Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32014R0546 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 546/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství R P
32009R0169 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 169/2009 ze dne 26. února 2009 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32008R0181 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 181/2008 ze dne 28. února 2008, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) R P
32007R1370 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 R P
32003R0411 Nařízení Komise (ES) č. 411/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství R P
32002R0336 Nařízení Komise (ES) č. 336/2002 ze dne 22. února 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství R P
32001R0997 Nařízení Komise (ES) č. 997/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství R P
32000R1532 Nařízení Komise (ES) č. 1532/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství R P
31999R0805 Nařízení Komise (ES) č. 805/1999 ze dne 16. dubna 1999, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství R P
31999R0718 Nařízení Rady (ES) č. 718/1999 ze dne 29. března 1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství R P
31997R0543 Nařízení Rady (ES) č. 543/97 ze dne 17. března 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1107/70 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách R P
31996R2255 Nařízení Rady (ES) č. 2255/96 ze dne 19. listopadu 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1107/70 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách R P
31992R3578 Nařízení Rady (EHS) č. 3578/92 ze dne 7. prosince 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1107/70 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách R P
31991R1893 Nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 ze dne 20. června 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách R P
31982R1658 Nařízení Rady (EHS) č. 1658/82 ze dne 10. června 1982, kterým se nařízení (EHS) č. 1107/70 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách doplňuje o ustanovení o kombinované dopravě R P
31970R1107 Nařízení Rady (EHS) č. 1107/70 ze dne 4. června 1970 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách R P
31969R1192 Nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 ze dne 26. června 1969 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků R P
31969R1191 Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách R P