Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0813 Nařízení Komise (EU) 2022/813 ze dne 20. května 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Portugalska R P
32021R1203 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1203 ze dne 19. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2020/1706, pokud jde o zahrnutí autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu R P
32021R0852 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/852 ze dne 27. května 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 a nařízení Komise (ES) č. 847/2006, pokud jde o vyloučení dovozu produktů pocházejících ze Spojeného království z celních kvót R P
32021R0028 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/28, ze dne 14. ledna 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o celní kvóty Unie pro banány pocházející z Mexika R P
32021R0011 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/11, ze dne 7. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 498/2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie R P
32020R2231 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/2231, ze dne 18. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky R P
32020R2230 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/2230, ze dne 18. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky R P
32020R1988 ROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1988 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ R P
32020R1274 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1274 ze dne 1. července 2020, kterým se stanoví paušální snížení cla na dovoz čiroku do Španělska ze třetích zemí R P
32020R1024 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1024 ze dne 14. července 2020 o otevření a správě celních kvót Unie pro některé produkty pocházející z Vietnamské socialistické republiky R P
32020R0991 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/991 ze dne 13. května 2020 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže pocházející z Vietnamské socialistické republiky R P
32020R0875 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/875 ze dne 15. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky R P
32020R0557 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/557 ze dne 22. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 988/2014, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky R P
32019R2220 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/2220 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky R P
32019R2197 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/2197 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky R P
32019R2154 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2154 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie R P
31995R2125 Nařízení Komise (ES) č. 2125/95 ze dne 6.září 1995 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby rodu Agaricus R P
32019D2073 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2073 ze dne 5. prosince 2019 o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) R P
32019R2027 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2027 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2020 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej R P
32019R0386 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/386 ze dne 11. března 2019, kterým se stanoví pravidla rozdělení celních kvót pro některé zemědělské produkty uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a dovozní licence vydané a dovozní práva přidělená podle těchto celních kvót R P