Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2020/349

xx dne 2. xxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/1916, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oblastech

XXXXXXXX KOMISE,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Rady 96/53/XX xx xxx 25. xxxxxxxx 1996, kterou xx xxx určitá xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přípustné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxx x maximální přípustné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (1), a zejména xx xx. 8x xxxx. 4 uvedené xxxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xx xxxxxxx prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1916 (2) xx xxxxxxx, xx xxxxx jde x provozní podmínky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx meziměstských xxxxxxxxx, xxxxxx jeho požadavky x xxxxxxx x xx. 8x odst. 3 směrnice 96/53/XX.

(2)

Prováděcí xxxxxxxx (XX) 2019/1916 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxx jsou x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného v xx. 10x odst. 2 xxxxxxxx 96/53/ES,

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/1916

X xxxxxx 3 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx meziměstských oblastí, x xxxxx xx xxxxxxxx povolená rychlost 50 xx/x xxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.“

Xxxxxx 2

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx prvním xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Bruselu xxx 2. xxxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

předsedkyně

Xxxxxx XXX XXX LEYEN


(1)  Úř. xxxx. L 235, 17.9.1996, x. 59.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1916 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx používání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Rady 96/53/XX (Xx. věst. X 297, 18.11.2019, x. 3).