Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31992R3956 Nařízení Komise (Euratom) č. 3956/92 ze dne 21. prosince 1992 o uzavření Dohody o zřízení Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Spojenými státy americkými, Japonskem, Ruskou federací a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Evropským hospodářským společenstvím jednajícími jako jedna smluvní strana jménem Evropského společenství pro atomovou energii R P
31992R3955 Nařízení Rady (EHS) č. 3955/92 ze dne 21. prosince 1992 o uzavření Dohody o zřízení Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Spojenými státy americkými, Japonskem, Ruskou federací a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Evropským hospodářským společenstvím jednajícími jako jedna smluvní strana jménem Evropského hospodářského společenství R P
31992R3944 Nařízení Komise (EHS) č. 3944/92 ze dne 30. prosince 1992 o zavedení systému dvojí kontroly pro sledování některého textilního zboží pocházejícího z Bangladéše R P
31992R3912 Nařízení Rady (EHS) č. 3912/92 ze dne 17. prosince 1992 o kontrolách prováděných uvnitř Společenství v silniční a vnitrozemské vodní dopravě a týkajících se dopravních prostředků registrovaných nebo uváděných do provozu ve třetích zemích R P
31992R3911 Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 ze dne 9. prosince 1992 o vývozu kulturních statků R P
31992R3899 Nařízení Komise (EHS) č. 3899/92 ze dne 23. prosince 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3510/82, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty vztahující se na tuňáky R P
31992R3802 Nařízení Komise (EHS) č. 3802/92 ze dne 23. prosince 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31992R3801 Nařízení Komise (EHS) č. 3801/92 ze dne 23. prosince 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31992R3769 Nařízení Komise (ES) č. 3769/92 ze dne 21. prosince 1992, kterou se provádí a mění nařízení (EHS) č. 3677/90 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek R P
31992R3762 Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 3762/92 ze dne 21. prosince 1992, kterým se upravují příspěvek na reprezentaci a příspěvek za funkci předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně R P
31992R3688 Nařízení Komise (EHS) č. 3688/92 ze dne 21. prosince 1992, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě R P
31992R3649 Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství R P
31992R3590 Nařízení Komise (EHS) č. 3590/92 ze dne 11. prosince 1992 o nosičích statistických informací pro statistiku obchodu mezi členskými státy R P
31992R3578 Nařízení Rady (EHS) č. 3578/92 ze dne 7. prosince 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1107/70 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách R P
31992R3541 Nařízení Rady (EHS) č. 3541/92 ze dne 7. prosince 1992, kterým se zakazuje uspokojení nároků Iráku, pokud jde o smlouvy a obchodní operace, jejichž plnění bylo dotčeno rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 661 (1990) a rezolucemi s ní souvisejícími R P
31992R3513 Nařízení Komise (EHS) č. 3513/92 ze dne 3. prosince 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31992R3508 Nařízení Rady (EHS) č. 3508/92 ze dne 27. listopadu 1992 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství R P
31992R3288 Nařízení Komise (EHS) č. 3288/92 ze dne 12. listopadu 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy R P
31992R3280 Nařízení Rady (EHS) č. 3280/92 ze dne 9. listopadu 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1576/89, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin R P
31992R3279 Nařízení Rady (EHS) č. 3279/92 ze dne 9. listopadu 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1601/91, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů R P