Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
139/1974 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně a Protokol k ní R P
138/1974 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku R P
136/1974 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb R P
128/1974 Sb. Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975 R P
125/1974 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975 R P
112/1974 Sb. Redakční sdělení opravě tiskových chyb R P
107/1974 Sb. Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady R P
105/1974 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 131 a č. 149 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ve volebním obvodu č. 36 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky R P
100/1974 Sb. Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady R P
99/1974 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 95 (Lesná) R P
98/1974 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 40 (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) ve Středočeském kraji R P
96/1974 Sb. Vyhláška o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel R P
95/1974 Sb. Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace R P
94/1974 Sb. Vyhláška o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa R P
91/1974 Sb. Nařízení vlády o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech R P
90/1974 Sb. Vyhláška o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií R P
89/1974 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě R P
88/1974 Sb. Vyhláška o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochraně známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráci R P
87/1974 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách R P
86/1974 Sb. Vyhláška o přechodné úpravě některých ustanovení o hospodářských závazcích na úseku zahraničního obchodu R P