Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32015R1070R(01) Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1070 ze dne 31. března 2015, kterým se mění přílohy III, V a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě ( Úřední věstník Evropské unie L 178 ze dne 8. července 2015 ) R P
32015R1070 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1070 ze dne 31. března 2015, kterým se mění přílohy III, V a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě R P
32015L0637 SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES R P
32014R0531 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 531/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě R P
32013R1381 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Text s významem pro EHP) R P
32013R0887 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 887/2013 ze dne 11. července 2013, kterým se nahrazují přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě R P
32013L0019 SMĚRNICE RADY 2013/19/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravuje směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky R P
32013L0001 SMĚRNICE RADY 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky R P
32012R0268 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 268/2012 ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě R P
32011R0211R(04) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě ( Úřední věstník Evropské unie L 65 ze dne 11. března 2011 ) R P
32011R0211 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě R P
32006L0106 SMĚRNICE RADY 2006/106/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky R P
32000L0043 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ R P
31996L0030 Směrnice Rady 96/30/ES ze dne 13. května 1996, kterou se mění směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky R P
31994L0080 Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky R P
31993L0109 Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky R P