Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32018D1007 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1007 ze dne 25. dubna 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES, pokud jde o seznam přístavů, a zrušuje rozhodnutí Komise 2008/861/ES (Text s významem pro EHP) R P
32018R0974 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/974 ze dne 4. července 2018 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) R P
32012R0070R(01) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží ( Úřední věstník Evropské unie L 32 ze dne 3. února 2012 ) R P
32012R0070 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32010R1090 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1090/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se mění směrnice 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (Text s významem pro EHP) R P
32010R0202 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 202/2010 ze dne 10. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2003 o šíření statistiky silniční přepravy zboží (Text s významem pro EHP) R P
32009R0399 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 399/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi R P
32009L0042 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/42/ES ze dne 6. května 2009 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32007R1304 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1304/2007 ze dne 7. listopadu 2007, kterým se mění směrnice Rady 95/64/ES, nařízení Rady (ES) č. 1172/98 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 a (ES) č. 1365/2006, pokud jde o stanovení NST 2007 jakožto jediné klasifikace pro přepravované zboží/věci v některých druzích dopravy R P
32007R0833 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 833/2007 ze dne 16. července 2007, kterým se ukončuje přechodné období stanovené nařízením Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (Text s významem pro EHP) R P
32007R0425 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 425/2007 ze dne 19. dubna 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách R P
32007R0332 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 332/2007 ze dne 27. března 2007 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku železniční dopravy (Text s významem pro EHP) R P
32007R0158 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 158/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1358/2003, pokud jde o seznam letišť Společenství (Text s významem pro EHP) R P
32006R1365 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS R P
32005R0546 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 546/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003, pokud jde o přiřazení kódů vykazujících zemí, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1358/2003, pokud jde o aktualizaci seznamu letišť Společenství (Text s významem pro EHP) R P
32003R0437 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek R P
32003R0091 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy R P
32003R0006 Nařízení Komise (ES) č. 6/2003 ze dne 30. prosince 2002 o šíření statistiky silniční přepravy zboží (Text s významem pro EHP) R P
31999R2691 Nařízení Komise (ES) č. 2691/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (Text s významem pro EHP) R P
31998R1172 Nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží R P