Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
159/1979 Sb. Vyhláška o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou R P
158/1979 Sb. Vyhláška o Dohodě o výměně zboží mezi Československou socialistickou republiku a Laoskou lidově demokratickou republikou R P
157/1979 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 24 R P
155/1979 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě R P
151/1979 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČSR na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství R P
148/1979 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980 R P
141/1979 Sb. Vyhláška o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou R P
139/1979 Sb. Vyhláška o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963 R P
135/1979 Sb. Vyhláška o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky R P
132/1979 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku R P
131/1979 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci R P
130/1979 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci R P
128/1979 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 10 R P
118/1979 Sb. Vyhláška o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977 R P
117/1979 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě R P
116/1979 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní R P
97/1979 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 127 R P
85/1979 Sb. Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství R P
84/1979 Sb. Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1980 R P
82/1979 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 50 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky R P