Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1091 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1091 ze dne 2. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli R P
32021R1079 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1079 ze dne 24. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků R P
32021D0964 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/964 ze dne 26. května 2021 o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie R P
32021D0563 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/563 ze dne 31. března 2021 o platnosti některých rozhodnutí týkajících se závazných informací o původu zboží R P
32021R0548 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/548 ze dne 29. března 2021, kterým se zavádí celní evidence dovozu kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky R P
32020R2198 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2198, ze dne 22. prosince 2020, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1628 o zavedení zpětné kontroly Unie dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo R P
32020D2185 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/2185, ze dne 18. prosince 2020 o podpisu Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie jménem Unie R P
32020D2182 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2182, ze dne 18. prosince 2020, kterým se stanoví konečná odpověď o dovozu jménem Unie týkající se budoucího dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2014, kterým se přijímají rozhodnutí Unie o dovozu určitých chemických látek podle uvedeného nařízení R P
32020R1686 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1686 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka R P
32020R1292 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1292 ze dne 15. září 2020 o opatřeních k zabránění proniknutí organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Unie a o změně přílohy XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 R P
32020R1215 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1215 ze dne 21. srpna 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu hliníkových výlisků pocházejících z Čínské lidové republiky R P
32020R1068 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1068 ze dne 15. května 2020, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek R P
32020R1002 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1002 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz jasanového dřeva pocházejícího ze Spojených států nebo tam zpracovaného do Unie R P
32020R0918 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/918 ze dne 1. července 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz jasanového dřeva pocházejícího z Kanady nebo tam zpracovaného do Unie R P
32020R0894 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/894 ze dne 29. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli R P
32020R0633 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/633 ze dne 8. května 2020, kterým se stanoví dočasná opatření pro akceptaci elektronických kopií originálních úředních dokumentů pro žádosti o dovozní celní kvóty pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí, a pro žádosti o dovozní licence na loupanou rýži Basmati, v důsledku pandemie COVID-19 R P
32019D2145 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2145 ze dne 5. prosince 2019 o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé R P
32019R0880 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků R P
32019R0330 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/330 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP) R P
32019D0136 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/136 ze dne 28. ledna 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v pracovní skupině pro víno zřízené Dohodou mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství, pokud jde o formuláře používané pro osvědčení pro dovoz vinařských produktů pocházejících z Japonska do Evropské unie a postupy týkající se autocertifikace R P