Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
231/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu R P
230/1947 Sb. Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem R P
229/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti R P
228/1947 Sb. Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti R P
227/1947 Sb. Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947 R P
224/1947 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky R P
223/1947 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů R P
222/1947 Sb. Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů R P
221/1947 Sb. Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání R P
220/1947 Sb. Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948 R P
219/1947 Sb. Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle §6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu R P
218/1947 Sb. Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce R P
217/1947 Sb. Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947 R P
215/1947 Sb. Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948 R P
214/1947 Sb. Vládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib R P
213/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska R P
212/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) R P
211/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže R P
210/1947 Sb. Vládne nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku R P
209/1947 Sb. Mírová smlouva s Rumunskem R P