Animace načítání

Stránka se připravuje...


32009L0042
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/42/ES ze dne 6. května 2009 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
2009
42
06.05.2009
Směrnice
3
L
Statistika (07.07), Fungování trhu (07.30.20), Statistika (14.07)