Animace načítání

Stránka se připravuje...


32020R2173
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2173 ze dne 16. října 2020, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 s cílem aktualizovat parametry sledování a objasnit některé aspekty související se změnou v regulačním zkušebním postupu
2020
2173
16.10.2020
Nařízení
3
R
Doprava (06.20.20.30), Motorová vozidla (13.30.10), Kontrola znečištění ovzduší (15.10.20.30)