Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2008.


Nález ÚS ze dne 31.1.2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
88/2008 Sb.
88
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Jménem xxxxxxxxx
Ústavní xxxx rozhodl dne 31. xxxxx 2008 x plénu xx xxxxxxx Xxxxxxxxx Balík, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Vlasta Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xüxxxxx, Xxxxx Xxxxäxxxx, Ivana Xxxx, Vladimír Kůrka, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxx Musil, Xxxx Xxxxxxx, Pavel Xxxxxxxxx, Miloslav Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxx 1. xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, 2. xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupené xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, x 3. xxxxxxx 19 senátorů Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx Mojžíšova 17, 612 00 Xxxx, xx zrušení xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx 1 v xx. XXXX části xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, části xxxxxxxx, xxxxx čtrnácté, části xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx šesté, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx padesáté xxxxx a xxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx č. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx ustanovení §6 odst. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 a 14, §7 xxxx. 8 věty xxxxx, §16, §21 xxxx. 1 x §38h xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx účasti A) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x X) Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a X) xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Filipem, x X) xxxxxxx 19 senátorů Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXXx. Kateřinou Šimáčkovou, xxxxxxxxxx, jako vedlejších xxxxxxxxx řízení,
xxxxx:
Xxxxx se xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
I.
Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx
Skupina 67 poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Haškem, xx návrhem, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx 22. xxxxx 2007, xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") a podle §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx jednotlivých x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xx tato xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x návrhu xxxxx konkretizovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb.:
- xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
- xxxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
- xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 280/1992 Sb., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxxxxxx pléna Ústavního xxxxx xx xxx 8. xxxxx 2008 x. x. Xx. XX 24/07-147 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrhy xx xxxxxxx xxxx částí xxxxxx č. 261/2007 Sb. x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx na xxxxxxx xxxx částí xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxx xx týkají obsahově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx návrhů xxxx vedena samostatná xxxxxx xxx sp. xx. Xx. XX 1/08 a xx. xx. PI. ÚS 2/08.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xx. XX 24/07 xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx návrhů, xx. o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx zákona o daních z příjmů), xxxxx xxxxx (změna xxxxxx o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx třetí (xxxxx zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů), xxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o dani z přidané hodnoty), xxxxx xxxx (xxxxx zákona o dani z nemovitostí), xxxxx xxxxx (xxxxx zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí), části sedmé (xxxxx zákona o registračních pokladnách), xxxxx xxxx (xxxxx zákona o správě daní a poplatků), xxxxx deváté (xxxxx xxxxxx x. 545/2005 Xx.), xxxx 1 x čl. XVII xxxxx xxxxxx (změna zákona o správních poplatcích), xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákona o spotřebních daních), xxxxx xxxxxxxx (změna zákona o životním a existenčním minimu), xxxxx třinácté (xxxxx zákona o ocenění účastníků boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů), xxxxx čtrnácté (xxxxx zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů), xxxxx xxxxxxxxx xxxx (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů), xxxxx xxxxxxxxx šesté (daň z pevných paliv), xxxxx čtyřicáté xxxxx (daň z elektřiny), xxxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o účetnictví), xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x návrzích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v tomto xxxxxxxx uvedených xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x o návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 x 14, §7 odst. 8 věty xxxxx, §16, §21 xxxx. 1 x §38h xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
II.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účastenství
Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení je xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky, zastoupená xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx. Ústavní soud xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx procesní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx tedy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxxxx x Ústavním xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx řízení také 1. Xxxxxxxxxx sněmovna x 2. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxxxxx 2007, se xxxxxxxx zrušení xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx konkretizovaných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poslancem XXXx. Xxxxxxxxx Filipem. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx usnesením xx xxx 23.11.2007 xx. xx. Xx. XX 28/07 xxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx s §43 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx překážky xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx 43 poslanců ve xxxxxx ustanovení §35 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahájeného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 67 poslanců. Xxxxxxxx účastník xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx účastníci (§28 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxxx, Ústavnímu soudu xxxxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 2007, xx xxxxxxxx xxxxxxx částí xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxx xxxxx konkretizovaných, xxxxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Šimáčkovou. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx usnesením xx dne 12.12.2007 xx. zn. XX. XX 29/07 xxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §43 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx odmítl x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ústavní soud xxxxxxx xxxx skupinu 19 senátorů xx xxxxxx ustanovení §35 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxx vedlejšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahájeného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx. Xxxxxxxx účastník má x xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§28 xxxx. 2 zákona x Ústavním soudu).
Xxxxxxx xx dne 21.11.2007 označeným xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně o xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx řízení jako xxxxxxxx xxxxxxxx" se Xxxxxxx xxxx v Xxxx xxxxxxx, xxx x ním xxxx xxx §35 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx nakládáno xxxx x vedlejším xxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12.11.2007 xxx xxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Pl. XX 27/07 xx xxx 21.11.2007 odmítnut xxx xxxxxxxx litispendence.
X Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a to x následujících xxxxxx: Xxxxxxxx účastenství xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxxxxx soud jíž x xxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx pozdější xxxxx oprávněný xxxxxxxxxxx. Xxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxxx xx mohl xxx x obecné xxxxxx x xxxx, a xx xx základě čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx-xx xxxx x závěru, xx xxxxx, jehož xx být xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Ústavnímu xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx případu xx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxx, ,xxxxx xx xxx xxx xxxxxx věci použito". Xxxx sporu x xxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx aplikace xx xxx bezprostřední, xx-xx xxxx xxx takové xxxxxxxxxx užito xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx své judikatuře xxxxxxx, že x xxxx, xxx soud xxxx zpochybnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v dané xxxx, x nikoli xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. jiné širší xxxxxxxxxxx [srov. xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 39/2000, Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu (xxxx xxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxx 20, xxx. x. 39, xxx. 353; usnesení xx. xx. Xx. ÚS 20/02, Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 28, usn. x. 42, str. 477].
Xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx. xx. 50 C 259/2007, x xxx xxxxxx xxxxx uvedený xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byla xxxxxx xxx 5.11.2007 xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx XXXx. X. V. xxxxxx, xxxxxx xx vůči Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výši 2&xxxx;600 Xx, x xxxxxx xx xxxx xx měsíc xxxxx 2008 xxxxxxx plat x xxxxxxxx náhrada xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. XXXXXX části xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxx xxxxxxxx soudní praxe x xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx ve xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx nata. Xxxxx xxxxxxx xx stává xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx splnit xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x nedospělou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx x x jaké xxxx xxxx skutečně xxxxxxx xxxx způsobena. Xxxxxxx soud xx xxxx vůbec xxxxx xxxxxx x xxxxxx x případné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., neboť xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx předčasnou. Z xxxxxxxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx vyplývá xxx xxxxxx xxxx xxxxx x povinnost xxxxxxxxx xxx Ústavnímu xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx Městský soud x Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §35 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx 15.1.2008 x. x. Xx. XX 24/07-158 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxx vedlejším xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijetí x xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
XXX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Haškem, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx č. 261/2007 Sb. xxx přijat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v porušení xxxxxxxx souladného, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, kteréžto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 1 odst. 1 Xxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxxxx xxxxxx zabýval xxx x několika xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 21/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 25, xxxxx x. 14, vyhlášen xxx č. 95/2002 Sb.), sp. xx. Xx. ÚS 5/02 (Sbírka rozhodnutí, xxxxxx 28, xxxxx x. 117, vyhlášen xxx č. 476/2002 Sb.) x xx. xx. Xx. XX 77/06 (vyhlášen xxx č. 37/2007 Sb.), x xxxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, dovozující porušení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem), xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx došlo ke xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nesouvisejí, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů - xx příliš neurčité, xxxxxxxxxxx např. se "xxxxxxx x xxxxxxx x právním xxxx".
3. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx stabilizace xxxxxxxxx rozpočtů - xxxx. xxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx stránce akceptovali xxx části xxxxx, xxxxxx, xxxxx, čtvrtou, xxxxx, šestou, osmou, xxxxxx desátou, jedenáctou, xxxxxxxxx, čtrnáctou, dvacátou xxxxx x dvacátou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
4. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tři xxxx zákony o ekologických daních, což xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
5. Formou xxxxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxxxx zákona xxxxx xxx. "xxxxxxxx", jež xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx pozměňovacích: xxxx systém xxx xxxxxxxx léčiv, zákon o účetnictví x zákon o cenách. Pozměňovacím xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx i k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Limitována xxx xxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vládnutí x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxx. "přílepky" xxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx: 1. v xxxxx xxxxxx (změna zákona o dani z přidané hodnoty) x xx. XXXX - xxxx 1, 3, 4, 5 x 15 až 21; 2. v xxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o správních poplatcích) v xx. XXXX - body 3 x 4; 3. v xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) v xx. XXXX - xxxx 1, 2 x 12; 4. x xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o důchodovém pojištění) x xx. XXXXXXX - xxxx 1, 2, 3 x 5; 5. x xxxxx xxxxxxxxx (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) x xx. XXXX - xxxx 1 xx 9, 14 xx 17, 24 xx 26, 29, 30 a čl. XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx); 6. v xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen) - xx. XXXX x XXXXX; 7. x xxxxx xxxxxxxxx deváté (změna zákona o cenách) - xx. XXXXXX; 8. x xxxxx padesáté (změna zákona o účetnictví) - xx. XXXXXXX. Navrhovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx na Ústavním xxxxxx xxxxxxxxx požadavek "... xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx. x xxxxxxx s požadavky xxx. pravidla úzkého xxxxxx, podle kterého xx xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx návrhu, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx pozměňovací xxxxx neměl xxxxxxx x omezeného prostoru xxxxxxxxxxx pozměňovacím návrhům x xxxxxx extenzivního xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx názor Xxxxxxxxx xxxxx, xx nesplněním xxxxxx požadavku xxxxxxx "... x xxxxxxxx xxxxx moci, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přehledného x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 41 Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx zákona xxxxx čl. 44 Xxxxxx." (xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 77/06, vyhlášen pod č. 37/2007 Sb., xxx 73).
6. Xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vlády Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx koaličních xxxxxxx, xxx xxxx nemohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
7. V Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vyjádřil xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, k umlčení xxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x přehledného xxxxx, xxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X čl. 6 Xxxxxx totiž xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx xx stát xxxx většiny. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx však k xxxxxxxx výslednému xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx existence xxxxxxx relevantně testována.
9. Zákonodárná moc xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx čl. 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx, se xxxxxxx projevit a xxxxxxxxx xx xx xxxxxx vlády, xxxx. xxxxxx předsedu. Vládu xx však xxxx xxxxx legitimně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ústavodárce, xxx se nestalo.
10. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x účinnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxx měli xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxx však xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx seznat. Xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
11. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxx xxxxx x právním řádu, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, platí xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx lex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx priori. Xxx však xxxx xxx xxxxxx xx 1. ledna 2008 xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.
12. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx, krom xxxx xx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonodárnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jí xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx - vznikl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx věnovaný xxxxxx tak xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx normy xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dostatečný xxxxxxx pro xxxxxxxxx xx x obsahem xxxxx, promyšlení xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
V xxxxxxxxxxxxx procesu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně, xxx xxxxxxx zdůvodnění. Xx xxx xxxx xxx negativní dopady xx možnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx právo zájmových xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, x konečně x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x probíhajících politických xxxxxxxxxxxx.
Narušení xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx vlády. Předseda xxxxx (v xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx změnil xxxxxx návrh zákona xxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx poslancům k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx prostudování x projednání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx předkládat další xxxxxxxxxxx xxxxxx. Předseda xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dominovali nad xxxxxxxxxxxx sborem, který xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu mohl xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Vliv xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (a xx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx) xx xxxxxxxxx podobu xxxxxx xxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxx, xx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx většinou jako Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona (čl. 48 Xxxxxx), znemožnil rozpravu x xxxxx Xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx pak xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x Xxxxxx.
Navrhovatelé xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx facto xxxxxxxx (xxxxxxxx: "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx s čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 xxxx. 1, čl. 6 x čl. 15 xxxx. 1 Ústavy, xx xxxxxxxxxx institutu zákonodárné xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Xxxxxx x odporuje x čl. 44 xxxx. 1 x čl. 76 Xxxxxx. Xxx, xx Xxxxxxxxx nevzal na xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, nadto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxx porušen xxx čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx.
Navrhovatelé xxxxxxxxx xxxxx, xx postup, xxxxxxx vládou při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx mohl xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx: "... v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "x úpravě xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx xx xxxxxx "o xxxxxxxx xxxxx občanů Xxxxx republiky" x xxxxxxx xx politickým xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx zbytečným. Vláda xx Parlament v xxxxxxxx potřebovala jen xxx formální xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a mohla xx znemožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx většina xxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx parlament by xxx xxx jen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx moci.".
Navrhovatelé xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx, obsahově xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona odporuje xxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řídit xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxx i čl. 1 xxxx. 1, čl. 2 xxxx. 1, čl. 6 x čl. 15 xxxx. 1 Ústavy.
Z xxxxxx důvodů petit xxxxxx skupiny 67 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx místě xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zákon č. 261/2007 Sb.
Xxxxx by Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx celý zákon č. 261/2007 Sb., potom skupina 67 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx bodem X) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxx projednávaného xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx. zn. Pl. XX 24/07, xxxx xxxxxxxxxx xx zrušení xxxx části zákona č. 261/2007 Sb.:
- xxxx xxxxx (změna zákona o registračních pokladnách) - xx. XXX,
- xxxx devátá (xxxxx xxxxxx č. 545/2005 Xx.) - xx. XXX,
- xxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o životním a existenčním minimu) - xx. XX,
- část xxxxxxxxx pátá (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů) - čl. LXXII,
- xxxx čtyřicátá xxxxx (daň z pevných paliv) - xx. XXXXXX,
- xxxx xxxxxxxxx sedmá (daň z elektřiny) - xx. XXXXX,
- xxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona o účetnictví) - čl. XXXXXXX x XXXXX,
- xxxx padesátá xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) - xx. XXXX,
- xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), x xx x čl. LXXXI x bodu 1 x xxxxxxx a) xxxxx "čl. XXVIII xxxx 37 x 38, 40 xx 49, 51, čl. XXXX xxxx 1, xx. XXXX bodu 7 x", xxxxxxx x), v xxxxxxx x) xxxxx "xx. XX xxxx 4 x 7, xx. XXXXX xxxx 4, 11 x 27, xx. XXX xxxx 13, xx. XXXV xxxx 3, 6 x 17, XXXX xxxx 2, XXXX xxxx 6, xx. X bodu 2 x čl. XXX xx XXXXX" a xxxxxxx x).
X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx navrhovatelé xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Pokud xx Ústavním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xx xxxxx zákona, xxxxx xxxx navrhovány xx zrušení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx E), xxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx X) zrušit ty xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx povahu xxx. "xxxxxxxx", xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde xx xxxxx o xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesouvisející. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxx sp. xx. Xx. XX 24/07, xxxx navrhovány xx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.:
- xxxx xxxxxx (xxxxx zákona o dani z přidané hodnoty) - x xx. XXXX xxxx 1, 3, 4, 5 x 15 xx 21,
- xxxx padesátá (xxxxx zákona o účetnictví) - čl. XXXXXXX.
XXX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijetí x xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxx 43 poslanců xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx x xxxxxxx návrhu xxxxxxx 69 xxxxxxxx) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxxxxxxxx vady xxxxxxxxxxxxxx procesu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání zákona č. 261/2007 Sb., xx z xxxxx xxxxx stejná xxxx xxxxxxxxxxx obsažená x xxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxx obvyklou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx souborem xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jednak xxxxxx, xxxxx by obstály xxxx samostatné zákony. Xxxx xxxx xxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx, xxxxxx zavedení xxx. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, především xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, životního x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx základny pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zástupců, zaměstnanosti x právní úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx zákona je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx novelizujícího xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx novelizovaný zákon; xxx došlo xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx. (xxxxx zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a změny dalších zákonů) xxxxxx, xx xxxxx č. 218/2007 Xx. x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tlakem, xxxxxxxx neměli xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx rozsáhlého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 46 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zkomplikováno xxxxx pozměňovacími xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx premiéra Topolánka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stávajících xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx x nadto rozšířil xxxxxx návrh x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Opakující se xxxxxx více opozičních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, nezabýval.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x legislativními pravidly xxxxx (xxxx. x čl. 2 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxx xx xx, xxx xxxxxx xxxxxxx byl x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a x nálezy Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx organickou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x aby byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednoznačně, xxxxxxxxxxxx x jazykově x xxxxxxxxxxx bezvadně).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxx nerespektoval nález Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX 77/06. Za tzv. "xxxxxxxx" xxxxxxxxx navrhovatelé xxxxxxxxxx x vedení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x regulaci xxx xxxx, xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx právní xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx v návrhu xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx svévole xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 x x čl. 2 odst. 3 Xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx čl. 23 xxxx. 3 Xxxxxx x xxxxx poslance a čl. 44 Ústavy x xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxx.
III/c
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx některých xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Navrhovatelé xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahový xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx způsob xxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
X xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx. xx. Pl. XX 24/07, xx požadováno xxxxxxx části xxxxxxxx (xx. XXXXXXX x xx. XXXXX - xxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxx xx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx názoru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxx Xxxxxx x x xxxxxxx §63, 101 x 102 zákona x xxxxxxxx řádu Senátu. Xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx xx shoduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx x xxxxxxx 43 poslanců x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytýkány xxxx xxxxxxxxxxx v tzv. "xxxxxxxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx senátorů xxxxxxxx xx zrušení, byly xxxxx názoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x Xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx procedurou. Konkrétně xx vytýkáno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, přehlednosti x jasnosti právního xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx demokratických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx legislativní xxxxxxxxx x xxxxxxxx principu xxxxxxx politické menšiny - tedy xxxxxxxx čl. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 6, čl. 37 xxxx. 2, čl. 41 x 44 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx jen "Listina"). Xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 41 Xxxxxx x x xxxxxxxx práv xxxxxxxx podle čl. 46 x 48 Xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x zákona o jednacím řádu Senátu.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodržování xxxxxxx předepsaného xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xxxx. xx xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 33/97 (Sbírka rozhodnutí, xxxxxx 9, xxxxx x. 163, xxxxxxxx xxx č. 30/1998 Sb.), xx. xx. Xx. XX 5/02, xx. xx. Xx. XX 21/01 x xxxxxxx na xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 77/06 (xxx výše). Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prý xxx xxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx uvedený xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx názoru navrhovatelů xxxxxxx důležité xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx xx měl xxx xx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, "že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx jí xxxxxxx řády xxxxxxxx xxxxxxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx legislativního xxxxxxx x určí xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
IV.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx zákony (xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx. xx. Pl. XX 24/07)
IV/a
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxx
Xxxxx návrhu xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 věty první, §6 odst. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx x §38h xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx vady xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx zákonem č. 261/2007 Sb., xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx xxx xx 1. ledna 2008 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx také xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx [§6 xxxx. 13 a 14, §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx ČNR č. 586/1992 Sb.]. Xxx x příjmů ze xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxxx na xxxx xxx) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx příjmů xxxxxxxxx, a tedy x xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelům xxxxxxxxxx zákony. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxx věcně x xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx zaměstnavateli zákonem, xxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neodpovídá svou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona č. 589/1992 Sb. x vyvolává xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx daň xx nucen xxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxx spojen x předmětem xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx zásada xxxxxxxx, xxx xxxx zásada xxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx x spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státu. Xxx xx xxx xxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx x čl. 3 odst. 1 Xxxxxxx ve spojení x čl. 11 odst. 5, čl. 30 odst. 1 x 3 x čl. 31 Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spočívá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, racionalita x xxxxxxxxxxxx zákonné xxxxxx. Xxxxx užívá xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnému stavu, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxx, kde hovoří x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o zdanění xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxxxx o xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xx však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx systémem xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx svůj ústavní xxxxxx x čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, x systémy veřejného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x čl. 30 x 31 Xxxxxxx.
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vada xx xxxx části xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx zákona č. 235/2004 Sb., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx návrh xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xx zcela nově xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx registrace (xxxx §5a xx 5c, §28 xxxx. 11, §93a, §95a, §99 xxxx. 11, §100 xxxx. 5, §105 xxxx. 2, §106a, §107 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx.). Xxx x xxxxx nový, zákonu o dani z přidané hodnoty xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výborech Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx nijak xxxxxxxxx. Xxxxx nový xxxxxx xxxxxxxx x sebou xxxxx navrhovatelů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx otázku, xxxxx xxxxxx xx "xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xxx x osobu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) x jaké xx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxx.
Xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx změny x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xx xxxxx xxxxxxxx řízení, která xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx. xx. Xx. XX 24/07, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. (xxxxx xxxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x existenčním minimu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx vyslovují xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx měla xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvorby xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx spíše xx xxxx zákonech. Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx zpochybňována skutečnost, xx xxxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx (v xxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx) de xxxxx ke zrušení xxxxxx č. 215/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx sedmé xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx x "xxxxx xxxxxx". Způsob xxxxxxxxx daňových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souvisí x daňovým xxxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx pokladnách by xxxxxxxxxx xxxxxxxx politické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx většiny, xxxxxxxxx svobodným hlasováním (čl. 6 Xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx zákona, jenž xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx střetů, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nikoli být xxxxxx uprostřed xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx legislativního xxxxxxx xxxxxxxxxx, že do xxxxx souhrnného novelizačního "xxxxxx" byla pojata xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx (část xxxxxxxxx xxxx - daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, xxxx xxxxxxxxx xxxxx - daň z pevných paliv, část xxxxxxxxx xxxxx - daň z elektřiny). Úprava xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x problematikou xxxxxxx a má xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, xxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxx xxxx měla xxx upravena xxxx xx samostatnými xxxxxx (xxx každou xxxx xxx xxxxxx), xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx zákoně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx. Přijaté xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxx navrhovatelů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. (xxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stabilizací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx velmi xxxxxxx. Této xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx přičíst k xxxx x okolnost, xx xx xx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxx nesouvisejícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (tzv. "xxxxxxxx").
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx část padesátou xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x x petitu xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxx padesáté xxxxx (xxxxxxxx). Těmto xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
XX/x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 43 poslanců Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 43 poslanců, xxxxxxxxxx xx x obsahovým xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx zrušení xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí x xxxxxx xxxxxx) "xxxxxxx xxxx xxxxx ... xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxx části zákona, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x petitu, xxxxx xxxxxx z odůvodnění xxxxxx (x xxxxx XXX. xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xx části předmětu xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx. zn. Pl. XX 24/07, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.:
V xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx) v xx. X xxxx napadány xxxx 16, 69 x 58; x xx. XX je xxxxxxx bod 18. Xx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxx konstrukce xxx. "xxxxxxxxxx xxxx", xxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxx xxxx zaměstnance xx xxxxxxxx o xxxxxx, které za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx namítáno, xx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxx, x proto mu xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx v xxx, xx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx přestalo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění pokládáno xx výdaj (xxxxxx). Xxx xxxxxxx k xxxxxxxx základu xxx xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx zdravotního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Porušení xxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovatelé x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 18 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38na xxxxxx x. 586/1992 Sb. má xxxxxx použít x xxx posouzení xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx 1. lednu 2004.
X xxxxx xxxxx (xx. XX) napadeného xxxxxx (xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx vytýkáno xxxxxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx xxxxx xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxx toliko doplnila xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 zákona x. 586/1992 Xx. x xxxxxxx xx); xxxxx xxx xxxxxxx x xxx, že xxxx zrušeno xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx "xxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.
X xxxxx xxxxxx (xx. VIII) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxx 4, vkládající xx textu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nový §5a x xxxxxxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx". Xx xxxxxxx, xxxxx právní xxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" xx, xxx je xx x xxxx xxxxxxxxxxxx, jaké je xxxxxxxxx xxxxx skupiny. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx pochybná x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Navrhovatelé xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxx čl. 1, čl. 2 xxxx. 2, čl. 4, čl. 26 odst. 3 x xx. 31 Xxxxxxx, xxxx čl. 10 Ústavy a čl. 14 Úmluvy x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxxx jen "Úmluva"). Xxxxxxxx také, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 (xxx xxxx) x xx. xx. XX. XX 167/05 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 37, nález x. 94).
X.
Vyjádření xxxxxxxxx řízení
Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §42 odst. 4 x §69 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předmětný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Senátu Parlamentu Xxxxx republiky.
V/a
Vyjádření Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx ze xxx 30.11.2007, podepsaném xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 (xxxxxxxxx xx xxx. "xxxxxxxx") x zvolili xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx závěry xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejen na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozměňovacích xxxxxx x Parlamentu, nýbrž x na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx "je xxxxxxx argumentačně xxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx". Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, že citovaný xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vykládat xxxxxxxxxxxx v tom xxxxxx, xx xx xxxx "především problematiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x komorách Xxxxxxxxxx".
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx též x některými xxxxxxx xxxxxx, vyslovenými x xxxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x přehlednosti xxxxx, xx xxx poukazují xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx názorů, ".. xxx xx xxxxx zrušovat xxxxxx xxx dlouho, xxxxx xx se právní xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx pomoci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxx legislativní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. ...Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx chápaná nepředvídatelnost, xxxxxxxxxx a nepřehlednost xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx porušení pomyslného xxxxxxxxxxxx "xxxxx na xxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxx dovozovali xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aniž xx xx musel xxx hledání důvodů xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx by xxx xxxxxxxx formuloval xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvolil x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.". Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx být "garantem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx prý "... příčí ústavnímu xxxxxxxx postavení xxxxxx xxxxx".
Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tvrzením xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zákon xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx návrhu xxxxxx byl xxx xxxxx "... xxxxxxxxxx xxxxxxx vlády, xxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx xxxx optimalizace příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx měl být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí". X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přijaté xx třetím čtení.
Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx novelizovaných xxxxxx xxx nesoulad xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx polemika s xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx xxxxx změně konstrukce xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob podle xxx. "superhrubé xxxx", xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nová xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x zaměstnavatelem, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prý xxxx xxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx závislé xxxxxxxx.
Xxxxxxx je vyjádřeno xxxxxxxx stanovisko, že Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednala x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x Ústavou, ústavním pořádkem x právním xxxxx.
V/b
Vyjádření Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, zastoupený xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxx 28.11.2007 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. Xxxxxxx.
Uvedl, že xxxxx zákona schválený Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxx vystupoval xxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x životní xxxxxxxxx x výboru xxx xxxxxxxxxxxxx a sociální xxxxxxxx. Všechny xxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxx schválit ve xxxxx postoupeném Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx zákona xx své 8. xxxxxx xxx 19.9.2007.
Xx xxxxxxxxx se xxxxx, xx v xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxx" rozprava xx xxxxxx xxxxxxxxx řádu Xxxxxx. Před hlasováním x xxxxxx, aby xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nezabýval, však xxxxxxx xxxxx xxxxx xx tzv. přednostní xxxxxxx slova (§69 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx xx vyjádření xxxxx, xx xx xxxxxx Senátu, stejně xxxx předtím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x v xxxxx právním řádu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx prý tím, xx svým xxxxxxxxx x. 192 ze xxx 19.9.2007 většinově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x Ústavou x s Listinou. Xxxxxxx zákon xxx ..."na první xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nesouvisejících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx komplexního xxxxxx", xxxxxx ..."xxxxxxxx xxxxxx jednotící xxxx ... xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxxx postup xxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxx xxxx. xxx zřizování xxxxx (xxxxx č. 132/2000 Xx., o změně x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x okresních xxxxxxx a xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) nebo xxx ukončování činnosti xxxxxxxxx xxxxx (zákon x. 320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ideje xxxxxx xxxxxx Senát xxxxxxxxxx x xxxxxxx pozměňovacích xxxxxx (poslanců Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx) xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx některá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx napadeného zákona xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx. Předmětu tohoto xxxxxx se týká xxxxxxxx x navrhovateli, xxxxx jde o xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx konstrukce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxx. "xxxxxxxxxx mzdy". Xxxxxxxxx xx podiv nad xxx, proč navrhovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx navýšení xxxxxxx daně x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx §7 xxxx. 8 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, x nikoli xxx x xxxxxxx ustanovení §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx, x němž xx obsažena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx skupinám xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xx Ústavním soudu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.
X/x
Vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Dne 27.12.2007 xxxxxxx Xxxxxxx xxxx (xxxx xx x xx žádal) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxx 19.12.2007, xxxxxxxxx ministrem xxxxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxx sděluje, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxxx péči, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vysloven xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxx se pokoušejí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podporu x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči. Xxxxxxx xxxx problematika není xxxxxxxxx v nynějším xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 24/07, xxxxxxx xxx xxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx blíže xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx stanovisku xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx proces xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění), xxxxx spočívají v xxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základním xxxxxxxxx, případně účelem xxxxxx, xxxxxx xx xxx "stabilizace xxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx nová regulace xxxxxxxxxxx úhrad x xxx léčivých přípravků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx", xx. "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poslance Tluchoře (xxxxxxxxxx xx stanovování xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souvisely x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
VI.
Repliky xxxxxxxxxxxx x vyjádření
Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxx xxx 18.12.2007 k xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Poukazují xxxxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx Parlamentu, xxxxxx xxxxxx předsedové - xx jen zastupují xxxxxx navenek. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx samostatně xxxxxx xxxx komory, xxx xxxxxxxxxx, ale xxxxx xxxx vůli - xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxx navenek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx faktické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx tuto xxx xxxx relevantním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Navrhovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutému xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx, že x xxx předseda xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x napadenému xxxxxx, xxxxxx v xxxxx Xxxxxx se o xxx nekonala ani xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxx zákona xxxxxx zabývat.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx relevanci vyjádření xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxx Vlčka x x důvodu xxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. předložila. Xxxxx x tatáž xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx - navrhovatele x xxxxxxxx i xxxxxx, xxxxx napadený xxxxxxx vydal. Xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx protiústavnost xxxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb., xxxxxx jako xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx obsahové xxxx xx schváleném xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vytýká "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx práva". Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy, zejména čl. 41 Ústavy (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx iniciativy), čl. 6 Xxxxxx (xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svobodným xxxxxxxxxx), čl. 15 Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx) x čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xx xxx x podivem xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx mít devastující xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jistoty, x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxx. "xxxxxxxxxx xxxx", xxxxx předseda Poslanecké xxxxxxxx hájí xxxxxxxxx xxx odvedených xxxxxx xx sociální x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx". Ztotožnění xxxxxx x xxxxxx v xxxx větě prý xxx dokládá, jak xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
X vyjádření xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx obhajoval xxxxx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx soubor xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úprav xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x. 132/2000 Sb., x. 320/2002 Sb.), xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx intenzivnější xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx menší xxx xxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxxxxxxxxx - skupina 67 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 17.1.2008 Ústavnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxx x vyjádření Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx dne 19.12.2007, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxx x ohledně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx zmiňována. Navrhovatelé xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx jejich xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ... xx xxxx xxxx xxxxxx", xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Navrhovatelé xxxxx xxxxxxxxxxx, xx svým xxxxxxx směřují x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavních práv x xxxxxx.
VII.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Ústavní xxxx xx jako xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stenografické xxxxxxx x xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx.xxx.xx x xxx.xxxxx.xx.
XXXX.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx procedury přijímání xxxxxx č. 261/2007 Sb.
X xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x x dokumentů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
- Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vládní xxxxx xxxxxx xxx 24.5.2007 (xxxx 222/0). Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25.5.2007. Xxxxxxxxxxx výbor Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 24.5.2007. Určil zpravodaje Xxx. Xxxxxxxxx Sobotku x xxxxxx přikázat xxxxx k projednání xxxx xxxxxxx: 1. xxxxxx xxx zdravotnictví, 2. xxxxxx xxx xxxxxxxx politiku, 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
- Xxxxx čtení proběhlo xx xxxxx 6. x 7. června 2007 na 15. xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx shora xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x. 335).
- Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx projednal xxxxx xxxxxx xxx 20. xxxxxx 2007, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Výbor xxx xxxxxxxx politiku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 2.7.2007 a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx projednal xxxxx xxxxxx xxx 8.8.2007 x xx xxxx usnesení doporučil xxxxx zamítnout.
- Xxxxxx čtením xx xxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx x obecné x podrobné xxxxxxxx xx xxxxx 14. x 15. xxxxx 2007 xx 18. xxxxxx. Xxxxxx pozměňovací xxxxxx xxxx zpracovány xxxx xxxx 222/3, xxxxx xxx xxxxxxxx 16.8.2007.
- Třetí xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx 21.8.2007 na 18. xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx schválen; x xxxxxxxxxx 200 xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx 101 xxxxxxxx, 99 xxxxx xxxx xxxxx.
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx postoupila xxx 31.8.2007 xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx tisk 106/0. Xxxxx zařadil xxxx na xxxx 8. schůzi x xxxxxxxxx xxx xxx 19.9.2007. Xxxxxxxxx x. 192 Senát xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
- Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podepsání dne 25.9.2007 a prezident xxx xxxxxxxx xxx 5.10.2007.
- Xxxxx xxx vyhlášen xxx 16.10.2007 xx Xxxxxx xxxxxx v částce 85 xxx xxxxxx 261/2007 Sb.
XX.
Xxxxx xxxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx
Xxx ústním xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx dne 31. xxxxx 2008, xxxxxxxxx x vedlejší účastníci xxxxxx zopakovali argumenty xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx XXXx. Vojtěch Xxxxx, x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx jednat jménem xxxxxxxxxx účastníka - xxxxxxx 43 poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky, uplatnil xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxx registrovaných x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů legislativním xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Ústavní xxxx xxx §48 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x povahy xxxx vyplývá, xx xxxx analytický materiál xx týká právních, x nikoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx kompetence x xxxxxxxxxxxxxx procesu
Xxx xxxxxxxxxx §68 odst. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákona x ústavním xxxxxxxx, x případě jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xx zákony. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydal, xxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dána xxxxxxx algoritmem: z xxxxxx xxxx xx Xxxxxxx soud zabývá xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx vydat, xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědi x xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x nakonec, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx akceptoval xxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele, xxx xxx předsedové xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Ústavním xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nýbrž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předsedy.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx označených xxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů x zákona o daních z příjmů. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx přijal, xxxxx z čl. 15 xxxx. 1 Ústavy.
Xxxxxxxxx procedury přijímání xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx xxxxx x xxxxx xxxx x námitky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx. Jde x xxxxxxx nekonzistentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x námitku xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Senátu xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.
X pohledu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx námitek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxxxxx plyne pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Pl. XX 7/03, Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 34, xxxxx x. 113, xxxxxxxx xxx č. 512/2004 Sb.): "Xx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx namítáno xxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem xxxxxxxxxx xxxxxx kompetence x xxxxxxxxxxxxxx procesu (§68 xxxx. 2 zákona x. 182/1993 Xx.), xx pak xxxxx xxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx deficity xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxx, příp. xxxxxxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spatřována x absenci xxxxxx xxxxxx pozměňovacích xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čtení xxxxxx zákona a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx částech xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx.
X/x
X námitce xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nesouladnost, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxx, xx má xx následek omezení xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx projednat, xx v rozporu x principem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x legislativou.
Zákon č. 261/2007 Sb. xx z hlediska xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx 1 xx 36, 38 xx 44, 48 xx 50), xxxx původní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx 37, 45, 46, 47) x xxxxxxx zrušovací xxxxxxxxxx (xxxx 51) a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx 52). Jinými xxxxx xxxxxxxxx, jde x zákon, xxxx xx xxxxxx "sběrnou xxxxxxx" x zčásti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx se x xxxxxxxxxx tzv. "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 21/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 25, xxxxx x. 14, xxxxxxxx xxx č. 95/2002 Sb.). Xxxxxxxxxxx, xx "xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx je současně xxxxxxxxxxxx několik různých xxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ... xxxx xxxxx je x xxxxxx xxxxxxx konformní, xxx pouze tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákony xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, nekorespondující xx xxxxxxx x zásadami xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jedním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxx. z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Takový xxxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, mezi které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxx) xx zasahováno do xxxxxxx upravované xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zákony spolu xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx značně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxxxxx předvídatelnosti, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx bezrozpornosti xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.". Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsahové xxxxxxxxxxxxxxx "xxxxxx novely" xxxxxxxx x předmětném xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx vyslovil x xxxxx "xxxxxxxx novel" x xxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2001 (X 150/00-12) Xxxxxxx xxxx Rakouské xxxxxxxxx. Xx xxxxxx "xxxxx zákonodárné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxx, xx xx "xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx". Nicméně x x xxxxx xxxxxxx uvedená xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx judikatuře Xxxxxxx xxxx rušil x xxxxxx neurčitosti, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx celku. Tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x chápání xxxxxxxxx xxxxx neurčitosti xxxxxx, xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupů. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx transparentně a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xxxxx určitosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 10/06 (vyhlášen xxx č. 163/2007 Sb.) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedl: "Xxxxxx xxx konstatovat, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx rozpornou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a tudíž x právního státu (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx intenzita xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho normativního xxxxxx xxxxxx obvyklých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx." [xxxxxx xx. xx. Xx. XX 4/95 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 3, xxxxx x. 29, xxxxxxxx pod č. 168/1995 Sb.), xx. xx. Pl. XX 9/95 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 5, xxxxx x. 16, xxxxxxxx xxx č. 107/1996 Sb.), xx. xx. Xx. XX 2/97 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 8, xxxxx č. 91, xxxxxxxx xxx č. 186/1997 Sb.), xx. xx. XX. XX 23/02 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 33, xxxxx č. 89, xxxxxxxx xxx č. 476/2004 Sb.), xx. zn. PI. XX 40/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 30, xxxxx x. 88, xxxxxxxx xxx č. 199/2003 Sb.), xx. xx. XX. XX 44/02 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 30, xxxxx x. 98, xxxxxxxx xxx č. 210/2003 Sb.), xx. xx. Xx. XX 25/06 (xxxxxxxx xxx č. 487/2006 Sb.)].
Zrušení xxxxxx xxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx Xxxxxxx soud xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rozdílnosti, xxx xxxxxx xx xxxx jednotlivé strukturální xxxxx. X xxxxxx xx. xx. XX. XX 21/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 25, xxxxx x. 14, xxxxxxxx pod č. 95/2002 Sb.) xxxxxxxx k xxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx následující xxxx: "Xxxxxxx Ústava xx xxxxxx x xxxxxx o státním xxxxxxxx xxxxxxxxxx ingerenci Xxxxxx do legislativního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx - xx xxxxx xxxxx - projednáván x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx jednací xxx Poslanecké sněmovny (xxxxx č. 90/1995 Sb.) x xxxxxxxxxx §101 xxxx. 3 výslovně xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. (Poznámka: Xxxxx č. 10/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1993, xxx xxxxx xxxxxxxx ještě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 90/1995 Sb.) Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx dikce xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona xxxxxx xxx změna, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx. Xxxxxxx, kdy xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx jedním xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxx - jak xxx xxxx xxxxxx - xxxxxx, xxxxx není x souladu xxx x Ústavou xxx xx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx č. 90/1995 Sb.).".
Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx protiústavnosti, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx č. 261/2007 Sb. xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx. že xxxxxxxx xxxxxx novely přesně xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx 1 xx 36, 38 až 44, 48 xx 50), xxxx původní novou xxxxxxxx xxxxxx zákony (xxxxx 37, 45, 46, 47) x xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení (xxxx 51) a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx 52), že xxxx xxx o xxxxx, xxxx xx xxxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx.
X xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 50 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx 46 xxxxx x 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemožnosti xxxxxxxxxxxx normativního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částem xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x "xxxxxx xxxxxx" xx novelizující xxxxxxxxxx stávají xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" jednotlivých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx adresátům takto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, nenovelizující, xxxx adresátům xxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxx x jiných xxxxxxxxx úprav.
Obsahem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx "xxxxxxxxxxxxx" x "xxxxxxxxxx", xxx xx xxxxxxxx "xxxxx" xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxx adresáty xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxx" práva xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tj. x xxxxxxxx principů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tvrzením xxxxxxxxxxxx: "X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx soustředit xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxx právních xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, či xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx osudu xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx schválila návrh xxxxxx právě x xxxxx znění. Xxx xx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákonů xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ... Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx fasádou xxxxx popírající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx.".
Xxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatelem xxxxxxxxx námitky nekonzistentnosti xx poukaz xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonů.
Z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ústavním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnoty:
První xx hodnota xxxxxxxxxxxxxxx x dělby moci, xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx, xxx xxxx x x takovýchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).
Xxx xxxxxx je xxx xxxxxxx materiálního xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 77/06: "Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nelze x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxx nosič xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní stát xxxxxx vyžaduje, xxx xxxxx xxx xxx x hlediska xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
Xx x) Xxxxxx návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xx xxxx 18. xxxxxx konané xxx 21. xxxxx 2007 xxxxxx x xxxxxxxxx xxx pořadovým x. 23, x xxxx x 200 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poslanců xxx návrh hlasovalo 101, xxxxx 99 (xxx xxxxxxxxxxxxx záznam x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, www.psp.cz). Xxxxx xxx dne 19. xxxx 2007 xxxxxxxxx xx 8. xxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx usnesením x. 192 xxxxxxxx vůli xx jím nezabývat, xxxxxxx xxx dané xxxxxxxx xx x 80 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyslovilo 49, xxxxx xxxxxxxxx 27 a xxxxxxxxx xx zdrželi 4 (xxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx.xxxxx.xx). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxx vyhlášen xxx 16. října 2007 x částce 85 Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 261/2007 Sb.
Z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx xxxxxxx parlamentní xxxxxxx).
Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx čtení xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předlohy (§89, §91 xxxx. 2, §95 odst. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.). Xxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxx 60 xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výboru, jako xxxxxxx prvního čtení xxxxxx xxxxxx, může Xxxxxxxxxx sněmovna xxx xxxxxxxxxx §91 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x 20 xxx. Xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů dne 6. a 7. xxxxxx 2007 (viz xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 15. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, konané xx xxxxx 6. x 7. xxxxxx 2007, xxx.xxx.xx) xxxxxxxx Bohuslav Xxxxxxx, Stanislav Křeček, Xxxxxx Votava, Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx projednávané xxxxxx. Xxxxxxxx Sobotka x xxxx souvislosti xxxxxx xxxxx xx přikázání xxxxxxxxxx předlohy xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx částech, Xxxxx Dimitrov navrhl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, x případě xxxxxxxxx tohoto návrhu xxxxxx "prodloužení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 30 xxx". Xxxxxxx Tejc xxx xxxxxxxxx procedurální xxxxx xx prodloužení xxxxx xxx projednání xxxxxx z důvodu xxxx xxxxxxx x 20 dnů.
Jako xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Sobotky xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx 7. xxxxxx 2007 xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxx, aby "xxxx xxxxx xxxx 222 xxx přikázán xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx částech, xxx xxx byl celý xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.". V xxxxxxxxx xxx pořadovým xxxxxx 60 x xxxxxxxxxx 197 xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 113, xxxxx xxxxxxxxx 8 xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx vyslovili x xxxxxxxx opozice, xxxx. xxxxxxxxxxx proti.
Návrhy xxxxxxxx Xxxxxxxxx a Tejce, xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vlády, příp. xxxxxxxx vládní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx 198 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx zamítnutí xxxxxxxxx 97, xxxxx 94).
Z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx časového x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxxxx reálného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, byly xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů dodrženy, x tom rámci x xxxxx dle §95 xxxx. 1 xxxxxx č. 90/1995 Xx.
Xxxxxx-xx prodloužena xxx xxxxxxxxxx návrhu zákona xx výborech, xxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx kautel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxxx xxxx xxxxxx "toliko" xx xxxxxxx politické xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx většiny, xxx xxxxxx svůj xxxxx v demokratické xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx představit xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx by xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxx opozice zamítnut, xxxx xxxx bez xxxxxxxx věcné xxxxxxxxxxx, xxxxx než tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx většiny. Xxxxxx xxxxx dopadá i xx xxxxxxxxx přednesení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx vlády dne 15. xxxxx 2007, xxxxxx xxxxxxxxxx 37 xxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxx lhůta 72 xxxxx xxxx xxxxxx a třetím xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx (§95 odst. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.), ze xxxxxx xxxxxx většiny xxxxx učiněn xxxxx xxxxxxxx parlamentní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx časový xxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn.
Ad b) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nekonzistentnosti, xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx a nepřehlednost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxx xxxxxxx xxxxx, lze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxx, xxx-xx "xxxxxxxx" záměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx technice, xxx se vyvinuly xx xxxxx 19. xxxxxxx, anebo xxxx xxx xxxx. Je-li xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx akceptovatelná xxxxxxx soukromého práva xxxxxxxx xxxxxx občanského xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 2700 paragrafů, x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnujícího xxxxxx "xxxxxxx xxxxxx" a xxxxxx xxxxx zákonnou xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Carla xxx Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx začátku 19. xxxxxxx x xxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxx x Xxxxxxx (xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx Schriften. Hrsg. X. Stern, Xxxxxxxxx 1959) - nelze xxxxxxxxxxxxx, že to xxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x tehdejším Německu xxxxxxxx x xxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxxx o xxx xxx později.
Podstatné změny xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x dispozici xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotlivými xxxxxx - x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxxxxx novelizace xxxxxxxx xxxxxx a zčásti xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxx. Reforma, xx xxxxxx zásadní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx, xxxx ekvivalentní s xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx tomto xxxxx xx xxxxxxx empirický xxxxxx, poukazující na xxxxx x metodách xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1990 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx", xxxxxxx "x xxxxxx xxxxx, že xx novelizují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předpisy stávajícího xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spíše xxxxxxxxx. Xxx xx, xx x xxxxxxxxxxx, s xxxxxx nadsázkou xxxxxx, xx parlament xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx." (F. Xxxxxx, Xxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Právník, x. 4, 2006, s. 442 - 443).
Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx". Je xxxxxx poukazem xx xxxxxx se podobu xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení, xxxxxx ale xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx konzistentnosti zákona, xxxxxxxxx v nálezu xx. xx. Pl. XX 77/06, xxx xxx "xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x materiálním xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxx nejrůznějších xxxx xxxxxxxxxxx napříč xxxxxxx xxxxx", chápána xx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx toliko xxx xxxxxxxx situace, xxxxx xx byl xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxx veškeré xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ,x úpravě právních xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx', či xxxxxxx xx xxxxxx ,o xxxxxxxx osudu xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx"'. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sběrné xxxxxx x původních xxxxxxxxx xxxxx x takovýto xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
Xxx důvodové xxxxxx x návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx daní, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx (jde xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pojistného xx xxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx ekologických xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx zastavit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x uvedených xxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx podíl xxxxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.". Xxxxxx slovy, xxxx. jiným "slovníkem" xxxxxx xxxx návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů ve xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dne 6. xxxxxx 2007 xx xxxx 15. xxxxxx xxx 1. xxxxx xxxxxx xxxxxx předseda xxxxx Mirek Topolánek, xxxx uvedl: "Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. A xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx tvrdí, xx xx xx xxxxxxxxx, xxxx říci, že xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx není xxxxx xxxxxxxx, to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx žádný xxxxxxxx není.". Xxxxxxxxxx, xx termín "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx nepoužil xx xxxxxxx, jenž xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 xxx xxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxx čtení, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx významu xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 261/2007 Sb. xx xxxxxx xx tří xxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - jež xxxx xxxxxxxxx vazbu xx xxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu x parlamentní xxxxxxxxxx.
X/b
K xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxx xx xxxxxxx protiústavnosti rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Xxx čl. 46 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxx xx jím xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx promítnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §107 xxxxxx č. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxx xxxxx "Po vystoupení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxx vůli xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podat. Xxx-xx xxxxxx návrh obsažen x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podán, hlasuje xx x xxx xxx xxxxxxxx. Byl-li xxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxx Senátu x xxxxxx xxxxxx xxxxx.". Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx nezabývat se xxxxxxx zákona, je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 48 Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx dne 30. srpna 2007. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx senátní xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx výboru, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx návrh xxxxxxxxx xxx 13. xxxx 2007, x xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx dne 12. xxxx 2007, x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx rozvoj, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dne, xx. 12. xxxx 2007. Projednání xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxx 19. xxxx 2007 xxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx obsáhlými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předsedy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x zdravotnictví. Xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxx 8. schůzi, xxxxxx xxx 19. xxxx 2007, Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx nezabývat, xxxx xx xxx xxxxxxx návrh přednesený xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx x 80 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx 41 xxxxxxxxx 49, xxxxx xxxx 27 (viz xxx.xxxxx.xx).
Xxxxxxx Jiří Oberfalzer xxxxx nezabývat xx xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů odůvodnil xxxxx: "Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xxx již xxxxx, xx xxxx současná xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jinými xxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vracení xx Xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxx návrhu x jeho xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx ani xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, čili akceptovatelné xxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nezbytnou xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. To xx xxxxxx, xx xxxx x xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx co nejsnadněji xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx. Tento xxxx projednávaly tři xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrh xxxxxxxx.".
X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předsedové xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx senátorky Xxxxx Xxxxxxxxxx "xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zaskočil, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx. Protože xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nejsme x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. ... Xxxxxxxx považujeme xxxx xxxxxxx za - x demokracii - xxxxx xxxxxxxxxxxx. Premiér Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx, x xxxxxx x xxxx chvíli xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx s xxx xx xxxxx xx strany XXX xx xxxxxxxxx o xxx, xx se xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, za xxx xxx, xxxxx zde x Senátu jsem, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vždycky zcela xxxxxxxxx x jenom xxx, kde xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx norem, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx říkajíc xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx ODS x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x pokračuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x to v xxxxxxx x jednacím xxxxx Xxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxx odhlasuje xxxxx nezabývat xx, x zamezí tím xxxxxx, případně podrobné xxxxxxxx, xxx to xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxx republika xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx. A xxx xx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx myslí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x této xxxx xxxxx, měli xxxxxx a xxxxx x xxxxx podrobně xxxxxxx úrovní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.". Xxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx "připomenout slova xxxxxxxx Senátu, xxxxx xxxxxx xxxxx odmítl xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxx x slíbil, xx se touto xxxxxx bude Senát xxxxx xxxxxxx x xx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, daný xxxxxxxxx Senátu. ... Xx xxxx jenom xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, tak xxxxxx xx xxxxx jednání xxxx zde xxxxxxxx.". Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx upozornil, "xx x úvodu xxx xxxxxxx xxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. Bohužel tu xx není, xxx xxxxxx jsem xx xxx, xx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx četl, xxx náš xxx xxxxxxxx Senátu, xxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx vážím, xxxx, xx Senát xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x potřebuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx jsem xx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx tady xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx já xxxxx §107, možná xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx jsem xx xxxx xxxxxxxxx ano, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx metodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tím, aby xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Možná, že xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx tím, xx pokud odhlasujeme xxxxxxx nezabývat xx, xxxxxxx se před xxx 89, kdy xxxxx x vláda xx xxxx slov, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx v tomto xxxxxxx konec xxxxxxx xxxxx.".
Xx straně druhé xxxxxxx Adolf Xxxxx xxxxxxxxxxx, "že xxxxxx xx měli dnes x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx tady xxxx prostor, tak xxxx xx xxxxx xx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx jsou xxxx kamery a x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx přenášet XX na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ranní x xxxxxxx xxxx rádi, xxxx xx xxx xxxxx. Proto xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výborů, xxx x klubů xxxxxxxxx xx xxxx počátku. Xxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, pan xxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx x to požádaly. Xxxxx těch xxxxxxx xx myslím, xx xx proběhlo xxxxx, x xx nevidím xxxxx, xxx x xxxx ven.".
Předsedové xxxxx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx nejen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx senátora Jiřího Xxxxxxxxxxx nezabývat se xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx stanoviska x xxxxxx, xx. x xxxxxxxxx xxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxx financí X. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx X. Xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 8. schůze Senátu Xxxxxxxxxx České republiky, xxxxxx dne 19. xxxx 2007, www.senat.cz).
Vztah xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx na Ústavou stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (čl. 39 xxxx. 4, čl. 40 Xxxxxx) pravidlem je xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxx sněmovna disponuje xxxxxxxxx postavením, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx zákona (čl. 47 xxxx. 3 Xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx čl. 46 odst. 2 Xxxxxx. Čl. 46 Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (čl. 46 odst. 3 Xxxxxx) x jednak x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx zákona se xxxxxxxxx. Xxxxxxx intence xxxxxxxxxxx je x xxxx souvislosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jimiž xx Xxxxx v xxxxxxxxxxxx procesu bude xxxxxxx [viz X. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ČR x xxxx naplňování. Xx: X. Xxxxxx (ed.), Xxxxx xxx Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxx 2003, x. 263 x xxxx.]. Dle X. Xxxxxx xxx "xxxx xxxxx vysledovat xxxxxx koncepci x xxxxxxx institutu xxxxxxxxxx xx návrhem xxxxxx', xxxxx vedle dokonale xxxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x absenci xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) bývají x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxxx špatný, ale xxxxxxxx), případně xx xxxxx spekulovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx koalice xxxxxxxx, xxxxxxxx průběh xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx` xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx sice xxxxxx xxxxx dokonalé, xxx xxxxxxx technické` xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x určitý xxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se' xxxxxxxx." (X. Kysela, Dvoukomorové xxxxxxx. Teorie, historie x srovnání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Praha 2004, x. 552 - 553.) Jinými xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx legislativní praxe xxxxx formulovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxx čl. 46 xxxx. 2 Xxxxxx x §107 xxxxxx č. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx. K xxxxxxxxxxxx čl. 46 Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx v situaci, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxxxx přijímání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx Senátu v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pakliže xx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxx) xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx x řízení o xxxxxxxx norem, znamenalo xx to pro xxxxxxxxxxx xxxxxx značnou xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx v xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx schválí xxxxx zákona a xxxxxx xxxxxxx vůli xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx druhém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, x níž xxxxxxx xx druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx, x tím zabránit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx x souladu x principy xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxx formulovaným znakem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. právem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx vyjadřovat, stojí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx konstrukci Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
Nelze na xxxxx xxxxx nepřipomenout, xx dvoukomorová struktura Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx principu xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x čl. 18 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx rozdílný xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. stavu, ve xxxxxx xx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx, x xxx xxxxx x to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x protiváhy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx v Senátě. Xxxxxxx xxxxxxx ale xxxxxxx tehdy, xxxxx xx xxxxxxx intence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx je z xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx toliko kopií Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx spíše xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ferenda, x případech extrémních (xx. v xxxxxxxxx xxxxxxxxx a nadužívání xxxxxx xxxxxxx, směřujících xx svých důsledcích x vyřazení druhé xxxxxx Xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxx) xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy x založit derogační xxxxx xxx porušení xxxxxxxxx xxxxxx přijímání xxxxxx.
X systému, x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonodárném xxxxxxx xxxxxxxxx dominantním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx kautely xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonů vylučují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Poslanecké xxxxxxxx, dále xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxx xxxxx zákona projednán xx xxxxx výborech Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x větší xxxxx xxxxx samotného xxxxxx, x konečně za xxxxxxx, v níž xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx postup xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx druhou xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přijímání xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxx čl. 46 xxxx. 2 Xxxxxx x §107 xxxxxx x. 107/1999 Xx., x jednacím xxxx Senátu, v xxxxxxxxx xxxx spatřovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx demokratické xxxxxxxxx xxxxxxx senátní xxxxxxx.
X/c
K námitkám absence xxxxxx xxxxxx pozměňovacích xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx legislativně-technických návrhů xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona
Ve vztahu x následujícím ustanovením xxxxxx č. 261/2007 Sb. navrhovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů x obsahem návrhu xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
- x xxxxx čtvrté (změna zákona o dani z přidané hodnoty) x čl. XXXX x bodů 1, 3, 4, 5 x 15 xx 21,
- x xxxxx padesáté (změna zákona o účetnictví) x čl. XXXXXXX x LXXIX.
V případě xxxxxx navrhovatel xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na skutečnost, xx pozměňovací xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty - xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx k dani xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (bod 4, 5, 15 xx 21 xx. XXXX xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x to x xxxxxxxxxxxx §5a xx 5c, §28 xxxx. 11, §93a, §95a, §99 odst. 11, §100 xxxx. 5, §105 xxxx. 2, §106a, §107 odst. 3). X xxxxxxx xxxxxx pak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx není právním xxxxxxxxx, xxxxx by xx jakkoli xxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxx o zákon xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxx zasahující xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X nálezu xx. xx. Xx. XX 77/06 zformuloval Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §63 xxxx. 1 a 5 xxxxxx x. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx návrhu, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx čtení návrhu xxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx X. Xxxxx, X. Xxxxxx a X. Xxxxxxx xx vydání xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 178/2005 Sb., x zrušení Xxxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Ministerstva financí xxx privatizaci xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), (sněmovní xxxx x. 1222/0). Xx druhém čtení xxxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx X. Doktorem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh x xxxxxxx do xxxxx x. 1222/3, xxxx xxx doplněn xxxxx původního xxxxxx xxxxxx o xxxxx "...x xxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx", x xxxx xx xx. X xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx: "XXXX XXXXX - Xxxxx xxxxxx č. 319/2001 Xx., o xxxxxxx," x která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Fondu xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3. xxxxx dne 23. xxxxxx 2006 na 56. xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx číslem 16, xxx xx xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx ze 167 xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx 142, xxxxx 3. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x. 2470). Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obsahoval xxxxx §5 odst. 3 písm. x) xxxxxx x. 178/2005 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx majetek xxxxxx x privatizaci, xxxxxx x prodeje xxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxx xxxxx v obchodních xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x převodu 2 xxx. Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oblasti, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx pojištění xxxxxx. Xxxxxx slovy, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx problematika xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vkladů x bankách.
O xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx vytyčeného xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx nejde.
Argumentuje-li x xxxxxxx xxxxxx navrhovatel xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx předsedou vlády X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx registrace (xxx 4, 5, 15 xx 21 xx. XXXX. xxxxxx č. 261/2007 Sb., jímž byl xxxxxx x xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx §5a xx 5c, §28 odst. 11, §93a, §95a, §99 xxxx. 11, §100 xxxx. 5, §105 xxxx. 2, §106a, §107 xxxx. 3), xxx o případ xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx sp, zn. Xx. ÚS 77/06 xxxxxxx. Pozměňovací xxxxx xxxxxxxxx x rámce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx byla xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů.
Obdobné xxxxxxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x účetnictví, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a nezasahuje xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxx rozpočtu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx jakkoli xxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx lidu x Xxxxxxxx národů Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx 12. xxxxxxxx 1991, xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxxx ČSFR Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx ty, xxxx je xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx tedy podléhají xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx daňový xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx." (xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky, xxx.xxx.xx).
Xxxxxxx xxxxxxxx účel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správci daně xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vyměření xxxx x příjmů. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx musí daňový xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx důkazy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx příjmy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedl. Xx xxxx tak xxxxx, že skutečnosti xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx vynaložené xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx." (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Hradci Xxxxxxx xx. xx. Xx 25/2005 xx dne 31. xxxxx 2005.)
Xx-xx xxx zákona řádně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx novela xxxxxx x xxxxxxxxxx definiční xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx jsou podnikateli x xxxxxx zapsáni xx obchodního rejstříku, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x zákoně č. 261/2007 Sb. xxxxxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx úpravou x xxxxxxxx úpravou xxxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx pochybením xxxxxxxxxxx xx x jednotlivým xxxxxx, příp. xxxxxxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů xxxxxxxxxxx řadí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Sb. xx ve xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx chyb, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx písemných xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyplývají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (tisk 222), konaném xxx 21. srpna 2007, xxxxxxxx Daniel Xxxxx xxxxxxxxx k těm xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, "xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", jenž "xx xxxx xxxxxxxxx xxxx 7 xxxxx šesté xxxxx 222. Bod 7 xx xxxxxxx xxx xxxx - xxxxxx: V §13x xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx' xxxxxxxx slova ,xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. v) xxxx', xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx vkládáme xxxxx ,první' xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx." (viz xxxxxxxxxxxxx záznam z 18. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, konané dne 21. xxxxx 2007, xxx.xxx.xx).
X hlediska xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hodnotit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxx xxxxx, jenž x mezí xxxxxxxxxx §95 odst. 2 xxxxxx č. 90/1995 Xx. nevybočuje.
X/d
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx namítá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx úpravu.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx norem zformuloval Xxxxxxx soud v xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 7/03 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 34, nález č. 113, xxxxxxxx pod č. 512/2004 Sb.). Xxxxxxxxxxx v xxx, xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx. xxx xxxxxxxx Ústavou a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. bez porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxx, příp. xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx xxxxx xxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxx xxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 28 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx usnesením xxxxx xx xxx 19. března 1998 x. 188, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx zákonodárcem xxxxxxx označení xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxxxx), xxxx. xxxxxx právního xxxxxxxx (zákona).
X xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (čl. LXXIILXXIV) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikovatelná.
XI.
Obsahový xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nýbrž se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 5/96 (Sbírka xxxxxxxxxx, svazek 6, xxxxx č. 98, xxxxxxxx xxx č. 286/1996 Sb.), xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 25/2000 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 19, xxx. č. 27), xxxxxx sp. xx. PI. ÚS 21/01 (xxx xxxx), xx. xx. Xx. XX 33/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 25, xxxxx x. 28, xxxxxxxx pod č. 145/2002 Sb.)], x jako xxxxxx xx posuzována x xxxx ústavnost. Jsou-li x řízení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, resp. porušení xxxxxxx předepsaného způsobu xxxxxxx právního xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx samotné xxxxxx [xxx nálezy sp. xx. Pl. XX 5/02, xx. xx. Xx. ÚS 7/03 (xxx výše)].
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx předmětem xxxxxxxxxx přezkumu v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx:
- xxxx xxxxxxxxx šestá (daň z pevných paliv),
- xxxx xxxxxxxxx sedmá (daň z elektřiny) xxxxxx č. 261/2007 Sb.
- xxxxxxxxxx §6 odst. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 věty xxxxx, §16, §21 xxxx. 1 x §38h odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty - xxxxxxx osob registrovaných x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - nedisponuje xxxxxx subjektivitou, xxxxxxx xxx xx strany xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx návrhu, jenž xx danou xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřil.
Xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 16/93 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 1, xxxxx č. 25, vyhlášen pod č. 131/1994 Sb.) x další], x uvedeného xxxxxxx xxxxx, dle něhož xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx norem, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx nesouladem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx břemeno xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx navrhovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx protiústavnosti. Xxxxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx - xx vázán xxxxxx xxxxxxx, nikoli xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx důvody xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ustanovením §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projednání (xxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 7/03).
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx části xxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx zrušení xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx čtyřicáté šesté, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx strany vzneseny xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx.
XI/a
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
Xx rozdíl xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx ustanovení §6 xxxx. 4 věty xxxxx, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx x §38h xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 261/2007 Sb., navrhovatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahu x ústavním pořádkem.
Xxxxxxxxxx, že xxx x příjmů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti (placené xxxxx zákona č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších předpisů) x pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx podle xxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jak x xxxxxx ze závislé xxxxxxxx x funkčních xxxxxxx (§6 xxxxxx x. 586/1992 Xx.), xxx x příjmů x podnikání x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§7 xxxxxxxxxx xxxxxx). Zdaňován xxx tedy xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx disponovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odváděného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Dle xxxxxxxxxxxx xxxx až xx přijetí xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nejde x xxxxxxx základu xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx (§6 xxxx. 13, §7 xxxx. 6, 7 x 10 zákona x daních z xxxxxx, ve znění xx 31. xxxxxxxx 2007), xxxxxxx nejsou xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx podle xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx. částí xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx slova xxxxxx. Xxxxx rozporu x čl. 30 a 31 Xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx normě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (č. 102) - (xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva zahraničních xxxx č. 461/1991 Sb.), x Xxxxxxxxx sociální xxxxxxx (xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx č. 14/2000 Sb. m. s.) a Xxxxxxxxx zákoníkem sociálního xxxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 90/2001 Sb. m. s.) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx i rozpor xx xxxxxxx srozumitelnosti x poznatelnosti práva, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xx základních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Kromě odvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požitků, další xxxxxx xx veřejných xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelé. Navrhovatel xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x příjmy zaměstnance xxxxx zprostředkovaně. Xx xxxxxxx, xxx jsou xx 1. ledna 2008 xxxxxxx nejenom xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotního x xxxxxxxxxx pojištění, ale xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx zaměstnavateli [§6 xxxx. 13 x 14, §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx.], nová xxxxxxx xxxxxx tedy xx xxxxxx fyzické xxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelům. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x příjmem xxxxxxxxxxx nic společného x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxx na xxxxxxxxxx §2 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx dovozuje, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxx, nikoli x xxxxxx xxxxxxxxxxx, pročež x daném xxxxxxx xxx o zákonem xxxxxxxx dvoustranný xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx něj xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxx platit xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx způsobem xxxxxx x předmětem zdanění, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 1 a 3 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 Xxxxxx).
Xxx navrhovatele xx xxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami x xxxxxx hrazených xxxxxxxxxxxxxx nelze nahlížet xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxx x budoucnu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx budoucím xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, příp. xxxxxxxx přípravků, není "xxxxx xxxxxxxxxx xx xx vzájemné výše x doby xxxxxxxx" (xxxx xxx zaručeno, xx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důchodů xxxxx xxxxxxx, x tedy xxx xxxxx x xxxxxxxx příjem, který xx být xxxxxx x xxxxxxxx xxxx). X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxx, xxx xxx x xxxxxx dochází xxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá současnému xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znejasňuje, xxxxxxx xxx, kde hovoří x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, jde xx xxxxxxxxxxx o daň xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pojištění, čímž xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx daní x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx ústavní xxxxxx x čl. 11 xxxx. 5 Listiny, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotního xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx o čl. 30 x 31 Xxxxxxx.
Xxxxx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §16 x §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx X xxxxxx č. 261/2007 Sb. x bodech 49 a 50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx (§16), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxx 49 xxxxx 15 % daňového xxxxxxx, xxx 50 xxx xxxxx 12,5 % xxxxxxxx xxxxxxx. Xx smyslu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvažuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx x argumentu xxx posterior xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxx xxxx 64 xxxxx xxxxxx xx v §21 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx "24" xxxxxxxxx xxxxxx "21", v xxxx 65 x xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx xx xxxxx "21" xxxxxxxxx xxxxxx "20", x v xxxx 66 se xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "20" xxxxxxxxx xxxxxx "19". Dle xx. XXXXX xxxx 1 xxxx. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xx. X xxx 65 xxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2009, xxx čl. LXXXI xxxx 1 xxxx. x) zákona č. 261/2007 Sb. xx. 1 xxx 66 xxxxxxxxx zákona xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2010. Xxxxxxxxx xxxx úpravy, xxx tvrdí xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxx jaké xxxxx budou právnické xxxxx xxxxxxxxx po 1. lednu 2008, xxxx x tomu xxxxx neobsahuje žádné xxxxxxxx ustanovení.
XX/x
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zákoně o xxxxxx z xxxxxx
Xxxx xxx uvedeno, že xxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zrušení ustanovení §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx, §16 a §21 xxxx. 1 a §38h odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.
Dle xxxx xxxxx §6 odst. 4 zákona x. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 261/2007 Sb. "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyplacené zaměstnavatelem xx sídlem xxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky a xxxxxx xx xxxxxx xxxx vymezených x §38c xxxx po xxxxxxx xxxxx odstavce 13 samostatným xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx vybíranou xxxxxxx xxxxxx daně xxxxx §36 odst. 2, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) a xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxxxx úhrnná xxxx xxxx zvýšením podle xxxxxxxx 13 u xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxx 5 000 Xx.".
Xxxxxxxxxx §6 odst. 13 x 14 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxx:
"(13) Xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 5, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sám xx sebe, x x zaměstnance, na xxxxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zvýšené x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pojištění.
(14) Xxxxx-xx xx x xxxxxx plynoucí xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, x nímž Česká xxxxxxxxx neuzavřela xxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx, zvýšený x xxxxxx odpovídající příspěvkům xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x xxxxxxx x daň xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx základem xxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti vykonávané x tomto státě xxxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 13 x snížený x xxx zaplacenou x tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnost x xxxxxxxx xxxxx §38f x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxx věty xxxxx §7 xxxx. 8 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx znění zákona č. 261/2007 Sb., "Uplatní-li xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 7, xx xx xx xx, xx x částce výdajů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vynaložené x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx x z xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 261/2007 Sb., jež xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx: "Daň xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně (§15) a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (§34) xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxx Xx xxxx xxxx 12,5 %.". Xxx §21 odst. 1 xxxxx xxxxxx xxx xxxxx: "Xxxxx xxxx xxxx 19 %, pokud x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx stanoveno xxxxx. Tato xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §34 x §20 xxxx. 7 x 8, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dolů.".
Dikce xxxxxxxxxx x napadených xxxxxxxxxx - §38h xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., zní: "Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxx zálohy xx xxxx příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zdanitelných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §36 x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx ,xxxxxxxx'), které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vyplacených xxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sám xx xxxx, x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
XX/x
Xxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a jasnosti xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k interpretaci x aplikaci xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 79 xxxx. 3 a čl. 104 odst. 3 Xxxxxx xx věcech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxx [viz zejména xxxxxx sp. zn. Xx. XX 3/95 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 4, xxxxx x. 59, vyhlášen xxx č. 265/1995 Sb.), xx. xx. Xx. ÚS 63/04 (Xxxxxx rozhodnutí, svazek 36, nález č. 61, xxxxxxxx xxx č. 210/2005 Sb.), xx. xx. Xx. ÚS 20/06 (xxxxxxxx xxx č. 164/2007 Sb.)].
Xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxx obdobné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dávky (x xxx xxxxx x zákonem stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx x peněžních xxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [xx. xx. Xx. XX 3/02 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 27, xxxxx č. 105, xxx. 177, xxxxxxxx pod č. 405/2002 Sb.), xx. xx. Xx. XX 12/03 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 32, xxxxx x. 37, xxx. 367, vyhlášen xxx č. 300/2004 Sb.), xx. xx. Pl. ÚS 7/03 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 34, nález x. 113, xxx. 184, vyhlášen xxx č. 512/2004 Sb.)]: X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx), jakož i x xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxx (čl. 15 xxxx. 1 Xxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostor xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx, poplatek, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx substrátu, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx subjektu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx, čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a peněžité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti, x xx xxx xxxxxxxxxxxxx (čl. 1 Xxxxxxx), xx. plynoucí z xxxxxxxxx xxxxxxxxx svévole xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx x akcesorické x xxxxxxx vymezeném x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx byla xxxxxx odlišující výši xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xx xxxxxx čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x čl. 15 xxxx. 1). Xx-xx předmětem xxxxxxxxx ústavnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx majetkové diskriminace, xxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx daň, xxxxxxxx, příp. peněžitá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx, čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na případy, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) působení; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx, poplatek, xxxx. peněžní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ústavnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, poplatků, xxxx. xxxxxx obdobných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx nález Xxxxxxxxx xxxxx ČSFR xx. xx. Xx. ÚS 22/92 (Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX, x. 11, str. 37), xxxx stanovil xxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxx. daňové xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx, xx "xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nezakládá xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daní, xxxxx xx xx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx ... X oblasti xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxx vyloučit, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx subjekt xxxx odvádět vyšší xxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx zatížit xxxxxxxxxxx a sociálně xxxxxx subjekty. Je xxxx xxxxx, xxx x zájmu zajištění xxxxx funkcí xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx méně xxxxx xxx xxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.". X xxxxxxxxxx rozhodnutí Ústavního xxxxx XXXX pro xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 9/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 24, xxxxx x. 192, xxxxxxxx xxx č. 35/2002 Sb.) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: "Xx Xxxxxxx soud" xx xxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxx ,Ústavní xxxx' XXXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx §35 odst. 1 xxxxxx xxxxxx vede x závěru, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx pouze Xxxxxxx xxxx ČR, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Ústavy XX, kterou se xxxxxxx Xxxxxxx xxxx XX.... X xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx pro Xxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx pro xxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx Xxxxxxx xxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxxxxx ochrany ústavnosti x působností xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xx sám. Postulát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx je příznačný xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xx místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx. Xx xxxxx straně xxxxxx xxxxx dovoluje xxxxxxxx xx od xxxxxxxx názoru soudu xxxxxxxxxxx, pokud došlo xx xxxxx okolností, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx nezpochybňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k takové xxxxx xxxxxxxxx nedošlo.".
Žádný x návrhových bodů xxxxxxxxxxxx protiústavnost §6 xxxx. 4 věty xxxxx, §6 xxxx. 13 x 14, §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx a §38h odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxx xxxxx naznačený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně, poplatku, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx bodů xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, příp. xxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxx dávky.
Právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: "Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx to xxx xxxxxx příjem, xxx, xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx (xxxx. xxx x xxxxxx, xxx z pozemků, xxx xx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx objektu xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx daně je x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jinak xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx objekt xxxx nám říká, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxx určuje, x čeho se xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx základu daně xx xxxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx." (X. Xxxxx x xxx., Finanční xxxxx, 4. vyd., Xxxxx 2006, s. 194.)
Zákon x xxxxxx x xxxxxx ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx definicemi. Xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx příjmy ze xxxxxxx činnosti a xxxxxxx požitky [§3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx], xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx za xxxx (§6 xxxx. 13 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xxx xxx zaměstnance, xxx x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x daních x xxxxxx [§5 xxxx. 1, §5a xxxx. a) x x) zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů], xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx úhrn xxxxxx xx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx (§3 xxxx. 1, §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 xxxx. 2 zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodové xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vypočítává x xxx. "xxxxx" xxxx, xxx z xxxxxx pak x xxxxxxxxx předmětu, z xxx. "xxxxxxxxxx" xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx "hrubé" xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojištění, odvod xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxx x jiný xxxxxx (xxxxxxx), xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tedy xxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx požitků x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nelze x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodové xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx představují eventuální xxxxxx poplatníka daně x budoucnu. V xxxxxxx akceptace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, dovedeno xx absurdních xxxxxxxx, xxx bylo lze xx xxxxxx považovat x xxx (xxxx. xxx z xxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx jejichž xxxxxxx xx subjekt daně x xxxxxxxx eventuálně xxxx xxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx místě xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx uvedená xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nakládání x vymezování zákonných xxxxx xxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx materiálního xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxx soudu "neurčitost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx nutno považovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Ústavy), xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neurčitosti xxxxxxxx xxxxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx." (nálezy sp. xx. Xx. XX 4/95, xx. xx. Xx. ÚS 9/95, xx. xx. Pl. XX 2/97, xx. xx. Xx. XX 23/02, xx. zn. Xx. XX 40/02, xx. zn. Xx. XX 44/02, sp. xx. Pl. XX 10/06, sp. xx. Xx. XX 25/06 - xxx výše).
Požadavek xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxx. Xxx Xxxxx Xxxxxxx, "xxxxxxxx-xx se, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ochrana xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, způsobem xxxxxxxxxxx libovůli, určitě xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti, xxxxxx rozsahu x xxxx" (K. Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx. XX., Xxxxx 1937, s. 193; xxxxxx, Xxxxxxxx věda. Xxxxxx xxxxxxx hospodářství xxxxxxxxx svazků. Xxxx 1929, x. 196).
Jakkoli xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx kategorie předmětu x xxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., svévolně, x x důsledku xxxx xxxx zákon zakotvuje xxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx a z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, navzdory xxxx xxxxxxxxxxx posuzovaná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx vylučovala možnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obvyklých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (čili xxxxxxxxx xxxxxxx x sazeb xxxx).
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xxxxxxxx? Opouští-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z příjmů, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx by xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx disproporcionální, resp. xxxx-xx xx xxxxxxxx x té míře, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x daném xxxxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx daně x xxxxxx dle xxxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx okraj, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx daně, xxxxxxxx, xxxx. xxxx obdobné xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxx". Xxxxxxxxx xxx jednu v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx x reakci xx xxxxx xxxxx xxxx Tita, týkající xx xxxx nedůstojnosti, xxxxxxx xxxxxxx větu: "Xxxxxxx xxx olet.".
XX/x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §16 x §21 xxxx. x xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxx č. 261/2007 Sb., x to x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx. X xxxxxx č. 261/2007 Sb. x xxxxxx 49 x 50 novelizuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx (§16) - jinak xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx 49 xxxxx 15 % daňového xxxxxxx, xxx 50 xxx xxxxx 12,5 % daňového základu), xxxxxxx xxx čl. XXXXX xxxx. 1 xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxx §16 xxxxxx č. 586/1992 Sb. xx xxxxx xx. X xxxx 49 xxxxxx č. 261/2007 Sb. nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, xxx čl. XXXXX odst. 1 xxxx. c) zákona č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxx §16 xxxxxx č. 586/1992 Xx. ve znění xx. 1 bodu 50 xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 49 x 50 xx. X xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxx.
Xxx byto xxx xxxxxxx, dle xxxx 64 xxxxx xxxxxx xx x §21 odst. 1 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx "24" nahrazuje xxxxxx "21", x bodě 65 v témže xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx xx číslo "21" xxxxxxxxx xxxxxx "20" x v xxxx 66 xx opět xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "20" xxxxxxxxx xxxxxx "19". Dle xx. XXXXX xxxx 1 písm. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xx. X xxx 65 uvedeného zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxx čl. XXXXX xxxx 1 xxxx. x) xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx. X xxx 66 uvedeného xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2010. Xxxxx, xxx budou xxxxxxxxx xxxxx zdaňovány xx 1. xxxxx 2008, xx přitom xxxxxx xx. XXXXX xxxx. 1, xxx xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx znění xx. X xxxx 64 xxxxxx č. 261/2007 Sb., nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx stanovení xxxx xxxxxxxxx.
XXX.
Xxxxxxxxx xx xxxxx uvedených xxxxxx, Ústavní xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx první, xxxxx xxxxx, xxxxx třetí, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx šesté, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx 1 x xx. XXXX xxxxx xxxxxx, xxxxx jedenácté, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx čtyřicáté xxxx, xxxxx xxxxxxxxx šesté, xxxxx čtyřicáté xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, části xxxxxxxx první x xxxxx padesáté xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. x xx xxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 4 xxxx první, §6 xxxx. 13 a 14, §7 xxxx. 8 věty xxxxx, §16, §21 odst. 1 x §38h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx [§70 xxxx. 2 zákona x. 182/1993 Sb.].
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Rychetský x. r.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx soudci Xxxxxxxxx Xxxxxx, Jan Musil, Xxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxx.

Informace
Xxxxxx předpis x. 88/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.2008.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.