LIMITED

P4

1

2277,00

228,000

170,426

57,574

0,000

1,000

0,000

FORD MOTOR XXXXXXX

X4

25430

1604,16

164,667

139,677

24,875

0,000

1,024

0,115

XXXX-XXXXX GMBH

P4

926639

1418,92

126,733

131,212

–4,496

0,014

1,035

0,017

GENERAL MOTORS XXXXXXXX XXX

X

2728

1884,67

257,338

267,000

–9,662

0,000

1,000

0,000

XXXXX WALL XXXXX XXXXXXX LIMITED

DMD

19

1655,53

197,895

0,000

1,000

HONDA XXXXXXXXXX XXXXX CO XXX

X5

6

1294,83

124,333

125,541

–1,208

0,000

1,000

0,000

XXXXX XXXXX XX XXX

X5

87718

1292,33

122,757

125,427

–2,670

0,126

1,000

0,000

XXXXX XXXXXXXXXX THAILAND XX LTD

P5

12

1327,42

125,417

127,030

–1,613

0,000

1,000

0,000

HONDA XXXXXXX XX

X5

497

1367,32

130,599

128,854

1,745

0,200

1,000

0,000

XXXXX XX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXX

X5

42967

1502,68

134,341

135,040

–0,699

0,043

1,000

0,000

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX

X6

145300

1402,69

114,279

130,470

–16,197

0,000

1,000

0,006

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX SANAYI XX XXXXXXX XX

X6

161170

1060,81

116,553

114,846

1,706

0,000

1,000

0,001

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX

X6

218567

1432,92

136,500

131,852

4,644

0,000

1,000

0,004

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX

X6

2205

1501,39

144,088

134,981

9,107

0,000

1,000

0,000

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX

XXX

1

1625,00

287,000

0,000

1,000

XXXXXX LAND XXXXX LIMITED

P12/ND

227361

1981,10

155,414

178,025

–22,617

0,037

1,000

0,006

KIA XXXXXX XXXXXXXXXXX

X7

331126

1294,67

114,242

125,534

–11,299

0,000

1,000

0,007

XXX XXXXXX SLOVAKIA XXX

X7

151023

1431,15

136,109

131,771

4,334

0,000

1,000

0,004

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXX

1

1483,00

381,000

0,000

1,000

XXX-XXXXXXXXXXXXXXX XX

XXX

60

890,00

197,200

0,000

1,000

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

XXX

953

1286,15

215,534

0,000

1,000

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SPA

D

1420

1810,61

336,404

315,000

21,404

0,000

1,000

0,000

LONDON EV XXXXXXX

XXX

33

2302,88

28,545

0,000

1,000

XXXXX CARS XXXXXXX

X

687

1158,64

207,897

225,000

–17,103

0,000

1,000

0,000

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX

X11/XX

85918

1227,81

124,668

123,114

1,554

0,000

1,000

0,000

XXXXXXXX &xxx; MAHINDRA LTD

D

1043

1419,14

158,123

171,000

–12,877

0,000

1,000

0,000

MARUTI XXXXXX XXXXX XXX

X11/XX

14025

968,48

104,549

123,114

–18,565

0,000

1,000

0,000

XXXXXXXX XXX

X

7192

2131,48

218,326

239,000

–20,701

0,000

1,000

0,027

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

X13

224027

1337,55

134,325

127,493

6,832

0,196

1,000

0,000

XXXXXXX XXXXXXXXXX LIMITED

D

986

1516,66

251,133

265,000

–13,867

0,000

1,000

0,000

MERCEDES-AMG GMBH

P2

3382

1702,64

252,533

144,178

108,355

0,000

1,000

0,000

MG XXXXX UK XXXXXXX

X

8974

1305,06

133,461

146,000

–12,539

0,000

1,000

0,000

XXXXX-XXXX XXX

XXX

1

1367,00

0,000

0,000

1,000

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX

X8

93803

1605,87

128,699

139,756

–11,057

0,000

1,000

0,000

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXX

X8

1823

1506,39

134,607

135,209

–0,602

0,000

1,000

0,000

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX

X8

34410

929,90

99,856

108,864

–9,008

0,000

1,000

0,000

XXXXXX TECHNOLOGIES XXX

XXX

427

1081,44

194,419

0,000

1,000

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX

478323

1369,89

115,098

128,971

–13,873

0,000

1,000

0,000

XXXXX XXXXXXXXXX XXX

X

3

1416,00

336,333

338,000

–1,667

0,000

1,000

0,000

XXXX OPEL GMBH

P9

28237

1340,68

122,002

127,636

–5,644

0,000

1,000

0,010

OPEL XXXXXXXXXX XXXX

X9

834250

1310,00

125,586

126,234

–0,648

0,005

1,000

0,000

XXXXXX XXXXXXXXXX XXX

XXX

2

1489,00

343,000

0,000

1,000

XXX AUTOMOBILES

DMD

9

1163,89

169,000

0,000

1,000

DR ING XXX XXXXXXX XX

X14

63874

1855,42

181,861

151,160

30,701

0,145

1,000

0,000

XXX XXXXXXXXXXX XX

X9

46177

1526,33

120,427

136,121

–15,694

0,000

1,000

0,000

XXXXXXX SAS

P10

1247559

1314,05

110,494

126,419

–15,926

0,000

1,000

0,001

RENAULT XXXXXX

XXX

96

2185,65

182,188

0,000

1,000

XXXXX-XXXXX MOTOR XXXX XXX

X1

606

2570,57

327,853

183,842

144,011

0,000

1,000

0,000

XXXX XX

X14

436731

1273,55

117,468

124,569

–7,101

0,000

1,000

0,000

XXXXX XXX

XXX

43

683,14

133,233

0,000

1,000

XXXXX XXXX XX

X14

688387

1324,22

117,110

126,884

–9,779

0,075

1,000

0,005

XXXXXXXXX MOTOR XXXXXXX

XX

14372

1664,63

164,017

167,573

–3,556

0,000

1,000

0,000

XXXXXX XXXXXXXXXXX

XX

32371

1580,98

160,843

164,616

–3,773

0,000

1,000

0,000

XXXXXX MOTOR XXXXXXXXXXX

X11/XX

120434

979,50

109,573

123,114

–13,541

0,000

1,000

0,000

XXXXXX XXXXX THAILAND XX XXX

X11/XX

17534

883,68

98,545

123,114

–24,569

0,000

1,000

0,000

XXXXX MECCANICA XXXXX XXX

XXX

2

712,00

0,000

0,000

1,000

XXXXX MOTORS XXX

19017

2331,98

0,000

172,939

–172,939

0,000

1,000

0,000

XXXXXX XXXXX EUROPE XX XX

X13

734897

1341,77

102,128

127,686

–25,558

0,000

1,000

0,000

XXXXXXXXXX AG

P14

1666765

1410,03

119,790

130,806

–11,017

0,000

1,000

0,001

VOLVO XXX XXXXXXXXXXX

288764

1759,24

132,233

146,765

–14,532

0,000

1,000

0,000

Xxxxxxx 2

Výkonnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2018 x xxxxxxx x článkem 9 xxxxxxxx (XX) 2019/631

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx emise CO2

Cíl xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx cíle

Snížení xxxxx XX2xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

XXX GROUP

P1

978643

1589,64

126,123

139,014

–12,891

0,263

1,000

0,000

DAIMLER XX

X2

932569

1601,53

133,808

139,557

–5,750

0,351

1,000

0,001

XXX XXXXX XXX

X3

951967

1279,69

124,430

124,849

–0,419

0,003

1,000

0,000

XXXX-XXXXX XXXX

X4

989942

1411,34

127,464

130,866

–3,415

0,013

1,035

0,013

XXXXX XXXXX XXXXXX XXX

X5

131200

1361,51

126,581

128,588

–2,007

0,099

1,000

0,000

XXXXXXX

X6

527242

1311,13

124,310

126,286

–1,980

0,000

1,000

0,004

XXX

X7

482149

1337,42

121,092

127,487

–6,400

0,000

1,000

0,005

XXXXXXXXXX XXXXXX

X8

130036

1425,60

121,150

131,517

–10,367

0,000

1,000

0,000

XXX-XXXX

X9

2518068

1269,33

113,926

124,376

–10,451

0,001

0,997

0,001

XXXXXXX

X10

1634139

1279,77

112,541

124,853

–12,313

0,000

1,000

0,001

XXXXXX XXXX

X11/XX

237911

1061,46

113,916

123,114

–9,199

0,000

1,000

0,001

XXXX XXXXXX XXX, XXXXXX XXXX XXX, LAND XXXXX

X12/XX

227361

1981,10

155,414

178,025

–22,617

0,037

1,000

0,006

XXXXXX-XXXXX

X13

958924

1340,78

109,650

127,641

–17,991

0,046

1,000

0,000

XX GROUP XX

X14

3548716

1414,82

121,849

131,025

–9,176

0,017

1,000

0,000

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2:

Xxxxxxx X:

Xxxxxxx 1: „Xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx název xxxxxxx, xxxxx Komisi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě, xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx členským xxxxxx.

Xxxxxxx 2: „Xxxxxx xxxxxxxx“ xx rozumí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx B:

Písmenem „X“ xx rozumí, xx xxxx udělena xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 10 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2019/631 xxx xxxxxxxxxx xxx 2018 (xxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx „XX“ xx rozumí, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 10 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2019/631 xxx xxxxxxxxxx xxx 2018 (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx „XXX“ xx xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xx. 2 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2019/631 udělena xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx. xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2018.

Xxxxxxxx „X“ xx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx číslo xx uvedeno xx xxxxxxx X xxxxxxx 2), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) 2019/631, a dohoda x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx rok 2018 platná.

Sloupec X:

„Xxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx počet nových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Evropské xxxx x na Xxxxxxx x kalendářním xxxx 2018, xx xxx xx odpovědný xxxxxxx (xxxxxxx 1) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (tabulka 2).

Xxxxxxx D:

„Průměrnou xxxxxxxxx“ (xx) se rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Evropské xxxx a xx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2018, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (tabulka 1) xxxx členové sdružení (xxxxxxx 2).

Xxxxxxx E:

„Průměrnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx CO2“ (x CO2/km) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx automobilů xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx x na Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx 2018, xx xxx xx odpovědný xxxxxxx (tabulka 1) xxxx xxxxxxx sdružení (xxxxxxx 2). Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx CO2 bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx inovativních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 11 xxxxxxxx (EU) 2019/631 (xxxxxxx H),

korekční xxxxxx uvedený v xx. 7 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2017/1153 (sloupec X).

Xxxxxxx X:

„Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx“ (g XX2/xx) xx rozumí xxx xxx specifické xxxxx výrobce (xxxxxxx 1) nebo xxxxxxxx (xxxxxxx 2) xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx I xxxxxxxx (XX) x. 443/2009 x x hodnotě X0, která xxxx 1&xxxx;392,4, nebo cílová xxxxxxx výjimky xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxx (EU) 2019/631. Xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2019/631, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx emise.

Sloupec X:

„Xxxxxxxxxxx xx xxxx“ (x XX2/xx) xx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx specifickými xxxxxxx XX2 xxxxxxxxx xx xxxxxxx X x xxxxx xxx specifické xxxxx uvedeným ve xxxxxxx X, od xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx J.

Pokud xx hodnota xx xxxxxxx X xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xx, že xxx xxx xxxxxxxxxx emise xxx xxxxxxxxx.

X případě xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být plnění xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx posuzováno na xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx X:

„Xxxxxxxx xxxxx CO2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ (x XX2/xx) se xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zohledněna xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx specifických xxxxx XX2 xxxxxxxxx xx sloupci X x kterých xxxx xxxxxxxx použitím inovativních xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx přínos xx xxxxxxx xxxxx XX2 x xxxx schváleny Xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 11 xxxxxxxx (XX) 2019/631.

Xxxxxxx X:

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx faktor xxxxxxxxx x souladu x xx. 7 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx (EU) 2017/1153, xxxxx xxx použit xxx výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx (xxxxxxx 1) xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx 2).

Xxxxxxx X:

„Xxxxxxxx xxxxxxxx“ (x CO2/km) se xxxxxx hodnota, x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx (xxxxxxx G) xxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx specifickými emisemi XX2 (xxxxxxx X) x xxxxx xxx xxxxxxxxxx emise (sloupec X), xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx 1) xxxx sdružením (xxxxxxx 2) x xxxxxxxx kódem X xxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 odst. 3 xxxxxxxx (XX) č. 1014/2010.

Xxxx xxxxxxx rozpětí xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx = xxxxxxxxx xxxxxxx [(XX1 – XX1) – (XX2 – XX2)]

XX1 = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx CO2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx X;

XX1 = xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x chybovým xxxxx X (xxx xx xxxxxxx ve xxxxxxx X);

XX2 = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX2 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kódem X;

XX2 = xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx záznamů x xxxxxxxx xxxxx X.


XXXXXXX XX

Xxxxxxx 1

Výkonnost xxxxxxxxxxxx výrobců lehkých xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxxxx xxxx 2018 x xxxxxxx s xxxxxxx 9 nařízení (XX) 2019/631

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxx výrobce

Sdružení x xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX2

Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx od xxxx

Xxxxxxx xxxxx XX2xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXX XXX

3

1616,00

122,667

161,013

–38,346

0,000

0,000

XXXX XXX

XXX

34

1096,65

0,000

0,000

XXXXXXX AOXIN XXX ENERGY XXXXXXXXXX XX LTD

DMD

3

1171,67

0,000

0,000

AUDI XX

X8

1237

1700,40

132,193

168,862

–36,669

0,000

0,000

XXXX XXXXX XXXX

X8

4

1585,00

192,000

158,130

33,870

0,000

0,000

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

X10

156785

1638,78

132,161

163,131

–30,970

0,000

0,000

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

X10

176718

1675,98

134,975

166,591

–31,616

0,000

0,000

XXXXXXX XXX

X7

326

1283,71

216,890

130,110

86,780

0,000

0,000

XXX BEE XXXXXXXXXX

XXX

1

755,00

0,000

0,000

XXXXXXX XXX

XXX

5

1325,00

0,000

0,000

XXXXXXXXXX MOTOREN XXXXX XX

XXX

142

1933,20

161,000

0,000

XXX X XXXX

XXX

163

2066,35

167,742

0,000

XXX XX XXX

X2

4

1681,50

147,250

167,104

–19,854

0,000

0,000

XXX-XXXXXXX XXXX

X3

5

1714,40

141,800

170,164

–28,364

0,000

0,000

XXXXXXXXXX DACIA SA

P7

30544

1270,26

119,307

128,859

–9,552

0,000

0,000

DAIMLER XX

X1

152530

2151,97

187,662

210,858

–23,199

0,000

0,003

XXXX XXXXX XX XXX

XXX

505

1259,47

182,531

0,000

XXXXXXX XXXXXXX XXX

XXX

23

1204,70

0,000

0,000

XXX XXXXX XXX

X2

143455

1681,92

149,882

167,143

–17,261

0,000

0,000

XXXX XXXXX XXXXXXX OF XXXXXXXXX XXXXXXX

X3

44561

2277,28

216,090

222,512

–6,422

0,000

0,000

XXXX MOTOR XXXXXXX

X3

308

2196,27

208,519

214,978

–6,459

0,000

0,000

XXXX-XXXXX XXXX

X3

250171

1982,08

161,564

195,058

–33,495

0,000

0,001

XXXXXXXXXX XXXX TRUCK &xxx; XXX XXXXXXXXXXX

X1

564

2089,22

243,333

205,022

38,311

0,000

0,000

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX

X4

364

1884,77

176,225

186,008

–9,783

0,000

0,000

XXXXX XXXX XX LTD

D

12

991,25

160,167

175,000

–14,833

0,000

0,000

GOUPIL XXXXXXXXX SA

DMD

477

1090,22

0,000

0,000

GREAT WALL XXXXX COMPANY XXXXXXX

XXX

193

1938,99

243,202

0,000

XXXXX XXXXX XX XXX

XXX

13

1439,54

133,154

0,000

XXXXXXX XXXXX COMPANY

P9

2061

2296,79

212,560

224,326

–11,766

0,000

0,000

HYUNDAI XXXXX XXXXXXXX SANAYI XX

X9

30

999,67

112,800

103,694

9,106

0,000

0,000

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX

X9

48

1414,23

111,229

142,248

–31,019

0,000

0,000

XXXXX XXXXXX XXXXXXX

12572

2064,51

195,424

202,724

–7,300

0,000

0,000

XXXXX XXX

20117

2423,87

203,975

236,145

–32,170

0,000

0,000

XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX

1610

2325,62

188,3

227,007

–38,737

0,000

0,030

XXX XXXXXX CORPORATION

P5

1076

1467,89

122,808

147,239

–24,431

0,000

0,000

KIA XXXXXX SLOVAKIA XXX

X5

316

1397,71

122,801

140,712

–17,911

0,000

0,000

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

XXX

5

1250,60

214,200

0,000

XXXXXX SUZUKI XXXXXXXXXXX XXX

XXX

2

1509,66

111,000

0,000

XXXXXXXX & XXXXXXXX LTD

DMD

206

1899,05

207,782

0,000

MAN TRUCK &xxx; XXX AG

P8

4999

2208,39

200,974

216,105

–15,131

0,000

0,000

MAZDA XXXXX XXXXXXXXXXX

XXX

60

1508,28

142,800

0,000

XXXXX

X1

103

2475,15

238,379

240,914

–2,535

0,000

0,000

XXXXXXXXXX MOTORS XXXXXXXXXXX MMC

P6/D

423

1840,39

176,934

190,000

–13,066

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS XXXXXX XX MME

P6/D

2

1765,00

167,500

190,000

–22,500

0,000

0,000

MITSUBISHI XXXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX

X6/X

15645

1934,39

187,475

190,000

–2,525

0,000

0,000

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX

50758

1899,13

162,292

187,344

–25,058

0,000

0,006

XXXX OPEL XXXX

16896

1509,68

142,775

151,125

–8,355

0,000

0,005

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

X10

63580

1870,26

168,492

184,659

–16,190

0,000

0,023

XXXXXXX & X XXX

X

3528

1096,22

150,196

155,000

–4,804

0,000

0,000

XX XXX XXX XXXXXXX AG

P8

35

1910,71

179,886

188,421

–8,535

0,000

0,000

PSA XXXXXXXXXXX SA

P10

8675

1428,54

112,147

143,579

–31,432

0,000

0,000

RENAULT XXX

X7

232645

1741,78

149,397

172,710

–23,314

0,000

0,001

XXXXXXX XXXXXX

8439

2326,70

208,896

227,108

–18,212

0,000

0,000

XXXXXXXXX XXX

XXX

56

1259,20

155,000

0,000

XXXX MAXUS XXXXXXXXXX CO XXX

XXX

171

2178,66

246,988

0,000

XXXX XX

X8

172

1183,85

107,256

120,823

–13,567

0,000

0,000

XXXXX XXXX AS

P8

3924

1261,69

112,210

128,062

–15,852

0,000

0,000

SSANGYONG XXXXX COMPANY

D

1088

2104,94

202,024

210,000

–7,976

0,000

0,000

STREETSCOOTER XXXX

XXX

14

1588,86

0,000

0,000

XXXXXX XXXXXXXXXXX

XXX

28

1609,75

156,714

0,000

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

XXX

9

1083,33

131,000

0,000

XXXXXX XXXXX XXXXXX XX XX

40369

1923,84

166,188

189,642

–23,456

0,000

0,002

XXX

XXX

1

2070,00

287,000

0,000

XXXXXXX XX XXXXX

XXX

10

1062,00

0,000

0,000

XXXXXXXXXX XX

X8

202567

1911,00

164,161

188,448

–24,287

0,000

0,000

XXXXX CAR XXXXXXXXXXX

XXX

394

1669,99

118,863

0,000

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxxx sdružení výrobců xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kalendářním roce 2018 v souladu x xxxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Název xxxxxxxx

Xxxxxxxx x výjimky

Počet xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx specifické xxxxx XX2

Xxx pro xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx od xxxx

Xxxxxxx xxxxx XX2xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx rozpětí

DAIMLER

P1

153197

2151,96

187,901

210,857

–22,959

0,000

0,003

FCA XXXXX SPA

P2

143459

1681,92

149,882

167,143

–17,261

0,000

0,000

FORD-WERKE XXXX

X3

295045

2026,89

169,848

199,226

–29,378

0,000

0,000

XXXXXX XXX

X10

405758

1686,76

138,652

167,593

–28,942

0,000

0,001

XXXXXXX

X9

2139

2258,80

208,887

220,793

–11,906

0,000

0,000

XXX

X5

1392

1451,96

122,806

145,757

–22,951

0,000

0,000

XXXXXXXXXX MOTORS

P6/D

16070

1931,89

187,195

190,000

–2,805

0,000

0,000

RENAULT

P7

263515

1686,56

145,993

167,575

–21,582

0,000

0,000

VOLKSWAGEN XXXXX XXX

X8

212938

1904,20

163,839

187,815

–23,976

0,000

0,000

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2:

Sloupec X:

Xxxxxxx 1: „Názvem xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, který Xxxxxx oznámil xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx jej xxxxxxxxx, xxxxx hlášený xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 2: „Xxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxx název xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdružení.

Sloupec X:

Xxxxxxxx „X“ xx xxxxxx, že byla xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 10 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2019/631 xxx kalendářní xxx 2018 (xxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx „XXX“ se rozumí, xx xxxx v xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2019/631 xxxxxxx výjimka xx xxxxxxx, xxx. xx xxxxxxx xxxxxx splnit xxx xxx specifické xxxxx x xxxx 2018.

Xxxxxxxx „X“ xx xxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxx X xxxxxxx 2), xxx xxxx vytvořeno xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx (EU) 2019/631, x xxxxxx o xxxxxxxx je pro xxxxxxxxxx xxx 2018 xxxxxx.

Xxxxxxx X:

„Xxxxxx registrací“ xx rozumí celkový xxxxx xxxxxx lehkých xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxxx x Evropské xxxx x na Islandu x kalendářním roce 2018, za xxx xx odpovědný xxxxxxx (xxxxxxx 1) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx 2).

Xxxxxxx X:

„Xxxxxxxxx hmotností“ (xx) se xxxxxx xxxxxxxx hmotnost x xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx lehkých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx unii a xx Islandu x xxxxxxxxxxx xxxx 2018, xx xxx xx xxxxxxxxx výrobce (xxxxxxx 1) xxxx členové xxxxxxxx (xxxxxxx 2).

Sloupec X:

„Xxxxxxxxxx specifickými xxxxxxx XX2“ (g XX2/xx) xx xxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xxxxx XX2 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x na Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 2018, xx xxx xx xxxxxxxxx výrobce (xxxxxxx 1) nebo xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx 2). Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx specifických xxxxx XX2 byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx snížení xxxxx XX2 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx inovativních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 11 xxxxxxxx (XX) 2019/631 (xxxxxxx X).

Xxxxxxx X:

„Xxxxx xxx specifické xxxxx“ (x XX2/xx) xx rozumí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx 1) xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx 2) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx X nařízení (XX) x. 510/2011 x x hodnotě M0, xxxxx xxxx 1&xxxx;766,4, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2019/631. Xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx výjimka xxxxx xx. 2 xxxx. 4, není xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx X:

„Xxxxxxxxxxx xx cíle“ (x XX2/xx) se rozumí xxxxxx mezi průměrnými xxxxxxxxxxxx emisemi XX2 xxxxxxxxx ve sloupci X x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X, xx něhož xx xxxxxx chybové xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx X.

Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx X:

„Xxxxxxxx xxxxx XX2 prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ (x XX2/xx) xx xxxxxx snížení xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX2 uvedených xx xxxxxxx X x xxxxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií, xxx xxxx ověřitelný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx XX2 x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 11 xxxxxxxx (XX) 2019/631.

Xxxxxxx I:

„Chybovým xxxxxxxx“ (x XX2/xx) xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx byl xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx (sloupec X) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx specifickými xxxxxxx CO2 (xxxxxxx X) x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx X), xxx xx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx 1) xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 2) x xxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxxxx xxxxx xx. 10a xxxx. 1 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 293/2012&xxxx;(1).

Xxxx xxxxxxx rozpětí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx rozpětí = xxxxxxxxx xxxxxxx [(XX1 – XX1) – (XX2 – XX2)]

XX1 = xxxxxxxx xxxxxxxxxx emise CO2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kódem X;

XX1 = xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx X (xxx xx uvedeno ve xxxxxxx E);

AC2 = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX2 vyjma xxxxxxx x chybovým xxxxx X;

XX2 = xxx xxx specifické emise xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx kódem B.


(1)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 293/2012 xx xxx 3. xxxxx 2012 x xxxxxxxxx x hlášení xxxxx x registraci nových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 510/2011 (Xx. xxxx. X 98, 4.4.2012, x. 1).