Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.07.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015 do 28.07.2016.


Celní zákon

13/93 Sb.

HLAVA I. Úvodní ustanovení §1 §2

HLAVA II. §3 §4 §4a §4b §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §19a §19b §19c §20 §21 §22

HLAVA III. §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §29a §30 §31 §32 §33 §33a §33b §33c §33d §33e §33f §34 §35 §36 §36a §36b §37 §37a §37b §37c §37d §37e §37f §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

HLAVA IV. §45

HLAVA V. Celní dohled

DÍL 2. Výkon celního dohledu a celní kontroly §47
Vykonávání celního dohledu §48
Osvobození od celní kontroly §49
Součinnost osob, u nichž celní úřad vykonává celní dohled §50
Součinnost třetích osob §51 §51a §51b §52 §53

HLAVA VI. §54 §55 §56 §57 §58

HLAVA VII. §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79

HLAVA VIII. Dovoz a vývoz zboží

DÍL 1. §80
DÍL 2. §81 §82
DÍL 3. Odpovědnost za škodu §83 §84 §85 §86
DÍL 4. §87 §88 §89 §90
DÍL 5. §91 §92
DÍL 6. Skladné §93 §94 §95
DÍL 7. §96
DÍL 8. §97

HLAVA IX. Celně schválené určení

DÍL 1. §98
DÍL 2. Řízení o přidělení celně schváleného určení §99 §100 §101 §102 §103
Rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o ukončení režimu §104
DÍL 3. Celní prohlášení
ODDÍL 1. Doplňující náležitosti celního prohlášení §105 §106 §107 §108
DÍL 5. §123
DÍL 6. §124 §125 §126
DÍL 7. Kontrola celního prohlášení po propuštění zboží §127

HLAVA X. Celní režimy

DÍL 1. Přeprava zboží propuštěného do volného oběhu z důvodu jeho zvláštního použití §128 §128a §128b §128c §129 §130 §131 §132 §132a §132b §132c §132d §132e §132f §132g §132h §132i
DÍL 2. Režimy s podmíněným osvobozením od cla a režimy s hospodářským účinkem
ODDÍL 1. Společná ustanovení pro více režimů §133 §134 §135 §135a §135b §136 §137 §138 §138a

HLAVA XI. §217 §218 §219 §219a §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227 §228 §229 §230 §231 §232

HLAVA XII. Zvláštní řízení

DÍL 1. Přenechání zboží ve prospěch státu §233
DÍL 3. Zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené osobami se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území české republiky, které požívají výsad a imunit podle mezinárodního práva §237a §237b §237c §237d §237e §237f
Zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky §237g §237h

HLAVA XIII. Celní dluh

DÍL 2. Zajištění celního dluhu s výjimkou tranzitních operací §254 §255 §256 §257 §258 §259 §259a §260 §260a §260b §260c §260d §260e §260f §260g
Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu §260h §260i §260j
Jednotlivá jistota s použítím záruční listiny §260k
Plnění celního dluhu ručitelem §260l
Záruční listiny, záruční doklady a osvědčení §260m §261 §262 §263 §263a
DÍL 3. Zaplacení cla a daní a ulehčení platby
Doměření cla a daně §264 §265 §266 §267 §268 §269
DÍL 4. Promlčení práva vymáhat nedoplatek cla a daně §282 §283 §284

HLAVA XIV. Správní delikty

DÍL 1. Přestupky §293
DÍL 2. Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §294
DÍL 3. Propadnutí a zabrání zboží
Propadnutí zboží §295
Zabrání zboží §296 §296a §297
DÍL 4. Společná ustanovení ke správním deliktům §298 §299 §300 §301 §302 §303 §304

HLAVA XV. Celní zástavní právo §305 §306 §307 §308

HLAVA XVI. Zajištění a prodej zboží

DÍL 1. Zajištění zboží §309 §310 §311 §312
DÍL 2. Prodej zboží §313 §314 §315 §316

HLAVA XVII. Statistické údaje §317 §318

Sběr, zpracování a kontrola statistických údajů §319
Následná kontrola údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou §319a

HLAVA XVIII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

č. 113/1997 Sb. - Čl. VI
č. 1/2002 Sb. - Čl. II
č. 187/2004 Sb. - Čl. II
č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII
č. 104/2011 Sb. - Čl. II
č. 344/2013 Sb. - Čl. XIX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxx zákon upravuje
x) v xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské unie 130) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správy v xxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
b) některé xxxxx xxxxxx vztahy x oblasti xxxxxxxxx 131).
§2
§2 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
HLAVA XXXXX
§3
§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Xx.
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§4x
§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2007 Xx.
§4b
§4x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 170/2007 Xx.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§6
§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§9
§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§10
§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§11
§11 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§12
§12 xxxxxx xxxxxxxxx.
§13
§13 xxxxxx platnosti.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxxxx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxxxx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxxxx.
§18
§18 xxxxxx platnosti.
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§19x
§19x xxxxxx xxxxxxxxx.
§19x
§19b xxxxxx platnosti.
§19c
§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2011 Sb.
HLAVA TŘETÍ
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§26
§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§27
§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§28
§28 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§29
§29 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§29a
§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§30
§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§31
§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§32
§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§33x
§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§33x
§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§33x
§33c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§33d
§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§33x
§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§33f
§33f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§34
§34 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§35
§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§36
§36 xxxxxx právním předpisem x. 18/2012 Sb.
§36x
§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§36x
§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§37
§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§37a
§37x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§37x
§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1/2002 Xx.
§37c
§37c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§37d
§37d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§37e
§37x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb.
§37f
§37x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb.
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§40
§40 xxxxxx právním předpisem x. 18/2012 Xx.
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§42
§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Xx.
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Sb.
§44
§44 xxxxxx právním předpisem x. 18/2012 Xx.
XXXXX XXXXXX
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 18/2012 Xx.
HLAVA PÁTÁ
XXXXX XXXXXX
DÍL XXXXX
§46
§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§46x
§46a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§46x
§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
XXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX DOHLEDU X CELNÍ KONTROLY
§47
§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Xx.
§48
Vykonávání xxxxxxx dohledu
(1) Xxx má, xxxx xx pravděpodobné, že xx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx podroben xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx se dovoz, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uskutečňuje xxxx xxxxxxxxxx x souladu x celními předpisy. Xxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxx celním dohledu xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobní svobody x xxxxxxxxxx tajemství.
(4) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v případech xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx ukrývá x xxxx xxxxx, které xxxxxxx clu, daním x poplatkům xxxxxxxxx xxx dovozu nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx omezen. Osobní xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx podezřelá xxxxx xxxxxx ukrývané xxxxx, xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx může xxx xx žádost kontrolované xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prohlídky a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ministerstvo vyhláškou.
(5) Xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx obsah xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx provést xxxxx xxxxx, je-li důvodné xxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx podléhající xxx, xxxxx x xxxxxxxxx vybíraným xxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxx provedena vnitřní xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zásilky potvrdit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxxx xxxxxx prohlídky a xxxxxxx kontroly poštovních xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx se vztahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx sepsán úřední xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení, xxxxx x pořizovat xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou zadržet. Xxxxx úřad xxxxxxx xx zadržené xxxxxxx xxxxxxx potvrzení. Pominou-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxx vrátit xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx. Xxxxx úřad xx xxxxx zajistit ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx odcizení, xxxxxx, xxxxxxx, poškození xxxx xxxxxxxx.
(8) Celní xxxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zboží v xxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx plombou, pečetí, xxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx do xxxx zboží xxxxxx, xxxx dojde x xxxxxxxx zajišťovacího xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 138).
§49
Xxxxxxxxxx xx celní kontroly
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx zavazadla xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx,
x) diplomatická xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx složky smluvních xxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zásilka obsahuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Celní kontrole xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace podle xxxxxxxxxx zákona 139), xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
§50
Xxxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxx xxxx vykonává xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx, u xxxxx xx důvodné podezření, xx má x xxxx zboží podléhající xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx provádění celního xxxxxxx x dopravních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, provozních xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx toto xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxx vztahující se x xxxxxx xxxxx.
(2) Osoby, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxx xxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxx a údaje, xxx ohledu na xxxxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx, informace x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx potřebné x provádění dohledu. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxx xxxx učinit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.
(3) Osoba, x xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zboží xxxx xxxxx dovezeno, xxxx xxxxxx o xxxxx, xxxxxx list xx výrobce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nepředloží-li xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx náklady x xxxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxx jeho xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx x dodatečnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx odepřít xxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx uloženou xxxx uznanou povinnost xxxxxxxxxxxx, ledaže by xxx této povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tím, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má.
(5) Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx náklady x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxxx xxxxxx nebo celní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§51
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxx, xxx xx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxx dovozu, xxxxxx xxxx tranzitu xxxxx, xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx odepřít xxx, xxx xx xxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx zájmu xxxx xxxxxxxxx xx.
(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zneužití a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a sdělovat xxxxx x informace xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytla, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§51a
§51x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2012 Xx.
§51x
§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2012 Sb.
§52
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx, xxx xx doklady a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxx údajů, xx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx běhu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx 140).
§53
Xx xxxxx celního dohledu xx nevztahuje zákon o kontrole.
HLAVA XXXXX
§54
§54 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§55
§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§56
§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
XXXXX XXXXX
§59
§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§61
§61 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§65
§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§66
§66 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§70
§70 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§71
§71 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§72
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§73
§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
XXXXX XXXX
XXXXX A VÝVOZ XXXXX
XXX PRVNÍ
§80
§80 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Xx.
XXX XXXXX
§81
§81 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL TŘETÍ
XXXXXXXXXXX ZA XXXXX
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 187/2004 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Sb.
§85
§85 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§86
§86 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
XXX XXXXXX
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Xx.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
XXX XXXX
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 187/2004 Xx.
§92
§92 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
DÍL XXXXX
XXXXXXX
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§94
§94 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§95
(1) Xx dočasné xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx
x) 5 % x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx, nejméně xxxx 100 Xx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx uskladnění 5 xxx xxxxxx dne xxxxxxxxxx,
b) 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxx xxxx 200 Xx, xxxxxxxxxxx-xx doba xxxxxxxxxx 30 dnů xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx 30 xxx, xxxx skladné 20 % x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) 100 Xx xx každou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx písemnosti, xxxxxxxxxxx-xx doba xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxx uskladnění 30 xxx, xxxx xxxxxxx 200 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxx položku.
(2) Skladné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Skladné xx splatné xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx.
XXX XXXXX
§96
§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
XXX XXXX
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
HLAVA XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXX PRVNÍ
§98
§98 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL XXXXX
XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
§99
§99 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 187/2004 Sb.
§100
§100 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§101
§101 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§102
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx určení xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zástupcem x xxxxxx o přidělení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx svého podnikání xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx na žádost xxxxx xxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx schváleného určení xxxxxxxxx x mimo xxxxx xxxxxxx. Náklady xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x provedení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx požádala.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx řízení x xxxxxxxxx celně schváleného xxxxxx 104) xxxxxxx xxxx xxxxx prostor x výši nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxx řízení o xxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxx xxxxxxxx dobu, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, zboží xxxxxxxx k odstranění xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxxx x prodlení. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o přidělení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx, vyváženo xxxx xxxxxxxxx pravidelnými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx vyhotovuje xxxxx úřad x xxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze v xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx.
§103
§103 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1/2002 Sb.
§104
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx celního režimu xxxx o xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx") xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx úřadu, který xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx,
x) xxxxx přijetí xxxxxxx prohlášení,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x název xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxx nahradit uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx elektronicky, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxx.
(2) Písemné xxxxxxxxxx x propuštění, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 obsahuje
x) celní xxxxxxx xxxxx,
b) celní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazebníku,
x) xxxxxx vyměřeného cla xxxx xxxx,
d) xxxxx účtu banky, xxxxxx zahraniční banky, xx xxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x její xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx, pod xxxx xxxx xxxxxx připsána xx xxxx celního xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx přidělené xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx opatřeno státním xxxxxx. Služební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx datum, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx znaky xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx celního xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhotoveno xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx nebo xxxxx úkonem.
(6) Xx-xx xxxxxxx rozhodnutí x propuštění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxx se zboží xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo jiným xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 7 xxx xxxxxx dotčena.
(9) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx vydávaná x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx strukturovaných datových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.
DÍL XXXXX
XXXXX PROHLÁŠENÍ
Oddíl xxxxx
Doplňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
§105
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 105) xxx xxxxx x daňové xxxxx x pro xxxxxxxxxxx obchodně-politických xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx potřebu dalšího xxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; tyto xxxxxxxxxxxxx xxxx se x celním xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxxx sazebníku Xxxxxxxx xxxx.
§106
§106 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§107
§107 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§108
§108 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
Xxxxx druhý
§109
§109 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§110
§110 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§111
§111 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§112
§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§113
§113 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§114
§114 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
DÍL ČTVRTÝ
§115
§115 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 187/2004 Sb.
§116
§116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§117
§117 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§118
§118 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§118x
§118x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§119
§119 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§120
§120 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§121
§121 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§122
§122 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL XXXX
§123
§123 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2002 Sb.
XXX XXXXX
§124
§124 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§125
§125 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§126
§126 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
DÍL XXXXX
XXXXXXXX CELNÍHO XXXXXXXXXX XX PROPUŠTĚNÍ XXXXX
§127
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx 142) (dále xxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx provádí u xxxx vymezených v xx. 78 xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 142), xxxxx x pro xxxxx a povinnosti xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu, xxxxxxx ustanovení daňového xxxx o xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx celnímu xxxxx zahájit x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokuta. Ustanovení xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx nepoužijí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zboží xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x kterém xx xxxxxxx za to, xx uniklo celnímu xxxxxxx, xx kontrolovaná xxxxx, x které xx kontrola xx xxxxxxxxxx prováděna, povinna xx výzvu xxxxxxx xxxxx předložit xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx. Nepředloží-li xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxx, celní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx a nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx jeho xxxxxx dohledem, x xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXX REŽIMY
XXX XXXXX
PŘEPRAVA XXXXX XXXXXXXXXXXX DO VOLNÉHO XXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
§128
(1) Xxxx-xx xxxxx propuštěno xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zacházením x důvodu jeho xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx uskutečnit jen xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxx úřadu, a xx xx strany xxxxxxxx povolení - xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxxxx xxxxxxx X5 x xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 143) x jeho xxxxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti nebo xxxxxxxxx změn xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx sazebním xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §135 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx.
§128x
§128x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§128b
§128b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§128x
§128c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§129
§129 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§130
§130 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§131
§131 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§132
§132 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§132a
§132a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132x
§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132x
§132c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132x
§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132x
§132e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132x
§132x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§132x
§132g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§132x
§132h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§132x
§132i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132j
§132x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§132x
§132x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§132x
§132l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§132x
§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL XXXXX
XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OD XXX X REŽIMY X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx více xxxxxx
§133
§133 zrušen xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§134
§134 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§135
(1) Xxxxx, které bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 106), k xxxxxxxxxxx celního xxxxxx 107) xxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx 144) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx platnosti povolení xxxx o xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx. Žádost xx xxxxxx písemně a xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx povolení,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxx povoleného xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx platnosti xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) ve xxxxxx uvede, xxxxx xxxxxxxx se původní xxxxxxxx mění. Právní xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx.
§135x
§135a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2011 Xx.
§135x
§135x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2011 Sb.
§136
§136 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§137
§137 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§138
§138 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§138x
§138x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
Xxxxx druhý
§139
§139 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§139x
§139x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§139x
§139x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§139c
§139x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§139x
§139d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§139e
§139e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§139f
§139f xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§139g
§139x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§139x
§139x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§140
§140 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§141
§141 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§141a
§141x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§141x
§141x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§141c
§141x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§141d
§141x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§141e
§141x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§141f
§141x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§142
§142 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§142a
§142x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§142x
§142x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§142c
§142x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§143
§143 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144
§144 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§144x
§144a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§144x
§144x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§144c
§144c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144d
§144d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144e
§144x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144x
§144f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§144g
§144g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§144x
§144x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144i
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144x
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§144x
§144l xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§144x
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144p xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§144x
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144x
§144s xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144x
§144x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144x
§144v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144w
§144x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§144x
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144x
§144x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144z
§144z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144bb
§144xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144ee
§144xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144ff
§144xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144gg
§144xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144hh
§144hh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144ii xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§144jj
§144xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144kk xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§144ll
§144ll xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144mm
§144xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144xx
§144xx xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§144xx
§144xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
Oddíl xxxxx
§145
§145 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§146
§146 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§146x
§146x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§147
§147 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§148
§148 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§148x
§148x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§149
§149 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§149x
§149a xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§150
§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§151
§151 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§152
§152 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§152a
§152a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§153
§153 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§154
§154 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§154x
§154x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§155
§155 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§156
§156 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§157
§157 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§158
§158 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§159
§159 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§160
§160 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§161
§161 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§162
§162 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§162x
§162a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§162x
§162x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§162e
§162e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§162x
§162i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162j
§162x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§162x
§162x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§162x
§162x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
Oddíl čtvrtý
§163
§163 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 187/2004 Xx.
§164
§164 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§165
§165 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§166
§166 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§167
§167 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§168
§168 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§169
§169 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§169a
§169a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§170
§170 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§171
§171 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§172
§172 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§172a
§172x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§173
§173 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§174
§174 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§175
§175 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§176
§176 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§177
§177 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§178
§178 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§178x
§178x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
Xxxxx xxxx
§179
§179 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§180
§180 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§181
§181 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§182
§182 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§183
§183 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§184
§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§184a
§184a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§185
§185 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§186
§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§186x
§186x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§186x
§186x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§186x
§186x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§186d
§186x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§186x
§186x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§186x
§186x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§186x
§186x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§186x
§186x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
Oddíl xxxxx
§187
§187 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Sb.
§188
§188 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§189
§189 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§190
§190 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§191
§191 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§192
§192 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§192a
§192a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§193
§193 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§194
§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§195
§195 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§196
§196 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§196a
§196x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§196b
§196b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§196x
§196c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§196x
§196x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§196x
§196x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
Xxxxx xxxxx
§197
§197 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§198
§198 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§199
§199 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§200
§200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§200a
§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§201
§201 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§201x
§201x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§202
§202 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§203
§203 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§204
§204 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§205
§205 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§206
§206 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§207
§207 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§208
§208 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§209
§209 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§210
§210 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§211
§211 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212
§212 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§212x
§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§212x
§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212x
§212x xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§212d
§212x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§212e
§212e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212x
§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§212x
§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212x
§212x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212x
§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212x
§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§212k
§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§212x
§212l xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§213
§213 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
XXX XXXXX
§214
§214 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§214x
§214x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§215
§215 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§215x
§215a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§215x
§215b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§216
§216 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§216x
§216x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§216x
§216x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§216x
§216x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§216d
§216d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§216x
§216x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
XXXXX JEDENÁCTÁ
§217
§217 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§218
§218 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§219
§219 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§219x
§219a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§220
§220 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§221
§221 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§222
§222 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§223
§223 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§224
§224 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§225
§225 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§226
§226 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§227
§227 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§228
§228 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§229
§229 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§230
§230 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§231
§231 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§232
§232 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
HLAVA DVANÁCTÁ
XXXXXXXX XXXXXX
DÍL XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX
§233
(1) Celní xxxx xx písemnou xxxxxx xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxx přenechání xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx úřad xxxxxx přenechání zboží xx prospěch státu xxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx x ochraně životního xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx přenecháním zboží xxxxx náklady, kromě xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxx, a
x) xx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxx lze x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx volně obchodovat x manipulovat.
(2) Xxxxx xx stává xxxxxxxx státu nabytím xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXX XXXXX
§234
§234 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§235
§235 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§236
§236 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§237
§237 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
XXX TŘETÍ
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX SÍDLEM XXXX XXXXXXX POBYTEM XXXX ÚZEMÍ XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX A XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX PRÁVA
§237x
(1) Xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošta, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošta x xxxxxxxxxx zavazadlo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§237x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
§237x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx 109) xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §237c237f.
(2) Osobou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx rozumí
x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úřad akreditované xxx Českou republiku xxxx xxxxxx cizích xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxx, zvláštní mise xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx mise, člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx personálu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx konzulárního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx trvalý xxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx trvale xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo e), xxxxx xxxx občanem Xxxxx republiky, xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx k trvalému xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.
§237x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
§237x
(1) Xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §237b xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro úřední xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zboží xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a zařízení xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(2) Od xxxxxxxxx cla xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §237b xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx podmínky, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxx xx osvobozeno xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx zahraničí, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx volného xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§237d
Xxxxx xxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx osvobozeno xx xxxxxxxxx cla xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cla xxxxx v rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx xxxxxx pobyt x České republice x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizím xxxxx.
§237x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
§237x
(1) Xx dovozního xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxx určeno xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit x xxxx xxxx navrženo xx xxxxxxx oběhu xx xxxxxxxxx celního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxxxxxxx xxxx, zvláštní xxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx v §237b xxxx. 2 písm. x) až x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podpisem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx 12 xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx 24 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vypůjčeno, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx postoupeno xx úplatu xxxx xxxxxxxxxx.
§237x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb. s xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
§237f
(1) Xx dovozního xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) členové xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx rodin, xxxxxxxxxxxx xx diplomatické xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x členové jejich xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxxxx těchto xxxx.
(2) Xx dovozního xxx xx osvobozeno xxxxx xx podmínky, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx jedná o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§237x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx silami, civilními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušnících xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxx složky
§237x
Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx rozumí
x) ozbrojenou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vzdušných xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 110)
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ozbrojené xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x které xxxxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx stranou mezinárodní xxxxxxx, 110) xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) závislou xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx příslušníka závislé xx xxxx podpoře.
§237x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Xx. s účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§237h
(1) Xx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx potravin, zásob x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu

1. xxxxxxxxxxx xxx,

2. xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, olej x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx civilní xxxxxx.
(2) Xx dovozního xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dovezené xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx volného xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX TŘINÁCTÁ
XXXXX XXXX
DÍL XXXXX
§238
§238 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§239
§239 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§240
§240 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§241
§241 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§241x
§241x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§242
§242 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§243
§243 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§244
§244 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§245
§245 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§245a
§245x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§245b
§245x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§246
§246 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§247
§247 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§248
§248 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§249
§249 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§249x
§249a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§250
§250 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Sb.
§251
§251 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§252
§252 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§253
§253 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL DRUHÝ
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§254
Xxxxxx xxx, xxxx a xxxxxxxx vybíraných xxx xxxxxx x spravovaných xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§255
§255 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§256
(1) Xxxxxxx lze xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účet xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxx by mohl xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"),
x) xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx xx mohl xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "souborná xxxxxxx"),
c) xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx daňového xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx vzniknout x jedné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "jednotlivá xxxxxxx"), x xx x xxxxxxxx záruční xxxxxxx xxxx záručního xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxx celní xxxxxxx, převede xxxxx, xxxxx xx povinna xxxxxxxxxx jistotu, příslušnou xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělených celním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx, xxxxx xx xxxxxxx ji poskytnout 145).
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dispozic xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxx celního nebo xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx celní xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx vybíraných xxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx celní jistoty xx vrátí xxxxx, xxxxx celní xxxxxxx xxxxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx jeho výše. Xxxx xxxxxx cla, xxxx x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.
§257
§257 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§258
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx dlužníka xxxx xxxxx, xxxxx xx xx mohla xxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx, které umožní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx podání xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx povolení udělil, x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx udělení xxxxxxxx x xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Celní xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx je xxxxx, jestliže xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx celními xxxxxxxx.
§259
Xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x daňového xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx vzniknout xx xxxxxxxxxxx operací, až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx celních x xxxxxxxx dluhů, xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx k překročení xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx jistoty xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informovat xxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx povolil.
§259x
§259x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§260
(1) Xxxxxxxxx může být xxxxx xxxx xxxxx xxx dlužník, xxxxx xx xxxxxxx příslušný xxxxx úřad na xxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx jistoty xxxxx §258, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) budoucího xxxxxxxx, xx-xx být poskytnuta xxxxxxxxxx jistota x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
c) dlužníka xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x použitím xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx x včas plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx splnit xxxxx xxxxx x daňový xxxx, xxxxx zaručila,
x) xxxxx se xxxxxxxxxxx závažného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx celních xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx povolení, jestliže xxxxxx, xx ručitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2.
(4) Ručitel xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztah. Xxxxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dne xxx xxx písemného xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Příslušný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení požádá. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx uživatel xxxxxxxx jistoty xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx celní xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x daňového dluhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx povolení.
(8) Za xxxxx xxxxxxxxx xx dlužníka xx xxx účely xxxxxxxx 1 nepovažuje xxxxx, která xx
x) xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dozorčího xxxxxx dlužníka,
x) xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx spojených xxxx, zaregistrované xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxx vliv xx splnění xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§260x
(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx jistoty xxxxxxxxx Xxxxx úřad pro Xxxxxxxxx kraj. Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx x xxxxxxx souborné xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odůvodněné žádosti xxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnost, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) O xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jistoty x xxxxxxxx záručního xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx hlavní město Xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx Celním xxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx moc rozhodnutí xxxx prodloužena jeho xxxxxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o povolení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx záruční xxxxxxx xx xxxxxx celnímu xxxxx, u něhož xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx celní xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ručitele xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxx zaručené xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx tyto xxxxxxx xx xxxxxxxx požadovat x x době xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxxxxx
x) potvrzení xx xxxxxx 60 dnů x xxx, xx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx jistoty x xxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxx nedoplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx; xxxxxxxx nedoplatkem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx úhradě xxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx splátkách,
b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ručitele xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částky, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx poslední 2 xxxxxx období.
(5) Vyzve-li xxxxxxxxx celní úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 30 xxx ode xxx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxx. Nebudou-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx na xx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§260x
Příslušný xxxxx úřad je xxxxxxx o žádosti xxxxx §260a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; ve zvlášť xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxx xx 90 xxx; nelze-li xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxx ani x xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx prodloužit Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxxx do 60 dnů, xxxxxxxxx xx 90 xxx, xx povinen x xxx žadatele x xxxxxxxx důvodů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x konečné lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§260x
Rozhodnutí, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx §260a xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poučení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§260c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2002 Sb. x účinností xx 1.7.2002
§260x
Xxxx-xx xxxxxx podle §260a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 12 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx zamítavého xxxxxxxxxx.
§260x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx úřad, xxxxx povolení podle §260a xxxx. 1 xxxxxx, xxxx uživateli xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu udělení xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx prohlášení na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Celní xxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx po xxxxxxx platnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Ustanovení odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxx-xx údaje uvedené x rozhodnutí x xxxxxxxx zajišťovat xxxxx xxxx soubornou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správy.
§260x
(1) Xxx xxxxxxxxx osvědčení xxxx kdykoliv později xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úkonů x zajišťovat celní x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví, xxx xxxxxxx operacích může xxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxx xxx delší xxx 2 roky. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx nejvýše x xxxxx 2 xxxx.
(3) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dluh xxxxxxxxx xxxxxxxx pozbylo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, všechna xxxxxxxxx, xxxxxxx doba xxxxxxxxx dosud neuplynula.
§260x
§260g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
Jednotlivá xxxxxxx x xxxxxxxx záručního xxxxxxx
§260x
(1) Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx ověření xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ponechá.
(2) Xx záručním xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platnosti, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx lhůty. Xxxxx nesmí xxx xxxxx než jeden xxx xx xxxx xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx zahraniční xxxx xx xxxxx xxxxxx xx použije xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx prohlášení, xx kterým je xxxxxxxxxx xxxxxxx doklad.
§260i
§260x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§260j
(1) Xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) opravňuje xxxxxxxx xxxxx podle vlastního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, od xxxxx xx xxxxxxxxx celního x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx každý vydaný xxxxxxx doklad xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx je xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které vystavil.
(4) Xxxxxxx odpovídá xx to, xx xxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které vystavil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §260a xxxx. 2.
§260x
Jednotlivá xxxxxxx x použitím xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx listina pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx předkládá xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx.
§260x
Xxxxxx xxxxxxx dluhu xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ručiteli xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx, xx xxxxx xx zaručil x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nerozdílnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx byli x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx upomenuti.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx uloží xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
a) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx smlouva,
x) bylo-li xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx cla x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx x majetkové xxxxxxx bezvýsledné, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxx, xx probíhá insolvenční xxxxxx, x němž xx řeší úpadek xxxx hrozící úpadek xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§260x
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jistoty, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx záruční listiny xxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dokladu x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx listiny.
§260m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2011
§261
§261 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§262
§262 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§263
§263 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§263x
§263x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL XXXXX
XXXXXXXXX CLA A XXXX X ULEHČENÍ XXXXXX
§264
Xxxxxxxx xxx x xxxx
(1) Clo xxxx xxx xxx xxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxx doměření xxx xxxx xxxx xxxx x moci xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,
x) který rozhodl x xxxxxxxxxx xxxxx xx celního xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx zboží, xxxx-xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
c) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx zahájeno xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx proti xxxxxxxx 146).
(3) V xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx úřad xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 147) xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Počátkem xxxx xxxx xxxxx xx den xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx propuštění xxxxx.
§265
Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, jehož xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 148), x xxxxxxxx xxxx, který v xxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx pro zahájení xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx celního xxxxx.
§266
§266 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§267
§267 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§268
§268 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§269
§269 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§270
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxx, která xx povinnost xxxxxxx xxx xxxx daň x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx jistoty; xx xxx platby xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx den, x xxxx celní xxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxx xxxx daně, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xx složené xxxxx xxxxxxx uhrazeny.
(2) Xxxxxxx, xxxxx uhrazuje xxx xxxx xxx, xx xxxxxxx uvést, xx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx určena, x xx uvedením variabilního xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx úřad xxxxxx xx takto určenou xxx xxxx xxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxx a xxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx:
a) xxx,
x) xxxxxxxxx xxx,
x) xxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx data splatnosti,
x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx data xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx xxx a daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:
x) xxx,
x) exekuční xxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxx,
x) xxx x xxxxxxx hodnoty,
x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Clo xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx cla.
(7) Xxxxxx-xx xxx xxx x jeho xxxxxxxxxxxxx, xxx x poplatky xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx řízení, skladné, xxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx xxxxxx úřadem xxxxxxxx v xxxxx xxxx, může xxxxx xxxx přijmout xx xxxxxx úhradu x xxxxxxxxxx xxxx. Poplatky xx směnu xx xxxxxxxxxxxx xx celkové xxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx platného x xxxxxxxx, kdy xx úhrada prováděna.
§271
§271 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Xx.
§272
§272 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§273
§273 xxxxxx právním předpisem x. 187/2004 Sb.
§274
§274 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§275
§275 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 281/2009 Xx.
§276
§276 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2011 Sb.
§277
§277 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/1997 Xx.
§278
§278 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/1997 Xx.
§279
§279 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§280
§280 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/1997 Xx.
§281
§281 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 113/1997 Xx.
DÍL XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX A XXXX
§282
§282 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 281/2009 Xx.
§283
§283 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§284
§284 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
DÍL XXXX
XXXXXXX XXX
§285
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx platit xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 149), xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx.
§286
§286 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§287
§287 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§288
§288 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 187/2004 Xx.
§289
§289 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§289a
§289x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2002 Xx.
§289b
§289x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§290
§290 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 187/2004 Xx.
§291
§291 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§292
§292 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.

XXXXX ČTRNÁCTÁ
SPRÁVNÍ XXXXXXX
XXX XXXXX
XXXXXXXXX
§293
(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) doveze, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx celnímu xxxxxx xxxxxxx, pozměněný xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x oblasti celnictví xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx režimu xxxx xxx nakládání xx xxxxxx,

1. xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x podmíněným xxxxxxxxxxx od xxx,

2. xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zvýhodněným sazebním xxxxxxxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxxx použití,

4. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx pásmu nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

9. xxxxxxxxxxx xx xxxxx území Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx území Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx řízení,

d) xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx propuštění zboží xx navrhovaného xxxxxx xx použití zjednodušených xxxxxxx,
x) poskytne xxxxxxx xxxxxx nesprávný údaj xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx nebo sám xxxxxxx xxxxx zboží x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx celnímu xxxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx osoba, která xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx, poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §319 xxxx. 4 x 5,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dovozem xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx delikt, xxxx
x) x xxxxxxx x §48 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až h) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

DÍL XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
§294
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx
x) xxxxxx, vyveze xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx orgánu nepravý, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx se zbožím,

1. xxxxxxxxxxx do režimu x podmíněným xxxxxxxxxxx xx xxx,

2. propuštěným xx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xx režimu xxxxxxx oběhu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx uskladněným,

6. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skladu,

7. xxx xxxxx xxxx zřízeno xxxxxxxx právo,

8. propuštěným xx režimu xxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení,

d) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx propuštění xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo doklad xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx použití celních xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx původ xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx dohledu x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx poskytování informací x xxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §319 odst. 4 x 5,
x) přechovává xxxxx, jehož dovozem xxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx správní xxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx x §48 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx
x) 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až g),
b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),
x) 250&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x).
(3) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
DÍL TŘETÍ
XXXXXXXXXX A ZABRÁNÍ XXXXX
§295
Propadnutí xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx náleží xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, x xxxxx
a) xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, anebo
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získáno xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx správním deliktem xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uložit, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx xxxxxxx.
§296
Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx-xx xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §295 xxxx. 1, xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zájem x xxxxxxxx
a) xxxxx orgán do 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
c) xxxxx xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§296x
§296x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§297
Vlastníkem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx.
XXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX
§298
(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx správní xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx o xxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx se x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx let ode xxx, kdy xxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxx za jednání, x xxxxx došlo xxx podnikání fyzické xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úřad, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx se sídlo xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, projedná xxxxxxx delikt xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx místo spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx zjištěno.
(6) Xxxxxx uložená za xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx uložena.
§299
§299 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§300
§300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§301
§301 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2011 Xx.
§302
§302 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§303
§303 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Sb.
§304
§304 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2011 Sb.
XXXXX PATNÁCTÁ
XXXXX XXXXXXXX XXXXX
§305
(1) Celní xxxxxxxx xxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x včas xxxxxx x tím, xx x xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zbožím pocházejícím x Evropských xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x okamžiku xxxxxx zástavy na xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx orgány xxxxx xxxxxxx xx xxxx, než bude xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, zajistit, x xx xxx xxxxxx xx práva xxxxxxx xxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx používat, xxxxxxxx nebo x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx právo zaniká xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx celní zástavní xxxxx xxxxxxxx. Celní xxxxxxxx xxxxx zaniká x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx.
(5) Pro xxxxxxxxx celní zástavy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §313 xxxx. 1 xxxxxxx.
§306
§306 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/1997 Xx.
§307
§307 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/1997 Sb.
§308
§308 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 113/1997 Sb.
XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX
XXX PRVNÍ
XXXXXXXXX ZBOŽÍ
§309
(1) Xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx xxxxxx zajistit xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, o kterých xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx nebo určeny, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získány xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 bez xxxxxx xx xxxxx třetích xxxx.
§310
(1) Xxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x doručí xx osobě, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx důvody, xxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx. V rozhodnutí xx uvede xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx, nebude-li xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxx §309 xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobě a xxxxxx xx, xx xxxxx nesmí používat, xxxxxxxx nebo x xxx jiným způsobem xxxxxxxx.
§311
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx toto xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx.
(2) Není-li xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňato.
(3) X xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Osobě, která xxxxx vydala, xxxx xxxxx bylo zboží xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
§312
(1) Xxxx-xx zajištěné xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prodej xxxxx §313, xxxxx se xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xx zajištěné xxxxx, které xxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v řízení x xxxxxxxx deliktu xxxxx prodej xxxxx §313, jiná xxxxx xxx ta, které xxxx zboží zajištěno, x celní xxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx-xx xxxxx orgán pochybnosti x xxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx zboží x xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
XXX XXXXX
XXXXXX XXXXX
§313
(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §309 xxxx. 1, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx za správní xxxxxx, xxxxxxxx pokuta xxxx xxxxxxxx xx 30 dnů po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxx zboží xxxxxxxxxxx rychlé xxxxx xxxx xxxx zvířata xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx.
§314
(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx. Přitom postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 120)
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 121) xxxxxxx xxxxx prodat xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Zboží, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx úřad xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, rostlinolékařských, bezpečnostních xxxx jiných xxxxxx, xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§315
(1) X výtěžku xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx příslušenství, xxxxxxx xxxxxx, skladné, dopravné x xxxxxx xxxxxxx xxxxx celních předpisů. Xxxxxx výtěžku xxxxxxx xxxxx úřad na xxxxxx oprávněnému. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx po xxxxxxx xxxxx, připadne xxxxxx výtěžku prodeje xxxxx.
(2) Uplatní-li xxxxx xxxxx xx xxx let po xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx úřad tuto xxxxx, aby svůj xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§316
(1) Xxxxx úřad je xxxxxxxx prodat, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,
a) x xxxxx xxxx vysloveno xxxxxxxxxx, nebo které xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu zboží,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx státu.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxxx §313315 obdobně.
XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXX
§317
§317 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.
§318
§318 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2011 Xx.

§319
Sběr, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o zboží, xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx schválené určení, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx daňová povinnost xx spotřební xxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely, jakož x xxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx 150) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Celní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchodu xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx rozsah x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 151) a poskytují xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 152) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x xxxxxx členskými xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xx povinna xxxxxx celnímu xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx dosáhne xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx přijetí xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) sdělit celnímu xxxxx údaje podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období, xxxxx jsou xxxx xxxxx sdělovány písemně,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 nejpozději xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx tyto údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni, kdy xx o nepřesnosti xxxxx xxxx o xxx, xx údaje xxxxxxx, xxxxxxxxx,

x) xx xxxx 2 let xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx písmen x) až x) xxxxxxxxx xxxxxx soubory x kopie xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx a) xx x).

(6) Xxxxx statistický xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxx referenčního xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4,

x) způsob xxxxxxxx prahů xxx xxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 4 x xxxxxx xxxx x

x) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů xxxxx odstavce 4.

§319x
Xxxxxxxx xxxxxxxx údajů o xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx republikou
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxx republikou, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx porušena povinnost xxxxxxxxx x §319 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x Českou republikou.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, platí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pravomoci xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxx kontrole xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxx provedena x xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 149).
(4) Xxxxxxxxx kontrolu údajů xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx let xx konce xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx Intrastat 153).
XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§319b
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 50 000 Kč xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx po propuštění xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx
x) neumožní xxxxxxx orgánu zahájit xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,
x) neposkytne xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se chová x celníkovi xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx
e) neuposlechne xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx opakovaně, nevedlo-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nápravě.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uplynula xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xx xxxxxx k xxxxxx x xxxxx vykonávané xxxxxxxx.

§320
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, platí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x) ve věcech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, 16)
b) xxxxxxx řád, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x vydávat xxxxx x xxxxxx dokumenty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na podkladě xxxxxxx XXX,

5. xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxx prodloužení xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx,

6. xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x původu xxxxx a povolení xxxxxxxxxxx vývozce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx informací x zrušení jejich xxxxxxxxx,

9. povolení nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hospodářským účinkem, xxxxxxxxxxx celního skladu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zacházení z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx změn x xxxxxx povoleních a xxxxxxxxxxx xxxxxx platnosti,

10. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dočasnému xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx provedení xxxx x tomto xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxxx, xxxxx xxxx odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxxx místního xxxxxx x prodloužení jeho xxxxxxxxx,

12. xxxxxx, xxxxxxxxxxx x zrušení osvědčení xxxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx 129),

13. prohlášení části xxxxx xx svobodné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx svobodného xxxxxx,

14. xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

15. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

16. udělení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx centralizovaného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení,

17. xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

18. udělení, xxxxx xxxx odnětí dalších xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx celně schváleného xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx dočasného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, svobodného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení,

19. xxxxxx, pozastavení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu 154),

20. xxxxxxx osvědčení x xxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx vývozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 155),

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx zaplatit xxx xxxx daň xxxxx xxx propuštěním xxxxx do příslušného xxxxxxx režimu, je xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx celní úřad, xxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxx první.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vývozu xxx podat u xxxxxxxxxxxx celního xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx úřadem xxxxxxx, xx-xx zboží dopravováno xxxxxxxx nebo vedením, xx celní úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx celním xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxx xx xxxxxx příslušný xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx více xxxxxxx xxxxx dohledu, je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx podána x xxxxx xxxxxxxxxx.
(6) K xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx clo xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxx.
(7) K xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cla, xxxxxxxxx nebo splátek xxx je xxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.
(8) X xxxxxxxxxx xxxxx xx režimu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx příslušný xxxxx xxxx, který xx xxxxxx v povolení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako propouštějící xxxxx úřad.
(9) X xxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xx poskytnutí souborné xxxxxxx a x xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx celní xxxx.
(10) Xxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, uvede xxxx xxxxx, ve xxxxx xx možno xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Xx-xx vydáno xxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx to povaha xxxx, použije xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřední xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x).
§320a
Celní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx přímo, anebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx správy xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx mezinárodní xxxxxxx.
§320x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Xx. s účinností xx 1.1.2011
§321
§321 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
§322
Není-li xxxxx zákonem nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 156) xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinek.
§322x
(1) Xxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx ve vydaném xxxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jistoty x xxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx zjednodušeného postupu, 123)
x) osobu, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. 124)
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx písemně x obsahuje
x) xxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxxx se xxxxxx xxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx platnosti xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jistoty a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxx úřad xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, vydá xxxxxxxxxx,
x) xxxx xx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx povolení, xxxx-xx xxxx lhůta xxxxxx xxxxxxx, xxxx
b) xx xxxxxx uvede, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx mění.
§323
Xxx xxxxxx zboží, které xxxxxxxxx xxx, se xxx vznik xxxxxx xxxxxxxxxx xx za xx, že celní xxxx za podmínek xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§323x
Nevztahuje-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx x výši vyměřeného xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§324
Xxxxxxxxxxx x přidělení celně xxxxxxxxxxx určení xx xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxx.
§325
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx nestanoví xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx.
§326
(1) Xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Celního xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel. Práva x xxxxxxxxxx celnic xxxxxxxxxx xx oblastní xxxxx úřady, x xxxxxxx územním xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx celnice xxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx Ústřední xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů přecházejí xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pojmu xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx úřad. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívá xxxxx Ústřední xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
§327
§327 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2011 Sb.
§328
Zrušuje xx x xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx:
1. celní zákon č. 44/1974 Sb., xx znění xxxxxx x. 117/1983 Xx., xxxxxx x. 5/1991 Sb. x xxxxxx x. 217/1992 Xx.,
2. zákon x. 117/1983 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 44/1974 Xx.,
3. xxxxx x. 5/1991 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx celní xxxxx č. 44/1974 Xx., ve znění xxxxxx x. 117/1983 Xx.,
4. xxxxx x. 217/1992 Xx., xxxxxx se mění x doplňuje xxxxx xxxxx x. 44/1974 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 117/1983 Xx. x xxxxxx x. 5/1991 Xx.,
5. §2, 3 x 4 xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 525/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx Federálního ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 38/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, celních odboček x územních xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx pohraniční xxxxx,
7. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 43/1991 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 397/1991 Xx. x xxxxxxxx x. 287/1992 Xx.,
8. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 397/1991 Xx., kterou xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 43/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx celní zákon,
9. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x. 505/1991 Sb., x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x celní xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 289/1992 Xx.,
10. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 287/1992 Xx., kterou xx xxxx a doplňuje xxxxxxxx č. 43/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 397/1991 Sb.,
11. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 288/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dováženého xx xxxxxxxxxx oběhu v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx cla,
12. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 289/1992 Xx., kterou xx mění x xxxxxxxx vyhláška č. 505/1991 Xx., o xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu na xxxxx řízení x x celní xxxxxxxxxx,
13. xxxxxxx k xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon.

§329
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993, s xxxxxxxx §328 xxxx 6 xx 12, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. března 1993.
Xxxxxxx x xxxxxx x. 13/1993 Xx.
Xxxxxxx zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 187/2004 Sb.
Xx. VI
1. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Xx.
2. Zrušen xxxxxxx předpisem x. 362/2003 Xx.
3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2003 Xx.
4. Xxxxx se x právních xxxxxxxxxx xxxxxxx pojem xxxxxxxx xxxxx úřad, xxxxxx xx tím xxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, rozumí xx xxx xxxxxxxxxxxx.
5. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přecházejí na xxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx oblastní xxxxx xxxxx své sídlo. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxx obvodu xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx úřady své xxxxx.
6. Xx xxxxxx zahájená xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx užijí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
7. Xxxxxxx xx:
x) Xxxxxxxx vlády č. 225/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřady.
x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 135/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx v celní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.
Xx. XX
1. Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezajišťovat xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zanikají xxxx 1. xxxxx 2002.
2. Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxx celního xxxxx x povolení k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinky xxxx x provozování xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zanikají xxxx 1. xxxxx 2002.
3. Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx režimu xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx 1. října 2002.
4. Xxxxxxxxxx x povolení zajišťovat xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx zajišťovat xxxxx dluh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx s výjimkou xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2002 Sb. x účinností xx 1.7.2002
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
1. Bylo-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla-li žádost x přidělení celně xxxxxxxxxxx určení přijata xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx se dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx přijato xxxx xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxx celně schváleného xxxxxx xxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx se dokončí xxxxx tohoto zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x den xxxxxxx celního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
2. Xxxx řízení xxx xxxxxxx v xxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x nebyla xxxxxxxxx xx dne xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a účinných x xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx řízení x celních deliktech, xxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx jiné xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zboží x x původu xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vydány xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
5. Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx považují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx ČR k XX

Xx. XXXXX
Xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, se x xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx XXX xx XXXXXX xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platných xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.
Xx. XXXII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2017
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx se x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 13/1993 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxx "globální xxxxxx" x "individuální xxxxxx", xxxxxx se xxx "xxxxxxxx jistota" x "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 104/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2011
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Není-li xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx soukromého práva xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 13/1993 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, jako na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.
Xx. XIX vložen xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 13/93 Xx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu jsou xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
35/93 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x správě xxxx x poplatků, xxxxxx XXX č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx ČNR x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx
x účinností od 1.1.93
113/97 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon ČNR x. 13/93 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx zákona XXX x. 35/93 Sb., xxxxx x. 54/56 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/57 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/68 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x přídavcích xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.97
63/2000 Xx., x xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků x x změně xxxxxx č. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 13/93 Xx., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 11.8.2000
265/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
1/2002 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.7.2002, x xxxxxxxx §37a, 37x, 37x, 37x, 51 x 51x, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 4.1.2002
309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)
s účinností xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)
481/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 13/93 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 167/2002
281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních zaměstnanců xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Sb.
s xxxxxxxxx xx 28.8.2003
322/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 337/92 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2003
323/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 588/92 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 6.7.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 18.7. 2003
s xxxxxxxxx od 15.10.2003
354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx daních
s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §8 x 11, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 24.10.2003
362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x účinností od 1.1.2005 (zákonem č. 530/2005 Sb. byla xxxxxxx účinnost na 1.1.2007)
186/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x Xxxxx xxxxxx XX
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
187/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/93 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004) a §12, 13, §15 xx 18, §19x x 19x xxxxxxxxx platnosti 1.1.2005 (xxxxxxx x. 546/2005 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - 1.1.2007)
430/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu č. 13/93 Sb. publikované x částce x. 141/2004
626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx
413/2005 Sb., o xxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2006
546/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/99 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
79/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx č. 282/2009 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)
342/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 3.7.2006
531/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností od 7.12.2006
170/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx vstupem XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)
218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx č. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 22.8.2007
296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
136/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2004 Xx., x Xxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2008
381/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 20.10.2008
41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
218/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.7.2009
227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2011
282/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.8.2009
306/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2010
104/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2011
445/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 28.12.2011
457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Finanční xxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
458/2011 Sb., o xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx od 1.1.2015
18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě ČR
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
308/2013 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx lihu
s xxxxxxxxx od 1.1.2014
344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 31.12.2014
360/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 38/93 Sb.
Právní xxxxxxx č. 13/93 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 242/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 174/1950 Sb., x dražbách xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
3) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 71/1967 Sb.
5) §23 xxxxxx x. 21/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x dovozu xxxxx x technologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimům.
6) Xxxx. xxxxxxxx xxxxx XXX č. 192/1988 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxx škodlivých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 47/1965 Sb., x Jednotné Úmluvě x xxxxxxxx látkách, xx znění sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 458/1991 Xx., x Protokolu x xxxxxxx Jednotné xxxxxx x omamných xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx x. 462/1991 Xx.).
7) Zákon č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
§24 x 36 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx.
8) Xxxxxx 11 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
9) Např. §8 xxxxxx x. 303/1993 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §2 x 7 zákona č. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, §38 zákona x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, §7 xxxxxx č. 136/1994 Xx., o barvení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákona Xxxxx xxxxxxx rady č. 587/1992 Sb., x spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Např. §40e xxxxxx XXX x. 587/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 zákona x. 303/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9, 10 x 11 xxxxxx x. 136/1994 Xx., §19 xxxxxx č. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx.
11) Článek 23 Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx XXX (Xxxxxx XXX), (xxxxxxxxx pod x. 144/1982 Sb.).
12) §12 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
13) Xxxxx č. 186/1992 Sb., o služebním xxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Zákon č. 451/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) §19 x 21 xxxxxx x. 172/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.
16) Xxxxx č. 200/1990 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §24 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxx. §67 zákona XXX x. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §158 xxxxxxxxx xxxx.
19) §79 xxxxxxxxx xxxx.
20) §37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx x. 99/1989 Xx., x pravidlech xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).
21) §89 xxxxxxxxx xxxx.
22) §53 xxxxxxxx x. 99/1989 Xx.
23) §41 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx.
24) §36a xxxxxx XXX x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 160/1988 Xx., x Xxxxxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx o xxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x obchodu (vládní xxxxxxxx x. 59/1948 Xx., kterou xx xxxxx x prozatímní xxxxxxxx Xxxxxxxxx dohoda x xxxxx x xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx x xxxxxxxxx článku XXX Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx x Xxxxxxxx x xx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 120/1984 Xx.).
27) Xxxxx č. 58/1969 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxxxxx orgánu státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx stycích, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
29) §45 xxxx. 6 x 7 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§8 xxxxxx XXX x. 587/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 63/2000 Sb., o ochraně xxxx xxxxxxx subvencovaných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 13/1993 Xx., celní zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 152/1997 Sb., na xxxxxxx xxxx dovozem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů.
32) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx některých xxxxxx.
§24 a 36 zákona č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).
33) Xxxxxxxxx Xxxxxx mezi vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx Izrael x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pod č. 228/1998 Sb., Xxxxxxxx dohoda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx na jedné xxxxxx a Evropskými xxxxxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, uveřejněná xxx č. 7/1995 Sb.
34) Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
35) §158 xx 158f zákona x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §88 x §158d xxxx. 3 trestního xxxx.
37) §4 xxxx. e) xxxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
38) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §2 xxxxxx č. 101/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx jaderné energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Čl. 6 xxxxxxxx x. 144/1982 Xx., x Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx karnetu XXX (Xxxxxx XXX).
Čl. 1 xxxxxxxx x. 89/1963 Xx., x Xxxxx xxxxxx o karnetu X. X. A. xxx xxxxxxx celní xxxxxx xxxxx (Xxxxxx XXX).
Čl. 1 Xxxxxxx X xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 33/2000 Xx. m. x., o xxxxxxx Xxxxxx x dočasném xxxxxxx.
43) Čl. 38 xxxxxxxx č. 144/1982 Xx.
44) Xxxxx č. 199/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §12 xxxx. 2 trestního xxxx.
46) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
48) §45 xx 47 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých školách), xx xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx.
49) §232 xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §18a, 35a, 40 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx Státu Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx otázkách, xxxxxxxxxx xxx č. 228/1998 Sb., Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx na jedné xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx státy na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx č. 7/1995 Sb.
52) §158 xxxxxxxxx xxxx.
53) §33 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
54) §21 x 22 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x státní statistické xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
55) §23 xxxxxx x. 21/1971 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1995 Xx.
56) Vyhláška č. 84/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx registrace xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mechanizační xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich kontrolní xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 120/1999 Xx.
Xxxxxxxx č. 250/1998 Sb., x xxxxxxxxxx chemických xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 50/2000 Xx.
Vyhláška č. 302/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, postup při xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxx, xxxxxxx dovoz x xxxxx je xxxxx pouze xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obsah žádosti x dovoz a xxxxx x xxxxxx x podrobnosti xxxxxx xxxxxxxx x oznamování xxxxxxxxxxxx chemických xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 391/2000 Xx.
57) Xxxxx č. 157/1998 Sb., x chemických xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx některých dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 27/1999 Sb., x formě x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.
58) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 160/1988 Sb., x Mezinárodní xxxxxx x harmonizovaném xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx označování xxxxx x Protokolu x xxxx změně.
59) §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 151/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx).
61) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb.
62) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx.
63) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
64) Například xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx utajovaných skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
65) Například xxxxx č. 62/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx.
66) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem x x xxxxx xxxxxx České národní xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx).
67) §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních službách).
68) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 179/1996 Sb., o přístupu Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (ESVO) x Evropským xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
70) Čl. 15a sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x. 179/1996 Xx.
71) Čl. 3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 179/1996 Xx.
72) Vyhláška č. 57/1976 Sb., x Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, 1972.
73) Xxxxxxxx č. 144/1982 Sb.
74) Xxxxxxxx č. 89/1963 Sb.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 33/2000 Sb. m. s., x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxxxx použití.
75) Sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 297/1996 Xx., x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zúčastněnými x Xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx sil a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx.
76) Čl. 10 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 179/1996 Xx.
Xx. 33 Xxxxxxx X sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 179/1996 Sb.
Čl. 4 xxxxxxxx x. 144/1982 Xx.
Čl. 3 vyhlášky x. 89/1963 Xx.
Čl. 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 33/2000 Sb. m. x.
77) Čl. 3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 179/1996 Sb.
78) Čl. 20 Xxxxxxxx A x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx pod č. 8/1985 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 61/1991 Sb.
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po železnici x xxxxxx mezinárodním xxxxx (XXXX), xxxxxxxxx xxx č. 81/1951 Xx.
79) Čl. 12 Xxxxxxxx X k Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX) (xxxxxxxx x. 8/1985 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx x. 61/1991 Xx.).
80) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 61/1991 Sb.
81) Čl. 85 Xxxxxxx XX xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x. 179/1996 Xx.
82) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí č. 174/1996 Sb., x přístupu Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společenstvím x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodu (XXXX).
83) Xxxxxxxx č. 147/1947 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx civilním xxxxxxxx.
84) Čl. 11 xxxx. 1 vyhlášky x. 144/1982 Xx.
Čl. 6 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 89/1963 Xx.
Čl. 8 xxxx. 4 Xxxxxxx X xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 33/2000 Xx. m. s.
85) Čl. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 89/1963 Sb.
Čl. 1 xxxx. l) xxxxxxxx č. 144/1982 Xx.
Čl. 1 xxxx. x) Přílohy A xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 33/2000 Xx. x. s.
86) Čl. 11 xxxx. 2 vyhlášky x. 144/1982 Xx.
Čl. 7 odst. 1 x 2 xxxxxxxx x. 89/1963 Xx.
Čl. 9 Xxxxxxx X xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 33/2000 Xx. x. s.
87) Čl. 8 xxxxxxxx č. 89/1963 Xx.
Čl. 10 Xxxxxxx X xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 33/2000 Xx. x. x.
88) Čl. 1 xxxx. h) xxxxxxxx x. 144/1982 Xx.
89) Čl. 8 xxxx. 4 vyhlášky x. 144/1982 Xx.
90) Xxxxx č. 256/2000 Sb., o Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx).
91) §151a xx 151j zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
92) §60 xxxxxx x. 337/1992 Xx.
93) §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx.
94) Zákon č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
95) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
96) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x poplatků, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
97) §13 xxxxxx x. 353/2003 Xx.
98) §20 xxxxxx x. 353/2003 Xx.
99) §22 x §23 xxxxxx x. 353/2003 Xx.
100) §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 353/2003 Xx.
101) Xxxxx č. 61/1997 Sb., x xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
102) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx se vydává xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx XX L 302 19. 10. 1992, xxx. 1 - 50.
Xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) x. 2454/93 xx xxx 2. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Rady (XXX) x. 2913/92, xxxxxx xx vydává xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx XX X 253, xxx. 1 - 776.
Nařízení Xxxx (XXX) x. 918/83 xx xxx 28. xxxxxx 1983 x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx cla, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3330/91 xx xxx 7. xxxxxxxxx 1991 o xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx členskými xxxxx, x platném znění.
Xxxxxxxx Rady (XXX) x. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, v xxxxxxx xxxxx.
103) Xxxxx č. 185/2004 Sb., o Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
104) Čl. 4 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
105) Xx. 59 xx 61 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, xxxxxx xx xxxxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
106) Článek 84 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx vydává xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
107) Článek 100 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, v xxxxxxx znění.
108) Článek 47 druhý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 918/83 xx xxx 28. xxxxxx 1983, x systému Xxxxxxxxxxxx xxx osvobození xx xxx, ve xxxxx nařízení x. 3822/85, č. 3691/87, x. 1315/88, x. 4235/88, x. 3357/91, x. 2913/92, x. 355/94 x x. 1671/2000.
109) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx stycích, vyhlášená xxx č. 157/1964 Sb., Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 21/1968 Sb., Xxxxxxxx úmluva x konzulárních xxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 32/1969 Sb., Xxxxxx x zvláštních xxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 40/1987 Sb., Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 52/1956 Sb., xxxxx č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Konference x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x výsadách x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx Konference x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x Xxxxxx, Dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx států a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhlášená xxx č. 36/2001 Sb. m. s.
110) Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx ozbrojených xxx x Dodatkový xxxxxxxx k xxxx xxxxxx, vyhlášená xxx č. 297/1996 Sb., Xxxxxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 5/2002 Sb. m. s.
111) §152 xx 174 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
112) Článek 1 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
113) Xxxxxx 84 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, kterým xx vydává celní xxxxx Společenství, x xxxxxxx xxxxx.
114) Články 161 a 162 xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 2913/92 xx xxx 12. října 1992, kterým se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
115) Článek 79 x xxxx. xxxxxxxx Rady (EHS) x. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
116) Články 50 až 53 xxxxxxxx Rady (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, kterým xx xxxxxx xxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
117) Xxxxxx 169 a xxxx. xxxxxxxx Rady (XXX) x. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
118) Xxxxxx 91 x 163 xxxxxxxx Rady (EHS) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.
119) Články 38 xx 41, 59 x 177 xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 2913/92 ze xxx 12. října 1992, kterým xx xxxxxx celní kodex Xxxxxxxxxxxx, v platném xxxxx.
120) Zákon č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx. a zákona x. 517/2002 Sb.
121) Xxxxxxxxx xxxxxx 75 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
122) Xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3330/91 x statistice xxxxxxx xx xxxxxx xxxx členskými státy, x platném xxxxx.
123) Čl. 253 xx 289 x čl. 372 xx 450 xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) x. 2454/93, x platném xxxxx.
124) Čl. 94 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, x xxxxxxx xxxxx.
125) §200j xx 200m občanského xxxxxxxx řádu.
126) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
127) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
128) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
129) Xxxxxx 5x nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
Xxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2454/93 xx xxx 2. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
130) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, x xxxxxxx znění.
Xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) x. 2454/93 xx xxx 2. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 2913/92, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1186/2009 xx xxx 16. listopadu 2009 x systému Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 638/2004 xx xxx 31. března 2004 x xxxxxxxxxx Společenství xxxxxxx se xxxxxx xxxx členskými státy x x zrušení xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3330/91, x xxxxxxx znění.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x sazební x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
131) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2004 Xx., x Celní xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
132) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový xxx.
133) Xxxxxxxxx trestní řád.
134) Xxxxxxxxx §42 xxxx. 1 xxxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §79 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx č. 185/2001 Sb., o odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
135) §2 xxxx. ee) xxxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
136) §118 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
137) §79 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.
138) Xx. 72 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92.
139) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
140) Xx. 16 nařízení Rady (XXX) x. 2913/92, x xxxxxxx xxxxx.
141) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
142) Čl. 78 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, x platném xxxxx.
143) Čl. 296 odst. 2 x příloha x. 63 nařízení Xxxxxx (XXX) x. 2454/93, x platném xxxxx.
144) Čl. 291 xx 300 xxxxxxxx Komise (XXX) x. 2454/93, v xxxxxxx znění.
145) Xx. 189 odst. 3 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, v xxxxxxx znění.
146) Xx. 20 nařízení Xxxx (XX) x. 515/97 x vzájemné xxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx spolupráci s Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 o vyšetřování xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF).
147) Xx. 217 až 221 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, v xxxxxxx xxxxx.
148) Xx. 221 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, v xxxxxxx xxxxx.
149) Xx. 241 nařízení Rady (XXX) x. 2913/92, x xxxxxxx xxxxx.
150) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1172/95 ze xxx 22. května 1995, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
151) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 638/2004 xx xxx 31. xxxxxx 2004, x statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zbožím xxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3330/91, x xxxxxxx znění.
152) Xxxxxx 7 xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 638/2004, x platném xxxxx.
153) §5 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 201/2005 Xx., x xxxxxxxxxx vyváženého x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
154) Xx. 16 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1005/2008 xx xxx 29. xxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx, nehlášeného x xxxxxxxxxxxxxx rybolovu, xxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2847/93, (ES) x. 1936/2001 x (XX) x. 601/2004 x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1093/94 x (XX) x. 1447/1999.
155) Xx. 18 x 21 xxxxxxxx Rady (XX) x. 1005/2008.
156) Xx. 244 xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92, x xxxxxxx xxxxx.