Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2023 do 30.06.2023.


Zákon o správních poplatcích

634/2004 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Předmět poplatků §2

Poplatník §3

Sazby poplatků a zaokrouhlování §4

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení §5

Placení poplatku §6

Vracení poplatku §7

Osvobození od poplatku §8

Sleva na poplatku §9

Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu §10

Přechodné ustanovení §11

Zmocňovací ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Sazebník správních poplatků

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 56/2006 Sb. - Čl. XIX

č. 130/2008 Sb. - Čl. IV

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 297/2008 Sb. - Čl. VI

č. 300/2011 Sb. - Čl. IV

č. 458/2011 Sb. - Čl. LXXVIII

č. 241/2013 Sb. - Čl. XIII

č. 279/2013 Sb. - Čl. XIX

č. 281/2013 Sb. - Čl. V

č. 249/2014 Sb. - Čl. II

č. 257/2014 Sb. - Čl. III

č. 137/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 148/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 188/2016 Sb. - Čl. XV

č. 195/2017 Sb. - Čl. VII

č. 204/2017 Sb. - Čl. IX

č. 206/2017 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. XVI

č. 371/2017 Sb. - Čl. XI

č. 171/2018 Sb. - Čl. VII

č. 176/2019 Sb. - Čl. XI

č. 209/2019 Sb. - Čl. VI

č. 117/2020 Sb. - Čl. IV

č. 501/2020 Sb. - Čl. V

č. 274/2021 Sb. - Čl. VIII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 232/2021 Sb.

INFORMACE

634

ZÁKON

ze dne 26. xxxxxxxxx 2004

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatky (xxxx xxx "xxxxxxxx") x výkon jejich xxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a dále xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx státní správy (xxxx xxx "správní xxxx").

§2

Xxxxxxx poplatků

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx státní správy (xxxx xxx "xxxx"). Xxxxx, které podléhají xxxxxxxxxxx, xxxx vymezeny x xxxxxxxxxxxx položkách xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx přílohu x xxxxxx zákonu (dále xxx "sazebník"). Sazebník x jednotlivých položkách xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku, xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, zmocnění xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úkony xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx sazebník xxxxx.

§3

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo jiný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, v xxxxxx zájmu nebo xxxx byl xxxx xxxxxxxx.

(2) Vznikne-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxx více xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nerozdílně, xxxxxxxxx-xx sazebník xxxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x poplatku, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v penězích (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxx procentního xxxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x vymáhá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxx, xxxxxxxxx-xx sazebník jinak.

(2) Xxxxxxxx stanovené x sazebníku xxxxxx částkou xxxx splatné buď xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx později, xxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxx vymezení x jednotlivých položkách xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx sazebník xxxxx. Nezaplatí-li xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úřad, xxx xxx xxxxxx xx xxxxx do 15 xxx ode xxx, xxxxx následuje po xxxxxxxx výzvy x xxxxxxxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx správu daní. Xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxx k zaplacení xxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx ve xxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxxxx xxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx poplatky x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx sazebník, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jsou xxxxxxx xx lhůtě xx 15 xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po doručení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtách uvedených x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úkon xxxxxxxxx, nestanoví-li sazebník xxxxx. Zaplatí-li poplatník xxxxxxxx po lhůtách xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x řízení xxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x zastavení řízení. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx běhu xxxxxxxx xxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x správní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx.

(5) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx provedeného úkonu xxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx sazebník jinak. Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy xxxx xxxxxxxxxx výměru x xxxxxxxxx poplatku xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Penále, xxxx x prodlení xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x placením xxxxxxxx, stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx platí x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx 2, 3 x 5).

(2) České xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx měně, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx prostředkům xxxxxxxxxx x tyto xxxxxxxxxx xx český zastupitelský xxxx u sebe, xxxx procentní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx české xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxx státu, x němž mají xxx sídlo, xxxx

x) x xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxx měny.

(4) Xxx xxxxx placení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 provede xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx cizí xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx částkou nebo xxxxxxxxxx platebním výměrem, x to xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx banka nevyhlašuje, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx amerického xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státu, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxx po xxxx xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hraničních xxxxxxxxxx xxxxx správní úřady xxxxxxx xxxxxx x xxxx měně, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykupují.

(6) Xxxxxxxx české měny xx xxxx xxxx x xxxxxx provádí xxxxxxx xxxx na xxxxxx hraničním xxxxxxxx xxxxx kursu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxx xxxxxxx, xxxx dni xxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§7 xxxx. 2), xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx měně, může xxxxxxx xxxx xxxxxx x české měně.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx měny xx xxxx xxxx a xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx sazebník jinak.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx vyměřovaných x vybíraných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx vyměřovaných x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx. X ostatních xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx vyměřovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků, xx poplatky platí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu. Zvláštní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx poplatky xxxxx xx účty xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx si xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu daní.

§7

Vracení xxxxxxxx

(1) Správní xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx výši xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazebníku, x xxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo oznámení,

b) xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx x sazebníku,

x) byl-li xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx poplatník xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx sazba xxxxxxxxx x sazebníku (xxxx xxx "xxxxxxxxx na xxxxxxxx").

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx poplatník xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zastavení xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % zaplaceného xxxxxxxx, x xx xxx přesahuje-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx 100 Xx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx přeplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, jeho xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, kterému byl xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx známkou, xxxxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx kolkovou xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Odstavce 1 až 5 xx xxx vracení xxxxxxxx nepoužijí, xxxxxxx-xx sazebník jinak.

§8

Osvobození od poplatku

(1) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) státní xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x delegovaní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx mezinárodního práva, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nejde-li o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zájmu xxxx x osobnímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx orgány, požadují-li xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx,

x) právnické osoby, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xxxx pověřeny,

e) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Od xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, x státní xxxxxxxx xxxxxxx, x nemocenském xxxxxxxxx, x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxx x ve xxxxxx civilní xxxxxx, x xxxxxxxx poplatku xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s výjimkou xxxxxxxx za přijetí xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx službách a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx názvu obce, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx čísla a xxxxx, prováděné x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx úřední,

c) xxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxxxxx řízení, prováděného xxxxxxx jako soudním xxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx položky 1 xxx 1 písmeno x),

x) xxx xxxxx xxxxxxx volebního práva,

g) xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxx xxxxxxx cizincům,

h) xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx nezaviněný xxxxx x výbuch, xxxxx, vichřice x xxxxxxxx xxxxx xxx 75 xx/x, povodeň, xxxxxxx, krupobití, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx půdy x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozem, xxxxxxxxx xxxx zřícení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4.xxxxxx Richterovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) xx i) vyznačí xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxx osvobozeny x xxxxx xxxxx nebo xxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x sazebníku.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x sazebníku xx správní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx vybrání.

§9

Sleva xx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx poplatek x 20 %, xxxxxxx xxxx x 1 000 Xx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x provedení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího právo na digitální služby. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nelze xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sleva xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xx příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx u správních xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx jsou příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx provádí.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx úřad nesprávný xxxxxx, upozorní x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx, rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx ustanovení

Bylo-li xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxx zahájeno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, x xx i x případech, xxx xx xxxxxxxx stane xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx ustanovení

Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vláda xxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu1)

a) xxxxxxx xxxxxx předmětů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v sazebníku,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx síly, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

2. Xxxxxxxx č. 81/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xx správních xxxxxxxx.

3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx po jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx 117A x 144A xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoveném xxx Českou republiku x xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, podepsané xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x provedení dohody, xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 19. června 1990 v Schengenu, xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k provedení xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 14. června 1985, x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxxxxx 117 x 144 xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx k zákonu x. 634/2004 Sb.

Sazebník xxxxxxxxx poplatků

REJSTŘÍK X XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx

XXXX I

Daňové nebo xxxxx řízení

1

Nahlédnutí do xxxxxx, živnostenského nebo xxxxxxxxx rejstříku, do xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx. xxxxx x xxxxxx ověřování, xxxxx a další xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

3

4

5

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do evidence

6

Oprávnění x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxxxxxxx xxxxxx a uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx

7

Xxxxxx xxxxxxxxx

8

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výhod pro xxxxx zdravotně postižené xxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

9

Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

10

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

11

Xxxxxxxxxx

12

Xxxxxxx xxxxxx

13

Xxxxxxxx xxxxxx

14

Xxxxxxxx komoditní burzy, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx Antarktidě x xxxxxxx pro XXX

15

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

16

Xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx

17

18

19

20

Xxxxxxx x výherní hrací xxxxxxxxx

21

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

22

22A

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

23

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení

25

25a

25b

ČÁST XX

Xxxxxxx, xxxxxxxx průkazy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XXX x xxxxxxx xxxxxx xxxxx

26

26A

27

27A

28

29

Xxxxxxx průkazy, střelnice, xxxxxx x střelivo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

30

31

32

33

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

34

35

36

36a

XXXX XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, námořní xxxxxx

37

38

39

40

41

42

43

44

Xxxxxxx x xxxxxxx

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx

58

59

59a

XXXX XX

Xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx xxxxxxx

60

Xxxxx, xxxxx ohrožených x xxxxxxx xxxxxxxxxx živočichů x xxxxxxx

61

Xxxxxxxxxxxx

62

Xxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

63

64

Xxxxxxxxx, xxxxx papíry, povolení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx státní xxxxxx

65

66

Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

67

67a

XXXX V

Veterinární xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přípravky x xxxxxxxxx, registrace xxxxxxxxxxxx x dopravce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

68

69

70

71

72

73

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení

74

75

Ověřování xxxxxx, révové xxxx,

76

77

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

78

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

79

Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x jejich xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

80

81

82

83

84

85

86

87

Xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, převod xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

88

89

90

91

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti x houbami, xxxxxx, xxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx

92

Xxxxxx, ekologické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

93

94

Xxxxxxxx přípravky

95

Integrovaná xxxxxxxx

96

XXXX XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, povolení xxxxxx x distribuce xxxxx

97

98

99

99A

Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látek

100

100A

Nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

101

Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků

102

102A

ČÁST XXX

Xxxxxxx x zahraničním xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

103

104

105

105a

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

106

107

XXXX VIII

Poplatky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

108

109

110

111

112

113

114

XXXX IX

Cestovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx, registrace xxxxxxxxxx xxxxxx

115

116

117

117A

Xxxxxxxxxx výrobce nebo xxxxxxx xxxxxxx

118

XXXX X

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

119

120

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

121

Xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx

122

Xxxxxx xxxx celními xxxxxx

123

124

125

XXXX XX

Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

XXXX XXX

Xxxxxxxxxx poplatky

144

144A

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

XXXX I

Položka 1

1. Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx stav...Kč 300

b) x prodloužení xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 1&xxxx;000

x) o povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx x změnu xxxxxx rozhodnutí...Kč 400

x) xx delegování xxxxxx xxxxxxxxxxxx na jiného xxxxxxx daně...Kč 300

x) x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

g) x xxxxxxxx úlevy na xxxx nebo xxx...Xx 1&xxxx;000

x) na vydání xxxxxxxx xxxxx zákona x spotřebních xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x spotřebních daních...Kč 200

x) o xxxxxx xxxxxxxx snížit zajištění xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx od jeho xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Kč...1 000

k) xx xxxxxx povolení x prodeji xx xxxx xxx spotřební xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních...Kč 2&xxxx;000

x) na vydání xxxxxxxx k xxxxxxx xx ceny bez xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňového řádu...Kč 10&xxxx;000

2. Vydání xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx nebo x stavu xxxxxxxx xxxxxxxx účtu...Kč 100

x) x xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 100

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x závazné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx žádostí xxxxxxxxx x bodě 1 xxxxxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxx, pokud požadovaná xxxxx činí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx této xxxxxxx postupují správní xxxxx, které xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zákona x spotřebních daních xxxx zákona x xxxx z přidané xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx této xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Národního xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx každou xxx, xxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx více xxxxxxxx subjektů. Xxxxxxxx xx xxxxxx jen xxxxxx, jde-li x xxx xx společného xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxx žádostí požadováno xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx poplatek xx xxxx součtu xxxxx poplatků.

Xxxxxxx 2

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx listin xx xxxxxxxxxxx matričnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958 xx xxxxxxxxx xxxxx…Xx 50

b) Xxxxxxxxxx xx živnostenského xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 20 xxxxx subjekt, xx jehož xxxxxx xx xxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 50 za xxxxx uvedené na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lístku

d) Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx údaje o xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx o xxxxx xx xxxxxx xxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958…Xx 200 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxxx osoby mladší 15 let.

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, kterými jsou x xxxxxxx xxxxxxx xx státních archivech x x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 3

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx soukromých spisů x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, z xxxx, xx záznamů, x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx x dalšího xxxxxxxxx x obrazového xxxxxxxxx, popřípadě sdělení x xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 50 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

...Xx 40 xx technickém xxxxxx xxx

...Xx 15 xx xxxxx xxxxxxx x Xx 5 xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stránku, xx-xx pořizována na xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dokladu x registrovaném xxxxxxxxxxx2b), xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxx zpřístupněného xxxxxxxxx bývalé Xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx3)...Xx 5 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx ověřeného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx 100 xx xxxxx xxxxxxx...Xx 50 xx xxxxxx xxxxx x započatou stránku

e) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu2c) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu ...Xx 500

f) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx2d)

- xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx podnikatele, x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy...Kč 5&xxxx;000

- xxxxxx, xxxx je xx xxxxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dopravních xxxxx...Xx 100

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xx výpisy x xxxxxx xxxx osvobozeny xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949.

2. Od xxxxxxxx podle písmene x) xxxx xxxxxxx xxxx osvobozeny xxxxxx x xxxxxxx fondy, xxxxxx a pobočné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblastech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx mládeže, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x hmotné xxxxx, zdravotnictví, ochrany xxxxxx x zdraví xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, vědy x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x výchovy, požární xxxxxxx x ochrany xxxxxxxxxx dědictví x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx poplatku xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx osvobozena Xxxxxxxx xxxxxxx přírody a xxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx listiny xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx armády x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx národního boje xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 101/1964 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x. 170/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ˙xxxxxxxxx xxxxxx č. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx proti komunismu.

4. Xx poplatku podle xxxxxxx x) této xxxxxxx xxxx osvobozeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zřízené nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, právnické xxxxx zřízené nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registrované xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x duchovním, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx úkon x xxxxxxxxxx zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání x církvemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

5. Xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výpisy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx účastníku xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx od xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Správní xxxx xxxx snížit xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx až o 90 % x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx stejnopisu, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, uvedené x xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxx x poplatků, nejde-li x listinu xxxx xxxxxx na technickém xxxxxx dat, xxxxx xxxxxxxxx - daňový xxxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxx xxxx již xxxxxx obdržel xx xxxxxxxxx úřadu.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, úmrtního xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x matriční xxxxxxxxxxx6a), xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxx církevních právnických xxxx7).

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx x databáze xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických jednotek (XXXX).

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx dosavadního osvědčení xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu2d).

Poznámky

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx vybírá xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx výpis x xxxxxxxx xxxxxxx týká.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx formátu X4 a menší.

3. X případě xxxxxx xxxxxxxxx výstupu provozních xxxxx vedených v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x započatou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této položky xxxxxxxx za druhou xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx.

Položka 4

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx spisů, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxxx, z xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx x dalšího xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 30 xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx

x) Provedení autorizované xxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 30

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx konvertované xxxxxxx...Xx 30

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx této položky xx osvobozeno ověření xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx československé xxxxxx x xxxxxxxxx x x některých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození, xx xxxxx xxxxxx x. 101/1964 Sb., x xxxxxxxxx zákona x. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ˙xxxxxxxxx zákona č. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx odboje x odporu xxxxx xxxxxxxxx.

2. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nadační xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou tyto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblastech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sociálních služeb, xxxxxxxx péče a xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sportu, xxxx x xxxxxxx, vzdělávání x výchovy, xxxxxxx xxxxxxx a ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, pro xxx byly xxxx xxxxxxxx založeny.

3. Od xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx založené xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, charitativním, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx matice, xxxxxxx-xx xxxx x prováděním xxxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x majetkovém xxxxxxxxx x xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

Ověření xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, fotokopie xxxx výpisu) z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx již xxxxxx xxxxxxx xx správního xxxxx.

Xxxxxxx 5

x) Ověření xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx...Xx 30 za xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxx (xxxxxxxx) podpisu x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx účelem xxxxxx použití x xxxxxxxxx...Xx 300

c) Ověření xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx vysokoškolském xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx školou v Xxxxx republice, xx xxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 100 x xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx

x) Ověření xxxxxxxx xxxxxxx nebo úředního xxxxxx razítka xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx použití x xxxxxxxxx...Xx 100 xx každý xxxxxx xxxx otisk razítka

Osvobození

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxx č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx československé xxxxxx x zahraničí x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx osvobození, ve xxxxx zákona x. 101/1964 Sb., k xxxxxxxxx zákona x. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx veteránech, provedení xxxxxx č. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx poplatku xxxxx xxxxxxx x) x x) této položky xxxx osvobozeny nadace x nadační xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx registrovaných xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx založené x xxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sociálních xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, zdravotnictví, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx, tělovýchovy x sportu, xxxx x výzkumu, vzdělávání x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, pro xxx xxxx tyto xxxxxxxx založeny.

3. Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a d) xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx těžkým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x), x) x x) současné xxxxxxx xxxxxxx x otisku xxxxxxx, vybírá xx xxxxxxxx xxx jednou.

Xxxxxxx 6

x) Zápis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx8)...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxx zemědělského podnikatele x xxxxxxxx8)...Xx 500

x) Xxxxx zápisu identifikačních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8)...Xx 100

Předmětem xxxxxxxx není

Změna uvedená x xxxxxxx c) xxxx položky, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx provedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobu xxxxx zákona č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx. x xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx8).

Xxxxxxx 7

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) xxxx x prodloužení osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání9)...Kč 100

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx9)...Xx 1&xxxx;000

x) rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)...Xx 500

d) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)...Xx 500

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx9)...Xx 500

Xxxxxxx 8

1. Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

x) xxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

x) xxx převzetí u Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podána x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

2. Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx průkazu ve xxxxx do 24 xxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxx 15 xxx

x) při xxxxxx xxxxxxx x převzetí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 250

x) xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxx xxxxxx podána x xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 250

3. Přijetí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxx 15 let

a) při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) xxx xxxxxx žádosti u xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností...Kč 250

x) při xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx žádost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností...Kč 250

d) xxx xxxxxx xxxxxxx x převzetí u xxxxxxxx obecního úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

4. Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 300

x) xxx xxxxxx žádosti x obecního xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx...Xx 200

x) xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxx podána u xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx...Xx 100

x) xxx podání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

5. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky

a) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx...Xx 200

x) xxxxxx xxxxxxx 15 xxx...Xx 100

6. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 let...Kč 100

7. Xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx...Xx 200

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx občanský xxxxxx poškozený, zničený, xxxxxxxx, odcizený, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebezpečí xxxxxxxx dat xxx xxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo obsahující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 200

9. Přijetí žádosti x vydání občanského xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx důvodu x xxxx delší než xxx roku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 200

10. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx...Xx 100

11. Přijetí xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky...Kč 100

12. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx...Xx 100

13. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 2 000

14. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx fyzické xxxxx...Xx 500

15. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

16. Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §31, 32, 35 a 36 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

17. Poskytnutí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx občanského xxxxxxx obecním úřadem xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx...Xx 100

Osvobození

Od poplatku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx, u xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nosiče xxx xxxx xxxxxxxxx okolnostmi, x xxxxx osoba, xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx poškození nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

1. Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx průkazu náhradou xx xxxxxxxx průkaz, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedl xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxx.

2. Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx občanství xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx občanského průkazu x xxxxxx osobního xxxxxx v xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 10 xxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx strojově xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx elektronickým xxxxx xxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxxxxx 2018.

5. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 328/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx od 29. xxxxxxxx 2021 xx 1. xxxxx 2021.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx snížit xxxxxxxx xxxxx xxxx 13 xxxx xxxxxxx až xx xxxxxx 500 Xx x poplatky xxxxx bodů 14 x 15 xxxx xxxxxxx xx na xxxxxx 100 Xx.

Xxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vždy xxxxxx xxxxx xxxxxx, x to nejvyšší xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 9

x) Xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx za nový x důvodu změn xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx...Xx 30

x) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

c) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx cizinci...Kč 250

x) Vydání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx jiná xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx…Xx 25&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx fyzických xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přiděluje x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx…Xx 15&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx osobu, xxxxx xx o xxxxx xxxxxx, vyhledání xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxx nové pracovní xxxx, x v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx…Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za průkaz xxxxxxxxx, zničený, ztracený xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 200

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx.

Položka 10

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů...Kč 100

x) Xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxx právu...Kč 2 000

c) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci9a)...Kč 200

d) Xxxxxxx žádosti o xxxxxx platnosti nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx xx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích...Kč 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx položky 162 tohoto xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místem xxxxxxx xxxxxx26), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxx příjmem.

Xxxxxxx 11

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, směšného, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 100

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx prohlášením rozvedeného xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx své dřívější xxxxxxxx xxxx příjmení xxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx od užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx skutečnost oznámena xx šesti xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozsudku x xxxxxxx.

2. Xx poplatku xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxxx je xxxxx provést v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vydaných xxxxxxxxxx dokladech.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozena xxxxx jména x xxxxxxxx osoby v xxxxxxx změny xxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xx změnu xxxxxxxx xxxxxxx, rodičů xxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx dětí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx a) této xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx společné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo pěstouny xxxx prarodiče xxxx xxxxxxxxxx rodičů xxxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx předcházející xxxxxxxx.

Položka 12

x) Uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vstup xx xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxxxxx, xxxxxx-xx trvalý pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 3 000

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx snoubenci xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxxxxx, x xxxxx pouze xxxxx má xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx povolení uzavřít xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx určenou místnost...Kč 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxxxx x právní způsobilosti x uzavření xxxxxxxxxx xxxx vysvědčení x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx partnerství v xxxxxx xxxx s xxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx snoubenců xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx partnerství.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xx xxxxxx jen xxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxx místnost x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 13

x) Xxxxxx xxxxxxxxx lístku x xxxxxxxxx xxxxxxx

- xx 1 den...Kč 30

- xx 5 dní...Kč 50

- xx 30 xxx...Xx 70

- xx 6 xxxxxx...Xx 100

- xx 12 xxxxxx...Xx 150

- xx 12 xxxxxx pro žáky x posluchače xxxxxxxxx xxxx x pro xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx...Xx 75

x) Vydání xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx neurčitou...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxx honebního společenstva xx Rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 500

d) Xxxxx xxxxxx xx Rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 200

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx zápisu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x) této xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx zápisu.

Poznámka

Poplatek podle xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx xx lovecký xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx povinným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x myslivcům x povolání, xxxx-xx x xxxxxxxx náplni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx ustanoveným xxxx xxxxxxxxxx stráž. Xxxx xxxxx se prokáží xxxxxxxxx xxxxx potvrzením xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx povolání xxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 14

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx lístku s xxxxx platnosti

a) 30 xxx…Xx 200

x) 1 xxx…Xx 100

x) 1 xxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx povolání xxxx xxxxxx…Xx 50

x) 3 xxxx…Xx 200

x) 3 xxxx pro xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rybářství x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx funkce…Kč 100

x) 10 xxx…Xx 500

x) 10 let xxx xxxxx mladší 15 let xxxx xxxxxxxxx rybářství xxxx xxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx…Xx 250

x) xx xxxx neurčitou…Kč 1 000

2. Povolení xxxxxx xxxxxxxxxx práva…Kč 2 000

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx x), x) x x) xx xxxxxx, vydává-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx studentům xxxxxxx xxxxxxxxx škol xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výukou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx rybářství x xxxxxxxx náplni, rybářským xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Tyto osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x studiu xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx nebo funkce xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 15

x) Xxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx komoditní burzy10)...Kč 50&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx činnost x Oblasti xxx xxxx x oceánů x xxxx podzemí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx11)...Xx 200

c) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x Oblasti dna xxxx a oceánů x xxxx podzemí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx...Xx 100 000

d) Vydání xxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx, x odběru xxxxxxx xxxx paleontologických xxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx antarktických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x Antarktidě, k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx zvláště chráněné xxxxxxxxxxx xxxxx13)...Xx 200

f) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, přestavbě xxxx xxxxxxxxxx objektů v Xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx nepůvodních xxxxx xxxxxxx, živočichů a xxxxxxxxxxxxxx do Antarktidy xxxx x dovozu xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx Antarktidy...Kč 200

Xxxxxxxx

Xx-xx x xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx burzy xxxxx státních xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinými xxxxxxxxx xxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx obchodu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx burzovního xxxxxxxx.

Xxxxxxx 16

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, osvědčení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx doklad, průkaz, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx)...Xx 100

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx doklad, xx xxxx podoba xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx nepostupuje, neumožňují-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxx nový xxxx xx vydávána nově xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxxxxx nebo založené xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti x duchovním, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx administrativním xxxxxx x Náboženská xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx vyrovnání x církvemi x xxxxxxxxxxxx společnostmi x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx).

Položka 17

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xxxx zařízení xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx14)

x) xx stavbě xxx bydlení15) s xxxxxxx 3 byty xxxx ke stavbě xxx rodinnou rekreaci15)...Kč 1&xxxx;000

x) ke stavbě xxx xxxxxxx15) s xxxx xxx 3 xxxx...Xx 5&xxxx;000

x) ke xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx x) x xxxxxxxx xxxxxx garáže...Kč 500

d) xx xxxxxx garáže xxxxxxx xx 3 xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx sklepů...Kč 1&xxxx;000 x 500 Xx xx čtvrté x každé další xxxxx, xxxxxxx Kč 5&xxxx;000

x) xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx, xxxx xx stavbám, xxxxx xxxxxxxx ohlášení x nejsou xxxxxxx x písmenu x) xxxx x)...Xx 1 000

f) xx xxxxxx neuvedené x xxxxxxxxx x) xx x)...Xx 20&xxxx;000

x) xx stavbě studny xxxx vodního díla xxxxxxxx pro čištění xxxxxxxxx vod xx xxxxxxxx 50 ekvivalentních xxxxxxxx...Xx 300

x) ke xxxxxxx vodních xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x)...Xx 3&xxxx;000

2. Vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxx 5&xxxx;000 x2 xxxxxx...Xx 1 000

b) xxx xxxxxx 5 000 m2...Kč 3&xxxx;000

3. Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

4. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx...Xx 2&xxxx;000

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

6. Xxxxxx regulačního xxxxx xx xxxxxx...Xx 10&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxxx územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx výši součtu xxxxx poplatků stanovených x jednotlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx poloviny sazby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx16) xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx.

5. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx poplatek xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poplatku.

6. Xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx.

7. Xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxx xxxx položky, popřípadě xxxx xxxxxxx a položky 18.

8. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy x umístění xxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správní xxxx poplatek ve xxxx xxxxxx sazeb xxxxxxxx stanovených za xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy x umístění xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xx xxxxxx společného územního xxxxxxxx x xxxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vybere xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx ve xxxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákona x obvodní xxxxxx xxxx xx xxxxxx §16 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 18

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xx xxxxxx pro bydlení15) x nejvýše 3 xxxx xxxx ke xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx15)...Xx 5&xxxx;000

x) ke xxxxxx xxx bydlení15) x xxxx než 3 xxxx...Xx 10&xxxx;000

x) xx stavbě, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stavbě uvedené x písmenu x) xxxx x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) xx xxxxxx xxxxxx nejvýše se 3 stáními xxxx xxxxxxxx xxxxxx, vinných xxxxxx...Xx 1&xxxx;000 x 500 Xx xx xxxxxx x každé xxxxx xxxxx, nejvýše Xx 5&xxxx;000

x) xx xxxxxx vyžadující xxxxxxxx, x xxxxx stavební xxxx xxxxxxx usnesením, xx xxxxxxxx stavební xxxxx projedná ve xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) xx xxxxxx neuvedené x písmenech a) xx x)...Xx 10 000

g) xx xxxxxx xxxxxx xxxx vodního díla xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 50 ekvivalentních xxxxxxxx...Xx 300

h) ke xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x písmenu x)...Xx 3&xxxx;000

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

3. Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavbou xxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx zákona...Kč 1&xxxx;000

4. Xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměrem xxxxxxxxxx x bodě 3...Xx 500

5. Vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx stavby před xxxxx xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

6. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx před xxxxx dokončením...Kč 500

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx stavby...Kč 1&xxxx;000

8. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

9. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

10. Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

11. Xxxxxx souhlasu xx xxxxxx x xxxxxxx stavby...Kč 500

12. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odstranění xxxxxx...Xx 500

13. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

14. Vydání xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

15. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (pasportu)...Kč 500

16. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem...Kč 10&xxxx;000

17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 10 000

Osvobození

Od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx stavby pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx užívání xxxx xxxxxx občanovi se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. nebo XXX. xxxxxx (xxxxxxxx průkazu XXX nebo ZTP/P), xx-xx xx stavbě xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu.

Od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nahrazující x případě staveb xxxxxxxxx komunikací a xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx nedochovala xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx atd.

Poznámky

1. Xx-xx jedním stavebním xxxxxxxxx, společným xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx poplatek xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Za xxxxxx stavebního xxxxxxxx xx změnu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx 1 této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx poplatek xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx ve výši xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x položky 17.

5. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx položky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x položky 17.

6. Správním xxxxxx příslušným x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx stavební xxxx ve smyslu §15 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §16 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 19

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx17)...Xx 5 000

Xxxxxxx 20

Xxxxxx xxxxxxx xxxx ohledání xx xxxxx

x) za každou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx správního xxxxx...Xx 500

x) xx xxxxxx započatou xxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu x xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx místní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx prováděné xxx xxxxxxxxxxx hromadných událostech xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo ohledání xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx položek 17 xx 19, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129 odst. 2 stavebního zákona x xxxxxxx 21 x 60.

2. Místní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx konaná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídka xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu.

4. Místní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vybere xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx žádost x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx podle xxxx položky xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx prohlídku, kterou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §132 xxxx. 2 x §171 xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Poplatek xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx i xx xxxxxx šetření xxxx ohledání xx xxxxx x podnětu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx správní xxxx xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení.

5. Xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 21

Xxxxxxx xxxxxxx x

x) vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxx hry...Kč 5&xxxx;000

x) xxxxx základního xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, k níž xx povolení xxxxxx, xxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) xxxxxxxx x umístění herního xxxxxxxx...Xx 4 000

d) změnu xxxxxxxx x umístění xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxx je xxxxxxxx xxxxxx, nebo podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 2 500

Xxxxxxx 22

a) Přijetí xxxxxxx o uznání xxxxxxx kvalifikace19)…Kč 2 000

b) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti19) xxxx vydání20) xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění…Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxx Evropského profesního xxxxxxx xxx usazení x Xxxxx republice81) x přijetí xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu82) xxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx než Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 1 000

d) Přijetí xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx xxxx díly výtvarných xxxxx xxxx uměleckořemeslnými xxxx ("xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx")21) a xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ("povolení x xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx")83)…Xx 2 000

e) Udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx22) nebo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 500

x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x)…Xx 50

x) Přijetí xxxxxxx x udělení xxxxxxxx souhlasu právnické xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxx24)…Xx 100&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti x udělení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářející xxxxxx…Xx 25&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému elektronické xxxxxxxxxxxx nebo žádosti x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) Podání xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx souhlasu xx xxxxxx atestačních podmínek26)…Kč 10&xxxx;000

x) Xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyžadované x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xx každou xxxxxxxxxxx…Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx k)…Kč 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dokladu x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx26c) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, Ministerstvem xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 3&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o sociálních xxxxxxxx26b)…Xx 1 000

o) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx…Xx 5 000

p) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx…Xx 4 000

q) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx…Xx 4&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx…Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx tuzemského povolení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx26d) k xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 100 000

t) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx26e) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 50&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx26f) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx26g) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky…Kč 50&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx program … Xx 1 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 1 000

Xxxxxxx 22X

Xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx podle xxxxxx x znalcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 500

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tlumočnících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx…Xx 500

Xxxxxxx 22X vložena právním xxxxxxxxx č. 255/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxx 23

a) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx27)

1. xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx tepelné energie xx xxxxxxxxxxxxx výkonu 1 MW včetně, xx xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxx plynu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kapacity 1 XX xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx plynu...Kč 10&xxxx;000

3. xx xxxxxx xxxxxxxxx x distribuci xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx a distribuci xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx energie xx 1 XX xxxx...Xx 10&xxxx;000

4. na xxxxxx s xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx...Xx 100&xxxx;000

x) Xxxxx xxxx zrušení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x energetických odvětvích xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx27)

1. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, přepravu xxxxx, xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx plynu, xxxxxx x xxxxxx a xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx energie...Kč 1&xxxx;000

2. xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx licence x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 500

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx energie xxxx státní autorizace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo státní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení...Kč 10&xxxx;000

4. prodloužení platnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zařízení) nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 1 v xxxxxxx Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení...Xx 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx27a) x

1. zpracování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

2. zpracování xxxxxxx energetické náročnosti xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

3. provádění xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

e) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx27a) xx každé xxxxxxxxx...Xx 200

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 10 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx licence xxxx zánik xxxxxx xxxxxxxxxx x podnětu xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, xxxxx navazuje xx xxxxx xxx provedenou x xxxxxxxxx rejstříku.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty x podnětu správního xxxxx.

Položka 24

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podnikání...Kč 1&xxxx;000

x) Další xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x koncesi xxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx podnikání...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxx...Xx 500

e) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx výpisu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx...Xx 20 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx údaje x jednom podnikateli…Kč 5

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 50

Předmětem xxxxxxxx není

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, je-li xxxxxxxxx současně s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

4. Změna xxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

1. Pokud xxxx ohlášeno xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx současně xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx d) xx xxxxxx jen xxxxxx. Poplatek se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx živnost x podána žádost x koncesi.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx změny. Nebude-li xxxxxxxx zaplacen, xxxxxxx xxxx úkon xxxxxxxxx.

3. Xx-xx současně učiněno xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx, xxxxxx správní xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbě.

4. Xxxx-xx ohlášení nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxxx x této položce xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy26), xxxxxx správní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx poplatek xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx h) xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx.

Položka 25

1.

x) Přijetí xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx75a)…Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx75a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, týkající xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zdravotní xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 500

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxxxxxxxx zařízení…Kč 150

x) Xxxxxx úředního výpisu x Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx75a)…Xx 100

2.

x) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 500

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx klinického auditu x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx…Xx 100

d) Xxxxx xxxxxxxx firmy xxxx názvu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách xxxxxx xxxxxxxxxx těchto změn xx xxxxxxx údajů x xxxxx rozhodnutí…Kč 100

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 150

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Vydání xxxx změna rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Vydání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx auditu, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx auditu xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx poplatek xxx podle bodu 2. xxxxxxx b) xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx písmen x) x x) xxxx 2. xxxx položky.

Položka 25x

x) Podání xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o určení xxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx

1. xx částky 20&xxxx;000 Xx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. v xxxxxx xxxxx xxx 20&xxxx;000 Xx...5 % z xxxx částky, xxxxxxx Xx 1&xxxx;000&xxxx;000

x) Podání xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 25x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 249/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Položka 25b

a) Xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxx xxxxxxxx X. stupně…Kč 1 000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx II. stupně…Kč 1 000

x) Xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxx xxxxxxxx I. xxxx XX. xxxxxx xx xxxxx údajů…Kč 200

x) Xxxxxx xxxxxxxxx českého xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx X. xxxx II. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poškozený, zničený, xxxxxxxx xxxx odcizený…Kč 500

Xxxxxxx 25b vložena xxxxxxx předpisem x. 117/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

ČÁST II

Položka 26

a) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx změny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxx nového xxxxxxxxx, x registru silničních xxxxxxx, xxx-xx

- o xxxxxxxx xx 50 xx3...Xx 300

- x xxxxxxxx xxx 50 xx3 xxxxxx xxxxxxxxx x přívěsným nebo xxxxxxxxxx vozíkem xxxx xxxxxxxx tříkolky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

- x motorové xxxxxxx x nejméně xxxxxx xxxx...Xx 800

- x xxxxxxxx xxxxxxx xx 750 xx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

- x xxxxxxxx vozidlo nad 750 xx hmotnosti...Kč 700

x) Vyřazení xxxxxxx x xxxxxxx...Xx 200

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 200 xx xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx registrační značky xx přání...Kč 5 000 xx xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přidělenou...Kč 600 za xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky...Kč 500 xx každou xxxxxxx

x) Zápis xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vlastníka...Kč 50 xx xxxxxx xxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 200

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kratší xxxxx…Xx 700

x) Vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 50

x) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx...Xx 700

l) Xxxxxx xxxxx xxxxx...Xx 700

m) Xxxxxx xxxxx řidiče...Kč 700

x) Rezervace xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx vlastníka xxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vyřazení x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx platností xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx...Xx 300

o) Xxxxxxxxx registrační xxxxxx xx přání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

p) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přání...Kč 100

x) xxxxxx duplikátu xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tabulek x xxxxx registrační xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x vozidla xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx...Xx 200

Osvobození

1. Od xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxx odrážky x písmene h) xxxx položky jsou xxxxxxxxxx občané xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx ZTP/P.

2. Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápisy xx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx.

3. Od xxxxxxxx xxxxx písmene a) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x převodem majetku xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu29).

4. Xx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx položky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registrační xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Od poplatku xxxxx písmene x), x) xxxx x) xxxx položky jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx poplatku xxxx

1. Vyřazení xxxxxxxxxx xxxxxxx x provozu x důvodu jeho xxxxxxxx x zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30).

Xxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkaz xxxxxxx xxxx duplikát xxxxxxxxxxx xxxx doklady xxx xxxxxx odcizení a xxxxxxx doloží xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx se poplatek xxxxx položky 16 xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx zpoplatňovaný xxxxx písmene a) xxxx položky zahrnuje xxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx zápis xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, poplatek xxxxx xxxxxxx a) této xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxxx poplatek xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky, xxxxxxxx xx poplatek xxxxx xxxxxx c), x) x g) xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 26X

Xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxx 26X vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 133/2011 Xx. s účinností xx 1.8.2011

Xxxxxxx 27

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx...Xx 5 000

2. Xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 5 000

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2...Xx 2 000

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxx vozidla xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie...Kč 2 500

6. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxx schválení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 2 500

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx podle bodu 5 xxxx 6...Xx 1 000

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla...Kč 500

9. Xxxxxxxxx hromadné přestavby xxxxxxx...Xx 2 000

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx...Xx 2 000

11. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx...Xx 1 000

12. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 3 000

13. Xxxxxxxxx přestavby xxxxxxx...Xx 1 000

14. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků, které xxxx vozidlo xxxxxxxx...Xx 1 000

15. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx určených x zabudování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx...Xx 2 500

16. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx motoru xxxx xxxxxx motorů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx...Xx 1 250

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 13 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxx zpoplatňovaný xxxxx xxxx 13 xxxx položky zahrnuje x xxxxx xxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x vozidlu.

Xxxxxxx 27X

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výjimky x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 100

b) Xxxxxx individuální xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 100

Položka 27X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 369/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Položka 28

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2 000

b) Změna xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1 000

c) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx x autoškole...Kč 300

x) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

f) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx průkazu profesní xxxxxxxxxxxx xxxxxx30a)...Xx 200

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx30b)...Xx 700

x) Udělení akreditace x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx30c)...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxx akreditace k xxxxxxxxxxx školení xxxxxxxx xxxxx30d)...Xx 3&xxxx;000

Xxxxxxx 29

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování Xxxxxxx technické xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

c) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Stanice xxxxxx xxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx emisí...Kč 300

x) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx...Xx 200

Položka 30

x) Přijetí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 700

b) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx...Xx 300

x) Přijetí žádosti x rozšíření skupin xxxxxxxxx průkazu za xxxxxx xxxxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 700

e) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx skupin xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx...Xx 1 500

f) Přijetí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 700

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx licence xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) x x) xx osvobozen xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx poplatek podle xxxxxxx x), c) xxxx x) této xxxxxxx, až xx 50 Kč, vydává-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xx na 200 Xx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x důsledku změny xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx.

3. Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx na 400 Xx xxx xxxxxxxxxxx xx skupinám xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx zbrojního průkazu xxxx xxxxxxxxx průkazu .

4. Xxxxxxx xxxx xxxx snížit poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx 100 Xx, xxx-xx x zbraně sportovních xxxxxxx, členů sportovních xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x), x) a g) xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx podle položky 16 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Za xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky.

Xxxxxxx 31

x) Xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx na

- xxxxx...Xx 300

- xxxxx...Xx 800

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx jámy xxx xxxxxx munice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podána xxxxxx současně...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx přihlášky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu...Kč 100

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx zkušebním komisařem...Kč 200

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx výjimky x nabytí xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx kategorie A...Kč 1&xxxx;000

x) Přijetí žádosti x xxxxxxx xxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A-I...Kč 200

x) Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx kategorie X...Xx 200

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Přijetí xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1 000

Xxxxxxxxxx

Xx správního xxxxxxxx xxxxx písmen g) x h) jsou xxxxxxxxxx xxxxxx učiněná xxxxxxxxxxxx xx zaručenou xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx úřad může xxxxxx poplatek podle xxxxxxx c) xxxx xxxxxxx xx na 300 Xx za xxxxxx xxxxx, xxx-xx x zbraně xxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výrobu xxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx xxxxx zbraně xxxx střeliva xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §64 zákona x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx technického xxxxx xxxxxx. Správní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence xx xx 300 Xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx znehodnocení xxxx xxxxxx řezu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx kategorie X, B xxxx X.

Xxxxxxx 32

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx o homologaci xxxxxxx zbraně31)...Kč 10&xxxx;000

x) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx31) xxxx xxxxxxx xxxxxx31)...Xx 150

x) Xxxxxxxxx xxxxxx31) xxxxxxxx zkušební xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx střelby x xxxxxxxx31)...Xx 100

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx31)...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31)...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x typové xxxxxxxx střeliva x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikátu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku...50 % xx sazby xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x)

x) Xxxxxx a opakované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zbraně...Kč 300

x) Xxxxxxxxx historické střelné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx31)...Xx 1&xxxx;000

Položka 33&xxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx trvalý xxxxx, xxxxx xxxx tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 800

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxx jednorázového xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přepravovat xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zbrojního pasu...Kč 700

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx...Xx 700

f) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx...Xx 100

Xxxxxxxx

Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx poplatek podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xx 50 Kč, xxxxxx-xx xxxxxxxx zbrojní xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xxxx dále xxxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx střelbě x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx součástí xx sportovní xxxxxxx, xxx-xx x zbraně xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, dovoz nebo xxxxxxx na zbraně xxxxxxx jako ceny xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 34

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx změna xxxxxxx xxxx xxxxxxxx32)

x) x provozování vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

- xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy...Kč 300

- xxxxxx mezikrajskou xxxxx...Xx 500

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx každou xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx zvláštní xx xxxxxx xxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. Xxxxxx povolení32) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) x provedení xxxxx xxxxxxxx...Xx 1 000

b) x xxxxxxxxx 2 až 5 xxxxxxx...Xx 4 000

c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx...Xx 20 000

3. Xxxxxx xxxxxxxx32) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo kyvadlové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx32) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx jedné přepravy...Kč 5&xxxx;000

5. Vydání xxxxxxxxxxx32)...Xx 1&xxxx;000

6. Vydání xxxxx xxxxxxxxxxx32)...Xx 200

7. Vydání xxxxxxxxx řidiče32)...Kč 500

8. Xxxxxx xxxxx osvědčení xxxxxx32)...Xx 500

9. Vydání xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx pro vlastní xxxxxxx32)...Xx 500

10. Výpis x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx32)...Xx 50

11. Výpis x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx32) x xxxxxxxx podobě xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 50

12. Xxxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx XXX32)...Xx 5&xxxx;000

13. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci…Kč 200

14. Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 200

15. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

16. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx…Xx 500

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, upustit xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx x) x x) x bodů 2 až 4 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx pětinásobek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx poplatku xxxx

1. Vydání licence xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xx xxxxxxx smlouvy x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx spočívající xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zastávky.

4. Vydání xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx evidence.

Položka 35

Xxxxxx xxxxxxxx33) xx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace při xxxxxxx zvlášť těžkých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx nápravu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limity

A. Xx vnitrostátní xxxxxxx

x) xxxxxxxxx-xx pouze největší xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 200

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 t xxxxxx...Xx 2&xxxx;500

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad 60 x a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s největší xxxxxxxxx hmotností xx 60 x (x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx)...Xx 6 000

B. X xxxxxxxxxxx dopravě

a) přesahuje-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx 3,5 x...Xx 4&xxxx;500

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost (x x)

xx 60 xxxxxx

xxx 60

xxx 80

xxx 100

xxx 120

xxx 150

X

xxxxx x Xx

6&xxxx;000

12&xxxx;000

20&xxxx;000

30&xxxx;000

40&xxxx;000

60&xxxx;000

xxxxxxxxxx největší xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx (x %)

3 - 10

11 - 20

21 - 30

xxx 30

XX

xxxxx x Xx

5&xxxx;000

15&xxxx;000

30&xxxx;000

60&xxxx;000

xxxxxxx xxxxx x mm

nad 3&xxxx;500

xxx 4&xxxx;000

xxx 4&xxxx;500

xxx 5&xxxx;000

xxx 5 500

III

sazba v Xx

3&xxxx;000

6&xxxx;000

10&xxxx;000

15&xxxx;000

20&xxxx;000

XX

x případě tranzitní xxxxxxx

Xx 25&xxxx;000

Xxxxxxx xxxxxxxx X+XX+XXX+XX

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx A a X této xxxxxxx xxxx osvobozena xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sezónními xxxxxxx x zemědělství.

Zmocnění

Správní xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X této xxxxxxx xxxx sazbu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx limity xxxxxxx, hmotnosti xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 56/2001 Sb. x xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 100/2003 Xx.

Xxxxxxx 36

x) Xxxxxx xxxxxxxx33) xx zvláštnímu xxxxxxx dálnice, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx

- 10 xxx x xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx...Xx 100

- 6 xxxxxx x xx dobu xxxxxx xxx 6 xxxxxx...Xx 500

- xxxxx xxx 6 měsíců...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxx povolení33) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx X. xxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxx33) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx XX. třídy xxxx XXX. třídy xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) této xxxxxxx xx osvobozeno xxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx zvlášť' xxxxxx zdravotním postižením, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxx XXX xxxx XXX/X.

Xxxxxxxxx poplatku není

1. Xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxx dodatečně x xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx b) x x) xxxx xxxxxxx x připojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx linkové xxxxxxx, parkoviště x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33).

Xxxxxxx 36x

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxx 36a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2011

ČÁST XXX

Xxxxxxx 37

1. Xxxxxx lodního xxxxxx...Xx 1 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení...Kč 1 000

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx...Xx 500

4. Xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu...Kč 400

5. Xxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stroje...Kč 300

6. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uplynutí xxxx xxxxxxxxx dokladu...Kč 200

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx služební xxxxxx...Xx 50

8. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx vůdce xxxxxxxx plujícího xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohyb tlačné xxxxxxx plavidel x xxxxxxx xxxxxxx 7 000 x2...Xx 500

9. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx...Xx 500

10. Přijetí xxxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx odborníka xx zkapalněný xxxxx xxxx podané x xxxxxx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 400

11. Vydání xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti xxxxx posádky xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx...Xx 100

12. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx člena xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx odborníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 3 000

13. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx x ověřování praktických xxxxxxxxxx xxxxx plavidla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx...Xx 20 000

14. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plavidla...Kč 500

15. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plavidla xxxxxx x xxxxxx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 400

16. Vydání xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, zničení, xxxxxxxx xxxx poškození xxxxx xxxxx údaje v xxx xxxxxxxxxx...Xx 100

17. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x vedení xxxxxx xxxx rekreačního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

18. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx prováděním zkoušky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 2 000

19. Xxxxxxxxx zkoušky, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx dopravy pro xxxx potřeby...Kč 1 500

20. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx...Xx 1 500

21. Přijetí xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zvláštních xxxxxxxxxx x přepravě nebezpečných xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx nebezpečných věcí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx...Xx 200

Xxxxxxx 38

a) Vydání x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx plavidla xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

- xxxx xxxxxxxx…Xx 500

- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 20 m…Kč 500

- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx 20 x x xxxx…Xx 800

- xxxxxxx xxxxxxxx…Xx 1 000

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx způsobilosti plavidla

- xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které jsou xxx xxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

- xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, motorové xxxxxx, plachetní jachty x pomocným xxxxxxx, xxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x ponoru xx xxxxxxx 30 m3...Kč 2&xxxx;500

- malá xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, motorové xxxxxx, xxxxxxxxx jachty x xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x ponoru xx xxxxx xxx 30 x3, nejvýše xxxx 60 x3...Xx 4&xxxx;500

- xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, plachetní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx součin xxxxx, xxxxx x xxxxxx xx větší než 60 m3...Kč 6 000

- xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxx...Xx 2&xxxx;000

- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 20 x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 12 xxxx x jsou xxx obytných prostor...Kč 800

- plovoucí zařízení, xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx 20 x a obsaditelnost xxxxxxxxxxx 12 xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;500

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

- xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 10 000

- xxxxxxxxxx x přepravě xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x plavidlu

- xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- neurčenému k xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2&xxxx;500

x) Xxxxxxxxx prozatímního osvědčení...Kč 300

x) Vystavení xxxxxxxx xxx umístění xxxxxxxx xx xxxxx cestě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavidla xx xxxxxxx cestách Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx...Xx 100 xx xxxxx druh xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxx na plavidle xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx položky xxxx vydáním xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx duplikátu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x písmeni x) této položky xx rozumí ponor xxx xxxxxx na xxx x jiné xxxxx xxxxxxxx příslušenství xx xxx xxxxxxxx.

2. Xx provedení pravidelné xxxxxxxxx prohlídky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx navazující xx xxxxxx xxxx opravu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx navazující xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vybere poplatek xx výši 60 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

3. Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx x shodě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osvědčení, se xxxxxx poplatek ve xxxx 40 % xxxxx poplatku uvedené x xxxxxxx x).

Xxxxxxx 39

a) Schválení xxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu plavidla...Kč 6&xxxx;000

x) Zápis xxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxx xxxx změna xxxxx x plavidle xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx...Xx 200

x) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo provozovatele xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx plavidel x do xxxxxxx xxxxxxx...Xx 100

x) Zápis xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx x plavebního xxxxxxxxx…Xx 200

f) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx výmaz x xxxxxxxxx malých xxxxxxxx…Xx 100

x) Schválení xxxxxx xxxx přestavby xxxxxxxxxx xx konstrukce xxxxxxxx34)...Xx 2 000

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx podle xxxxxx x) x d) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx všechny xxxxx xxxxxxxxx současně v xxxxxxxxx x rejstříkových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 40

x) Vydání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxx x provozování přístaviště, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx malých plavidel...Kč 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx...Xx 500

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx plovoucích xxxxxxxxxxx můstků xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 41

a) Vydání xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxx způsobilosti

- xxxxx strážní xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

- xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- xxxxxxxx...Xx 3 000

- ostatních xxxxx posádky xxxx...Xx 1&xxxx;000

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxx xxxxxx...Xx 400

d) Xxxxxx xxxxxxxxx osvědčujícího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxx dokladu xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až d) (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx...Xx 400

f) Xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx způsobilosti...Kč 200

Xxxxxxx 42

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx

- x námořní jachty, xxxxxxx xxxxx trupu xxxxxxxxxxx 12 m xxxxxx...Xx 10&xxxx;000

- x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx přesahuje 12 m...Kč 15&xxxx;000

- x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxx")...Xx 100&xxxx;000

- x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx určené xx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 130&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx...Xx 50 000

- xxxxxxxxxx xxxx nebo lodě xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 65&xxxx;000

x) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li

- x rekreační xxxxxx, xxxxxxx xxxxx trupu xxxxxxxxxxx 12 x xxxxxx...Xx 5 000

- x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx trupu přesahuje 12 m...Kč 10 000

Xxxxxxx 43

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx námořního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxx-xx

- x xxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- x xxxxxxx xxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Zápis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx x vyřazení...Kč 2 000

Xxxxxxx 44

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx lodě...Kč 10 000

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx námořní xxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxx xxxxxx, jde-li

- x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx jachty...Kč 1&xxxx;000

- x námořní xxxx...Xx 2&xxxx;500

Xxxxxxx 45

x) Vydání xxxxxxxx x provozování xxxxxxx nebo ke xxxxxxxxx xxxx xxxxx

- xxxxxxxxxxx veřejné...Kč 20&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 15 000

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 10 000

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx stanovení xxxx xxxxx...15 % xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky

c) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxx xxx 10 xxx...Xx 50&xxxx;000

- 10 tun a xxxxx...Xx 15&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx.

Xxxxxxx 46

Xxxxxx xxxxxxxxxx x souhlasu ke xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx s leteckým xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx staveb...Kč 5&xxxx;000

Položka 47

a) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx...Xx 80 000

b) Xxxxxx xxxxxxx tuzemskému xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzletovou xxxxxxxxx

- 10 tun x xxxxx xxxx x xxxxxxxx počtem sedadel xxx xxxxxxxxx 20 xxxxxx a xxxxxx...Xx 30&xxxx;000

- xxxxx xxx 10 xxx xxxx x celkovým počtem xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 20...Kč 80&xxxx;000

x) Prodloužení platnosti xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxx xxxxx xxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx zahrnuje x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Položka 48

a) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výmaz x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx letadla x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxx než 10 xxx...Xx 8&xxxx;000

- 10 xxx x xxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Další xxxxxx průkazu způsobilosti xxxxx xxxxxxxxx personálu x důvodu xxxxx xxxxx nebo z xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx....Xx 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XX...Xx 5 000

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu, včetně xxxxxxx x xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx praktickou zkouškou...Kč 500

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (palubní deník, xxxxxxxxx kniha xxxx.)...Xx 500

x) Xxxxx x xxxxx zástavního xxxxx x letadlu xxxx xxxx části...Kč 2&xxxx;000

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) Teoretická xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 500

Poznámky

1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnictví xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx35).

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx podle písmene x) xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxx letadla. Xxxxx xxxxxx dokladu xx xxxxxxxxxxx x poplatku xx zápis xxxxxxx xx xxxxxxxxx letadel.

Xxxxxxx 49

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x vývoji, xxxxxxxxxxxx, výrobě, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx35)...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx organizaci84), x xxxxxx organizaci85), xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výrobě xxxxxxxxxx75)

- xx 10 zaměstnanců...Kč 15&xxxx;000

- 11 - 30 xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 30&xxxx;000

- 31 - 50 xxxxxxxxxxx včetně...Kč 45&xxxx;000

- nad 50 xxxxxxxxxxx...Xx 60 000

c) Xxxxxxx xxxxxxxxx k vývoji, xxxxxxxxxxxx, výrobě, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, údržbě, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx leteckých pozemních xxxxxxxx...Xx 20 000

d) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx84)

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx motorem/motory x letadel x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 15&xxxx;000

- xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 40 000

e) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx letecký úřad xxx vydání oprávnění x údržbě x xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx76) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx...50 % xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x)

Xxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxx organizace na xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1/3 xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx b) se xxxxxx poplatek podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx podání xxxxxxx x x xxxxxxx d) xx xxxxxx poplatek xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx, plánování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. X xxxxxxx x) a d) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poplatek xx xxxx 1/3 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xx udělení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx76) xx vybírá xxxxxxxx xx xxxx 10 % xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xx xxxxxxx výjimky x xxxxx platnosti xxxxx xxx 2 xxxxxx x xx udělení xxxxxxxxx výjimky pro xxxxxx oprávnění podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx76) se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 30 % xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.

Položka 50

x) Xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx personálu...Kč 20&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx personálu…Kč 10&xxxx;000

x) Uznání platnosti xxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx

- xxx-xx x xxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace...Kč 1&xxxx;000

- xxx-xx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx příloh.

Xxxxxxx 51

1. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx...Xx 10 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx leteckých xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 500

3. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu...Kč 4 000

4. Změna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu...Kč 400

5. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lehkých bezpilotních xxxxxxx ve specifické xxxxxxxxx provozu... Kč 25 000

6. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lehkých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2 500

7. Xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxx x teoretických xxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k provádění xxxxxxxxxxx, sportovních xxxx xxxxxxxxxx letů anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 10 000

9. Xxxxx rozhodnutí x udělení oprávnění xxxxxx k provádění xxxxxxxxxxx, sportovních xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2 500

10. Přijetí žádosti x xxxxxxx souhlasu x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3 000

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 10 xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výhradní xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů.

2. Xx xxxxxxxx podle xxxx 10 této xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

Položka 52

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx77) x xxxxxxxxxxx

- letových xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxx, přibližovací xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx...Xx 20&xxxx;000

- xxxxxxxxx letových provozních xxxxxx mimo služby xxxxxxx xxx písmenem x) a meteorologických xxxxxx...Xx 10 000

b) Vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx navigačních xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx77) xxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxx...Xx 80&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxx xxxxxxx x velkou xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 50 000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx služby xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxx hustotou xxxxxxx...Xx 50&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx hustotou xxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx provozu...Kč 30&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 10&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, letecké xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx letu xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Změna xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx přípravě x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Vyhrazení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx 24 hodin v xxxxxxx tří xxx xx sobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx...Xx 20 000

Poznámky

1. V xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxx xxxx služeb x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx poplatek xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

2. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x poskytování xxxx xxxxxxxx navigačních služeb x xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pouze za xxxxx poskytování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1/3 sazby xx xxxxxx osvědčení. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx vydanému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx osvědčení pro xxxx službu.

Osvobození

Od poplatku xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxxx akce xxxxxxxxxxx charakteru nebo xxx xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 53

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Prodloužení xxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxx 54

a) Vydání xxxxxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx X)

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx letadla nebo xxxxxxxx modifikace jednotlivého xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx modifikace xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx xxxx letadla xx xxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Vydání rozhodnutí x schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxx (sazba poplatku xxx xxxxxxxx D)

e) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx písmenem E)       

Sazba x Kč

A

Sazba x Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

8&xxxx;000

1&xxxx;000

4&xxxx;000

-

-

Xxxxxxx

15&xxxx;000

3&xxxx;000

5&xxxx;000

1&xxxx;000

-

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

25&xxxx;000

5&xxxx;000

8&xxxx;000

2&xxxx;000

2&xxxx;000

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 5&xxxx;700 kg xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxx

40&xxxx;000

10&xxxx;000

10&xxxx;000

5&xxxx;000

4&xxxx;000

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx 5 700 xx xxxxxxxxx vzletové xxxxxxxxx

80&xxxx;000

25&xxxx;000

35&xxxx;000

15&xxxx;000

10&xxxx;000

x) Xxxxxxxxx změny Xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxx - 10 % sazby xxxxxxxx xxx xxxxxxxx E

g) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx x Xx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

500

Xxxxxxx

1&xxxx;500

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

2&xxxx;500

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 5 700 xx maximální vzletové xxxxxxxxx včetně

5 000

Letouny x xxxxxxxxx xxx 5&xxxx;700 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

12&xxxx;500

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx vybírá xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxx. Xxxxxxxxx změnou xxxx xxxxxxxxx modifikací xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx těžiště, xxxxxxx xxxxxxxxxx, spolehlivost, xxxxxxxx charakteristiku xxxx xxxxx charakteristiku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx oprava, xx xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitelem Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 55

a) Vydání xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti, xxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

- x xxxxxxxxx xx 60 xxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

- x xxxxxxxxx xxx 60 xxx (sazba xxxxxxxx xxx xxxxxxxx F)

d) Xxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx písmenem F)

e) Xxxxxx exportního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx povolení x xxxx

- s xxxxxxxxx xx 60 xxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

- x platností xxx 60 xxx (xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx F)

g) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek

- pro xxxxxxxx x xxxx x platností xx 60 xxx (xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X)

- xxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx nad 60 xxx (xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti

- xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx G)

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti (xxxxx xxx xxxxxxxx F)

i) Xxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxx způsobilosti 50 % poplatku xxx xxxxxxxx F

j) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X

x) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 10 % sazby xxxxxxxx xxx písmenem F

l) Xxxxxxxxx MEL xxx xxxxxxx 40 % xxxxx poplatku pod xxxxxxxx F

m) Xxxxxxxxx xxxxx XXX pro xxxxxxx 10 % xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie78) x platností xx xxxx měsíců vztahující xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 5 700 xx

10 % xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X

x) Udělení xxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx78) s xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx vztahující xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 5&xxxx;700 xx

10 % sazby xxxxxxxx xxx písmenem X

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx výjimky x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx78) xxxx xxxxxxx vztahující xx xx více xxxxxxx xxxx výjimky x xxxxxxxxx xxxxx než xxx xxxxxx

xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx deníku podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie79)

dle xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx v Kč

F

Sazba x Xx

X

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

2&xxxx;000

300

Xxxxxxx

5&xxxx;000

300

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

6&xxxx;000

500

Xxxxxxx a xxxxxxxxx do 5 700 xx xxxxxxxxx vzletové xxxxxxxxx xxxxxx

10&xxxx;000

700

Xxxxxxx a xxxxxxxxx nad 5&xxxx;700 xx maximální xxxxxxxx xxxxxxxxx

25&xxxx;000

3&xxxx;000

Xxxxxx-xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2&xxxx;000

Xxxxxx-xxxxxxx

3&xxxx;000

Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

5&xxxx;000

Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2&xxxx;000

Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xx xxxx

2&xxxx;500

Xxxxxx-xxxxxxxxxx xx xxxx

3&xxxx;000

x) Schválení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx deníku xxx xxxxxxx

10 % xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx G, xxxxxxx xxxx 100 Xx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 10 % xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx F xx změny v xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxxxx se poplatek xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 56

a) Schválení xxxx xxxxxxxx letadla xxxxxx xxxxxx Typového xxxxxxxxx

- x motoru (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx H)

- x xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydání Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změny Xxxxxxxx xxxxxxxxx

- x xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

- x xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx L)

c) Xxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx leteckým xxxxxx xxxxxx státu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

- x motoru (sazba xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

- u xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)

Xxxxxx

Xxxxx v Xx

X

Xxxxx x Xx

X

Xxxxx x Xx

X

- xxx xxxxxxxx do xxxxxxx x ultralehkých letadel

5 000

2 500

2 500

- xxxxxxx

10&xxxx;000

5&xxxx;000

5&xxxx;000

- turbovrtulové, turbohřídelové x xxxxxxxx

20&xxxx;000

8&xxxx;000

10&xxxx;000

Xxxxxx

Xxxxx v Xx

X

Xxxxx v Xx

X

Xxxxx x Xx

X

- x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - dřevěné

2 000

1 000

1 000

- x pevným xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx x xxxxxxxxxxx

3&xxxx;000

2&xxxx;000

2&xxxx;000

- xxxxxxxxxxxxx xx zemi

5 000

3 000

3 000

- xxxxxxxxxx za letu

8 000

4 000

4 000

Poznámka

Významnou xxxxxxxxxxx změnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx konstrukce, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 57

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soustav xxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3 000

- xxxxxxx elektronická xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- pozemní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- pozemní xxxxxx energií pro xxxxxxx...Xx 3 000

- xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

- xxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 50&xxxx;000

- xxxxxxxx xxx měření x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinků xx pohybovaných xxxxxxxx xxxxxx...Xx 3&xxxx;000

- zařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx...25 % xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

Úkon xxxxxxx v této xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx letectví.

Poznámky

1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxx.

Položka 58

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx kategorie železniční xxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dráhy

- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

- xxxxxxxxx, tramvajové, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000 x...Xx 3 000

- vlečky x délkou xxxxxxxx xxxxx 1&xxxx;000 m xxxxxx x xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

- xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování dráhy...Kč 1&xxxx;000

x) Přijetí návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze

- xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

- speciální, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx drážní dopravy...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx železniční xxxxx x pozemními komunikacemi x úrovní xxxxxx xxxx o xxxx xxxxx...Xx 500

i) Xxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osvědčení dopravce x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dopravy...Kč 5 000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx o změnu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o druhu, xxxxxxx nebo oblasti xxxxxxx...Xx 1 500

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx strojvedoucího x xxxxxxxxx strojvedoucího nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx na xxxx xxxxx...Xx 3 000

Xxxxxxx 59

x) Xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xxx hnací drážní xxxxxxx...Xx 30 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo x xxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx...Xx 15 000

x) Vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx věcí nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx x údržbě xxxx...Xx 10 000

d) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx lokomotivu, xxxxxxxx xxx, xxxxxx vůz x xxxxxxxxx xxx 160 km/h, vozidlo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx...Xx 30 000

x) Xxxxxxxxx xxxx drážního xxxxxxx xxx osobní xxx x rychlostí xx 160 km/h xxxx xxxxxxxxx konstruované železniční xxxxxxx s vlastním xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a údržbě xxxx...Xx 15 000

x) Xxxxxxxxx typu drážního xxxxxxx xxx nákladní xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vlastního xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx...Xx 10 000

g) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vozidel xx xxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh, xxxxxx-xx vydáno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx...Xx 30 000

x) Vydání xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla, xxx xxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxx...Xx 15 000

x) Xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na trh, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pro xxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx konstruované xxxxxx vozidlo xxx xxxxxxxxx xxxxxx určené x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx drah...Kč 10 000

x) Xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

l) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx obnovy xxxx modernizace, x xxxxxxx rozšíření oblasti xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx...Xx 5 000

x) Xxxxxxxxx změny xx xxxxxxx vozidle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schváleného xxxx bez ohledu xx počet xxxxxxxx...Xx 5 000

n) Xxxxx xxxxxxxx vozidla do xxxxxxxx vozidel xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx...Xx 1 000

o) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5 000

p) Xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxx xxx lanovou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx...Xx 1 000

r) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu určeného xxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxx technická xxxxxxxx xxxx než xxxxxxx x xxxxxxx x)...Xx 200

x) Xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, prohlídky a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx téhož xxxxx...Xx 100

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx q) xxxx x) xxxx xxxxxxx xx vybírá xxxxx xxxxxx x v xxxxxxx, obsahuje-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 59x

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx...Xx 1 500

b) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xx zákonem x xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxx přidělení se xxxxxxx x xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vlečce nebo xxxxxx návrhu se xxxxxxx x xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

ČÁST XX

Xxxxxxx 60

1. Xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1 000

- xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxx x hornické xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx prováděné hornickým xxxxxxxx...Xx 1 500

- xxxxx xxxxxxxx x hornické xxxxxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 750

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx...500

x) xxxxxxxx xx zhotovování jednoduchých xxxxxxx...Xx 300

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx práce...Kč 300

f) xxxxxxxx důlního xxxx xxxx důlní stavby, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x)...Xx 300

g) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x znalců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 300

h) xxxxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx...Xx 500

i) xxxxxxxx x používání xxxx xxxxxxx přístroje...Kč 300

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

x) povolení38) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v rizikovém xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

- xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výbušniny v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 500

2. Vydání xxxxxxxxxx38)

x) x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx výzkumných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx...Xx 1 000

c) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 1 000

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx prostoru uvedené x xxxx 1 xxxx. j) této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxx x xxxxxx x), x) x x) této xxxxxxx xx vybírá, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, změnu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx použití xxxxxxxxx.

Položka 61

1. Přijetí xxxxxxx x

x) vydání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx38a)...Xx 10&xxxx;000

x) xxxxxx licence xx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeseterovitých xxx38b)...Xx 10 000

c) vydání xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx exemplářů xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx38b)...Xx 1 000

d) xxxxxx xxxxxxxx x vývozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů, planě xxxxxxxxxx rostlin, výrobků x xxxxxx xxxx xxxxxxx živočichů x xxxxxxx zboží xxxxxxxxxx x xxxxxxx živočichů, xx které xx xxxxxxxx omezení xxxxxx38b)...Xx 1&xxxx;000

x) vydání xxxxxxxx x vývozu xxxxxxx xxxxxxxxxx živočichů xxxx xxxxxxx38b)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx38c) xx 1 xx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx38b)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx než 10 xxxxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx rostlin38b)...Kč 2&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obchodních xxxxxxxx xx 1 xx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx rostlin38b)...Kč 100 xx xxxxx exemplář

i) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obchodních xxxxxxxx xx xxxx xxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx38b)...Xx 2&xxxx;000

2. Xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ptáka, xxxxx xx xxxxxxxxxx38b)...Xx 20

x) značky k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx38b)...Xx 20

x) potvrzené fotokopie xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx38d)...Xx 30

Osvobození

1. Xx poplatku xxxxx xxxx 1 xxxx. x), e), h) x x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rodinný xxxxxxxxx xxxxxx loveckých xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vývozcem nebo xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxx. x), x), x) a i) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti x vydání povolení x vývozu xxxx xxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx exempláře xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vědecké xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx programu x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx určené xx xxxxx, xxxxxxxxx sbírek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x), x), x) a i) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx přijetí xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxx nebo xxxxxx herbářového, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jinak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rostlin za xxxxxx neobchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

4. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účely, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx exempláře xxxxxxxxxxx x nebo určené xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zoologických a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vědeckých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x), x), h) x x) této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx dovozu živého xxxxxxxxx, s nímž xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx kratší xxx 3 měsíce a xxxxxxxx zůstává po xxxx cesty v xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 62

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx puncovní xxxxxx...Xx 20

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědnostní xxxxxx...Xx 200

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx výrobní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 40

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx klenotnické xxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxxxx slitin...Kč 400

x) Xxxxxx rozhodnutí39) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědnostní xxxxxx...Xx 100

Předmětem poplatku xxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx položky xxxxxx správním úřadem x vlastního xxxxxxx.

Položka 63

a) Xxxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxx40)...Xx 100&xxxx;000

x) Xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojení40)...Kč 10&xxxx;000

Xxxxxxx 64

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů41)...Kč 3&xxxx;000

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zápisu v xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx41)...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx41)...Xx 20&xxxx;000

Xxxxxxx xxxxxxx x schválení xxxxx xxxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx41)...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxx 65

1. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bance, xx xxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx zřídit xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tuzemskou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti pojišťovnou x xxxxxxx státu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxx zřizovat xxx xxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx...Xx 200 000

g) xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 100 000

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx pobočky zahraničního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 100 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx o povolení

a) x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 200&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §8a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx…Xx 100 000

c) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx §8a xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx…Xx 50&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu…Kč 20&xxxx;000

x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo xx státě, xxxxx xxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx…Xx 100&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 100&xxxx;000

x) x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §479 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech…Kč 100&xxxx;000

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 100 000

j) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §480 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování…Kč 100&xxxx;000

x) ke vzniku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 100 000

n) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxx důchodového fondu x dynamického xxxxxxxxxxx xxxxx…Xx 100&xxxx;000

x) x xxxxxxxx platební instituce…Kč 50&xxxx;000

x) k činnosti xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx…Xx 25&xxxx;000

x) x činnosti poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx…Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx…Xx 50 000

s) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx…Xx 10&xxxx;000

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti podle §479 zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx pouze fondy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 50&xxxx;000

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxx §481 zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxx-xx obhospodařovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nehodlá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 50&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §480 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, má-li xx xxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 50 000

w) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx…Xx 10&xxxx;000

x) x činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 34 xxxx. 1 xxxx. a) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/101184)…Xx 100&xxxx;000

3. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 34 xxxx. 1 písm. x) a c) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/101184)…Xx 50&xxxx;000

x) panevropského xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1238...Kč 10 000

4. Xxxxxxx xxxxxxx x povolení

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 10 000

x) x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankovek x xxxxx...Xx 10 000

x) x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx...Xx 10 000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx skupinového xxxxxxxxxxx...Xx 20 000

x) x činnosti poskytovatele xxxxxx hlášení xxxxx...Xx 100 000

5. Přijetí xxxxxxx o xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx banky xx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx…Xx 70&xxxx;000

x) bankovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx…Xx 70&xxxx;000

x) v xxxxxxx povolené činnosti xxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx…Xx 70&xxxx;000

x) v xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx…Xx 70 000

e) xxxxxxxx x xxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx…Xx 70&xxxx;000

x) povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a odst. 3 xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxx obchodníkem x xxxxxxx papíry xxxxx §8a xxxx. 4 zákona o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx…Xx 30 000

g) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podle §8a odst. 3 xxxxxx x podnikání xx kapitálovém xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x cennými papíry xxxxx §8a odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu…Kč 70&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx §8a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx podle §8a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx…Xx 50 000

i) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx…Xx 35 000

j) xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb v Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxx členským státem Xxxxxxxx unie…Kč 35 000

k) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx ústřední protistrany...Kč 70 000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx...Xx 35 000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 35 000

6. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 10 000

7. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

x) povolení x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx…Xx 35 000

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx §481 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) povolení x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx…Xx 35 000

e) xxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx…Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu…Kč 5 000

i) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 20 000

j) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 10 000

8. Xxxxxxx xxxxxxx

x) x schválení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) x schválení xxxxxxx xxxxx zajišťovacích xxxxx xxxx jeho xxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) o xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x třetího xxxxx xxxx jistiny xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx…Xx 20&xxxx;000

9. Přijetí xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 10 000

b) xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx…Xx 25 000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx…Xx 10 000

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx…Xx 2 000

e) zápis xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx…Xx 20&xxxx;000

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxx fondy…Kč 2 000

g) xxxxx likvidátora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx…Xx 2&xxxx;000

x) dodatečné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxx xxxx srovnatelná xx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxx…Xx 35&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxx účely označení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx…Xx 10 000

j) xxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy…Kč 20&xxxx;000

x) xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru…Kč 50&xxxx;000

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 10 000

m) xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx spotřebitelský úvěr…Kč 25 000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr…Kč 10 000

x) akreditaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx…Xx 25 000

p) xxxxxxxxxxx akreditace podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 10 000

x) xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuci xxxxxxxxx x zajištění...Kč 10 000

x) akreditaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx...Xx 25 000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího distribuci xxxxxxxxx x zajištění...Kč 10 000

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §314 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx...Xx 5 000

u) xxxxx zahraničního investičního xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §597 zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech...Kč 10 000

10. Xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 2 000

b) oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelského úvěru xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx…Xx 2&xxxx;000

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx...Xx 2 000

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx...Xx 2 000

e) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2 000

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx...Xx 2 000

11. Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru...Kč 25 000

x) oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 2 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr...Kč 500

d) xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxx daného xxxxxxxxxxxx...Xx 500

e) xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 2 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx...Xx 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění...Kč 2 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuci xxxxxxxxx a xxxxxxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx...Xx 2 500

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500".

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxx 10 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 11 xxxx. x), x) x), x), i) xxxx k) xx xxxxxxxxxx. Poplatek xx xxxxxxxxxxx akreditace, xxxxxxxx xxxx oprávnění je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx přede dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, povolení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve lhůtě 3 xxx přede xxxx skončení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 66

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxx, xxx xx xxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20 000

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejímu ovládnutí...Kč 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx souhlasu x nabytím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx x xxxx, xxx xx staly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx, xxx se xxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx zvýšení kvalifikované xxxxxx na centrálním xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, aby xx xxxxx osobami ovládajícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20 000

g) xxxxxxxx x nabytí xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 20 000

h) xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) předchozí xxxxxxx k xxxxxx xxxx zvýšení kvalifikované xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx ovládajícími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx ovládajícími xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo k xxxx, xxx xx xxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 20 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx vedoucího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny x třetího státu...Kč 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry...Kč 5&xxxx;000

x) předchozího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby pobočky xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx...Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, hlavního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy...Kč 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxx souhlas x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vedoucí osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu funkce xxxxx, která není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x skutečně řídí xxxxxxx tohoto obhospodařovatele xxxx investičního fondu...Kč 5&xxxx;000

3. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxx xx vedení xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

4. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x uzavření xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x fúzi xxxx xxxxxxxxx banky nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jakožto xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx ke xxxxxxx základního kapitálu xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx souhlasu k xxxxxxx tuzemské xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

5. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx

x) x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx fondy...Kč 20 000

b) x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxx, x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxx, x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx obchodního xxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo x převodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného xxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx společníka xxxxx x převodu xxxxxxxxxx jmění xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ...Kč 20&xxxx;000

x) x fúzi xxxxxxxxxxx depozitáře x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx jiné osoby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) k fúzi, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx administrátora xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

6. Přijetí xxxxxxx x udělení

a) xxxxxxxx x xxxx xxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy, na xxxxxx xxxxxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podnikem xxxx xxxx častí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva...Kč 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxx členských práv xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstva...Kč 20&xxxx;000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

7. Xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podfondu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) x xxxxxxxx x sloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) o xxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx společnost...Kč 20&xxxx;000

x) x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) o xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování účastnických xxxxx&xxxx;xxxx transformovaných xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) o xxxxxxxx xxxxxxxx účastnických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 20&xxxx;000

8. Xxxxxxx xxxxxxx

x) o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxx k xxxxxxxxx účastnického fondu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx dražebního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 5 000

h) x schválení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) o xxxxxxxxx xxxxx depozitáře penzijního xxxxx...Xx 5&xxxx;000

9. Xxxxxxx xxxxxxx

x) x schválení xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxx papíru...Kč 15 000

x) o schválení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxx neuvedení xxxxxxxxx x prospektu xxxxxxx xxxxxx...Xx 5 000

d) o xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5 000

e) x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3 000

f) x odložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vzniku nabídkové xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) o xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) o schválení xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx směřující xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx cílové xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) o povolení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty 1 xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3 000

m) x xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx rozhodný xxxxx xx hlasovacích xxxxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxxx x důsledku vlastního xxxxxxx x nemohla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx cílové společnosti...Kč 3&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx, která xx x prodlení s xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti...Kč 3&xxxx;000

x) o vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkupu účastnických xxxxxxx papírů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx srovnatelnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fondem...Kč 5&xxxx;000

x) x schválení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx...Xx 10 000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 10 000

t) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 10 000

x) x xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5 000

10. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxx §597 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech...Kč 10 000

Osvobození

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx bodu 9 xxxx. x) xx x) xxxx osvobozeny xxxxx xx xxxxxx x České republice, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx dluhopisů.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 9 xxxx. x) xx x) xx osvobozena Xxxxx exportní banka, x. x.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu do xxxxxxx podle §597 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nejpozději xx xxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 67

x) Přijetí xxxxxxx

1. x udělení xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxx vysílání...Kč 90&xxxx;000

2. x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx...Xx 90&xxxx;000

3. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 50 000

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání...Kč 25&xxxx;000

x) Xxxxxxx přihlášky k xxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx...Xx 90&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxx xxxxxxxxx

1. v xxxxxxx x udělení oprávnění x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

2. x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

3. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

Xxxxxxxxx poplatku není

1. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx televizního vysílání xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 132/2010 Xx., o audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx).

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 67a

Přijetí xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx realizaci projektu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx na realizaci xxxxxxxx x jiného xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx41a)...Xx 5&xxxx;000

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x okruhu xxxxxx xxxxxxx kinematografického xxxx41a)...Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx41a)...Xx 500

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx41a)...Xx 30&xxxx;000

Xxxxxxx 67x xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 496/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

XXXX X

Xxxxxxx 68

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx předmětem činnosti xx xxxxxxxxxxxxx, přeprava, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zpracovávání vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §41 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 3 000

2. Xxxxxx xxxxxxxx xx sběru x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx…Xx 3 000

3. Xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx bez xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířat…Kč 1 000

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných produktů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx…Xx 3 000

5. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx zachází x xxxxxxxxxx živočišnými xxxxxxxx xxxx získanými xxxxxxxx x které xxxx xxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x bodech 1 xx 4…Kč 1 000

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, osoby xxxx xxxxxx zařízení, v xxxxx xx zachází x vedlejšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x jiné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x bodech 1 xx 4…Xx 500

7. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx86)…Xx 500

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nedostatečně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx86)…Xx 500

9. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mléčné xxxxx xxxxxxxx86)…Xx 500

10. Xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, trvalý xxxxx xxxx pobyt, sídlo) xx xxxxxxxxx, registraci xxxx v povolení…Kč 100

Xxxxxxxx

1. Xx xxxxx schválení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

2. Xx změnu xxxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx jako xx xxxxxxxx.

3. Správní xxxx xxxxxx poplatek xxx xxxxx xxxx 1 xx 9 xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx zpoplatňované xxxxx xxxxxxx 10 xxxx xxxxxxx.

Položka 69

Přijetí žádosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 5 000

2. xxxxxx xxxxxxxxx výrobci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx správné xxxxxxx xxxxx…Xx 2 000

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 1 000

4. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veterinárního přípravku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 250

5. xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx odborné hodnocení…Kč 1 000

6. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 1 000

7. xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Seznamu veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 500

8. xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx…Xx 500

Položka 70

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení k xxxxxxxxxx zvířete

a) za xxxxx xxxxx…Xx 50

x) xx xxxx než xxxxx xxxxx…Xx 100

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxx zvíře…Kč 50

x) xx xxxx xxx jedno xxxxx…Xx 100

3. Xxxxxx veterinárního xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx

x) xx jedno xxxxx…Xx 50

b) xx xxxx než xxxxx xxxxx…Xx 100

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx…Xx 50

5. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx

x) za xxxxx xxxxx…Xx 50

x) xx xxxx než xxxxx xxxxx…Xx 100

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxxx…Xx 50

7. Schválení ozdravovacího xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedné xxxx xxxx nákaz, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx…Xx 100

Xxxxxxx 71

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx42)...Xx 100

2. Vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx produktů42)...Kč 100

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx určení xxxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx42)… Xx 100

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určených x xxxxxx úřední xxxxxxxxxxx xxxxxxx … Xx 50

5. Xxxxxx xxxxxxxx k neškodnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx…Xx 100

Xxxxxxx 72

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a xxxx 5b veterinárního xxxxxx…Xx 200

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxx §5a, 5b xxxx 5d xxxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 100

3. Xxxxxxxxx x registrace podniku, xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx produkty x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx veterinárním xxxxxxx…Xx 500

4. Registrace podniku, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx zachází xx xxxxxxxxxxx produkty x xxxxx xxxx pod xxxxxxx veterinárním xxxxxxx…Xx 100

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produkty xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx x členskými xxxxx…Xx 500

6. Registrace osoby, xxxxx xx xxxxxx xx uvádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx…Xx 100

7. Xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, název, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx schválení nebo x&xxxx;xxxxxxxxxx…Xx 100

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 500

9. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 100

10. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx…Xx 200

11. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx…Xx 100

12. Vydání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx cirkusu…Kč 200

13. Ověření rejstříku xxxx xxxxxx cirkusu…Kč 100

14. Registrace xxxxxxx xxxx…Xx 500

15. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 500

16. Xxxxxxxxxx útulku pro xxxxxxx…Xx 100

Xxxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx registraci.

2. Správní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx bodů 1 xx 6 xxxx xxxxxxx, provádí-li xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 7 této xxxxxxx.

Položka 73

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxx…Xx 1 000

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx…Xx 100

3. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx diagnostické činnosti…Kč 2 000

4. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx…Xx 200

5. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx farmové xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbraně…Kč 200

6. Xxxxx údajů (xxxxx, xxxxxxxx, obchodní xxxxx, xxxxx, trvalý xxxxx xxxx pobyt, xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx…Xx 100

Xxxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jen podle xxxx 3 až 5 této položky, xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 této xxxxxxx.

Xxxxxxx 74

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx43) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxx

1. xxxxx-xx se x xxxxxxx x řádu xxxxx (Xxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx křížence (dále xxx "vybrané xxxxx xxxxx") x x xxxxxxx z řádu xxxxxxx (Primates) x xxxxxx xxxxxxx (Hominidae) (xxxx xxx "lidoopi")...Kč 10 000

2. xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx...Xx 1 000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. xxxxx-xx se o xxxxxxx xxxxx xxxxx x lidoopy...Kč 5 000

2. nejedná-li xx x xxxxxxx druhy xxxxx x xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx43) x xxxxxxx xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 15 000

d) Xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx43)...Xx 1 000

e) Vydání xxxxxxxxxx x žádosti x povolení dopravce xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx43)...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plavidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx43) za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plavidlo xxxxxxx x xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání...Kč 2 000

Položka 75

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx43) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx x dodávce xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 15 000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

Položka 76

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx44)...Xx 100

Poznámka

Vystavuje-li xx xxxxxxxxx listina jako xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx položky 16 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 77

x) Ověření xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx46)...Xx 250

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx46) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vína, xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakostního xxxxxxxxxx vína...Kč 300 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 10&xxxx;000 xxxxx x xxxxx46)

x) Vydání xxxxxxxxxx46) x zatřídění xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx s přívlastkem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šumivého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pěstitelského xxxxx, jakostního xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx...Xx 500 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 000 litrů x xxxxx46)

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x rezervy46a) za xxxxxxx započatých 10 x2...Xx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx prvního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jakostního xxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx vína xxxxxxxxx oblasti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx xxxx, nepřesáhne-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vína 10 000 xxxxx xxxxxx v xxxxx.

2. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx výsadbu xxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx46a) xxxxxx xxxxxxxxxx46b).

Xxxxxxx 78

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx47)...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx fyzické xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických osob, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx47)...Xx 2&xxxx;000

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2006 Sb.

d) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rostliny, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx genetických xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a využívání xxxxxxxxxxx zdrojů rostlin x mikroorganismů významných xxx výživu a xxxxxxxxxxx60a)...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxx x)60a)...Xx 500

Xxxxxxx 79

Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladu48)...Kč 10&xxxx;000

Xxxxxxx 80

a) Vydání xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, rostlinné produkty xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxxxxxxx péči…Kč 500

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dovozu karanténního xxxxxxxxx xx třetí xxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx testování, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx odrůd xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinolékařskou xxxx…Xx 500

c) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx karanténního materiálu x xxxx xxxxxxxxxx x xxx podle xxxxxx upravujícího rostlinolékařskou xxxx…Xx 500

x) Přijetí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 100

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vývoz xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx produktu xxxx xxxxxx předmětu x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 81

Přijetí xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx:

- xxxxx xxxxxxx látku nebo xxxxxx látky zařazené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh49)…Kč 5 000

- účinnou látku xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx xxx49)…Xx 6 000

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx49)…Xx 1 000

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 500

Xxxxxxxx

Xxxxxxx úřad sníží xxxxxxxx o 90 %, xxx-xx x xxxxxx x vzájemné xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx látek, rostlinných xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx.

Položka 82

Přijetí xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx49)…Xx 500

x) povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx na trh49)…Kč 200

Xxxxxxx 83

Přijetí xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinolékařskou xxxx…Xx 300

x) xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin na xxx49) xxxx x xxxxxxxx pomocného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxx těchto povolení…Kč 100

x) xxxxx do xxxxxxxx distributorů přípravků xx xxxxxxx rostlin xxx profesionální uživatele xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 1 000

Xxxxxxx 84

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh49) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 100

Xxxxxxx 85

Xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xx xxx49)…Xx 1 000

Xxxxxxx 86

Přijetí xxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx rostlin xx xxx49)

- xxx xxxxxxxx xxxxxxx…Xx 1 000

- xxx vlastní xxxxxxx…Xx 300

x) vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušek pro xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinolékařskou xxxx…Xx 100

x) xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 200

Xxxxxxx 87

a) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu lesních xxxxxx...Xx 500

x) Udělení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin...Kč 1&xxxx;000

x) Prodloužení licence xxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lesního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x lesní xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářského xxxxx a lesní xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

f) Xxxxxxx licence pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx licence xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře...Kč 500

Xxxxxxx 88

Xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxx50)...Xx 1 000

b) x xxxxxxxxxx xxxxx x uvádění rozmnožovacího xxxxxxxxx do xxxxx51)...Xx 100

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx51)...Xx 2&xxxx;000

x) o xxxxxxxxxx odrůdy xxxxxxxxxx, xxxxxx vyšlechtěné xxx xxxxxxxxx za zvláštních xxxxxxxx x odrůdy x xxxxxx uznaným xxxxxxx xxxxxx51)…Xx 500

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

f) x xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxx51)...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxx 89

Xxxxxxx xxxxxx xx udělení nucené xxxxxxx50)...Xx 3&xxxx;000

Položka 90

a) Xxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx50)...Xx 500

x) Zápis xxxxxxx o převodu xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx50)...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, změny xxxxx, xxxxxxxx, obchodní xxxxx, xxxxxxxx pobytu xxxx sídla držitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 200

Xxxxxxx 91

Xxxxxxx 91 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/2020 Sb.

Xxxxxxx 92

a) Vydání xxxxxxxx52) x pěstitelskému xxxxxx xxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx53) pro xxxxx xxxxxxxx původu x xxxxxxxxxxx označení xx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx osvědčení53) o xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xx xxxxx volně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx účely...Kč 500

d) Xxxxxx xxxxxxxxx53) xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Provedení xxxxx xx vydaném xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx b) až x)...Xx 500

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokladu x skutečnostech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53)...Xx 1 000

h) vydání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx53)...Xx 1&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx potravin x xxxxxxx ionizujícím xxxxxxx53)...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení podle xxxxxx x) a x) této xxxxxxx xx vyměřuje xxxxxxxx xxxxx položky 20 xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 93

x) Přijetí xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx pro výrobu54)...Kč 7&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výrobu xxxx uvádění na xxx54)...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xx trh54)...Kč 3&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx provozu xxx xxxxxx54)...Xx 5 000

e) Xxxxxxx xxxxxxx x registraci xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx54)...Xx 2 000

x) Xxxxxxx žádosti x registraci xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx54)...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x žádosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx54)...Xx 500

x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx54)...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušení54)...Kč 5&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) xxxx položky xx vybere x x xxxxxxx, že xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) nebo e).

2. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydávané xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx54) se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 22 xxxxxxx b) tohoto xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx poplatku xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky x xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 94

Přijetí xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rostlinného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx55) ..Xx 10 000

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rostlinného přípravku xxxx substrátu55)...Kč 2 000

x) x povolení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření75)...Kč 1&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

Přijetí žádosti xxxxxxx x xxxxxxx x) této xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx x povolení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezískaného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx o xxxxxxxx výjimky v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx událostí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Položka 95

1. Podání xxxxxxx xxxx návrhu x56)

x) schválení účinné xxxxx xxx první xxx xxxxxxxxx...Xx 150&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxx mikroorganismus...Kč 75&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx další xxx xxxxxxxxx...Xx 75&xxxx;000

x) xxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxx...Xx 75 000

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx další xxx xxxxxxxxx...Xx 75 000

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 30&xxxx;000

x) povolení kategorie xxxxxxxxxx přípravků...Kč 60&xxxx;000

x) xxxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx...Xx 6&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx...Xx 12&xxxx;000

x) nevýznamnou xxxxx x xxxxxxxx...Xx 1 800

l) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 300

x) obnovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 22&xxxx;500

x) xxxxxxxx identického biocidního xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

2. Xxxxxx xxxxxxxx56)

x) k xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx povolené kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x přípravku, který xxx xxx povolen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx státě Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx Xxxxxxxxx konfederaci...Kč 2&xxxx;000

3. Xxxxxx xxxxxxx56) x xxxxxxxxx dokumentace x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxx-xx o

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) xxxxxxxxx srovnávacího posouzení...Kč 15&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx...Xx 7&xxxx;500

4. Xxxxxxx xxxxxxx56) x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 5 000

b) vzájemné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxx konfederaci...Kč 40&xxxx;000

5. Xxxxxxx oznámení56)

o dodání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;500

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx správní xxxx současně x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xxxx položky x xxxxxxxxx, kdy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx úlohu xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.

Xxxxxxx 96

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx57)...Xx 30&xxxx;000

x) Vydání xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změně xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx57)...Xx 10 000

c) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxx xxxxxxxxx změně xxxxxxxx neuvedeného v příloze č. 1 x zákonu x integrované xxxxxxxx57)...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XX

Xxxxxxx 97

1. Xxxxxxx xxxxxxx58)

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x změnu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku...Kč 2&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dovozu xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) x zrušení rozhodnutí x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx58)

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přípravku xxxx x převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) x xxxxxxxx souběžného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přípravku...Kč 2&xxxx;000

x) x zrušení xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxx rozhodnutí x případech xxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registraci xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zda xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 2 000

e) o xxxxxxxxxx zvykového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx…Xx 2 000

x) x xxxxxxxxx povolení xxx xxxxxxx do oběhu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx unii xxxx xx xxxxx xxxx…Xx 2 000

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 2 000

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 31 xxxx 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/745 ze xxx 5. xxxxx 2017 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, změně směrnice 2001/83/XX, xxxxxxxx (XX) x. 178/2002 x xxxxxxxx (ES) x. 1223/2009 x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 90/385/XXX x 93/42/EHS (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx xx. 31 xxxx 2 nařízení o xxxxxxxxxxxxxx prostředcích výrobci, xxxxxxxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxx xxxx ověření xxxxx podle xx. 28 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/746 xx dne 5. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx in xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 98/79/XX x xxxxxxxxxx Xxxxxx 2010/227/XX (xxxx xxx "nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx xx. 28 xxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vitro výrobci, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx...Xx 3 000

4. Xxxxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx...Xx 3 000

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vitro...Kč 3 000

x) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx servis xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx...Xx 3 000

x) žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby x Xxxxxxxxxxx systému zdravotnických xxxxxxxxxx...Xx 1 500

x) xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxxx...Xx 1 000

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prodeji xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx...Xx 1 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxx x) a x) xxxx xxxxxxx, xxx-xx x léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xx registru xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxx 141/2000/ES xx xxx 16. prosince 1999 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 písmene x) xxxx položky xx xxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx žádáno xx 30. xxxxxx 2004 x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx a x dalších xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx.

Položka 98

Přijetí žádosti58)

- x xxxxxxxx xxxx xxxxx povolení výroby xxxxxxxx přípravků, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výroby veterinárních xxxxxxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx...Xx 2 000

- x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- x xxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- o xxxxxxxx xxxx xxxxx povolení xxxxxx medikovaných xxxxx xxxx veterinárních xxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 2 000

Položka 99

1. Xxxxxxx xxxxxxx58)

- o xxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků...Kč 2&xxxx;000

- x xxxxxxxxx xxxxxxxx distribuce...Kč 2 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx58a)...Xx 2 000.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Přijetí žádosti xxxxxxx x bodě 2 xxxx položky, xx-xx žadatelem zdravotní xxxxxxxxxx.

2. Přijetí xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2 této xxxxxxx, xxx-xx o léčivé xxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 141/2000/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Položka 99X

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx59)...Xx 2 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx59)...Xx 2 000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx licence x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx použití59)...Kč 2 000

Položka 100

x) Vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx59)...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx x vývozu xxxx dovozu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx přípravků59)...Kč 1 000

c) Xxxxxx povolení k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

Položka 100A

a) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x uvedenou xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77)...Xx 3 000

b) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx laboratoři, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vědecko-výzkumnému xxxx výukovému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x uvedenou látkou xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxxxx xxxx77) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 500 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx změny x xxxxxxx uvedených x licenci xxxxx xxxxxx x prekursorech xxxx x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drog77) xxxx xxxxxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 2 000

e) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odpovědné xxxxx, xxxxx jména nebo xxxxxxxx odpovědné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x prekursorech xxxx x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77)...Xx 1 000

f) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx drog x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxxxx xxxx77) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracovišti xxxxxx školy nebo xxxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích...Kč 500

x) Změna licence x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, změny xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, laboratoři zdravotního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx diagnostickému, xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 300

h) Vydání xxxx zvláštní xxxxxxx x důvodu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní licenci xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx prekursory xxxx77) xxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx drog x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxxxx xxxx77) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 300 x Xx 200 xx xxxxxx novou xxxxxxxxxx xxxxxxxx v žádosti x novou xxxxxxxx xxxxxxx

x) Změna xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77) poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx...Xx 300

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx x uvedenou xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx 3 podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prekursory xxxx77)...Xx 3&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx 3 podle zákona x prekursorech xxxx x podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prekursory xxxx77) xxxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Vydání xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxx xxxxx x registračních xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujících prekursory xxxx77)...Xx 1&xxxx;000

x) Vydání xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxxxx drog77) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx...Xx 600

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx77)...Xx 1 000

o) Xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx k činnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx látkou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 500

p) Vydání xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k činnosti x výchozí xxxx xxxxxxxx látkou x xxxxxx změny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 300

Osvobození

Od poplatku xxxxx xxxxxx j) x x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx registrované Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx drog.

Položka 100X vložena právním xxxxxxxxx č. 273/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxx 101

a) Xxxxxxx xxxxxxxx60) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2 000

b) Xxxxxxx povolení60) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxx60) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx genetického produktu xx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx...Xx 30&xxxx;000

Položka 102

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx80)

x) xxxxxx bezpečnostního programu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 40&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 60&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx...Xx 30&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 15 000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx80)...Xx 25 000

Xxxxxxx 102A

Přijetí xxxxxxx x

x) xxxxxxxx61a) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxx61a) dovozu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxx...Xx 500

x) xxxxxxxxxx61a) xxxxx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx buněk ...Xx 500

x) povolení xxxx xxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx61b)...Xx 2 000

e) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx61b)...Xx 2&xxxx;000

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx61b)...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), e) x x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx činnosti podané xx tří xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských xxxxx x buněk61b), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, odběrech x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx č. 160/1992 Sb., x zdravotní péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXX

Xxxxxxx 103

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62) x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx úředního xxxxxxxx62) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx76)...Xx 500

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx dovoz xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, reklamací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vzorků. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx je dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx76).

Xxxxxxxx

Xxxxxx povolení vydává xxxxxxx úřad x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 104

x) Xxxxxx xxxxxxxx63) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx63) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx České republiky...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx licence63) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na vývoz x xxxxx vojenského xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx, předvedení, reklamací x bezúplatného vývozu x dovozu xxxxxx.

Xxxxxxx 105

Xxxxxxx

x) povolení x vývozu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zboží xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zbožím xxxxxxxxxxxxx64)...Xx 500

x) mezinárodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 105a

Udělení xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, mučení nebo xxx jiné kruté, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx...Xx 500

Položka 106

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx65)

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx s jaderným xxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spouštění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx reaktorem...Kč 3&xxxx;000

x) x uvádění do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jaderného xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5 000

g) x provedení změny xxxxxxxxxxx jadernou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3 000

h) x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx položky xxxx x průvozu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x jaderné xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. kategorie...Kč 3&xxxx;000

x) x provozu xxxxxxxxxx XX. kategorie...Kč 5&xxxx;000

x) x uvolňování xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx...Xx 1 000

n) x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx, třídění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx u původce xxxxxxxxxxxxxx odpadu, který xx oprávněn x xxx xxxxxxxx xxxx x otevřeným radionuklidovým xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) k xxxxxxx vyřazení...Kč 1&xxxx;000

x) xx zpětnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklého xxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx transferu z xxxxxxxxx xxxxx Euratomu...Kč 1&xxxx;000

x) k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx republiky nebo xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx státu Euratomu xxx účely xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx65)

x) x xxxxxxxxxxx etapám xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1 000

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx III. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

d) x xxxxxxxx radioaktivní xxxx štěpné xxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx významných z xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany...Kč 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx x vývozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku...Kč 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolovaném xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště XX. xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh...Kč 1&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx přípravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, jejíž xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx atomového zákona...Kč 1&xxxx;000

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx...Xx 500

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx radioaktivních xxxxxxx.

Xxxxxxx 107

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jaderných elektráren...Kč 100&xxxx;000

x) typů xxxxxxxx xxx ozářené xxxxxxx xxxxxx z výzkumných xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 100&xxxx;000

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx elektrárny...Kč 50&xxxx;000

x) typů xxxxxxxx xxx xxxxxxx jaderné xxxxxx pro výzkumná xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) xxxx určených xxx xxxxxxx radioaktivní nebo xxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x)...Xx 1&xxxx;000

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona...Kč 500

3. Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx typu

a) xxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

4. Vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 50

XXXX XXXX

Xxxxxxx 108

1. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx §26 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx...Xx 600

2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx83), xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxx způsobilosti...Kč 400

3. Xxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 7 zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 400

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 200

Položka 109

a) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1 000

b) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx oznámených xxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 110

x) Podání xxxxxx xx rozhodnutí xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §129 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, popřípadě uživatelem xx xxxxxx xxxxx...Xx 200

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx sporu, x xxxxxxxx sporu x xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx plnění, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti...Kč 10&xxxx;000

x) Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx 4 % z xxxx xxxxxx, xxxxxxx...Xx 200

x) Xxxxxx námitky xxxxx xxxxxxxx reklamace xxxxx §129 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích...Kč 100

e) Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx sporu x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx...Xx 10 000

f) Podání xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) Xxxxxx návrhu xx rozhodnutí xxxxx xxxxx §104 odst. 16 zákona o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 1 000

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x) xx xxxxxx nejvýše xx xxxx Kč 500&xxxx;000.

Xxxxxxx 111

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x oprávnění x xxxxxxxxx čísel...Kč 500

Poznámka

Poplatek xxxxx této položky xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx volání, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxx x informace (xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 112

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxx xxxxxxxxx x přenos xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx)...Xx 7&xxxx;000

- pro xxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx službu...Kč 500

- xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 3 000

b) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů

- xxx šíření x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání (xxxxxxxxxx xxxxxx)...Xx 500

- xxx xxxxxx xxxxxx...Xx 500

- xxx xxxxxxxxxx radiokomunikační xxxxxx...Xx 200

- pro xxxxxxx radiokomunikační služby...Kč 500

x) Vydání xxxxxxxxx x změně x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxx ohlášky, koordinace xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx soustavy xx Xxxxxxxxxx mezinárodního rejstříku xxxxxxxxx kmitočtů x Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §26a xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx družicovou xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 10 000

x) Xxxxxx žádosti x xxxxxxxx řízení xx xxxx předběžné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx sítě nebo xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26a xxxx. 2 xxxxxx x elektronických komunikacích xxx xxxxxxx družicové xxxxxx...Xx 50 000

Poznámka

Poplatek xxxxx xxxx položky xx nevybere za xxxxxx xxxxxxxxxx podle §25 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx 113

a) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx služeb...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 500

x) Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §34 xxxxxx č. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx §6a xxxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 100

Xxxxxxx 114

x) Podání xxxxxx xx rozhodnutí xxxxx §7 xxxx. 4, §9 odst. 3, §12 xxxx. 4 x §14 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…2&xxxx;000 Kč

b) Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 x §10 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zavádění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…10&xxxx;000 Xx

XXXX XX

Xxxxxxx 115

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx pasu...Kč 600

- občanům xxxxxxx 15 let...Kč 100

b) Xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxx lhůtě xx 24 xxxxx xxxxxxxxxx xxx

- xxx xxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 6&xxxx;000

- xxx xxxxxx x obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 4&xxxx;000

x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 2&xxxx;000

xxxxxxx mladším 15 xxx

- při xxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra…Kč 2&xxxx;000

- xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx…Xx 1&xxxx;500

x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 500

x) Xxxxxx cestovního pasu xx 5 xxxxxxxxxx xxx

- při xxxxxx x převzetí x Xxxxxxxxxxxx vnitra…Kč 3&xxxx;000

- xxx podání u xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx…Xx 2&xxxx;000

x xxxxxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 1 000

- xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x převzetí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx…Xx 3 000

občanům mladším 15 xxx

- xxx xxxxxx a převzetí x Ministerstva xxxxxx…Xx 1&xxxx;000

- xxx xxxxxx x obecního úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 500

a xxxxxxxx x Ministerstva xxxxxx…Xx 500

- xxx podání x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x stejného xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností…Kč 1 000

d) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx cizince xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx...Xx 200

e) Vydání xxxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxx pro překračování xxxxxxxx xxxxxx...Xx 100
x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 50 xx xxxxxx xxxxx
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pasu x xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx...Xx 100
x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx...Xx 600

- cizincům xxxxxxx 15 xxx...Xx 100

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xx osvobozeno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

Předmětem xxxxxxxx xxxx

1. Vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx certifikáty xxxxxxxx xxxx zneplatněny.

2. Vydání xxxxxxxxxx dokladu z xxxx úřední.

Poznámka

Poplatek xxxxx xxxxxx a), x) x x) této xxxxxxx se xxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; jedná-li xx x převzetí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmen x) a c), xxxxx se xxxx xxxx převzetím.

Xxxxxxx 116

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx

x) xxxxxxx…Xx 2 500

b) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx…Xx 1 000

x) xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území…Kč 500

2. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxx…Xx 2 500

x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx…Xx 1 000

x) xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cizinci, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx…Xx 1 000

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx 15 let…Kč 500

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k pobytu

a) xxxxxxx…Xx 1 000

x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx…Xx 500

4. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxxx, xxxxxxx, ztracený xxxx xxxxxxxx nebo jehož xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) cizinci…Kč 4 000

x) xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx…Xx 2 500

5. Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, povolení x přechodnému nebo x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx bez ohledu xx státní xxxxxxxxxxx, x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dokladů...Kč 200

6. Přijetí xxxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, pobytové xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x biometrickými xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx příslušnost...Kč 300

7. Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právního postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx…Xx 500

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx čísla cizinci…Kč 1 000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. a) x x) této položky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx66a), x xx xxxxxxxx xxxxx bodu 2 písm. x) x x), xxxx 3 x bodu 8 xxxx xxxxxxx xx osvobozen xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx snížit x 50 % xxxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 této xxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx poplatku xxx požádat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4.

Předmětem xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxx xxxxxxxxx 15 xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. První vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx správní xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, průkaz xxxxxx x výrobní xxxxx xxxx průkaz, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

4. Žádost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxx 6 xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxxxx nosiče dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx narození x xxxxxx rodného xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

Poznámky

1. Xxxxxxxx xxxxx bodu 4 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx i x xxxxxxx, jde-li x xxxxxx průkazu náhradou xx průkaz x xxxxxxxx k pobytu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx ochraně cizinců.

3. Xxxxxxxx podle xxxx 7 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, jde-li x vydání nového xxxxxxx x povolení x xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxx vybírá, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx státu, který xx vázán Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou s Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxx, pokud xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx těchto osob xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx o xxxxxx dalšího xxxxxxx x povolení k xxxxxx.

4. Poplatek xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx změny xxxxx xxxx 3 xxxx 5 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx bez ohledu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn.

5. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 5 x 6 xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Dohodou x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, občana xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxx xxxx, xxxx občana Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska xxxxx části xxxxx Xxxxxx x vystoupení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx z Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušníky xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 117

Položka 117 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 634/2004 Sb.

Xxxxxxx 117A

a) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

- xxxxx x pobytu xxx 90 dnů - xxxxx xxxx X xxxx X+X...Xx 1 000

- xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx - vízum xxxx D xxxx X+X... Kč 300

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx...XXX 60

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx a xxxx xxxxxx xx toto xxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů...Kč 1&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza...Kč 300

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pozvání xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 300

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx této položky xx osvobozeno

a) přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx; xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx osvobozeno x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xx české xxxxx xxx cizince xxxxxxxx 6 let,

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republiky na xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx vlády nebo Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na vízum, xxx-xx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx s Evropskými xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxx na xxxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x doprovázející xxxxxxx, xxxxx podnikají cesty xx účelem xxxxxx xxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx, xxxxx cestují x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2005/761/XX xx xxx 28. xxxx 2005 xxx usnadnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vědeckého xxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxx úřad xxxx od xxxxxxxx xxxxx této položky xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, pokud toto xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozvojové xxxxxxxx, jiných důležitých xxxxxxxxx zájmů xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx poplatku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetí xxxx může xxxxxx xxxxxxxx z dohody x usnadnění udělování xxx uzavřené xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky upustit, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx na hraničním xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx letadla xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizího státu.

Předmětem xxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx x moci xxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx se vybírá x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx pouze xxxx pobytu.

2. Poplatky xx vybírají x xxxxxx, xxxxxxxxxx dolarech xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx přijata xxxxxx x xxxxx.

Položka 118

x) Registrace xxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 50

b) Xxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 200

XXXX X

Položka 119

x) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, x dřívějších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zemských xxxxx za xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx 20 měrných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 100

x) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x dřívějších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx x xxx započatou xxxxxxx formátu X4...Xx 50

x) Vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxxxx parcel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu s xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx vedených v xxxxxxxx nemovitostí za xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx 20 xxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx každých x xxx započatých 20 xxxxxx uvedených x novém stavu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx katastrálním xxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx geometrického xxxxx vyznačující xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx katastru xxxxxxxxxxx...Xx 100

x) Vydání xxxx x xxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xx každou i xxx xxxxxxxxx stránku xxxxxxx X4...Xx 30

x) Xxxxxx ověřeného xxxxx xxxx xxxxx listin xx sbírky xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí a xxxxxx xxxxxx pozemkové xxxxx za xxxxxx x jen započatou xxxxxxx formátu X4...Xx 50

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pověřené xxxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona a xxxxxx xxxxxx památkové xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68). Xxx xxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx69) xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX. Pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx68) je xx poplatků xxxxx xxxx položky xxxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, právnické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx součásti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k duchovním, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zdravotnickým, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx5), xxx-xx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitého xxxxxxx x vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x. x., souvisí-li úkon x xxxxxxxxxx xxxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

3. Xx xxxxxxxx podle této xxxxxxx jsou osvobozeny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x převodem xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozemku souvisejícího x bytem x xxxxxxxxx prostorem i xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxxx xxxx70).

Xxxxxxxx

Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) této xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx parcela, budova xxxxxx rozestavěné, byt x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 120

a) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx...Xx 2 000

b) Xxxxxxx návrhů xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, odvádění xxxxxxxxx vod x xxxxxx čištění, pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, veřejnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 2 000 xx xxxxx xxxxx

...xxxxxxx x xxxxx Xx 20&xxxx;000

x) Přijetí úplného xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx k xxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x jednotkám x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx spoluvlastníků o xxxxxx nemovité xxxx x xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

Xxxxxxxxxx

1. Xx poplatků xxxxx xxxx položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx státní památkové xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx68). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x krajiny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu69), xx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx ochrany xxxxxxx x krajiny XX. Pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu68), xx xx poplatků xxxxx xxxx položky xxxxxxxxxx xxxxxxx organizace státní xxxxxxxxx xxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, právnické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako součásti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, právnické xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zdravotnickým, xxxxxxxxxxx xxxx administrativním xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxx a odborové xxxxxxxxxx5), jde-li o xxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx přijetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx70), x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k pozemku xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xx poplatku xxxxx písmene x) xxxx položky je xxxxxxxxxx přijetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výstavbu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu71).

5. Xx poplatku xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vkladu do xxxxxxxx nemovitostí v xxxxxxxxxxx s převodem xxxxxxx státu podle xxxxxxxxxx právního předpisu29).

Poznámka

Pro xxxxx této položky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 121

Vydání xxxxxxxx x emisím skleníkových xxxxx...Xx 10 000

Xxxxxxx 122

x) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx...Xx 1 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx...Xx 500

c) Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx...Xx 1 000

x) Xxxxxxx xxxxxxxx x přeshraniční přepravě xxxxxx xxxxx xxxxxx x odpadech...Kč 10 000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zákona x xxxxxxxx...Xx 6 000

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxxxx d) x x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx podle xx. 22 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1013/2006 x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 123

Xxxxxx dodatečného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx...Xx 150

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx (XXX. 1 xxxx XXX-XXX) x xxxxxxxxx o celním xxxxxxx xxxxx (X.XX) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy uzavřené Xxxxxxxxx unií x xxxxxxx výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchodem Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx.

Položka 124

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx...Xx 350

Položka 125

Xxxxxx xxxxxxxxxx x sazebním xxxxxxxx xxxxx...Xx 350

ČÁST XI

Poznámka x xxxxx XX

Xxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, výpisu x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx listin a xxxxxxx...Xx 100 xx xxxxxx x započatou xxxxxxx

...Xx 15 za xxxxxx x započatou xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stroji xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx započatou xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X4 x xxxxx.

Xxxxxxx 127

a) Xxxxxxx xxxxxxx

- x první xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 200

- x xxxxx další xxxxxxxxxxx lhůty...Kč 500

- x prominutí zmeškání xxxxx...Xx 1 000

b) Přijetí xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví...Kč 1&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti

- x xxxxxx osvědčení x xxxxx přednosti (xxxxxxxxx xxxxxx)...Xx 600

- x xxxxx xxxxxxx...Xx 600

- o xxxxx xxxxxxx...Xx 600

- x xxxxx zástavního xxxxx...Xx 600

- x konverzi xxxxxxxx xxxxxxxxx73)...Xx 600 xx xxxxx stát, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaslána

Poznámka

V řízeních xxxxxxxxxx xx ochranných xxxxxx je xxxxxxxx xx přijetí rozkladu xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxx splatný xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx zaplacen ve xxxxx splatnosti, xxxxxxxx xx rozklad xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x dodatková xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx 128

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;200

- pokud xx (xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx (xx) xxxxxxx původce (i)...Kč 600

x) Přijetí xxxxxxx

- x xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtou...Kč 800

- o zpřístupnění xxxxxxxx nároků evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

- xx 11. x každý xxxxx xxxxxxxxx patentový nárok...Kč 500

x) Vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

- xxxxx stran strojopisu...Kč 1&xxxx;600

- za xxxxxx xxxxx xxxxxx...Xx 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 2&xxxx;000

- xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx...Xx 100

x) Předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) Přijetí xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prodloužení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení...Kč 5 000

Xxxxxxx 129

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

- xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx patentu...Kč 2&xxxx;000

- xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 2 000

Xxxxxxx 130

Xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x patentové xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;500

Užitné vzory

Položka 131

Xxxxxxx xxxxxxxxx užitného vzoru...Kč 1&xxxx;000

- pokud je (xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx (xx) xxxxxxx původce (x)...Xx 500

Xxxxxxx 132

Přijetí xxxxxxx x xxxxxx, zda xxxxxxxxx řešení spadá xx xxxxxxx zapsaného xxxxxxxx vzoru...Kč 5&xxxx;000

Xxxxxxx 133

Xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Položka 134

Přijetí xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxx...Xx 6&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. Dojde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxx platnosti, xx xxxxxxxx xx prodloužení xxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx.

2. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xx xxxxx xxx zaplatit xxxxx x xxxxx lhůtě 6 xxxxxx xx xxxx dvojnásobku.

Xxxxxxxxxx vzory

Položka 135

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ...Kč 1&xxxx;000

- xxxxx xx(xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx(x) xxxxxxx xxxxxxx(x)...Xx 500

b) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 1 000

- xxxxx xx(xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx(xx) xxxxxxx xxxxxxx(x)...Xx 500

- xx xxxxx další xxxxxxxxxx vzor obsažený x xxxxxxxxx...Xx 600

- xx každý xxxxx xxxxxxxxxx vzor xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxx xx(xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx(xx) xxxxxxx xxxxxxx(x)...Xx 300

Xxxxxxx 136

Přijetí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

- xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vzor xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 800

Xxxxxxx 137

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxx x 5 xxxx...Xx 3 000

- podruhé x 5 xxxx...Xx 6&xxxx;000

- xxxxxxx x 5 xxxx...Xx 9&xxxx;000

- xxxxxxxx x 5 xxxx...Xx 12&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xx obnovu xxxxxxx xxxxxxx xx 2 měsíců ode xxx xxxxxx.

2. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx jej xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxx xxxxxxx xxxx služeb...Kč 5 000

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxx xxxxxxx xxxx služeb...Kč 10&xxxx;000

- xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxx xxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx...Xx 5 000

- xx každou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nad xxx xxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxxxxxxx

- xx xxxxxx xxxx vzniklou přihlášku...Kč 5 000

d) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

- xx každou nově xxxxxxxx ochrannou známku...Kč 5 000

e) Přijetí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx označení do xxxxxxxxx...Xx 1 000

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x přeměnu xxxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxx námitek xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx námitek.

4. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx a o xxxxx x tomuto xxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

5. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) odrážky xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vyzve Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ani x xxxx lhůtě, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v rozsahu xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx zřejmé, xx které xxxxx xxxxxxx a služeb xx xx zaplacená xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx přihláška xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx výrobků xxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx v xxxxxx xx nejnižší, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 139

a) Xxxxxxx xxxxxxx

- o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 2 500

- x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

- x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx známky xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nejpozději však xx xxxxx měsíců xx xxxxxx xxxx...Xx 5&xxxx;000

- x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ochranné známky xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxx xxxx...Xx 10 000

b) Přijetí xxxxxx xx zrušení xxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Úřad průmyslového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx splatnosti x xxxxxxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx, který následuje xx xxxxxxxx výzvy. Xxxx-xx poplatek xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx, považuje se xxxxxx o obnovu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nepodanou a xxxxxxxxxx o zaplacení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx nepoužijí.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx přijetí xxxxxx. Xxxx-xx poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx splatnosti, xxxxxxxx xx návrh na xxxxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx a o xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx neplatnou x xxxx toto xxxxxxxxxx následně xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) této xxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. V případě, xx Úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrannou xxxxxx xx 118 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx položky xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx zápisu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 140

Xxxxxxx xxxxxxx

- x xxxxxxxxxxx zápis xxxxxxxx xxxxxx...Xx 2&xxxx;500

- x obnovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 3&xxxx;000

- x územní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 141

a) Xxxxxxx xxxxxxx x zápis xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 4&xxxx;000

x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx původu...Kč 2&xxxx;500

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 500

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx položek 140 x 141 xxxxxxx x) tohoto xxxxxxxxx xx vybírají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx x Madridské xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u Mezinárodního xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x Xxxxxx.

Topografie polovodičových výrobků

Položka 142

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků...Kč 5&xxxx;000

Xxxxxxx 143

Xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

XXXX XXX

Xxxxxxxxxx poplatky

Zmocnění x xxxxx XXX

1. Xxxxxxx úřady xxxxxxxxxx x vybírající xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx mohou stanovenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx upustit xx xxxxxxx poplatku x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 150, 151, 152 x 162 xxxx. x) xxxxxxx-xx xxxx x rámci programu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx. xxxxxx stipendisty.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyměřují x xxxxxxxx poplatky x xx úkony xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx, xxx přijímají xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx zastupitelský xxxx xxxx vybrat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx úkonu.

Poznámky x xxxxx XII

1. Xxxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Poplatky xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) x měn, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx je xxxxx xxx 1:1 na xxxxx xxxxxxxx měny x xxx, že xx xxxxxxxxxxxx dolů x xxxxxx xx 0,50 (xxxxxxxx příslušné xxxx) x xxxxxx xx 0,50 (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) včetně,

b) x měn, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx je nižší xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1:1 na xxxxxxxxx nominální hodnotu xxxxx xxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxx místních xxxxxxxx xxxxxxxx použití zaokrouhlení xxxxxx na české xxxxxx.

Xxxxxxx 144

Přijetí xxxxxxx x

&xxxx;
x)
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx74)
&xxxx;
XXX
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx74)
&xxxx;
x)
xxxxxxx krátkodobého xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx
&xxxx;
XXX
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x usnadnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx
x) xxxx posouzení xxxxxx neudělení víza, xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX 60

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x třetí xxxx74).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx krátkodobého xxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx krátkodobého xxxx, xxxxxxxxxx krátkodobého xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx příslušníkům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí a xxxxxxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx dohoda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x třetí xxxx74).

Xxxxxxx 144X

x) Přijetí xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza…Kč 2 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx…Xx 5 000

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx termínu osobního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza…Kč 1 000

Osvobození

1. Xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxx osvobozeny xxxxx xxxxxx 6 xxx.

2. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zvláštních xxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žadatelé o xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo x xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx žádného x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx tak xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zastupitelské xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx upustit xxxx jej xxxxxx, xxxxx xxxx opatření xxxxxx x podpoře xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x humanitárních xxxxxx.

2. Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx věku xx 6 xxx x mladších 12 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 145

Xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5&xxxx;000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zastupitelským xxxxxx, xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 146

Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 750

Xxxxxxxxx poplatku xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 147

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo plnění, x výjimkou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)...4 % x vybrané peněžní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

...xxxxxxx Xx 150

...xxxxxxx Xx 2&xxxx;000

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx (příjemce) xxxx xxxxxx prováděn xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, vybírá xx xxxxxxxx podle položky 146 xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx právního xxxxxxxx.

Xxxxxxx 148

Xxxxxxx

- peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx předmětů...0,5 % x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx rok

...nejméně Xx 200

...xxxxxxx Xx 20&xxxx;000

- xxxxxx nebo spisů xx xxxxx rok...Kč 200

Xxxxxxxxx poplatku není

Úschova xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 149

x) Sepsání xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx smluv, xxxxxx xxxx....Xx 600

x) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 300

Xxxxxxx 150

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx...Xx 250 xx xxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx jejím xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx určených xxx zápis xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině xx Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx...Xx 125

c) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (superlegalizace)...Kč 600

x) Xxxxxxx otisku úředních xxxxxxx x podpisů (xxxxxxxxxxxxxxx) na listinách xxxxxxxx xxx zápis xxxxxxxx události x xxxxxx xx Zvláštní xxxxxxx x Xxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx otisku xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx podpisů na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx a ověření xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx...Xx 300

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx.

Xxxxxxx 151

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx...Xx 300

b) Xxxxxxx xxxxx předloženého xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině xx Xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx...Xx 150

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 300

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překladu jde-li x doklad xxxxxx xxx zápis xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx Zvláštní xxxxxxx x Brně...Kč 150

x) Xxxxxxxxx autorizované konverze xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx každou x započatou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 100

f) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx x započatou stránku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 100

g) Xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx...Xx 600

Poznámka

Poplatek xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx stránku xxxxxxx X4 a xxxxx.

Položka 152

Vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu

a) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx i započatou xxxxxxx...Xx 600

x) x xxxxxx českého za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 650

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx druhého xx xxxxxx x započatou xxxxxxx...Xx 1 000

d) x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, japonského, korejského x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za každou x xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 900

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx stránku xxxxxxx X4 a menší.

Xxxxxxx 153

x) Vystavení xxxxxxx, oddacího nebo xxxxxxxx xxxxx...Xx 300

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx úmrtního xxxxx x jeho xxxxxxx...Xx 700

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx rodného, xxxxxxxx xxxx úmrtního xxxxx.

Xxxxxxx 154

Xxxxx

x) příjmení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, směšného, xxxxxxxxxxx, cizojazyčného xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 100

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 1 000

Osvobození

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx dochází xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmení xxxxx xxxxxxxx dřívějšího, xxxx-xx tato skutečnost xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku x rozvodu.

2. Xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx osvobozena xxxxx nebo oprava xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, kterou xx xxxxx provést x důsledku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zápisů x xxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx pohlaví.

Poznámky

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rodičů nebo xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Za změnu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx vybírá xxx xxxxx poplatek.

3. Xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xx xxxxxxxx poručníka xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx poručníků nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vlastní xxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

4. Dřívějším xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Položka 155

x) Xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx...Xx 150 za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

...Xx 15 xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx tiskárně xxxxxxxx

x) Vydání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy...Kč 300 za první xxxxxxx

...Xx 150 xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) přijetí xxxxxx podle §72 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 150

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A4 x menší.

Položka 156

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx...Xx 500

Xxxxxxx 157

x) Vydání xxxxxxxxxx xxxx...Xx 1&xxxx;200

- xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx...Xx 400

b) Vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhradního cestovního xxxxxxx XX...Xx 400

c) Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx...Xx 150

x) Vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx tělesných xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 200

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx cestovního xxxxxxx náhradou za xxxxxx, v xxxx xxxxxxx úřad uvedl xxxxxxxxx zápisy xxxx xxxxx doklad s xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxx správní xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této položky. Xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vlastního xxxxxxxx.

Xxxxxxx 158

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx písemného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu osob...Kč 150

x) Xxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 300

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx vybírá za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 159

a) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky...Kč 300

x) Přijetí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31, 32, 35 x 36 xxxxxx x státním xxxxxxxxx České republiky...Kč 500

Xxxxxxx 160

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx...Xx 800

Xxxxxxxxxx

1. Xx poplatku podle xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx pozvání xxxx se souhlasem xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxx mezinárodních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx střelba.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx trvalý dovoz xxxx pro tranzit xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx podobných xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 161

Xxxxxxxxx námořního xxxxxxxx...Xx 600

Xxxxxxx 162

a) Přijetí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k pobytu…Kč 2 500

x) Xxxxxxx xxxxxxx x vydání výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx…Xx 200

x) Přijetí xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx…Xx 5 000

x) Xxxxxxxxxx objednávky x xxxxxxxx xxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx…Xx 1 000

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xx osvobozeno xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx toto xxxxxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx podle §15a xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx 163

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx matriční xxxxxxxx v xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx...Xx 200

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozeno xxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx.

Čl. XIX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx ve věci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx poplatek xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xx x x případech, xxx xx poplatek xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx. x účinností xx 8.3.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 24 části X xxxxxxx x zákonu x. 634/2004 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx bylo xx správním xxxxxxxx xxxxxxxxx více, xxx xx stanoveno x položce 24 části X xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 130/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008

Xx. VII

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx u xxxxxx příslušného x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx nejpozději xx 24. xxxxxx 2009.

2. X xxxxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxxxx s nosičem xxx s biometrickými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, vydaném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxxxxxx xxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji obsahujícím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx nové xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 140/2008 Xx. x účinností xx 25.4.2008

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx věci xxxxxxxx zahájen xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 297/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx podle položky 21 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2011.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 300/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 21 xxxx. x), c), x) xxxx x) xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII tohoto xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti čl. VII xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx sazby x xxxxxxx xxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXX xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxxx podle položky 21 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2011 x xxx, že xxx stanovení xxxx xxxxx x xxx xxxx výpočtu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. LXXVIII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx povolení x xxxxxxxx samosprávného investičního xxxxx xx do xxx 30. června 2014 xxxxxxxxxxxxx.

Xx. XIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx ve věci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx poplatek xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, a to x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx splatným xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 279/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.9.2013

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 249/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Bylo-li xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx poplatku xxxxx položky 121 přílohy k xxxxxx č. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx podle položky 121 xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x to x v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx splatným xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x účinností od 1.1.2015

Xx. VIII

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx poplatku xxxxx položek 5 x 22 xxxxxxx k xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Bylo-li xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx poplatkové povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 21 xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxx, jakož x pro práva x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx části xx použije xxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx části.

2. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx dne nabytí xxxxxxxxx této xxxxx xx dne předcházejícího xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx zákon x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xx. XV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.6.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle položky 9 přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx položky 9 xxxxxxx k xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xx poplatek xxxxx splatným po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. VI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 206/2017 Xx. x účinností xx 29.7.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx čitelnými údaji x s kontaktním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx čitelnými xxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čipem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 195/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 65 xxxxxxx k xxxxxx č. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. IX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

Xx. XVI

Přechodné ustanovení

Byla-li xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx vydání povolení x pobytu xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

Čl. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle položky 65 xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, se použije xxxxx č. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 13.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx poplatku podle položky 65 xxxxxxx k xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 171/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.12.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx-xx xxxxxxxx k xxxxxxx pozvání cizince xx Xxxxx republiky xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 634/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podána xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podléhá xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 176/2019 Xx. x účinností xx 31.7.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Bylo-li xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxxx, xxx xx poplatek xxxxx xxxxxxxx v xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 209/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Správnímu xxxxxxxx nepodléhá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X. a XX. xxxxxx, jde-li x xxxxxxx x xxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxxx průvodce xxxxxx xx 28. února 2021.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 117/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx řízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx stane splatným xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx zahájena xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správnímu poplatku.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s účinností xx 1.2.2021

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx dokladu xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx první xxxxx XXx xxxxxx č. 326/1999 Sb. xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 634/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.1.2005 x xxxxxxxx

- položky 117A a 144A xxxxxxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx odstranění kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx xxx XX x rozhodnutí Rady XX o xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy, xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Schengenu, mezi Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx dohody, xxxxxxxxx dne 14.6.1985, x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx (21.12.2007),

- dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx XX x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx v xxxxxxxx Úmluvy, xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx královstvím, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 14.6.1985, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxx xxxxxxxxx položky 117 x 144 xxxxxxxxx (21.12.2007).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

217/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 265/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR v xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.6.2005

228/2005 Xx., x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, jejichž držení xx v ČR xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.6.2005

357/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx národního boje xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozůstalých po xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k důchodu xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxx xxxxxxxxxx národního xxxx xx osvobození x xxxxxx 1939 xx 1945 x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2005

361/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.11.2005

545/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

553/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 242/2000 Xx., x ekologickém xxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 30.12.2005

48/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích

s účinností xx 27.2.2006

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx trhem

s účinností xx 1.4.2006

81/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 365/2000 Xx., o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2007

109/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

112/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu x xxxxxx x pomoci x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

130/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

136/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

138/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006

179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.8.2007

186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

215/2006 Sb., kterým xx mění zákon x. 321/2004 Sb., x vinohradnictví x xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a vinařství), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.5.2006

226/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích x x xxxxx xxxxxx č. 168/99 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

227/2006 Sb., x xxxxxxx na lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách x xxxxxxxxxxxxx činnostech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

235/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.5.2006

312/2006 Xx., o insolvenčních xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

575/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2007

106/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2008

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

269/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 365/2000 Xx., x informačních systémech xxxxxxx správy a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

374/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx a o xxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634//2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 111/94 Sb., x silniční dopravě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.4.2008

379/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2007 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x provedení xxxxxx xxxxxxxxx dne 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007)

38/2008 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, mučení xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a x změně xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.4.2008

88/2008 Sb., xxxxx XX xx dne 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

130/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

140/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 25.4.2008

182/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

230/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

239/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x registrovaným xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

296/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx u člověka x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.10.2008

297/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx látek xx xxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

301/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

309/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

312/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 246/92 Xx., na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

9/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 156/98 Sb., x xxxxxxxxx, pomocných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půd (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

141/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2009

197/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx s biometrickými xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

206/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

291/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2009

301/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 49/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 216/2002 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 159/99 Xx., x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x x změně zákona x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 247/2000 Xx., o xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

306/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010 x 1.7.2010

346/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2004 Xx., x ochraně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulováním obchodu x xxxx a xxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xxxxxx druhů x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 388/91 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

420/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2009

132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx)

x účinností xx 1.6.2010

148/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 156/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Sb., x xxxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

153/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

160/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2010

343/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 594/2004 Xx., xxxx se xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Sb., a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 7.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.5.2011

30/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

105/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.4.2011

133/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

134/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 634/2004 Xx., x správních poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.5.2011

152/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2011

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 15.7.2011

245/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2011

249/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 18/97 Xx., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

255/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

262/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x odporu proti xxxxxxxxx

x účinností od 17.11.2011

300/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 202/90 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2012

308/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

344/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

349/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 265/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (chemický xxxxx)

x účinností xx 1.1.2012

357/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

367/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

428/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x 1.1.2014

472/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2012

19/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 216/94 Xx., o rozhodčím xxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxxx nálezů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

37/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x reformou xxxxxxx xxx finančním xxxxx v Xxxxxxxx xxxx

x účinností od 31.1.2012

53/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího vzdělávání), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

119/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 111/94 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2012

169/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2012

172/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 97/63 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2012

202/2012 Xx., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.9.2012

221/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

225/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx pracovněprávní vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

274/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

350/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

359/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 166/99 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 12.12.2012

407/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

428/2012 Xx., o majetkovém xxxxxxxxx s církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2013

502/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

50/2013 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 378/2007 Xx., x léčivech x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2013

69/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 76/2002 Xx., x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2013

102/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/94 Xx., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013

170/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Xx., a xxxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2014

185/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

186/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx XX)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

232/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx x x zalesňování, a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 148/2003 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx genetických xxxxxx xxxxxxx x mikroorganismů xxxxxxxxxx pro výživu x zemědělství x x xxxxx xxxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rostlin x xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

239/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

241/2013 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

257/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

273/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

279/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

281/2013 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 228/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x výrobky, xxxxxxx xxxxxx se v XX xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x změně některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2013

306/2013 Sb., x xxxxxxx karty xxxxxxxxxx systémů

s účinností xx 1.11.2013

313/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx práva x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

127/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

187/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 114/95 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

249/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx&xxxx;xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

259/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákon x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.12.2014

264/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Sb., x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x.&xxxx;634/2004&xxxx;Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.12.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

268/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

331/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

81/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 61/2000 Xx., x xxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2015

103/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 406/2000 Xx., x hospodaření energií, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

206/2015 Xx., x pyrotechnických xxxxxxxxx x zacházení x xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 4.9.2015

224/2015 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

268/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2015

314/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.12.2015

318/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx dokladech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

113/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o evidenci xxxxx

x účinností od 1.9.2016

126/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x některých xxxxxxxxxxx jiných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

137/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

148/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.6.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx xx 15.6.2016

229/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru

s xxxxxxxxx xx 1.12.2016

264/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

319/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Sb., x dráhách, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2017

324/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.10.2016

369/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 201/2012 Xx., x ochraně xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

63/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.6.2017

170/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daní

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

194/2017 Sb., x opatřeních xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vysokorychlostních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 25.7.2017

195/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

199/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

202/2017 Xx., kterým xx mění zákon x. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

204/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.1.2018

206/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 29.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.8.2017

225/2017 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2018

251/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x elektronické identifikaci

s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

261/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 16.11.2017

289/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

295/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 219/2003 Sb., x xxxxxxx do oběhu xxxxx x sadby xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxx xxxxx a xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

299/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2017

302/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

304/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 4.10.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 13.1.2018

90/2018 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 38/2008 Xx., x xxxxxx x xxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx smrti, xxxxxx xxxx jiné kruté, xxxxxxxx xx ponižující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx související, x o změně xxxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.6.2018

171/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění

s xxxxxxxxx xx 1.12.2018

193/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

286/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 441/2003 Xx., x xxxxxxxxxx známkách x x změně xxxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2006 Xx., x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxx č. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2019

307/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 190/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 4.1.2019

135/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.6.2019

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.7.2019

209/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 91/1996 Xx., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.10.2019

255/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x znalcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudních překladatelích

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

279/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vnitřní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

364/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxx x souvislosti se xxxxxxxxxx příjmů veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

368/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.1.2020

369/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.1.2020

12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

115/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

117/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

119/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2020

334/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx do xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

336/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx zákazem chemických xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

337/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

422/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2020

501/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

524/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 170/2018 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění, ve xxxxx xxxxxx č. 119/2020 Xx., x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 11.12.2020

543/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpadech x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

13/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 30.1.2021

14/2021 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx ovlivňující vnitřní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 30.1.2021

90/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 268/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.5.2021

261/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 20.7.2021 a 1.1.2025

274/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2021

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2023

300/2021 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

362/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

366/2021 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 167/1998 Xx., o xxxxxxxxxx látkách x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

371/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx se mění xxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

426/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

91/2022 Xx., x panevropském xxxxxxx penzijním xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x panevropském xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 11.5.2022

96/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kapitálových xxxx

x účinností xx 29.5.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

217/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2022

225/2022 Sb., x xxxxxxxxxxxx výbušnin x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.8.2022

246/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

314/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 378/2007 Xx., o xxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.12.2022

372/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

376/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

x účinností xx 22.12.2022

431/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2023

432/2022 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2023 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

458/2022 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx a zrušují xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §31 x 32 zákona č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

2) §13, 20 xx 23 a 36 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních.

2a) §23a, 33a, 60a, 134g x 134r zákona č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Sb. a xxxxxx č. 575/2006 Xx

2x) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2x) §8b zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.

2x) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §10c zákona x. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 107/2002 Xx.

4) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích a xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6x) §5 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7) §6 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 232/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

8) Zákon č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx péče a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9x) Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9b) §35a x xxxx. xxxxxx x. 216/1994 Xx., o xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx nálezů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx burzách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Zákon č. 158/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x mořského xxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx států a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

12) Xxxxx č. 162/2003 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zahradách).

13) Xxxxx č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §2 xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §78a xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxx x. 350/2012 Xx.

17) Xxxxx č. 184/2006 Sb., x odnětí nebo xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxx (xxxxx x vyvlastnění).

18) §7 xxxxxx x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 89/1996 Xx.

19) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonu (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxxx xxxxx č. 62/1988 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §14 xxxx. 8 xxxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §14 zákona x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §39 zákona x. 18/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

24) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 366/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §6 x 17 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

26) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

26x) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).

26b) §117a xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

26x) §89 xx 90a a §95 xxxx. 9 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26d) §93a odst. 3 x §93f xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26x) §93f xxxx. 9 zákona x. 111/1998 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26x) §93a xxxx. 5 a §93h xxxxxx č. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26g) §93h odst. 9 zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) Zákon č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

28) Xxxxx č. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zákazem xxxxxxxxxx zbraní a x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Sb., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

29) Xxxxx č. 92/991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), ve xxxxx pozdějších předpisů.

30x) §52c xxxx. 1, 6 x 7 xxxxxx x. 247/2000 Xx.

30x) §52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Xx.

30c) §49 odst. 2 xxxxxx x. 247/2000 Xx.

30x) §52e odst. 2 zákona x. 247/2000 Sb.

31) Xxxxx č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Zákon č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34x) §30a xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1995 Xx.

35) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním letectví x x změně x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

36) §43 xxxx. 5 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§62 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxxxxxx x. 173/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 174/2000 Xx.

37) Zákon č. 266/1994 Sb.

Xxxxxxxx č. 100/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Řád xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 62/1988 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38a) Zákon č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38b) Zákon č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulováním xxxxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38x) Xx. 1 xxx 6 nařízení Xxxxxx (ES) č. 865/2006 xx dne 4. xxxxxx 2006 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) x. 338/97 x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx rostoucích xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu s xxxxxx xxxxx.

38x) Xx. 51 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 865/2006.

39) Xxxxx č. 539/1992 Sb., x puncovnictví x xxxxxxxx xxxxxxx kovů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

40) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx pozdějších předpisů.

41) Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx zakázkách.

41a) Xxxxx č. 496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx dílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx).

42) Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

43) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

44) Xxxxx č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 325/2004 Sb., k xxxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxx.

45) Xxxxx č. 97/1996 Sb., x ochraně xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxx č. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

46x) Xx. 5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx XX č. 1493/1999.

46x) Xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1227/2000.

47) Xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

48) §16 zákona x. 307/2000 Sb., x zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx na trh x o zrušení xxxxxxx Xxxx 79/117/EHS x 91/414/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

49a) §8 xxxxxx x. 326/2004 Sb.

49b) §32 zákona x. 326/2004 Xx.

49x) §54 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

49d) Xx. 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) xx xxx 21. xxxxx 2009 č. 1107/2009 x xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX a 91/414/XXX.

49x) Xx. 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1107/2009 xx xxx 21. října 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX a 91/414/XXX.

49x) §35 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

49x) Xx. 54 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1107/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx přípravků xx ochranu rostlin xx xxx a x zrušení směrnic Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX.

49h) Xx. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 ze dne 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX.

49x) §53 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

49x) §45 zákona x. 326/2004 Sb.

49x) §86 xxxxxx x. 326/2004 Sb.

49l) §38a xxxxxx x. 326/2004 Xx.

49x) Čl. 40 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX a 91/414/XXX.

49x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Rady 79/117/XXX x 91/414/XXX.

50) Xxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 92/1996 Xx., o xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rostlin, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o ochraně xxxx x xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

51) Zákon č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx do xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x oběhu xxxxx x xxxxx).

52) Zákon č. 61/1997 Sb., x xxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x lihu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53) Xxxxx č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.

54) Xxxxx č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 183/2005.

55) Zákon č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, pomocných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56) Xxxxx č. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx).

57) Xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx prevenci x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx zákonů (xxxxx x integrované xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 521/2002 Xx.

58) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x léčivech a x xxxxxxx a xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

58a) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

59) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 78/2004 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx produkty.

60x) Xxxxx č. 148/2003 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx genetických xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro výživu x zemědělství x x xxxxx zákona x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mikroorganismů).

61) Xxxxx č. 356/2003 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravcích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

61x) Xxxxx č. 227/2006 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx a souvisejících xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

61x) Xxxxx č. 296/2008 Sb., x zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x použití x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx).

62) Xxxxx č. 228/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnostních xxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) Zákon č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx. x zákona x. 140/1961 Sb.

64) Xxxxx č. 594/2004 Sb., xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dvojího xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

64x) Zákon č. 38/2008 Sb., x xxxxxx a xxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx smrti, mučení xxxx xxxx kruté, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestání, x x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zbožím xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1236/2005 xx xxx 27. června 2005 x obchodování x některým xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, mučení xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx ponižující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

65) Xxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx zákon.

66) §54 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

66x) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Polici Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x azylu), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

68) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69) Zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x krajiny, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

70) §24 odst. 1 xx 4 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám x xxxxxxx vlastnické xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

71) Vyhláška č. 136/1985 Sb., x finanční, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

73) Sdělení x. 69/2002 Sb. m. x., x přijetí Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx úmluva), čl. 136 xxxx. 2.

§35b zákona x. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

74) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 810/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx o xxxxxx (xxxxxx kodex).

75) §9 xxxxxx x. 242/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx x. 344/2011 Xx.

75) Zákon č. 372/2011 Sb., x zdravotních službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

75) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 748/2012 xx xxx 3. xxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, letadlových xxxxx x zařízení x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

75x) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

76) §24a zákona x. 167/1998 Xx., xx znění zákona x. 50/2013 Xx.

76) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 258/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zbraní x jejich xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx x obchodování s xxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxx dovoz x xxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxx součástí, xxxx x střeliva.

76) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 216/2008 ze xxx 20. xxxxx 2008 o společných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx letectví x x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro bezpečnost xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx směrnice Rady 91/670 XXX, nařízení (XX) č. 1592/2002 x směrnice 2004/36/XX, x platném znění.

77) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 273/2004 xx xxx 11. února 2004 x xxxxxxxxxxxx xxxx, v platném xxxxx. Nařízení Xxxx (XX) č. 111/2005 xx xxx 22. xxxxxxxx 2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1277/2005 ze xxx 27. xxxxxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 273/2004 x xxxxxxxxxxxx xxxx x x nařízení Xxxx (XX) x. 111/2005, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx drog mezi Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

77) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 550/2004 xx xxx 10. března 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx navigačních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxx znění.

78) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 216/2008 xx xxx 20. února 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx bezpečnost xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 91/670 XXX, xxxxxxxx (XX) x. 1592/2002 x směrnice 2004/36/ES, x platném znění.

Nařízení Xxxx (XXX) č. 3922/91 xx dne 16. xxxxxxxx 1991 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.

79) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 2042/2003 ze xxx 20. listopadu 2003 o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x leteckých výrobků, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, v platném xxxxx.

80) Xxxxx č. 224/2015 Sb., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx chemickými směsmi x x změně xxxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx závažných xxxxxxx).

81) §24a xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx č. 18/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

82) §24b xxxxxx x. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx států Evropské xxxx a některých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

84) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1011 xx xxx 8. června 2016 x indexech, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančních nástrojích x xxxxxxxxxx smlouvách xxxx k měření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, x x xxxxx xxxxxxx 2008/48/XX x 2014/17/XX a nařízení (XX) x. 596/2014.

84) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1321/2014 ze xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxx a schvalování xxxxxxxxxx x personálu xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

84) §46a xxxxxx x. 326/2004 Xx.

85) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 748/2012 xx xxx 3. xxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxxxx xxxxx x zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx certifikaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

86) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. října 2009 o hygienických xxxxxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx produkty, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1774/2002 (nařízení x xxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxx xxxxxx), v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 142/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1069/2009 o hygienických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou určeny x lidské spotřebě, x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 97/78/XX, xxxxx xxx x určité xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veterinárních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x platném znění.