Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0833 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/833 ze dne 24. května 2022, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Národní banky Slovenska R P
32021D1747 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1747 ze dne 28. září 2021, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banka Slovenije R P
32021O0827 OBECNÍ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2021/827 ze dne 29. dubna 2021, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2021/20) R P
32021D0511 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/511 ze dne 22. března 2021, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Eesti Pank R P
32021D0510 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/510 ze dne 22. března 2021, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Deutsche Bundesbank R P
32020D1735 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1735 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2248 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2020/55) R P
32010R0674 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 674/2010 ze dne 23. července 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2010/7) R P
32009R0951 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 951/2009 ze dne 9. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou R P
32009R0290 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 290/2009 ze dne 31. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2009/7) R P
32009R0024 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30) R P
32007R0958 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8) R P
32006R1637 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 1637/2006 ze dne 2. listopadu 2006 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura ve Slovinsku (ECB/2006/15) R P
32006R1027 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 1027/2006 ze dne 14. června 2006 o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (ECB/2006/8) R P
32002R0134 Nařízení Rady (ES) č. 134/2002 ze dne 22. ledna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2531/98 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou R P
32001R0985 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 985/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se mění nařízení ECB/1999/4 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/2001/4) R P
32000R2548 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 2548/2000 ze dne 2. listopadu 2000 o přechodných ustanoveních k uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Řecku (ECB/2000/11) R P
31999R2157 Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2157/1999 ze dne 23. září 1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/1999/4) R P
31998R2533 Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou R P
31998R2532 Nařízení Rady (ES) č. 2532/98 ze dne 23. listopadu 1998 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce R P
31998R2531 Nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou R P