Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31991R3925 Nařízení Rady (EHS) č. 3925/91 ze dne 19. prosince 1991 o vyloučení kontroly a formalit u příručních a zapsaných zavazadel osob uskutečňujících lety a námořní cesty uvnitř Společenství R P
31991R3924 Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství R P
31991R3922 Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví R P
31991R3921 Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu R P
31991R3880 Nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku R P
31991R3863 Nařízení Komise (EHS) č. 3863/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví minimální tržní velikost krabů pro některé pobřežní oblasti Spojeného království R P
31991R3694 Nařízení Komise (EHS) č. 3694/91 ze dne 17. prosince 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 645/89 ze dne 14. března 1989 a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2404/89 ze dne 31. července 1989 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31991R3682 Nařízení Komise (EHS) č. 3682/91 ze dne 17. prosince 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy R P
31991R3640 Nařízení Komise (ES) č. 3640/91 ze dne 13. prosince 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31991R3580 Nařízení Rady (EHS) č. 3580/91 ze dne 25. listopadu 1991 o používání rozhodnutí Rady pro spolupráci EHS-Jordánsko č. 4/91, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska k Evropským společenstvím mění protokol o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce R P
31991R3579 Nařízení Rady (EHS) č. 3579/91 ze dne 25. listopadu 1991 o používání rozhodnutí Rady pro spolupráci EHS-Jordánsko č. 3/91, kterým se v důsledku zavedení harmonizovaného systému mění protokol 2 o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce R P
31991R3499 Nařízení Rady (EHS) č. 3499/91 ze dne 28. listopadu 1991, kterým se stanoví rámec Společenství pro studie a pilotní projekty týkající se zachování a řízení rybolovných zdrojů ve Středozemním moři R P
31991R3425 Nařízení Komise (EHS) č. 3425/91 ze dne 25. listopadu 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31991R3411 Nařízení Komise (EHS) č. 3411/91 ze dne 21. listopadu 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 964/91 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
31991R3402 Nařízení Rady (EHS) č. 3402/91 ze dne 19. listopadu 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a (EHS) č. 2915/79, kterým se stanoví skupiny výrobků a zvláštní ustanovení pro výpočet dávek v odvětví mléka a mléčných výrobků R P
31991R3378 Nařízení Komise (EHS) č. 3378/91 ze dne 20. listopadu 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro prodej másla z intervenčních zásob na vývoz a o změně nařízení (EHS) č. 569/88 R P
31991R3357 Nařízení Rady (EHS) č. 3357/91 ze dne 7. listopadu 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla R P
31991R3356 Nařízení Rady (EHS) č. 3356/91 ze dne 7. listopadu 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4060/89 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě R P
31991R3330 Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy R P
31991R3254 Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991 o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a dovozu kožešin a zboží z určitých volně žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito živočichové odchytáváni pomocí nášlapných pastí nebo jiných metod odchytu, které nesplňují mezinárodní normy humánního odchytu do pastí R P