Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1754 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1754 ze dne 4. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1382, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření R P
32021R1267 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1267 ze dne 29. července 2021 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 R P
32021R0863 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/863 ze dne 28. května 2021 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta dovozem některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Maroka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Maroka, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu R P
32021R0823 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/823 ze dne 20. května 2021, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 R P
32021R0328 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/328 ze dne 24. února 2021, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 R P
32020R0870 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/870 ze dne 24. června 2020, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní vyrovnávací clo uložené na dovoz výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Egypta, a kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na evidovaný dovoz výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Egypta R P
32020R0105 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/105 ze dne 23. ledna 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků pocházejících z Čínské lidové republiky a Indonésie R P
32020R0044 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/44 ze dne 20. ledna 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta R P
32019R2092 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2092 ze dne 28. listopadu 2019 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející z Indonésie R P
32019R1382 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1382 ze dne 2. září 2019, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření R P
32019D1145 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1145 ze dne 4. července 2019, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie beze změny platných opatření R P
32019R1131 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1131 ze dne 2. července 2019, kterým se zřizuje celní nástroj za účelem provedení článku 14a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a článku 24a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 R P
32019D0245 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/245 ze dne 11. února 2019, kterým se v návaznosti na uložení konečných vyrovnávacích cel na dovoz bionafty pocházející z Argentiny přijímají nabídky závazků R P
32019R0072 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/72 ze dne 17. ledna 2019, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky R P
32018R0825 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/825 ze dne 30. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie R P
32018R0756 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/756 ze dne 23. května 2018, kterým se zavádí celní evidence dovozu bionafty pocházející z Argentiny R P
32017R2321 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2321 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie R P
32017R1497 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1497 ze dne 23. srpna 2017, kterým se odvolává přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření R P
32017R1187 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1187 ze dne 3. července 2017 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 R P
32017R1141 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1141 ze dne 27. června 2017 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz některých tyčí a prutů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 R P