Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2008.


Nález ÚS ze dne 31.1.2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
88/2008 Sb.
88
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx dne 31. xxxxx 2008 x plénu xx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Duchoň, Vlasta Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xüxxxxx, Xxxxx Xxxxäxxxx, Xxxxx Xxxx, Vladimír Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxx Musil, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Wagnerová x Xxxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxx 1. xxxxxxx 67 xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Michalem Xxxxxx, 2. xxxxxxx 43 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, x 3. xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx Mojžíšova 17, 612 00 Xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, části xxxxx, xxxxx xxxxx, části xxxxxx, části xxxx, xxxxx šesté, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx deváté, xxxx 1 x xx. XXXX části xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, části xxxxxxxx, xxxxx čtrnácté, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx sedmé, části xxxxxxxx, části xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 věty xxxxx, §16, §21 xxxx. 1 x §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxx pozdějších předpisů, xx účasti X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x X) Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a X) xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Filipem, x X) skupiny 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, zastoupené XXXx. Kateřinou Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx vedlejších xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx:
Xxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
I.
Xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx
Skupina 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, xx návrhem, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx dne 22. října 2007, xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x podle §64 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx toho xx xxxx skupina 67 poslanců xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, novelizovaných xxxxxxx č. 261/2007 Sb.:
- xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
- zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 280/1992 Sb., x resortních, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 8. xxxxx 2008 x. j. Pl. XX 24/07-147 xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx těch xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. a x tím související xxxxxxxxxx návrhy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx péče z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx částí xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx problematiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx sp. xx. Xx. XX 1/08 x sp. xx. XX. ÚS 2/08.
Pod spisovou xxxxxxx Xx. XX 24/07 xxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx. o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx (změna zákona o daních z příjmů), xxxxx xxxxx (změna xxxxxx o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců), xxxxx xxxxx (změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů), části čtvrté (xxxxx zákona o dani z přidané hodnoty), části xxxx (změna zákona o dani z nemovitostí), xxxxx šesté (změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí), části sedmé (xxxxx zákona o registračních pokladnách), části xxxx (xxxxx zákona o správě daní a poplatků), xxxxx deváté (změna xxxxxx x. 545/2005 Xx.), xxxx 1 x xx. XXXX xxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o správních poplatcích), xxxxx jedenácté (xxxxx zákona o spotřebních daních), xxxxx xxxxxxxx (změna zákona o životním a existenčním minimu), xxxxx xxxxxxxx (změna zákona o ocenění účastníků boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů), xxxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů), části xxxxxxxxx xxxx (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (daň z pevných paliv), xxxxx čtyřicáté xxxxx (daň z elektřiny), xxxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o účetnictví), xxxxx xxxxxxxx první (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), části xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x návrzích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x o návrhu xx zrušení xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 a 14, §7 xxxx. 8 xxxx první, §16, §21 odst. 1 x §38h xxxx. 1 písm. x) zákona č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX.
Účastenství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Mgr. Michalem Xxxxxx. Ústavní soud xxxxxxx, že podaný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxxxxxxxx x předpoklady, a xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 2. Xxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxxxxx 2007, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., popřípadě xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Vojtěchem Filipem. Xxxxx návrh Xxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxx xx xxx 23.11.2007 xx. xx. Xx. XX 28/07 xxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx s §43 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx 43 poslanců ve xxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dříve xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x řízení xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§28 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 2007, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx skupina 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx advokátkou XXXx. Xxxxxxxxx Šimáčkovou. Xxxxx návrh Xxxxxxx xxxx xxxx usnesením xx xxx 12.12.2007 xx. zn. XX. XX 29/07 dle §43 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx s §43 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §35 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahájeného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx. Xxxxxxxx účastník xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx (§28 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx).
Xxxxxxx xx xxx 21.11.2007 xxxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx x xxxxxx do xxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx" xx Xxxxxxx soud x Xxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxx §35 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxx x vedlejším xxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 12.11.2007 xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX 27/07 xx xxx 21.11.2007 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxx být x xxxxx řízení jako x vedlejším účastníkem xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx účastenství xxxxxx x případě, xx Xxxxxxx soud xxx x xxxx věci xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx být x obecné xxxxxx x soud, x xx xx xxxxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx zákon, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx použito, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x projednávaném xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xx podmínku, že xx xxxx xxxxxx x zákon, ,xxxxx xx xxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx". Xxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx, resp. xxxx jednotlivé xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxx, má-li xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx užito při xxxxxxxxxx xx věci xxxx. Xxxxxxx xxxx xx své judikatuře xxxxxxx, xx x xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx jeho nevyhnutelná xxxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxxx xxx hypotetické xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx [xxxx. xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 39/2000, Xxxxxx xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx rozhodnutí"), xxxxxx 20, xxx. x. 39, str. 353; xxxxxxxx sp. xx. Xx. XX 20/02, Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 28, usn. x. 42, str. 477].
Xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx. xx. 50 X 259/2007, x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx 5.11.2007 xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx JUDr. X. X. xxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx soudu x Xxxx domáhá xxxxxxxxx xxxxxx xx výši 2&xxxx;600 Kč, x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx leden 2008 xxxxxxx plat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanoveními xx. XXXXXX xxxxx třicáté xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxx xxxxxxxx soudní xxxxx x doktríny xxx xxxxxxxx své právo x soudu xx xxxxxx, kdy se xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxx, co měl xxxxxxx xxxxxx splnit xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx však xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxx xxxx jisté, zda x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxx xxxxx neměl xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxx xxx žalobu zamítnout xxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx vyplývá xxx obecný xxxx xxxxx x povinnost xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu na xxxxxx xxxxxx otázky. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x závěru, xx Xxxxxxx soud x Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx navrhovatelem ve xxxxxx §35 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx 15.1.2008 x. x. Xx. XX 24/07-158 Ústavní xxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx v Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.
XXX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpochybňující ústavně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxx č. 261/2007 Sb.
XXX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavně předepsaný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Mgr. Xxxxxxxx Haškem, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů. Xxxxxxxxxxxx tvrdí, xx xxxxxxxx xxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a dostal xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx principu xxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx atributy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle čl. 1 odst. 1 Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zabýval xxx x několika xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x nálezech xx. xx. Xx. ÚS 21/01 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 25, xxxxx x. 14, xxxxxxxx xxx č. 95/2002 Sb.), sp. xx. Xx. ÚS 5/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 28, xxxxx x. 117, xxxxxxxx xxx č. 476/2002 Sb.) x xx. xx. Xx. XX 77/06 (xxxxxxxx xxx č. 37/2007 Sb.), x xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxx předmětného zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx), xxx stručně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxx předmětného xxxxxx xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zákonů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nesouvisejí, xxxx xxxx porušeny xxxxxx xxxxxx souladného, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nejen xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx komplexu xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxx neurčité, xxxxxxxxxxx xxxx. se "xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx".
3. Úprava xxxxxxxx x mnoha x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx stabilizace xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. ustavování xxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xx síť xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx důvodů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx části xxxxx, xxxxxx, třetí, xxxxxxx, xxxxx, šestou, osmou, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, čtrnáctou, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
4. V xxxxxx xxxx vedle xxxxx xxxxxx stávajících xxxxxxxx x xxx nové zákony o ekologických daních, xxx xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. "xxxxxxxx", xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx návrhu zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx: xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, zákon o účetnictví x zákon o cenách. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na straně xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx i xxxxxxxxxxx diskuse xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx tzv. "xxxxxxxx" xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: 1. x xxxxx čtvrté (změna zákona o dani z přidané hodnoty) x čl. VIII - body 1, 3, 4, 5 x 15 xx 21; 2. v xxxxx xxxxxx (změna zákona o správních poplatcích) x čl. XXXX - body 3 x 4; 3. x xxxxx xxxxxxx xxxxx (změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) v čl. XXXX - body 1, 2 x 12; 4. v xxxxx dvacáté xxxxxx (xxxxx zákona o důchodovém pojištění) x xx. XXXXXXX - xxxx 1, 2, 3 a 5; 5. x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění) x xx. LXIV - xxxx 1 xx 9, 14 xx 17, 24 xx 26, 29, 30 a čl. XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx); 6. v xxxxx xxxxxxxxx osmé (xxxxx zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen) - čl. XXXX a XXXXX; 7. v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (změna zákona o cenách) - xx. XXXXXX; 8. x xxxxx xxxxxxxx (změna zákona o účetnictví) - xx. XXXXXXX. Navrhovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavek "... aby pozměňovací xxxxx skutečně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx. x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx. pravidla xxxxxx xxxxxx, podle kterého xx xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxx téhož xxxxxxxx návrhu, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx pozměňovací xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacím xxxxxxx x podobě extenzivního xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona.". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx požadavku xxxxxxx "... k xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx souladného, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxx soud xxx dříve spojil x xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx, dále x xxxxxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx podle čl. 44 Ústavy." (xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06, xxxxxxxx pod č. 37/2007 Sb., xxx 73).
6. Pozměňovací xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx koaličních jednání, xxx xxxx nemohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx navrhovatele xxxxxx.
7. X Xxxxxx xxxxx přijetím usnesení, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákona se xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx demokratičnosti. X čl. 6 Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx předmětný zákon xxxxxxxx četných rozhodnutí, xxxxxxxx však k xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlasování, xxxxxxx být existence xxxxxxx xxxxxxxxxx testována.
9. Xxxxxxxxxxx moc xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx čl. 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx projevit x xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnutím ústavodárce, xxx xx xxxxxxx.
10. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx tak xxxx xxxxxxxx xxxxx chovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx možnost xxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
11. Xx xxxxxxxxx stránce xxxxx xx vzniku xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxx úpravu x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ten xxxxxxxx bod xxxxx xxxxxx lex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx však xxxx xxx období xx 1. ledna 2008 xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxx.
12. Xxxxxxx vlády xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xx xx krátká xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx popisují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jí xxxxx xxxxxxxxx. Tvrdí, že xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx návrhu xxxxxx - xxxxxx xxxxx obsahově nekonzistentní, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, překvapivý, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x komplikované xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx s obsahem xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
V xxxxxxxxxxxxx procesu xxxx xxx xxxxxxxx velké xxxxxxxx nesouvisejících pozměňovacích xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx projednávání x Xxxxxxxxxx sněmovně, xxx řádného xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpravy, x xxx i xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx právo xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jejich xxxxx xxx slyšen, x konečně i xx informování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx politických xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx zesíleno tím, xx xxxxxxxxxxxxx pozměňovací xxxxxx vyšly x xxxxx vlády. Xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx) podstatně xxxxxx xxxxxx návrh zákona xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x projednání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozsáhlým xxxxxxxxxx aparátem xxx xxxxxxxx dominovali xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zázemí x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx členů xxxxxxxxxxxxx xxxxx (x xx xxx xxxxxxxxxx, xxx x vládních) xx konkrétní xxxxxx xxxxxx tak xxx xxxxxx minimalizován.
Xxx, xx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx ovládán xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona (čl. 48 Xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ani x Xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xx facto xxxxxxxx (xxxxxxxx: "premiérského") xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je v xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 xxxx. 1, čl. 6 x čl. 15 odst. 1 Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Xxxxxx x xxxxxxxx x čl. 44 odst. 1 a čl. 76 Xxxxxx. Xxx, xx Xxxxxxxxx nevzal xx xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, nadto xxxxxxxx nedlouho xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxx xxxxxxx též čl. 89 odst. 2 Xxxxxx.
Navrhovatelé vyslovují xxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxxxxx, xx mohl xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx: "... x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vláda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "x úpravě xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" či xxxxxxx xx zákona "o xxxxxxxx xxxxx občanů Xxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx schválila xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx znění. Xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx poslanců xx xxxxx zákonů xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xx stal xxxxxx xxxxxxxxx. Vláda xx Parlament v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxx formální stvrzení xxx paušálně xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx diskusi xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiné body xx pořad xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx by xxx již jen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx demokratičnosti a xxxxx xxxx.".
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, obsahově xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odporuje xxxxxxxxx Ústavy (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxx x čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 xxxx. 1, čl. 6 x čl. 15 xxxx. 1 Xxxxxx.
Z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx celý zákon č. 261/2007 Sb.
Xxxxx xx Xxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxx celý zákon č. 261/2007 Sb., xxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxx x alternativním xxxxxx xxx xxxxx E) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vedeného xxx xx. xx. Pl. XX 24/07, xxxx xxxxxxxxxx xx zrušení xxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.:
- xxxx xxxxx (xxxxx zákona o registračních pokladnách) - xx. XXX,
- xxxx xxxxxx (xxxxx zákona č. 545/2005 Xx.) - xx. XXX,
- xxxx dvanáctá (změna zákona o životním a existenčním minimu) - xx. XX,
- část xxxxxxxxx xxxx (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů) - xx. XXXXX,
- xxxx čtyřicátá xxxxx (daň z pevných paliv) - xx. XXXXXX,
- xxxx xxxxxxxxx sedmá (daň z elektřiny) - xx. XXXXX,
- xxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o účetnictví) - xx. XXXXXXX x XXXXX,
- xxxx xxxxxxxx první (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) - xx. XXXX,
- xxxx xxxxxxxx druhá (xxxxxxxx), x xx x xx. XXXXX x xxxx 1 x xxxxxxx a) xxxxx "xx. XXVIII xxxx 37 x 38, 40 až 49, 51, xx. XXXX bodu 1, xx. XXXX xxxx 7 x", písmeno x), x xxxxxxx x) xxxxx "čl. XX xxxx 4 x 7, xx. XXXXX xxxx 4, 11 x 27, xx. XXX xxxx 13, xx. XXXX xxxx 3, 6 x 17, XXXX xxxx 2, XXXX xxxx 6, xx. X xxxx 2 x xx. XXX xx XXXXX" a xxxxxxx x).
O xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx navrhovatelé tvrdí, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x účelem xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nepřehledné x xxxxxxxxxxxx chybné.
Xxxxx xx Xxxxxxxx soudem xxxxx zrušen celý xxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx navrhovány xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxx X), xxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxx x alternativním xxxxxx xxx bodem X) xxxxxx ty xxxxx tohoto zákona, xxxxx xx xx xxxxxx dostaly xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů x xxxx povahu tzv. "xxxxxxxx", tj. xxxxxxxxx xxxxxxxx úzkého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx de xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesouvisející. X xxxxx nyní xxxxxxxxxxxxxx řízení, vedeného xxx xx. xx. Xx. XX 24/07, xxxx navrhovány xx xxxxxxx tyto části xxxxxx č. 261/2007 Sb.:
- xxxx čtvrtá (xxxxx zákona o dani z přidané hodnoty) - x xx. XXXX body 1, 3, 4, 5 a 15 xx 21,
- xxxx xxxxxxxx (změna zákona o účetnictví) - xx. XXXXXXX.
XXX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavně předepsaný xxxxxx přijetí x xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skupiny 43 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx x případě návrhu xxxxxxx 69 xxxxxxxx) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu. Argumentace xxxxxxx 43 xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijetí x vydání zákona č. 261/2007 Sb., je z xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx argumentace xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 67 poslanců.
Navrhovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxx, xxx souborem xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx několika xxxxxxx xxxxxx, jednak xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx jimi xxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx daní, xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, úpravy xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx činitelů a xxxxxxxx zástupců, xxxxxxxxxxxxx x právní úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. tím, xx xxxx zrušena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx novelizovaný xxxxx; xxx xxxxx xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx. (xxxxx zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a změny dalších zákonů) xxxxxx, xx xxxxx č. 218/2007 Sb. x xxxx projednávání xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx nenabyl xxxxxxxxx.
Projednávání xxxxxx x Poslanecké sněmovně xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx neměli dostatek xxxx na xxxxxxxxxxxx xxx rozsáhlého návrhu xxxxxx xxxxxxxx 46 xxxxxxxx norem. Xxxxxxxxxxxx xxxxx bylo zkomplikováno xxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhy, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stávajících xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx tří xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx více opozičních xxxxxxxx na prodloužení xxxxx x projednání xxxxxx xxxx xx xxxx vrácení x xxxxxxxxxxx byly xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx namítají rozpor xxxxxxxxxxxxx procesu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pravidly xxxxx (xxxx. x čl. 2 xxxx. 2, xxxxx ukládá xxxx xx xx, xxx xxxxxx předpis xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx Ústavního xxxxx a xxxx xx organickou součástí xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, srozumitelně x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Xx. XX 77/06. Xx tzv. "xxxxxxxx" xxxxxxxxx navrhovatelé xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx léčivých xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x regulaci cen xxxx, xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x návrhu xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx proceduře, vyplývajícího x xxxxxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 a x čl. 2 odst. 3 Xxxxxx. Xxxx xx namítáno také xxxxxxxx čl. 23 xxxx. 3 Xxxxxx o xxxxx poslance a čl. 44 Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxx.
XXX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxx ústavně předepsaný xxxxxx přijetí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx svým xxxxxxx nezpochybňují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx toliko způsob xxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx za protiústavní.
X xx xxxxx xxxxxx, jež je xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx. xx. Pl. XX 24/07, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xx. XXXXXXX x xx. XXXXX - xxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších předpisů) xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Senátu nezabývat xx návrhem xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx rolí Xxxxxx x x xxxxxxx §63, 101 a 102 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Senátu. Xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx této xxxxxxx 19 xxxxxxxx xx shoduje s xxxxxxxxxxx skupiny 67 xxxxxxxx x xxxxxxx 43 xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vady xxxxxxxxxxx v xxx. "xxxxxxxxxx", obsažených v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poslance Xxxxx Topolánka.
Xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx senátorů xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx názoru navrhovatelů xxxxxxx v rozporu x Xxxxxxx x xx zákonem stanovenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Konkrétně xx vytýkáno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x jasnosti xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx principů x legislativním procesu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx proceduře x xxxxxxxx principu xxxxxxx politické xxxxxxx - xxxx porušení čl. 1, čl. 2 xxxx. 3, čl. 6, čl. 37 xxxx. 2, čl. 41 x 44 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Listiny základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina"). Xxxxx xxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Xxxxxx x x porušení xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 46 x 48 Ústavy. Xxxxxxxx je dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona o jednacím řádu Senátu.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, x xxxxx je xxxxxxxxxxx význam dodržování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx, např. xx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 33/97 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 9, nález x. 163, xxxxxxxx xxx č. 30/1998 Sb.), sp. xx. Xx. XX 5/02, xx. zn. Xx. XX 21/01 x xxxxxxx na xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 77/06 (xxx xxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx Ústavního soudu xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxxxx. Posledně uvedený xxxxx Ústavního xxxxx xxxxx názoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx by xxx xxx xx. též xxxxxxxxx ústavnosti a xxxxxxx zákonodárství.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx xxxxxx navrhovatelů xxxxx akcentuje nutnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, co xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx". Navrhovatelé xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že Xxxxxxx xxxx ve svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx legislativního xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx. zn. Xx. XX 24/07)
XX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx požaduje x důvodu obsahových xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 věty první, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx a §38h xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedená zákonem č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, zavedených xxxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx xxx xx 1. xxxxx 2008 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxxxxx, ale také xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavateli [§6 xxxx. 13 x 14, §38h odst. 1 xxxx. b) xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx.]. Xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxx xx xxxx xxx) má x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely zdanění xxxx započítává xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zákon xxxxxx x xxxx x xxxxxx, v případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xx xxxxxx příjmů xxxxxxxxx, x tedy x zdaněny, také xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony. Tyto xxxxxx xxx nemají x příjmem xxxxxxxxxxx xxx společného x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxx věcně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli zákonem, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhovatelé xxxxx, xx napadená xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 589/1992 Sb. x xxxxxxxx nerovné xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předmětem zdanění. Xxxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx racionality x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z předpokladů xxxxxxxxx právního xxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx x čl. 3 odst. 1 Xxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 5, čl. 30 xxxx. 1 x 3 x čl. 31 Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, racionalita x xxxxxxxxxxxx zákonné xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejenže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxx xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojmosloví xxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxx, kde hovoří x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx daní x xxxxxxxx, který xx xxxx ústavní xxxxxx v čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotního xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x čl. 30 x 31 Listiny.
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx části xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xx zcela xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjektu - xxxxxxx spojených xxxx xxxxxxxxxxxxxx x dani xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx §5a xx 5c, §28 odst. 11, §93a, §95a, §99 xxxx. 11, §100 xxxx. 5, §105 xxxx. 2, §106a, §107 xxxx. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx.). Xxx x xxxxx xxxx, zákonu o dani z přidané hodnoty xxxxx neznámý xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx odůvodněn. Xxxxx nový xxxxxx xxxxxxxx x sebou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, jakou xxxxxx má "xxxxxxx" xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xxx o osobu xxxxxxxx či xxxxxxxxxx) x xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.
Souhrnně jsou xxxxxxx xxxxxxxx změny x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. X xx xxxxx xxxxxxxx řízení, která xx projednávána x xxxx věci sp. xx. Xx. ÚS 24/07, xx napadána xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx xxxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Navrhovatelé vyslovují xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x demokratické xxxxxxxxxx tvorby xxxxx xxxxxxxxx x odděleném xxxxxx či xxxxx xx více xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx odvětvím xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx x téže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Výslovně je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx (x xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx) de xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx č. 215/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxx pokladnách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zákonodárce x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx předstírá, xx xxx xxxxxx x "xxxxx zákona". Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x daňovým xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxx de xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zřetelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx většiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 6 Xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx uprostřed xxxxxxxxxx xxxxxx měnícího xxxxxxx xxxxxx zákonů.
Navrhovatelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx "xxxxxx" byla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nových xxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx (část čtyřicátá xxxx - daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, xxxx xxxxxxxxx šestá - daň z pevných paliv, část xxxxxxxxx xxxxx - daň z elektřiny). Xxxxxx ekologických xxxx sice xxxxxx xxxxxxx s problematikou xxxxxxx x má xxxx shodný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, xxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxx xxxx měla xxx upravena když xx samostatnými xxxxxx (xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx), tak xxxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajícím xx xxxxxx druhu xxxx. Přijaté xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx navrhovatelů nepřehledné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx vadná xx xxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx zákona č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxx velmi xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přičíst x xxxx x xxxxxxxx, xx xx do xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxx nesouvisejícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. "xxxxxxxx").
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x x xxxxxx xxxxx vymezená ustanovení xxxxx padesáté xxxxx (xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nesouvisejí x xxxxxxxxx x xxxxxx zákona č. 261/2007 Sb.
XX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 43 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x obsahovým xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x požaduje (xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí x xxxxxx xxxxxx) "xxxxxxx xxxx xxxxx ... xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxx části zákona, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jsou xxxxx xxxxxxxxxx nikoli x petitu, xxxxx xxxxxx z odůvodnění xxxxxx (v části XXX. xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx výtky v xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xx. xx. Xx. XX 24/07, se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.:
X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx) v xx. X jsou xxxxxxxx xxxx 16, 69 x 58; x xx. XX xx xxxxxxx xxx 18. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. "xxxxxxxxxx mzdy", xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx navyšuje x xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx platí xxxxxxxxxxxxx x které platí xxxxxxxxxxx xxx za xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx ve skutečnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x proto xx xxxxxxx xxx ani xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx u xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx přestalo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxx). Xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx daně x xxx výpočet xxxxxxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx, xxxxx tyto osoby (xxxxxxxxxxx) zaplatí xxxxxxx xxxxxx dvakrát. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovatelé x xxx, xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 18 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38na xxxxxx x. 586/1992 Xx. xx xxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxxx skutečností, xxxxx nastaly po 1. xxxxx 2004.
X části xxxxx (xx. IV) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona č. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx) je vytýkáno xxxxxxxxxxxx vadné zrušení xxxxx xxxxx xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxx toliko doplnila xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx. x písmeno xx); xxxxx prý xxxxxxx x xxx, že xxxx zrušeno toliko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aniž xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx "xxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx.
V xxxxx xxxxxx (xx. XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) je xxxxxxx xxx 4, vkládající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx §5a x xxxxxxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxx "xxxxxxx". Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx "skupina" xx, jak xx xx s její xxxxxxxxxxxx, jaké je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx tato konstrukce xx xxx xxxxxxxx x odporuje xxxxxxxxx xxxxxxx práva.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx názor, xx xxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxx čl. 1, čl. 2 xxxx. 2, čl. 4, čl. 26 xxxx. 3 a čl. 31 Listiny, dále čl. 10 Xxxxxx a čl. 14 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (xxxx xxx "Úmluva"). Xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx xxxxx nerespektuje xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxx. nálezy xx. xx. Xx. XX 77/06 (viz výše) x xx. xx. XX. XX 167/05 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 37, nález č. 94).
V.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 x §69 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předmětný xxxxx xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
V/a
Vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 30.11.2007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx námitky xxxxxxxxxxxx x vyslovuje s xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx argumentují xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. zn. Xx. XX 77/06 (xxxxxxxxx xx tzv. "přílepků") x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výklad, xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx předkládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxx x na způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx prý xxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bohaté, xx xx nabízejí xxxxxxx rozdílné xxxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vyjádřit". Ve xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx nutno vykládat xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xx xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podaného xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx".
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x některými xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx by xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ".. xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, dokud xx xx xxxxxx xxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxx i xxx pomoci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxx legislativní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. ...Pokud xx x širokém xxxxxx chápaná xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx měla být xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx soudem (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx "práva xx xxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx dovozovali kompetenci Xxxxxxxxx xxxxx zrušit xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx lid x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvolil x xxxxx xx xxxx lidu xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.". Xxxxxxx soud xxx xxxxxx být "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxxxxx, souladnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxx "... xxxxx ústavnímu xxxxxxxx postavení xxxxxx xxxxx".
Ve vyjádření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx návrh xxxxxx a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx prý xxxxx "... jednotícím xxxxxxx xxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx optimalizace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podpořen hospodářský xxxx x ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx". X xxxxx xxxxxxxxxx předmětem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxx xxxx novelizovaných xxxxxx xxx nesoulad xxxxxx obsahu x xxxxxxxxx předpisy. Předmětu xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx konstrukce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxx. "xxxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyslovuje xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prý jsou xxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxx je xxx srozumitelná x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jaké xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovisko, xx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx zákon je x souladu s Ústavou, ústavním xxxxxxxx x xxxxxxx řádem.
X/x
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx
Senát Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, ve vyjádření xx xxx 28.11.2007 xxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. Xxxxxxx.
Xxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byl xx jeho xxxxxxxxxx Xxxxxx přikázán k xxxxxxxxxx třem xxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, zemědělství x xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx garanční xxxxx), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, veřejnou správu x xxxxxxx prostředí x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Všechny xxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx. Senát jednal x xxxxxx xxxxxx xx xxx 8. xxxxxx xxx 19.9.2007.
Xx vyjádření se xxxxx, xx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxx hlasováním x xxxxxx, aby xx Senát návrhem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx slova (§69 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Senátu) xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx Senátu, stejně xxxx předtím x xxxxxxxxx výborech, xxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx normu. Xxxxxxxxxx xxx postup, xxxx byly xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxx tím, xx svým xxxxxxxxx x. 192 xx xxx 19.9.2007 většinově xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xx nezabývat, xxxxxx x přesvědčení, xx xxxx xxxxx je x souladu x Ústavou x s Listinou. Xxxxxxx xxxxx xxx ..."xx první xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nesouvisejících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", přesto ..."obsahuje xxxxxx jednotící xxxx ... xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx". Analogický xxxxxx xxx xxxx v xxxxxx legislativním xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxx xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x. 132/2000 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x zákonem x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxx ukončování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x. 320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ideje xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x komplex xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Rovana) xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxx. "xxxxxxxxxx xxxx". Vyslovuje xx xxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neústavnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx věty xxxxx §7 xxxx. 8 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, x nikoli xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §25 odst. 1 xxxx. g) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx obsažena stejná xxxxxxxxxx základu daně. Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xx Ústavním soudu, xxx xxxxxxxx ústavnost xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.
X/x
Vyjádření Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví
Xxx 27.12.2007 xxxxxxx Xxxxxxx xxxx (xxxx xx x xx xxxxx) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxx 19.12.2007, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnictví XXXx. Xxxxxxx Julínkem. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, povinný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx x senátorů xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vysloven xxxxx nesouhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx zavedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za poskytovanou xxxxxxxxx xxxx. Protože xxxx problematika xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 24/07, xxxxxxx zde xxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vyjadřuje xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. byl x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx navrhovateli xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění), xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx obsah xxxx úpravy xxxxxxxx x xxxxx čtyřicáté xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx má xxx "xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx", xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za liché. Xxxxxxxxxxxx naopak tvrdí, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx léčivých xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx celý xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx jednotící xxxx", tj. "optimalizaci xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx neobstojí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poslance Xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx stanovování xxxxx a xxx xxxxxxxx přípravků), protože x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souvisely x xxxxxxxxx úpravy xxxxxx zákona.
XX.
Repliky xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxx xxx 18.12.2007 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx navenek. Předsedové xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx předsedají, xxx xxxxx xxxx xxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavou x xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx komory Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx své funkce xxxxxx xxx xxxxxxxx x nesporné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx tuto xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komory, ale xxx osobním názorem xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Přemyslem Xxxxxxxx xx, že x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx zákonu, xxxxxx v plénu Xxxxxx xx o xxx nekonala xxx xxxxxxxx, neboť Xxxxx xx usnesl, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Navrhovatelé xxxxxxxxxxx relevanci xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx i x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx osoba xxx vystupuje xx xxxxxx dvou xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Miloslav Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb., xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx xxxxxxxxxxxx ani obsahové xxxx xx schváleném xxxxxx neshledává.
Xxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxx vytýká "xxxxx aplikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx". Navrhovatelé xxxxxx tvrdí, že xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx čl. 41 Xxxxxx (obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), čl. 6 Xxxxxx (xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx x vůle xxxxxxx vyjádřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), čl. 15 Ústavy (xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx) x čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx vykonatelných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x legislativních xxxxxxxxxx xxxxx. To je xxx s podivem xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vláda, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx hrubé xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx tvorby xxxxxx xxxx xxx devastující xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx i xx xxxxxxx xxxxxxxx základy xxxxxxxx státu.
Replika xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx zdanění xxx. "xxxxxxxxxx mzdy", xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hájí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plateb xx sociální a xxxxxxxxx pojištění x xxxxx tvrdí, xx xxxx xxxxxxxx platby "xxxx xxxxxxx fyzické xxxxx". Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx větě xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákoně.
X xxxxxxxxx předsedy Xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nesouvisejících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx přijímané x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x. 132/2000 Xx., x. 320/2002 Sb.), replika xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx liší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxx menší xxx xxxxx č. 261/2007 Sb.
Navrhovatelé - xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 17.1.2008 Xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx ze xxx 19.12.2007, x xxxx xxxxxxxxx zásadní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ohledně xxxxxxxxxxx poplatků ve xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx úpravy stanovování xxxxx x cen xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tomto xxxxx zmiňována. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx prý není xxxxxxx ústavnosti, xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx politického xxxx ... na xxxx moci xxxxxx", xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ústavnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu x x xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavních práv x xxxxxx.
XXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxx získané Ústavním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Ústavní xxxx xx jako xxxxxxx xxx své rozhodnutí xxxxxxx stenografické xxxxxxx x jednání Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx tisky volně xxxxxxxx x digitální xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky na xxx.xxx.xx a www.senat.cz.
VIII.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
X xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx příloh a x xxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
- Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vládní xxxxx xxxxxx xxx 24.5.2007 (xxxx 222/0). Xxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25.5.2007. Xxxxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 24.5.2007. Xxxxx zpravodaje Xxx. Bohuslava Sobotku x xxxxxx přikázat xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx výborům: 1. xxxxxx xxx zdravotnictví, 2. xxxxxx pro xxxxxxxx politiku, 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
- Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6. x 7. xxxxxx 2007 xx 15. xxxxxx sněmovny. Xxxxx xxxxxx xxx přikázán x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výborům (usnesení x. 335).
- Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx projednal xxxxx xxxxxx xxx 20. xxxxxx 2007, nepřijal xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx sociální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxx 2.7.2007 x xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 8.8.2007 a xx xxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prošel návrh xxxxxx v obecné x xxxxxxxx rozpravě xx xxxxx 14. x 15. srpna 2007 na 18. xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx tisk 222/3, xxxxx byl xxxxxxxx 16.8.2007.
- Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 21.8.2007 na 18. xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx; x přítomných 200 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx 101 xxxxxxxx, 99 xxxxx xxxx xxxxx.
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx postoupila xxx 31.8.2007 návrh zákona Xxxxxx jako tisk 106/0. Senát xxxxxxx xxxx xx svou 8. xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxx 19.9.2007. Xxxxxxxxx x. 192 Senát xxxxxxxx xxxx vůli xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
- Zákon xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dne 25.9.2007 x prezident xxx podepsal xxx 5.10.2007.
- Xxxxx xxx vyhlášen xxx 16.10.2007 xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 85 xxx číslem 261/2007 Sb.
XX.
Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxx před Ústavním xxxxxx, které se xxxxxx dne 31. xxxxx 2008, xxxxxxxxx x xxxxxxxx účastníci xxxxxx xxxxxxxxxx argumenty xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, příp. xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci. Nadto XXXx. Xxxxxxx Filip, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nového subjektu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxx plátce xxxxxxxxxxxxxxx skupinové xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx daný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxxxxxxxxx odborem Xxxxxxxxx Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxx §48 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dokazování xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx analytický materiál xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X.
Ústavní xxxxxxxxxx kompetence x xxxxxxxxxxxxxx procesu
Xxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, Xxxxxxx soud v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx norem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx souladu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je dána xxxxxxx xxxxxxxxxx: x xxxxxx xxxx se Xxxxxxx soud zabývá xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x existenci xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx obsahový xxxxxx napadeného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx zákona Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dle xxx xxxxxxxxxx komor Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vůli xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx účastníka řízení xxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxx Ústavnímu soudu xxxxxx jen xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx tuto mez xxxx xxx vyjádřením xxxxxx, nýbrž osobním xxxxxxx xxxxxx předsedy.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxx xxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů x zákona o daních z příjmů. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx z čl. 15 xxxx. 1 Xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vedlejších xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxx uvedených xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx xxxxx v xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Jde o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx předmětného xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx vedlejšího účastníka (xxxxxxx senátorů) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Senátu xxxxxxxxx xx návrhem zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.
X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx námitek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 7/03, Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 34, xxxxx x. 113, xxxxxxxx pod č. 512/2004 Sb.): "Xx-xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x kontrole xxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kompetence a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx.), xx xxx petit xxx okruhem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxx.".
Procedurální pochybení xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, příp. xxxxxxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předmětem navrhovaného xxxxxx, v překročení xxxxxxxxx rámce xxx xxxxxxxx legislativně-technických xxxxxx xx třetím xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx předmětného xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx úpravu.
X/x
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x rozporu x principem xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxx, xx má xx následek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx projednat, xx v xxxxxxx x principem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dělby xxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 261/2007 Sb. xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx smíšeným. Xxxxxxxx jednak novely xxxxxx označených xxxxxx (xxxxx 1 až 36, 38 xx 44, 48 xx 50), xxxx původní xxxxx zákonnou úpravu (xxxxx 37, 45, 46, 47) a xxxxxxx zrušovací ustanovení (xxxx 51) x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx 52). Jinými xxxxx xxxxxxxxx, xxx x zákon, xxxx xx zčásti "xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxx xxxxx zákonnou xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxx. "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx v xxxxxx sp. xx. Xx. XX 21/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 25, xxxxx x. 14, xxxxxxxx xxx č. 95/2002 Sb.). Konstatoval, xx "xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx současně xxxxxxxxxxxx několik xxxxxxx xxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ... tato xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákony xxxxxxxx meritorně xxxxxxx. Xxxxxx xx nežádoucí xxx, nekorespondující xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zákony xxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx. x xxxxxx urychlení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx principům xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx zásada předvídatelnosti xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx bezrozpornosti. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákonem (xx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jinými x xxxx zákony xxxxx xxxxxx obsahově x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vzniká xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx předvídatelnosti, srozumitelnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.". Xxxxxxx xxxx připomíná, xx x dané xxxx xxxxxxx zamítavým xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx vnitřní obsahové xxxxxxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx v předmětném xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx směřující xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx "sběrných novel" x nálezu ze xxx 16. xxxxxx 2001 (X 150/00-12) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx adresu "xxxxx xxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxx sběrných xxxxx" xxxxx, že je "xxxxxxxx škodlivá xxx xxxxxxxxxxxx práva". Xxxxxxx x v tomto xxxxxxx uvedená výtka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obiter xxxxxx.
X xxxxxxxxx judikatuře Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nejasnosti toliko xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx celku. Xxxx xxxxxxxxxx vyplynula x x chápání xxxxxxxxx xxxxx neurčitosti xxxxxx, xxxx byl definován xxxxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxxx interpretačních xxxxxxx. Xxxxxxx hledisko xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uplatnit xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx, testu určitosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 10/06 (vyhlášen xxx č. 163/2007 Sb.) Ústavní xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x požadavkem xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x právního xxxxx (čl. 1 odst. 1 Xxxxxx), xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx normativního xxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx." [xxxxxx xx. zn. Xx. XX 4/95 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 3, xxxxx č. 29, xxxxxxxx xxx č. 168/1995 Sb.), xx. xx. Pl. XX 9/95 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 5, xxxxx x. 16, xxxxxxxx pod č. 107/1996 Sb.), xx. xx. Pl. XX 2/97 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 8, xxxxx x. 91, xxxxxxxx xxx č. 186/1997 Sb.), xx. xx. XX. XX 23/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 33, xxxxx x. 89, xxxxxxxx xxx č. 476/2004 Sb.), xx. xx. XX. XX 40/02 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 30, xxxxx č. 88, xxxxxxxx xxx č. 199/2003 Sb.), xx. xx. XX. XX 44/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 30, xxxxx č. 98, xxxxxxxx pod č. 210/2003 Sb.), xx. zn. Xx. XX 25/06 (xxxxxxxx xxx č. 487/2006 Sb.)].
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx založil Xxxxxxx soud xx xxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx jednotlivé strukturální xxxxx. X xxxxxx xx. xx. PI. XX 21/01 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 25, xxxxx x. 14, xxxxxxxx xxx č. 95/2002 Sb.) xxxxxxxx k xxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxx: "Protože Ústava xx vztahu x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx neumožňuje xxxxxxxxx Xxxxxx do legislativního xxxxxxx x xxxxx xxxxx může xxx - na návrh xxxxx - xxxxxxxxxxx x schvalován xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx konformní xxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zcela samostatně. Xxxxx také jednací xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxxx č. 90/1995 Sb.) x xxxxxxxxxx §101 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx, xx Součástí zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx být xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zákonů. (Xxxxxxxx: Xxxxx č. 10/1993 Sb., o xxxxxxx rozpočtu na xxx 1993, xxx xxxxx xxxxxxxx ještě xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 90/1995 Sb.) Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx zákonné xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx běžného xxxxxx xxxxxx být xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx navrhovány xxx zákony jiné, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx novelizován xxxxx x státním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, je xxxx - jak xxx xxxx xxxxxx - xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x Ústavou xxx xx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx zákon č. 90/1995 Sb.).".
Argumentuje-li xxxxxxxxxxx nekonzistentností xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxxxxx důvod xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx dosavadní xxxxxxxxxxx neurčitostí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x jednotlivým jeho xxxxxx.
Xxxx již konstatováno, xx zákon č. 261/2007 Sb. xx x hlediska xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx. že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (části 1 až 36, 38 až 44, 48 xx 50), xxxx původní xxxxx xxxxxxxx úpravu zákony (xxxxx 37, 45, 46, 47) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx 51) x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx 52), xx xxxx xxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (nenovelizující) xxxxxxx.
X xxxxxxx, xxx-xx by xxxxxxxxx zákon přijat xxxxxx 50 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx 46 xxxxx x 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx obsahem xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů, xxx námitka nedodržení xxxxxxxx procedury xxxxxxxx x jednotlivým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Připomeňme, xx u "sběrné xxxxxx" xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx součástí "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx adresátům xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, nenovelizující, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx je "xxxxxxxxxxxxx" x "xxxxxxxxxx", xxx xx xxxxxxxx "xxxxx" nově přijatého xxxxx, x to xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x jednak x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx takovou "xxxx" práva projednat x rámci xxxxxxx xxxxxxx zákona, tj. x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx" xx kromě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: "X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx legislativní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x úpravě právních xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx dokonce xx zákona x xxxxxxxx xxxxx občanů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx politickým xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ... Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx fasádou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.".
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx ústavnosti nutno x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnoty:
První xx hodnota xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx se do xxxxxxxxx, xxx musí x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx xxxxxxx parlamentní xxxxxxx).
Xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu, promítající xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 77/06: "Zákon ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxx nosič nejrůznějších xxxx prováděných napříč xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stát xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx formy, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konzistentním xxxxxxxx xxxxx.".
Xx a) Xxxxxx xxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxx Poslaneckou xxxxxxxxx xx její 18. xxxxxx konané dne 21. xxxxx 2007 xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx č. 23, x xxxx x 200 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a poslanců xxx xxxxx hlasovalo 101, xxxxx 99 (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.xxx.xx). Xxxxx xxx xxx 19. září 2007 xxxxxxxxx na 8. xxxxxx Senátu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 192 vyjádřil vůli xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx se z 80 přítomných xxxxxxxx x senátorek xxxxxxxxx 49, xxxxx xxxxxxxxx 27 x xxxxxxxxx xx xxxxxxx 4 (xxx xxxxxx o xxxxxxxxx Senátu, xxx.xxxxx.xx). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxx 16. xxxxx 2007 x xxxxxx 85 Xxxxxx xxxxxx pod xxxxxx 261/2007 Sb.
X xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxxx x dělby xxxx xxxxxxxxxxx se do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx čtení xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předlohy (§89, §91 xxxx. 2, §95 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.). Xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx 60 xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx čtení xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §91 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prodloužit xx x 20 dnů. Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx časového xxxxx pro projednání xxxxxxxxxxxxx zákonných xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxx 6. a 7. xxxxxx 2007 (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 15. schůze Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx 6. x 7. xxxxxx 2007, xxx.xxx.xx) poslanci Bohuslav Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Votava, Zdeněk Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Sobotka v xxxx xxxxxxxxxxx učinil xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předlohy xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivým xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx "prodloužení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 30 xxx". Xxxxxxx Tejc xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z důvodu xxxx xxxxxxx x 20 dnů.
Jako xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Sobotky ministr xxxxxxx Miroslav Xxxxxxxx xxx 7. xxxxxx 2007 předložil Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx "xxxx xxxxx xxxx 222 byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, sociálnímu x xxxxxxxxxxx. Nikoli xx xxxxxxx, ale xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.". X xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx 60 x xxxxxxxxxx 197 se xxx návrh ministra xxxxxxx xxxxxxxxx 113, xxxxx hlasovalo 8 xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx, xx se xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx proti.
Návrhy xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Tejce, xxxx by na xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, příp. xxxxxxxx vládní koalice, xxxx zamítnuty (x xxxxxxxxxx 198 xxxxxxxxx x poslanců xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 97, xxxxx 94).
X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx projednání xxxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx garancí xxxxxxxx xxxxxxxxx parlamentarismu, xxxx xxxxxxx lhůty i xxxxxxxxxxxx postupy x xxxxx projednávání xxxxxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxxxx, x tom rámci x xxxxx xxx §95 xxxx. 1 xxxxxx č. 90/1995 Xx.
Xxxxxx-xx prodloužena xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výborech, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx kautel parlamentní xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ale x xxxx, xxxx xxxx xxxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx projednávání xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxx. Princip xxxxxxxxxx se nevyčerpává xxxxxx vládou xxxxxxx, xxx nalézá xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x ohledem na xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx bene xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx okolnosti přednesení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlády xxx 15. xxxxx 2007, xxxxxx xxxxxxxxxx 37 xxxxxxx xxxxx - xxxxxxx byla xxxxx 72 xxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx (§95 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.), ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx menšině xxxxxxxxxxxx časový prostor xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a významu xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xx b) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx. porušení principu xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx a nepřehlednost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx systému xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx tématu. Xx téma xxx, xxx-xx "reformní" xxxxxx xxxxxxxxxxx většiny xxxxxxx xxxxxx metodou souladnou x tradičními představami x xxxxxxx práva x legislativní xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xx xxxxx 19. xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx. Xx-xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx parlamentarismu x xxxxx xxxx akceptovatelná xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čítajícího xxxx 2700 xxxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zčásti "xxxxxxx novelu" x xxxxxx xxxxx zákonnou xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxx původní xxxxxxxx xx již xxxxx xxxxxxxxxx. X nejslavnějším xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Friedricha Xxxxx xxx Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx 19. století x xxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxx kodifikace xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx (xxx Xxxxxxx und Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx Schriften. Xxxx. X. Xxxxx, Xxxxxxxxx 1959) - xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxx názor Savignyho, xxxxxxxxx proti kodifikačnímu xxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx Německu xxxxxxxx a posunul xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx srovnání x Xxxxxxx x Xxxxxxxxx o sto xxx později.
Podstatné xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společenského xxxxxx x xx x xxxxxxxxx demokratického xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx předmět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx určitého segmentu xxxxxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zčásti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx segmentu xxxxxxxxxx x veřejného práva x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx místě xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právního xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxx "produkce novelizací xx xxxx 1990 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx právního řádu xxxxxx", přičemž "v xxxxxx platí, xx xx xxxxxxxxxx především xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx volebním období x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx vzdálenější xxxxxxxxx xxxx xxxxx výjimečné. Xxx xx, že x xxxxxxxxxxx, x xxxxxx nadsázkou xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx novel." (X. Xxxxxx, Základní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, x. 4, 2006, x. 442 - 443).
Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ale filipikou xx prospěch xxxxxxxxx "xxxxxxxx novel". Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx rozdílnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx současnosti x xxxxxxxx dob. Je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx-xx xxx maxima xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v nálezu xx. xx. Xx. XX 77/06, xxx xxx "zákon xx xxxxxxxxx xxxxxx nelze x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxx nosič nejrůznějších xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx", chápána xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pak toliko xxx extrémní xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx. navrhovatelem xxxxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx legislativní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ,x úpravě xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx', či xxxxxxx xx xxxxxx ,x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx"'. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x vhodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx novely x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx daní, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, oblasti xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) x x xxxxxxx zdravotnictví veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pojistného xx xxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémech, xxxxx xx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.". Xxxxxx slovy, xxxx. jiným "xxxxxxxxx" xxxxxx účel xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 6. xxxxxx 2007 xx xxxx 15. xxxxxx xxx 1. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx uvedl: "Snažíme xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. A xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xx je neústavní, xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. To není xxxxx přílepek, to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů x xxxxxxx xxxxx se xxxxxx stabilizace xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.". Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx "přílepek" xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xx významu, xxxx xxx použit Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 xxx xxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx úzký xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ve významu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nekonzistentnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Zákon č. 261/2007 Sb. xx skládá xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx - úpravy xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx - jež xxxx obsahovou vazbu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxx tudíž xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx systémové xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx ve vztahu x němu jako xxxxx xxxxxxxxx důvod xxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x parlamentní xxxxxxxxxx.
X/x
X xxxxxxx protiústavnosti xxxxxxxxxx Xxxxxx návrhem xxxxxx xx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx námitkou xxxxxxxxxx xx xxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxx xx xxxxxxx protiústavnosti rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Xxx čl. 46 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxx z forem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx promítnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §107 xxxxxx č. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, dle xxxxx "Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby sdělili, xxx takový návrh xxxxxx xxxxx. Byl-li xxxxxx návrh xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, hlasuje xx o xxx xxx xxxxxxxx. Byl-li xxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx.". Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 48 Xxxxxx xxxxx xxxxxx přijat.
V xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx 30. srpna 2007. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx senátní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 13. xxxx 2007, a xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 12. xxxx 2007, x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, veřejnou xxxxxx a životní xxxxxxxxx, jenž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dne, xx. 12. září 2007. Xxxxxxxxxx návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů dne 19. xxxx 2007 bylo x xxxxx Senátu xxxxxxxx xxxxxxxxx zahajovacími xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ministrů xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a zdravotnictví. Xxx bylo xxx xxxxxxx xxxx, xx xxx 8. xxxxxx, xxxxxx dne 19. xxxx 2007, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx vůli xxxxxxx se nezabývat, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Jiřím Xxxxxxxxxxxx x 80 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x senátorů xxx kvoru 41 xxxxxxxxx 49, xxxxx xxxx 27 (xxx xxx.xxxxx.xx).
Xxxxxxx Jiří Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů odůvodnil xxxxx: "Xxx předkládání xxxxxx návrhu zákona xxx xxx padlo, xx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x křehkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jinými xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozměňovacích xxxxxx a xxxxxxx xx Sněmovny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxx fyzikální xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákonů je xxxxxxxxx stabilizační xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx je nutná, xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx čerpání xxxxxxxxxx z evropských xxxxx. Xx xx xxxxxx, xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx. Tento xxxx xxxxxxxxxxxx tři xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stejným xxxxxxx - doporučily plénu xxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
X xxxxxx xx uvedený xxxxx vystoupili xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, příp. xxxxxxxxxxxxxxx Senátu.
Část x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx principů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxx Xxxxx Gajdůškové "xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zaskočil, xxxxxxx xx považujeme xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxx diskusi, xxx skutečně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx státě. ... Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za - x xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx řekl, že xxxxx, x xxxxxx x xxxx chvíli xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx debatu. X xxxxxx xxxxxxx x xxx je xxxxx xx xxxxxx ODS xx xxxxxxxxx x xxx, že se xxxxx xxxxxxx nebudeme xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx, xx pět xxx, xxxxx zde x Xxxxxx xxxx, xxxxx institut jsme xxxxxxxxx vždycky zcela xxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx o vysloveně xxxxxxxxx záležitosti. U xxxx norem, které Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx říkajíc xxxxx xxxxx zájmu. Xxxxx xxxx XXX x Xxxxxx nepovažuje xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx normu, xxx xxxxxxx nechápu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bodu, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Pokud Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezabývat xx, x xxxxxx xxx xxxxxx, případně podrobné xxxxxxxx, xxx to xxxx xxxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vládě xxxxx strany. X xxx xx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x lidskými xxxxx x xxxx xxxx xxxxx, měli xxxxxx a vážně x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úrovní současné xxxxx demokracie.". Xxx xxxxxxxx Josefa Xxxxxxxxx xxxxx "připomenout xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx srpna xxxxxx xxxxxx o zrychlenou xxxxx projednávání této xxxxx x slíbil, xx se xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx a xx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx Senátu. ... Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx odhlasujeme nezabývat xx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.". Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Jan Xxxxxxx upozornil, "že x úvodu xxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx zákon xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxx, že má xxx xxxxxxx x xxxxx strana. Xxxx xxxxxxx jsem xxxx, xxx náš xxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xx velmi vážím, xxxx, xx Senát xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx alespoň xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Chápal xxxx xx tedy x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx to tady xxxxxx xxxxxxxxxxx. Tak xxx já xxxxx §107, možná se xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx to xxxx xxxxxxx metodu x marginálních zákonů x xxx, aby xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx jsou velmi xxxxxxxx. Možná, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxx, xx pokud odhlasujeme xxxxxxx nezabývat xx, xxxxxxx xx před xxx 89, xxx xxxxx x vláda xx xxxx xxxx, xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nezabývat xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx konec xxxxxxx xxxxx.".
Xx xxxxxx druhé xxxxxxx Xxxxx Jílek xxxxxxxxxxx, "že xxxxxx xx měli dnes x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxx prostor, xxx xxxx xx xxxxx xx, xxxxx ten xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx jsou xxxx xxxxxx x x noci xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx XX na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx až šestou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jsou xxxx, xxxx xx tam xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx objevit. Xx xxxx chtěl xxxxxxxxxxx, xx tento xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výborů, tak x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx tady u xxx seminář xx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx na xxxxxx, byl na xxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxxx. Xxxxx těch xxxxxxx xx myslím, xx xx xxxxxxxx hodně, x xx xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxx.".
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx využili xxxxx xxxxxxxxxx nejen k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx nezabývat se xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, nýbrž x x přednesu xxxxx stanoviska x xxxxxx, tj. x xxxxxxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx reagovali xxxxxxxx xxxxxxx X. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx X. Julínek (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 8. xxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx 19. xxxx 2007, www.senat.cz).
Vztah xxxx xxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xx Ústavou xxxxxxxxx výjimky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sněmovnami (čl. 39 xxxx. 4, čl. 40 Xxxxxx) xxxxxxxxx je xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, umožňujícím xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx zákona (čl. 47 odst. 3 Xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx i pro xxxxxxxxxxxx čl. 46 xxxx. 2 Xxxxxx. Čl. 46 Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona xxxxxx x bez jeho xxxxxxxxxx v Senátě. Xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu (čl. 46 odst. 3 Xxxxxx) x jednak x xxxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Původní xxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxx xxxxxxxxxxx spjata x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonů, jimiž xx Senát x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxx [xxx X. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX x xxxx xxxxxxxxxx. Xx: X. Kysela (ed.), Xxxxx let Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxx 2003, x. 263 x xxxx.]. Xxx X. Kysely ale "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx institutu nezabývání xx návrhem xxxxxx', xxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu spočívajícího x xxxxxxx námitek (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx x rozpravě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxx spekulovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (znemožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx kritice xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx koalice xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx fázích xxxx.). X některých xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx` xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dokonalé, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx` xxxxxx xxxxxx. Nelze xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu Senátu x určitý xxx xxxxxx, jimž by xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx' xxxxxxxx." (X. Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Teorie, xxxxxxxx x xxxxxxxx dvoukomorových xxxxxxxxxx. Xxxxx 2004, x. 552 - 553.) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x pohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxxxx zřetelnou xxxxxxx zvyklost x xxxxxxx Xxxxxx xxx čl. 46 xxxx. 2 Xxxxxx x §107 xxxxxx x. 107/1999 Xx., x jednacím xxxx Senátu. K xxxxxxxxxxxx čl. 46 Ústavy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx ústavodárce xxxxxxxx xxxxx zákonů, xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nezabývat, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pakliže xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (ex post) xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nejistoty v xxxxxx platnosti přijímaných xxxxxx.
Xxxxxx v xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jím nezabývat, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dána xxxx. Xx xxxxx místě xxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxx, xxxxx situace, x níž xxxxxxx xx xxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, x tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx anebo xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx parlamentu, xx. xxxxxx parlamentní xxxxxxx svobodně x xxxxx projednávání xxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, stojí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzájemného xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx principu xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx zákonodárné. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v čl. 18 xxxx. 1 x 2 zakotvila xxx xxxxx xx obou xxxxxxxx rozdílný xxxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx struktury, xx. stavu, ve xxxxxx by xx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxx x xx xxxxxx funkci xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx moci zákonodárné xxxxx. X takto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx modelu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxx xx návrhem xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx v Senátě. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií Xxxxxxxxxx sněmovny. Xxxxxxx xx xxxx poznámka xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nadužívání xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx důsledcích x vyřazení xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx participace xx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx se xxxx x xxxxxxxxxxxxxx východiskem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy x xxxxxxx derogační xxxxx xxx porušení xxxxxxxxx kautel xxxxxxxxx xxxxxx.
X systému, x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx dominantním xxxxxxxxxx, xxxxxxx ústavní x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx parlamentní xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxx v xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx projednán xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozpravy k xxxxxx xxxxxxxxx xx zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx byl x xxxxx části xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx, x níž xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx postup xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx většiny xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxx čl. 46 odst. 2 Xxxxxx x §107 xxxxxx x. 107/1999 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, x xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Lze x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vykračuje, do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X/x
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vztahu pozměňovacích xxxxxx s předmětem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce xxx xxxxxxxx legislativně-technických návrhů xx třetím xxxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahem návrhu xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx ustanovení:
- x xxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o dani z přidané hodnoty) v xx. XXXX x bodů 1, 3, 4, 5 a 15 xx 21,
- v xxxxx padesáté (změna zákona o účetnictví) x čl. XXXXXXX x XXXXX.
X xxxxxxx xxxxxx navrhovatel na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx druhém xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplnění xxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx - skupiny osob xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (bod 4, 5, 15 xx 21 čl. XXXX xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxx xxx xxxxxx x doplněn xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx §5a xx 5c, §28 xxxx. 11, §93a, §95a, §99 odst. 11, §100 odst. 5, §105 xxxx. 2, §106a, §107 xxxx. 3). X xxxxxxx xxxxxx xxx druhý xxxxxxxx xxxxxxxx namítá, xx dle xxxx xxxxxxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxx sp. xx. Xx. XX 77/06 xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §63 xxxx. 1 x 5 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zdůraznil x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úzkého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x pozměňovacím xxxxxxx předneseným xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X rozhodované xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx X. Xxxxx, X. Xxxxxx x J. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 178/2005 Sb., x xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx majetku České xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), (xxxxxxxx xxxx x. 1222/0). Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrhu byl xxxxxxxxx M. Doktorem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zařazen do xxxxx x. 1222/3, xxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx "...x xxxxx č. 319/2001 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx", a xxxx xx xx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx část xxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx: "XXXX XXXXX - Změna xxxxxx č. 319/2001 Xx., x bankách," x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx x doplňují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx pojištění xxxxxx. O tomto xxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxx xx 3. xxxxx xxx 23. xxxxxx 2006 xx 56. xxxxxx hlasováno xxx pořadovým číslem 16, xxx se xxx xxxx přijetí xxxxxxxxx xx 167 xxxxxxxxxx poslanců a xxxxxxxxx 142, xxxxx 3. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Poslaneckou sněmovnou xxxxxxxx (xxxxxxxx x. 2470). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 3 písm. j) xxxxxx č. 178/2005 Xx., x xxxxxxx Xxxxx národního xxxxxxx, xxx xxx majetek xxxxxx k privatizaci, xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx majetku x xxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 2 mld. Xx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx dodatečných xxxxxx x Fondu pojištění xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředků x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx problematika naprosto xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx předmětu xxxxxxxxxx xxxxxxx předlohou návrhu xxxxxx x rozhodované xxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxx jako plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 4, 5, 15 až 21 xx. XXXX. zákona č. 261/2007 Sb., xxxx byl xxxxxx x doplněn xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x ustanoveních §5a xx 5c, §28 xxxx. 11, §93a, §95a, §99 xxxx. 11, §100 xxxx. 5, §105 xxxx. 2, §106a, §107 xxxx. 3), xxx x xxxxxx xx srovnání x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx, xx. Xx. ÚS 77/06 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rámce xxxxxxxxxxxxxx původního xxxxxx xxxxxx, jímž xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx techniku xxxxxxxx x nezasahuje xx daňové xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xx xx jakkoli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx dne 12. xxxxxxxx 1991, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ČSFR Xxxxxx Klaus xxxxxxxxxxx xxxx x smysl xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: "Zákon x xxxxxxxxxx stanoví rozsah x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxx fyzické xxxxx, které provozují xxxxxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx daňové účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx zákon xxxxxxxxxx xx xx, xxxx xx stanovena xxx x příjmů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx částkou xxxx x xxxxx xx daň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxx zákona. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx." (xxx digitální xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx.xxx.xx).
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řádně xxxxxx x předložené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxx neúplnosti xxxxxxxxxx xxx musí xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxx důkazního xxxxxxx xxxxx xxxxxx důkazy, xxxxx xx takovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx doložily xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedl. Xx xxxx xxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prokazuje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které je xxxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dosažení, zajištění x xxxxxxx xxxxxx." (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Králové xx. zn. Xx 25/2005 ze dne 31. xxxxx 2005.)
Xx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx základním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x účetnictví xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx podnikateli x xxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx pochybením xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxxxxxxx řadí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx čtení návrhu xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx. xx ve třetím xxxxx koná xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx opravu xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx chyb, gramatických xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx tiskových, xxxxxx, xxxxx logicky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xx třetím čtení xxxxxx xxxxx na xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (tisk 222), xxxxxxx xxx 21. xxxxx 2007, xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před Ústavním xxxxxx, dle xxxxxxxxx xxxxxxxx, "xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", xxxx "xx xxxx upřesnění bodu 7 části xxxxx xxxxx 222. Bod 7 xx xxxxxxx xxx znít - xxxxxx: X §13x xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx slovo xxxx' xxxxxxxx slova ,xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx', xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ,xxxxx' xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx daně xx x textu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx." (viz xxxxxxxxxxxxx záznam x 18. schůze Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx 21. xxxxx 2007, xxx.xxx.xx).
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hodnotit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx, x tudíž xxxx návrh, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx. nevybočuje.
X/x
X xxxxxxx xxxxxxxx legislativních xxxxxxxx xxxxx
Navrhovatel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx x xxxx částech xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výtek x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 7/03 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 34, xxxxx č. 113, xxxxxxxx xxx č. 512/2004 Sb.). Konstatoval x xxx, že porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx. xxx xxxxxxxx Ústavou a xxxxxxx xxxxxxxxx kompetence, xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx x vydání xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, derogační xxxxx dle §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxx xxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu nezakládá.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xx. 28 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx usnesením xxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1998 x. 188, xx xxxxxxxxx rozpor s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tehdy, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx označení právního xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), xxxx. xxxxxx právního xxxxxxxx (xxxxxx).
X xxxxxxxx případ ale x xxxxx xxxxxxxxx xxxx až xxxxxxxxx xxxxx (čl. LXXII xx LXXIV) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx. Všechna zákonná xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ústavním xxxxxxxx
Xxxxxxx soud xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx konstatoval, xx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxxx normativní xxxxxxxxx, nýbrž se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [nález xx. xx. Xx. XX 5/96 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 6, xxxxx x. 98, xxxxxxxx xxx č. 286/1996 Sb.), xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 25/2000 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 19, xxx. x. 27), nálezy xx. xx. XX. ÚS 21/01 (xxx výše), xx. zn. Xx. XX 33/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 25, xxxxx x. 28, xxxxxxxx xxx č. 145/2002 Sb.)], x jako xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx derogačními xxxxxx absence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, resp. porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právního předpisu, xx xxx posuzována xxxxxxxxx samotné xxxxxx [xxx nálezy xx. xx. Xx. XX 5/02, xx. xx. Xx. ÚS 7/03 (xxx xxxx)].
Xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx toliko:
- xxxx xxxxxxxxx šestá (daň z pevných paliv),
- xxxx xxxxxxxxx sedmá (daň z elektřiny) xxxxxx č. 261/2007 Sb.
- xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx první, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx, §16, §21 xxxx. 1 a §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxx-xx x xxxxxxx jednání xxxxx vedlejší účastník xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx osob registrovaných x xxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím skupinové xxxxxxxxxx - nedisponuje xxxxxx subjektivitou, xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k rozšíření xxxxxx xxxxxx, jenž xx xxxxx argumentaci xx xxxxx x xxxx uvedenou maximou xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona, xxxx. jeho jednotlivých xxxxxxxxxx, s ústavním xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx petitem, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx [xxxxx sp. xx. Xx. XX 16/93 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 1, xxxxx x. 25, xxxxxxxx pod č. 131/1994 Sb.) x xxxxx], x uvedeného xxxxxxx xxxxx, xxx něhož xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nezatěžuje xxxxxxx xxxxxxx. Jinými xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesouladu zákona x xxxxxxxx pořádkem, xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné x xxxx strany x xxxxx důvod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Ústavní xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vázán - xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženými x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x řízení x kontrole xxxxx xxxxxxx xxxxxxx protiústavnosti, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx x ustanovením §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., a tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 7/03).
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dopadají xx xx xxxxx xxxxxx, x nichž xx navrhovatelé (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čtyřicáté páté, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebyly z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx.
XX/x
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x daních z xxxxxx
Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx čtyřicáté xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §6 odst. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx a §38h xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx vypočítávána z xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx zákona č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx zákona č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx), přičemž xxxxx princip se xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx závislé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§6 xxxxxx x. 586/1992 Xx.), xxx u xxxxxx x podnikání a x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx (§7 xxxxxxxxxx zákona). Zdaňován xxx tedy xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx disponovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.
Xxx xxxxxxxxxxxx bylo až xx xxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. na tato xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxx, že nejde x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx daně x xxxxxx (§6 xxxx. 13, §7 xxxx. 6, 7 x 10 xxxxxx x daních z xxxxxx, xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jde o xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx, resp. xxxxxxx xxxxx garantovaných státem. Xxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxx něj xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx příjmem, xxxx. xxxxx příjmů xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x čl. 30 a 31 Xxxxxxx, x xxxxxxx x minimální normě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 102) - (sdělení Xxxxxxxxxxx ministerstva zahraničních xxxx č. 461/1991 Sb.), x Xxxxxxxxx sociální xxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 14/2000 Sb. m. s.) a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 90/2001 Sb. m. s.) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx naplňování xx xxxxxx xx základních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hrazeného z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x daně x xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požitků, xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx popisu xxxxxx xxxxxx xxxxxx zdůrazňuje, xx odvody zaměstnavatelů xxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x příjmy xxxxxxxxxxx xxxxx zprostředkovaně. Xx xxxxxxx, xxx xxxx xx 1. ledna 2008 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvody do xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx zaměstnavateli [§6 xxxx. 13 x 14, §38h xxxx. 1 písm. x) zákona x. 586/1992 Sb.], xxxx xxxxxxx úprava xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jak xxxxxxxx xxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelům. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx dle navrhovatele xxxxxx x příjmem xxxxxxxxxxx xxx společného x xxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na udržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx na xxxxxxxxxx §2 zákona č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, z xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxx odvodů xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxx státu, x xx z xxxxxxxxx xxxxxx, nikoli z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x daném xxxxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi zaměstnavatelem x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxx xxx něj xxxxxxxx nerovné postavení, x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx spojen x předmětem xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 1 x 3 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 Xxxxxx).
Xxx xxxxxxxxxxxx xx zdanění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odvodů hrazených xxxxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxx vzniknou x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojistným x možným budoucím xxxxxxx x podobě xxxxxxxxx z důchodů, xxxx. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx přípravků, xxxx "xxxxx xxxxxxxxxx co xx vzájemné xxxx x doby xxxxxxxx" (xxxx xxx zaručeno, xx xxxxxxxxx pojištěné xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x tedy xxx získá x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx x současné xxxx). X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxxx napadené zákonné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxx, xxx xxx k xxxxxx dochází xxxx x okamžiku xxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx současnému xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx zdravotního a xxxxxxxxxx pojištění, xxxx xx xxx xxx xxxxx zásadní xxxxxx xxxx xxxxxxxx daní x xxxxxxxx, který xx svůj xxxxxxx xxxxxx x čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotního xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx x čl. 30 x 31 Xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §16 x §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právního státu.
Xxxxxx X zákona č. 261/2007 Sb. x xxxxxx 49 x 50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx (§16), xxxxxxx jinak xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozdílnou xxxxxxx sazbu - xxx 49 xxxxx 15 % xxxxxxxx xxxxxxx, xxx 50 xxx sazbu 12,5 % daňového základu. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dát xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodu 50 xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx posterior xxxxxxx xxxx priori.
Xxx xxxx 64 xxxxx xxxxxx se x §21 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx x příjmů číslo "24" xxxxxxxxx xxxxxx "21", x xxxx 65 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xx xxxxx "21" xxxxxxxxx xxxxxx "20", x x bodě 66 xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "20" xxxxxxxxx xxxxxx "19". Xxx xx. LXXXI xxxx 1 xxxx. c) xxxxxx č. 261/2007 Sb. pak xx. I xxx 65 uvedeného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2009, xxx xx. XXXXX xxxx 1 písm. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx. 1 xxx 66 uvedeného zákona xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2010. Xxxxxxxxx této xxxxxx, xxx tvrdí xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, podle jaké xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po 1. lednu 2008, xxxx x tomu xxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxx ustanovení.
XI/b
Dikce napadených xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
Xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx zrušení xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx první, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx, §16 x §21 xxxx. 1 a §38h xxxx. 1 xxxx. b) zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Dle xxxx xxxxx §6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx sídlem nebo xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxx vymezených x §38c jsou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 samostatným základem xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou xxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 2, xxxxx-xx se x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x xxxxx zaměstnavatele nepřesáhne xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 13 x 14 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 261/2007 Sb., stanoví:
"(13) Xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 a 5, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistnému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxx druhu, zvýšené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(14) Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx v xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 2 základem xxxx jeho příjem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvu x zamezení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx placené xxxxx xxxxxxxx 13 a xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zahraničí. Xx-xx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx státě, x nímž Česká xxxxxxxxx uzavřela xxxxxxx x zamezení dvojího xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx vykonávané x tomto xxxxx xxxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xx pojištění povinně xxxxxxx xxxxx odstavce 13 x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příjmu x xxxxxxxxx, xxx xxxxx x rozsahu, x xxxx nebyla xxxx daň započtena xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §38f x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 8 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., "Uplatní-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx xx xx xx, xx x částce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxxx §16 zákona x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxx xx dalším z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx: "Xxx xx základu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (§15) a o xxxxxxxxxxx položky xx xxxxxxx xxxx (§34) xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx Xx xxxx xxxx 12,5 %.". Xxx §21 xxxx. 1 téhož xxxxxx xxx xxxxx: "Sazba xxxx xxxx 19 %, pokud x xxxxxxxxxx 2 x 3 není xxxxxxxxx xxxxx. Tato sazba xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx daně xxxxxxx x položky xxxxx §34 x §20 odst. 7 x 8, xxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".
Xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - §38h xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., zní: "Plátce xxxx vypočte xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx požitků xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx zálohy xx xxxx příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx požitků xxxxxxxxx nebo vyplacený xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zdanitelných daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §36 x xxxxxx, které xxxxxx předmětem xxxx xxxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx pojistnému na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx ,pojistné'), které xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx, zvýšený o xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
XX/x
Xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx x příjmů xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx x poplatků xxxxx xxxxxxxxxx x interpretaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 79 xxxx. 3 x čl. 104 xxxx. 3 Xxxxxx xx věcech xxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx x xxxxxxxx [xxx zejména xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 3/95 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 4, xxxxx x. 59, vyhlášen xxx č. 265/1995 Sb.), xx. xx. Xx. XX 63/04 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 36, nález č. 61, xxxxxxxx xxx č. 210/2005 Sb.), xx. zn. Xx. XX 20/06 (xxxxxxxx xxx č. 164/2007 Sb.)].
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, příp. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinné dávky (x tom rámci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx x peněžních sankcí. Xxxxxxx soud nastínil xxx xxx následující xxxxxxx [sp. xx. Xx. XX 3/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 27, xxxxx č. 105, str. 177, xxxxxxxx xxx č. 405/2002 Sb.), xx. zn. Xx. XX 12/03 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 32, xxxxx x. 37, xxx. 367, xxxxxxxx xxx č. 300/2004 Sb.), xx. xx. Xx. XX 7/03 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 34, xxxxx x. 113, str. 184, vyhlášen xxx č. 512/2004 Sb.)]: Z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx moci (čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx), jakož x x xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxx (čl. 15 xxxx. 1 Ústavy) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostor pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx nese za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx daň, xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, x xxxx zásahem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx x vlastnického xxxxx xxxxxxxxx subjektu, xxx naplnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem xxxxxxxx vlastnické xxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx, čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx). Xxxxxxx přezkum daně, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje posouzení x xxxxxxx dodržení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti, x xx xxx xxxxxxxxxxxxx (čl. 1 Xxxxxxx), xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyloučení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x práv, tak x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kautel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx vyznání, xxx xx xx xxxxxx čl. 3 odst. 1 Listiny xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zasáhla xx xxxxxxxxxx práva plynoucího x čl. 15 odst. 1). Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx daň, xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx případné xxxxxxx x xxxxx vlastnickém (čl. 11 Xxxxxxx, čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úmluvy), xx takový xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx škrtícího (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx, poplatek, xxxx. xxxxxxx sankce xx svých důsledcích xxxxxxxxxxx dopady ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ústavnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx, xxxxxxxxxxx nález Xxxxxxxxx xxxxx XXXX xx. xx. Pl. ÚS 22/92 (Xxxxxx usnesení x nálezů Xxxxxxxxx xxxxx ČSFR, x. 11, str. 37), xxxx stanovil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovnosti, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx, xx "xxx xxxxxxxxxxxx státu nezakládá xxx xxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx se xxx stalo xx xxxxxxx zákona ... X oblasti xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx výkonnější subjekt xxxx odvádět vyšší xxxx. Xxxx však xxxxx xxxxxxxxxx opačně x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociálně xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodl, xx xxxxxx skupině xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jiné. Ani xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.". K xxxxxxxxxx rozhodnutí Ústavního xxxxx XXXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx Ústavní xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx v nálezu xx. xx. Xx. XX 9/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 24, xxxxx x. 192, xxxxxxxx xxx č. 35/2002 Sb.) xxxxxxxxxxx následující: "Za Xxxxxxx xxxx" xx xxxxxx §35 odst. 1 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ,Xxxxxxx xxxx' XXXX. Xxxxxxxxxxxx výklad §35 odst. 1 xxxxxx zákona vede x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx XX, xxxxx je xxxxxxxx xx části Ústavy XX, xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxx xxxx XX.... X když xxxxxx Xxxxxxxxx soudu XXXX xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx soud XX xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnuté xxxx, představují xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xx Ústavní soud XXXX xxx soudním xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx x působností na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx je nyní xx sám. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx názoru xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx ukládá nezpochybňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx x takové xxxxx okolností xxxxxxx.".
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 věty xxxxx, §6 odst. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx první x §38h xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., pod xxxxx xxxxxxxxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně, xxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podřadit xxxxx. Xxxxx xxxxx zodpovědět xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx, xxxxxxxx, příp. jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dávky.
Právní xxxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: "Xxxxxxxx xxxx xxxxxx předmětem xxxx xx hospodářská xxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xx možné xxxxxx poplatníkovi xxxxxxx xxxxxxxxx. Může xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx, xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx daně xxx xxxxxxxxx x xxxxx daně (xxxx. xxx x příjmů, xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx). Xxxxxx daňového xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx daňového xxxxxxx. Xxxxxxxx daně xx x xxxxxxxx, eventuálně x jinak stanovený xxxxxx objekt, x xxxxx xx daň xxxxxxxx. Zatímco xxxxxx xxxx nám říká, xx je důvodem xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxx určuje, x xxxx se xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx základu xxxx xx xxxxxxxxx celkové xxxxxx zdanitelného xxxxxxx." (X. Bakeš a xxx., Finanční právo, 4. xxx., Xxxxx 2006, x. 194.)
Xxxxx x xxxxxx z xxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx daní z xxxxxx legálními xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona], xxxxxxxx daně xxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platit xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx (§6 xxxx. 13 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxxxxxxxx základem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxx pro xxxxxxxxxxx, xxx x zaměstnavatele, xx xxxx příjmů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx [§5 xxxx. 1, §5a xxxx. x) x x) zákona x. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů], xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů (§3 xxxx. 1, §5 xxxx. 1 zákona x. 592/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 xxxx. 2 zákona č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx).
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x veřejné zdravotní xxxxxxxxx xx vypočítává x xxx. "xxxxx" xxxx, xxx z xxxxxx pak x xxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxx. "xxxxxxxxxx" xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxx" xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xx xxxx x jiný xxxxxx (xxxxxxx), než xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tedy xxx upravená xxxxxxx č. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x příjmů xx xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx nemocenské pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daně x budoucnu. V xxxxxxx akceptace xxxxxxxx xxxxxxxxxx by, dovedeno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx příjem považovat x xxx (xxxx. xxx x xxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x budoucnu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx na xxxxx xxxxx reagovat xx námitku, dle xxx uvedená xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x vymezování zákonných xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx neurčitosti a xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx "neurčitost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutno xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxxx, x tudíž i xxxxxxxx státu (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx obvyklých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx." (xxxxxx xx. xx. Xx. XX 4/95, xx. zn. Xx. XX 9/95, xx. xx. Pl. XX 2/97, sp. xx. Pl. XX 23/02, xx. xx. Xx. ÚS 40/02, xx. xx. Xx. XX 44/02, xx. xx. Xx. XX 10/06, sp. xx. Xx. XX 25/06 - viz xxxx).
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx xx obsažen x x ekonomické xxxx. Xxx Xxxxx Xxxxxxx, "xxxxxxxx-xx se, xxx xxxxxxxxxx daňové xxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx libovůli xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jest x xxxxxxxxxxx požadavkem, aby xxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x platební povinnosti, xxxxxx rozsahu x xxxx" (X. Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx. XX., Praha 1937, s. 193; xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svazků. Xxxx 1929, x. 196).
Xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že zákonodárce xxxxxx kategorie xxxxxxxx x základu daně x xxxxxx č. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou toliko xxxxxx ze závislé xxxxxxxx a x xxxxxxxxx požitků, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodové xxxxxxxxx, na státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx posuzovaná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obvyklých interpretačních xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx).
Xxxxx tudíž xxxxxxxx xx xxxxxxxx, jenž x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx? Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx by xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxx konstrukce xxxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, resp. xxxx-xx by xxxxxxxx x té míře, xxx by vylučovala xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupy. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx sazby daně x příjmů dle xxxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx, poplatku, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx xx určitě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxx". Připomíná xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxx císaře Xxxxxxxxxx, xxxx v reakci xx xxxxx xxxxx xxxx Xxxx, xxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx větu: "Xxxxxxx non xxxx.".
XI/d
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx vad
Namítá-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §16 x §21 xxxx. x zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., a to x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nelze xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Čl. X xxxxxx č. 261/2007 Sb. x xxxxxx 49 x 50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx (§16) - xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daňovou xxxxx (xxx 49 xxxxx 15 % xxxxxxxx xxxxxxx, bod 50 xxx xxxxx 12,5 % daňového xxxxxxx), xxxxxxx xxx xx. XXXXX xxxx. 1 xxxxxx č. 261/2007 Sb. ustanovení §16 zákona č. 586/1992 Xx. xx xxxxx čl. X xxxx 49 xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2008, xxx čl. XXXXX odst. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 586/1992 Xx. xx xxxxx xx. 1 bodu 50 xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem 1. xxxxx 2009. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 49 x 50 xx. X zákona č. 261/2007 Sb. xxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx uvedeno, dle xxxx 64 xxxxx xxxxxx se v §21 odst. 1 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx "24" nahrazuje číslem "21", x xxxx 65 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx z příjmů xx xxxxx "21" xxxxxxxxx číslem "20" x v xxxx 66 xx xxxx xx stejném xxxxxxxxxx xxxxx "20" xxxxxxxxx xxxxxx "19". Dle xx. XXXXX xxxx 1 xxxx. c) xxxxxx č. 261/2007 Sb. pak xx. X xxx 65 xxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxx xx. XXXXX xxxx 1 xxxx. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx. I xxx 66 uvedeného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2010. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby zdaňovány xx 1. xxxxx 2008, je xxxxxx xxxxxx xx. LXXXI xxxx. 1, dle xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xx. X xxxx 64 xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, pročež xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úpravě ani xxxxxxxxxx ani xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXX.
Xxxxxxxxx xx xxxxx uvedených xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx první, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx sedmé, xxxxx xxxx, xxxxx deváté, xxxx 1 x xx. XVII xxxxx xxxxxx, xxxxx jedenácté, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx čtrnácté, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx čtyřicáté xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx první, §16, §21 xxxx. 1 x §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zamítl [§70 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx.].
Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxx Rychetský x Xxxxxx Xxxxxxxxx.

Informace
Xxxxxx předpis č. 88/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.3.2008.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.