Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXX KOMISE (XX) 2021/11,

xx xxx 7. ledna 2021,

xxxxxx xx xxxx prováděcí xxxxxxxx (XX) x. 498/2012 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x Xxxxx federace xx Xxxxxxxx xxxx

XXXXXXXX KOMISE,

s xxxxxxx xx Smlouvu x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxx 2012/105/XX xx xxx 14. xxxxxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx výměny dopisů xxxx Xxxxxxxxx xxxx x Ruskou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x Ruské xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedené xxxxxx&xxxx;(1), a xxxxxxx xx článek 4 xxxxxxxxx rozhodnutí,

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 22. xxxxx 2012 xxxxxxxxxxx Xxxxx federace xx Xxxxxxx xxxxxxxx organizaci. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx druhů dřeva xxxxxxxxxx, jejichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx kvót xxxx xxxxxxxxx x Dohodě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxx a Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x Xxxxx federace xx Xxxxxxxx unie (2) (xxxx xxx „dohoda“) x x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unií x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx modalitách xxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(3) (xxxx xxx „protokol“). Xxxxxx a xxxxxxxx xxxx podepsány xxx 16. xxxxxxxx 2011. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxx Ruské xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2)

X xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxx 2012/105/XX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 498/2012&xxxx;(4) xxxxxxxx xxx přidělování xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx z Xxxxx xxxxxxxx xx Evropské xxxx. Xxxxxxx nařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy bude xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx protokolu.

(3)

V rámci xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxx x protokolu xx xxxx, xxx budou xxxxxxxx postupy xxx xxxxxx xxxxxxxx, vyplynula xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 498/2012 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení.

(4)

Měl xx být xxxxxx xx. 7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 498/2012, xxx se xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx kvótového xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx než xxxxx přidělená xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxxx vychází xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx a statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxx X x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 498/2012 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kódy zahrnutých xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx nomenklatura xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu xxxxxxx, je xxxxx xxxx změny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx době. Xxxxxxx X x XXX xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dřevo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2012/105/EU,

PŘIJALA XXXX NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Prováděcí nařízení (XX) x. 498/2012 xx xxxx xxxxx:

1)

X xxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxxx xx xxxxxxx následující definice: „xxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx každá x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dle xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx federaci, konkrétně xxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx kódy xxxxxxxxx v Ruské xxxxxxxx x odpovídající xxxx kombinované xxxxxxxxxxxx (*1) (xxxx xxx „XX“) x xxxx XXXXX xxxx uvedeny v xxxxxxx X.

(*1)&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/1776 (Úř. věst. L 280, 31.10.2019, s. 1).“"

2)

X xxxxxx 7 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dovozce xxxxx následujícího kvótového xxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 2. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx skupinu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 1,5 % xxxxx xxxxx udělené novým xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 1,5 % xxxxx kvóty příslušné xxxxxxx xxxxxxx.“;

3)

Xxxxxxx X xx nahrazuje xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.

4)

Xxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxx XX tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 7. ledna 2021.

Xx Komisi

předsedkyně

Ursula XXX XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 57, 29.2.2012, x. 1.

(2)  Úř. xxxx. X 57, 29.2.2012, x. 3.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 57, 29.2.2012, x. 5.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 498/2012 xx xxx 12. června 2012 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx z Ruské xxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx (Úř. věst. X 152, 13.6.2012, x. 28).


PŘÍLOHA X

„XXXXXXX X

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx XX x TARIC xxxxx xxxxxx 2

Xxx XX

Xxx XXXXX

Xxxxx xxxxx xxx

Xxxxx xxxxx

1.

xx&xxxx;4403&xxxx;23&xxxx;10

10

4403 23 110 0

Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx. xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (Abies xxxx Mill.) x xxxxxxx nejméně 15 xx x xxxxxxx 24 xx x x délce nejméně 1,0 x

xx&xxxx;4403&xxxx;23&xxxx;90

10

4403 23 190 0

2.

xx&xxxx;4403&xxxx;23&xxxx;10

10

4403 23 110 0

Xxxxxxx dřevo xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx. xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (Xxxxx xxxx Xxxx.) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 24 xx x x xxxxx nejméně 1,0 x

xx&xxxx;4403&xxxx;23&xxxx;90

10

4403 23 190 0

3.

xx&xxxx;4403&xxxx;24&xxxx;00

10

4403 24 100 0

Xxxxxxx dřevo druhu Xxxxx xxxxx Karst. xxxx dřevo xxxxx xxxxxxxx (Xxxxx xxxx Xxxx.) xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, zbavené dřevní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx 15 xx

4.

xx&xxxx;4403&xxxx;24&xxxx;00

10

4403 24 100 0

Xxxxxxx xxxxxxx dřevo xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx. xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (Xxxxx xxxx Xxxx.)

5.

xx&xxxx;4403&xxxx;21&xxxx;10

10

4403 21 110 0

Xxxxxx dřevo xxxxx Xxxxx sylvestris X. x xxxxxxx xxxxxxx 15 xx x xxxxxxx 24 xx x x xxxxx nejméně 1,0 x

xx&xxxx;4403&xxxx;21&xxxx;90

10

4403 21 190 0

6.

xx&xxxx;4403&xxxx;21&xxxx;10

10

4403 21 110 0

Xxxxxx xxxxx druhu Xxxxx sylvestris X. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 24 xx a x xxxxx xxxxxxx 1,0 x

xx&xxxx;4403&xxxx;21&xxxx;90

10

4403 21 190 0

7.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Borové xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx X. (xxxxxx, též xxxxxxxxx, zbavené xxxxxx xxxx xxxx nahrubo xxxxxxxxxx), o průměru xxxxxx než 15 xx

8.

xx&xxxx;4403&xxxx;22&xxxx;00

10

4403 22 100 0

Xxxxxxx borové xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx X.


XXXXXXX II

„PŘÍLOHA XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 11 xxxx. 2

Xxxxx xxxxx xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

4403231100

4403231900

4403241000

0,88

4403211100

4403211900

4403221000

0,87