Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32011R1375 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1375/2011 ze dne 22. prosince 2011, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 687/2011 R P
32011R1358 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1358/2011 ze dne 14. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2011/26) R P
32011R1353 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1353/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV R P
32011R1352 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1352/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání R P
32011R1342 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1342/2011 ze dne 13. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1931/2006, pokud jde o zahrnutí Kaliningradské oblasti a některých polských správních celků do způsobilé pohraniční oblasti R P
32011R1341 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1341/2011 ze dne 13. prosince 2011 o změně nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci R P
32011R1340 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1340/2011 ze dne 13. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě R P
32011R1339 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1339/2011 ze dne 13. prosince 2011 o změně nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci R P
32011R1338 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1338/2011 ze dne 13. prosince 2011 o změně nařízení Rady (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy R P
32011R1337 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 357/79 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES (Text s významem pro EHP) R P
32011R1336 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1336/2011 ze dne 13. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté R P
32011R1333 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1333/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů (kodifikované znění) R P
32011R1332 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1332/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní protisrážkový systém (Text s významem pro EHP) R P
32011R1312 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1312/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi R P
32011R1311 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1311/2011 ze dne 13. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi R P
32011R1303 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1303/2011 ze dne 9. prosince 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32011R1302 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1302/2011 ze dne 9. prosince 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32011R1292 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1292/2011 ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) R P
32011R1286 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1286/2011 ze dne 9. prosince 2011, kterým se přijímá společná metodika vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí vypracovaná podle čl. 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES (Text s významem pro EHP) R P
32011R1285 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1285/2011 ze dne 8. prosince 2011, kterým se po sto šedesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá R P