Animace načítání

Stránka se připravuje...


32019R1892
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1892 ze dne 31. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1230/2012, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých motorových vozidel s prodlouženými kabinami a aerodynamických zařízení a vybavení pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
2019
1892
31.10.2019
Nařízení
3
R
Motorová vozidla (13.30.10)