Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.07.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015 do 28.07.2016.


Celní zákon

13/93 Sb.

HLAVA I. Úvodní ustanovení §1 §2

HLAVA II. §3 §4 §4a §4b §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §19a §19b §19c §20 §21 §22

HLAVA III. §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §29a §30 §31 §32 §33 §33a §33b §33c §33d §33e §33f §34 §35 §36 §36a §36b §37 §37a §37b §37c §37d §37e §37f §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

HLAVA IV. §45

HLAVA V. Celní dohled

DÍL 2. Výkon celního dohledu a celní kontroly §47
Vykonávání celního dohledu §48
Osvobození od celní kontroly §49
Součinnost osob, u nichž celní úřad vykonává celní dohled §50
Součinnost třetích osob §51 §51a §51b §52 §53

HLAVA VI. §54 §55 §56 §57 §58

HLAVA VII. §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79

HLAVA VIII. Dovoz a vývoz zboží

DÍL 1. §80
DÍL 2. §81 §82
DÍL 3. Odpovědnost za škodu §83 §84 §85 §86
DÍL 4. §87 §88 §89 §90
DÍL 5. §91 §92
DÍL 6. Skladné §93 §94 §95
DÍL 7. §96
DÍL 8. §97

HLAVA IX. Celně schválené určení

DÍL 1. §98
DÍL 2. Řízení o přidělení celně schváleného určení §99 §100 §101 §102 §103
Rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o ukončení režimu §104
DÍL 3. Celní prohlášení
ODDÍL 1. Doplňující náležitosti celního prohlášení §105 §106 §107 §108
DÍL 5. §123
DÍL 6. §124 §125 §126
DÍL 7. Kontrola celního prohlášení po propuštění zboží §127

HLAVA X. Celní režimy

DÍL 1. Přeprava zboží propuštěného do volného oběhu z důvodu jeho zvláštního použití §128 §128a §128b §128c §129 §130 §131 §132 §132a §132b §132c §132d §132e §132f §132g §132h §132i
DÍL 2. Režimy s podmíněným osvobozením od cla a režimy s hospodářským účinkem
ODDÍL 1. Společná ustanovení pro více režimů §133 §134 §135 §135a §135b §136 §137 §138 §138a

HLAVA XI. §217 §218 §219 §219a §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227 §228 §229 §230 §231 §232

HLAVA XII. Zvláštní řízení

DÍL 1. Přenechání zboží ve prospěch státu §233
DÍL 3. Zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené osobami se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území české republiky, které požívají výsad a imunit podle mezinárodního práva §237a §237b §237c §237d §237e §237f
Zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky §237g §237h

HLAVA XIII. Celní dluh

DÍL 2. Zajištění celního dluhu s výjimkou tranzitních operací §254 §255 §256 §257 §258 §259 §259a §260 §260a §260b §260c §260d §260e §260f §260g
Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu §260h §260i §260j
Jednotlivá jistota s použítím záruční listiny §260k
Plnění celního dluhu ručitelem §260l
Záruční listiny, záruční doklady a osvědčení §260m §261 §262 §263 §263a
DÍL 3. Zaplacení cla a daní a ulehčení platby
Doměření cla a daně §264 §265 §266 §267 §268 §269
DÍL 4. Promlčení práva vymáhat nedoplatek cla a daně §282 §283 §284

HLAVA XIV. Správní delikty

DÍL 1. Přestupky §293
DÍL 2. Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §294
DÍL 3. Propadnutí a zabrání zboží
Propadnutí zboží §295
Zabrání zboží §296 §296a §297
DÍL 4. Společná ustanovení ke správním deliktům §298 §299 §300 §301 §302 §303 §304

HLAVA XV. Celní zástavní právo §305 §306 §307 §308

HLAVA XVI. Zajištění a prodej zboží

DÍL 1. Zajištění zboží §309 §310 §311 §312
DÍL 2. Prodej zboží §313 §314 §315 §316

HLAVA XVII. Statistické údaje §317 §318

Sběr, zpracování a kontrola statistických údajů §319
Následná kontrola údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou §319a

HLAVA XVIII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

č. 113/1997 Sb. - Čl. VI
č. 1/2002 Sb. - Čl. II
č. 187/2004 Sb. - Čl. II
č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII
č. 104/2011 Sb. - Čl. II
č. 344/2013 Sb. - Čl. XIX
XXXXX XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) x návaznosti xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 130) xxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx obchodem Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 131).
§2
§2 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
HLAVA DRUHÁ
§3
§3 zrušen xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§4a
§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 170/2007 Xx.
§4x
§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2007 Sb.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§6
§6 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§9
§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§10
§10 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§12
§12 xxxxxx platnosti.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxxxx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxxxx.
§16
§16 xxxxxx platnosti.
§17
§17 xxxxxx platnosti.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxxxx.
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§19x
§19x xxxxxx xxxxxxxxx.
§19x
§19b xxxxxx xxxxxxxxx.
§19x
§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§20
§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
XXXXX XXXXX
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§26
§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§27
§27 xxxxxx právním předpisem x. 18/2012 Xx.
§28
§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§29
§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§29a
§29a xxxxxx právním předpisem x. 18/2012 Xx.
§30
§30 xxxxxx právním předpisem x. 18/2012 Sb.
§31
§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§32
§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§33x
§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§33x
§33b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§33c
§33c xxxxxx právním předpisem x. 18/2012 Xx.
§33d
§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§33e
§33e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§33x
§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§34
§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§35
§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§36x
§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§36x
§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§37
§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§37x
§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§37b
§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2002 Xx.
§37x
§37x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§37d
§37d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Sb.
§37x
§37x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb.
§37x
§37x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Sb.
§40
§40 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§41
§41 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§42
§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§43
§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§44
§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
HLAVA ČTVRTÁ
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
XXXXX XXXX
XXXXX XXXXXX
XXX XXXXX
§46
§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§46a
§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
XXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX DOHLEDU X CELNÍ XXXXXXXX
§47
§47 zrušen xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§48
Vykonávání xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx má, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx zboží, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dohledu, xxxx xxx podroben xxxxx kontrole.
(2) Xxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x posouzení, xxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx vyzrazením x zneužitím.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx podezření, xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxx vybíraným xxx dovozu xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Osobní xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx celníků, xxx podezřelá xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx může xxx xx xxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx zásilek, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx obsahují nejen xxxxxxx xxxxxxx, xxx x zboží xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxx vybíraným xxx xxxxxx xxxx jehož xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxx provedena vnitřní xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx úřad xx xxxxx zásilky potvrdit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxx může při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx celní předpisy xxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zadržet. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doklady xxxxxxx xxxxxxxxx. Pominou-li xxxxxx xxxxxxxx dokladů, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx. Xxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxxxx odcizení, ztrátě, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(8) Celní xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx rozumí zajištění xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kontejnerech, xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx prostředkem tak, xxx z xxxx xxxxxx možno xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx zboží vložit, xxxx xxxxx k xxxxxxxx zajišťovacího xxxxxxxxxx. Xxxxxxx celní xxxxxx xxx xxx se xxxxxxxxx celního xxxxx 138).
§49
Osvobození xx xxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
a) zboží xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx představitelů xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx výsady a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx pošta Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx nepodléhají xxxxxx úřední dokumenty xxxxxx pro potřebu xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx-xx xxxxxxxx úředním xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zásilka obsahuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx kontrole xxxx xxxxxxxxxxx zásilky x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 139), xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§50
Xxxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx má u xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx provádění celního xxxxxxx x dopravních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, v xxxxx se xxxx xxxxx nachází x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tomuto zboží.
(2) Xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dohledu a xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxx xxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx úřad bez xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx předávat x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.
(3) Osoba, u xxx xx xxxxxxx xxxxx dohled, je xxxxxx povinna xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx buď xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx list xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx důkazní xxxxxxxxxx, x něhož je xxxxxx, xx zboží xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx, celní xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx přímým xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx dokladů, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx tím xxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx této povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tím, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx.
(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx potřeba xxxxxxxx xxxxxxxxx celního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx celní xxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxx náklady a xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxxx xxxxxx xxxx celní xxxxxxxx účelně xxxxxxx.
§51
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxx, kdo se xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx povinen poskytnout xxxxxxx úřadu na xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx doklady x xxxxx, xxx xxxxxx xx prostředek, xx kterém jsou xxxxxx, informace x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, údajů x xxxxxxxxx xxxx odepřít xxx, kdo xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xx byl xxxx xxxxxxxxxx zproštěn příslušným xxxxxxx xxxx xxx, x jehož zájmu xxxx povinnost má.
(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx, zničení, poškození xxxx zneužití x xxxxxxx předávat xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx osobám xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytla, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxx může učinit xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§51x
§51a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§51b
§51x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§52
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx předpis xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx, xxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, povinen xxxxxxxx xxxx doklady x údaje xxxxxxx xx xxxx 10 xxx, a xx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx stanoví přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 140).
§53
Na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nevztahuje zákon o kontrole.
XXXXX XXXXX
§54
§54 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§55
§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§56
§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§58
§58 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
XXXXX XXXXX
§59
§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Xx.
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§63
§63 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§64
§64 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§65
§65 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§70
§70 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§71
§71 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§72
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§73
§73 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
XXXXX XXXX
XXXXX X VÝVOZ XXXXX
XXX XXXXX
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL DRUHÝ
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Xx.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL TŘETÍ
XXXXXXXXXXX XX XXXXX
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Sb.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§85
§85 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL XXXXXX
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Xx.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL XXXX
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§92
§92 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
DÍL XXXXX
XXXXXXX
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§94
§94 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§95
(1) Xx dočasné uskladnění xxxxx xx skladech xxxxxxx xxxxx platí xxxxx, xxxxx zboží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx
x) 5 % x hodnoty uskladněného xxxxx, nejméně xxxx 100 Xx, nepřesahuje-li xxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) 10 % x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 200 Xx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx uskladnění 30 xxx včetně xxx xxxxxxxxxx; přesáhne-li xxxx xxxxxxxxxx 30 xxx, činí xxxxxxx 20 % x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) 100 Xx xx xxxxxx skladovou xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, doklady, xxxxxxxxxxx x xxxx písemnosti, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx 30 xxx, činí skladné 200 Xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Skladné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, jímž xxxx xxxxxxxx.
DÍL SEDMÝ
§96
§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL XXXX
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
XXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXX XXXXX
§98
§98 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Xx.
XXX XXXXX
XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX SCHVÁLENÉHO XXXXXX
§99
§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§100
§100 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§101
§101 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§102
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxx xx provádí na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx prostoru. Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x přidělení xxxxx xxxxxxxxxxx určení xxxx být pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx může xxx xxxxxx x přidělení xxxxx schváleného určení xxxxxxxxx x mimo xxxxx prostor. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx o provedení xxxxxx xxxx celní xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxx 104) xxxxxxx xxxx xxxxx prostor x xxxx nákladů xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(4) X xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxx xxx řízení o xxxxxxxxx celně schváleného xxxxxx xxxxxxxxx též xx jízdy xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx celně schváleného xxxxxx přednostně, x xx x xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx zkazitelného zboží, xxxxxx zvířat, xxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobných xxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zboží v xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dováženo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx formacemi xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Protokol x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úřad x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx celně schváleného xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxx jednání xxxxxxx.
§103
§103 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2002 Xx.
§104
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění xxxxx xx xxxxxxx režimu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx o propuštění") xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxx x název xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
h) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a funkce x otisk xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx vydáno xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx, xx-xx rozhodnutí vydáno xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx rozhodnutí x propuštění, kterým xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx, kromě xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nímž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Služebním xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx přidělené xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státním xxxxxx. Xxxxxxxx razítko xxxxxxxx zejména datum, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozlišovací xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx režimu, xxxxxxxxxx odůvodnění x xxxxxxx o opravném xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx podáno xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx držitel xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx deklarantovi xxxxx xxxxx ústně nebo xxxxx xxxxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrzeno xxxxx xxxxxxxxxx podané xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx prohlášení x skutečnosti, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, součástí xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sdělenému xxxxx nebo xxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxxxx následuje xx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 tím xxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, použijí se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.
DÍL XXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX
Oddíl xxxxx
Doplňující náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx
§105
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 105) xxx xxxxx x daňové xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx obchodně-politických opatření Xxxxx republiky.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zboží x Xxxxx xxxxxxxxx; tyto xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kódy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx.
§106
§106 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§107
§107 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§108
§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
Xxxxx xxxxx
§109
§109 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§110
§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§111
§111 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§112
§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§113
§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§114
§114 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
XXX XXXXXX
§115
§115 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§116
§116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§117
§117 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§118
§118 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§118x
§118x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§119
§119 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§120
§120 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§121
§121 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§122
§122 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
XXX XXXX
§123
§123 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/2002 Xx.
XXX XXXXX
§124
§124 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§125
§125 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§126
§126 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
XXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX PROHLÁŠENÍ XX PROPUŠTĚNÍ XXXXX
§127
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti celního xxxxxxxxxx po propuštění xxxxx 142) (xxxx xxx "xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xx. 78 celního xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 142), xxxxx i pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx celního xxxxx provádějícího xxxxxxxx, xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx x daňové xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zboží, xxxx xx xxx uložena xxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx řádu o xxxxx správce xxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxxx se při xxxxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx celní xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kontrolovaná xxxxx, x které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx výzvu celního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx Společenství. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na její xxxxxxx x nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží xx xxxxx, xxxxx xx pod jeho xxxxxx dohledem, x xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxx x dodatečnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
HLAVA DESÁTÁ
XXXXX REŽIMY
DÍL XXXXX
XXXXXXXX ZBOŽÍ XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX Z XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
§128
(1) Bylo-li xxxxx propuštěno xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxx zboží mezi xxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřadu, x xx ze strany xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx nebo postupitele. Xxx plnění této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxxx X5 x xxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 143) o jeho xxxxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx obdobně.
(2) Xxx řízení x xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxxxx změn povolení x propouštění xxxxx xx volného oběhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodu xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx §135 xxxx. 1 a 2 xxxxxxx.
§128x
§128a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§128x
§128x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§128c
§128c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§129
§129 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§130
§130 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§131
§131 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§132
§132 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§132a
§132x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§132b
§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132c
§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132d
§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132x
§132e xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§132x
§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§132x
§132x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§132h
§132h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132i
§132i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132j
§132x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§132k
§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132x
§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132m
§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
XXX DRUHÝ
XXXXXX S XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OD XXX X XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
Oddíl xxxxx
Společná xxxxxxxxxx xxx více xxxxxx
§133
§133 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§134
§134 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§135
(1) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 106), x xxxxxxxxxxx celního xxxxxx 107) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx použití 144) xxxx xxxxxxx xxxxx úřad, který xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx,
x) návrh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx povolení,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Celní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu. Xxxxxx-xx celní xxxx xxxxxxx, vydá rozhodnutí,
x) jímž xx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx xxxxxxxx, byla-li tato xxxxx časově omezena, xxxx
x) xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx mění. Xxxxxx xxx rozhodnutí, kterým xxxx původní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx.
§135a
§135a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2011 Xx.
§135x
§135x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2011 Sb.
§136
§136 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§137
§137 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§138
§138 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§138a
§138x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
Xxxxx xxxxx
§139
§139 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§139a
§139x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§139x
§139x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§139x
§139x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§139x
§139x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§139e
§139e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§139x
§139x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§139g
§139x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§139h
§139x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§140
§140 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§141
§141 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§141x
§141a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§141x
§141b xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§141x
§141x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§141x
§141x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§141x
§141x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§141f
§141x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§142
§142 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§142a
§142a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§142x
§142b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§142c
§142x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§143
§143 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144
§144 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§144x
§144b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144d
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§144x
§144x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§144i
§144i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144j
§144x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§144k
§144x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144l
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144m
§144x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144n
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144o xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§144x
§144x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144r
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144x
§144x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144t
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144u
§144u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144v
§144x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§144x
§144x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§144x
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144z
§144x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144aa
§144aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144xx
§144bb xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144hh
§144xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144jj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144kk
§144kk xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144nn
§144nn xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144oo
§144xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
Xxxxx třetí
§145
§145 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§146
§146 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§146a
§146a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§147
§147 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§148
§148 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§148x
§148x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§149
§149 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§149x
§149x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§150
§150 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§151
§151 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§152
§152 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§152x
§152x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§153
§153 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§154
§154 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§154x
§154x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§155
§155 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§156
§156 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§157
§157 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§158
§158 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§159
§159 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§160
§160 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§161
§161 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162
§162 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162x
§162a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162x
§162c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§162g
§162x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§162j
§162j xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§162k
§162x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
Oddíl xxxxxx
§163
§163 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§164
§164 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§165
§165 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§166
§166 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§167
§167 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§168
§168 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§169
§169 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§169a
§169a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§170
§170 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§171
§171 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§172
§172 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§172x
§172x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§173
§173 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§174
§174 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§175
§175 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§176
§176 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§177
§177 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§178
§178 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§178a
§178a xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
Oddíl pátý
§179
§179 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Xx.
§180
§180 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§181
§181 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§182
§182 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§183
§183 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§184
§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§184a
§184x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§185
§185 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§186
§186 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§186a
§186x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§186x
§186x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§186c
§186x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§186x
§186x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§186x
§186e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§186x
§186f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§186g
§186x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§186x
§186x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
Oddíl xxxxx
§187
§187 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§188
§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§189
§189 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§190
§190 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§191
§191 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§192
§192 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§192a
§192a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§193
§193 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§194
§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§195
§195 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§196
§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§196x
§196x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§196b
§196x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§196c
§196c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§196d
§196x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§196x
§196x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
Xxxxx sedmý
§197
§197 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Xx.
§198
§198 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§199
§199 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§200
§200 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§200a
§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§201
§201 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§201x
§201x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§202
§202 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§203
§203 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§204
§204 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§205
§205 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§206
§206 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§207
§207 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§208
§208 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§209
§209 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§210
§210 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§211
§211 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§212
§212 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§212x
§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§212b
§212x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212c
§212c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212x
§212d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212x
§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212x
§212x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212g
§212x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§212x
§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§212i
§212x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212x
§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§212x
§212x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§212x
§212l xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§213
§213 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
XXX XXXXX
§214
§214 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§214x
§214a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§215
§215 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§215x
§215x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§215x
§215x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§216
§216 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§216x
§216a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§216x
§216b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§216x
§216x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§216x
§216x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§216x
§216x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
HLAVA XXXXXXXXX
§217
§217 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§218
§218 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§219
§219 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§219a
§219x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§220
§220 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§221
§221 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§222
§222 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§223
§223 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§224
§224 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§225
§225 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§226
§226 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§227
§227 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§228
§228 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§229
§229 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§230
§230 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§231
§231 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§232
§232 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX STÁTU
§233
(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vlastníka xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx úřad xxxxxx přenechání xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx
x) jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x
x) xx jedná x xxxxx, xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx stává xxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxx.
XXX XXXXX
§234
§234 zrušen xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§235
§235 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§236
§236 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§237
§237 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
XXX TŘETÍ
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX X ZBOŽÍ XXXXXXXX XXXXXXX SE XXXXXX XXXX XXXXXXX POBYTEM XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, KTERÉ POŽÍVAJÍ XXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX PRÁVA
§237x
(1) Od xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx zavazadlo x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x konzulární xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§237x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
§237b
(1) Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx výsad x imunit 109) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §237c xx 237f.
(2) Osobou požívající xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx mise x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která požívá xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem diplomatické xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x tuzemsku xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx technického personálu xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx vedoucí konzulárního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx nemá x tuzemsku xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, pokud xx xxxxxx přidělen x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx příslušník osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x), xxxxx není xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.
§237b vložen xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
§237x
(1) Xx xxxxxxxxx xxx xx osvobozeno xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §237b xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xx xxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxx xxx úřední xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx pro úřední xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zboží xxxxxx x výstavbě, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx osoby xxxxx.
(2) Od xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §237b xxxx. 2 písm. x) až x) xx podmínky, xx xxxx xxxxxxx výlučně xxx xxxxxxx xxxxxxx x spotřebu těchto xxxx. Xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ze zahraničí, xxx xxxxx propuštěné xx režimu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx uskladnění v xxxxxx xxxxxx, xxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§237d
Zboží xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxx xx dovozního xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Celní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dovozního cla xxxxx x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxx ze stejných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx pobyt x Xxxxx republice x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§237x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
§237e
(1) Xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx zboží xx podmínky, že xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit x xxxx jimi xxxxxxxx xx xxxxxxx oběhu xx tiskopise xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, konzulární xxxx, xxxxxxxx mise xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx v §237b xxxx. 2 xxxx. x) xx c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx dovozního xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx lhůtě 12 xxxxxx, a xxx-xx o motorová xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xx lhůtě 24 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zastaveno, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§237x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
§237x
(1) Xx dovozního xxx xx rovněž xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx, přijíždějící xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx misí x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, přijíždějící xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx posláním, xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx použito xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx osob.
(2) Xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx ústní celní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
§237x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, civilními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a osobami xxxxxxxxx na příslušnících xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxx složky
§237x
Xxx účely xxxxxx xxxxxx se rozumí
x) ozbrojenou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx států xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 110)
x) civilní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zaměstnány x ozbrojených xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx nebo občany xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 110) ani xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,
c) závislou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx civilní xxxxxx nebo xxxx xxxxxx příslušníka xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§237x vložen právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx. s xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

§237x
(1) Od dovozního xxx xx osvobozeno
a) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx potravin, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ozbrojenými xxxxxx xxx výhradní xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxx,

2. civilní xxxxxx,

3. závislých xxxx,

x) xxxxxx, olej x xxxxxx pro služební xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx dovozního xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dovezené xxxxx xx zahraničí x xxxxxxxxxx do volného xxxxx, xxx zboží xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx systému.
XXXXX TŘINÁCTÁ
XXXXX DLUH
DÍL XXXXX
§238
§238 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§239
§239 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§240
§240 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§241
§241 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§241x
§241x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§242
§242 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§243
§243 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§244
§244 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§245
§245 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§245x
§245a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§245b
§245x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§246
§246 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§247
§247 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§248
§248 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§249
§249 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§249x
§249x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§250
§250 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§251
§251 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§252
§252 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§253
§253 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
XXX DRUHÝ
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX TRANZITNÍCH XXXXXXX
§254
Xxxxxx xxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgány xx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutím xxxxxxx.
§255
§255 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§256
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušné xxxxxx xx xxxx celního xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxx by mohl xxxxxxxxx z jedné xxxxxxx prováděné jedním xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx jistota"),
b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x jedné xxxx xxxxxxxx operací xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx"),
x) ručením x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dluhu, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x jedné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"), a to x xxxxxxxx záruční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) zřízením xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx poskytnuta celní xxxxxxx, xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, příslušnou xxxxxx xx xxxx xxxxxxx úřadu, a xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterou xx základě povolení xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxx osoba než xx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 145).
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx složitele xxxxxxx k zajištění xxxxxx celního nebo xxxxxxxx dluhu.
(4) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx úhradu xxx a jeho xxxxxxxxxxxxx, daní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dopravného, xxxxxxxxx, xxxxxx uložené xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxxx celní jistoty xx vrátí osobě, xxxxx celní jistotu xxxxxxxx, do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxx splatnosti.
§257
§257 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§258
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxx povolit na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx stát xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx písemně x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx uděleno, xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx podání xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx celní xxxx, xxxxx xxxxxxxx udělil, x xxxxx okolnostech, xxxxx xxxxx xxxxxx xx udělení xxxxxxxx x xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx uděleného xxxxxxxx.
(5) Celní xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxx osoba, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx celními xxxxxxxx.
§259
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dluhu xxxx celních a xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx nebo by xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x daňových xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx vzniknout xx zajištěných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku. Xxxxx-xx x překročení xxxxxxxx částky, xx xxxxxxxx xxxxxxxx jistoty xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informovat xxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§259a
§259a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§260
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx jiná osoba xxx xxxxxxx, které xx povolil příslušný xxxxx xxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §258, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx ručitele, xx-xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu, xxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xx dlužníkem xxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx jednotlivá xxxxxxx s použitím xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxx pouze osobě,
x) která xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx finanční situace xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx každý xxxxx x daňový xxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx úřad odejme xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx důvodů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx záruky x xxxxxx povolení xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx uživatel xxxxxxxx xxxxxxx neplní xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx vydáno,
x) xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zajištění celního x xxxxxxxx dluhu xxxxxxxx záruční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vydány x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx 1 nepovažuje xxxxx, xxxxx je
x) xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) členem xxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxx, zaregistrované jako xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx splnění xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§260x
(1) X povolení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jistoty xxxxxxxxx Xxxxx úřad pro Xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xxx Xxxxxx úřadem xxx Xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx právní xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnost, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx časově xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx může xxx Xxxxxx úřadem xxx xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx změněno xxx xxxxxx xx xxxxxx moc xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxx použita.
(4) Xxxxxxxxx celní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ručitele splnit xxxxx x daňový xxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx částky. Xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx ručitelského xxxxxx. X žádostem xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxx xxxxxxxxx
x) potvrzení xx xxxxxx 60 xxx x xxx, že xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx jistoty x uživatel xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nedoplatky a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx; xxxxxxxx nedoplatkem se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí též xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, k xxxxx úhradě xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx splátkách,
b) xxxxxxx svědčící o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přiznání x dani xxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx.
(5) Vyzve-li xxxxxxxxx celní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx předloženy xx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxx neplatná x xxxxxxx xx na xx, jako kdyby xxxxxx xxxxxx.
§260x
Příslušný xxxxx úřad je xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §260a xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 90 xxx; nelze-li xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ani v xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx, popřípadě xx 90 dnů, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vyřízením xxxxxxx x konečné lhůty xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§260x
Rozhodnutí, xxxxxx xx žádosti xxxxx §260a xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§260x xxxxxx právním předpisem x. 1/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§260x
Xxxx-xx xxxxxx xxxxx §260a xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxxxx, lze xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx po 12 xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx zamítavého rozhodnutí.
§260x
(1) Xxxxxxxxx celní xxxx, xxxxx xxxxxxxx podle §260a odst. 1 xxxxxx, vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx soubornou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx předkládá xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx které xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je po xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vrátí xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jistotou xxxxxxx x informačního xxxxxxx celní správy.
§260f
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx později xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uživatel xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxx xxxxxxxxx úkonů x zajišťovat xxxxx x xxxxxx dluh xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx celní x xxxxxx dluh zajištěn xxxxxxxxx jistotou.
(2) Xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 2 xxxx. Xxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx nejvýše x xxxxx 2 xxxx.
(3) Xxxxxxxx udělené xxxxxxxx xxxxxxxxxx celní x xxxxxx dluh xxxxxxxxx jistotou pozbylo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx.
§260x
§260x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§260h
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx záručních xxxxxxx, x nichž je xxxxxxx částka v xxxxxxx korunách xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxx uvedených xxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Celní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx ověření xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.
(3) Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx české xxxxxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx a xxxxxx xxxxx pracovní den xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx předchází roku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§260x
§260i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§260j
(1) Xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx ručitele xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záruční xxxxxxx xxxxxx, od xxxxx xx zajištění celního x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ručitel xx xxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx částky x xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v povolení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx, které xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které vystavil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vydaném xxxxx §260a odst. 2.
§260x
Xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xx předkládá xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx úřad xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx listinu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a správnosti xxxxxxxxx.
§260x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
(1) Celní xxxx xxxxxxxxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx clo x xxx, xx xxxxx xx zaručil x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx, co xxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x daň xxxxx xxxxx xxxx ihned xxxxxxxx,
a) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) bylo-li xx xxxxxxx upomínky x xxxxxx dlužného xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx bezvýsledné, xxxx
x) jakmile xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx řeší xxxxxx xxxx hrozící úpadek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§260x
Záruční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx x použitím xxxxxxx xxxxxxx.
§260x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2011
§261
§261 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§262
§262 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§263
§263 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§263a
§263x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL TŘETÍ
XXXXXXXXX XXX A XXXX X ULEHČENÍ XXXXXX
§264
Doměření xxx x xxxx
(1) Xxx xxxx xxx lze xxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxx xxxxxxxx cla xxxx daně nebo x xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xxxxx xx celního xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx,
x) který xxxxxxx kontrolu xx xxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kontroly, xxxx
x) v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pobytu xxxx xxxxx daňový xxxxxxx, kterému xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxxx zprávy Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 146).
(3) X xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie 147) xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Počátkem xxxx xxxx lhůty xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§265
Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx může být xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx uplynutí lhůty xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 148), v důsledku xxxx, xxxxx x xxxx, xxx byl xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dlužníkovi xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§266
§266 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§267
§267 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§268
§268 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§269
§269 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§270
Xxxxxx xxxxxx
(1) Na xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lze xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx celní xxxxxxx; xx den platby xx x tomto xxxxxxx považuje xxx, x xxxx xxxxx xxxx obdržel xxxxxx x xxxxxxxxx cla xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx celní xxxxxxx uhrazeny.
(2) Xxxxxxx, xxxxx uhrazuje xxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxx je xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zboží; xxxxx xxxx platbu xx xxxxx určenou xxx nebo xxx xxxxxx.
(3) Pořadí xxxxxx xxx a xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak:
x) xxx,
x) spotřební xxx,
c) xxx x přidané xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxxx následující:
x) xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx splatnosti,
x) xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Pořadí úhrady xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:
x) xxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx,
d) daň x přidané xxxxxxx,
x) příslušenství, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxx k vrácení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx přeplatek xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx cla.
(7) Xxxxxx-xx xxx xxx x jeho příslušenství, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx příslušenství, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v české xxxx, xxxx xxxxx xxxx přijmout xx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx měnu. Xxxxxxxx xx směnu xx xxxxxxxxxxxx xx celkové xxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx koruny xx použije kursu xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx banky platného x xxxxxxxx, kdy xx xxxxxx prováděna.
§271
§271 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§272
§272 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§273
§273 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§274
§274 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§275
§275 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2009 Xx.
§276
§276 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2011 Xx.
§277
§277 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/1997 Xx.
§278
§278 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/1997 Xx.
§279
§279 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§280
§280 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/1997 Xx.
§281
§281 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/1997 Sb.
XXX ČTVRTÝ
XXXXXXXXX XXXXX VYMÁHAT XXXXXXXXXX CLA X XXXX
§282
§282 xxxxxx právním předpisem x. 281/2009 Sb.
§283
§283 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§284
§284 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
DÍL XXXX
XXXXXXX CLA
§285
Xxxxxxx-xx povinnost xxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 149), postupuje xx xxx xxxxxxxx xxxxxx úroku xxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxx x úroku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
§286
§286 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§287
§287 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§288
§288 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§289
§289 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§289x
§289x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1/2002 Xx.
§289x
§289x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§290
§290 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§291
§291 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§292
§292 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.

XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX
XXX XXXXX
XXXXXXXXX
§293
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) xxxxxx, xxxxxx nebo přepraví xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pozměněný nebo xxxxxxxx doklad,
c) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx propuštění zboží xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

1. xxxxxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx,

2. xxxxxxxxxxx xx režimu xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xx xxxxxx volného xxxxx xx xxxxxxxxxxx sazebním xxxxxxxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx deliktu,

5. dočasně xxxxxxxxxxx,

6. umístěným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx svobodném xxxxxx,

7. xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo,

8. xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

9. xxxxxxxxxxx xx xxxxx území Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx území Xxxxxxxxxxxx xxxx předkládaným k xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti celnictví xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx navrhovaného režimu xx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx celnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx doklad důležitý xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx údaje v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x původu xxxxx xxxx xxx xxxxxxx původ xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx zboží celnímu xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx osoba, která xx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §319 xxxx. 4 x 5,
x) xxxxxxxxxx zboží, xxxxx dovozem xxxx xxxxxxxxx byl spáchán xxxxxxx delikt, xxxx
x) x rozporu s §48 odst. 8 xxxxxx celní xxxxxx.
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxx xxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x pokutou.
(4) V xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

XXX DRUHÝ
SPRÁVNÍ XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
§294
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) doveze, xxxxxx xxxx přepraví xxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovených xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx celnictví xxx xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxx,

1. xxxxxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxxxx osvobozením xx xxx,

2. xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vývozu,

3. xxxxxxxxxxx xx režimu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu jeho xxxxxxxxxx použití,

4. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx,

5. xxxxxxx uskladněným,

6. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo ve xxxxxxxxx xxxxxx,

7. pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxxxxxxx xx režimu xxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Společenství, vystupujícím x xxxxxxx území Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx navrhovaného xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) poskytne xxxxxxx xxxxxx nesprávný xxxx nebo doklad xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxx použití xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx údaje x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx zboží xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací x obchodu xx xxxxxx xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §319 odst. 4 x 5,
i) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx správní xxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx x §48 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do
a) 4 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),
x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),
x) 250&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).
(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx společně x xxxxxxx.
DÍL TŘETÍ
XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXX
§295
Xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx uložit, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x zboží
x) xxxx ke spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získáno xxxx xxxx nabyto za xxxxx xxxxxxxx deliktem xxxxxxx.
(2) Propadnutí xxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx hodnota xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx xxxxxxx.
§296
Zabrání xxxxx
Xxxxxx-xx xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxxx §295 xxxx. 1, xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obecný zájem x jestliže
a) xxxxx orgán do 60 dnů xxx xxx, xxx správní xxxxxx vyšel najevo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stíhat, xxxx
c) zboží xxxxxxxx pachateli správního xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxx.
§296a
§296x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§297
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx se stává xxxx.
DÍL XXXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ XX XXXXXXXX XXXXXXXX
§298
(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx právní povinnosti xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx, kdy se x něm xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx ode xxx, kdy xxx xxxxxxx.
(4) Na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx došlo xxx podnikání xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx souvislosti x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.
(5) Správní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, projedná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx delikt spáchán; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu spolehlivě xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx rozhodnutí, jímž xxxx xxxxxxx.
§299
§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§300
§300 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§301
§301 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2011 Xx.
§302
§302 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Sb.
§303
§303 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§304
§304 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
XXXXX XXXXXXXX
XXXXX ZÁSTAVNÍ XXXXX
§305
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx s xxx, xx v xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx.
(2) Zástavou je xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropských společenství. Xxxxx zástavní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(3) Celní xxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxx, než bude xxxxx dluh xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx, zajistit, x xx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Za xxxxxxxxx zástavy xx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx používat, xxxxxxxx xxxx x xx jiným způsobem xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx zaniká xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx celní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zánikem zástavy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx použije ustanovení §313 odst. 1 xxxxxxx.
§306
§306 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/1997 Sb.
§307
§307 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/1997 Xx.
§308
§308 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/1997 Sb.
HLAVA XXXXXXXXX
XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXX
XXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXX
§309
(1) Xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu podle xxxxxx zákona zajistit xxxxx a dopravní xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx deliktem xxxxxxx.
(2) Celní xxxx xxxx zajistit xxxxx podle odstavce 1 bez xxxxxx xx práva xxxxxxx xxxx.
§310
(1) Xxxxx xxxx xxxx x zajištění xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, které xxxx zboží xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx uvedou xxxxxx, xxx které xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxx §309 xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx, že xxxxx nesmí xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx způsobem xxxxxxxx.
§311
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx být xxxx, xxx xx xx x sebe, xxxxxx.
(3) O vydání xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx záznam, x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxx, která xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx bylo xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
§312
(1) Xxxx-xx zajištěné xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba a xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx prodej xxxxx §313, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx řízení xxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x řízení x správním xxxxxxx xxxxx prodej xxxxx §313, xxxx osoba xxx xx, xxxxx xxxx zboží xxxxxxxxx, x celní xxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxx xxxxx xx vlastníkem xxxxx, nebo xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x odkáže tyto xxxxx, aby svůj xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
XXX XXXXX
XXXXXX ZBOŽÍ
§313
(1) Xxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx zabráno, xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do 30 xxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Celní xxxx může zboží xxxxxxxxxxx xxxxxx zkáze xxxx xxxx zvířata xxxxxxxxx podle §309 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx.
§314
(1) Xxxxx xxxx prodá xxxxx zpravidla v xxxxxx. Xxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 120)
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 121) xxxxxxx úřadu prodat xxxxx, postupuje xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx, xxxxx nemohlo být xxxxxxx x dražbě, xxxxx xxxxx úřad xxxxxx, způsobilým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zdravotních, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bezpečnostních xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§315
(1) X xxxxxxx prodeje xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, daně x poplatky xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, skladné, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřad xx xxxxxx oprávněnému. Nepřihlásí-li xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx zboží, xxxxxxxx xxxxxx výtěžku xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxx let po xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zbytek xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx zajištěno.
§316
(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,
a) u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx dovozu, xxxxxx x tranzitu xxxxx,
x) xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx prodeji zboží xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §313 xx 315 xxxxxxx.
XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX ÚDAJE
§317
§317 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§318
§318 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2011 Xx.

§319
Xxxx, zpracování a xxxxxxxx statistických xxxxx
(1) Xxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx schválené xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx daňová povinnost xx spotřební xxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie 150) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad x dohodě s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sběr, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchodu se xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx 151) x poskytují xx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 152) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zbožím xxxx Českou xxxxxxxxxx x xxxxxx členskými xxxxx Evropské xxxx (xxxx jen "zpravodajská xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxx celnímu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx písemně xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvlášť xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 nejpozději xxxxxx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxx písemně,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nejpozději dvanáctý xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx tyto údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxx nebo doplnit xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni, xxx xx x nepřesnosti xxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx, dozvěděla,

d) xx xxxx 2 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) xx c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x kopie xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx x) xx x).

(6) Český xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) rozsah xxxxx xxxxx odstavce 4,

x) úpravu referenčního xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxx prahů xxx xxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 4 a xxxxxx výši a

d) xxxxxx a postup xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4.

§319x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zbožím xxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxx republikou
(1) Xxxxx xxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x obchodu se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x úplnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů se xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx porušena xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §319 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxx údaje x obchodu xx xxxxxx mezi členskými xxxxx Evropské xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, platí xxx xxxxxxxx kontrole xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx daňového řádu x daňové xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx 149).
(4) Xxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx dvou xxx xx xxxxx lhůty x xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 153).
XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§319x
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 50 000 Xx xxxxx, xxxxx závažně xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx propuštění xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x celníkovi xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ruší pořádek, xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nevedlo-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 uplynula xxxx delší xxx 3 xxxxxx.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxxxxx pokuty xxxxx xxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx vykonávané xxxxxxxx.

§320
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxx celními xxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy x přestupcích, 16)
x) xxxxxxx řád, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech,

3. udělení, xxxxx xxxx odnětí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx dokumenty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx prodloužení platnosti xxxxxx povolení,

4. vyloučení xxxx z provozování xxxxxxxx xx podkladě xxxxxxx XXX,

5. udělení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx prodloužení platnosti xxxxxx povolení,

7. xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx původu zboží x zrušení xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

8. xxxxxx závazných informací x zrušení xxxxxx xxxxxxxxx,

9. povolení nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zacházení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxxxxxx dočasného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dočasnému xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx platnosti,

11. xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prodloužení jeho xxxxxxxxx,

12. vydání, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 129),

13. xxxxxxxxxx části xxxxx za xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

14. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx budov xx xxxxxxxxx xxxxx,

15. určení xxxxxxx prostoru,

16. xxxxxxx, xxxxx xxxx odnětí xxxxxxxx centralizovaného celního xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

17. xxxxxxx, změny nebo xxxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

18. xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx celně xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladu, xxxxxxx xxxxxx, svobodného xxxxx nebo svobodného xxxxxx, xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto povolení,

19. xxxxxx, pozastavení x xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 154),

20. xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vývozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 155),

x) x ostatních xxxxxx xxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx-xx povinnost xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx propuštěním xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxx prohlášení na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx právní předpis, xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.
(4) Xxxxxx úřadem xxxxxxx, xx-xx zboží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(5) X vyřízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx celním xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxx dohled xxx xxxxx zbožím. Xx-xx více xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x vyřízení xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx nestanoví xxxxx.
(7) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.
(8) X xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx úřad.
(9) X xxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx tranzitu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xx zamítá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx lhůtu, xx xxxxx je xxxxx xxxxx soudu žalobu x přezkoumání tohoto xxxxxxxxxx.
(11) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zboží, x xxxxxxxxxx-xx xx povaha xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vlastnoručního xxxxxxx xxxxxx osoby x otisku xxxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §104 odst. 1 xxxx. x).
§320x
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx mezinárodní xxxxxxx.
§320x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
§321
§321 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§322
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 156) xxxxxxxxx xxxxx, nemá xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx orgánů odkladný xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§322a
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx vydal, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x provedení xxxx xx vydaném xxxxxxxx, a to xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx povolení xxxxxxx, xxx-xx x
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jistoty x xxxxxxxx záručního dokladu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x použitím záruční xxxxxxx,
b) uživatele xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 123)
d) osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout jistotu. 124)
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx změny v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 vyhoví xxxxx, xxxxxxxx
x) požadovaná xxxxx není x xxxxxxx x účelem xxxxxxxxxx jistoty a xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xx xxx xxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) navrhované xxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxxxxxxxx,
x) jímž xx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx mění.
§323
Při xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx vznik xxxxxx xxxxxxxxxx má xx xx, xx xxxxx xxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzniká.
§323x
Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x výši vyměřeného xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxx 3 let xx xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§324
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žádosti.
§325
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, má xxxxxx xxxxx x povinnosti xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx dohledu. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxx tomuto xxxxxxx xxxxxxxxx.
§326
(1) Xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Celního xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Práva x xxxxxxxxxx celnic xxxxxxxxxx xx oblastní xxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx obvodu xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxx x povinnosti Ústřední xxxxx správy z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Generální ředitelství xxx.
(3) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxx celní xxxx. Xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx se v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Ústřední xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
§327
§327 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§328
Zrušuje xx x xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx:
1. celní xxxxx č. 44/1974 Sb., xx znění xxxxxx x. 117/1983 Xx., xxxxxx x. 5/1991 Xx. x xxxxxx x. 217/1992 Xx.,
2. zákon x. 117/1983 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx celní xxxxx č. 44/1974 Xx.,
3. zákon x. 5/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x. 44/1974 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 117/1983 Xx.,
4. zákon x. 217/1992 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x. 44/1974 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 117/1983 Xx. x xxxxxx x. 5/1991 Xx.,
5. §2, 3 x 4 nařízení xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x. 525/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxx xxxxx sazebník,
6. xxxxxxxx Federálního ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 38/1991 Xx., xxxxxx xx vyhlašuje seznam xxxxxx, celních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pohraniční xxxxx,
7. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x. 43/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 397/1991 Xx. x xxxxxxxx x. 287/1992 Xx.,
8. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 397/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 43/1991 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
9. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 505/1991 Sb., x xxxxx, xxxxxx x náležitostech xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 289/1992 Xx.,
10. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 287/1992 Xx., kterou xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 43/1991 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 397/1991 Sb.,
11. vyhláška Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 288/1992 Xx., x xxxxxx osvobození xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oběhu x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxx,
12. xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 289/1992 Xx., kterou xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška x. 505/1991 Sb., o xxxxx, obsahu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx řízení x x xxxxx statistice,
13. xxxxxxx x xxxxxx č. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx.

§329
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993, s xxxxxxxx §328 xxxx 6 xx 12, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 1993.
Xxxxxxx k xxxxxx x. 13/1993 Xx.
Xxxxxxx zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
Xx. XX
1. Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2003 Xx.
2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Xx.
3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2003 Xx.
4. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx úřad, rozumí xx tím xxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx x xxxxxxxx předpisech xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx.
5. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přecházejí xx xxxxx ředitelství, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx sídlo. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxx měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx úřady xxx xxxxx.
6. Na xxxxxx zahájená před xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem.
7. Xxxxxxx xx:
x) Nařízení vlády č. 225/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxx xxxxx.
b) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 135/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x celní xxxxxx do ozbrojené xxxxxx v celní xxxxxx.
Xx. XX
1. Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx dluh vydaných Xxxxxxxxxxxxx financí přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.
2. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu x povolení x xxxxxxx režimu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona zanikají xxxx 1. xxxxx 2002.
3. Xxxxx x povinnosti z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zanikají xxxx 1. xxxxx 2002.
4. Rozhodnutí x xxxxxxxx zajišťovat xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zajišťovat xxxxx dluh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu.
5. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x celních xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
Přechodná a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XX
1. Xxxx-xx xxxxx prohlášení xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx určení xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx přijato xxxx xxxx-xx žádost o xxxxxxxxx celně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxxxxxx v xxx xxxxxxx celního prohlášení xxxx xxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxx než xxxxxxx x xxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx účinnosti, xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx a xxxxxxxx x den xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxxxxxx celní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx jiné operace, xxx je xxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxx informace xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dluh x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dluh xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR k XX

Xx. XXXXX
Xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2017, která xxxxxx do dne 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx x článcích XXX až XXXXXX xxxxxx zákona, xxxxxxxx x po 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2016.
Xx. XXXII xxxxxx právním předpisem x. 267/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx se x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx celního xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 13/1993 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" x "xxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx se xxx "xxxxxxxx jistota" x "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2011
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nejbližší.
Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 13/93 Xx. nabyl xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
35/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xxxxxx ČNR x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, x zákona XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.93
113/97 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/93 Sb., xxxxx x. 54/56 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/57 Xx., x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx na xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.97
63/2000 Sb., x ochraně xxxx xxxxxxx subvencovaných xxxxxxx x x změně xxxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx x. 13/93 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.4.2000
256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 11.8.2000
265/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
1/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002, x xxxxxxxx §37x, 37x, 37x, 37x, 51 a 51a, xxxxx nabývají účinnosti 4.1.2002
309/2002 Sb., o xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)
s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx změněna na 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. byla změněna xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2015)
481/2002 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx č. 13/93 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 167/2002
281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 123/2003 Sb.
s xxxxxxxxx xx 28.8.2003
322/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 588/92 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 337/92 Xx., x správě daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 13/93 Xx., celní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.10.2003
323/2003 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 588/92 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 13/93 Xx., celní zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 6.7.2003 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 18.7. 2003
x xxxxxxxxx xx 15.10.2003
354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx daních
s účinností xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §8 x 11, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 24.10.2003
362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2007)
186/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx XX
x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
187/2004 Xx., kterým se xxxx zákon x. 13/93 Xx., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004) x §12, 13, §15 až 18, §19x a 19x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 546/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx - 1.1.2007)
430/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 13/93 Xx. publikované x xxxxxx x. 141/2004
626/2004 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x návaznosti na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2006
546/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 219/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx č. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2013), (xxxxxxx č. 463/2012 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. byla xxxxxxx účinnost na 1.1.2017)
342/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx související x xxxxxxx evidence obyvatel x některé xxxxx xxxxxx
x účinností xx 3.7.2006
531/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností xx 7.12.2006
170/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ČR xx schengenského prostoru
s xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx EU o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ČR (1.9.2007)
218/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Xx., o xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a existenčním xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 22.8.2007
296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím
s xxxxxxxxx od 1.1.2008
136/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 13/93 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2008
381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.10.2008
41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
218/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.7.2009
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2011
282/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.8.2009
306/2009 Xx., kterým se xxxx zákon x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
104/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 185/2004 Xx., o Xxxxx správě XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, rybářské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2011
445/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.12.2011
457/2011 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Finanční xxxxxx XX
x xxxxxxxxx od 1.1.2013
458/2011 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015
18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX
x xxxxxxxxx od 1.1.2013
308/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony
s xxxxxxxxx od 31.12.2014
360/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015
a xxxxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 38/93 Sb.
Právní xxxxxxx x. 13/93 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxx č. 174/1950 Sb., x dražbách xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
3) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 71/1967 Sb.
5) §23 xxxxxx x. 21/1997 Xx., x kontrole xxxxxx x dovozu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimům.
6) Xxxx. xxxxxxxx vlády ČSR č. 192/1988 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 47/1965 Sb., x Xxxxxxxx Xxxxxx x omamných xxxxxxx, xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x. 458/1991 Xx., o Xxxxxxxxx x změnách Jednotné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x psychotropními xxxxxxx (xxxxxxxxx pod x. 462/1991 Sb.).
7) Zákon č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§24 x 36 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx.
8) Článek 11 Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
9) Xxxx. §8 xxxxxx č. 303/1993 Sb., x xxxxxxx státního tabákového xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §2 x 7 xxxxxx č. 71/1994 Sb., o xxxxxxx x vývozu xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, §38 xxxxxx č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, §7 xxxxxx x. 136/1994 Xx., o barvení x xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, o doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x změně zákona Xxxxx národní rady č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxx. §40e xxxxxx XXX x. 587/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 xxxxxx x. 303/1993 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9, 10 x 11 xxxxxx x. 136/1994 Xx., §19 zákona x. 552/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx.
11) Článek 23 Xxxxx úmluvy o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx XXX (Úmluva XXX), (xxxxxxxxx xxx x. 144/1982 Xx.).
12) §12 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
13) Xxxxx č. 186/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) §19 x 21 zákona x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx školách.
16) Zákon č. 200/1990 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §24 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxx. §67 zákona XXX x. 200/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §158 xxxxxxxxx xxxx.
19) §79 xxxxxxxxx řádu.
20) §37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 99/1989 Xx., x pravidlech xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).
21) §89 xxxxxxxxx řádu.
22) §53 xxxxxxxx č. 99/1989 Xx.
23) §41 xxxx. 2 trestního xxxxxx.
24) §36a xxxxxx XXX x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 160/1988 Xx., x Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x číselného xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx x její xxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x obchodu (xxxxxx xxxxxxxx x. 59/1948 Xx., xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx x xxxxxxxxx článku XXX Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxx k xx (vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx x. 120/1984 Sb.).
27) Xxxxx č. 58/1969 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
28) Např. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx stycích, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 32/1969 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
29) §45 xxxx. 6 x 7 zákona ČNR x. 588/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§8 xxxxxx XXX x. 587/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 63/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx dovozem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 152/1997 Sb., xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dumpingových xxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů.
32) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
§24 x 36 zákona x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx).
33) Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Státu Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx otázkách, xxxxxxxxxx xxx č. 228/1998 Sb., Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx na jedné xxxxxx x Evropskými xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx druhé, xxxxxxxxxx xxx č. 7/1995 Sb.
34) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §158 xx 158f xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §88 x §158d xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu.
37) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
38) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §4 xxxx. d) xxxxxx x. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §2 xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Čl. 6 xxxxxxxx x. 144/1982 Xx., o Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx TIR (Xxxxxx XXX).
Čl. 1 xxxxxxxx x. 89/1963 Xx., x Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx X. X. X. xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx (Xxxxxx XXX).
Čl. 1 Přílohy X xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí x. 33/2000 Xx. x. x., x přijetí Xxxxxx o dočasném xxxxxxx.
43) Čl. 38 xxxxxxxx x. 144/1982 Xx.
44) Xxxxx č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §12 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
46) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
48) §45 xx 47 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 210/2000 Xx.
49) §232 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §18a, 35a, 40 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
51) Xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Státu Izrael x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx č. 228/1998 Sb., Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxx xxxxx, uveřejněná xxx č. 7/1995 Sb.
52) §158 xxxxxxxxx xxxx.
53) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §21 x 22 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
55) §23 xxxxxx č. 21/1971 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1995 Xx.
56) Xxxxxxxx č. 84/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a technické x xxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 120/1999 Xx.
Vyhláška č. 250/1998 Sb., x registraci xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 50/2000 Xx.
Xxxxxxxx č. 302/1998 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x postup xxx jejím ověřování, xxxxxx prokazování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, seznam vybraných xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x dovoz x xxxxx x způsob x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 391/2000 Xx.
57) Xxxxx č. 157/1998 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 27/1999 Sb., x xxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx k nebezpečné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
58) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 160/1988 Sb., x Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Protokolu x xxxx xxxxx.
59) §35 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
61) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx.
62) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech).
64) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxxxxxx xxxxx č. 62/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx řízení.
66) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx řád).
67) §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
68) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
69) Sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 179/1996 Sb., x přístupu Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu mezi xxxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxxxx obchodu (ESVO) x Evropským xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
70) Čl. 15a xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 179/1996 Sb.
71) Čl. 3 xxxx. 1 písm. x) sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 179/1996 Sb.
72) Xxxxxxxx č. 57/1976 Sb., x Celní xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, 1972.
73) Vyhláška č. 144/1982 Sb.
74) Xxxxxxxx č. 89/1963 Sb.
Sdělení Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 33/2000 Sb. m. s., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx použití.
75) Sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 297/1996 Xx., x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.
76) Čl. 10 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 179/1996 Sb.
Xx. 33 Xxxxxxx X xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 179/1996 Xx.
Čl. 4 xxxxxxxx x. 144/1982 Xx.
Čl. 3 xxxxxxxx x. 89/1963 Sb.
Čl. 2 xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x. 33/2000 Sb. m. x.
77) Čl. 3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 179/1996 Xx.
78) Čl. 20 Xxxxxxxx A k Xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx přepravě (COTIF), xxxxxxxxx xxx x. 8/1985 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 61/1991 Xx.
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx mezinárodním xxxxx (SMPS), xxxxxxxxx xxx x. 81/1951 Xx.
79) Čl. 12 Xxxxxxxx X x Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (COTIF) (xxxxxxxx x. 8/1985 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx č. 61/1991 Xx.).
80) Úmluva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (COTIF), xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 61/1991 Sb.
81) Xx. 85 Přílohy II xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx č. 179/1996 Xx.
82) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 174/1996 Sb., o přístupu Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zbožovém xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodu (ESVO).
83) Xxxxxxxx č. 147/1947 Sb., o Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx civilním xxxxxxxx.
84) Čl. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 144/1982 Xx.
Čl. 6 odst. 4 xxxxxxxx č. 89/1963 Xx.
Čl. 8 xxxx. 4 Přílohy A xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 33/2000 Xx. m. x.
85) Čl. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 89/1963 Sb.
Čl. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 144/1982 Xx.
Čl. 1 xxxx. x) Xxxxxxx A xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 33/2000 Xx. x. x.
86) Čl. 11 xxxx. 2 vyhlášky x. 144/1982 Sb.
Čl. 7 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx x. 89/1963 Xx.
Čl. 9 Přílohy X xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 33/2000 Xx. m. x.
87) Čl. 8 xxxxxxxx x. 89/1963 Xx.
Čl. 10 Xxxxxxx X sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 33/2000 Xx. x. x.
88) Čl. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 144/1982 Xx.
89) Čl. 8 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 144/1982 Sb.
90) Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x o změnách xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).
91) §151a xx 151j xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
92) §60 xxxxxx č. 337/1992 Xx.
93) §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx.
94) Xxxxx č. 337/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
95) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
96) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx.
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
97) §13 xxxxxx č. 353/2003 Xx.
98) §20 xxxxxx x. 353/2003 Xx.
99) §22 x §23 xxxxxx x. 353/2003 Xx.
100) §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 353/2003 Xx.
101) Xxxxx č. 61/1997 Sb., x lihu, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
102) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx ES X 302 19. 10. 1992, xxx. 1 - 50.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 2454/93 ze xxx 2. xxxxxxxx 1993, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Rady (EHS) x. 2913/92, xxxxxx xx xxxxxx celní xxxxx Společenství, xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx XX X 253, xxx. 1 - 776.
Nařízení Xxxx (XXX) x. 918/83 xx xxx 28. xxxxxx 1983 x xxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxxxx znění.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3330/91 ze xxx 7. xxxxxxxxx 1991 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
103) Xxxxx č. 185/2004 Sb., o Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
104) Xx. 4 xxxxxxxx Rady (XXX) x. 2913/92.
105) Čl. 59 xx 61 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, xxxxxx xx xxxxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
106) Xxxxxx 84 nařízení Xxxx (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, kterým xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, x xxxxxxx xxxxx.
107) Xxxxxx 100 nařízení Rady (XXX) x. 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, kterým xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, x xxxxxxx znění.
108) Xxxxxx 47 druhý pododstavec xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 918/83 ze xxx 28. xxxxxx 1983, o xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx nařízení x. 3822/85, x. 3691/87, x. 1315/88, x. 4235/88, x. 3357/91, x. 2913/92, č. 355/94 x č. 1671/2000.
109) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx stycích, xxxxxxxxx xxx č. 157/1964 Sb., Úmluva x xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhlášená pod č. 21/1968 Sb., Vídeňská xxxxxx x konzulárních xxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 32/1969 Sb., Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, vyhlášená xxx č. 40/1987 Sb., Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 52/1956 Sb., xxxxx č. 125/1992 Sb., o xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Konference x bezpečnosti x xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x výsadách x imunitách tohoto xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x Evropě, Dohoda x xxxxxxx postavení Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx států a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhlášená xxx č. 36/2001 Sb. m. s.
110) Například Xxxxxx xxxx členskými xxxxx Severoatlantické xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Partnerství xxx xxx o xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 297/1996 Sb., Protokol x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 5/2002 Sb. m. s.
111) §152 xx 174 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
112) Článek 1 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, x xxxxxxx znění.
113) Xxxxxx 84 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, v xxxxxxx xxxxx.
114) Xxxxxx 161 a 162 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
115) Článek 79 x násl. xxxxxxxx Rady (XXX) x. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, kterým se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
116) Xxxxxx 50 xx 53 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.
117) Xxxxxx 169 x xxxx. xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
118) Xxxxxx 91 x 163 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. října 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.
119) Články 38 xx 41, 59 x 177 xxxxxxxx Rady (EHS) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, kterým se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
120) Zákon č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 120/2001 Xx. x xxxxxx x. 517/2002 Xx.
121) Například xxxxxx 75 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, x xxxxxxx xxxxx.
122) Xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3330/91 x xxxxxxxxxx xxxxxxx se zbožím xxxx xxxxxxxxx státy, x xxxxxxx xxxxx.
123) Xx. 253 až 289 x čl. 372 xx 450 xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2454/93, x xxxxxxx xxxxx.
124) Čl. 94 xxxx. 4 xxxxxxxx Rady (XXX) x. 2913/92, x xxxxxxx xxxxx.
125) §200j xx 200m xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
126) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
127) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
128) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
129) Xxxxxx 5x xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 2454/93 xx dne 2. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, kterým xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
130) Nařízení Xxxx (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 2454/93 ze xxx 2. července 1993, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (EHS) x. 1186/2009 ze xxx 16. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx cla.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 638/2004 ze dne 31. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3330/91, x xxxxxxx xxxxx.
Nařízení Xxxx (EHS) x. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
131) §2 xxxx. x) zákona x. 185/2004 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
132) Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.
133) Xxxxxxxxx trestní řád.
134) Xxxxxxxxx §42 odst. 1 xxxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §79 xxxxxxxxx řádu, xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
135) §2 xxxx. xx) zákona x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
136) §118 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
137) §79 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx.
138) Čl. 72 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92.
139) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
140) Čl. 16 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, x xxxxxxx xxxxx.
141) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
142) Čl. 78 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, x xxxxxxx znění.
143) Čl. 296 odst. 2 x xxxxxxx x. 63 xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 2454/93, x xxxxxxx xxxxx.
144) Xx. 291 až 300 xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) x. 2454/93, x xxxxxxx xxxxx.
145) Xx. 189 odst. 3 xxxxxxxx Rady (EHS) x. 2913/92, x xxxxxxx xxxxx.
146) Xx. 20 nařízení Xxxx (XX) č. 515/97 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx spolupráci x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx znění.
Xx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX).
147) Čl. 217 xx 221 xxxxxxxx Rady (XXX) x. 2913/92, x xxxxxxx xxxxx.
148) Xx. 221 odst. 4 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, x xxxxxxx znění.
149) Xx. 241 nařízení Rady (XXX) x. 2913/92, x xxxxxxx xxxxx.
150) Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1172/95 ze dne 22. května 1995, x statistice xxxxxxx xx zbožím Společenství x členských xxxxx x třetími zeměmi, x platném xxxxx.
151) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx (XX) č. 638/2004 xx dne 31. xxxxxx 2004, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx členskými xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3330/91, v xxxxxxx xxxxx.
152) Xxxxxx 7 xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 638/2004, x xxxxxxx xxxxx.
153) §5 xxxx. 3 vyhlášky x. 201/2005 Sb., x statistice xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
154) Čl. 16 nařízení Rady (XX) x. 1005/2008 xx xxx 29. xxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mění xxxxxxxx (XXX) x. 2847/93, (XX) x. 1936/2001 x (ES) x. 601/2004 x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/94 a (XX) x. 1447/1999.
155) Xx. 18 a 21 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1005/2008.
156) Xx. 244 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, x platném znění.