Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32016R1191 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 R P
32015R0983 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES (Text s významem pro EHP) R P
32013L0055 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Text s významem pro EHP) R P
32013L0025 SMĚRNICE RADY 2013/25/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti práva usazování a volného pohybu služeb R P
32009D0767 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. října 2009, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (oznámeno pod číslem K(2009) 7806) (Text s významem pro EHP) (2009/767/ES) R P
32009R0279 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 279/2009 ze dne 6. dubna 2009, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP) R P
32008R0755 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 755/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP) R P
32008L0106 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32007R1430 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1430/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění přílohy II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP) R P
32006L0123 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu R P
32005L0045 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (Text s významem pro EHP) R P
32005L0036R(05) Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací ( Úřední věstník Evropské unie L 255 ze dne 30. září 2005 ) R P
32005L0036 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP) R P
32005L0036R(03) Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací ( Úřední věstník Evropské unie L 255 ze dne 30. září 2005 ) R P
32005L0036R(02) Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací ( Úřední věstník Evropské unie L 255 ze dne 30. září 2005 ) R P
32005L0023 SMĚRNICE KOMISE 2005/23/ES ze dne 8. března 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků (Text s významem pro EHP) R P
32003L0103 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/103/ES ze dne 17. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků (Text s významem pro EHP) R P
32001R2157 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) R P
32001L0086 Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců R P
32001L0025 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků R P